Vacatures geplaatst door Gemeente Katwijk

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Katwijk.

Laatste vacatures

Juridisch adviseur

Voor het Team Advies onderdeel Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een:

Juridisch adviseur

32 uur per week

Je functie

Als juridisch adviseur (m/v) adviseer je gevraagd en ongevraagd over alle juridische aangelegenheden binnen de gemeentelijke organisatie. Jouw focus ligt op strategische en tactische juridische vraagstukken binnen het privaat- en bestuursrecht. Een greep uit jouw werkzaamheden:

 • je ondersteunt collega-afdelingen bij juridische procedures en bezwaar- en beroepszaken inclusief het in rechte vertegenwoordigen van de gemeente
 • je adviseert bestuur en management over complexe bestuurs- en privaatrechtelijke aangelegenheden
 • je signaleert relevante ontwikkelingen, toetst collegevoorstellen op rechtmatigheid en doet hierover verbetervoorstellen
 • je begeleidt de organisatie bij de implementatie van nieuwe en veranderende wet- en regelgeving (o.a. Gemeentewet en Europees recht)
 • je stelt diverse juridische documenten op zoals contracten en convenanten, regelingen en verordeningen

Jouw visitekaartje

Je bent een advocaat, jurist of juridisch adviseur met een brede oriëntatie die zich graag inzet voor de publieke zaak. Je wilt graag dat zaken duidelijk en goed geregeld zijn. Jouw gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen is goed ontwikkeld. Daarmee bedoelen we vooral dat je een goede balans weet te vinden tussen de belangen van de gemeente en die van andere partijen. Je verkiest informele en pragmatische oplossingen boven juridisch getouwtrek. Je schept er genoegen in om een organisatie voor te bereiden op veranderende wetgeving, o.a. door het proactief verstrekken van praktische adviezen.

Het team

Ruim 450 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de inwoners van Katwijk. Katwijk is met 65.000 inwoners de grootste gemeente in de Duin- en Bollenstreek. Het team Juridische Zaken verleent juridische adviezen en diensten aan de gemeentelijke organisatie. Het team is in hoge mate zelfsturend; in overleg met de senior jurist verdeelt het team onderling de werkzaamheden. Als jurist werk je voor je eigen afdelingen c.q. interne klanten en aan je eigen projecten. Op vaste momenten in de week werk je samen met je collega's of ben je op 'locatie' bij je eigen afdeling.

Wij vragen

Voor deze functie vragen wij in ieder geval het volgende van je:

 • je beschikt over een master in de rechtsgeleerdheid, bij voorkeur afstudeerrichting bestuursrecht en/of privaatrecht
 • je hebt ten minste enige jaren relevante werkervaring, bij voorkeur in het openbaar bestuur
 • je durft gevraagd en ongevraagd advies te geven, op alle niveaus, en straalt daarbij gezag en vertrouwen uit
 • als je kennis en/of ervaring op het gebied van de WMO 2015, Jeugdwet, Participatiewet of subsidierecht is dat een pre. Ben je dat niet dan verwachten we in ieder geval van je dat je je op dit gebied laat bijscholen. Uiteraard willen we je daarin faciliteren!

Wij bieden

Wij bieden je een functie met impact en alle ruimte om werk en privé goed op elkaar af te stemmen. Zo kun je je werktijden flexibel inrichten en deels vanuit huis werken. Ook bieden wij je goede arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • je krijgt een salaris van maximaal € 4.859 bruto per maand (schaal 11) bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring
 • een aanstelling voor een jaar, met de intentie deze na afloop om te zetten in een vast dienstverband
 • ruim 17% bovenop je salaris om naar eigen inzicht in te zetten, bijvoorbeeld voor extra loon, meer vrije tijd of persoonlijke ontwikkeling
 • je bouwt een goed pensioen op bij het ABP-pensioenfonds
 • je ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten

Meer informatie

Informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Chantal Walther, telefoon 06 - 1204 9518 . Chantal is teamleider en vertelt je graag meer over deze vacature en haar team. Ben je al enthousiast? Stuur dan direct je motivatiebrief en cv aan ons op via de sollicitatiebutton. Doe dat wel voor 16 mei a.s. want dan sluiten we de reactietermijn.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


18-04-2019 Katwijk
Senior planoloog, strategisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling

De komende jaren realiseert Katwijk 7.500 nieuwe woningen en ondergaat de lokale infrastructuur een metamorfose. Om deze processen in goede banen te leiden zoekt de gemeente Katwijk een ervaren

Senior planoloog, strategisch adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

36 uur per week

Wat ga je doen

De opgaven c.q. uitdagingen van de gemeente Katwijk zijn talrijk en groot. Jouw verantwoordelijkheden hierin zijn:

 • je adviseert de organisatie en het college van B&W op strategisch niveau over ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkelingen
 • je adviseert over visies, ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkeling met de nadruk op RO-instrumenten uit de Crisis en Herstelwet /Omgevingswet en de implementatie van de Omgevingswet
 • je bent verantwoordelijk voor de (vak)inhoudelijke- en procesmatige kant van de instrumentontwikkeling binnen de Omgevingswet
 • je coördineert het werkplan van het team RO en Sb, het maken van bestemmingsplannen en het advies voor bouwinitiatieven
 • je begeleidt de collega´s binnen het team bij de uitvoering van de werkzaamheden en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het advies

Jouw kwaliteiten

Je bent een strategisch denker die er plezier in schept om meer abstracte doelstellingen om te zetten in praktisch uitvoerbare plannen en adviezen. Als planoloog weet je als geen ander dat procedures en een strakke planning hand in hand gaan. Jij wacht niet af en zorgt ervoor dat jouw eigen werkprocessen op orde te zijn en motiveert je collega's tot hetzelfde. Je bevordert de samenwerking binnen de groep. Kritiek en tegenslagen stimuleren jou bij het bedenken van nieuwe c.q. betere ideeën. In jouw besluiten en adviezen houd je emoties en argumenten goed van elkaar gescheiden. Je stelt de 'klant' centraal, maar weet je grenzen daarbij scherp te bewaken.

Wat we van jou vragen

Voor deze functie zijn in ieder geval de volgende eigenschappen belangrijk:

 • je functioneert op academisch niveau met strategische denkkracht en kent alle ins en outs van de Wro, Wabo en omgevingswet
 • je kunt bogen op een ruime ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen en het voeren van planologische procedures
 • je beheerst de kunst van het strategisch adviseren, op alle schaalniveaus en met oog en oor voor de omgeving, tegenstrijdige belangen en politieke relevantie

Het team en de opgave

Het team Ruimtelijk Beleid werken 15 professionals aan uitdagende opgaven. Opgaven die we samen hebben vastgesteld met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijk partners en zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie Katwijk. Katwijk realiseert 7.500 nieuwe woningen, waarvan een groot deel op Projectlocatie Valkenburg. Op die locatie ontwikkelen we, samen met externe partijen, Unmanned Valley , een high-tech campus voor drone-technologie. Daarnaast werken we aan bereikbaarheid door de realisatie van de Rijnlandroute, Hoogwaardig Openbaar Vervoer en de Pioniersbaan tussen N206 en A44.

Ons aanbod

Je krijgt de kans om op het hoogste niveau mee te praten over ruimtelijke ontwikkeling in een gemeente die volop in beweging is. Daarnaast bieden wij de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • je ontvangt een salaris van maximaal € 5.520,- bruto per maand (schaal 12) bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring
 • je krijg budget van ruim 17% bovenop je salaris, dat je naar eigen inzicht kunt inzetten, bijvoorbeeld voor meer vrije tijd, extra salaris of persoonlijke ontwikkeling
 • je bouwt een degelijk pensioen op via het ABP-pensioenfonds
 • je werkplek bevindt zich op een goed bereikbare locatie in Katwijk, je ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer
 • je krijgt een aanstelling voor een jaar, met een reëel uitzicht op een vast dienstverband bij een positieve evaluatie.

Meer weten en solliciteren

Wil je graag meer weten over het werken als senior beleidsmedewerker planologie bij de gemeente Katwijk? Neem dan contact op met Frank van den Berg (06 - 1854 5829). Frank is teamleider Ruimtelijk Beleid en vertelt je graag over deze baan en zijn team. Ben je al enthousiast? Laat ons dan uiterlijk 17 maart 2019 weten waarom jij graag als Senior planoloog, strategisch adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling aan de slag wilt! Een assessment is mogelijk onderdeel van de selectieprocedure.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


26-02-2019 Katwijk
Stedenbouwkundige / landschapsarchitect

Voor het team Ruimtelijke Beleid zoekt de gemeente Katwijk een ervaren:

Stedenbouwkundige / landschapsarchitect

36 uur per week

In deze functie geef je vorm aan de openbare ruimte van Katwijk. Die ruimte gaat de komende jaren ingrijpend veranderen, mede als gevolg van de nationale verstedelijkingsopgave. Zo komen er alleen al op projectlocatie Valkenburg 5.000 nieuwe woningen. Jij zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de openbare ruimte optimaal aansluit bij de bestuurlijke ambities en (beleids)processen van de gemeente.

Wat ga je doen

Als stedenbouwkundige / landschapsarchitect voer je een veelzijdig pakket van werkzaamheden. De belangrijkste daarvan zijn:

 • je voert diverse studies naar wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor stedelijke gebieden, ontwikkelt een visie en zet deze om naar uitvoering;
 • je ontwerpt de inrichting van stedelijke en landelijke gebieden en bereidt de realisatie van publieke werken voor;
 • je adviseert over omgevingsaanvragen, ruimtelijke projecten, beleidsnota's en beeldkwaliteit- en bestemmingsplannen.

Jouw profiel

Je wilt graag werken in een gemeente die groot genoeg is om projecten zelfstandig uit te voeren, maar tegelijkertijd voldoende overzicht biedt. Je komt optimaal tot je recht in een omgeving waar je ruimte en vrijheid krijgt. Je toont lef en hebt een gezonde drang tot innovatie. Je vindt het belangrijk dat ontwerpen niet alleen mooi en functioneel zijn, maar ook dat ze zijn voorbereid op de nabije en verre toekomst.

Functie-eisen

Voor deze functie beschik je in ieder geval over de volgende kwaliteiten:

 • je hebt een relevante opleiding op wo-niveau en ruime ervaring in het plannen en ontwerpen van de openbare ruimte;
 • je weet jouw innovatieve ideeën te realiseren met oog voor de belangen van politiek, burgers, bedrijven en maatschappelijke partners;
 • je kunt effectief omgaan met verschillende belangen en het werken voor meerdere opdrachtgevers tegelijk.

De opgaven van Katwijk

Katwijk staat voor grote opgaven zoals het realiseren van in totaal 7.5000 nieuwe woningen (verstedelijkingsopgave) en het verbeteren van de bereikbaarheid. Enkele andere complexe maatschappelijke vraagstukken betreffen energietransitie en klimaatadaptatie. Betaalbaarheid en leefbaarheid zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Niet in de laatste plaats is het behoud van werkgelegenheid relevant voor Katwijk. Om dat de realiseren zet Katwijk in op verduurzaming van toerisme en innovatie van de lokale economie (bijv. Unmanned Valley).

Het team

Het team Ruimtelijk Beleid telt ruim veertig zelfsturende professionals. Stedenbouwers, planologen, verkeerskundigen en beleidsmedewerkers werken iedere dag werken aan een mooi een leefbaar Katwijk voor morgen. In een omgeving met vaak tegengestelde belangen realiseert het team ontwerpen, (bestemmings)plannen en structuurvisies. Dit doen we - met plezier - zelf, samen met onze collega's en externe partners. Onze stedenbouwkundigen / landschapsarchitecten ontwerpen en adviseren op verschillende schaalniveaus: van een speelpark tot een complete woonwijk.

Aanbod

Je komt te werken in een team met enthousiaste en betrokken collega's. De arbeidsvoorwaarden zijn:

 • je salaris bedraagt maximaal € 4.859,- bruto per maand (schaal 11) bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • bovenop je salaris krijg je ruim 17% dat je naar eigen inzicht kunt inzetten, bijvoorbeeld voor extra salaris, meer vrije tijd of persoonlijke ontwikkeling;
 • je bouwt pensioen op via het ABP-pensioenfonds;
 • je krijgt een aanstelling voor een jaar, met de intentie om deze om te zetten naar een vast dienstverband;
 • je komt te werken op een centrale locatie in Katwijk, goed bereikbaar en met voldoende parkeergelegenheid en een tegemoetkoming in de reiskosten.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de vacature van stedenbouwkundige bij de gemeente Katwijk? Neem dan contact op met Frank van den Berg (06 - 1854 5829). Frank vertelt je graag over alle aspecten van deze baan, zijn team en de opgaven van de gemeente Katwijk.

Voor deze functie vragen wij je om een geldige Verklaring Omtrent Gedrag. De kosten vergoeden wij natuurlijk. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


19-12-2018 Katwijk