Logo Aeres Hogeschool

Vacatures geplaatst door Aeres

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Aeres.

Laatste vacatures

Vacature businessmanager Poultry Expertise Centre/ Calf Expertise Centre (PEC/ CEC)

Wat je gaat doen
Als businessmanager PEC/CEC draag je de verantwoordelijkheid voor de positie en het bestaansrecht van PEC en CEC in de sectoren. Binnen een complex speelveld heb je oog voor innovatie en ben je in staat een visie op toekomstige ontwikkelingen te vormen. De functie van businessmanager vereist ondernemerschap. Je neemt initiatief, stimuleert en verbindt en maakt, (innovatieve) projecten concreet. Samenwerking met de sectoren (primair en keten), met innovatoren en fabrikanten, onderzoekers (o.a. van WUR en UU) en beleidsmakers is hierbij essentieel. Je beheert de partnerorganisatie, stuurt de dagelijkse operatie aan en coördineert de werkzaamheden van PEC/CEC. Je werkt nauw samen met collega's van verschillende veehouderij opleidingen binnen Aeres. Je rapporteert aan de commercieel directeur van Aeres Barneveld.

Wat je verder gaat doen:

 • Je bent verantwoordelijk voor de totale exploitatie van het PEC en CEC.
 • Je draagt verantwoording voor het opstellen en zorgdragen voor de jaarplannen en meerjarenplannen.
 • Je gaat over het projectmanagement van onderzoeksprojecten in pluimvee- en kalversector.
 • Je draagt zorgt voor inhoudelijke en financiële rapportages aan stakeholders.
 • Je monitort en bewaakt de voortgang van alle PEC/ CEC activiteiten en zorgt voor een gedegen werkverdeling.
 • Je stuurt de administratieve, personele en communicatieprocessen aan.
 • Je onderhoudt de contracten en contacten met de PEC/ CEC partners en stakeholders uit de sectoren en zorgt voor uitbreiding.
 • Je zorgt voor de acquisitie van nieuwe projecten, het organiseren van een congres of de ontvangst van delegaties in het kader van PEC en CEC als innovatiecentra.
 • Je bent verantwoordelijk voor de eindredactie voor beleidsstukken en projectvoorstellen.

In de werkzaamheden word je op gebied van financiën ondersteund door een controller van Aeres.

0 sollicitaties
23 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


26-01-2023 Aeres
Docent Voeding/profiel groen

Wat je gaat doen
Je begeleidt jouw leerlingen bij het aanleren van kennis en vaardigheden in het groene domein en dan met name in de voeding gerelateerde onderdelen. Je verzorgt lessen en ontwikkeld lesmateriaal passend bij de verschillende vakken. Je stimuleert leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Jij kunt omgaan met én inspelen op verschillen tussen leerlingen. Je hebt aandacht voor het groepsproces en voor de individu. Met jouw enthousiasme en creativiteit zorg je voor een uitdagende leeromgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.

Wat je verder gaat doen:

 • Je verzorgt lessen "praktische sector oriëntatie" voor het onderdeel voeding in onze onderbouw, hierin zorg je voor een aanpak waarbij praktijk en theorie op een toegankelijke manier wordt aangeboden. Je maakt hierbij gebruik van onze keukens en vindt het leuk om nieuwe informatie en de sector te betrekken bij je onderwijs. Leerlingen maken tijdens jouw lessen kennis met de herkomst en verwerking van agrarische producten.
 • Je verzorgt lessen in de groene profielen binnen het onderdeel 'tussen productie en verkoop', waarbij je theorie en praktijk zoveel mogelijk integreert. Ook verzorg en ontwikkel je lessen binnen een aantal keuzevakken welke voeding gerelateerd zijn.
 • Afhankelijk van je interesses en kennis verzorg je tevens een aantal andere keuzevakken welke wij met onze groene invulling aanbieden aan onze leerlingen.
 • Je onderhoudt contacten met ouders/verzorgers, leerlingen, collega's en stage bedrijven.
 • Je draagt samen met je collega's bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs binnen Aeres VMBO.
 • Je vervult mogelijk een mentortaak in het VMBO.
 • Je volgt de trends en ontwikkelingen in je vakgebied en past deze toe in je werk. Je probeert het bedrijfsleven zoveel mogelijk bij te betrekken.

1 sollicitatie
27 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


26-01-2023 Aeres
Onderzoeker ‘Natuur-inclusieve Stadsontwikkeling’

Waar ga je aan werken?
Je gaat werken in het team Praktijkgericht Onderzoek bij het lectoraat 'Innovatie & Groenstedelijke Ruimte'. Je werkt als onderzoeker met praktijkpartners en kennisinstituten in binnen- en buitenland aan toonaangevende ecologische onderzoekprojecten in een stedelijke context.

Samen met een enthousiast multidisciplinair team verricht je actieonderzoek, ben je het aanspreekpunt voor partners en deel je de ontwikkelde kennis op vernieuwende wijze met het werkveld en het onderwijs. Je gaat onder meer aan de volgende projecten een bijdrage leveren:

Project Natuur-inclusieve Gebiedsontwikkeling
De komende jaren is de ambitie om 900.000 woningen in Nederland veelal binnenstedelijk toe te voegen én gelijktijdig grootschalig te vergroenen. Om te zorgen dat dit de biodiversiteit versterkt en het klimaat ondersteunt, zijn innovaties in (biobased) bouwmaterialen nodig en inventieve toepassingen van (inheems)groen met aansluiting op het onderliggend ecosysteem en de gebruiker.

Project Biodiverse Cities
In het project staat het versterken van de biodiversiteit in steden centraal en Aeres Hogeschool Almere werkt hierbij samen met steden uit Nederland, Duitsland, Scandinavië, België en Frankrijk en met toonaangevende kennisinstituten en maatschappelijke organisaties om te experimenteren met biodiversiteitsherstellende maatregelen. Komende vier jaar voert het consortium in steden als Hamburg, Lille en Aarhus pilots uit gericht op het verbeteren van biodiversiteit, het betrekken van burgers bij natuurontwikkeling en het verankeren ervan op tal van beleidsterreinen. In co-design worden nature-based solutions met de laatste methodieken getest op sociale - en ecologische impact.

De functie

 • Je gaat ecologisch veldwerk verrichten en analyseert onderzoekdata.
 • Je vertaalt onderzoeksresultaten naar bevindingen en conclusies en vertaalt dit naar concrete praktijkproducten voor de vakgemeemschap. Uiteraard publiceer je, samen met je team, bevindingen van de onderzoeken ook in papers, journals en vakbladen.
 • Je adviseert en ondersteunt bij het geven van trainingen aan studenten, overheden, bedrijven en andere organisaties.
 • Je adviseert en ondersteunt bij het organiseren van co-creatiesessies met projectconsortia en het werkveld, je helpt bij het voorbereiden van presentaties.
 • Je draagt ook bij aan andere projecten van het lectoraat en onderzoeksafdeling zoals 'Excellente Groene en Gezonde Leefomgeving'.
 • Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers uit het werkveld.

Afhankelijk van achtergrond, ervaring en interesse behoort het uitvoeren van projectmanagementtaken, netwerkvorming werkveld, acquisitie en uitbouwen van onderzoekslijnen tot de mogelijkheden.

0 sollicitaties
43 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


24-01-2023 Aeres
Lecturer Food Business

Our new colleague

 • Will be working within the Department of International Studies and Consultancies (DISC) at both our faculties in Dronten and Almere.
 • Teaches and coaches international and Dutch students in the following subject areas: sustainable food supply chain management, entrepreneurship and innovation in the food industry.
 • Develops teaching materials and tests in the aforementioned areas.
 • Contributes to the further development of the English-language food business programmes of team DISC at both faculties in Dronten and Almere.
 • Can participate in research and (international) projects.

0 sollicitaties
19 views

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


24-01-2023 Aeres
Docent Food Business

Onze nieuwe collega

 • Gaat werken binnen het Department of International Studies and Consultancies (DISC). Werkzaamheden vinden plaats op zowel locatie Dronten als locatie Almere.
 • Geeft les en coacht internationale en Nederlandse studenten op de volgende vakgebieden: food supply chain management, ondernemerschap, innoveren en (circulair) ondernemerschap in voedselketen.
 • Ontwikkelt zelf lesmateriaal en toetsen op genoemde vakgebieden.
 • Draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de Engelstalige food business opleidingen van de faculteit Dronten en faculteit Almere.
 • Kan deelnemen in onderzoek en (internationale) projecten

0 sollicitaties
58 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


24-01-2023 Aeres