Logo Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Vacatures geplaatst door Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

Laatste vacatures

Medewerker Examenbureau

Als medewerker Examenbureau ben je verantwoordelijk voor de administratieve voorbereiding en afwikkeling van examens. Je bent uitstekend op de hoogte van alle procedures, regelingen en richtlijnen en denkt mee over maatwerkoplossingen. Je bent verantwoordelijk voor een eigen pakket aan examens en bent back-up voor collega's. Het team is samen verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen en documenten die via verschillende kanalen binnenkomen en overige overkoepelende taken. Je hoofdwerkzaamheden zijn:

 • Het inplannen van examinatoren en examencommissies.
 • Registreren en verwerken van kandidaat-informatie en examendocumenten.
 • Opstellen en verstrekken van vrijstellingen, diploma's en certificaten en verklaringen.
 • Behandelen en afhandelen van vragen van binnen het NIPV en de externe organisatoren.
 • Voorbereiden van facturering en uitbetalingen.
 • Ondersteunen van selectie, professionalisering en benoemingen van examenpersoneel.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


02-12-2022 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Strategisch adviseur RCDV en Veiligheidsberaad

Samen met jouw collega-adviseurs/secretarissen, adviseer je over dossiers die zowel de RCDV als het Veiligheidsberaad aangaan. Denk hierbij aan het dossier asiel en opvang, maar ook wetsevaluaties of thema's op het gebied van crisisbeheersing. We werken in één ambtelijk-bestuurlijke adviesketen: van vakraad tot en met Veiligheidsberaad. Je verzorgt samen met je collega's intern en extern, de advisering. Ook de voorbereiding van bijeenkomsten en vergaderingen hoort tot je takenpakket. Je adviseert portefeuillehouders over ambtelijke en bestuurlijke vraagstukken en dilemma's zodat de RCDV en of het Veiligheidsberaad er over kunnen spreken of besluiten. Binnen het team verdelen we de diverse thema's in dossiers, maar we wisselen altijd van gedachten met elkaar over de inhoud. Daarnaast pakken we als team ook actuele onderwerpen op.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


02-12-2022 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Projectleider landelijke middelen

Als Projectleider ben jij verantwoordelijk voor alle projecten binnen Landelijke Middelen. Je ontwikkelt onder andere beleid op beheer en kwaliteitsbewaking van het materieel en de daaruit voortvloeiende procesveranderingen binnen de afdeling Landelijke Middelen. Je hebt ervaring met contractvorming en bepaalt binnen geldende kaders welke projecten prioriteiten hebben en bespreekt deze met de productgroepbeheerders. Hierin daag je het team productgroepbeheerders (PGB'ers) uit binnen de gestelde tijd, budget en gestelde eisen een project succesvol op te leveren. Hierbij is het van belang goed in gesprek te zijn met de verschillende stakeholders ( intern, veiligheidsregio's, politie en ministeries) om zo de juiste scope te bepalen. Ook ben je de linking-pin namens de Teammanager Landelijke Middelen voor projecten die COLS of NIPV breed draaien. Je hebt ervaring met risicomanagement en bent je goed bewust van de complexe omgeving waarin je acteert.

Kernactiviteiten

 • Je initieert en geeft leiding aan de opzet, planning, ontwikkeling en implementatie van projecten en stuurt de PGB'érs aan op tijd, budget en resultaat;
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten, waarbij continue verbetering van de logistieke organisatie centraal staat en de aspecten tijd, geld en kwaliteit beheerd worden;
 • Je evalueert projecten, analyseert de uitkomsten, doet aanbevelingen en draagt oplossingen aan voor eventuele problemen bij de implementatie of uitvoering;
 • Je kijkt kritisch naar procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering in 'way of working';
 • Je ondersteunt de Teammanager met diverse externe actoren en draagt bij aan de beantwoording van vragen uit de organisatie;
 • Je voert maandelijkse gesprekken met de PGB'ers met betrekking tot de voortgang beheerplannen;
 • Je zorgt dat er met elke opdrachtgever een duidelijke SLA is opgesteld die vertaald wordt in de beheerplannen;
 • Afhankelijk van het project ben je ook hands on betrokken bij de uitvoering;
 • Je draagt bij aan het organisatorisch functioneren van de piketorganisatie.

1 sollicitatie
0 views


30-11-2022 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Projectleider landelijke middelen

Als Projectleider ben jij verantwoordelijk voor alle projecten binnen Landelijke Middelen. Je ontwikkelt onder andere beleid op beheer en kwaliteitsbewaking van het materieel en de daaruit voortvloeiende procesveranderingen binnen de afdeling Landelijke Middelen. Je hebt ervaring met contractvorming en bepaalt binnen geldende kaders welke projecten prioriteiten hebben en bespreekt deze met de productgroepbeheerders. Hierin daag je het team productgroepbeheerders (PGB'ers) uit binnen de gestelde tijd, budget en gestelde eisen een project succesvol op te leveren. Hierbij is het van belang goed in gesprek te zijn met de verschillende stakeholders ( intern, veiligheidsregio's, politie en ministeries) om zo de juiste scope te bepalen. Ook ben je de linking-pin namens de Teammanager Landelijke Middelen voor projecten die COLS of NIPV breed draaien. Je hebt ervaring met risicomanagement en bent je goed bewust van de complexe omgeving waarin je acteert.

Kernactiviteiten

 • Je initieert en geeft leiding aan de opzet, planning, ontwikkeling en implementatie van projecten en stuurt de PGB'érs aan op tijd, budget en resultaat;
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten, waarbij continue verbetering van de logistieke organisatie centraal staat en de aspecten tijd, geld en kwaliteit beheerd worden;
 • Je evalueert projecten, analyseert de uitkomsten, doet aanbevelingen en draagt oplossingen aan voor eventuele problemen bij de implementatie of uitvoering;
 • Je kijkt kritisch naar procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering in 'way of working';
 • Je ondersteunt de Teammanager met diverse externe actoren en draagt bij aan de beantwoording van vragen uit de organisatie;
 • Je voert maandelijkse gesprekken met de PGB'ers met betrekking tot de voortgang beheerplannen;
 • Je zorgt dat er met elke opdrachtgever een duidelijke SLA is opgesteld die vertaald wordt in de beheerplannen;
 • Afhankelijk van het project ben je ook hands on betrokken bij de uitvoering;
 • Je draagt bij aan het organisatorisch functioneren van de piketorganisatie.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


30-11-2022 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Projectleider landelijke middelen

Als Projectleider ben jij verantwoordelijk voor alle projecten binnen Landelijke Middelen. Je ontwikkelt onder andere beleid op beheer en kwaliteitsbewaking van het materieel en de daaruit voortvloeiende procesveranderingen binnen de afdeling Landelijke Middelen. Je hebt ervaring met contractvorming en bepaalt binnen geldende kaders welke projecten prioriteiten hebben en bespreekt deze met de productgroepbeheerders. Hierin daag je het team productgroepbeheerders (PGB'ers) uit binnen de gestelde tijd, budget en gestelde eisen een project succesvol op te leveren. Hierbij is het van belang goed in gesprek te zijn met de verschillende stakeholders ( intern, veiligheidsregio's, politie en ministeries) om zo de juiste scope te bepalen. Ook ben je de linking-pin namens de Teammanager Landelijke Middelen voor projecten die COLS of NIPV breed draaien. Je hebt ervaring met risicomanagement en bent je goed bewust van de complexe omgeving waarin je acteert.

Kernactiviteiten

 • Je initieert en geeft leiding aan de opzet, planning, ontwikkeling en implementatie van projecten en stuurt de PGB'érs aan op tijd, budget en resultaat;
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten, waarbij continue verbetering van de logistieke organisatie centraal staat en de aspecten tijd, geld en kwaliteit beheerd worden;
 • Je evalueert projecten, analyseert de uitkomsten, doet aanbevelingen en draagt oplossingen aan voor eventuele problemen bij de implementatie of uitvoering;
 • Je kijkt kritisch naar procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering in 'way of working';
 • Je ondersteunt de Teammanager met diverse externe actoren en draagt bij aan de beantwoording van vragen uit de organisatie;
 • Je voert maandelijkse gesprekken met de PGB'ers met betrekking tot de voortgang beheerplannen;
 • Je zorgt dat er met elke opdrachtgever een duidelijke SLA is opgesteld die vertaald wordt in de beheerplannen;
 • Afhankelijk van het project ben je ook hands on betrokken bij de uitvoering;
 • Je draagt bij aan het organisatorisch functioneren van de piketorganisatie.

1 sollicitatie
5 views
Bekijk vacature


30-11-2022 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid