Logo Fontys Hogescholen

Vacatures geplaatst door Fontys Hogescholen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Fontys Hogescholen.

Laatste vacatures

Specialist Mediavoorzieningen

Wat ga je doen?

Op de locaties van Fontys in 's-Hertogenbosch aan de Frans Fransenstraat en op de locatie in Veghel is een mediatheek gevestigd met een uitgebreide collectie in met name het pedagogisch - educatieve domein. Samen met je 2 directe collega's ben jij in grote mate het visitekaartje van deze mediatheken. Daarnaast zorg je met de mediaspecialisten van de andere FHKE mediatheken voor het volgen van de ontwikkelingen in het onderwijs en de vertaling daarvan naar de mediatheken. Incidenteel werk je op een van de andere FHKE-locaties

Je belangrijkste taken zijn:

 • Front-office werkzaamheden met alle voorkomende (mediatheek) administratieve werkzaamheden en het gebruik van LBS;
 • Collectievorming voor de opleidingen van de Hogeschool Kind en Educatie en van de hogeschool Pedagogiek. In samenwerking beslissen over aanschaf publicaties en abonnementen, betreft zowel papieren als digitale uitgaven;
 • Actief contact onderhouden met onderwijscoördinatoren/domeinvoorzitters/teamleiders, netwerken met collega's, intern en extern. Adviseren over vormen van informatievoorziening en de mogelijkheden tot digitalisering verkennen/benutten;
 • Instructie en training geven door middel van workshops Informatievaardigheden aan studenten en medewerkers in groepsverband of individueel;
 • Nader verkennen mogelijkheden voor het geven van trainingen digitale geletterdheid;
 • Adviseren en ondersteunen van gebruikers over zoekstrategieën;
 • Op verzoek uitvoeren van literatuuronderzoek voor medewerkers (docenten en lectoren);
 • Publiceren van afstudeerscripties in HBO-Kennisbank;
 • Technische ondersteuning AV-middelen in het gebouw.

Wat vragen wij van jou?
Als persoon:

 • Je bent zeer zelfstandig en kunt je eigen werk organiseren;
 • Je bent een teamspeler zowel in relatie met de collega's van FH Kind en Educatie/ FH Pedagogiek als ook andere mediatheken en de dienst Onderwijs en Onderzoek;
 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep en ons domein;
 • Je bent communicatief sterk en investeert in het opbouwen van een netwerk;
 • Je bent klant- maar zeker ook resultaatgericht;
 • Je werkt systematisch en accuraat.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je hebt een opleiding als bibliothecaris of vergelijkbaar op Hbo-niveau, gecombineerd met werkervaring in soortgelijke werkzaamheden;
 • Je hebt affiniteit met het hoger onderwijs en het pedagogisch - educatieve domein;
 • Je hebt affiniteit met ICT en toepassingen;
 • Je beschikt over adviesvaardigheden;
 • Je hebt visie op de ontwikkelingen in informatievoorziening en hebt daarin een proactieve houding;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van Lokaal Bibliotheek Systeem (LBS), Leftclick en SharePoint.

Informatie over deze vacature
Contractvorm: tijdelijk (D4-contract)
Inschaling bij fulltime aanstelling: schaal 7 (min. 2273,10 - max. 3077,54)

Standplaats: Den Bosch | Veghel
Startdatum: z.s.m.
Sluitingstermijn: 10 oktober 2021

Wat bieden wij jou?

Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze ('Fontys Vitaal'). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele werktijden- en verlofregeling.

De werkomgeving

Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) is onderdeel van Fontys Hogescholen en omvat 2 bacheloropleidingen (Pabo en Pedagogisch Management Kinderopvang), 2 masteropleidingen: de master Leren en Innoveren (MLI) en de master Leadership in Education (MLE), een lectoraat Leren en Innoveren en een afdeling Voortgezette Professionalisering (VP).

In september 2018 is in samenwerking met Fontys Hogeschool Pedagogiek een AD opleiding gestart (AD Pedagogisch Educatief Professional). Tevens vervult de hogeschool binnen Fontys Hogescholen een coördinerende en organiserende rol met betrekking tot Fontys Kwalificaties Onderwijs (FKO).

De kernactiviteiten van FHKE worden uitgevoerd op 5 locaties: Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Veghel en Venlo. Door kleinschalig te organiseren en door gebruikmaking van de collectieve kracht wil FHKE het beste onderwijs voor haar studenten realiseren en bijdragen aan de ontwikkelingen in het werkveld. FHKE als kennisorganisatie is volop in ontwikkeling. Leidend en verbindend element hierin is het opleiden in en met de school.

In de nieuwe strategische koers van FHKE wordt richting gegeven aan de vernieuwing van de opleidingen van FHKE, op basis van ontwikkelingen in de wereld om ons heen en meer specifiek in het pedagogisch educatieve werkveld (primair onderwijs, kind centra en kinderopvang). Horizontale verbinding tussen de opleidingen van FHKE is cruciaal voor het waarmaken van de ambities.

Het managementteam (MT) bestaat uit een directie en opleidingsmanagers. Het MT focust zich op het proces van de uitwerking van de strategische koers voor de verschillende opleidingen van FHKE en het verder inrichten van een passende, slagvaardige organisatie. Hierbij is het lopende proces van teamontwikkeling een van de speerpunten.

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Karina Willems (managementassistent), 08850 75112 (bereikbaar op 6 en 7 okt.). Aan deze persoon richt je ook jouw sollicitatie. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Team Recruitment (Dienst P&O), 08850 75366.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


24-09-2021 Fontys
Internationaal marketeer & communicatieprofessional

Wat ga je doen?

De belangrijkste rol van de functie is het ondersteunen van de student journey binnen Fontys Hogeschool Engineering voor toekomstige toelaatbare internationale studenten (uit binnen- en buitenland) voor de bacheloropleidingen.

Jouw taak bestaat uit het uitvoeren van marketing- en communicatieactiviteiten om onze toekomstige studenten wereldwijd te bereiken, inclusief het onderhouden en updaten van de websites, het versturen van e-mails en het voorbereiden van (online) open dagen. Hierbij is het in kaart brengen van het effect van onze acties essentieel en geef je advies over mogelijke verbeterpunten. Je maakt deel uit van het internationale wervingsteam, maar werkt ook nauw samen met het marketing & communicatie team van Fontys Hogeschool Engineering en andere instituten binnen Fontys.

Takenpakket:

 • Ondersteunen en bijhouden van websites voor educatieve programma's rekening houdend met Fontys branding;
 • Bijhouden van externe portalen voor werving;
 • Inschrijvingen monitoren en dashboard updaten voor interne communicatie;
 • Sociale media kanalen opzetten en updaten;
 • Opzetten nieuwsbrieven in Mailchimp naar potentiëlen en buitenlandse agenten;
 • Google Adwords-campagnes initialiseren;
 • Online wervingsactiviteiten via Search Engine Optimization, Search Engine Advertising en sociale media campagnes in verschillende focuslanden;
 • Creëren van fysieke middelen voor werving zoals folders/advertenties;
 • Hogeschool Engineering vertegenwoordigen en deelnemen aan Fontys brede Marketing- & Communicatieactiviteiten;
 • Deelnemen en organiseren van online en fysieke activiteiten zoals open dagen;
 • Werven en aansturen van studenten en docenten uit onderwijsprogramma's voor wervingsactiviteiten.

Wat vragen we van jou?

Als persoon:

 • Je bent proactief en resultaatgericht, met oog voor de student;
 • Bewezen effectief in communicatie (in het Engels) in zowel individuele en groep setting;
 • Basisniveau Nederlands voor interne communicatie en om de systemen van Fontys te kunnen gebruiken;
 • Uitgerust met computervaardigheden en expertise in het gebruik van applicaties op verschillende systemen;Gepassioneerd en toegewijd aan het bevorderen van internationaal onderwijs in de Brainportregio;
 • In staat om werk te organiseren en prioriteiten te stellen, samen te werken in een team, meerdere taken tegelijkertijd te beheren onder een veeleisend tijdschema.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je bent in het bezit van een afgeronde Associate of bacheloropleiding in Internationale Betrekkingen, Communicatie, Media Design, Business of Digital Marketing, of een gerelateerd vakgebied;
 • Ervaring met content managementsystemen, CRM, in-design, grafisch ontwerp en analyse tools zoals Power BI;
 • Kennis van internationale werving en opleiding;
 • Grondige kennis van het ontwikkelen van online internationale marketingstrategieën en gebruik van SEO, SEA, Conversie Optimalisatie, Google Analytics, Google Ads, E-mailmarketing, et cetera;
 • Ervaring in het verlenen van uitstekende, tijdige service aan toekomstige en huidige internationale studenten en belanghebbenden op de campus;
 • Vaardige gebruiker van de Engelse taal (schriftelijke vaardigheden);
 • Pre: ten minste 3 jaar directe professionele ervaring in internationale studentenwerving in openbare universitaire instellingen;
 • Pre: Kennis van Nederlandse/EU-regelgeving en hoger onderwijsinstellingen.

Informatie over deze vacature

Contractvorm: tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband

Inschaling bij fulltime aanstelling: schaal 7/8 (min. 2273,10 - max. 3479,70)

Startdatum: zo spoedig mogelijk

Sluitdatum: 7 oktober 2021

Wat bieden wij jou?

Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze ('Fontys Vitaal'). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele werktijden- en verlofregeling.

De werkomgeving

Fontys Hogescholen maakt deel uit van een top technologische regio en wil optimaal inspelen op de ontwikkelingen in de regio door een belangrijke bijdrage te leveren aan de regionale kennisinfrastructuur. Ze richt zich daarom op de aanwezige kennisdomeinen in de regio Zuidoost-Nederland. Tot het kennisdomein van de hogeschool Engineering behoren de vakgebieden Automotive, Elektrotechniek, Mechatronica, Toegepaste Wiskunde en Werktuigbouwkunde. Ons instituut heeft lectoraten op gebied van Mechatronica en Automotive en kent twee expertisecentra: het Centre of Expertise HTSM (High Tech Systems & Materials) en het Automotive Centre of Expertise (samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Rotterdam). Ons onderzoek heeft drie speerpunten: Future mobility, Smart manufacturing en Design of High Tech Equipment.

Aan de Hogeschool Engineering studeren 2500 studenten en zijn ongeveer 200 medewerkers verbonden. Ons onderwijs wordt zowel in het Nederlands als het Engels aangeboden en ongeveer twintig procent van onze studenten komt uit het buitenland. Lerend, ondernemend, betrokken en betrouwbaar vormen de kernwaarden van onze hogeschool. Deze kernwaarden staan voor wat we belangrijk vinden en bepalen mede onze kwaliteit. Het zijn de waarden die ons binden en de kern van onze organisatiecultuur.

Is dit jouw baan?

Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Nico van der Aa (docent), 06 23 58 02 82. Aan deze persoon richt je ook jouw sollicitatie. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Team Recruitment (Dienst P&O), 08850 75366

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.

Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-09-2021 Fontys
Ervaren onderwijskundige

Wij zijn op zoek naar een gedreven onderwijskundige die zich verbonden voelt met het docentschap. Het accent ligt op het begeleiden van ontwikkeling en implementatie van onderwijs, in nauwe samenspraak met de daarvoor verantwoordelijke onderwijsmanager en ontwikkelteams.

Fontys Hogeschool Journalistiek staat op het punt om een nieuw en ambitieus curriculum te ontwikkelen en implementeren. Eigen regie en betekenisvol onderwijs vormt de kern. We laten ons hierin onder andere inspireren door HILL. We bereiden ons voor op de implementatie van dit onderwijs in een daarbij passend, nieuw en inspirerend onderwijsgebouw.

Wat ga je doen?

 • Je bent een actief lid van de Stuurgroep die de onderwijsontwikkeling voorbereid en coördineert;
 • Je adviseert en ondersteunt teams en individuele collega's bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van ons nieuwe onderwijs;
 • Je draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs door het adviseren van het management en commissies en maakt daar eventueel actief deel van uit (zoals de Curriculumgroep en de Toetscommissie);
 • Je speelt een verbindende rol tussen collega's en teams van FHJ op het gebied van de eenduidige en gezamenlijke onderwijsvisie;
 • Je vervult je adviserende rol door zelf ook onderwijs uit te voeren. Je maakt deel uit van het propedeuseteam en je begeleidt studenten in verschillende rollen.

Wat vragen wij van jou?

Als persoon:

 • Je bent een 'verbinder', kunt goed zelfstandig werken en samenwerken en voert regelmatig overleg met de diverse doelgroepen binnen en buiten het instituut;
 • Je hebt een zesde zintuig voor wensen en behoeften in het docententeam enerzijds en voor onderstromen en meningsverschillen anderzijds en kunt deze bespreekbaar maken;
 • Je bent enthousiast en doortastend en kunt draagvlak verwerven én behouden, van idee tot resultaat;
 • Je bent nieuwsgierig, hebt visie en beschikt over overtuigingskracht;
 • Je werkt graag in een dynamische organisatie en functioneert goed in een veranderende omgeving, waarbij je snel kunt schakelen tussen verschillende taken en teams.
 • Je bent gemotiveerd om ook actief in de onderwijsuitvoering te participeren, bijvoorbeeld als docent, coach of tutor.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je hebt een afgeronde opleiding onderwijskunde op academisch niveau;
 • Je hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring in onderwijsontwikkeling en het begeleiden van projecten en (docenten)teams van hoogopgeleide professionals;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met onderwijsvernieuwing en verbetering van onderwijskwaliteit, bij voorkeur in het hbo;
 • Je hebt een passie voor het creëren en stimuleren van meer autonomie en motivatie voor de student;
 • Je hebt affiniteit met journalistiek;
 • Je hebt een didactische bekwaamheid of bent bereid om deze te halen.

Informatie over deze vacature:

Contractvorm: tijdelijk met uitzicht op vast
Inschaling bij fulltime aanstelling: schaal 11 of 12 (min. € 3658,64 - € 5717,25), afhankelijk van ervaring
Startdatum: z.s.m.
Sluitingstermijn: 10 oktober 2021

Wat bieden wij jou?

Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze ('Fontys Vitaal'). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele werktijden- en verlofregeling.

De werkomgeving

Fontys Hogeschool Journalistiek is een innovatieve opleiding met enthousiaste en betrokken medewerkers. Als je onze medewerkers vraagt waarom ze graag bij Fontys Hogeschool Journalistiek werken dan zullen zij zeker de informele sfeer en kleinschaligheid noemen.

Is dit jouw baan?

Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Harmen Groenhart (onderwijsmanager), 06 - 50 24 21 24 (bereikbaar tussen 09.00-13.30 uur). Aan deze persoon richt je ook jouw sollicitatie. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Team Recruitment (Dienst P&O), 08850 75366.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.

Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-09-2021 Fontys
Onderwijskundige

Fontys leidt studenten op tot betekenisvolle professionals die er in de maatschappij toe doen. Wij zijn een innovatieve organisatie, en spelen -samen met het werkveld- snel in op ontwikkelingen in de regio. Onze medewerkers zijn steeds op zoek naar inspiratie en uitdaging. Met passie leveren we met ons onderwijs en onderzoek een belangrijke bijdrage aan relevante thema's in de samenleving. We kijken over grenzen heen en leren nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Talenten van studenten en medewerkers laten groeien, dat is onze gezamenlijke ambitie!

Fontys Academy for Creative Industries (ACI) is op zoek naar een breed inzetbare onderwijskundige. Je bent in staat een duidelijke visie te ontwikkelen en, naast het uitzetten van grote lijnen, houd je je bezig met het ondersteunen van docenten(teams) die je helpt met de ontwikkeling van hun onderwijs. Je moet dus goed kunnen schakelen tussen het overzien van het gehele plaatje van het instituut/de opleidingen enerzijds en het één-op-één ondersteunen en coachen van docenten(teams) anderzijds. Je levert hiermee een bijdrage aan de samenhang binnen het instituut, waarmee het cross sectorale samenwerken wordt bevorderd. Wij leiden professionals op die concepten maken op het snijvlak van de domeinen creativiteit, zakelijkheid en sociaal bewustzijn.

Wil jij als onderwijskundige werken in een innoverend onderwijsinstituut dat eigentijds en boeiend onderwijs verzorgt en waar vertrouwen, authenticiteit, vindingrijkheid en verbinding centraal staan? Fontys ACI biedt jou die kans.

Wat ga je doen?

 • Het coachen van docententeams op het gebied van onderwijsverbetering en -vernieuwing, het ontwerpen van onderwijs en algemene onderwijskundige taken;
 • Het adviseren en ondersteunen van docenten bij onderwijskundige projecten op het gebied van authentieke leersituaties, constructive alignment, formatief evalueren, programmatisch toetsen, flexibilisering en blended learning en het initiëren en leiden van deze projecten;
 • Het bijdragen aan docentprofessionalisering, onder andere door coaching on the job, bijdragen aan studiedagen en faciliteren van kennisdeling;
 • Het begeleiden en adviseren van coördinatoren en MT-leden naar aanleiding van onderwijsevaluaties en verbeterbeleid.

Wat vragen wij van jou?
Als persoon:

 • Je bent een nieuwsgierige, enthousiasmerende gesprekspartner voor collega's (waaronder het managementteam) met visie en overtuigingskracht;
 • Je weet jouw manier van communiceren goed af te stemmen op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Je bent een verbinder, zowel op het niveau van mensen als op inhoud;
 • Je hebt affiniteit met het vakgebied creatieve economie;
 • Je bent coachend van karakter en open-minded;
 • Je hebt een vernieuwende, frisse kijk op zaken, je bent flexibel van geest en in jouw aanpak en realiseert daarmee breed draagvlak;
 • Je hebt een helikopterview en je kunt goed analyseren.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je beschikt over een opleiding onderwijskunde op academisch niveau;
 • Je hebt kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als onderwijskundige in onderwijsontwikkeling en bij voorkeur ook in het adviseren en begeleiden van projecten en docententeams in het hbo.

Informatie over deze vacature
Contractvorm: tijdelijk met uitzicht op vast
Inschaling bij fulltime aanstelling: schaal 11 (min. 3658,65 - max, 5026,85), afhankelijk van ervaring
Startdatum: zo spoedig mogelijk
Sluitingstermijn: 7 oktober 2021

Wat bieden wij jou?

Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze ('Fontys Vitaal'). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele werktijden- en verlofregeling.

De werkomgeving

Creatief en resultaatgericht

Fontys Academy for Creative Industries (Fontys ACI) is een toonaangevende opleider voor de creatieve industrie. Studenten van Fontys ACI zijn creatief, ondernemend, resultaatgericht en flexibel. Ze hebben een passie, zoeken uitdaging en avontuur. Ze zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in muziek, evenementen, lifestyle en/of digitale ontwikkelingen. ze weten dat de wereld groter is dan de plek waar ze vandaan komen en hebben een gevoelige antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen op mondiaal niveau. Fontys ACI biedt deze studenten een veilige en creatieve omgeving waar ze kunnen bedenken, onderzoeken, analyseren, ontwikkelen en uitproberen. En dat alles met het doel om creatieve concepten en producten te bedenken waar anderen beter van worden, maar waar ook geld mee verdiend kan worden.

Multidisciplinair én individueel

Bij Fontys ACI werken we in een open werkomgeving, waar medewerkers, docenten en studenten gezamenlijk gebruik maken van flexplekken. Je werkt zowel in een multidisciplinair team, in kleinere vakgroepen, als individueel voor en met onze studenten. We staan intensief in contact met de creatieve industrie en dat werkt door in alles wat we doen.

Onze opleidingen

Jaarlijks studeren er circa 2.200 hbo-studenten aan de volgende bachelors van Fontys ACI:

Nederlandstalig

 • Bachelor Commerciële Economie - International Event, Music & Entertainment Studies (CE IEMES) (NL)
 • Bachelor Communicatie - International Event, Music & Entertainment Studies (CO IEMES) (NL)
 • Bachelor Trend Research & Concept Creation in Lifestyle (TCL) (NL )
 • Bachelor Commerciële Economie - Digital Business Concepts (CE DBC)

Engelstalig

 • Bachelor Trend Research & Concept Creation in Lifestyle (TCL) (ENG)
 • Bachelor Trend Research & Concept Creation in Lifestyle (TCL)Marketing Management - Digital Business Concepts (ENG) (MM DBC)

Excellentietrajecten

Excellentietrajecten bieden bepaalde studenten die extra uitdaging zoeken onder strenge voorwaarden een challenge om zich al lerend te ontwikkelen in een specifieke richting.

Minors

Fontys ACI biedt daarnaast diverse Engelstalige en Nederlandstalige minors aan:

 • Accountable Concepting for Arts & Leisure Entertainment (NL)
 • Design 360 o (NL)
 • Dance Industry (NL & ENG)
 • Transmedia Design for Creative Industries (ENG)
 • Trendwatching (NL & ENG)

Exchange programma's

Voor studenten van onze internationale partneruniversiteiten heeft Fontys ACI een groot aanbod van exchange programma's, bestaande uit Engelstalige minors en advanced courses.

Medewerkers over werken bij Fontys ACI

Als je onze medewerkers vraagt waarom het zo leuk is om bij ons te werken dan zeggen zij:

Ilse Wijdeven, docent IEMES: "Geen dag is hier hetzelfde. Het werk is afwisselend, veelzijdig. Er hangt hier een jonge, levendige en gemoedelijke sfeer. Het contact met studenten is laagdrempelig."

Inge van Doornmalen, docent DBC: "Dankzij dit werk kan ik kennismaken met de nieuwste digitale innovaties in het bedrijfsleven."

Huub van Engelen, docent ILS: "Het werken met studenten geeft mij veel energie!"

Rogier Haasnoot, docent IEMES: "Iedere dag is anders. Het is mooi om met de professionals van de toekomst te mogen werken."

Sharona Laurijssen, medewerker marketing & communicatie: "Ik vind het belangrijk om in een dynamische en creatieve omgeving te werken. Bij Fontys ACI kun je jezelf zijn. Je hebt volop mogelijkheden om jezelf uit te dagen en elke dag te blijven leren."

Seema Zacht, medewerker bedrijfsvoering: "De werksfeer bij Fontys ACI is heel vriendelijk. Iedereen die hier werkt zet zich voor 100% in voor de student"

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Ilse van de Pas (directeur), 08850 73661. Aan deze persoon richt je ook jouw sollicitatie. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Team Recruitment (Dienst P&O), 08850 75366.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


23-09-2021 Fontys
Docent(en) Fysiotherapie

Wat ga je doen?

Als docent Fysiotherapie word je volledig ingezet in het onderwijs binnen de opleiding Fysiotherapie. Je geeft onderwijs in verschillende vakgebieden waarbij je zowel online als fysiek gebruik maakt van diverse werkvormen.

Binnen Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) is gekozen voor een organisatiestructuur waarin zelfsturende, resultaatverantwoordelijke teams (RVT) verantwoordelijk zijn voor de verschillende fases van de opleiding. Het RVT fysiotherapie waarin je gaat werken is verantwoordelijk voor de robuuste fase (eerste 2,5 jaar) van de opleiding fysiotherapie. In deze robuuste fase ligt het accent op de kennis en vaardigheden van een beginnend fysiotherapeut.

Als docent heb je meerdere rollen en word je ingezet als coach van groepen en/of individuele studenten. Je kunt zowel bij onze Nederlandstalige als bij onze Engelstalige opleiding Fysiotherapie ingezet worden.

Het werken in RVT's vraagt een hoge mate van samenwerking, verantwoordelijkheid en flexibiliteit.

Wat vragen wij van jou?
Als persoon:

 • Je kunt je goed verplaatsen in en aansluiting vinden bij de doelgroep, namelijk onze studenten;
 • Je ziet het als een uitdaging om studenten uit te dagen en je stimuleert hen vorm te geven aan hun eigen groei en ontwikkeling;
 • Je volgt ontwikkelingen binnen de zorg en weet hoe je deze informatie kunt vertalen naar het onderwijs;
 • Je kunt een goede coachende rol aannemen en bent in staat studenten uit te dagen zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Je wilt studenten vooral kritisch leren denken en hen optimaal begeleiden in hun leerproces;
 • Je houdt van een inhoudelijke discussie met collega's en staat open voor samenwerking;
 • Je bent flexibel, neemt verantwoordelijkheid en toont initiatief, passend bij het werken in resultaatverantwoordelijke teams.
 • Je kunt snel reageren op veranderende/onvoorziene omstandigheden.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je beschikt over een afgeronde relevante bachelor-/masteropleiding;
 • Je hebt ruime werkervaring in de fysiotherapie;
 • Je bezit breed georiënteerde werkervaring;
 • Je hebt kennis en ervaring binnen de 2e lijn, neurologie en chronische aandoeningen (long, hart, DM), is een pré.
 • Je hebt visie op onderwijs en op gezondheid vanuit maatschappelijke zorgvraagstukken;
 • Je beschikt over een goede Engelse schrijf- en spreekvaardigheid;
 • Lesgeefervaring, is een pré.

Informatie over deze vacature
Contractvorm: tijdelijk (mogelijkheid tot detachering)
Inschaling bij fulltime aanstelling: schaal 10/11 (min. 2845,48 - max. 5026,85), afhankelijk van opleiding en ervaring
Startdatum: zo spoedig mogelijk
Sluitingstermijn: 6 oktober 2021
Datum gesprekken: week 41-2021 (11-15 oktober)

Extra informatie: formatieruimte is >4,0 fte

Wat bieden wij jou?

Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze ('Fontys Vitaal'). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele werktijden- en verlofregeling.

De werkomgeving

Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) leidt studenten op tot toekomstbestendige, ondernemende en maatschappelijk bewuste zorgprofessionals. FPH biedt zes opleidingen op hbo-niveau (bachelor) aan: Gezondheid, Logopedie, Fysiotherapie (NL en Engels), Podotherapie, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT; NL en Engels) en Mens & Techniek-differentiatie Orthopedische Technologie. Ook hebben we diverse deeltijdopleidingen, cursussen en post-HBO-opleidingen voor professionals. Samen met studenten, docenten en werkveld leveren we een bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke en zorgvraagstukken in het paramedisch werkveld. Multidisciplinair toponderwijs aanbieden, waardevol praktijkgericht onderzoek opleveren en preferente kennispartner in de regio zijn; dat zijn onze ambities. Deze ambities maken we waar met medewerkers die niet alleen goed zijn in hun vak, maar zich ook herkennen in de competenties ontwikkelingsvermogen, dapperheid, zelfmanagement, kwaliteitsverantwoordelijk en netwerkvermogen.

Binnen FPH doen we het net even anders. Werken bij FPH betekent werken in teams met verschillende rollen, zonder hiërarchie. Geen baas die je dagelijks vertelt wat je moet doen. En dus ook geen baas die je dagelijks beoordeelt. Wij kiezen voor resultaat verantwoordelijke teams (RVT) waarbinnen individuen kunnen groeien en excelleren. Dit betekent dat je binnen je team zelf verantwoordelijkheid neemt om je teamdoelen te behalen. Uiteraard binnen de kaders van Fontys en FPH. Je vindt bij ons een werkplek waar ruimte is voor ontmoeting, ontspanning en plezier. Zodat iedereen op iedere -of bijna iedere- dag met plezier bij FPH werkt.

Kijk voor meer informatie op http://fontys.nl/werkenbijfph.

Is dit jouw baan?

Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Ramon Geerards (docent Fysiotherapie), 06 - 14 74 76 02. Aan deze persoon richt je ook jouw sollicitatie. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Team Recruitment (Dienst P&O), 08850 75366.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


22-09-2021 Fontys