Logo Haaglanden Medisch Centrum

Vacatures geplaatst door Haaglanden Medisch Centrum

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Haaglanden Medisch Centrum.

Laatste vacatures

Verpleegkundige Obstetrie in opleiding

In het nieuwe Moeder en Kind Centrum blijven moeder en kind van begin tot eind bij elkaar, ook als een van de twee ziek wordt. We gaan werken volgens de principes van "Family Integrated Care" principes. Alle medewerkers die nu nog op afdelingen werken waar moeder- en kindzorg wordt geleverd, gaan dat straks op een nieuwe plek doen: een modern, gloednieuw Moeder en Kind Centrum bij HMC Westeinde. Dat gaat vlug: eind dit jaar, dan wel begin volgend jaar is de oplevering.

Onze modern ingerichte afdeling Kraam en Verloskunde beschikt over 14 medische verloskamers. Op de afdeling is plaats voor 28 kraambedden. Gespecialiseerd verpleegkundigen zijn voor zowel de kraam- als verloskunde inzetbaar, waar nodig. Naast gespecialiseerd verpleegkundigen zijn er ook algemeen verpleegkundigen, kraamverzorgenden en leerling-verpleegkundigen werkzaam. Op de verloskamers wordt nauw samengewerkt met 1e lijns verloskundigen, verloskunde artsen en met de gynaecologen.

Samen met je collega's verleen je zorg van hoge kwaliteit aan vrouwen uit Den Haag (en omstreken). HMC Westeinde ligt in het hart van de Haagse binnenstad en wordt bezocht door een multiculturele populatie met een grote verscheidenheid aan ziektebeelden. Daarom word er van je verwacht dat er naast je deskundigheid bijzondere eisen gesteld worden aan je vaardigheden op het gebied van communiceren, stressbestendigheid, creativiteit en flexibiliteit.

De opleiding tot Obstetrieverpleegkundige kent twee opleidingsrondes per jaar, namelijk februari en september. Voordat je met de opleiding begint, doorloop je als algemeen verpleegkundige een inwerktraject op de kraamafdeling van minimaal zes tot maximaal twaalf maanden. In dit inwerktraject zijn de doelstellingen en verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend. Tijdens deze inwerkperiode werk je 24 tot 36 uur per week. Tijdens de opleiding is dit 32 uur per week.

Medische banenbank

1 sollicitatie
10 views
Bekijk vacature


18-04-2019 HMC
Verpleegkundige Obstetrie in opleiding

In het nieuwe Moeder en Kind Centrum blijven moeder en kind van begin tot eind bij elkaar, ook als een van de twee ziek wordt. We gaan werken volgens de principes van "Family Integrated Care" principes. Alle medewerkers die nu nog op afdelingen werken waar moeder- en kindzorg wordt geleverd, gaan dat straks op een nieuwe plek doen: een modern, gloednieuw Moeder en Kind Centrum bij HMC Westeinde. Dat gaat vlug: eind dit jaar, dan wel begin volgend jaar is de oplevering.

Onze modern ingerichte afdeling Kraam en Verloskunde beschikt over 14 medische verloskamers. Op de afdeling is plaats voor 28 kraambedden. Gespecialiseerd verpleegkundigen zijn voor zowel de kraam- als verloskunde inzetbaar, waar nodig. Naast gespecialiseerd verpleegkundigen zijn er ook algemeen verpleegkundigen, kraamverzorgenden en leerling-verpleegkundigen werkzaam. Op de verloskamers wordt nauw samengewerkt met 1e lijns verloskundigen, verloskunde artsen en met de gynaecologen.

Samen met je collega's verleen je zorg van hoge kwaliteit aan vrouwen uit Den Haag (en omstreken). HMC Westeinde ligt in het hart van de Haagse binnenstad en wordt bezocht door een multiculturele populatie met een grote verscheidenheid aan ziektebeelden. Daarom word er van je verwacht dat er naast je deskundigheid bijzondere eisen gesteld worden aan je vaardigheden op het gebied van communiceren, stressbestendigheid, creativiteit en flexibiliteit.

De opleiding tot Obstetrieverpleegkundige kent twee opleidingsrondes per jaar, namelijk februari en september. Voordat je met de opleiding begint, doorloop je als algemeen verpleegkundige een inwerktraject op de kraamafdeling van minimaal zes tot maximaal twaalf maanden. In dit inwerktraject zijn de doelstellingen en verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend. Tijdens deze inwerkperiode werk je 24 tot 36 uur per week. Tijdens de opleiding is dit 32 uur per week.

Jobbird

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-04-2019 HMC
Verpleegkundige Obstetrie in opleiding

In het nieuwe Moeder en Kind Centrum blijven moeder en kind van begin tot eind bij elkaar, ook als een van de twee ziek wordt. We gaan werken volgens de principes van "Family Integrated Care" principes. Alle medewerkers die nu nog op afdelingen werken waar moeder- en kindzorg wordt geleverd, gaan dat straks op een nieuwe plek doen: een modern, gloednieuw Moeder en Kind Centrum bij HMC Westeinde. Dat gaat vlug: eind dit jaar, dan wel begin volgend jaar is de oplevering.

Onze modern ingerichte afdeling Kraam en Verloskunde beschikt over 14 medische verloskamers. Op de afdeling is plaats voor 28 kraambedden. Gespecialiseerd verpleegkundigen zijn voor zowel de kraam- als verloskunde inzetbaar, waar nodig. Naast gespecialiseerd verpleegkundigen zijn er ook algemeen verpleegkundigen, kraamverzorgenden en leerling-verpleegkundigen werkzaam. Op de verloskamers wordt nauw samengewerkt met 1e lijns verloskundigen, verloskunde artsen en met de gynaecologen.

Samen met je collega's verleen je zorg van hoge kwaliteit aan vrouwen uit Den Haag (en omstreken). HMC Westeinde ligt in het hart van de Haagse binnenstad en wordt bezocht door een multiculturele populatie met een grote verscheidenheid aan ziektebeelden. Daarom word er van je verwacht dat er naast je deskundigheid bijzondere eisen gesteld worden aan je vaardigheden op het gebied van communiceren, stressbestendigheid, creativiteit en flexibiliteit.

De opleiding tot Obstetrieverpleegkundige kent twee opleidingsrondes per jaar, namelijk februari en september. Voordat je met de opleiding begint, doorloop je als algemeen verpleegkundige een inwerktraject op de kraamafdeling van minimaal zes tot maximaal twaalf maanden. In dit inwerktraject zijn de doelstellingen en verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend. Tijdens deze inwerkperiode werk je 24 tot 36 uur per week. Tijdens de opleiding is dit 32 uur per week.

Gezondheidszorgbanen

1 sollicitatie
6 views
Bekijk vacature


18-04-2019 HMC
Endoscopieverpleegkundige

Als endoscopieverpleegkundige draag je zorg voor het optimaal verlopen van de spreekuren. Je zorgt ervoor dat de patiënten schriftelijke en mondelinge informatie tot zich krijgen en je bereidt de patiënt voor op de verrichting en/of opname. Jij assisteert de medisch specialisten bij endoscopische onderzoeken en behandelingen en je begeleidt de patiënt (en familie) in deze. Je bewaakt en interpreteer de vitale functies, al dan niet met behulp van apparatuur en de relevante gegevens leg je vast in het dossier. Je stemt onderzoek, behandeling en zorg op elkaar af in overleg met de verpleging, behandelaars en overige disciplines. Met betrekking tot werkruimte, benodigde medicatie en materialen houd je overzicht en onderneem je tijdig actie. Je draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en protocollen en je signaleert onvolkomenheden of verbetermogelijkheden in het werkproces en zet deze om in initiatieven.

De afdeling Endoscopie is een functieafdeling met een overwegend poliklinisch karakter, waar endoscopische onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd bij klinische en poliklinische patiënten. Op de afdeling zijn de specialismen Maag-Darm-Leverziekten (diagnostische en therapeutische verrichtingen maag, darm en lever) en Longziekten (o.a. bronchoscopieën, pleurapuncties, EUS en EBUS) vertegenwoordigd. Zowel HMC Antoniushove als HMC Westeinde beschikt over een eigen uitslaapcentrum. Er is geen Endoscopie-afdeling bij HMC Bronovo.

Medische banenbank

1 sollicitatie
7 views
Bekijk vacature


18-04-2019 HMC
Endoscopieverpleegkundige

Als endoscopieverpleegkundige draag je zorg voor het optimaal verlopen van de spreekuren. Je zorgt ervoor dat de patiënten schriftelijke en mondelinge informatie tot zich krijgen en je bereidt de patiënt voor op de verrichting en/of opname. Jij assisteert de medisch specialisten bij endoscopische onderzoeken en behandelingen en je begeleidt de patiënt (en familie) in deze. Je bewaakt en interpreteer de vitale functies, al dan niet met behulp van apparatuur en de relevante gegevens leg je vast in het dossier. Je stemt onderzoek, behandeling en zorg op elkaar af in overleg met de verpleging, behandelaars en overige disciplines. Met betrekking tot werkruimte, benodigde medicatie en materialen houd je overzicht en onderneem je tijdig actie. Je draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en protocollen en je signaleert onvolkomenheden of verbetermogelijkheden in het werkproces en zet deze om in initiatieven.

De afdeling Endoscopie is een functieafdeling met een overwegend poliklinisch karakter, waar endoscopische onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd bij klinische en poliklinische patiënten. Op de afdeling zijn de specialismen Maag-Darm-Leverziekten (diagnostische en therapeutische verrichtingen maag, darm en lever) en Longziekten (o.a. bronchoscopieën, pleurapuncties, EUS en EBUS) vertegenwoordigd. Zowel HMC Antoniushove als HMC Westeinde beschikt over een eigen uitslaapcentrum. Er is geen Endoscopie-afdeling bij HMC Bronovo.

Jobbird

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-04-2019 HMC