Logo Haaglanden Medisch Centrum

Vacatures geplaatst door Haaglanden Medisch Centrum

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Haaglanden Medisch Centrum.

Laatste vacatures

Endoscopie verpleegkundige (in opleiding)

Als Endoscopieverpleegkundige draag je zorg voor het optimaal verlopen van de spreekuren. Je zorgt ervoor dat de patiënten schriftelijke en mondelinge informatie tot zich krijgen en je bereidt de patiënt voor op de verrichting en/of opname. Jij assisteert de medisch specialisten bij endoscopische onderzoeken en behandelingen en je begeleidt de patiënt (en familie) in deze. Je bewaakt en interpreteert de vitale functies, al dan niet met behulp van apparatuur en de relevante gegevens leg je vast in het dossier. Je stemt onderzoek, behandeling en zorg op elkaar af in overleg met de verpleging, behandelaars en overige disciplines. Jij houdt overzicht en onderneemt tijdig actie met betrekking tot de werkruimte, benodigde medicatie en materialen. Je draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en protocollen en je signaleert onvolkomenheden of verbetermogelijkheden in het werkproces en zet deze om in initiatieven.

De afdeling Endoscopie is een functieafdeling met een overwegend poliklinisch karakter, waar endoscopische onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd bij klinische en poliklinische patiënten.
Op de afdeling zijn de specialismen Maag-Darm-Leverziekten (diagnostische en therapeutische verrichtingen maag, darm en lever) en Longziekten (o.a. bronchoscopieën, pleurapuncties, EUS en EBUS) vertegenwoordigd. Zowel HMC Antoniushove als HMC Westeinde beschikt over een eigen uitslaapcentrum. Er is geen Endoscopie-afdeling bij HMC Bronovo.

Je komt te werken in een sterk team dat open staat voor jouw ideeën!

De opleiding
De opleiding duurt 1 jaar en bestaat uit minimaal 120 uur theorie verdeeld over 18 lesdagen, inclusief één congresdag. Dit is exclusief drie stagedagen. In de praktijk wordt er minimaal 900 uur besteed aan praktijkleren. Dit is conform de eisen van het CZO. Voor de module Longgeneeskunde komen er nog drie vakinhoudelijke lesdagen bij en drie maanden praktijkleren. Je volgt je opleiding bij Erasmus/LUMC (geven samen deze opleiding) of St. Antonius in Nieuwegein.

Het programma bevat zowel MDL als Long. De opleiding besteedt lesuren aan vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en attitude. Daarnaast is er aandacht voor algemene verpleegkundige vaardigheden. Denk hierbij aan communiceren, klinisch redeneren en zorg voor kwaliteit. Het theorieonderwijs van de opleiding volg je op de locatie waar de opleiding start. Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, opdrachten die je samen met medestudenten uitvoert en zelfstudie. Een open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. Het grootste gedeelte van het leren vindt plaats in de praktijk. Het resultaat en de ontwikkeling laat je zien in je digitale portfolio. De (praktijk)opleider en gastdocenten zullen je hierin coachen.

1 sollicitatie
1 view
Bekijk vacature


24-09-2021 Haaglanden Medisch Centrum
Endoscopie verpleegkundige (in opleiding)

Als Endoscopieverpleegkundige draag je zorg voor het optimaal verlopen van de spreekuren. Je zorgt ervoor dat de patiënten schriftelijke en mondelinge informatie tot zich krijgen en je bereidt de patiënt voor op de verrichting en/of opname. Jij assisteert de medisch specialisten bij endoscopische onderzoeken en behandelingen en je begeleidt de patiënt (en familie) in deze. Je bewaakt en interpreteert de vitale functies, al dan niet met behulp van apparatuur en de relevante gegevens leg je vast in het dossier. Je stemt onderzoek, behandeling en zorg op elkaar af in overleg met de verpleging, behandelaars en overige disciplines. Jij houdt overzicht en onderneemt tijdig actie met betrekking tot de werkruimte, benodigde medicatie en materialen. Je draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en protocollen en je signaleert onvolkomenheden of verbetermogelijkheden in het werkproces en zet deze om in initiatieven.

De afdeling Endoscopie is een functieafdeling met een overwegend poliklinisch karakter, waar endoscopische onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd bij klinische en poliklinische patiënten.
Op de afdeling zijn de specialismen Maag-Darm-Leverziekten (diagnostische en therapeutische verrichtingen maag, darm en lever) en Longziekten (o.a. bronchoscopieën, pleurapuncties, EUS en EBUS) vertegenwoordigd. Zowel HMC Antoniushove als HMC Westeinde beschikt over een eigen uitslaapcentrum. Er is geen Endoscopie-afdeling bij HMC Bronovo.

Je komt te werken in een sterk team dat open staat voor jouw ideeën!

De opleiding
De opleiding duurt 1 jaar en bestaat uit minimaal 120 uur theorie verdeeld over 18 lesdagen, inclusief één congresdag. Dit is exclusief drie stagedagen. In de praktijk wordt er minimaal 900 uur besteed aan praktijkleren. Dit is conform de eisen van het CZO. Voor de module Longgeneeskunde komen er nog drie vakinhoudelijke lesdagen bij en drie maanden praktijkleren. Je volgt je opleiding bij Erasmus/LUMC (geven samen deze opleiding) of St. Antonius in Nieuwegein.

Het programma bevat zowel MDL als Long. De opleiding besteedt lesuren aan vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en attitude. Daarnaast is er aandacht voor algemene verpleegkundige vaardigheden. Denk hierbij aan communiceren, klinisch redeneren en zorg voor kwaliteit. Het theorieonderwijs van de opleiding volg je op de locatie waar de opleiding start. Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, opdrachten die je samen met medestudenten uitvoert en zelfstudie. Een open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. Het grootste gedeelte van het leren vindt plaats in de praktijk. Het resultaat en de ontwikkeling laat je zien in je digitale portfolio. De (praktijk)opleider en gastdocenten zullen je hierin coachen.

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


24-09-2021 Haaglanden Medisch Centrum
Leer-werktraject kraamverzorgende Moeder- en Kindcentrum

Als kraamverzorgende niveau 3 begin je eerst met je huidige kwaliteiten en competenties met werken op de gezinssuites. We kijken of je competenties bezit om je op te leiden tot MBO-verpleegkundige binnen HMC. Na het behalen van je MBO-V diploma, stroom je door naar de opleiding 'verpleegkundige moeder en pasgeborene' (VMP) waarna je met dit diploma binnen ons Moeder- en Kindcentrum kunt blijven werken.

In ons nieuwe Moeder- en Kindcentrum (MKC) leveren we "family integrated care' (FIC) waarbij moeder/verzorger(s) en kind niet gescheiden worden. Om deze zorg optimaal te kunnen leveren werken wij met verpleegkundigen moeder en pasgeborene (VMP), zij begeleiden de zorg voor laag- en midden complexe kraamgezinnen in het MKC. Je werkt op basis van een vooraf vastgesteld flexibel rooster, in dag-, avond- en nachtdiensten.

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


24-09-2021 Haaglanden Medisch Centrum
Leer-werktraject kraamverzorgende Moeder- en Kindcentrum

Als kraamverzorgende niveau 3 begin je eerst met je huidige kwaliteiten en competenties met werken op de gezinssuites. We kijken of je competenties bezit om je op te leiden tot MBO-verpleegkundige binnen HMC. Na het behalen van je MBO-V diploma, stroom je door naar de opleiding 'verpleegkundige moeder en pasgeborene' (VMP) waarna je met dit diploma binnen ons Moeder- en Kindcentrum kunt blijven werken.

In ons nieuwe Moeder- en Kindcentrum (MKC) leveren we "family integrated care' (FIC) waarbij moeder/verzorger(s) en kind niet gescheiden worden. Om deze zorg optimaal te kunnen leveren werken wij met verpleegkundigen moeder en pasgeborene (VMP), zij begeleiden de zorg voor laag- en midden complexe kraamgezinnen in het MKC. Je werkt op basis van een vooraf vastgesteld flexibel rooster, in dag-, avond- en nachtdiensten.

0 sollicitaties
4 views
Bekijk vacature


24-09-2021 Haaglanden Medisch Centrum
Doktersassistente met aandachtsgebied research

De afdeling Wetenschap stimuleert en professionaliseert wetenschappelijk onderzoek in Haaglanden Medisch Centrum. Het trialbureau is onderdeel van de afdeling wetenschap en ondersteunt onderzoekers van diverse specialismen in de verschillende fases van wetenschappelijk onderzoek. De onderwerpen zijn divers, zoals cardiologie, neurologie, oncologie, en orthopedie. Momenteel is het trialbureau betrokken bij zo'n 90 onderzoeken, variërend van observationeel onderzoek tot onderzoek met mogelijk nieuwe geneesmiddelen. Het team van het trialbureau bestaat uit vijf research verpleegkundigen en twee research doktersassistentes, die worden aangestuurd door de coördinator wetenschap. In de open werksfeer staan samenwerken en faciliteren centraal.

Nieuwe inzichten en behandelmethodes ontstaan niet zomaar. Als research doktersassistente research werk je mee aan nieuwe ontwikkelingen in de medische wetenschap. Je ondersteunt de onderzoekende medisch specialist en research verpleegkundige met deeltaken in onderzoek. Je taken zijn gericht op het informeren en includeren van patiënten in onderzoeksverband. Daarnaast plan je afspraken voor het onderzoek en verzamel je gegevens en vragenlijsten. Waar nodig voer je studieverrichtingen uit zoals het coördineren van bloedafnames. Voor sommige onderzoeken voer je (een deel van) de onderzoeksgegevens in, in digitale Case Report Forms (eCRF's), je verzorgt een deel van de onderzoeksadministratie. Uiteraard doe je dit volgens de geldende (nationale en internationale) wet- en regelgeving en onder supervisie van een researchverpleegkundige. Je levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van het wetenschappelijke karakter van het ziekenhuis en aan ontwikkeling van zorg.

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


23-09-2021 Haaglanden Medisch Centrum