Logo Gemeente Zuidplas

Jobs posted by Gemeente Zuidplas

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Zuidplas.

Latest jobs

Beleidsadviseur Maatschappelijke Voorzieningen en Volksgezondheid

 • Je coördineert een aantal grote renovatie opgaven van de huidige maatschappelijke voorzieningen. Je bent gesprekspartner voor de stichtingsbesturen, de projectleider en de intern betrokken collega's, hierin ben jij de verbindende schakel.
 • Je bent betrokken bij de ontwikkelingen van het nieuwe 5e dorp en onderzoekt, ontwikkelt en creëert draagvlak voor de maatschappelijke voorzieningen die in het nieuwe dorp moeten zorgen voor een gezonde en sociale samenleving.
 • Je ontwikkelt het 'Referentiekader Maatschappelijke Voorzieningen 2021-2023' door voor zowel het voorzieningenniveau in de huidige dorpen als het voorzieningenniveau voor het nieuwe dorp.
 • Je geeft uitvoering aan en ontwikkelt de gezondheidsnota en het lokale preventieakkoord door.
 • Je coördineert, samen met Sportstichting Zuidplas, de nieuwe pilot van JOGG binnen de gemeente Zuidplas.
 • Je bent de schrijver, voor de P&C stukken, van de paragraaf volksgezondheid
 • Je bent accounthouder van de stichtingsbesturen en de huidige (zorg)partners in Zuidplas. Hierbij ga je het netwerk uitbreiden en de integraliteit opzoeken met andere beleidsvelden.

0 applications
0 views


04-08-2022 Gemeente Zuidplas
Beleidsadviseur Maatschappelijke Voorzieningen en Volksgezondheid

 • Je coördineert een aantal grote renovatie opgaven van de huidige maatschappelijke voorzieningen. Je bent gesprekspartner voor de stichtingsbesturen, de projectleider en de intern betrokken collega's, hierin ben jij de verbindende schakel.
 • Je bent betrokken bij de ontwikkelingen van het nieuwe 5e dorp en onderzoekt, ontwikkelt en creëert draagvlak voor de maatschappelijke voorzieningen die in het nieuwe dorp moeten zorgen voor een gezonde en sociale samenleving.
 • Je ontwikkelt het 'Referentiekader Maatschappelijke Voorzieningen 2021-2023' door voor zowel het voorzieningenniveau in de huidige dorpen als het voorzieningenniveau voor het nieuwe dorp.
 • Je geeft uitvoering aan en ontwikkelt de gezondheidsnota en het lokale preventieakkoord door.
 • Je coördineert, samen met Sportstichting Zuidplas, de nieuwe pilot van JOGG binnen de gemeente Zuidplas.
 • Je bent de schrijver, voor de P&C stukken, van de paragraaf volksgezondheid
 • Je bent accounthouder van de stichtingsbesturen en de huidige (zorg)partners in Zuidplas. Hierbij ga je het netwerk uitbreiden en de integraliteit opzoeken met andere beleidsvelden.

0 applications
0 views


04-08-2022 Gemeente Zuidplas
Beleidsadviseur Maatschappelijke Voorzieningen en Volksgezondheid

 • Je coördineert een aantal grote renovatie opgaven van de huidige maatschappelijke voorzieningen. Je bent gesprekspartner voor de stichtingsbesturen, de projectleider en de intern betrokken collega's, hierin ben jij de verbindende schakel.
 • Je bent betrokken bij de ontwikkelingen van het nieuwe 5e dorp en onderzoekt, ontwikkelt en creëert draagvlak voor de maatschappelijke voorzieningen die in het nieuwe dorp moeten zorgen voor een gezonde en sociale samenleving.
 • Je ontwikkelt het 'Referentiekader Maatschappelijke Voorzieningen 2021-2023' door voor zowel het voorzieningenniveau in de huidige dorpen als het voorzieningenniveau voor het nieuwe dorp.
 • Je geeft uitvoering aan en ontwikkelt de gezondheidsnota en het lokale preventieakkoord door.
 • Je coördineert, samen met Sportstichting Zuidplas, de nieuwe pilot van JOGG binnen de gemeente Zuidplas.
 • Je bent de schrijver, voor de P&C stukken, van de paragraaf volksgezondheid
 • Je bent accounthouder van de stichtingsbesturen en de huidige (zorg)partners in Zuidplas. Hierbij ga je het netwerk uitbreiden en de integraliteit opzoeken met andere beleidsvelden.

5 applications
84 views


04-08-2022 Gemeente Zuidplas
Beleidsadviseur Milieu

Jij bent onze duizendpoot die alles afweet van milieu en leefomgeving. Als milieucoördinator ben je actief als interne en externe adviseur en voer je de regie over het gemeentelijk milieubeleid. Dit betekent dat je ambities van het bestuur uitwerkt in beleid en dat je een rol hebt in de uitvoering. Je adviseert de organisatie over milieuaspecten, bent hierin een klankbord voor je collega's en bestuurders. De onderwerpen waar jij mee te maken hebt, zijn zeer complex. De wet- en regelgeving is de laatste jaren steeds strenger geworden. Dit geldt voor alle disciplines waarmee je je bezighoudt waaronder kwaliteit van bodem, water, lucht & geluid. Maar denk ook aan nieuwe ontwikkelingen zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO prestatieladder en CO2 prestatieladder).

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is voor de gemeente Zuidplas een belangrijke partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van regionaal milieubeleid. Je werkt in je rol intensief samen met de ODMH in dagelijkse uitvoering van milieubeleid en handhaving, maar ook spar je met hen over actuele ontwikkelingen, hoe daarop in te spelen en over knelpunten in beleid of praktijk. Soms laat je zaken uitzoeken door specialisten van de ODMH of kaart je zaken aan die moeten worden opgepakt. Een andere keer zorg je ervoor dat beleidsvoorstellen van de ODMH op maat worden gemaakt voor de gemeente Zuidplas. Je komt samen met de ODMH en de regiogemeenten tot oplossingen.

Je signaleert ook zelf belangrijke ontwikkelingen en speelt hierop in. Je informeert en adviseert het college in beleidszaken en in concrete casussen. Zo doet Zuidplas mee aan het Schone Lucht Akkoord en zorg jij er voor dat concrete maatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd. Je werkt aan de oplossing van situaties met concrete knelpunten, hinder en klachten.

In Zuidplas werk je niet vanuit een ivoren toren. Je krijgt veelvuldig te maken met signalen uit de maatschappij van bijvoorbeeld burgers en bedrijven. Te denken valt aan milieuklachten, wensen om iets te doen aan overlast, nieuwe initiatieven. In deze afwisselende baan krijg je dus onverwachte vragen op je bord en is er ruimte voor eigen initiatief. Regelmatig pak je ook gezamenlijk zaken op: je werkt in je rol veel samen met de milieucollega's van ODMH maar bijvoorbeeld ook de Zuidplas collega's die bezig zijn met verkeer, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, juridische zaken en communicatie. Met je collega's onderzoek je concrete casussen en geeft daarop een passend antwoord.

0 applications
0 views


28-07-2022 Gemeente Zuidplas
Beleidsadviseur Milieu

Jij bent onze duizendpoot die alles afweet van milieu en leefomgeving. Als milieucoördinator ben je actief als interne en externe adviseur en voer je de regie over het gemeentelijk milieubeleid. Dit betekent dat je ambities van het bestuur uitwerkt in beleid en dat je een rol hebt in de uitvoering. Je adviseert de organisatie over milieuaspecten, bent hierin een klankbord voor je collega's en bestuurders. De onderwerpen waar jij mee te maken hebt, zijn zeer complex. De wet- en regelgeving is de laatste jaren steeds strenger geworden. Dit geldt voor alle disciplines waarmee je je bezighoudt waaronder kwaliteit van bodem, water, lucht & geluid. Maar denk ook aan nieuwe ontwikkelingen zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO prestatieladder en CO2 prestatieladder).

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is voor de gemeente Zuidplas een belangrijke partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van regionaal milieubeleid. Je werkt in je rol intensief samen met de ODMH in dagelijkse uitvoering van milieubeleid en handhaving, maar ook spar je met hen over actuele ontwikkelingen, hoe daarop in te spelen en over knelpunten in beleid of praktijk. Soms laat je zaken uitzoeken door specialisten van de ODMH of kaart je zaken aan die moeten worden opgepakt. Een andere keer zorg je ervoor dat beleidsvoorstellen van de ODMH op maat worden gemaakt voor de gemeente Zuidplas. Je komt samen met de ODMH en de regiogemeenten tot oplossingen.

Je signaleert ook zelf belangrijke ontwikkelingen en speelt hierop in. Je informeert en adviseert het college in beleidszaken en in concrete casussen. Zo doet Zuidplas mee aan het Schone Lucht Akkoord en zorg jij er voor dat concrete maatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd. Je werkt aan de oplossing van situaties met concrete knelpunten, hinder en klachten.

In Zuidplas werk je niet vanuit een ivoren toren. Je krijgt veelvuldig te maken met signalen uit de maatschappij van bijvoorbeeld burgers en bedrijven. Te denken valt aan milieuklachten, wensen om iets te doen aan overlast, nieuwe initiatieven. In deze afwisselende baan krijg je dus onverwachte vragen op je bord en is er ruimte voor eigen initiatief. Regelmatig pak je ook gezamenlijk zaken op: je werkt in je rol veel samen met de milieucollega's van ODMH maar bijvoorbeeld ook de Zuidplas collega's die bezig zijn met verkeer, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, juridische zaken en communicatie. Met je collega's onderzoek je concrete casussen en geeft daarop een passend antwoord.

0 applications
0 views


28-07-2022 Gemeente Zuidplas