Logo LEVANTOgroep

Jobs posted by LEVANTOgroep

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for LEVANTOgroep.

Latest jobs

Persoonlijk begeleider Ambulant Masstricht-Heuvelland

Persoonlijk Begeleider Ambulant
24-30 uur per week
Maastricht- Heuvelland
Per Direct

LEVANTOgroep is op zoek naar een ambulant persoonlijk begeleider voor de regio Maastricht-Heuvelland.
Wij bieden ondersteuning op gebied van geestelijke gezondheid en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg in de vorm van ambulante begeleiding, beschermd wonen, crisisopvang, vrouwenopvang en participatie voor zowel jongeren als volwassenen. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Heb je zin in een frisse en nieuwe uitdaging? Kom dan onze cliënten begeleiden!
LEVANTOgroep is per direct op zoek naar een persoonlijk begeleider voor 24-30 uur per week, regio Maastricht- Heuvelland. Als persoonlijk begeleider bied je de begeleiding die de cliënt nodig heeft om op alle levensgebieden zo optimaal mogelijk te functioneren. Je werkt vanuit een methodiek die uitgaat van de eigen kracht van de cliënt.

Waar ga je mee aan de slag?

 • Met het ondersteunen van de cliënten bij opstellen van een individueel actieplan, het samen vaststellen van doelen en het bijstellen hiervan.
 • Bij het begeleiden en individueel ondersteunen van de cliënten. Bijvoorbeeld bij aspecten op sociaal gebied of op het gebied van dag invulling/participatie.
 • Je beheert je eigen caseload en je neemt deel aan teamkrachtbesprekingen.

Daarnaast waarderen we het als je een bijdrage wil leveren aan organisatieontwikkelingen.

Wat hebben onze cliënten van jou nodig?

 • Kennis en kunde vanuit een relevante opleiding op minimaal MBO niveau 4, met aantoonbaar HBO- werk en denkniveau.
 • Enkele jaren ervaring met zowel de doelgroep jongeren als volwassenen in de psychiatrie is een voorwaarde.
 • Cliënten begeleiden we via de methodiek Positief Krachtig en positieve gezondheid, wanneer je hier dus al ervaring mee hebt is dat een groot voordeel. Net als kennis van psychopathologie en affiniteit met de doelgroep.
 • Kennis van de sociale kaart en relevante wet- en regelgeving.
 • Dat je cliënten kan motiveren, kan omgaan met weerstand en daadkrachtig kan handelen in ad-hoc situaties.
 • Handigheid in schriftelijke verslaglegging en digitale systemen is een vereiste.
 • Stressbestendigheid, pro-activiteit en flexibiliteit.
 • Maar vooral ook passie voor het werk, betrokkenheid en empathisch vermogen.
 • Voor deze functie is het van belang dat je in bezit bent van eigen vervoer. Je begeleidt cliënten vanuit hun thuissituatie.

Wat kan je van LEVANTOgroep verwachten?
Naast salaris volgens cao GGZ FWG 45 (minimaal € 2.407,- en maximaal € 3.396,-), ontvang je bij LEVANTOgroep een vergoeding voor woon-werkverkeer (volledige vergoeding indien je met het OV reist), een goede pensioenregeling en een collectieve ziektekostenregeling. Daarnaast kan je gebruik maken van een preventief budget om in te zetten voor je eigen vitaliteit.
Jouw ontwikkeling staat bij LEVANTOgroep centraal. Zo start je je carrière bij LEVANTOgroep met een introductieprogramma en heb je tijdens je loopbaan veel keuze uit ons trainingsaanbod.

Solliciteren kan via de volgende link: https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/188039

Solliciteren kan tot woensdag 26 mei. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 1 en 2 juni 2021.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan HR via 088-7077600 of via personeel@levantogroep.nl

Meer informatie over LEVANTOgroep is te vinden op onze website: www.levantogroep.nl
Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

2 applications
124 views


12-05-2021 LEVANTOgroep
Teammanager informatiemanagement

Teammanager informatiemanagement

Centraal Bureau te Sittard

36 uur per week

LEVANTOgroep is op zoek naar teammanager informatiemanagement voor de locatie Sittard. Wij bieden ondersteuning op gebied van geestelijke gezondheid en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg in de vorm van ambulante begeleiding, beschermd wonen, crisisopvang, vrouwenopvang en participatie voor zowel jongeren als volwassenen. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

De afdeling informatiemanagement is het aanspreekpunt voor de hele organisatie voor vragen en wensen ten aanzien van het gebied van hun informatievoorziening. De afdeling verzorgt onder andere ook het functioneel beheer van de binnen LEVANTOgroep gebruikte systemen. Daarnaast is zij gesprekspartner voor de hele organisatie en geeft ze advies over en helpt bij vernieuwingen en wijzigingen op het gebied van informatiebehoefte en processen. Het realiseren van nauwe samenwerking met de gehele organisatie is een belangrijk onderdeel van je functie. Je bent een teamspeler. We verwachten van jou daarbij een sturende, inspirerende en veranderingsgezinde rol.

Waar ga je mee aan de slag?

 • Vertaalt, in samenwerking met de procesmanager middelen, de gekozen strategische speerpunten door de organisatie en externe ontwikkelingen naar tactisch en operationeel beleid, stemt dit af op het meerjarenbeleid van de organisatie en ontwikkelingen binnen andere organisatieonderdelen. Is op dit vakgebied gesprekspartner voor management en leidinggevenden binnen de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor het informatiemanagement in de breedste zin van het woord en het functioneel beheer. Organiseert de uitvoering hiervan conform vastgesteld beleid, bewaakt de planning, klanttevredenheid, kosten en kwaliteit van de dienstverlening.
 • Houdt zich actief bezig met ontwikkeling, innovatie en verbetering van werkprocessen waardoor deze optimaal verlopen.
 • Houdt zich bezig met de ontwikkeling van beleid; uitwerken, implementeren en uitvoeren hiervan.
 • Geeft leiding aan medewerkers: creëert draagvlak voor organisatie- en teambeleid, maakt afspraken over taakverdeling, zorgt dat medewerkers geïnformeerd blijven en organiseert een werk- en organisatieklimaat waarbinnen doelstellingen door medewerkers behaald kunnen worden. Geeft daarnaast uitvoering aan het personeelsbeleid (gesprekscyclus, ziekteverzuim, opleidingsplan, werving & selectie, arbeidsomstandigheden etc.).
 • Draagt bij aan het jaarplan middelen met daarin opgenomen de opgedragen resultaatverplichtingen, zorgt voor de uitvoering van deze afspraken binnen de financiële kaders en formatie. Levert gegevens t.b.v. managementinformatie tijdig aan. Draagt bij aan het opstellen van de begroting en bewaakt de budgetten. Wat hebben wij van jou nodig?
  • Een afgeronde relevante opleiding op HBO/WO niveau.
  • Uitgebreide expertise en ervaring op het vakgebied informatiemanagement.
  • In staat om strategisch en tactisch beleid te vertalen naar operationele doelstellingen.
  • Ervaring met effectiviteit en efficiency van werkprocessen.
  • Kennis van de relevante IM-frameworks.
 • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je werk, neemt initiatief, bent zelfstandig, kritisch en representatief.
 • Je bent in staat om te luisteren, motiveren, inspireren, tegenstellingen te overbruggen en weerstand te overwinnen.
 • Je bent communicatief vaardig, in staat te verbinden, flexibel, integer en stressbestendig.

Wat kan je van LEVANTOgroep verwachten?

Naast salaris volgens cao GGZ 65 (minimaal € 4.138,- en maximaal € 5.553,- op basis van 36 uur), ontvang je bij LEVANTOgroep een vergoeding voor woon-werkverkeer (volledige vergoeding indien je met het OV reist), een goede pensioenregeling en een collectieve ziektekostenregeling. Daarnaast kan je gebruik maken van een preventief budget om in te zetten voor je eigen vitaliteit.

Jouw ontwikkeling staat bij LEVANTOgroep centraal. Zo start je je carrière bij LEVANTOgroep met een uitgebreid introductieprogramma en heb je tijdens je loopbaan veel keuze uit ons trainingsaanbod.

Solliciteren kan tot en met 21 mei 2021 via de volgende link: https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/187333

Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan Dico IJzerman via 06-21502601 of via dico.ijzerman@levantogroep.nl.

1 application
51 views


06-05-2021 LEVANTOgroep
Adviseur informatiemanagement

Adviseur informatiemanagement

Centraal Bureau te Sittard

36 uur per week

LEVANTOgroep is op zoek naar een adviseur informatiemanagement voor de ondersteunende diensten. Wij bieden ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg in de vorm van ambulante begeleiding, beschermd wonen, crisisopvang, vrouwenopvang en participatie voor zowel jongeren als volwassenen. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Waar ga je mee aan de slag?

Je bent een ervaren adviseur die zijn/haar strepen heeft verdiend met adviestrajecten/projecten, liefst binnen de Zorg. Je wordt medeverantwoordelijk voor het verbinden van ontwikkelingen in de Zorg en ICT en het identificeren hoe deze kunnen bijdragen tot verbetering in onze dienstverlening. Daarnaast houd je je bezig met de binnen LEVANTO gebruikte applicaties (m.n. ONS ons Elektronisch Client Dossier (ECD)) met als doel de kwaliteit en de continuïteit hiervan te borgen.

Voor systeemeigenaren, leidinggevenden en management ben je het aanspreekpunt op deze gebieden. Samen met de functioneel beheerders en onze externe ICT partner zorg je voor een uitstekende dienstverlening.

Er loopt een aantal interessante projecten waarin je een aandeel krijgt. Zo ga jij je bijvoorbeeld bezig houden met de doorontwikkeling van Power BI en willen we stappen zetten op het gebied van e-Health en Domotica.

Kortom: we hebben hoge ambities en bieden veel interessante uitdagingen binnen een gezonde zorgverlener.

Hoofdtaken

 • Het ontwikkelen van en ondersteunen in de uitvoering van strategisch en tactisch beleid op het eigen vakgebied. Denk hierbij aan het adviseren aan leidinggevenden, management en directie c.q. het vertalen van informatiebehoefte in rapportages, dashboards, kpi's etc.
 • Het volgen van ontwikkelingen binnen zowel de zorg als het eigen vakgebied en het anticiperen hierop waardoor (management)informatie of efficiënte wijze wordt gestructureerd en gepresenteerd.
 • Het omzetten van kennis van genoemde ontwikkelingen in verbetervoorstellen en projectvoorstellen.
 • Goed kunnen analyseren en vervolgens opstellen van adviezen en businesscases.
 • Het coördineren en bewaken van de onderlinge samenhang van processen zowel binnen en buiten de organisatie.

Wat hebben we van jou nodig?

 • Relevante, afgeronde HBO opleiding.
 • Ervaring als adviseur.
 • Kennis/ervaring met een ECD/EPD-omgeving.
 • Kennis/ervaring met data-analyse en vertaling van behoeften binnen de organisatie naar rapportagevormen
 • Kennis van de ontwikkelingen in de zorgsector.
 • Sociale vaardigheden die we belangrijk vinden in deze functie zijn: tact, luisterend- en inlevingsvermogen, adviesvaardigheden, overtuigings- en overredingskracht en het kunnen overbruggen van voorkomende tegengestelde belangen.
 • Weet een brug te slaan tussen Zorg en ICT.
 • Daarnaast is voor zowel de in- als externe contacten een klantgerichte, proactieve en dienstverlenende houding vereist.

Wat kan je van LEVANTOgroep verwachten?

De functie is vooralsnog voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid behoort na die periode een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Naast salaris is conform CAO-GGZ FWG 55 (minimaal € 3.101,- en maximaal € 4.218,- op basis van 36 uur), ontvang je bij LEVANTOgroep een vergoeding voor woon-werkverkeer (volledige vergoeding indien je met het OV reist), een goede pensioenregeling en een collectieve ziektekostenregeling. Daarnaast kan je gebruik maken van een preventief budget om in te zetten voor je eigen vitaliteit.

Jouw ontwikkeling staat bij LEVANTOgroep centraal. Zo start je je carrière bij LEVANTOgroep met een uitgebreid introductieprogramma en heb je tijdens je loopbaan veel keuze uit ons trainingsaanbod.

Voor meer informatie over de functie kun je je wenden tot Dico IJzerman procesmanager Middelen via email Dico.ijzerman@levantogroep.nl of via telefoonnummer 06-21502601.

Je kunt solliciteren tot 18 mei 2021 via onderstaande link: https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/187063

De gesprekken worden gevoerd in week 20, op vrijdag 21 mei 2021.

0 applications
96 views


04-05-2021 LEVANTOgroep
Persoonlijk begeleider Heugderlicht

Persoonlijk Begeleider

32 - 36 uur (in overleg)

Heugderlicht

Ben jij degene die ervaring heeft met de werkwijze positief krachtig, affiniteit heeft met de doelgroep, een relevant mbo niveau 4 diploma heeft en opzoek is naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze vacature iets voor jou!

LEVANTOgroep

Wij bieden ondersteuning op gebied van geestelijke gezondheid en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg in de vorm van ambulante begeleiding, beschermd wonen, crisisopvang, vrouwenopvang en participatie voor zowel jongeren als volwassenen. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Kom jij onze cliënten begeleiden?

LEVANTOgroep is per direct op zoek naar een persoonlijk begeleider voor de locatie Heugderlicht. Heugderlicht is een crisisopvang, hier lees je meer over de locatie.

Als persoonlijk begeleider bied je de begeleiding die de cliënt nodig heeft om op alle levensgebieden zo optimaal mogelijk te functioneren. Je werkt vanuit een methodiek die uitgaat van de eigen kracht van de cliënt. De begeleiding vindt op individuele basis plaats. Als persoonlijk begeleider heb jij een eigen caseload met cliënten die door jou worden begeleid. Waarbij je de regie voert in samenwerking met de woonondersteuners.

Ben jij de verbinder tussen de cliënt en de verschillende externe partijen en/of ketenpartners en stel jij samen met de cliënt een plan op, om duurzaam uit te stromen naar een zelfstandige woonruimte in de maatschappij? Lees dan snel verder.

Waar ga je mee aan de slag?

 • Je ondersteunt cliënten met het opstellen van hun individuele doelen, bijvoorbeeld op het gebied van dag invulling of sociaal netwerk.
 • Samen met de cliënt bepaal je de acties die nodig zijn om de doelen te behalen. Wanneer nodig stel je samen de doelen en acties bij.
 • Je motiveert en begeleidt de cliënt om de opgestelde doelen te behalen, zoveel mogelijk op eigen kracht.
 • Je beheert je eigen caseload en je neemt deel aan casusbesprekingen met het team.

Daarnaast waarderen we het als je een bijdrage wil leveren aan organisatieontwikkelingen.

Wat hebben onze cliënten van jou nodig?

 • Een relevant diploma op minimaal mbo niveau 4.
 • Ervaring met de doelgroep is gewenst.
 • Cliënten begeleiden we via de werkwijze Positief Krachtig, kennis van psychopathologie, affiniteit met de doelgroep en ervaring met de werkwijze is gewenst.
 • Kennis van de sociale kaart en relevante wet- en regelgeving.
 • Dat je cliënten kan motiveren, kan omgaan met weerstand, stevig in je schoenen staat en daadkrachtig kan handelen in ad-hoc situaties.
 • Dat jij een verbindende factor bent.
 • Handigheid in schriftelijke verslaglegging en digitale systemen is gewenst.
 • Stressbestendigheid, pro-activiteit en flexibiliteit.

Wat kan je van LEVANTOgroep verwachten?

Deze vacature betreft een tijdelijke functie van de duur van twaalf maanden, met kans op verlenging. Naast salaris volgens cao GGZ schaal 45 (minimaal € 2.357,- en maximaal € 3.326,- op basis van 36 uur) of cao sociaal werk schaal 7 (minimaal € 2.550,- en maximaal € 3.494,- op basis van 36 uur), ontvang je bij LEVANTOgroep een vergoeding voor woon-werkverkeer (volledige vergoeding indien je met het OV reist), een goede pensioenregeling en een collectieve ziektekostenregeling. Daarnaast kan je gebruik maken van een preventief budget om in te zetten voor je eigen vitaliteit.

Jouw ontwikkeling staat bij LEVANTOgroep centraal. Zo start je je carrière bij LEVANTOgroep met een uitgebreid introductieprogramma en heb je tijdens je loopbaan veel keuze uit ons trainingsaanbod.

Wil jij je talenten inzetten voor onze cliënten? Solliciteren kan tot en met dinsdag 18 mei 2021 via de volgende link: https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/186486

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 25 mei 2021. Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan Brigitte Bouts via 06-46320576 of aan HR via 088-7077600.

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

1 application
112 views


29-04-2021 LEVANTOgroep
Woonondersteuner Zorgpension

Woonondersteuner

Uren in overleg

Zorgpension

LEVANTOgroep is op zoek naar een woonondersteuner voor de locatie Zorgpension. Wij bieden ondersteuning op gebied van geestelijke gezondheid en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg in de vorm van ambulante begeleiding, beschermd wonen, crisisopvang, vrouwenopvang en participatie voor zowel jongeren als volwassenen. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Kom jij onze cliënten ondersteunen?

LEVANTOgroep is per direct op zoek naar woonondersteuners voor de locatie Zorgpension. Als woonondersteuner bied je de ondersteuning die de cliënt nodig heeft om op alle levensgebieden zo optimaal mogelijk te functioneren. Je werkt vanuit een methodiek die uitgaat van de eigen kracht van de cliënt.

Waar ga je mee aan de slag?

 • Met het ondersteunen van cliënten in hun zelfredzaamheid bij algemene en huishoudelijke dagelijkse taken.
 • Bij het werken aan de doelen die de cliënt heeft gemaakt met de persoonlijk begeleider. Wanneer je veranderingen merkt in gedrag of gezondheid signaleer je dit ook bij de persoonlijk begeleider.
 • Jouw werkplek is in het huis van onze cliënten. Het is belangrijk dat zij zich er thuis voelen en jij dus bijdraagt aan een fijne groepssfeer. Ook ben je medeverantwoordelijk voor de veiligheid.

Daarnaast waarderen we het als je een bijdrage wil leveren aan organisatieontwikkelingen.

Wat hebben onze cliënten van jou nodig?

 • Dat je een relevant zorgdiploma mbo niveau 3 diploma hebt. Ervaring is natuurlijk altijd goed!
 • Cliënten begeleiden we via de methodiek Krachtwerk, wanneer je hier dus al ervaring mee hebt is dat een pré. Net als kennis van psychopathologie en affiniteit met de doelgroep ouderen.
 • Dat je kan omgaan met weerstand en daadkrachtig kan handelen in ad-hoc situaties.
 • Handigheid in schriftelijke verslaglegging en digitale systemen is een vereiste.
 • Dat je systematisch te werk kan gaan en de aanpak van de werkzaamheden, prioriteitstelling en voortgangsbewaking zelfstandig uitvoert.


Wat kan je van LEVANTOgroep verwachten?
Naast salaris volgens cao sociaal werk schaal 4 (minimaal € 2.054,- en maximaal € 2.763,- op basis van 36 uur) of cao GGZ schaal 35 (minimaal € 1.955,- en maximaal € 2.757,- op basis van 36 uur), ontvang je bij LEVANTOgroep een vergoeding voor woon-werkverkeer (volledige vergoeding indien je met het OV reist), een goede pensioenregeling en een collectieve ziektekostenregeling. Daarnaast kan je gebruik maken van een preventief budget om in te zetten voor je eigen vitaliteit.

Jouw ontwikkeling staat bij LEVANTOgroep centraal. Zo start je je carrière bij LEVANTOgroep met een 6-daags introductieprogramma en heb je tijdens je loopbaan veel keuze uit ons trainingsaanbod.

Wil jij je talenten inzetten voor onze cliënten? Solliciteren kan via de volgende link: https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/184697

Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan Anita Ramakers via 06-12713121 of aan HR via 088-7077600. Meer informatie over LEVANTOgroep is te vinden op onze website: www.levantogroep.nl

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 applications
92 views


23-04-2021 LEVANTOgroep