Logo Haaglanden Medisch Centrum

Jobs posted by Haaglanden Medisch Centrum

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Haaglanden Medisch Centrum.

Latest jobs

Waarnemer/ Chef de Clinique Neurologie

Je gaat onderdeel uitmaken van de organisatorische eenheid Neurologie binnen het Medisch Specialistisch bedrijf van Haaglanden Medisch Centrum. Deze OE bestaat uit 19 neurologen en 2 chef de clinique. Wij hebben een volledige opleidingserkenning en werken samen met de OOR van het LUMC. De speerpunten zijn vasculaire geneeskunde, neuro-oncologie en slaap - en waakstoornissen.

De algemeen klinische en poliklinisch neurologische zorg vindt plaats op alle 3 locaties, met op iedere locatie een eigen speerpunt.

1 application
1 view
Check job


21-02-2020 Haaglanden Medisch Centrum
Waarnemer/ Chef de Clinique Neurologie

Je gaat onderdeel uitmaken van de organisatorische eenheid Neurologie binnen het Medisch Specialistisch bedrijf van Haaglanden Medisch Centrum. Deze OE bestaat uit 19 neurologen en 2 chef de clinique. Wij hebben een volledige opleidingserkenning en werken samen met de OOR van het LUMC. De speerpunten zijn vasculaire geneeskunde, neuro-oncologie en slaap - en waakstoornissen.

De algemeen klinische en poliklinisch neurologische zorg vindt plaats op alle 3 locaties, met op iedere locatie een eigen speerpunt.

0 applications
4 views
Check job


21-02-2020 Haaglanden Medisch Centrum
DBC Consulent

Binnen HMC draagt de afdeling Zorgadministratie zorg voor het tijdig, correct en volledig factureren van de geleverde zorg en het innen van de verzonden facturen. Ook het adviseren van de zorgverleners over de registratie is een taak van de afdeling.

De afdeling Zorgadministratie bestaat uit vier teams. Het DBC-team adviseert over de registratie van de geleverde zorg waar deze belangrijk is voor de financiën/DBC's, beheert een aantal modules van het ziekenhuis informatiesysteem en maakt de facturen aan. Het team Debiteuren verzendt de facturen en zorgt er voor dat deze betaald worden. Het team team Debiteuren verzendt de facturen en zorgt er voor dat deze betaald worden. Het team Patiëntenservice- Centrale Kas int direct te betalen gelden aan de kas en verzorgt de administratie omtrent onverzekerde patiënten. Het team Medische Registratie registreert en codeert de geleverde zorg volgens het internationale coderingsstelsel ICD-10, belangrijk voor de landelijke basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

Als DBC Consulent ondersteun je de zorgverlenende clusters van het ziekenhuis bij de registratie van DBC-zorgtrajecten en zorgactiviteiten. Jij bent het aanspreekpunt voor een aantal ziekenhuisafdelingen en de medisch specialisten binnen deze disciplines. Je geeft hen advies over de registratie en de wet- en regelgeving hieromtrent. Je signaleert problemen in de registratie en helpt mee met het zoeken naar een oplossing hiervoor. Je analyseert administratieve processen en complexe data, trekt hieruit de juiste conclusies, bepaalt het te volgen beleid en implementeert dit. Je bent in staat het grote geheel en verbanden te zien, jouw visie duidelijk te verwoorden (zowel mondeling als in rapporten) en presenteert deze aan betrokkenen. Je werkt zelfstandig en je bent in staat jouw eigen takenpakket te managen.

Specifieke werkzaamheden voor een DBC-consulent zijn:

 • Bemannen van de DBC-Helpdesk voor interne vragen
 • Corrigeren van registratie fouten o.b.v. controlelijsten
 • Implementeren van wijzigingen in de regelgeving
 • Signaleren en implementeren van mogelijke verbeteringen in registratieprocessen
 • Overleggen met specialisten, zorgmanagers en polimedewerkers
 • Trainingen verzorgen op het gebied van registratie voor artsen en ziekenhuispersoneel

1 application
1 view
Check job


21-02-2020 Haaglanden Medisch Centrum
DBC Consulent

Binnen HMC draagt de afdeling Zorgadministratie zorg voor het tijdig, correct en volledig factureren van de geleverde zorg en het innen van de verzonden facturen. Ook het adviseren van de zorgverleners over de registratie is een taak van de afdeling.

De afdeling Zorgadministratie bestaat uit vier teams. Het DBC-team adviseert over de registratie van de geleverde zorg waar deze belangrijk is voor de financiën/DBC's, beheert een aantal modules van het ziekenhuis informatiesysteem en maakt de facturen aan. Het team Debiteuren verzendt de facturen en zorgt er voor dat deze betaald worden. Het team team Debiteuren verzendt de facturen en zorgt er voor dat deze betaald worden. Het team Patiëntenservice- Centrale Kas int direct te betalen gelden aan de kas en verzorgt de administratie omtrent onverzekerde patiënten. Het team Medische Registratie registreert en codeert de geleverde zorg volgens het internationale coderingsstelsel ICD-10, belangrijk voor de landelijke basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

Als DBC Consulent ondersteun je de zorgverlenende clusters van het ziekenhuis bij de registratie van DBC-zorgtrajecten en zorgactiviteiten. Jij bent het aanspreekpunt voor een aantal ziekenhuisafdelingen en de medisch specialisten binnen deze disciplines. Je geeft hen advies over de registratie en de wet- en regelgeving hieromtrent. Je signaleert problemen in de registratie en helpt mee met het zoeken naar een oplossing hiervoor. Je analyseert administratieve processen en complexe data, trekt hieruit de juiste conclusies, bepaalt het te volgen beleid en implementeert dit. Je bent in staat het grote geheel en verbanden te zien, jouw visie duidelijk te verwoorden (zowel mondeling als in rapporten) en presenteert deze aan betrokkenen. Je werkt zelfstandig en je bent in staat jouw eigen takenpakket te managen.

Specifieke werkzaamheden voor een DBC-consulent zijn:

 • Bemannen van de DBC-Helpdesk voor interne vragen
 • Corrigeren van registratie fouten o.b.v. controlelijsten
 • Implementeren van wijzigingen in de regelgeving
 • Signaleren en implementeren van mogelijke verbeteringen in registratieprocessen
 • Overleggen met specialisten, zorgmanagers en polimedewerkers
 • Trainingen verzorgen op het gebied van registratie voor artsen en ziekenhuispersoneel

0 applications
1 view
Check job


21-02-2020 Haaglanden Medisch Centrum
Planner mamma carcinoom

Als planner binnen het borstkankertraject verzorg je voor alle locaties van HMC de planning van de onderzoeken en consulten met betrekking tot het mamma-proces en de daarbij behorende opname. Je hebt er oog voor alle benodigde afspraken voor de patiënt goed en tijdig te plannen. In de planning houd je rekening met de wens van de patiënt, de verpleegkundig specialist, de specialist, de OK en nog tal van andere specialismen.

De afspraken die vanuit het multidisciplinair overleg worden gemaakt, worden door jou verder uitgewerkt. Daarnaast beantwoord je de telefoon. In jouw rol is het belangrijk dat je duidelijk, helder maar vooral ook vriendelijk bent in je communicatie naar patiënten en collega's. En dat je goed zelfstandig kunt werken en stressbestendig bent.

Kortom: Je bent ondersteunend aan het zorgproces qua administratie en logistiek vanaf het eerste bezoek van de patiënt in het ziekenhuis tot en met de follow up.

Jouw werkomgeving
De mammapoli maakt onderdeel uit van het specialisme chirurgie. Als planner maak je straks deel uit van een leuk team (bestaande uit 3 planners) waarin professionaliteit en empathie op de voorgrond staat. Uiteraard verwachten we ook dat je meedenkt en kan anticiperen binnen dit proces.

0 applications
4 views
Check job


20-02-2020 Haaglanden Medisch Centrum