Logo JADOS

Vacatures geplaatst door JADOS

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor JADOS.

Laatste vacatures

HBO GGZ inval begeleider autisme Delft, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Sliedrecht, Schiedam

Stichting JADOS (Overkoepelende stichting van Stumass, Capito Wonen, IVA) zoekt voor de locaties in Delft, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Sliedrecht en Schiedam op korte termijn een HBO GGZ inval begeleider

Kunnen onze studenten met autisme bij jou terecht met hun vragen? Word dan onze nieuwe collega!

Functie

Als bewoner woon ik met meerdere medebewoners in een huis. Ik heb mijn eigen kamer en gezamenlijk delen we de woonkamer, keuken en badkamer. Tussen 's morgens 7/8 uur en 's avonds 22 uur is er begeleiding aanwezig. Bij vakanties, ziekte en wanneer ik meer hulpvragen heb vind ik het fijn als jij er voor me bent. Ik loop weleens vast in mijn studie en werk. Ook zijn er gesprekken op mijn universiteit met mijn decaan die ik niet graag alleen wil voeren. Kun jij dan met mij mee en mij dan coachen? Eén van mijn leerdoelen is meer sociale contacten opdoen. Zou jij mij hierin willen coachen? Je collega's zullen voor een goede overdracht zorgen en ik zie jou best geregeld. Dat vind ik fijn!

 • Relevant diploma op hbo-niveau (sph/cmv/hbo-pedagogiek/mwd)
 • Affiniteit met de doelgroep autisme.
 • Zelfstandig kunnen en willen werken.
 • Flexibel inzetbaar zijn.
 • Contract voor 1 jaar. Bij een wederzijdse klik verlengen we deze graag!
 • Salaris tussen € 2.222,- en € 3.135,- (FWG 45 van de cao GGZ) o.b.v. een 36-urige werkweek.
 • Vakantiegeld van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% (13e maand).
 • Je kunt jaarlijks 5½ week verlof opnemen.
 • Reiskostenvergoeding, pensioenregeling en collectiviteitskortingen voor verschillende zorgverzekeringen.
 • Jaarlijkse teamdag en een kerst/nieuwjaarsborrel met alle collega's van Stumass, Capito Wonen en IVA.
 • Flexibel rooster. Je stelt het rooster gezamenlijk op.
 • Volop ontwikkelmogelijkheden. Initiatieven worden gewaardeerd, dus wil jij meedraaien in een project of zie jij mogelijkheden naast je vaste verantwoordelijkheden laat van je horen. Ontwikkelmogelijkheden zijn er ook in de vorm van scholing. Als team kom je samen tot scholingsbehoeftes en een scholingsplan.

Over je nieuwe werkgever JADOS

Stichting JADOS biedt via haar dochterorganisaties Stumass, Capito Wonen en IVA zowel ambulante begeleiding als woonbegeleiding op haar locaties. Stumass biedt op 32 locaties woonbegeleiding aan hbo en wo-studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS). Capito Wonen richt zich op mbo'ers met ASS en heeft 11 locaties. IVA biedt een combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching en werktoeleiding voor volwassenen met autisme vanuit 17 locaties.

Solliciteren?

Stuur je sollicitatie voor de vacature HBO GGZ begeleider t.a.v. Dave Gasper uitsluitend via het sollicitatieformulier op de website van JADOS.

Het is nog niet bekend wanneer de gesprekken zullen plaatsvinden. Hebben we na het eerste gesprek een wederzijdse klik, dan volgt er een arbeidsvoorwaardengesprek en zetten we alles in werking om jou een goede start te geven!

 • Wanneer je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt nodigen we je ook uit om te solliciteren.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Trefwoorden: Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam, Sliedrecht, Schiedam, Stumass, Capito Wonen, IVA, begeleider, sociotherapeut, persoonlijk begeleider, sociaal pedagogisch hulpverlener, pedagogisch hulpverlener.

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


10-01-2019 Jados


HBO GGZ Ambulant Begeleider autisme

Stumass zoekt ter uitbreiding op korte termijn een HBO GGZ ambulant begeleider in Leiden en een HBO GGZ ambulant begeleider in Delft.

20 - 28 uur per week (Je start met 20 uur en kunt deze op korte termijn uitbreiden naar 28 uur)

"Als begeleider sta ik naast de cliënt. Mijn eigen leidinggevende coacht ook vanuit deze gelijkwaardigheid. Er wordt van mij verwacht dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen taken en ik krijg daar veel vrijheid in. Dat geeft het gevoel dat er vertrouwen is in wat ik kan. De sfeer is open en persoonlijk. Ik voel me vrij om iedereen binnen de organisatie om advies of feedback te vragen: van administratief medewerker tot gedragswetenschapper tot algemeen directeur."

Functie
Als ambulant begeleider begeleid je cliënten in de thuissituatie bij het functioneren in het dagelijks leven met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten. Op basis van het zorgplan stel je samen met de student leerdoelen op die jullie geregeld evalueren. Je coördineert de zorg rond de cliënt en onderhoud actief externe en interne contacten die voor de begeleiding van belang zijn.
Je stelt daarbij alles in het werk om het welbevinden van de cliënt zo te vergroten dat hij/zij succesvol zijn/haar studie kan afronden en zelfverzekerd genoeg is om eventueel met verdere ambulante begeleiding de weg naar een werkend leven te vinden. Om dit alles te kunnen doen heb je geregeld met het ambulante team intervisie op één van de Stumass locaties in de regio.

 • Relevant diploma op hbo-niveau (sph/cmv/hbo-pedagogiek/mwd)
 • Affiniteit met de doelgroep autisme.
 • Zelfstandig kunnen en willen werken
 • Flexibel inzetbaar zijn
 • Laptop en telefoon.
 • Vrijheid om je werk zelf in te delen.
 • Contract voor 12 maanden. Bij een wederzijdse klik verlengen we deze graag!
 • Salaris tussen € 2.222,- en € 3.135,- (FWG 45 van de cao GGZ) o.b.v. een 36-urige werkweek.
 • Reiskostenvergoeding, pensioenregeling en collectiviteitskortingen voor verschillende zorgverzekeringen.
 • Vakantiegeld van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% (13e maand).
 • Je kunt jaarlijks 5½ week verlof opnemen.
 • Jaarlijkse teamdag en een kerst/nieuwjaarsborrel met alle collega's van Stumass.
 • Volop ontwikkelmogelijkheden, waaronder ook scholing. Daarnaast worden initiatieven gewaardeerd, dus wil jij meedraaien in een project of zie jij mogelijkheden naast je vaste verantwoordelijkheden laat van je horen.

Over je nieuwe werkgever Stumass

Stumass (STUdenten Met ASS) biedt zowel ambulante begeleiding als woonbegeleiding op ruim 30 locaties/studentenhuizen door heel Nederland aan hbo- en wo-studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS). Meer informatie over Stumass vind je op www.stumass.nl

Solliciteren?

Stuur je sollicitatie voor de vacature ambulant begeleider Leiden of Delft voor 31 januari 2019 t.a.v. Dave Gasper uitsluitend via het sollicitatieformulier op de website van JADOS.

De eerste gesprekken vinden plaats in de tweede week van februari in Leiden of Delft. Hebben we na het eerste gesprek een wederzijdse klik, dan volgt er een arbeidsvoorwaardengesprek en zetten we alles in werking om jou een goede start bij Stumass te geven!

 • Wanneer je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt nodigen we je ook uit om te solliciteren.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Trefwoorden: Leiden, Delft, Stumass, woonbegeleider, ambulant begeleider, sociotherapeut, persoonlijk begeleider, sociaal pedagogisch hulpverlener, pedagogisch hulpverlener.

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


10-01-2019 Jados


Lid Raad van Toezicht

Wegens het vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht zoekt Stichting JADOS in Arnhem per 1 maart 2019 een nieuw

Lid Raad van Toezicht
Portefeuille Zorg & Kwaliteit

Over JADOS
Stichting JADOS werkt vanuit het centraal kantoor in Arnhem voor de drie landelijk opererende formules Stumass, Capito Wonen en IVA. De ondernemingen bieden zowel ambulante begeleiding als woonbegeleiding op kleinschalige woonlocaties en kenmerken zich door korte lijnen en grote ambities. Stumass biedt op 33 locaties woonbegeleiding aan hbo- en wo-studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS). Capito Wonen richt zich op mbo'ers met ASS en heeft 11 locaties. IVA biedt een combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching en werktoeleiding voor volwassenen met ASS vanuit 19 locaties. Totaal werken we met ruim 300 medewerkers binnen de drie ondernemingen en de staforganisatie en begeleiden ruim 1000 cliënten.

Functie
De Raad van Toezicht houdt in lijn met de zorgbrede governance code toezicht. Het toezicht richt zich op de realisering van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van de zorgverlening, JADOS als organisatie en de bedrijfsvoering. Hierbij is er de nodige aandacht voor de cliënt- en medewerkerstevredenheid, de financiering en het financiële beheer. De leden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder en fungeren als klankbord. Besluiten worden waar nodig aan de leden voorgelegd in aansluiting op de statuten.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden; de voorzitter met de portefeuille governance en wet- en regelgeving (Marko Otten), secretaris met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering (Suzan Veenhuis) en de openstaande vacature met de portefeuille zorg & kwaliteit. De Raad van Toezicht vergadert vier tot zes keer per jaar met de bestuurder van JADOS (Martijn van Gompel) op het centraal kantoor van JADOS. Tussentijds worden er, indien nodig, extra bijeenkomsten ingepland voor de werkzaamheden van de portefeuille.

Verantwoordelijkheden portefeuille Zorg & Kwaliteit

 • Het ondersteunen en waar nodig bijsturen van beleid ten aanzien van de kerntaken van JADOS en de drie formules waarmee JADOS haar cliënten bedient.
 • Het blijven verdiepen op het gebied van de maatschappelijke doelstelling en de zorgfuncties van JADOS
 • Houdt toezicht op de kwaliteit van zorg.
 • Houdt toezicht op inspraak / participatie van medewerkers en cliënten.
 • Affiniteit met autisme, bekend met wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van autisme en in staat tot het maken van de vertaalslag hiervan naar de dagelijkse praktijk.
 • Bekend met zorg en dienstverlening binnen de WMO, jeugdzorg en participatiewet.
 • Affiniteit met de dienstverlening die JADOS biedt (zorg, jobcoaching en werktoeleiding).
 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Relevante bestuurlijke/toezichthoudende ervaring als bestuurder en/of lid Raad van Toezicht.
 • Inhoudelijke kennis van de corporate governance.
 • Het vermogen de bestuurder adequaat te voorzien van adviezen, gevraagd/ongevraagd en als klankbord terzijde te staan.
 • In staat zijn een kritisch onafhankelijk oordeel te vormen m.b.t. de portefeuille, functioneren van de bestuurder en zaken die de hele Raad aangaan.
 • Het vermogen in te grijpen indien zich de situatie voordoet waarbij (afwezigheid van) bestuurlijk handelen de doelstellingen van JADOS of haar voortbestaan ernstig bedreigen dan wel de wet wordt overschreden.
 • Je wordt enthousiast van de missie en visie van JADOS.
 • Een rol binnen een Raad van een ambitieuze en groeiende organisatie.
 • Passende beloning
 • Reis-, verblijfs- en andere kosten behorende bij de uitoefening van de functie worden op declaratiebasis vergoed.

Meer informatie?
Marko Otten, voorzitter Raad van Toezicht, staat je graag te woord voor meer informatie. Telefonisch bereikbaar op 06-52087086. Vragen per mail s.v.p. via mw. Wai Ying Lolkes de Beer, waiying.lolkesdebeer@jados.nl. Meer informatie over JADOS en de formules van JADOS vind je op www.jados.nl www.stumass.nl www.capitowonen.nl en www.invoorautisme.nl.

Solliciteren?
Stuur je sollicitatie (motivatie en cv) voor 1 februari 2019 t.a.v. Marko Otten per mail naar waiying.lolkesdebeer@jados.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 13 februari 2019 in Arnhem. Na deze ronde nodigen we twee kandidaten uit voor de vervolggesprekken op woensdagochtend, 20 februari 2019, eveneens in Arnhem.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Trefwoorden: Arnhem, Raad van Toezicht, lid Raad van Toezicht, autisme

Utrechtzorg

0 sollicitaties

17 views

Bekijk vacature

Werken in Zorg en Welzijn

0 sollicitaties

29 views

Bekijk vacature


10-01-2019 Jados


HBO GGZ begeleider / jobcoach autisme

IVA zoekt ter uitbreiding voor de locatie in Wageningen op korte termijn een HBO GGZ begeleider/Jobcoach voor gemiddeld 16 uur per week.

"Een werkdag bij IVA? Van voorbereiding op een sollicitatiegesprek tot het voorbespreken van een date! Afwisselend werk aansluitend bij de mate van zelfredzaamheid en de hulpvraag van de bewoner."

Functie

Op een locatie van IVA, wonen gemiddeld 10 cliënten. Zij hebben een eigen slaapkamer, keuken en badkamer en kunnen gebruik maken van een gezamenlijke woonkamer, keuken en eventueel een tuin. Van 's morgens 7/8 uur tot 's avonds 22 uur kan de bewoner een beroep doen op zorg door één (minimaal HBO geschoolde) begeleider die op alle levensgebieden meekijkt, begeleidt en coacht. Buiten deze tijden en in weekenden is er voor noodgevallen een telefonische bereikbaarheidsdienst (deze wordt door het management gedraaid). IVA is een jonge organisatie, dat zich kenmerkt door korte lijnen en grote ambities.

We bieden 5 dagen per week begeleiding aan waarbij de tijden variëren.

Als begeleider/jobcoach bied je een veilig, prettig leefklimaat voor de cliënten woonachtig bij IVA. Door middel van persoonlijke ondersteuning, individuele trajectbegeleiding en advies help je de leefomstandigheden en het vinden van en functioneren op het werk van de bewoner met ASS te verbeteren.

Verantwoordelijkheden

 • Aanbrengen van structuur en overzicht in de dag/week.
 • Begeleiden bij op tijd en correct afhandelen financiële zaken, maatschappelijke deelname, boodschappen doen, deelname aan uitgaansleven.
 • Begeleiden van bewoners bij het verkrijgen en behouden van een werkplek.
 • Inventariseren van de arbeidsvraag en het (mede)ontwikkelen van het begeleidings-/trajectplan.
 • Als persoonlijk begeleider stel je vanuit het begeleidings-/trajectplan samen met de bewoner leerdoelen op en evalueert deze.
 • Begeleiden van de werkgever (en indien nodig collega's) bij het omgaan met de beperking/aanpassen van de functie.
 • Relevant diploma op hbo-niveau (sph/cmv/hbo-pedagogiek/mwd)
 • Affiniteit met de doelgroep autisme.
 • Kennis van de sociale kaart, de arbeidsmarkt en wet- en regelgeving is een pré.
 • Zelfstandig kunnen en willen werken
 • Flexibel inzetbaar zijn
 • Contract voor 12 maanden. Bij een wederzijdse klik verlengen we deze graag!
 • Salaris tussen € 2.222,- en € 3.135,- (FWG 45 van de cao GGZ) o.b.v. een 36-urige werkweek.
 • Vakantiegeld van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% (13e maand).
 • Je kunt jaarlijks 5½ week verlof opnemen.
 • Reiskostenvergoeding, pensioenregeling en collectiviteitskortingen voor verschillende zorgverzekeringen.
 • Jaarlijkse teamdag en een kerst/nieuwjaarsborrel met alle collega's van IVA.
 • Flexibel rooster. Je stelt het rooster gezamenlijk op.
 • Volop ontwikkelmogelijkheden. Initiatieven worden gewaardeerd, dus wil jij meedraaien in een project of zie jij mogelijkheden naast je vaste verantwoordelijkheden laat van je horen. Ontwikkelmogelijkheden zijn er ook in de vorm van scholing. Als team kom je samen tot scholingsbehoeftes en een scholingsplan.

Over je nieuwe werkgever IVA

IVA (In Voor Autisme) biedt landelijk vanuit ruim 19 locaties een unieke combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching en werktoeleiding voor volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en een normale tot hoge IQ. Naast de begeleiding op locatie biedt IVA ook ambulante begeleiding. Meer informatie over IVA vind je op www.invoorautisme.nl

Solliciteren?

Stuur je sollicitatie voor de vacature woonbegeleider/jobcoach (locatie) voor 14 januari 2019 t.a.v. Wilke Bakelaar, regiomanager, uitsluitend via het sollicitatieformulier op de website van JADOS.

De datum waarop de eerste gesprekken plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. Hebben we na het eerste gesprek een wederzijdse klik, dan volgt er een arbeidsvoorwaardengesprek en zetten we alles in werking om jou een goede start bij IVA te geven!

 • Wanneer je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt nodigen we je ook uit om te solliciteren.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Trefwoorden: Wageningen, IVA, jobcoach, begeleider, sociotherapeut, persoonlijk begeleider, sociaal pedagogisch hulpverlener, pedagogisch hulpverlener.

Utrechtzorg

5 sollicitaties

35 views

Werken in Zorg en Welzijn

8 sollicitaties

80 views


07-01-2019 IVA Wageningen


HBO GGZ begeleider autisme Breda

Stumass zoekt wegens interne doorstroom voor haar studentenhuis in Breda per 1 februari 2019 een HBO GGZ begeleider Breda
voor gemiddeld 24 uur per week.

Help jij Joost zijn studie op de rit te krijgen?

Word dan onze nieuwe collega!

Functie

In een studentenhuis van Stumass wonen gemiddeld 7 studenten. Cliënten hebben een eigen kamer en maken daarnaast gebruik van een gezamenlijke woonkamer, keuken, badkamer en eventueel een tuin. Van 's morgens 7/8 uur tot 's avonds 22 uur is er begeleiding door een zelfsturend team van HBO geschoolde woonbegeleiders. Buiten deze tijden en in weekenden is er voor noodgevallen een telefonische bereikbaarheidsdienst (deze wordt door het management gedraaid). Stumass is een jonge organisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen en grote ambities.

Als begeleider ben je verantwoordelijk voor meerdere studenten waar je persoonlijk begeleider van bent. Je biedt een veilig, prettig leefklimaat voor de cliënten die wonen in een studentenhuis bij Stumass. Je stelt daarbij alles in het werk om het welbevinden en de zelfredzaamheid van de cliënt zo te vergroten dat hij/zij succesvol zijn/haar studie kan afronden en zelfverzekerd genoeg is om eventueel met ambulante begeleiding de weg naar een werkend leven te vinden.

 • Relevant diploma op hbo-niveau (sph/cmv/hbo-pedagogiek/mwd)
 • Affiniteit met de doelgroep autisme.
 • Zelfstandig kunnen en willen werken
 • Flexibel inzetbaar zijn
 • Contract voor 1 jaar. Bij een wederzijdse klik verlengen we deze graag!
 • Salaris tussen € 2.222,- en € 3.135,- (FWG 45 van de cao GGZ) o.b.v. een 36-urige werkweek.
 • Vakantiegeld van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% (13e maand).
 • Je kunt jaarlijks 5½ week verlof opnemen.
 • Reiskostenvergoeding, pensioenregeling en collectiviteitskortingen voor verschillende zorgverzekeringen.
 • Jaarlijkse teamdag en een kerst/nieuwjaarsborrel met alle collega's van Stumass.
 • Flexibel rooster. Je stelt het rooster gezamenlijk op.
 • Volop ontwikkelmogelijkheden. Initiatieven worden gewaardeerd, dus wil jij meedraaien in een project of zie jij mogelijkheden naast je vaste verantwoordelijkheden laat van je horen. Ontwikkelmogelijkheden zijn er ook in de vorm van scholing. Als team kom je samen tot scholingsbehoeftes en een scholingsplan.

Over je nieuwe werkgever Stumass
Stumass (STUdenten Met ASS) biedt zowel ambulante begeleiding als begeleiding op ruim 30 locaties/studentenhuizen door heel Nederland aan hbo- en wo-studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS). Meer informatie over Stumass vind je op www.stumass.nl

Solliciteren?
Stuur je sollicitatie voor de vacature hbo GGZ begeleider Breda voor 7 januari t.a.v. Noortje Lodiers uitsluitend via het sollicitatieformulier op de website van JADOS.

De eerste gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 9 januri. Hebben we na het eerste gesprek een wederzijdse klik, dan volgt er een arbeidsvoorwaardengesprek en zetten we alles in werking om jou een goede start bij Stumass te geven!

 • Wanneer je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt nodigen we je ook uit om te solliciteren.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Vragen?
Bel gerust je toekomstige collega Noortje Lodiers voor meer informatie. Telefonisch bereikbaar t/m 21 december op 06-36039651. Per 2 januari kun je contact opnemen met het centraal kantoor 026-3530343 en vragen naar Wilke Bakelaar of Dave Gasper.

Trefwoorden: Breda, Stumass, woonbegeleider, sociotherapeut, persoonlijk begeleider, sociaal pedagogisch hulpverlener, pedagogisch hulpverlener.

BrabantZorg.Net

4 sollicitaties

140 views


18-12-2018 Stumass Breda