Logo Meerinzicht

Jobs posted by Meerinzicht

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Meerinzicht.

Latest jobs

Beleidsmedewerker vastgoed en grondzaken/juridisch

Functieomschrijving

 • Verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en collegiale/bestuurlijke advisering op het gebied van vastgoed en grondzaken.
 • Een bijdrage leveren in projectgroepen. Deze projectgroepen houden zich bezig met woningbouwprojecten, maatschappelijk vastgoed, gebiedsontwikkelingen en bedrijventerreinen. Vanuit jouw expertise ondersteun je de projectleiders, het management en het bestuur op juridisch vlak. Je maakt risico's zichtbaar en verzint de juiste oplossing voor eventuele problemen.
 • Het adviseren over en voeren van onderhandelingen over exploitatieovereenkomsten en majeure vastgoed- en grondtransacties. Vervolgens leg je deze afspraken vast en borg je een goede overdracht van het beheer van de overeenkomst.
 • Adviseren aan het bestuur over het vastgoedbeleid, het grondverwervings- en gronduitgiftebeleid en over het beleid met betrekking tot grondexploitatie en kostenverhaal.
 • Adviseren over privaatrechtelijke kostenverhaalmethoden en bewaken van de aansluiting met het publiekrechtelijk kostenverhaal.
 • Advies over en begeleiden van eventuele geschillen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over aan- en verkoop van (onbebouwd) vastgoed.

0 applications
0 views


04-02-2020 Meerinzicht
Contractbeheerder Sociaal Domein

De contractbeheerder is verantwoordelijk voor het tactisch contractbeheer van de (zorg)inkoopcontracten. Dit is de basis voor het contractmanagement en zorgt voor efficiënte werkprocessen. Je werkt nauw samen met contractmanagers, inkoopadviseurs, beleidsadviseurs van de gemeenten waar we de contracten voor beheren en de collega's die de gecontracteerde ondersteuning inzetten bij inwoners. Je draagt daarnaast bij aan de professionalisering van contractmanagement binnen het totale sociaal domein.

Je taken zijn:

 • Het zelfstandig beheren van de contracten op jeugdhulp, wmo en participatie en het daartoe inrichten en beheren van administratie(s) en communicatiemiddelen (websites/CRM systemen);
 • Het initiëren en vastleggen van evaluatiegesprekken en contractaudits in het contractbeheersystemen;
 • Het actief informeren van en input ophalen bij collega's en zorgaanbieders over actuele informatie, wijzigingen en signalen.
 • Het opstellen van monitoringsdata, het monitoren van de werking en het gebruik van contracten;
 • Het (bijdragen aan het) opstellen van (management)rapportages aangaande inkoopprestaties, waaronder contractcompliance en performance van gecontracteerde partijen;
 • Adviseert over beheersmatige en uitvoeringsgerichte aspecten met betrekking tot contractbeheer;
 • Draagt bij aan de verdere professionalsering van het contractmanagement en contractbeheer voor jeugdhulp, Wmo en participatie en de beleidsontwikkeling op deze terreinen;
 • Stelt jaarlijks de kwaliteitskalender voor de kwaliteitsgesprekken op in overleg met contractmanagement en beleid op basis waarvan de kwaliteitsgesprekken worden ingepland voor het komende jaar.

2 applications
0 views


19-12-2019 Advies & Ondersteuning
Changemanager /ISO

Je komt als changemanager te werken bij de afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) van Meerinzicht. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de informatievoorziening van Meerinzicht en de daarbij aangesloten gemeenten. De afdeling omvat de onderdelen Informatiebeleid, Informatiebeheer en ICT-Services en bestaat uit circa 45 medewerkers.

Als changemanager heb je een helikopterview over het changeproces van de afdeling I&A. Je houdt het overzicht over de uitvoering van changes en kijkt wat de impact is op de dagelijkse operationele werkzaamheden. Deze informatie deel je met belanghebbenden. Je geeft adviezen om knelpunten op het gebied van changemanagement op te lossen. Je signaleert zelfstandig potentiële problemen en komt met praktisch toepasbare oplossingen. Je zorgt voor adequate afstemming met alle betrokken partijen zodat de effectiviteit, efficiency en klantgerichtheid van het releaseproces binnen de afdeling optimaal is. Naast het changeproces, help je mee om de andere ICT processen neer te zetten en te verbeteren.
In de functie van changemanager vervul je tevens de rol van ISO binnen de afdeling I&A. In deze zowel adviserende als sturende rol ontwikkel je het technische beleid gericht op informatiebeveiliging. Je draagt bij aan de bewustwording van de medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging en weet dit beleid als ambassadeur te 'verkopen' aan de rest van de afdeling.

Kernactiviteiten

 • In de rol van changemanager ben je verantwoordelijk voor het changemanagement;
 • Je adviseert het hoofd I&A en andere stakeholders over de inrichting en besturing van de ICT processen.

6 applications
0 views


28-11-2019 Advies & Ondersteuning