Logo Hogeschool Utrecht

Vacatures geplaatst door Hogeschool Utrecht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Utrecht.

Laatste vacatures

Docent communicatie met coördinerende taken

Het Instituut voor Communicatie staat voor state of the art hoger onderwijs en toegepast onderzoek op het gebied van communicatie, creative business en media. De opleidingen die het instituut verzorgd zijn hbo Communicatie en hbo Creative Business, naast post-initiële cursussen en een bijdrage aan de hbo-master Data Driven Design. De opleidingen binnen het instituut zijn praktijkgericht en innovatief, zowel qua inhoud als didactisch ontwerp. Vanuit communicatieonderzoek vindt directe doorvertaling plaats naar de onderwijs- en beroepspraktijk. De opleiding Communicatie bestaat op dit moment uit de volgende varianten: Voltijd bachelor en de deeltijd bachelor. De deeltijdopleiding doet mee aan de pilot flexibele leerroutes.

Je werkzaamheden

Als docent van de deeltijdvariant van de bacheloropleiding Communicatie verricht je verschillende werkzaamheden zoals lesgeven, studenten coachen/begeleiden, feedback, -up en forward geven en onderwijs en toetsen ontwikkelen. Naast vakinhoudelijk kennis ben je dus ook in staat om studenten te coachen en ze te begeleiden bij het afstuderen. Daarnaast ben je als coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de deeltijdopleiding. Je stuurt het docententeam aan en bent lid van het managementteam van de Opleiding Communicatie. Je hebt meerdere jaren ervaring met leidinggeven / coördineren aan professionele teams binnen het domein communicatie en je bent op de hoogte van zowel actuele als toekomstige trends en ontwikkelingen van het communicatievak. Ook stuur je op systematische kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de organisatie.

Wie je bent:

Jij voelt je vanzelfsprekend thuis in een rol als een zelfsturende teamspeler, met veerkracht en gericht op samenwerking, Verder zien we graag in je profiel terug dat je een ondernemende persoonlijkheid mee brengt. Daarnaast is het voor deze rol van belang dat je een stevige en zelfstandige gesprekspartner voor studenten, docenten en medewerkers van de ondersteunende diensten bent.

Wat je hebt:

 • Afgeronde relevante masteropleiding;
 • Aantoonbare werkervaring in het coördineren van professionele teams;
 • Ervaring/aantoonbare affiniteit met (hoger) onderwijs, training of opleiding.
 • Zelfsturende teamspeler, met veerkracht, samenwerkingsgericht;
 • Ondernemende persoonlijkheid, stevige en zelfstandige gesprekspartner voor studenten, docenten en medewerkers van de ondersteunende diensten.

Over de werkplek

Je bent werkzaam bij het Instituut voor Communicatie, Heidelberglaan 15 in Utrecht.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract (D3) met een omvang van 0,6 - 0,8 fte (in overleg). De startdatum is bij voorkeur 1 augustus 2020. Verlenging en een vast dienstverband behoren daarna tot de mogelijkheden. Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal € 3.560,72 en maximaal € 4.892,31 (schaal 11). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra's zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness.

Solliciteren

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Ruben van der Weijden, Opleidingsmanager Communicatie (Ruben.vanderweijden@hu.nl ). Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl. Reageren kan online tot en met 11 juni 2020. De gesprekken zijn in de week van 15 juni 2020.

1 sollicitatie
64 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


25-05-2020 Hogeschool Utrecht
IT Integratiespecialist

Als IT Integratiespecialist ben jij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en proactief managen van data integraties tussen de verschillende HU systemen, zowel on-premise als SaaS. Met jouw kennis en ervaring weet jij datastromen tussen systemen met behulp van moderne technieken optimaal in te richten. Het is jouw verantwoordelijkheid om de juiste informatie over de datastromen bij de verschillende stakeholders te verkrijgen en op basis daarvan integraties zowel te bouwen, te onderhouden als ook te beheren (DevOps). Onder proactief beheer wordt het beheer van de integratieplatformen die binnen de HU gebruikt worden bedoeld, dit zijn: JBOSS Enterprise Service Bus, JBOSS datavirtualisatie en Azure API management.

Samen met het team zet je het raamwerk voor de data integraties op, op basis van data standaarden en binnen het bedrijf geldende kaders, houd je de bijbehorende documentatie bij en draag je mede zorg voor het opstellen en realiseren van de integratievisie waarbij aspecten als data integratietechnieken, authenticatie en security een belangrijke rol spelen.

Wat je hebt

 • minimaal een relevante HBO ICT opleiding afgerond;
 • aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;
 • ervaring met het ontwikkelen van integraties met behulp van Enterprise Service Bus, Datavirtualisatie en API technologieën;
 • ervaring met de producten JBOSS Fuse ESB, Azure API management en JBOSS datavirtualisatie is een pre;
 • kennis van open standaarden en protocollen als XML, SOAP, WSDL, SQL, XSLT, REST, JSON en OAUTH2;
 • ervaring met continuous development en continuous integration, zoals Docker en Jenkins.

Wie je bent

Natuurlijk ben jij gek op data en ben jij de verbinder door het bouwen van data bruggen tussen de verschillende platformen. Je bent communicatief- en adviesvaardig om zo de juiste keuzes te vertalen naar concrete plannen. Je neemt eigenaarschap over de plannen om deze samen met het team te realiseren.

Over de werkplek

Als IT Integratiespecialist ben jij werkzaam in een agile team bestaand uit 5 personen. Samen met je collega's werken we op basis van scrum aan continue verbetering van onze data koppelingen. Het team valt onder de HU dienst Informatiemanagement & ICT welke bestaat uit circa 100 medewerkers. Dagelijks opereren we vanuit Utrecht Science Park (de Uithof) midden tussen onze gebruikers (de studenten).

Wat wij je bieden

Je krijgt een jaarcontract (D3) met een omvang van 1 fte met bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling. Bij benoeming van een interne kandidaat behoudt deze zijn huidige rechtspositie. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband in schaal 11 is minimaal €3.560,72 en maximaal €4.892,31. Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3 %. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra's zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Solliciteren

Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je uitsluitend online solliciteren. Als je meer informatie wilt over deze functie, neem dan contact op met Rik Nijman, product owner team data services, 06 - 22 57 19 35. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

2 sollicitaties
47 views

7 sollicitaties
0 views


03-03-2020 Hogeschool Utrecht
Lector Wiskundig en analytisch vermogen van professionals

Over het Kenniscentrum Leren en Innoveren

Het Lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals is een onderdeel van het Kenniscentrum Leren en Innoveren (KC LENI).

KC LENI
Het kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI) richt zich op het brede vraagstuk van generieke competenties die professionals nodig hebben als onderdeel van (samen)werken en daarmee (samen)leven nu en in de toekomst. Wat is de inhoud van die competenties, hoe kunnen professionals deze ontwikkelen, leren en praktiseren, welke alledaagse, georganiseerde of toevallige contexten helpen daarbij en welke instrumenten en werkwijzen kunnen dit proces ondersteunen? En hoe helpt onderwijs hierbij? Onderwijs in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs en van geïnstitutionaliseerde leerpraktijken in scholen tot georganiseerde leerpraktijken op het werk.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Het lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals sluit aan bij ontwikkelingen op drie niveaus: de maatschappij, de hogeschool en het kenniscentrum. Op het maatschappelijk niveau vragen de dynamiek en de complexiteit van de beroepspraktijken in de huidige hoogtechnologische samenleving in toenemende mate om reken-wiskundige en taalvaardigheden. Zowel professionals als burgers hebben te maken met een toenemende stroom van kwantitatieve en statistische informatie die men moet kunnen interpreteren om beslissingen te nemen ten aanzien van het professioneel handelen. In deze informatiestromen en handelingspraktijken spelen technologische toepassingen een steeds grotere rol. Meer dan vroeger zijn denkvaardigheden nodig om op een geïnformeerde manier met dergelijke systemen om te gaan. Het vermogen om inzichtelijk om te gaan met de kwantitatieve en multidimensionale kant van de wereld om ons heen is een daarbij een belangrijke competentie. De vraag vanuit de samenleving is dan ook hoe deze competenties in doorlopende levenslange leerlijnen ontwikkeld en onderhouden kunnen worden, en hoe leerlingen, studenten en professionals kunnen worden toegerust om adequaat en autonoom om te gaan met de hedendaagse complexiteit en dynamiek in studie, werk en dagelijks leven.

Wiskundig en analytisch vermogen binnen de opleidingen
In veel HU-opleidingen - maar ook in beroepsonderwijs en beroepspraktijken in brede zin - worstelt men met de vraag welke wiskundige vaardigheden (aankomende) professionals nodig zijn om te functioneren in de toekomstige beroepspraktijk, die dynamisch is en waarin ICT-middelen een steeds grotere rol spelen. Om studentsucces te verbeteren - niet zelden wordt wiskunde ervaren als struikelblok - en om een aanbod voor leven lang leren te ontwikkelen dat past bij de beroepspraktijk, is kennis over de benodigde reken-wiskundige competenties en de manier waarop ze worden verworven onontbeerlijk.

Aansluiting bij het kenniscentrum
Op het niveau van het Kenniscentrum Leren en Innoveren, is het van belang om naast onderwijskundig gerichte lectoraten ook specifieke competentielectoraten op te nemen. De overstijgende thema's van de eerste kunnen worden versterkt door domein-gebaseerde lectoraten, en vice versa. Gelet op het belang van reken-wiskundige competenties (inclusief gecijferdheid, statistische geletterdheid en reken-wiskundige vaardigheden) en de grote moeilijkheden die burgers en professionals daarmee ondervinden, mag een "rekengericht" competentielectoraat naast het nieuwe taalgerichte lectoraat niet ontbreken. Ook de interne, regionale, nationale en internationale vraag aan het Kenniscentrum om bij te dragen aan curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie rond rekenen, statistiek, wiskunde en gecijferdheid is een argument om een lectoraat te hebben dat hierop zichtbaar is gericht.

Focus en onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook; Welke wiskundige en analytische competenties hebben professionals nodig om in hun complexe beroepspraktijk adequaat om te gaan met kwantitatieve en multidimensionale vraagstukken, wat is de aard en vorm van deze competenties, en hoe kunnen ze worden verworven en onderhouden?

Jouw werkzaamheden
Je levert door middel van praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage aan maatschappelijk vraagstukken rond 'wiskundig en analytisch vermogen van professionals'. Dit gaat zowel over doorwerking naar de beroepspraktijk als doorwerking naar onderwijs. Je bent vormgever, aanjager en eigenaar van het onderzoeksprogramma voor de komende vierjarige periode van het lectoraat. Je vertaalt gegevens uit onderzoek, beroepspraktijk en wetenschappelijke theorievorming naar methodisch handelen, opleidingsstrategieën, innovatieve programma's voor en samen met de beroepspraktijk en communiceert daarover in diverse media. Je werft onderzoeksubsidies en/of opdrachtgevers voor jouw onderzoeksactiviteiten en stuurt actief op de verschillende geldstromen. Bij overige werkzaamheden kun je denken aan het begeleiden van promovendi, publiceren van jouw bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en het door ontwikkelen van het kennisnetwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Je draagt met je onderzoeksprogramma bij aan de centrale vraagstelling van KC LENI onder meer door gezamenlijke onderzoek. Uiteraard draag je ook bij aan een goede organisatie en strategie van het kenniscentrum, de verbonden opleidingsinstituten en de HU als geheel.

Wie je bent

 • Een gezaghebbende wetenschapper, gepromoveerd in een voor het lectoraat relevant vakgebied;
 • Een erkende, gezaghebbende senior-onderzoeker, wat onder meer blijkt uit publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften op het in het profiel omschreven terrein.

Wat je hebt

 • Je hebt een heldere en innovatieve visie op trends en ontwikkelingen in het onderwijs en beschikt over bewezen vermogen om een eigen invulling te geven aan de kernopdracht en onderzoekskoers, in lijn met de koers van het Kenniscentrum Leren en Innoveren
 • Je hebt aantoonbaar succes in het verwerven van onderzoeksubsidies in de tweede en derde geldstroom en het initiëren, uitvoeren en opleveren van projecten samen met verschillende partijen;
 • Je neemt een relevant netwerk mee en bent in staat tot netwerkvorming met nationale en inter- nationale kennisinstellingen en met regionale en nationale beroepenveld;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met onderwijs;
 • Je bezit leidinggevende en relationele kwaliteiten: hij/zij is een teamspeler en weet mensen te motiveren;
 • Je bezit organisatorische kwaliteiten; neemt financiële verantwoordelijkheid;
 • Je hebt potentie om zich te ontwikkelen tot lector 1:
  • is organisatiesensitief; is dienstbaar aan het grotere geheel en denkt vanuit grote lijnen; heeft overzicht op het geheel
  • kan eigen belang onderschikt maken aan collectief belang en aansturing geven zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig vanuit het geheel
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels.

Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst (D4) met een omvang van tenminste 0,6 fte met een maximum van 1,0 fte. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat is op hoofdlijnen vastgesteld en wordt door de lector verder uitgewerkt. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) minimaal € 5.642,27 en maximaal € 7.284,86 euro (schaal 15). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en extra's zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness. De vacature staat in en extern.

Solliciteren
Je kunt tot en met 27 maart 2020 uitsluitend direct online solliciteren. Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met prof. dr. Elly de Bruijn, directeur van het Kenniscentrum, elly.debruijn@hu.nl; Verkorte Structuurnota 'Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals' is op te vragen bij Tim.Grandiek@hu.nl.

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl De sollicitatieprocedure kun je vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

1 sollicitatie
65 views

9 sollicitaties
0 views


26-02-2020 Hogeschool Utrecht