Logo Hogeschool Utrecht

Vacatures geplaatst door Hogeschool Utrecht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Utrecht.

Laatste vacatures

Opleidingsdocent Wereldvakken

We zoeken een inspirerende opleidingsdocent Wereldvakken, die onze studenten laat ontdekken en ervaren dat er geen mooier beroep is dan dat van basisschoolleerkracht. Je bent een opleidingsdocent die vanuit betrokkenheid onze studenten begeleidt bij hun ontwikkeling tot bekwame en vernieuwende leerkrachten met visie en vakkennis. Je hebt passie voor natuur- en techniekonderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde.

HUpabo is een ambitieuze pabo die onderscheidend is in het opleiden van leerkrachten. Dit doen wij door intensief SAMEN op te leiden met scholen en door het aanbieden van verschillende leerroutes, passend bij de behoeften van onze voltijd- en deeltijdstudenten of zij-instromers, met mogelijkheden voor leren op eigen tempo en niveau. Daarnaast bieden we ook een route voor academisch leerkracht primair onderwijs, samen met de Universiteit Utrecht. Onze docenten zijn in eerste instantie (instituuts-) opleiders, daarnaast zijn zij leerteambegeleider, studieloopbaanbegeleider, onderwijsontwikkelaar en werken zij intensief met elkaar samen in teams aan innovatie van de opleiding.

Als pabo ontwikkelen we ons onderwijs in samenwerking met partners binnen en buiten de hogeschool en werken we aan doorlopende onderwijsinnovatie, onderzoek en een leven lang leren. Zo hebben we jaarlijks een assortimentsaanbod aan bij- of nascholing voor onderwijsprofessionals, post-hbo onderwijs of een masteropleidingen voor Expertleerkracht of Educational Needs binnen onze hogeschool.
Meer over HUpabo https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen/leraar-basisonderwijs

Wat je gaat doen
Als opleidingsdocent Wereldvakken draag je bij aan de vakdidactische en vakinhoudelijke ontwikkeling van de studenten. Je verzorgt hoor- en werkcolleges in met name natuur- en techniekonderwijs en aardrijkskunde. Je begeleidt daarnaast studenten bij hun ontwikkeling tot startbekwame basisschoolleraren, in de rol van leerteambegeleider, studieloopbaanbegeleider en/of onderzoeksbegeleider. De doelgroepen die je opleidt, zijn zeer gevarieerd. Je verzorgt onderwijs aan voltijdstudenten die aan het begin van hun studieloopbaan staan, maar ook aan deeltijdstudenten met meer werk- en levenservaring, waarvan velen een flexibele opleiding op maat volgen. Je kunt daarnaast ook worden ingezet in de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO).
Je maakt deel uit van een docententeam, waarin je actief participeert. Je krijgt energie van het samenwerken met collega's aan het ontwikkelen van de diverse onderdelen van de opleiding en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs en opleiden als maatschappelijke opdracht. Je onderhoudt op enthousiaste wijze contact met het werkveld door o.a. studenten op hun stageschool te bezoeken.

Wat je hebt

 • Ervaring in het basisonderwijs is een must en daarnaast is een relevante masteropleiding op het gebied van één van de Wereldvakken (natuuronderwijs, techniek of aardrijkskunde) een grote pré.
 • Naast didactische heb je ook coachende vaardigheden, waarmee je studenten inspireert en motiveert voor het vak natuur- en techniekonderwijs, aardrijkskunde en wetenschap en technologie. Ervaring als opleidingsdocent in een van de Wereldvakken is een pluspunt.
 • Je hebt actuele kennis van ontwikkelingen in het werkveld, met name op het domein van de wereldvakken. Ook heb je kennis van en belangstelling voor de vertaalslag van opbrengsten van vakdidactisch onderzoek naar de opleidingspraktijk en het begeleiden van studenten bij onderzoek.

Wie je bent

 • Een inspirerende docent, voor wie samenwerking met collega's en met het werkveld van basisscholen evident is.
 • Met je open onderzoekende en lerende houding draag je actief bij aan het ontwikkelen van cursusmateriaal, toetsen en onderwijsvernieuwingen.
 • Je kunt constructief samenwerken om teamdoelen te bereiken en bent digitaal vaardig (je kunt ICT in het onderwijs inzetten).
 • Je weet hoe je pabo-studenten kunt steunen bij de ontwikkeling van hun professionele identiteit, inhoudelijke en vakdidactische kennis. Je bent daarbij coach en procesbegeleider.
 • Tot slot ben je iemand die door studenten gewaardeerd wordt als deskundige en betrouwbare begeleider.

Over de werkplek
De werkzaamheden vinden plaats op onze locatie op Utrechtse Uithof (USP), Padualaan 97 en op onze locatie in Amersfoort, De Nieuwe Poort 21.

Wat wij jou bieden
Je krijgt een jaarcontract (D4) met kans op verlenging met een omvang van 0.8 fte. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal € 2.845,48 en maximaal € 4.307,66 (schaal 10). Daarnaast ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden, voor docenten en onderzoekers is daarvoor 10% van de werktijd beschikbaar. Verder is er keuze tussen korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Tot slot is er een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en zijn er faciliteiten als een fietsplan, kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Solliciteren
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Aliye Sahin, Aliye.sahin@hu.nl
Je kunt tot en met 19 augustus 2020 uitsluitend direct online solliciteren. De eerste selectiegesprekken staan gepland voor begin september.
Bij voldoende potentiele kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten, reageer dus zo snel mogelijk als je denkt de juiste kandidaat te zijn!

Deze vacature is tegelijkertijd opengesteld voor interne en externe kandidaten. HU kent een voorrangsbeleid voor interne kandidaten. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl. De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site www.werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de cao-hbo te vinden.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


03-08-2020 Hogeschool Utrecht
Docent tweedegraads lerarenopleider Gezondheidszorg & Welzijn

Het team van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bestaat uit drie enthousiaste, betrokken en passievolle docenten die in ontwikkeling zijn naar een zelforganiserend team. Kwaliteiten als flexibiliteit, snel kunnen schakelen, slagvaardigheid, lerend vermogen, zelfstandigheid en samenwerkingsvaardigheden zijn daarom van essentieel belang. De docenten zijn erg betrokken bij de studenten en zien de studenten als belangrijke gesprekspartners in de vormgeving van het onderwijs. Het leren van de student staat bij ons centraal. Als lerarenopleider Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads ben je bovendien een rolmodel voor je studenten.

Wat jij gaat doen
Als docent verzorg je onderwijs aan alle jaren, zowel voltijd als deeltijd studenten, van de opleiding volgens het principe van blended learning. Bij blended learning combineer je onlineonderwijs met fysiek onderwijs in de vorm van praktijklessen, vaardigheden en stages. Als teamlid draag je bij aan de ontwikkeling van innovatief en (online) flexibel onderwijs en ben je een sparringpartner voor je collega's. Aangezien de meeste studenten aan de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn vanuit het mbo instromen en het een werkveld is waar veel startende leraren gaan werken, zijn kennis en ervaring met het mbo en vmbo een pré.
Je werkt in ieder geval op dinsdag en bent bereid ook weleens in de avond te werken!

Wat jij hebt

 • Je hebt een afgeronde master en kennis en kunde op thema's als Leefstijl en Gezondheidsbevordering, Gezondheidszorg & Welzijn, Voeding, Verpleegkunde of Onderwijskunde
 • Je hebt recente onderwijservaring in het beroepsonderwijs en hebt een lesbevoegdheid
 • Je hebt ervaring met onderwijsvernieuwingen en het ontwikkelen van lesmateriaal
 • Je hebt de passie om studenten te enthousiasmeren voor de opleiding en het werken in het beroepsgerichte onderwijs
 • Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep

Wie jij bent

 • Je bent een inspirator en innovator voor zowel studenten als collega's
 • Je bent een teamplayer met sterke ondernemende en communicatieve vaardigheden
 • Je bent zelfstandig en weet mensen met elkaar te verbinden

Over de werkomgeving
De tweedegraads lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn maakt deel uit van Instituut Archimedes, waarbinnen zowel 1ste als 2e graads aankomende leraren worden opgeleid. Binnen het onderwijs zijn theorie en praktijk steeds nauw met elkaar verbonden, verzorgd door vakbekwame en enthousiaste docenten. De thuisbasis van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn is de locatie Padualaan 97 op Utrecht Science Park. I.v.m. de Covid-19 maatregelen werkt het team momenteel voor een groot deel vanuit huis. Dit zal ook gedurende studiejaar 2020-2021 voor een groot gedeelte voortgezet worden.

Wat wij jou bieden
Je krijgt een jaarcontract (D3) met een omvang van 0,5 fte. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 3658,64 euro en maximaal 5026,85 euro (schaal 11). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.

Solliciteren
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Sanneke de Sonnaville, Teamleider lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn, via 06-20966196 of sanneke.desonnaville@hu.nl. Je kunt tot en met 15 augustus 2020 uitsluitend direct online solliciteren. De eerste gesprekken vinden plaats in week 36 of 37.
Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijHu.nl.

Deze vacature is tegelijkertijd opengesteld voor interne en externe kandidaten. HU kent een voorrangsbeleid voor interne kandidaten.
Bij voldoende reacties van goede kandidaten kan de vacature eerder worden gesloten, dus reageer zo snel mogelijk!

10 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


21-07-2020 Hogeschool Utrecht
Programmamanager Onderzoek

Zoek jij de verbinding tussen het onderzoek en de beroepspraktijk; ben je op de hoogte van de maatschappelijke vragen op het domein van Leren en Innoveren in de regio Utrecht en landelijk? Kan jij een proactieve rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de onderzoeksprogrammering; ben jij proactief in het zoeken en combineren van kansen voor het Kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI) bij Hogeschool Utrecht?

Over de onderzoeksprogrammering Hogeschool Utrecht (HU)
Vanuit ons centrale onderzoeksthema Kwaliteit van (samen)leven in de stedelijke omgeving willen we bij de HU een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Op basis van het centrale onderzoeksthema is een kennisagenda met vier zwaartepunten geformuleerd, te weten Digitalisering, Educatie, Gezondheid & Welzijn en Duurzaamheid. Het Kenniscentrum LENI is actief betrokken bij de vier zwaartepunten van de Hogeschool Utrecht. Voor Educatie is het LENI de trekker. In het kader van dit zwaartepunt wordt samengewerkt in het Center of Expertise Talent & Skill.

Over het Kenniscentrum Leren en Innoveren
De opdracht van LENI richt zich op het brede vraagstuk van generieke competenties die professionals nodig hebben als onderdeel van (samen)werken en daarmee (samen)leven nu en in de toekomst. Wat is de inhoud van die competenties, hoe kunnen professionals deze ontwikkelen, leren en praktiseren, welke alledaagse, georganiseerde of toevallige contexten helpen daarbij en welke instrumenten en werkwijzen kunnen dit proces ondersteunen?
Daarnaast is LENI gericht op een specifieke beroepspraktijk, namelijk die van opleidingsprofessionals in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs en van geïnstitutionaliseerde leerpraktijken in scholen tot georganiseerde leerpraktijken op het werk. Kortgezegd: het onderwijs.
De centrale vraagstelling van LENI is: Op welke wijze kunnen professionals omgaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken en richting geven aan hun handelen en ontwikkeling? Welke competenties zijn nodig, en hoe helpt onderwijs daarbij?

Bij LENI, dat met de voorziene uitbreiding in het najaar 2020 bestaat uit 10 lectoraten, werken een lector-directeur, 14 lectoren, twee programmamanagers, een junior secretaris, projectleiders, trainees, ruim 100 docent-onderzoekers, promovendi en ondersteuners. De 14 lectoren zijn de experts binnen hun vakgebied, zij zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie van de beroepspraktijk. De lectoren geven de inhoudelijke taken vorm samen met een team van onderzoekers, die hun functie vaak combineren met die van docent.

Jouw werkzaamheden
De Programmamanager Onderzoek is de rechterhand van de directeur en lectoren van het kenniscentrum voor wat betreft de onderzoeksprogrammering, de acquisitie van onderzoek en relatiemanagement, het maken van verbindingen met de beroepspraktijk en het verkennen van mogelijkheden voor (interdisciplinaire) samenwerking met partners binnen en buiten de HU.

 1. Onderzoeksprogrammering

Samen met de directeur en de lectoren werk je aan de verdere ontwikkeling van de onderzoeksprogrammering door het maken van analyses; door proactief voorstellen te doen en initiatieven te nemen, door mede de strategie binnen de kaders van het kenniscentrum te bepalen; vanuit de maatschappelijke opgaves en regionale uitdagingen. Hierbij bewaar je het overzicht en bouw je mee aan de uitwerking van de strategieën binnen de organisatie en ons kenniscentrum.

De HU wil met haar kennis en ervaring op onderwijsgebied een prominente rol vervullen als de partner voor het opleiden van verschillende groepen onderwijsprofessionals in het ecosysteem van de regio Utrecht met een vooruitstrevend en toekomstbestendig onderwijsaanbod, hoogwaardige kennisontwikkeling en innovatieve samenwerking. Educatie is een van de vier hogeschool-brede zwaartepunten waar het kenniscentrum de trekker van is. Het veranderen van onderwijs is al jaren een onderwerp dat hoog op de agenda staat van de meeste scholen, opleidingen en andere 'lerende' organisaties.
De andere zwaartepunten beïnvloeden de onderzoeksprogrammering van het KC LENI ook. Zo wordt bij het zwaartepunt Digitalisering dat wordt getrokken door een ander KC aandacht besteed aan de effecten en gevolgen voor de mensen, de samenleving, de cultuur. Voor dit zwaartepunt richt het Kenniscentrum Leren en Innoveren zich specifiek op leren om te gaan met de digitale uitdagingen in de beroepsuitoefening, zicht te bieden op de kansen die digitale oplossingen bieden en bewust te zijn van de dilemma's en gevolgen die deze met zich meebrengen.
De zwaartepunten Zorg & Welzijn en Duurzaamheid worden op dit moment verder uitgewerkt samen met een aantal lectoraten van het Kenniscentrum Leren en Innoveren.

 1. Acquisitie, relatiemanagement en profilering

Op basis van de onderzoeksprogrammering van LENI werk je aan de acquisitiestrategie voor het kenniscentrum, inclusief de lectoraten. Relatiemanagement en profilering (kenniscirculatie) zijn onderdeel van de acquisitiestrategie. Je gaat op zoek naar mogelijkheden voor samenwerkingsinitiatieven met de partners binnen en buiten de hogeschool. Binnen de hogeschool leg je verbanden tussen de lectoraten, de onderwijsinstituten, de andere kenniscentra en de Centers of Expertises. Buiten de hogeschool opereer je in het ecosysteem van de regio en lever je een bijdrage aan hoogwaardige kennisontwikkeling en innovatieve samenwerking en zoek je daarin de verbinding in relatie tot de zwaartepunten. Naast het werken aan samenwerkingsverbanden bewaak je de kwaliteit van het acquisitieproces, adviseert daarin aan de onderzoekers en organiseert kennisdeling en reflectie op het niveau van het kenniscentrum. Je hebt hierin de regie op kenniscirculatie en werkt actief aan de zichtbaarheid van het kenniscentrum bij de partners en helpt om de doorwerking van onderzoek bij het kenniscentrum en de afzonderlijke lectoraten te realiseren.

Je werkt samen met de lectoren, de collega programmamanager, de junior secretaris, de onderzoekers van het kenniscentrum, de communicatieadviseur en de programmamanagers van de drie andere kenniscentra. Je zorgt ook voor een goede verbinding met de onderwijsinstituten en de diensten, in het bijzonder het HU Grant Office. Door je kennis van (inter)nationale financieringsprogramma's weet je financieringsmogelijkheden goed in te schatten en adviseer je onderzoekers hierover.

Wat je hebt:
• je hebt een academisch werk- en denkniveau en bent bij voorkeur gepromoveerd;

 • je hebt aantoonbare affiniteit met de beroepspraktijk, het kennisdomein en onderzoek van het kenniscentrum leren en innoveren; bij voorkeur ook op Educatie
 • je hebt ervaring in het verwerven van en ondersteunen van (inter)externe middelen (o.a. subsidies) voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van leren en innoveren;
 • je bent een netwerker en teamspeler met een uitstekend organisatievermogen;
 • Je hebt het vermogen om te schakelen op meerdere niveaus in een complexe organisatie en kunt met behoud van overzicht de ontwikkeling van het kenniscentrum versterken;
 • je bent aantoonbaar ondernemend, innovatief, flexibel, klantgericht en resultaatgericht;
 • je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst (D4) met een omvang van tenminste 0,6 fte met een maximum van 1,0 fte (eventueel in combinatie met een onderzoekstaak). Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) minimaal € 5.092,01 en maximaal € 6.202,13 (schaal 13). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en extra's zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness.

Solliciteren
Je kunt tot en met 23 augustus 2020 uitsluitend direct online solliciteren. Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met:
Tot en met 16 juli met prof. dr. Elly de Bruijn, directeur van het Kenniscentrum, elly.debruijn@hu.nl; Vanaf 29 juli met drs. Judith Hokke, interne programmamanager van het Kenniscentrum, in de judith.hokke@hu.nl

Inhoudelijke informatie over de onderzoeksprogrammering van het Kenniscentrum is op te vragen bij tim.Grandiek@hu.nl

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl. De sollicitatieprocedure kun je vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

13 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

25 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-07-2020 Hogeschool Utrecht
Hogeschooldocent Bedrijfskunde

In het kort
Samen met een dynamisch en gedreven docententeam (ongeveer 35 fte) ruim 1000 studenten opleiden tot de bedrijfskundige professional: dat is de uitdaging waar je voor staat als docent bedrijfskunde!
We werken in kleine onderwijsteams aan de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsprogramma's. Werkvormen variëren van (online) hoorcolleges tot activerende werkcolleges, 1 op 1 begeleiding en groepsbegeleiding. Bij de ontwikkeling van ons onderwijs zijn we steeds bezig met relevante, waarde gedreven vraagstukken in de maatschappij zoals de Digitale Transformatie en de rol van een bedrijfskundige professional hierin.
Wij zoeken een collega die helpt de opleiding bedrijfskunde én onze master Data Driven Business verder te ontwikkelen. Met jouw kennis en kunde voel jij je inhoudelijk thuis bij Strategic Management, Performance Management en Management by Data. Je kan acteren als inhoudelijke expert en als sparringpartner voor collega's en ons beroepenveld.

 • Wat jij hebt
  • Je bent in het bezit van een relevante Master (harde eis)
  • Je bent bekwaam in het Data Science domein en je kan datakwaliteit borgen en beoordelen
  • Je hebt bij voorkeur ervaring met programma's zoals Python en Data visualisatie software
  • Je hebt ervaring met projectmatig / Agile werken en Critital Design Thinking

Over de werkomgeving
De opleiding Bedrijfskunde vormt, samen de opleiding Logistics Management, Facility Management en de Master Project Management, het Institute for Business Administration (IBA). De opleiding Bedrijfskunde wordt aangeboden op locatie de Heidelberglaan 15, te Utrecht. I.v.m. de Corona crisis zal er ook online worden les gegeven.

Wat wij je bieden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar (D4) met een omvang van 0,8 fte. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal € 3.560,72 en maximaal € 4.892,31 (schaal 11). Daarnaast ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Wij hebben uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en we investeren expliciet en significant in je professionele groei. Zo bieden we je al bij start van je aanstelling de mogelijkheid om je didactische aantekening te halen. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra's zoals een fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, op software en fitness.

Solliciteren
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met opleidingsmanager Tessa Ackers, tel. 06-81195911.
Wat verder belangrijk is
Je kunt uiterlijk tot en met 21 juni 2020 a.s. uitsluitend online solliciteren. De gesprekken zijn gepland op 1en 3 juli. Bij voldoende potentiele kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten.

0 sollicitaties
0 views

9 sollicitaties
0 views


19-06-2020 Hogeschool Utrecht
Hogeschooldocent Technische Bedrijfskunde

In het kort

Wil jij, samen met een dynamisch en gedreven docententeam (ongeveer 30 fte), ruim 900 studenten opleiden tot professionele en competente ingenieurs? Dat is de uitdaging waar je voor staat als docent Technische Bedrijfskunde! Een uitdaging waarbij veel ruimte is om jezelf te ontwikkelen en met jouw talenten, ambitie en beroepservaring een substantiële bijdrage te leveren.

We werken in cursusteams aan de ontwikkeling en uitvoering van thematisch ingerichte onderwijsprogramma's. Werkvormen variëren van hoorcolleges tot activerende werkcolleges, een op een begeleiding en groepsbegeleiding. Bij de ontwikkeling van ons onderwijs zijn we steeds bezig met relevante vraagstukken uit het bedrijfsleven, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe didactische inzichten. Ook gebruiken we bij de onderwijsontwikkeling en -uitvoering nieuwe kennis uit de onderzoeken van onze eigen lectoraten. In overleg bestaat dan ook de mogelijkheid om actief bij te dragen aan projecten en onderzoeken bij lectoraten.

Vind jij het leuk om studenten te begeleiden in hun leerproces bij projecten, stages en afstuderen, wil je een bijdrage leveren aan het opleiden van de Technisch Bedrijfskundigen van de toekomst, en werk je graag in een gezellig team? Reageer dan op deze vacature!

Wat jij hebt

 • Een afgeronde masteropleiding (harde eis)
 • Affiniteit en ervaring met techniek;
 • Kennis over bredere bedrijfskundige vakken;
 • Ervaring in het onderwijs, met kennisoverdracht en -ontwikkeling in een professionele context, met het coachen van collega's en/of je hebt ervaring met onderzoek en innovatieprojecten;
 • Enkele jaren ervaring in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in een rol als manager, projectleider of adviseur;
 • Capaciteit om via onderwijs en onderzoek een bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied en de beroepspraktijk waarvoor we opleiden;
 • Je hebt affiniteit en ervaring op het gebied van minimaal twee van de (technisch) bedrijfskundige disciplines bijvoorbeeld Techniek, Finance, ICT, Organisatiekunde, Kwaliteit & Arbo & Milieu, Statistiek, Proces- en prestatiemanagement (Lean/Six Sigma), Logistiek en/of Marketing.
 • Affiniteit met en kennis over (productie)techniek en ICT is voor deze functie een pré.

Wie jij bent

Je bent sociaal, sterk gedreven, energiek, proactief, en een teamplayer. Je hebt affiniteit met het ontwikkelen en/of verzorgen van cursussen of trainingen en je bent bereid om je didactische vaardigheden te ontwikkelen.

Werkomgeving
De bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde is met de opleidingen Werktuigbouw, Elektrotechniek en Built Environment, onderdeel van het Instituut Design & Engineering. In vrijwel alle technische vakgebieden verzorgt het instituut bachelor en master opleidingen. Daarnaast bieden we cursussen voor werkende professionals. Onze lectoraten en kenniscentra voeren toegepast onderzoek uit en leveren expertise aan bedrijven en branches, in het bijzonder rondom de thema's 'Health Care and Medical Technology', 'Rapid Prototyping', 'Sustainability' en 'Asset Management´. Onze ingenieurs beschikken over actuele, relevante en snel toepasbare theoretische en praktische kennis binnen het vakgebied en zij kunnen zelfstandig onderzoek uitvoeren.

Wat wij je bieden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (D3) met de mogelijkheid om tussen de 0,6 - 0,8 fte te werken. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband minimaal € 3.560,72 en maximaal € 4.892,31 (schaal 11). Daarnaast ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Wij hebben uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en we investeren expliciet en significant in je professionele groei. Zo bieden we je al bij start van je aanstelling de mogelijkheid om je didactische aantekening te halen. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek. Ook is er flexibiliteit in werktijden in relatie tot jouw lesrooster. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra's zoals een fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Solliciteren
Je kunt eventuele vragen over de vacature per email stellen aan Rozemarijn Capiau, opleidingsmanager TBK, via rozemarijn.capiau@hu.nl. Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl.

Wat verder belangrijk is

Je kunt tot en met 2 juli 2020 uitsluitend direct online solliciteren. De gesprekken zullen 9 en 10 juli plaatsvinden. Vanwege de huidige omstandigheden zal dit mogelijk via Skype/MSTeams plaatsvinden.

Bij voldoende potentiële kandidaten wordt deze vacature eerder gesloten, reageer dus zo snel mogelijk als je denkt bij deze vacature te passen. Het verzorgen van een minicollege maakt deel uit van de selectieprocedure.

De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
0 views


19-06-2020 Hogeschool Utrecht