Logo Haaglanden Medisch Centrum

Vacatures geplaatst door Haaglanden Medisch Centrum

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Haaglanden Medisch Centrum.

Laatste vacatures

Ziekenhuisarts

Kwaliteit van zorg is van levensbelang. Haaglanden Medisch Centrum (HMC) erkent de functie van Ziekenhuisarts als één van de manieren om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De Ziekenhuisarts draagt bij aan het behoud van de kwaliteit van zorg doordat hij/zij een langere periode op een afdeling werkt en een vast aanspreekpunt vormt voor patiënten en verpleging.

Als Ziekenhuisarts biedt je continue hoogwaardige ziekenhuiszorg aan klinische patiënten. Dit behelst de diagnostiek, behandeling, begeleiding en afstemming van individuele zorg over ziektebeelden vanuit meerdere specialismen. Je werkt intensief samen met andere zorgprofessionals, zoals de medisch specialisten, verpleegkundigen, laboranten en medisch ondersteuners. Je bent voor de patiënt en de familie het aanspreekpunt voor medische kwesties. Door je centrale positie in het zorgproces bevorder je transparante en efficiënte zorg. Je zorgt voor continuïteit, afstemming, effectieve multidisciplinaire samenwerking en kwaliteit en veiligheid van zorg. Momenteel zijn er 7 dagen per week (overdag) ziekenhuisartsen werkzaam op de afdeling Chirurgische Oncologie, Urologie, Gynaecologie, Plastische Chirurgie, Interne Oncologie en Longgeneeskunde bij HMC Antoniushove. Mogelijk zullen wij in de toekomst uitbreiden naar andere afdelingen en/of naar avond- en nachtdiensten voor de genoemde specialismen bij HMC Antoniushove.

Van de ziekenhuisartsen wordt verwacht dat zij actief participeren in het geven van onderwijs en de opleiding ziekenhuisgeneeskunde ondersteunen daar waar nodig is

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


16-10-2019 Haaglanden Medisch Centrum
Ziekenhuisarts

Kwaliteit van zorg is van levensbelang. Haaglanden Medisch Centrum (HMC) erkent de functie van Ziekenhuisarts als één van de manieren om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De Ziekenhuisarts draagt bij aan het behoud van de kwaliteit van zorg doordat hij/zij een langere periode op een afdeling werkt en een vast aanspreekpunt vormt voor patiënten en verpleging.

Als Ziekenhuisarts biedt je continue hoogwaardige ziekenhuiszorg aan klinische patiënten. Dit behelst de diagnostiek, behandeling, begeleiding en afstemming van individuele zorg over ziektebeelden vanuit meerdere specialismen. Je werkt intensief samen met andere zorgprofessionals, zoals de medisch specialisten, verpleegkundigen, laboranten en medisch ondersteuners. Je bent voor de patiënt en de familie het aanspreekpunt voor medische kwesties. Door je centrale positie in het zorgproces bevorder je transparante en efficiënte zorg. Je zorgt voor continuïteit, afstemming, effectieve multidisciplinaire samenwerking en kwaliteit en veiligheid van zorg. Momenteel zijn er 7 dagen per week (overdag) ziekenhuisartsen werkzaam op de afdeling Chirurgische Oncologie, Urologie, Gynaecologie, Plastische Chirurgie, Interne Oncologie en Longgeneeskunde bij HMC Antoniushove. Mogelijk zullen wij in de toekomst uitbreiden naar andere afdelingen en/of naar avond- en nachtdiensten voor de genoemde specialismen bij HMC Antoniushove.

Van de ziekenhuisartsen wordt verwacht dat zij actief participeren in het geven van onderwijs en de opleiding ziekenhuisgeneeskunde ondersteunen daar waar nodig is

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


16-10-2019 Haaglanden Medisch Centrum
Wetenschapsstudent (M/V)

Oudere patiënten die naar huis gaan na een Spoedeisende Hulp (SEH) bezoek hebben een verhoogd risico op o.a. fysieke achteruitgang en meer zorggebruik. Om dit te verbeteren worden bij HMC alle ouderen die vanaf de SEH naar huis worden ontslagen de volgende dag opgebeld door een SEH-verpleegkundige om na te gaan hoe de patiënten het maken en of er onduidelijkheden voor hen zijn.
We willen d.m.v. een vergelijkende studie nagaan of deze telefonische nazorg leidt tot minder ziekenhuisopnames en minder herbezoeken op de SEH. Daarnaast willen we onderzoeken of deze telefonische nazorg kosteneffectief is en een effect heeft op de patiënttevredenheid. Tot slot willen we nagaan voor welke ouderen deze nazorg effectief is, en voor welke ouderen niet.

De onderzoeksopdracht
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een student geneeskunde of biomedische wetenschappen die zorg wil dragen voor de volgende activiteiten:

 • Het na 30 dagen opnieuw bellen van patiënten om hun zorggebruik en tevredenheid te evalueren.
 • Het helpen met screenen van oudere patiënten op de SEH op kwetsbaarheid en alcoholgebruik
 • Het analyseren van de verzamelde gegevens

Doel
Nagaan of telefonische nazorg voor patiënten van 70 jaar en ouder leidt tot minder ziekenhuisopnames en minder herbezoeken op de SEH binnen 30 dagen na het SEH-bezoek.

Methode
Alle patiënten van 70 jaar en ouder die vanaf de SEH naar een zelfstandige thuissituatie zijn ontslagen, worden binnen 24 uur opgebeld door een SEH-verpleegkundige. Patiënten die in oneven maanden worden terug gebeld, komen in de interventiegroep, die een nazorggesprek krijgt en enkele patiënttevredenheidsvragen. Patiënten die in even maanden worden opgebeld, vallen in de controlegroep en aan hen worden alleen patiënttevredenheidsvragen gesteld. Van beide groepen wordt een deel van de patiënten na 30 dagen opnieuw gebeld om het zorggebruik na te vragen van de laatste 30 dagen. Opnieuw worden enkele patiënttevredenheidsvragen gesteld. Gegevens over het zorggebruik van de patiënten zullen ook bij de huisarts worden opgevraagd. Tijdens het verblijf op de SEH worden patiënten van 70 jaar en ouder gescreend op kwetsbaarheid en op risicovol alcoholgebruik.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


16-10-2019 Haaglanden Medisch Centrum
Wetenschapsstudent (M/V)

Oudere patiënten die naar huis gaan na een Spoedeisende Hulp (SEH) bezoek hebben een verhoogd risico op o.a. fysieke achteruitgang en meer zorggebruik. Om dit te verbeteren worden bij HMC alle ouderen die vanaf de SEH naar huis worden ontslagen de volgende dag opgebeld door een SEH-verpleegkundige om na te gaan hoe de patiënten het maken en of er onduidelijkheden voor hen zijn.
We willen d.m.v. een vergelijkende studie nagaan of deze telefonische nazorg leidt tot minder ziekenhuisopnames en minder herbezoeken op de SEH. Daarnaast willen we onderzoeken of deze telefonische nazorg kosteneffectief is en een effect heeft op de patiënttevredenheid. Tot slot willen we nagaan voor welke ouderen deze nazorg effectief is, en voor welke ouderen niet.

De onderzoeksopdracht
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een student geneeskunde of biomedische wetenschappen die zorg wil dragen voor de volgende activiteiten:

 • Het na 30 dagen opnieuw bellen van patiënten om hun zorggebruik en tevredenheid te evalueren.
 • Het helpen met screenen van oudere patiënten op de SEH op kwetsbaarheid en alcoholgebruik
 • Het analyseren van de verzamelde gegevens

Doel
Nagaan of telefonische nazorg voor patiënten van 70 jaar en ouder leidt tot minder ziekenhuisopnames en minder herbezoeken op de SEH binnen 30 dagen na het SEH-bezoek.

Methode
Alle patiënten van 70 jaar en ouder die vanaf de SEH naar een zelfstandige thuissituatie zijn ontslagen, worden binnen 24 uur opgebeld door een SEH-verpleegkundige. Patiënten die in oneven maanden worden terug gebeld, komen in de interventiegroep, die een nazorggesprek krijgt en enkele patiënttevredenheidsvragen. Patiënten die in even maanden worden opgebeld, vallen in de controlegroep en aan hen worden alleen patiënttevredenheidsvragen gesteld. Van beide groepen wordt een deel van de patiënten na 30 dagen opnieuw gebeld om het zorggebruik na te vragen van de laatste 30 dagen. Opnieuw worden enkele patiënttevredenheidsvragen gesteld. Gegevens over het zorggebruik van de patiënten zullen ook bij de huisarts worden opgevraagd. Tijdens het verblijf op de SEH worden patiënten van 70 jaar en ouder gescreend op kwetsbaarheid en op risicovol alcoholgebruik.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


16-10-2019 Haaglanden Medisch Centrum
Open sollicitatie ANIOS

Op ons vacatureoverzicht hebben wij op bepaalde momenten een gerichte vacature voor ANIOS openstaan, in dat geval voor een specifiek specialisme.

HMC biedt jou de mogelijkheid om via deze weg een open sollicitatie te versturen. We zien je sollicitatie graag tegemoet via de sollicitatiebutton. Voor een goed en vlot selectieproces vragen wij om in je brief duidelijk te noemen voor welk specialisme je solliciteert. Wij kunnen dan intern de juiste contactpersoon aanschrijven. Je open sollicitatie zal in portefeuille gehouden worden als er geen formatieruimte is.

Het gaat om onderstaande (gecombineerde) specialisme(n):

 • Heelkunde
 • Interne geneeskunde / MDL
 • Cardiologie
 • Neurologie
 • Gynaecologie
 • KNO/Kaak/Plastische chirurgie
 • Urologie
 • Kindergeneeskunde
 • Longgeneeskunde
 • Intensive Care
 • Intensive Care, Cardio en Long
 • Spoed Eisende Hulp

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


16-10-2019 Haaglanden Medisch Centrum