Logo Haaglanden Medisch Centrum

Vacatures geplaatst door Haaglanden Medisch Centrum

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Haaglanden Medisch Centrum.

Laatste vacatures

Internist-nefroloog

Over OE Interne Geneeskunde
Sinds 2015 is de Interne Geneeskunde/MDL een gefuseerde organisatorisch eenheid (OE) en bestaat deze uit 27 internisten en 9 MDL-artsen die werkzaam zijn op de 3 bovengenoemde locaties. Naast hun subspecialisme heeft elk OE lid algemeen internistische en OE- of ziekenhuis gerelateerde taken. De OE Interne Geneeskunde/MDL is onderverdeeld in de clusters, hemato-oncologie, nefrologie, endocrinologie/vasculaire geneeskunde, MDL, HIV/infectieziekten, ouderengeneeskunde en acute geneeskunde. De vakgroep heeft een opleidingserkenning voor de eerste vier jaar van de (voor)opleiding interne geneeskunde, de eerste twee jaar van de opleiding MDL-ziekten, erkenning voor de differentiatie acute geneeskunde en participeert in de opleiding van ziekenhuisartsen.

Het medisch team voor de dialyse bestaat uit vijf internist-nefrologen en twee physician assistants.
Er heerst een prettigere werksfeer in het team dat enthousiast meegaat met de nieuwste ontwikkelingen. Je krijgt te maken met een multiculturele patiëntenpopulatie die de uitersten van de samenleving weerspiegelt.

Op de locaties van het HMC Westeinde en Antoniushove is er een grote respectievelijk middelgrote hemodialyse afdeling en zijn er goed georganiseerde multidisciplinaire spreekuren voor peritoneaal dialyse en predialyse. Er is veel aandacht voor thuisdialyse met ook een eigen programma voor thuishemodialyse. De algemene nefrologie wordt poliklinisch op onze drie locaties beoefend, HMC Antoniushove, HMC Bronovo, HMC Westeinde.

Naast de nefrologische taken wordt een bijdrage verwacht in supervisie van de afdeling en polikliniek algemene interne geneeskunde en het doen van diensten op de verschillende locaties van het ziekenhuis.
De functie is veelzijdig en afwisselend, je krijgt de mogelijkheid om de functie in de volle breedte uit te voeren, in samenwerking met het LUMC wordt er meegedaan aan. Tevens lever je een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Medische banenbank

1 sollicitatie
1 view
Bekijk vacature


20-08-2019 Haaglanden Medisch Centrum
Internist-nefroloog

Over OE Interne Geneeskunde
Sinds 2015 is de Interne Geneeskunde/MDL een gefuseerde organisatorisch eenheid (OE) en bestaat deze uit 27 internisten en 9 MDL-artsen die werkzaam zijn op de 3 bovengenoemde locaties. Naast hun subspecialisme heeft elk OE lid algemeen internistische en OE- of ziekenhuis gerelateerde taken. De OE Interne Geneeskunde/MDL is onderverdeeld in de clusters, hemato-oncologie, nefrologie, endocrinologie/vasculaire geneeskunde, MDL, HIV/infectieziekten, ouderengeneeskunde en acute geneeskunde. De vakgroep heeft een opleidingserkenning voor de eerste vier jaar van de (voor)opleiding interne geneeskunde, de eerste twee jaar van de opleiding MDL-ziekten, erkenning voor de differentiatie acute geneeskunde en participeert in de opleiding van ziekenhuisartsen.

Het medisch team voor de dialyse bestaat uit vijf internist-nefrologen en twee physician assistants.
Er heerst een prettigere werksfeer in het team dat enthousiast meegaat met de nieuwste ontwikkelingen. Je krijgt te maken met een multiculturele patiëntenpopulatie die de uitersten van de samenleving weerspiegelt.

Op de locaties van het HMC Westeinde en Antoniushove is er een grote respectievelijk middelgrote hemodialyse afdeling en zijn er goed georganiseerde multidisciplinaire spreekuren voor peritoneaal dialyse en predialyse. Er is veel aandacht voor thuisdialyse met ook een eigen programma voor thuishemodialyse. De algemene nefrologie wordt poliklinisch op onze drie locaties beoefend, HMC Antoniushove, HMC Bronovo, HMC Westeinde.

Naast de nefrologische taken wordt een bijdrage verwacht in supervisie van de afdeling en polikliniek algemene interne geneeskunde en het doen van diensten op de verschillende locaties van het ziekenhuis.
De functie is veelzijdig en afwisselend, je krijgt de mogelijkheid om de functie in de volle breedte uit te voeren, in samenwerking met het LUMC wordt er meegedaan aan. Tevens lever je een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Gezondheidszorgbanen

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


20-08-2019 Haaglanden Medisch Centrum
AIOS Radiotherapeut-Oncoloog

De afdelingen Radiotherapie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) werken nauw samen en hebben als doel optimale zorg te garanderen voor patiënten met kanker in combinatie met innovatief onderzoek en onderwijs. Momenteel hebben wij plaats voor een enthousiaste arts in opleiding tot radiotherapeut-oncoloog binnen het opleidingscluster LUMC-HMC. Word jij onze nieuwe collega?

Als arts in opleiding tot specialist word je in vijf jaar opgeleid tot radiotherapeut-oncoloog. De opleiding wordt gekenmerkt door een breed aanbod van algemene en meer zeldzame tumortypen, een enthousiaste, actieve opleidingsgroep en een stimulerende werkomgeving met ruimte voor verbreding naar wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en management. Je werkt met patiënten die een ernstige ziekte hebben: je draagt bij aan de genezing van patiënten of verlenging van hun leven, en je bestrijdt pijn of andere klachten. Als AIOS krijg je de verantwoordelijkheid over je eigen patiënten. Je doet zelfstandig de intake van de patiënt, je bereidt de patiënt voor op de behandeling en je ziet de patiënt tijdens controles terug. Je werkt onder supervisie van een radiotherapeut-oncoloog.

Medische banenbank

1 sollicitatie
1 view
Bekijk vacature


20-08-2019 Haaglanden Medisch Centrum
AIOS Radiotherapeut-Oncoloog

De afdelingen Radiotherapie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) werken nauw samen en hebben als doel optimale zorg te garanderen voor patiënten met kanker in combinatie met innovatief onderzoek en onderwijs. Momenteel hebben wij plaats voor een enthousiaste arts in opleiding tot radiotherapeut-oncoloog binnen het opleidingscluster LUMC-HMC. Word jij onze nieuwe collega?

Als arts in opleiding tot specialist word je in vijf jaar opgeleid tot radiotherapeut-oncoloog. De opleiding wordt gekenmerkt door een breed aanbod van algemene en meer zeldzame tumortypen, een enthousiaste, actieve opleidingsgroep en een stimulerende werkomgeving met ruimte voor verbreding naar wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en management. Je werkt met patiënten die een ernstige ziekte hebben: je draagt bij aan de genezing van patiënten of verlenging van hun leven, en je bestrijdt pijn of andere klachten. Als AIOS krijg je de verantwoordelijkheid over je eigen patiënten. Je doet zelfstandig de intake van de patiënt, je bereidt de patiënt voor op de behandeling en je ziet de patiënt tijdens controles terug. Je werkt onder supervisie van een radiotherapeut-oncoloog.

Gezondheidszorgbanen

0 sollicitaties
4 views
Bekijk vacature


20-08-2019 Haaglanden Medisch Centrum
Opleidingsfunctionaris

Het Landsteiner Instituut is het gezamenlijke leerhuis van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) te Den Haag en het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) te Gouda. Onze drie pijlers zijn: opleiden, ontwikkelen en wetenschap. In de regio werken we samen met vele onderwijsinstellingen en collega ziekenhuizen. We zijn nauw verbonden met het LUMC. Daarnaast maken we deel uit van landelijke netwerken op genoemde terreinen. Er werken circa 45 medewerkers. Zie ook www.landsteiner.nl

Als opleidingsfunctionaris kom je te werken in een collegiaal en gezellig team van professionele opleidingsfunctionarissen. Je bent onderdeel van het team beroepsopleidingen en werkt nauw samen met 2 opleidingsfunctionarissen en het secretariaat. Je valt direct onder de coördinator Landsteiner Instituut.Tevens werk je samen met adviseurs van de afdeling P&O. Daarnaast ben je het gesprekspartner voor zorgmanagers, de praktijkbegeleiders en de diverse opleidingsinstituten. De hoofdstandplaats is HMC Westeinde.

In deze boeiende functie participeer je in overlegvormen en lever je een bijdrage aan onderwijsontwikkelingen bij diverse opleidingsinstituten. Je bent de schakel tussen opleidingsinstituten en HMC en houdt je bezig met de opleidingscurricula en bijbehorende erkenningen. Je helpt mede het beleid van de afdeling beroepsopleidingen inhoud te geven en levert een bijdrage aan projecten op het gebied van innovaties en verbetering van kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor een aantal subsidieaanvragen zoals stagefonds en subsidie praktijkleren. Ook adviseer en coach je praktijkbegeleiders met name op het gebied van; het leerklimaat, complexe situaties met studenten en het begeleiden en de planning van studenten. Het werven en selecteren van studenten verpleegkunde op mbo en hbo niveau in relatie tot de huidige arbeidsmarkt vraagstukken valt ook onder jouw werkzaamheden.

Kortom, een boeiende, zelfstandige functie met vele uitdagende aspecten binnen een ambitieuze organisatie!

Medische banenbank

1 sollicitatie
1 view
Bekijk vacature


20-08-2019 Haaglanden Medisch Centrum