Logo Gemeente Hoorn

Vacatures geplaatst door Gemeente Hoorn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Hoorn.

Laatste vacatures

Regionaal Toezichthouder WMO en Jeugd

De regio Westfriesland zoekt een:

REGIONALE TOEZICHTHOUDER WMO EN JEUGD

(voor 32 uur per week)

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is belegd bij de gemeenten. Elke gemeente dient hierbij zorg te dragen voor de kwaliteit van de voorzieningen in het kader van de WMO conform de wettelijke eisen en de gemeentelijke verordeningen.
Om de kwaliteit te toetsen stelt de gemeente toezichthouders aan. Het toezicht staat in het teken van de naleving van de WMO en Jeugdwet krachtens de daarin gestelde kwaliteits- en rechtmatigheidseisen.

In Westfriesland is besloten om het toezicht regionaal in te richten. Het toezicht omvat drie kernactiviteiten: informatie verzamelen, analyseren/beoordelen en rapporteren.

Waar zijn wij naar op zoek?

Van de regionale toezichthouder WMO en Jeugd wordt verwacht te participeren in de ontwikkeling van een goede uitvoering voor het regionale toezicht in Westfriesland. Door onderlinge samenwerking, uitwisseling en kennisdeling wordt beoogd zowel de kwaliteit te verbeteren bij de interne organisatie als van de kwaliteit van de voorzieningen bij de zorgaanbieder. Vanuit ons regionale team ben jij de spin in het web voor het ontvangen en bundelen van signalen. Proactief verzamel je gericht informatie, analyseer je de betekenis van deze signalen en besluit je in overleg met je collega-toezichthouders of nader onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast help je ons om op structurele basis onze audits, gericht op kwaliteits- en rechtmatigheidstoetsing, te prioriteren en uit te voeren. Daarbij ben je alert op nieuwe informatie, reageer je snel en flexibel en heb je de sensitiviteit om op het juiste moment de interne (bijv. beleidsmedewerkers, inkoop) en externe belanghebbende(n) te informeren en betrekken.

Wat ga je doen?

 • Je houdt systematisch, samen met je collega's, audits bij de zorgaanbieders in de regio aan de hand van standaard toetsingspunten.
 • Je onderzoekt en beoordeelt mogelijke calamiteiten in Wmo voorzieningen of onrechtmatigheden voor Jeugd en stelt desgewenst rapport op met advies aan het betrokken college.
 • Je onderzoekt en beoordeelt of voorziening voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze in toetsingskaders zijn vastgelegd.
 • Je signaleert onwenselijke situaties, schat adequaat de ernst daarvan in en bespreekt de bevindingen met de betrokken zorgaanbieder(s).
 • Je adviseert interne stakeholders over passende maatregelen bij ongewenste situaties (bijv. aanscherping van eisen, aanpassing in verordeningen e.d.).
 • Je inventariseert en beoordeelt in hoeverre risicosignalen aanleiding geven tot (fraude) onderzoek.

Wat verwachten we van je?

 • Je beschikt over HBO denk- en werkniveau. Een HBO diploma op het gebied van psychologie, sociale wetenschappen, gezondheid(szorg), maatschappelijke dienstverlening, (gezondheids)recht of toezicht houden is een pré
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Je hebt ervaring, kennis van en affiniteit met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdwet
 • Je bent goed op de hoogte vande geldende wet- en regelgeving, zoals de Jeugdwet en de Privacywetgeving (AVG)
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Je bent flexibel in beïnvloedingstijlen
 • Je bent collegiaal en kunt goed in teamverband werken
 • Je bent sterk analytisch onderlegd en je oordeelsvorming is goed ontwikkeld
 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van formele en/of politiek bestuurlijke stukken strekt tot de aanbeveling.

Wat zijn je persoonlijke kwaliteiten?

Je beschikt over de volgende competenties: verantwoordelijk, vasthoudend, integer, stressbestendig, inlevingsvermogen, oog voor detail, omgevingsbewust, politieke sensitief en zelfstandig.

Wat bieden wij?

Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 4.541 bruto per maand op basis van 36 uur per week.

Werken in een nieuw team met 2 andere collega-toezichthouders.

Een aanstelling bij de gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn is een aantrekkelijke werkgever met een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, eigen laptop en smartphone en een goede pensioenvoorziening bij het ABP. Je hebt de beschikking over een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17.05% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Met dit budget kun je keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

De gemeente stimuleert de individuele ontwikkeling door het volgen van opleidingen en cursussen. Dit wordt ondersteund door onze eigen West-Friesland Academie.

Online solliciteren en meer informatie?

Interesse in deze functie? Solliciteren kan door het insturen van je brief en cv via www.werkeninnoordhollandnoord.nl voor 29 januari 2019.

Vragen over de vacature kun je per mail stellen aan Dennis Roet, e-mailadres: d.roet@hoorn.nl of telefonisch bereikbaar via 0229-252200.

Voor algemene informatie verwijzen we je naar de websites van de Westfriese gemeenten en de website www.regiowestfriesland.nl

Werken bij de Overheid

6 sollicitaties

0 views


15-01-2019 Gemeente Hoorn


Regionaal Toezichthouder WMO en Jeugd

De regio Westfriesland zoekt een:

REGIONALE TOEZICHTHOUDER WMO EN JEUGD

(voor 32 uur per week)

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is belegd bij de gemeenten. Elke gemeente dient hierbij zorg te dragen voor de kwaliteit van de voorzieningen in het kader van de WMO conform de wettelijke eisen en de gemeentelijke verordeningen.
Om de kwaliteit te toetsen stelt de gemeente toezichthouders aan. Het toezicht staat in het teken van de naleving van de WMO en Jeugdwet krachtens de daarin gestelde kwaliteits- en rechtmatigheidseisen.

In Westfriesland is besloten om het toezicht regionaal in te richten. Het toezicht omvat drie kernactiviteiten: informatie verzamelen, analyseren/beoordelen en rapporteren.

Waar zijn wij naar op zoek?

Van de regionale toezichthouder WMO en Jeugd wordt verwacht te participeren in de ontwikkeling van een goede uitvoering voor het regionale toezicht in Westfriesland. Door onderlinge samenwerking, uitwisseling en kennisdeling wordt beoogd zowel de kwaliteit te verbeteren bij de interne organisatie als van de kwaliteit van de voorzieningen bij de zorgaanbieder. Vanuit ons regionale team ben jij de spin in het web voor het ontvangen en bundelen van signalen. Proactief verzamel je gericht informatie, analyseer je de betekenis van deze signalen en besluit je in overleg met je collega-toezichthouders of nader onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast help je ons om op structurele basis onze audits, gericht op kwaliteits- en rechtmatigheidstoetsing, te prioriteren en uit te voeren. Daarbij ben je alert op nieuwe informatie, reageer je snel en flexibel en heb je de sensitiviteit om op het juiste moment de interne (bijv. beleidsmedewerkers, inkoop) en externe belanghebbende(n) te informeren en betrekken.

Wat ga je doen?

 • Je houdt systematisch, samen met je collega's, audits bij de zorgaanbieders in de regio aan de hand van standaard toetsingspunten.
 • Je onderzoekt en beoordeelt mogelijke calamiteiten in Wmo voorzieningen of onrechtmatigheden voor Jeugd en stelt desgewenst rapport op met advies aan het betrokken college.
 • Je onderzoekt en beoordeelt of voorziening voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze in toetsingskaders zijn vastgelegd.
 • Je signaleert onwenselijke situaties, schat adequaat de ernst daarvan in en bespreekt de bevindingen met de betrokken zorgaanbieder(s).
 • Je adviseert interne stakeholders over passende maatregelen bij ongewenste situaties (bijv. aanscherping van eisen, aanpassing in verordeningen e.d.).
 • Je inventariseert en beoordeelt in hoeverre risicosignalen aanleiding geven tot (fraude) onderzoek.

Wat verwachten we van je?

 • Je beschikt over HBO denk- en werkniveau. Een HBO diploma op het gebied van psychologie, sociale wetenschappen, gezondheid(szorg), maatschappelijke dienstverlening, (gezondheids)recht of toezicht houden is een pré
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Je hebt ervaring, kennis van en affiniteit met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdwet
 • Je bent goed op de hoogte vande geldende wet- en regelgeving, zoals de Jeugdwet en de Privacywetgeving (AVG)
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Je bent flexibel in beïnvloedingstijlen
 • Je bent collegiaal en kunt goed in teamverband werken
 • Je bent sterk analytisch onderlegd en je oordeelsvorming is goed ontwikkeld
 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van formele en/of politiek bestuurlijke stukken strekt tot de aanbeveling.

Wat zijn je persoonlijke kwaliteiten?

Je beschikt over de volgende competenties: verantwoordelijk, vasthoudend, integer, stressbestendig, inlevingsvermogen, oog voor detail, omgevingsbewust, politieke sensitief en zelfstandig.

Wat bieden wij?

Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 4.541 bruto per maand op basis van 36 uur per week.

Werken in een nieuw team met 2 andere collega-toezichthouders.

Een aanstelling bij de gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn is een aantrekkelijke werkgever met een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, eigen laptop en smartphone en een goede pensioenvoorziening bij het ABP. Je hebt de beschikking over een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17.05% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Met dit budget kun je keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

De gemeente stimuleert de individuele ontwikkeling door het volgen van opleidingen en cursussen. Dit wordt ondersteund door onze eigen West-Friesland Academie.

Online solliciteren en meer informatie?

Interesse in deze functie? Solliciteren kan door het insturen van je brief en cv via www.werkeninnoordhollandnoord.nl voor 29 januari 2019.

Vragen over de vacature kun je per mail stellen aan Dennis Roet, e-mailadres: d.roet@hoorn.nl of telefonisch bereikbaar via 0229-252200.

Voor algemene informatie verwijzen we je naar de websites van de Westfriese gemeenten en de website www.regiowestfriesland.nl

Gemeentebanen

4 sollicitaties

172 views


15-01-2019 Gemeente Hoorn


Procesmanager Omgevingsvergunning/Teammanager Vergunningen & BWT

Bij de gemeente Hoorn maken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de toekomst van de stad. We werken ondernemend, open en met plezier met en voor onze ruim 72.000 inwoners. Hierbij staan Lef, werken vanuit eigen kracht, ja-denken en denken vanuit de stad centraal.

Samen met ruim 500 collega´s doe je werk dat ertoe doet en kun je het verschil maken.

Volgens onze medewerkers hoort de gemeente Hoorn bij de Beste Werkgevers van Nederland. Hier zijn we trots op. De historische havenstad Hoorn is niet alleen een fijne plek om te wonen en bezoeken, maar ook om te werken.

De gemeente Hoorn speelt een belangrijke rol bij enerzijds het mogelijk maken van allerlei initiatieven in de stad en anderzijds het bewaken van publieke belangen, zoals kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid. In vergunningen worden specifieke voorwaarden gesteld om initiatieven op een passende wijze mogelijk te maken. Aanvragen voor vrijwel alle vergunningen worden behandeld door het Team Vergunningen en Bouwtoezicht. Daarnaast wordt vanuit dit team het toezicht op bouwactiviteiten georganiseerd.

Het Team Vergunningen en Bouwtoezicht bestaat uit de vergunningverleners/casemanagers Omgevingsvergunning, de vergunningverleners APV & Drank- en Horeca en uit de toezichthouders bouw. In totaal circa 15 personen.

Wij zoeken een:

Procesmanager Omgevingsvergunning,
tevens Teammanager Vergunningen en Bouwtoezicht

(36 uur)

Wat ga je doen ?
Deze functie bestaat uit een aantal rollen/verantwoordelijkheden:

 • Procesmanager Omgevingsvergunning
 • Casemanager complexe initiatieven
 • Leidinggevende van het team

  Procesmanager Omgevingsvergunning

  De nieuwe Omgevingswet treedt in 2021 in werking. De bedoeling van deze wet is dat het aanvragen van initiatieven overzichtelijker wordt en dat gemeenten deze nog meer vanuit een 'ja, mits…' kunnen beoordelen. De gemeenten krijgen hiervoor bevoegdheden, die nu nog bij de Provincie of het Rijk liggen. De wet betekent ook dat de werkprocessen opnieuw worden ontworpen en dat medewerkers initiatieven meer vanuit het 'integrale belang voor de stad' gaan beoordelen en minder (alleen) vanuit de regels. De werkprocessen raken medewerkers in meerdere teams. Wat je in deze rol gaat doen, is het proces goed inrichten en optimaliseren, los van de teamstructuur. Je maakt afspraken met de betrokken medewerkers en begeleidt hen in hun rol.

  Casusmanager complexe initiatieven

  Bij de meeste vergunningaanvragen is de behandelaar ook de zogenaamde 'casusmanager'. Dat betekent het betrekken van alle relevante adviseurs bij de aanvraag en het maken van een integrale afweging om op de aanvraag te beslissen. Voor complexe casussen kan je zelf als casusmanager optreden. Dit doe je in samenspraak met de opdrachtgever en het team

  Leidinggevende van het team

  Het team Vergunningen en Bouwtoezicht is een taakvolwassen, enthousiast team. Aandacht voor het optimaal benutten van de talenten bij de medewerkers is een belangrijke rol voor jou. Verder ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het team en mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gehele organisatie.

  Jouw profiel
  Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ niveau en hebt in de genoemde rollen ervaring in een politiek bestuurlijke organisatie opgedaan, bij voorkeur bij een gemeente. Verder is ervaring met veranderprocessen is waardevol. Wij zijn op zoek naar iemand die thuis is in de wereld van wet- en regelgeving, vergunningen, toezicht en handhaving, een 'systeem- en procesdenker'. Je beleeft uitdaging en plezier aan het doorgronden en verbinden van de belangen van initiatiefnemers enerzijds en die van 'de omgeving' anderzijds. En kan deze in goed lopende werkprocessen vertalen, waarbij het proces leidend is boven organisatiestructuren en je kan dus uitstekend met de betreffende collega's samenwerken. Je stimuleert de medewerkers om hun talenten hierbij optimaal te benutten.

  Ons aanbod
  Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 5.520,- bruto per maand (schaal 12) op basis van 36 uur per week. De gemeente Hoorn is een aantrekkelijke werkgever met een informele en goede werksfeer en een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Daarbij horen flexibele werktijden, een laptop en smartphone en een goede pensioenvoorziening bij het ABP. Je hebt de beschikking over een uitgebreid individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,1% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief en zelfstandigheid vinden we belangrijk. Daarom kun je via onze eigen West-Friesland Academie trainingen en cursussen volgen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Entius, concernmanager strategie,

telefoon 06 10894178 of p.entius@hoorn.nl

Online solliciteren en meer informatie

Heb je interesse in deze functie en beschik je over de kwaliteiten waar we naar op zoek zijn? Solliciteer dan uiterlijk 24 januari 2019 door te reageren, middels je motivatiebrief en CV, via www.werkeninnoordhollandnoord.nl

De eerste ronde gesprekken vinden plaats op dinsdag 29 januari 2019 s'morgens, de tweede ronde gesprekken vinden plaats op woensdag 6 februari 2019 s'middags.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties

0 views


09-01-2019 Gemeente Hoorn


Procesmanager Omgevingsvergunning/Teammanager Vergunningen & BWT

Bij de gemeente Hoorn maken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de toekomst van de stad. We werken ondernemend, open en met plezier met en voor onze ruim 72.000 inwoners. Hierbij staan Lef, werken vanuit eigen kracht, ja-denken en denken vanuit de stad centraal.

Samen met ruim 500 collega´s doe je werk dat ertoe doet en kun je het verschil maken.

Volgens onze medewerkers hoort de gemeente Hoorn bij de Beste Werkgevers van Nederland. Hier zijn we trots op. De historische havenstad Hoorn is niet alleen een fijne plek om te wonen en bezoeken, maar ook om te werken.

De gemeente Hoorn speelt een belangrijke rol bij enerzijds het mogelijk maken van allerlei initiatieven in de stad en anderzijds het bewaken van publieke belangen, zoals kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid. In vergunningen worden specifieke voorwaarden gesteld om initiatieven op een passende wijze mogelijk te maken. Aanvragen voor vrijwel alle vergunningen worden behandeld door het Team Vergunningen en Bouwtoezicht. Daarnaast wordt vanuit dit team het toezicht op bouwactiviteiten georganiseerd.

Het Team Vergunningen en Bouwtoezicht bestaat uit de vergunningverleners/casemanagers Omgevingsvergunning, de vergunningverleners APV & Drank- en Horeca en uit de toezichthouders bouw. In totaal circa 15 personen.

Wij zoeken een:

Procesmanager Omgevingsvergunning,
tevens Teammanager Vergunningen en Bouwtoezicht

(36 uur)

Wat ga je doen ?
Deze functie bestaat uit een aantal rollen/verantwoordelijkheden:

 • Procesmanager Omgevingsvergunning
 • Casemanager complexe initiatieven
 • Leidinggevende van het team

  Procesmanager Omgevingsvergunning

  De nieuwe Omgevingswet treedt in 2021 in werking. De bedoeling van deze wet is dat het aanvragen van initiatieven overzichtelijker wordt en dat gemeenten deze nog meer vanuit een 'ja, mits…' kunnen beoordelen. De gemeenten krijgen hiervoor bevoegdheden, die nu nog bij de Provincie of het Rijk liggen. De wet betekent ook dat de werkprocessen opnieuw worden ontworpen en dat medewerkers initiatieven meer vanuit het 'integrale belang voor de stad' gaan beoordelen en minder (alleen) vanuit de regels. De werkprocessen raken medewerkers in meerdere teams. Wat je in deze rol gaat doen, is het proces goed inrichten en optimaliseren, los van de teamstructuur. Je maakt afspraken met de betrokken medewerkers en begeleidt hen in hun rol.

  Casusmanager complexe initiatieven

  Bij de meeste vergunningaanvragen is de behandelaar ook de zogenaamde 'casusmanager'. Dat betekent het betrekken van alle relevante adviseurs bij de aanvraag en het maken van een integrale afweging om op de aanvraag te beslissen. Voor complexe casussen kan je zelf als casusmanager optreden. Dit doe je in samenspraak met de opdrachtgever en het team

  Leidinggevende van het team

  Het team Vergunningen en Bouwtoezicht is een taakvolwassen, enthousiast team. Aandacht voor het optimaal benutten van de talenten bij de medewerkers is een belangrijke rol voor jou. Verder ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het team en mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gehele organisatie.

  Jouw profiel
  Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ niveau en hebt in de genoemde rollen ervaring in een politiek bestuurlijke organisatie opgedaan, bij voorkeur bij een gemeente. Verder is ervaring met veranderprocessen is waardevol. Wij zijn op zoek naar iemand die thuis is in de wereld van wet- en regelgeving, vergunningen, toezicht en handhaving, een 'systeem- en procesdenker'. Je beleeft uitdaging en plezier aan het doorgronden en verbinden van de belangen van initiatiefnemers enerzijds en die van 'de omgeving' anderzijds. En kan deze in goed lopende werkprocessen vertalen, waarbij het proces leidend is boven organisatiestructuren en je kan dus uitstekend met de betreffende collega's samenwerken. Je stimuleert de medewerkers om hun talenten hierbij optimaal te benutten.

  Ons aanbod
  Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 5.520,- bruto per maand (schaal 12) op basis van 36 uur per week. De gemeente Hoorn is een aantrekkelijke werkgever met een informele en goede werksfeer en een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Daarbij horen flexibele werktijden, een laptop en smartphone en een goede pensioenvoorziening bij het ABP. Je hebt de beschikking over een uitgebreid individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,1% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief en zelfstandigheid vinden we belangrijk. Daarom kun je via onze eigen West-Friesland Academie trainingen en cursussen volgen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Entius, concernmanager strategie,

telefoon 06 10894178 of p.entius@hoorn.nl

Online solliciteren en meer informatie

Heb je interesse in deze functie en beschik je over de kwaliteiten waar we naar op zoek zijn? Solliciteer dan uiterlijk 24 januari 2019 door te reageren, middels je motivatiebrief en CV, via www.werkeninnoordhollandnoord.nl

De eerste ronde gesprekken vinden plaats op dinsdag 29 januari 2019 s'morgens, de tweede ronde gesprekken vinden plaats op woensdag 6 februari 2019 s'middags.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure

Gemeentebanen

9 sollicitaties

208 views


09-01-2019 Gemeente Hoorn


Collectieregistrator (m/v)

Het Westfries Museum

Het Westfries Museum is het cultuur-historisch museum van West-Friesland en maakt onderdeel uit van de gemeente Hoorn. De historische havenstad Hoorn is niet alleen een fijne plek om te wonen en bezoeken, maar ook om te werken. De gemeente Hoorn behoort tot de 50 beste werkgevers van Nederland.

Vanuit de missie 'Bewaren om te delen' zet het museum zich in om de cultuurgeschiedenis van de regio toegankelijk, inzichtelijk en aansprekend te maken voor een breed publiek. Daarbij stelt het museum zich op als een actieve, creatieve en maatschappelijk betrokken organisatie. In de uitvoering van de missie en visie is het museum zeer succesvol en heeft het museum, afgelopen jaren al verschillende prijzen gewonnen.

Het Westfries Museum is een organisatie in beweging met een duidelijke agenda.

Het team

Het Westfries Museum wordt gedragen door een team van gedreven betaalde krachten en een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Het werk in het museum valt in te delen in drie clusters, bedrijfsvoering, publiek en collectie. Voor het team collectie zijn we op zoek naar een enthousiaste en vaardige:

Collectieregistrator (m/v)

8 uur per week

Wat ga je onder andere doen?

Je werkt nauw samen met de collectiebeheerders van het museum. Samen vormen jullie de kern van het team collectie.

De kerntaken bestaan uit:

 • Registratie van museale objecten in het collectieregistratiesysteem volgens de daarvoor geldende procedure
 • Bijhouden van de standplaatsregistratie
 • Onderzoek verrichten daar waar gegevens voor registratie ontbreken
 • Verplaatsen van collectie in de depots

  Jouw profiel

  Je beschikt over HBO werk en denkniveau, bij voorkeur de Reinwardt Academie. Daarnaast heb je kennis van en ervaring met collectieregistratiesystemen en in het registreren van museale objecten volgens de gangbare methode en procedure. Je hebt kennis van materialen en zowel historische- als kunsthistorische kennis. Je bent in staat om nauwkeurig en snel in het collectieregistratiesysteem te werken. Je kunt zowel zelfstandig- als samenwerken. Je bent nieuwsgierig en flexibel ingesteld. Ook beschik je over basisvaardigheden van de Engelse taal.

  Wij bieden

  Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 3376, - (eindschaal 8) bruto per maand op basis van 36 uur per week.

  Het Westfries museum maakt onderdeel uit van de gemeente Hoorn en volgt dezelfde cao. Het Westfries Museum beschikt over een informele en goede werksfeer en een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een laptop, smartphone en een goede pensioenvoorziening bij het ABP. Daarbij komt ook nog een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,1 % van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering).

  Ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief en zelfstandigheid vinden we belangrijk. Daarom kun je via onze eigen West-Friesland Academie trainingen en cursussen volgen.

  De werktijden zijn gekoppeld aan de openingstijden van het museum. Wij verwachten dat je ten aanzien van de openingstijden flexibel inzetbaar bent

  Solliciteren en informatie

  Heb je interesse in deze functie en beschik je over de kwaliteiten waar we naar op zoek zijn? Solliciteer dan uiterlijk 28 januari 2018, door je motivatiebrief en CV te sturen, reageren kan via www.werkeninnoordhollandnoord.nl (s.v.p. alleen reageren via www.werkeninnoordhollandnoord.nl)

  Voor informatie over deze functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Ad Geerdink, directeur Westfries Museum, info@wfm.nl. Voor algemene informatie over het Westfries Museum verwijzen we je naar de website https://wfm.nl/ .

  De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid wordt conform het werving- en selectiebeleid van de gemeente Hoorn voorrang gegeven aan de interne kandidaat.

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Werken bij de Overheid

3 sollicitaties

0 views


31-12-2018 Gemeente Hoorn