Logo LEVANTOgroep

Vacatures geplaatst door LEVANTOgroep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor LEVANTOgroep.

Laatste vacatures

Woonondersteuner Impuls

WOONONDERSTEUNER

28 uur per week

Regio MAASTRICHT - HEUVELLAND

LEVANTOgroep is op zoek naar een woonondersteuner voor onze maatschappelijk opvanglocatie Impuls in Maastricht. Wij bieden ondersteuning op gebied van geestelijke gezondheid en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg in de vorm van ambulante begeleiding, beschermd wonen, crisisopvang, vrouwenopvang en participatie voor zowel jongeren als volwassenen. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Kom jij onze cliënten ondersteunen?

LEVANTOgroep is voor de locatie Impuls in Maastricht op zoek naar een woonondersteuner. Als woonondersteuner bied je de ondersteuning die de cliënt nodig heeft om op alle levensgebieden zo optimaal mogelijk te functioneren. Je werkt vanuit een methodiek die uitgaat van de eigen kracht van de cliënt.

Waar ga je mee aan de slag?

 • Met het ondersteunen van cliënten in hun zelfredzaamheid bij algemene en huishoudelijke dagelijkse taken.
 • Bij het werken aan de doelen die de cliënt heeft gemaakt met de persoonlijk begeleider.
 • Wanneer je veranderingen merkt in gedrag of gezondheid signaleer je dit bij de persoonlijk begeleider.
 • Jouw werkplek is in het huis van onze cliënten. Het is belangrijk dat zij zich er thuis voelen en jij dus bijdraagt aan een fijne groepssfeer. Ook ben je medeverantwoordelijk voor de veiligheid.

Daarnaast waarderen we het als je een bijdrage wil leveren aan de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Wat hebben onze cliënten van jou nodig?

 • Dat je een relevant MBO niveau 3 diploma hebt. Ervaring is natuurlijk altijd goed!
 • Cliënten begeleiden we via de werkwijze Positief Krachtig. Ervaring met krachtgericht methodisch werk is een pré. Net als kennis van psychopathologie en affiniteit met de doelgroep.
 • Dat je kan omgaan met weerstand en daadkrachtig kan handelen in ad-hoc situaties.
 • Handigheid in schriftelijke verslaglegging en digitale systemen is een vereiste.
 • Dat je systematisch te werk kan gaan en de aanpak van de werkzaamheden, prioriteitstelling en voortgangsbewaking zelfstandig uitvoert.

Wat kan je van LEVANTOgroep verwachten?

Naast salaris volgens cao GGZ (FWG 35; minimaal € 1.898,00 en maximaal € 2.677,00), ontvang je bij LEVANTOgroep een vergoeding voor woon-werkverkeer (volledige vergoeding indien je met het OV reist), een goede pensioenregeling en een collectieve ziektekostenregeling. Daarnaast kan je gebruik maken van een preventief budget om in te zetten voor je eigen vitaliteit.

Jouw ontwikkeling staat bij LEVANTOgroep centraal. Zo start je je carrière bij LEVANTOgroep met een 6-daags introductieprogramma en heb je tijdens je loopbaan veel keuze uit ons trainingsaanbod.

Wil jij je talenten inzetten voor onze cliënten? Reageren kan tot 23 april 2020 via onderstaande link:

https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/156937

Binnen één week na sluitingsdatum ontvang je van ons reactie.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan Hilde Liesens (hoofd van de subregio) tel. 06-46321797of aan HR via tel. 088-7077600.

11 sollicitaties
123 views


20-03-2020 LEVANTOgroep
Woonondersteuner Zorgpension Maart

WOONONDERSTEUNER

24 UUR PER WEEK

REGIO PARKSTAD

LEVANTOgroep is op zoek naar een woonondersteuner voor de locatie zorgpension . Wij bieden ondersteuning op het gebied van g eestelijke gezondheid en maatschappelijke o pvang in Zuid- en Midden-Limburg in de vorm van ambulante begeleiding, beschermd wonen, crisisopvang, vrouwenopvang en participatie voor zowel jongeren als volwassenen . Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Kom jij onze cliënten ondersteunen?

LEVANTOgroep is per direct op zoek naar een woonondersteuner voor de regio parkstad . Als woonondersteuner bied je de ondersteuning die de cliënt nodig heeft om op alle levensgebieden zo optimaal mogelijk te functioneren. Je werkt vanuit een methodiek die uitgaat van de eigen kracht van de cliënt.

Waar ga je mee aan de slag ?

 • Met het ondersteunen van cliënten in hun zelfredzaamheid bij algemene en huishoudelijke dagelijkse taken.
 • Bij het werken aan de doelen die de cliënt heeft gemaakt met de persoonlijk begeleider. Wanneer je veranderingen merkt in gedrag of gezondheid signaleer je dit ook bij de persoonlijk begeleider.
 • Jouw werkplek is in het huis van onze cliënten. Het is belangrijk dat zij zich er thuis voelen en jij dus bijdraagt aan een fijne groepssfeer. Ook ben je medeverantwoordelijk voor de veiligheid.

Daarnaast waarderen we het als je een bijdrage wil leveren aan organisatieontwikkelingen.

Wat hebben onze cliënten van jou nodig?

 • Dat je een relevant MBO niveau 3 diploma hebt. Ervaring is natuurlijk altijd goed!
 • Cliënten begeleiden we via de werkwijze Positief Krachtig. Ervaring met krachtgericht methodisch werk is een pré. Net als kennis van psychopathologie en affiniteit met de doelgroep.  Dat je kan omgaan met weerstand en daadkrachtig kan handelen in ad-hoc situaties.
 • Handigheid in schriftelijke verslaglegging en digitale systemen is een vereiste.
 • Dat je systematisch te werk kan gaan en de aanpak van de werkzaamheden, prioriteitstelling en voortgangsbewaking zelfstandig uitvoert.

Wat kan je van LEVANTOgroep verwachten?

Naast salaris volgens cao sociaal werk 4 (minimaal € 1.989,- en maximaal € 2.676,- ), ontvang je bij LEVANTOgroep een vergoeding voor woon-werkverkeer (volledige vergoeding indien je met het OV reist), een goede pensioenregeling en een collectieve ziektekostenregeling. Daarnaast kan je gebruik maken van een preventief budget om in te zetten voor je eigen vitaliteit.

Jouw ontwikkeling staat bij LEVANTOgroep centraal. Zo start je je carrière bij LEVANTOgroep met een 6-daags introductieprogramma en heb je tijdens je loopbaan veel keuze uit ons trainingsaanbod.

Wil jij je talenten inzetten voor onze cliënten? Solliciteren kan tot en met vrijdag 27 maart 2020 via de volgende link:

Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan HR via 088-7077600.

9 sollicitaties
91 views


20-03-2020 LEVANTOgroep
Lid Raad van Toezicht

Profielschets Lid Raad van Toezicht

LEVANTOgroep is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht. Wij bieden ondersteuning op gebied van geestelijke gezondheid en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg in de vorm van ambulante begeleiding, beschermd wonen, crisisopvang, vrouwenopvang en participatie voor zowel jongeren als volwassenen. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent zijn taak uit op basis van de Zorgbrede Governance Code. Om een goede taakvervulling te waarborgen dienen de leden van de Raad van Toezicht voldoende beschikbaar en flexibel in tijd te zijn. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kost de leden gemiddeld minimaal 1 dag per maand. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium aansluitend op de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders; daarnaast worden scholingskosten en de daarmee gepaard gaande reiskosten vergoed.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en is een collegiaal orgaan. De zittingstermijnen zijn in overeenstemming met de Zorgbrede Governance Code en bedragen vier jaar. Herbenoeming is - na beraad en betrokkenheid van interne belanghouders - voor één periode mogelijk. Per 1 juli 2020 ontstaat in verband met het aflopen van de zittingstermijn een vacature voor een lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied 'maatschappelijke oriëntatie en cliëntperspectief'. Hiermee bedoelen we dat het lid in staat moet zijn om maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen te herkennen en te duiden als ook de koppeling met de betekenis daarvan voor onze cliënten moet kunnen maken.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur));
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden. Daarbij is innovatie en verandering op diverse terreinen geboden. De Raad van Toezicht kan behulpzaam zijn bij deze processen, onder meer via een externe signaleringsfunctie en een netwerkfunctie.

Collectief profiel leden Raad van Toezicht

De GGZ en Maatschappelijk opvang staat - zoals alle sectoren in de gezondheidszorg - voortdurend bloot aan vele veranderingen. De marktverhoudingen wijzigen en samenwerking met andere partners krijgt steeds meer aandacht. Door de verschuiving van de financiering van de cliëntenzorg richting Wmo en jeugdhulp hebben gemeenten een grotere zeggenschap gekregen. Hierbij is quattro aim leidend: 1) Bevordering van (positieve) gezondheid van cliënten, 2) goede ervaren kwaliteit van dienstverlening, 3) zorgdragen voor bekwame en 'happy professionals' tegen 4) gemiddeld lagere kosten.

Algemene competenties

Leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de volgende algemene competenties:

 • De doelstelling en zorgfunctie van de groep wordt onderschreven;
 • Bezitten een juist evenwicht tussen bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
 • Kunnen het functioneren van de Raad van Bestuur beoordelen en toetsen op basis van relatief beperkte informatie;
 • Kunnen mee- en tegendenken met en adviseren van de Raad van Bestuur;
 • Ontwikkelingen in de zorg in de samenleving op de voet kunnen volgen en absorberen;
 • Goed begrip hebben van het reilen en zeilen van een moderne complexe zorgorganisatie;
 • Initiatief tonen, een open mind hebben naar innovatief denken en de impact van de digitale transformatie op het zorglandschap goed kunnen overzien.
 • Een antenne voor precaire situaties en onderstromen in de organisatie hebben;
 • Up-to-date zijn door een actieve participatie in het arbeidsproces en/of de maatschappij.

Specifieke competenties

Naast de algemene competenties dienen in de Raad van Toezicht een aantal specifieke deskundigheden aanwezig te zijn. Deze kunnen binnen het team van de Raad van Toezicht in een mix van pakketten bij de diverse leden aanwezig zijn:

 • Kennis hebben van de brede maatschappelijke ontwikkelingen, specifiek in de zorg;
 • Ervaring en affiniteit hebben om aspecten vanuit cliëntperspectief te benaderen;
 • Kennis van de wijze waarop openbaar bestuur werkt;
 • Financiële (w.o. treasury en fiscaliteit) en bedrijfseconomische know how;
 • Juridische expertise;
 • Expertise op het gebied van vastgoed en woningcorporaties;
 • Beschikbaar zijn overeenkomstig hetgeen de functie vergt, waar onder ook permanente educatie wordt begrepen.

Als aanvulling op het huidig team zoeken we in deze procedure een lid dat in staat is om goed vanuit sociologisch oogpunt en cliëntperspectief te acteren.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht moet gezekerd zijn dat de leden van de Raad van Toezicht ten aanzien van elkaar en ten aanzien van de R aad van Bestuur, onafhankelijk en kritisch opereren. De samenstelling kenmerkt zich door diversiteit als afspiegeling van de samenleving. Ook dient d e samenstelling van de Raad van Toezicht te leiden tot een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk. Tenslotte is een persoonlijke fit met de Raad van Bestuur van belang: wederzijds vertrouwen en respect.

Solliciteren is mogelijk t/m 13 april 2020 via de volgende link: https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/156829

De sollicitatiegesprekken zullen op de volgende data plaatsvinden; 8 mei (1e ronde) en 20 mei (2e ronde).
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan dhr. J. Haazen (voorzitter Raad van Toezicht) via 06-53195365.

Voor meer informatie: www.levantogroep.nl

11 sollicitaties
43 views


18-03-2020 LEVANTOgroep
Persoonlijk begeleider Westelijke Mijnstreek (extern)

Persoonlijk Begeleider

Westelijke Mijnstreek

32 uur per week

LEVANTOgroep is op zoek naar een persoonlijk begeleider voor de locatie Westelijke Mijnstreek. LEVANTOgroep biedt ondersteuning op gebied van geestelijke gezondheid en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg in de vorm van ambulante begeleiding, beschermd wonen, crisisopvang, vrouwenopvang en participatie voor zowel jongeren als volwassenen. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Kom jij onze cliënten begeleiden?

LEVANTOgroep is per direct op zoek naar een persoonlijk begeleider. Als persoonlijk begeleider bied je de begeleiding die de cliënt nodig heeft om op alle levensgebieden zo optimaal mogelijk te functioneren. Je werkt vanuit een methodiek die uitgaat van de eigen kracht van de cliënt.

M en werkt conform rooster en binnen de diverse woonvormen in de regio. Het zijn 4 locaties waar je ingezet kunt worden. Samen met het team draag je zorg voor de cliënten die er wonen.

Waar ga je mee aan de slag?

 • Met het ondersteunen van de cliënten bij opstellen van een individueel actieplan, het samen vaststellen van doelen en het bijstellen hiervan.
 • Bij het begeleiden en individueel ondersteunen van de cliënten. Bijvoorbeeld bij aspecten op sociaal gebied of op het gebied van dag invulling/ participatie.
 • Je beheert je eigen caseload en je neemt deel aan teamkrachtbesprekingen.
 • Het geven van trainingen aan cliënten op het gebied van wonen is een onderdeel van de functie (woontraining).

Daarnaast waarderen we het als je een bijdrage wil leveren aan de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Wat hebben onze cliënten van jou nodig?

 • Een relevant diploma op minimaal Mbo niveau 4. Ervaring is een voorwaarde.
 • Cliënten begeleiden we via de werkwijze Positief Krachtig. Ervaring met krachtgericht methodisch werk is een pré. Net als kennis van psychopathologie en affiniteit met de doelgroep.
 • Kennis van de sociale kaart en relevante wet- en regelgeving
 • Dat je cliënten kan motiveren, kan omgaan met weerstand en daadkrachtig kan handelen in ad-hoc situaties.
 • Handigheid in schriftelijke verslaglegging en digitale systemen is een vereiste.
 • Stressbestendigheid, pro-activiteit en flexibiliteit

Wat kan je van LEVANTOgroep verwachten?

Deze vacature betreft een functie voor 32 uur per week. Naast salaris volgens cao GGZ, FWG 45 (minimaal € 2.289,00 en maximaal € 3.229,00 op basis van 36 uur) ontvang je bij LEVANTOgroep een vergoeding voor woon-werkverkeer (volledige vergoeding indien je met het OV reist), een goede pensioenregeling en een collectieve ziektekostenregeling. Daarnaast kan je gebruik maken van een preventief budget om in te zetten voor je eigen vitaliteit.

Jouw ontwikkeling staat bij LEVANTOgroep centraal. Zo start je je carrière bij LEVANTOgroep met een 6-daags introductieprogramma en heb je tijdens je loopbaan veel keuze uit ons trainingsaanbod.

Wil jij je talenten inzetten voor onze cliënten? Solliciteren kan tot en met 23 maart 2020 via de volgende link:

https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/156599

De sollicitatie gesprekken vinden plaats in de week van 30 maart 2020. Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan Claudia Slangen (hoofd van de subregio ) via 06-54372169 of aan HR via 088-7077600.

10 sollicitaties
200 views


13-03-2020 LEVANTOgroep
procesregisseur “Het Loket”

2 Procesregisseurs "Het Loket" specialisme; Housing First / intake

24 tot 32 uur

(uren in overleg)

Iets kunnen betekenen voor kwetsbare mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Zodat zij weer van het leven kunnen genieten. In balans kunnen komen. Samen met jou maken wij ons sterk voor een leven in balans. In een organisatie waar je de ruimte krijgt om te groeien: als cliënt én als medewerker.

Wil je jouw vakkundigheid en talenten benutten in een vaak veranderend speelveld? Voor jou is dat geen probleem, want je staat open voor verandering. Nieuwe informatie en ideeën neem je snel in je op, om deze vervolgens toe te passen in je werk, met oog voor detail en nauwkeurigheid.

Functiekenmerken

Doelstelling van deze functie is het regisseren van het proces van de burger gericht op wonen/bemiddelen/begeleiden en het vergroten van de levenskwaliteit.

Waar ga je mee aan de slag?

 • Het voeren van een regiefunctie.
 • Het schakelen van en overleggen met derden, mede met als doel het goed laten verlopen van nieuwe verwijzingen.
 • Het coördineren van in-, door- en uitstroom (wachtlijstbeheer) en bemiddeling; je bent op de hoogte van de bezettingsgraad en onderneemt actie conform (inkoop)afspraken, zodat er een adequaat aanbod is.
 • Het inventariseren van de situatie (multiproblematiek), krachten, leerpunten en aandachtspunten van de burger, o.a. met behulp van de daarvoor bestemde instrumenten (zoals ZRM/RIE/participatieladder).
 • Het geven van voorlichting aan burgers en verwijzers.
 • Het opstellen van een advies ten aanzien van het op te starten traject c.q. lopend traject.
 • Draagt zorg voor een passende beschikking.
 • Is op de hoogte van de financieringsstromen (WMO /WLZ/Justitie/Jeugdwet) oftewel van het regiobeleid per (centrum) gemeente.

  Wat hebben wij van jou nodig?

 • Je beschikt over een relevante afgeronde HBO-beroepsopleiding (bachelor diploma) gericht op zorg en welzijn
 • Kennis van de sociale kaart en affiniteit met de doelgroep zijn een must.
 • Je bent zelfstandig, flexibel, proactief, werkt efficiënt, durft out-of-the box te denken en bent in staat om (white-label) samen te werken met interne en externe partijen.
 • Je hebt een doortastende en diplomatieke houding ten aanzien van tegengestelde belangen en weet weerstanden te overwinnen.
 • Je beschikt over een goede automatiseringskennis en de bereidheid tot het eigen maken van de systemen, welke WMO, WLZ en Justitie hanteren.
 • Naast integriteit zijn zowel een klantgerichte als resultaatgerichte werkhouding voor jou vanzelfsprekend.
 • Bekendheid met Positieve gezondheid en de nieuwe GGZ is een pré.
  Wat kun je van LEVANTOgroep verwachten?

  Deze vacature betreft een functie voor de duur van een jaar. Naast salaris volgens cao Sociaal Werk FWG 8 (minimaal € 2.676,- en maximaal € 3.742,- op basis van 36 uur), ontvang je bij LEVANTOgroep een vergoeding voor woon-werkverkeer (volledige vergoeding indien je met het OV reist), een goede pensioenregeling en een collectieve ziektekostenregeling. Daarnaast kan je gebruik maken van een preventief budget om in te zetten voor je eigen vitaliteit.

  De inzet zal binnen "Het Loket" zijn, waarbij de werkzaamheden regio breed zullen plaatsvinden. Men moet in staat zijn om zowel in Maastricht heuvelland, Parkstad, Westelijke Mijnstreek als in Midden Limburg werkzaamheden te verwerken conform het daar geldende beleid passende bij de verantwoordelijkheden van jou taken. Je maakt deel uit van een centraal team "Het Loket' welke decentraal werkzaam is.

  Jouw ontwikkeling staat bij LEVANTOgroep centraal. Zo start je je carrière bij LEVANTOgroep met een 6-daags introductieprogramma en heb je tijdens je loopbaan veel keuze uit ons training en scholingsaanbod.

  Wil jij je talenten inzetten? Solliciteren kan tot en met 19 maart 2020 via onderstaande link: https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/155913

  Heb je vragen? Stel ze gerust aan Hedy Blokker (programmamanager "Het Loket") of aan de afdeling HR via telefoonnummer 088 7077600.

15 sollicitaties
286 views


09-03-2020 LEVANTOgroep