Logo Zorggroep Maas & Waal

Vacatures geplaatst door Zorggroep Maas & Waal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Zorggroep Maas & Waal.

Laatste vacatures

Verzorgende IG

 • Je verricht verpleegtechnische handelingen en begeleidt cliënten.
 • Je plant op effectieve wijze je werkzaamheden en stimuleert hierbij de zelfredzaamheid van de klant.
 • Je signaleert belangrijke veranderingen bij de cliënt en bespreekt deze indien nodig.
 • Je bent in staat zelfstandig je werkzaamheden uit te voeren en beslissingen te nemen.
 • Alle voorkomende diensten, ook nachtdiensten.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
8 views
Bekijk vacature


02-03-2021 Zorggroep Maas & Waal
Helpende

 • Je verricht handelingen passend bij jouw functie en begeleidt cliënten;
 • Je plant op effectieve wijze je werkzaamheden en stimuleert hierbij de zelfredzaamheid van de klant;
 • Je signaleert belangrijke veranderingen bij de cliënt en bespreekt deze indien nodig;
 • Je bent in staat zelfstandig je werkzaamheden uit te voeren.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
10 views
Bekijk vacature


02-03-2021 Zorggroep Maas & Waal
EVV

Je bent samen met je collega’s een belangrijke schakel in het welzijn van onze bewoners en zijn familie en je team. Je hebt een coördinerende en signalerende rol en stelt samen met de bewoner of diens contactpersoon een persoonsgericht zorg/leefplan op, of je begeleidt en coacht je collega’s hierbij. Je hebt een kartrekkersrol binnen het team, waarin je op een inspirerende en motiverende manier ruimte schept om het samen steeds een beetje beter te doen.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


02-03-2021 Zorggroep Maas & Waal
Programmamanager regionaal actieprogramma zorg: Waard om voor te werken

Binnen ons actieprogramma willen we meer samenhang en synergie brengen tussen lopende projecten, nieuwe initiatieven en onze doelstellingen met daadkracht realiseren. Voor de verschillende actielijnen binnen het programma is één van de bestuurders uit de regio kartrekker en zijn voor de verschillende deelprojecten projectleiders benoemd. Onder jouw leiding wordt het programma daadkrachtig doorgevoerd en breng je meer samenhang waardoor de verschillende projecten elkaar nog meer versterken voor een kwalitatief optimale ouderenzorg binnen onze regio.

De thema’s van de actielijnen zijn o.a.:

o Benutten en behouden van de capaciteiten van zorgprofessionals;

o Anders werken en gebruik van technologie en innovatie in de zorg;

o Inrichten (kennis) infrastructuur voor probleem- en onbegrepen gedrag bij ouderen;

o Imagocampagne ouderenzorg.

De projecten van de actielijnen dragen individueel (op een deelgebied) en als geheel bij aan een kwaliteitsverbetering en transitie van de ouderenzorg. Dit is noodzakelijk voor een toekomst-bestendige ouderenzorg in onze regio. In de zorgkantoorregio Nijmegen zijn 13 ouderen- zorgorganisaties, 2 onderwijsinstellingen en het zorgkantoor VGZ betrokken bij dit project. Gezamenlijk hebben zij meer dan 12.000 werknemers.

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden:

 • Als programmamanager draag je zorg voor de coördinatie, bewaak je de voortgang en implementatie van de verschillende organisatie overstijgende projecten die zijn opgenomen in het actieprogramma voor de regio Nijmegen.
 • Je adviseert het netwerk over eventuele noodzakelijke wijzigingen in de projecten en beoordeelt hoe we de samenhang kunnen versterken tussen de actielijnen. Je advies breng je uit aan het dagelijks bestuur van de overlegtafel van de deelnemende instellingen.
 • Je bouwt aan een sterk netwerk, onderhoud nauw contacten met alle stakeholders en overige partijen.
 • Je treedt op als aanjager en kwartiermaker.
 • Als programmamanager faciliteer en adviseer je de afzonderlijke projectleiders van de actielijnen zodat voortgang gerealiseerd wordt. Je overlegt en legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur van de overlegtafel. Zij zijn in dit project direct aanspreekbaar voor de projectmanager.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
38 views
Bekijk vacature


25-02-2021 Zorggroep Maas & Waal
Logistiek medewerker

Als logistiek medewerker ben je van alle markten thuis. Regelen en organiseren is wat je graag doet. Je verzorgt de interne logistiek en houdt daarvan een nauwkeurige administratie bij. Je ontvangt goederen, je controleert, je verzorgt de opslag en zorgt dat de goederen op de juiste plek komen. Je bent veel op onze afdelingen te vinden. Voor het afleveren ophalen van bestellingen, afval en linnen. Daarnaast zorg je ervoor dat onze cliënten geen tekort hebben aan benodigdheden voor de verzorging op hun kamer. Een verantwoordelijke en zelfstandige taak!

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

4 sollicitaties
34 views
Bekijk vacature


25-02-2021 Zorggroep Maas & Waal