Logo Fontys Hogescholen

Vacatures geplaatst door Fontys Hogescholen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Fontys Hogescholen.

Laatste vacatures

Teamleider Serviceteam Performance and Design

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de ontwikkelingsgerichte organisatie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten binnen een nieuwe organisatiestructuur?

Anders werken, anders organiseren en anders leidinggeven.

Vanuit de missie en visie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) willen we studenten voorbereiden op een toekomst waarin onze drie strategische doelen internationalisering, co-creatie en interdisciplinariteit geen wens zijn, maar een must. En waarin onze studenten en wijzelf als kunstinstelling waarde toevoegen aan de maatschappij. Dat vraagt wat van ons en van onze organisatie. Met elkaar en met onze studenten gaan we daarom FHK opnieuw uitvinden (Re-inventing FHK).

Student centraal, veranderingsmanagement, teamaansturing en -ontwikkeling en samenwerken in een netwerkomgeving. Dat zijn de thema's die centraal staan in deze pittige functie. Als teamleider ben je in staat de verandering te realiseren die nodig is in het kader van re-inventing van onze organisatie. Deze veranderopdracht betreft de inrichting van de nieuwe serviceteams en de daarbij horende processen. Je brengt onderwijs en onderwijsondersteuning dichterbij elkaar.

De aandacht én de uitdaging ligt op het anders samenwerken. Vertrekpunt zijn de student en de ondersteuning die de opleidingen nodig hebben om het leerproces van de student maximaal te faciliteren. Interdisciplinair en horizontaal samenwerken, de samenwerking opzoeken, actief communiceren en echt verbinding maken met allerlei onderdelen van de organisatie vormen de kern. Als teamleider heb je een essentiële plek in de ondersteunende organisatie en ben je gelijkwaardig in gesprek met studieleiders. Door de horizontale structuur en de complexiteit van de verschillende opleidingen krijg je te maken met belangentegenstellingen waarbij je middels overtuigingskracht en tegelijk organisatiesensitiviteit de noodzaak duidelijk kunt maken. Ook is het jouw uitdaging de nieuwe teams te laten samenwerken. En ben je verantwoordelijk voor een nieuwe cultuur van samenwerken.

Naast de specifieke veranderopdracht binnen re-inventing FHK zorgt de omgeving van FHK met zijn complexiteit en deze nieuwe manier van samenwerken voor een dynamiek van continue ontwikkelen en verbeteren waarbij vernieuwing in het kader van kwaliteitsverbetering voor de teamleider centraal staat.

Wat ga je doen?

 • Je geeft leiding aan het serviceteam Performance & design. Je werkt daarin nauw samen met de opleidingen binnen jouw cluster en met de andere teamleiders. Je denkt en handelt team overstijgend en voert het personeelsbeleid van het instituut uit. Je lost eventuele knelpunten op, waar nodig in overleg met het MT;
 • Je zorgt voor een efficiënte en effectieve aansturing, bedrijfsvoering en coördinatie van de dagelijkse operatie van een serviceteam of algemene ondersteuning; Uiteraard binnen de geldende kaders waarbij je zicht hebt en houdt op kwaliteit, voortgang, prioritering en planning;
 • Je geeft leiding aan medewerkers bij dagelijkse werkzaamheden en coacht ontwikkelingsvragen vanuit het personeelsbeleid van FHK. Je bevordert hierin de persoonlijke kwaliteit, effectiviteit en motivatie van de teamleden. Een cultuur van zelforganisatie, eigen regie en eigenaarschap zijn hierbij uitgangspunt. Je zorgt voor heldere speelruimte en bevoegdheden, vraagt medewerkers om transparant te zijn over het resultaat (PDCA) en ontwikkelt een positieve aanspreek- en feedbackcultuur. Je vertaalt veranderingen die op je team afkomen naar professionaliseringsdoelen en brengt deze ten uitvoer;
 • Je bent verantwoordelijk voor de gesprekscyclus en de vastlegging hiervan. Hierbij is samenwerking in het team (en teamontwikkeling) en samenwerking buiten het team van essentieel belang. In deze samenwerking gaan de medewerkers vanuit hun eigen expertise de dialoog aan en ontwikkelen ze zich tot sparringpartners van docenten en studieleiders;
 • Je bent verantwoordelijk voor het formuleren, uitdragen en communiceren van de bedrijfsvoeringsprocessen en de ontwikkeling van (nieuwe) kaders. Je signaleert samen met de opleidingen de behoefte voor nieuwe onderwijsondersteuning en/of systemen en werkt deze vanuit je eigenaarschap samen met het onderwijs verder uit. Je creëert draagvlak en zorgt voor de implementatie. Hiertoe overzie je complexe context en inhoud die gaat over verschillende onderwerpen en processen van FHK. Het effect ervan is pas op langere termijn merkbaar (3 à 4 jaar);
 • Je zorgt voor vertaling en invulling van de functionele-en proceswensen van het onderwijs naar passende oplossingen; Je zorgt er vervolgens voor dat deze ook worden uitgevoerd en worden geëvalueerd. Je onderzoekt, analyseert en werkt oplossing uit in een plan van aanpak of projectplan. Denk hierbij bv. aan de introductie en implementatie van Canvas, digitaal werken en het inrichten van een effectief auditieproces. Uitgangspunt is altijd de wet- en regelgeving en richtlijnen van Fontys en de kaders van FHK;
 • Je hebt afstemming met verschillende stakeholders. Een belangrijke stakeholder waar je als teamleider in nauw contact mee staat zijn de studieleiders; je inventariseert wensen en ambities en geeft aan wat mogelijk is. Je bent verantwoordelijk om de diverse vragen die vanuit het onderwijs aan de serviceteams worden gesteld naast constructieve antwoorden ook proactief te vertalen naar nieuw/ aangepast beleid of procesaanpassing binnen de dienst;
 • Je levert input voor de begroting en rapportages. Je bent verantwoordelijk voor de financiële processen van het team.

Binnen deze functie leg direct verantwoording af aan het managementteam (MT) en val je hiërarchisch onder het MT lid dat verantwoordelijk is voor het betreffende cluster en daarmee de algemene ondersteuning van het serviceteam. Door de nieuwe manier van aansturing van het MT is het een zeer zelfstandige functie. Er is een tijdelijke nauwe samenwerking met de ontwerper bedrijfsvoeringprocessen (ad interim).

Wat vragen wij van jou?
Als persoon:

 • Daadkrachtig en resultaatgericht; je kunt prioriteiten stellen en sturen op het behalen van doelstellingen;
 • Je bent een verbinder en bezit coachend- en stimulerend vermogen, je weet het beste uit je team te halen;
 • Je weet door overtuigingskracht ideeën en informatie over te brengen zodat de essentie begrepen wordt;
 • Je kunt goed omgaan met veranderingen, bent veerkrachtig en kunt goed omgaan weerstanden;
 • Gedreven om verbeteringen te realiseren in de organisatie en de kwaliteit van het werk;
 • Je bent gericht op het creëren van eigenaarschap, zelforganisatie en durft mensen in dat kader aan te spreken op gedrag.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je hebt HBO+ werk- en denkniveau;
 • Je hebt relevante ervaring in een leidinggevende functie in een ontwikkelingsgerichte organisatie binnen een interdisciplinaire netwerkomgeving;
 • Je staat stevig in een veranderende organisatie;
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt uitstekend financieel inzicht.

Informatie over deze vacature

Contractvorm: tijdelijk met uitzicht op vast
Inschaling: schaal 11 (min. 3658,64 - max. 5026,85)
Startdatum: zo spoedig mogelijk
Sluitingstermijn: 31 januari 2021

Wat bieden wij jou?

Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze ('Fontys Vitaal'). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele werktijden- en verlofregeling.

De werkomgeving

Bij Fontys Hogeschool voor Kunsten (FHK) vind je kwalitatief kunstonderwijs in een dynamische omgeving waarin verandering meer regel dan uitzondering is. Wij zijn een hogeschool die flexibel is en goed kan inspelen op de veranderingen om ons heen.

FHK biedt in een prachtig gebouw in hartje Tilburg plaats en ruimte aan alle kunstdisciplines, kunsteducatie en uitvoerend, bachelor en masteropleidingen. Leren in de praktijk en door onderzoek staat centraal binnen de opleidingen. Naast bachelor- en masteropleidingen zetten we ons in voor talentontwikkeling zowel voor, tijdens als ná de opleiding. Wij geloven in een (kunst)wereld zonder grenzen, we willen experimenteren door onderzoek, door samen te werken met een diversiteit aan partners. Toekomstige docenten en kunstenaars stimuleren elkaar om binnen en buiten FHK de wereld te onderzoeken en vorm te geven.

Bij FHK werk je in een internationale, interdisciplinaire omgeving waar kunststudenten zichtbaar worden en waar het bruist van energie.

Kijk voor meer informatie op https://fontys.nl/kunsten/ en https://youtu.be/kCliTe9b1FM

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Irma Borman (adjunct-directeur) 08850 82632 (bereikbaar vanaf 4 januari 2021). Aan deze persoon richt je ook jouw sollicitatie. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Bureau Werving (Dienst P&O), 08850 75366.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-01-2021 Fontys
Content Creator

Wat ga je doen?

Goed bewegingsonderwijs voor ieder kind en een actieve en gezonde leefstijl in alle fasen van het leven zijn de centrale uitgangspunten van het onderwijs en het onderzoek (in het lectoraat Move to Be) van Fontys Sporthogeschool (FSH). De ontwikkelingen in dit dynamische werkveld van sport en bewegen volgen elkaar razendsnel op. Als FSH zijn we kennispartner in dit werkveld en willen we met onze partners, en potentiële klanten, snel en passend kunnen communiceren. Dit kan zijn over onze (onderzoeks)projecten, nieuwe up-to-date kennis of cursus- en opleidingsaanbod.

We zijn op zoek naar iemand die (1) de ontwikkelde kennis van FSH en haar lectoraat Move to Be kan vergroten en verspreiden in ons werkveld en bij een breder publiek, (2) die ervoor zorgt dat (potentiële) partners goed worden voorgelicht en (3) die door middel van content de relaties met partners kan versterken.

Je bent iemand die quick and clean content kan creëren en regelmatig kan publiceren op onze verschillende platformen. De content kan bestaan uit blog posts, nieuwsbrieven, social media posts, video's, foto's, interviews, et cetera. FSH beschikt, naast een ervaren marketing- en communicatieteam, over voldoende faciliteiten zoals beeld- en geluidopname apparatuur en een opname studio. Samen met een grafisch ontwerper en een werkveldverkenner kunnen zij jou ondersteunen in je werkzaamheden en gezamenlijk nadenken over inhoud en vorm.

Wat vragen wij van jou?
Als persoon:

 • Je bent creatief, visueel sterk en in staat om ideeën om te zetten in unieke content;
 • Je bent een multitasker, je combineert een goede pen met visuele skills en bent bij voorkeur schrijver, fotograaf, videomaker en redacteur ineen;
 • Je bent communicatief sterk, je kunt uitstekend samenwerken in en met diverse teams, maar je werkt ook graag zelfstandig;
 • Je bent nieuwsgierig en geïnteresseerd in onderzoek en onderwijs gericht op de wereld van sport en bewegen;
 • Je staat stevig in je schoenen en bent in staat om je eigen functie vorm te geven;
 • Je wilt inspireren en transpireren, kortom je bent een vat vol ideeën die dit weet om te zetten in daden;
 • Je bent in staat om databased analyses te maken en op basis daarvan gefundeerde adviezen te geven en besluiten te nemen;
 • Je voelt je thuis in de wereld van de nieuwe (sociale) media/deze kent geen geheimen voor jou.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je hebt een Hbo-opleiding in journalistiek, marketing, communicatie of een andere relevante Hbo-opleiding afgerond;
 • Je hebt minimaal 3 jaar (aantoonbare) ervaring met het maken van verschillende soorten content;
 • Kennis van online advertising is een pré.

Informatie over deze vacature
Contractvorm: jaarcontract

Inschaling: schaal 9 (min. 2845,89 - max. 3920,50)
Startdatum: z.s.m.
Sluitingstermijn: 31 januari 2021

Datum gesprekken: 12 februari 2020 (mogelijk online via MS Teams)
Extra informative: voor deze functie wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne medewerker voorrang in de procedure. Mocht je worden geselecteerd voor een gesprek dan ontvang je 5 februari 2021 hierover bericht.

Wat bieden wij jou?

Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze ('Fontys Vitaal'). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele werktijden- en verlofregeling.

De werkomgeving

Fontys Sporthogeschool (FSH) is als instituut verbonden aan Fontys Hogescholen. Fontys Sporthogeschool innoveert en actualiseert de beroepspraktijk door middel van opleiden en onderzoek. Dit doet FSH met twee bachelorpleidingen, twee masteropleidingen, een cursorisch aanbod én het lectoraat Move to Be. Fontys Sporthogeschool is gevestigd in een inspirerend gebouw op Genneper Parken in Eindhoven.

Fontys Sporthogeschool levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn in onze samenleving. Samen met studenten en werkveld werken we in een inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving aan vernieuwende en voor de praktijk relevante oplossingen om iedereen, van jong tot oud, te laten bewegen.

Fontys Sporthogeschool: een leven lang bewegen.

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Dennis Arts (onderwijs manager), 06 50242220. Aan deze persoon richt je ook jouw sollicitatie. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Bureau Werving (Dienst P&O), 08850 75366.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


12-01-2021 Fontys
Docent Sportkunde Sportprestaties

Wat ga je doen?

Sportkundigen komen terecht in het werkveld als Sportmanager, Sportondernemer, Buurtsportcoach, Beweeg- en leefstijlcoach, Gezondheidsmanager of Kracht- en conditiespecialist. Binnen het profiel van de Kracht- en conditiespecialist bereiden we de student voor om de individuele fysieke prestaties van (top)sporters en professionals met een fysiek zwaar beroep, te verbeteren. Vanuit een brede basis in studiejaar 1 en 2, met onderwerpen als (inspannings)fysiologie, trainingsleer en motorisch leren wordt deze thematiek steeds specifieker en complexer aangeboden. We zoeken een docent die binnen dit thema in alle studiejaren inzetbaar is, de sportpraktijk goed kent en ook studenten kan begeleiden in het afstuderen binnen dit profiel.

Daarnaast is Fontys Sporthogeschool bezig met de ontwikkeling van een associate degree Sport met als profiel Topsport- en talentcoach. Voor deze opleidingen moet het curriculum nog ontwikkeld worden en dit kan mogelijk een van de taken zijn die je mede gaat uitvoeren. Het betreft dan vooral de ontwikkeling van theoretische modules in een digitale onderwijsomgeving.

Voor meer informatie over Sportkunde -> https://indd.adobe.com/view/e5309957-ff27-4142-aab5-788135709369

Wat vragen wij van jou?
Als persoon:

 • Je moet verbinding kunnen leggen met en tussen collega's met andere expertise en ervaring;
 • Je bent stressbestendig, je kunt omgaan met deadlines en werkdruk rondom toetsperiodes;
 • Je bent flexibel als het gaat over de invulling van verschillende taken en bent initiatiefrijk;
 • Als docent ben je een aanpakker door snel te schakelen en planmatig te handelen.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je bent in het bezit van een afgeronde master opleiding;
 • Je hebt ruime praktijkervaring binnen het thema verbeteren van sportprestaties;
 • Je hebt een bredere interesse dan alleen verbeteren van sportprestaties. Dit is zeer gewenst aangezien we een brede bachelor aanbieden en we een brede inzetbaarheid vragen van onze collega's;
 • Ervaring binnen het onderwijs met betrekking tot lesgeven en begeleiden van studenten;
 • Voor de ontwikkeling van de ad Sport zijn ICT-vaardigheden en onderwijskundige kennis een pré.

Informatie over deze vacature
Contractvorm: jaarcontract

Inschaling bij fulltime aanstelling: schaal 11 (min. 3658,64 - max. 5026,85)
Startdatum: z.s.m.
Sluitingstermijn: 31 januari 2021
Datum gesprekken: 5 februari 2021 online via MS Teams

Extra informatie: voor deze functie wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne medewerker voorrang in de procedure. Mocht je worden geselecteerd voor een gesprek dan ontvang je 2 februari 2021 hierover bericht.

Wat bieden wij jou?

Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze ('Fontys Vitaal'). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele werktijden- en verlofregeling.

De werkomgeving

Fontys Sporthogeschool (FSH) is als instituut verbonden aan Fontys Hogescholen. Fontys Sporthogeschool innoveert en actualiseert de beroepspraktijk door middel van opleiden en onderzoek. Dit doet FSH met twee bachelorpleidingen, twee masteropleidingen, een cursorisch aanbod én het lectoraat Move to Be. Fontys Sporthogeschool is gevestigd in een inspirerend gebouw op Genneper Parken in Eindhoven.

Fontys Sporthogeschool levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn in onze samenleving. Samen met studenten en werkveld werken we in een inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving aan vernieuwende en voor de praktijk relevante oplossingen om iedereen, van jong tot oud, te laten bewegen.

Fontys Sporthogeschool: een leven lang bewegen.

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Dennis Arts (onderwijs manager), 06 50242220. Aan deze persoon richt je ook jouw sollicitatie. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Bureau Werving (Dienst P&O), 08850 75366.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


11-01-2021 Fontys
Lector Supply Chain Innovation

Wat ga je doen?

 • Je voert waar mogelijk en zinvol het onderzoek uit in samenwerking met de beroepspraktijk en ontwikkelt specifieke kennis voor afzonderlijke bedrijven en instellingen, maar vooral generieke kennis die in tal van situaties toepasbaar is;
 • Je analyseert, onderzoekt en lost vraagstukken op in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, waar dat nuttig en nodig is;
 • Je richt de onderzoekseenheid in, ontwikkelt die verder en genereert zo nodig een substantiële tweede en derde geldstroom;
 • Je implementeert, daar waar mogelijk en relevant, de ontwikkelde kennis in de onderwijs- en beroepspraktijk;
 • Je handelt diplomatiek, zowel als adviseur en als veranderingsmanager;
 • Je zorgt voor valorisatie, dat wil zeggen voor het ontplooien van nieuwe maatschappelijke en economische activiteiten;
 • Je ontwikkelt in samenspraak met beroepspraktijk en onderwijs een relevant, aantrekkelijk, uitdagend en herkenbaar onderzoeksprogramma, al dan niet ingebed in een grotere onderzoekseenheid zoals bijvoorbeeld een expertisecentrum, met voldoende massa en focus;
 • Je bewaakt en verbetert op een systematische wijze de kwaliteit van de activiteiten;
 • Je geeft op een inspirerende en motiverende wijze leiding aan een onderzoeksteam;
 • Je draagt bij aan de verbetering en innovatie van de beroepspraktijk;
 • Je maakt door middel van vraagarticulatie een (latente) vraag in de beroepspraktijk expliciet;
 • Je richt zich naast het ontwikkelen van kennis ook op het implementeren en evalueren van verbeter- en innovatietrajecten in de beroepspraktijk, bijvoorbeeld in de vorm van handelings- of actieonderzoek;
 • Je geeft leiding aan onderzoek dat geworteld is in de beroepspraktijk en in het onderwijs voor die beroepspraktijk;
 • Je maakt een vertaalslag van de generieke kennis uit eigen of door anderen verricht wetenschappelijk onderzoek naar toepassingen in de praktijk;
 • Je beschrijft en innoveert systematisch werkwijzen en ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk, vertaalt deze in concepten en methodieken en komt op die manier tot generieke kennis. Deze kennis komt weer ten goede aan de beroepspraktijk en het HBO onderwijs;
 • De lector maakt doelgroepgericht de resultaten van onderzoek bekend in de vorm van publicaties in zowel de wetenschappelijke literatuur als in de beroepsgerichte vakliteratuur, lezingen, workshops, demonstraties, modellen, et cetera;
 • Je draagt bij aan het ontwikkelen van een onderzoekscultuur zowel binnen de HBO instelling als geheel, als binnen het onderwijs en de beroepspraktijk;
 • Je bent bekend met het logistieke ecosysteem in Limburg.

Wat vragen wij van jou?
Als persoon:

 • Je bent een autoriteit op jouw vakgebied en bent een visionair maar realistisch denker;
 • Je hebt zicht op de ontwikkelingen in het supply chain management vakgebied en zet van daaruit lijnen uit naar de toekomst;
 • Je bent nieuwsgierig naar ontwikkelingen in andere disciplines en staat open voor gezamenlijke initiatieven;
 • Je beschikt over theoretisch en praktische kennis op het gebied van digitalisering en verduurzaming van supply chains;
 • Je verricht onderzoek binnen de kaders die gesteld zijn in de gedragscode onderzoek voor het HBO 28;
 • Je beschikt over een zekere 'pioniersmentaliteit' om het praktijkgericht onderzoek 'op de kaart te zetten';
 • Je hebt kennis en aantoonbare belangstelling voor het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten in het HBO.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je beschikt over bewezen wetenschappelijke kwalificaties en je bent gepromoveerd;
 • Je hebt actuele kennis en ervaring op het terrein van wetenschappelijk (praktijkgericht) onderzoek zijnde supply chain management in het bijzonder digitalisering en verduurzaming van ketens;
 • Je beschikt over een relevant (inter)nationaal en regionaal (Limburgs) netwerk in de onderzoekswereld, de beroepspraktijk en de onderwijspraktijk en weet per project de juiste mensen en organisaties bij elkaar te brengen.

Informatie over deze vacature
Contractvorm: tijdelijk voor 4 jaar
Inschaling: schaal 15 (min. 5797,43 - max. 7485,19)
Startdatum: zo spoedig mogelijk
Sluitingstermijn: 17 januari 2021

Wat bieden wij jou?

Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze ('Fontys Vitaal'). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele werktijden- en verlofregeling.

De werkomgeving

Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (FHTenL) biedt verschillende bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van Techniek (Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde, Industrieel Productontwerp en Informatica) en Logistiek (met de twee opleidingen Logistiek & Technische Vervoerskunde en Logistiek & Economie). Het instituut bestaat momenteel uit zo'n 1250 studenten en 100 docenten.

Meer informatie is te vinden op http://www.fontysvenlo.nl

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Bram ten Kate (directeur) 08850 75210. Aan deze persoon richt je ook jouw sollicitatie. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Bureau Werving (Dienst P&O), 08850 75366.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
.

0 sollicitaties
0 views


08-01-2021 Fontys
Medewerker Onderwijslogistiek

Wat ga je doen?

Als ervaren onderwijslogistiek medewerker zorg je voor de planning en roostering van het onderwijs en de daarbij behorende inzet van docenten en lesruimten. Je werkt samen met alle onderwijsteams, hebt bij voorkeur kennis van Xedule en bent een procesverbeteraar. Op dit moment zijn we bezig met de implementatie van een nieuwe applicatie (Xedule) en verbeteren we het onderwijs logistieke proces. Wanneer je uitgedaagd wordt door onderwijs logistieke vraagstukken dan is deze vacature echt iets voor jou.

Werkzaamheden:

 • Je werkt nauw samen met alle onderwijsteams/opleidingen en je zorgt voor een koppeling van de inzet aan het onderwijs, aan toetsen en aan niet-onderwijstaken binnen de daarvoor opgegeven kaders;
 • Je voert overleg over de jaarplanning voor de totale inzet van docenten, het les - en lokalenrooster en het toetsrooster;
 • Je signaleert consequenties van gemaakte keuzes en adviseert de onderwijsteams over de mogelijke alternatieven;
 • Je denkt actief mee over de verbetering van het plannings- en roosterproces, voert onderwijsprogramma's in, signaleert proactief knelpunten en lost deze op en stelt de jaarplanning en operationele planningen samen.

Als onderwijslogistiek medewerker werk je nauw samen met alle onderwijsteams/opleidingen en zorg je voor een koppeling van de inzet aan het onderwijs, aan toetsen en aan niet-onderwijstaken binnen de daarvoor opgegeven kaders. Je voert overleg over de jaarplanning voor de totale inzet van docenten, het les - en lokalenrooster en het toetsrooster. Je signaleert consequenties van gemaakte keuzes en adviseert de onderwijsteams over de mogelijke alternatieven. Je denkt actief mee over de verbetering van het plannings- en roosterproces, voert onderwijsprogramma's in, signaleert proactief knelpunten en lost deze op en stelt de jaarplanning en operationele planningen samen. Naast onderwijslogistiek medewerker ben je ook adviseur en procesondersteuner in het onderwijslogistieke proces en denk je mee over studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs dat wordt ontwikkeld. Daarnaast neem je actief deel in projecten binnen FHK. Je kijkt er naar uit om het onderwijslogistieke proces van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) verder te professionaliseren.

Wat vragen wij van jou?
Als persoon:

 • Je bent een communicatieve, creatieve, overtuigende verbinder. Je beschikt over sterke adviesvaardigheden, kunt je makkelijk inleven en luistert goed. Dat betekent ook dat je anderen actief opzoekt;
 • Je bent analytisch sterk, hebt cijfermatig inzicht en bent accuraat, initiatiefrijk en stressbestendig;
 • Je bent hands-on, doel- en resultaatgericht, weet ideeën om te zetten naar acties en speelt flexibel en proactief in op wensen. Hierbij verlies je het gemeenschappelijk belang niet uit het oog en houd je overzicht over het geheel;
 • Je initieert en verbetert werkwijzen voor je werk en stimuleert anderen dit ook te doen. Wanneer de situatie erom vraagt dan schakel je makkelijk;
 • Je bent positief kritisch en beschikt over een lerende en reflecterende houding.

Qua opleiding en achtergrond:

 • Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding (of opgebouwde ervaring) op MBO+- of Hbo-niveau, bij voorkeur in een onderwijsomgeving;
 • Je hebt affiniteit met (onderwijs)logistiek;
 • Ervaring met informatiesystemen die onderwijs(logistieke)- en/of onderzoeksprocessen ondersteunen is een pré, ervaring met Xedule is prettig;
 • Je hebt ervaring met het ondersteunen van docenten(teams) en schakelt makkelijk met collega's.

Informatie over deze vacature

Contractvorm: tijdelijk met uitzicht op vast
Inschaling bij fulltime aanstelling: schaal 7 (min. 2273,10 - max. 3077,54)
Startdatum: z.s.m.
Sluitingstermijn: 21 januari 2021

Extra informatie: er is in totaal 1,6 fte formatieruimte beschikbaar.

Wat bieden wij jou?
Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze ('Fontys Vitaal'). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele werktijden- en verlofregeling.

De werkomgeving

Bij Fontys Hogeschool voor Kunsten (FHK) vind je kwalitatief kunstonderwijs in een dynamische omgeving waarin verandering meer regel dan uitzondering is. Wij zijn een hogeschool die flexibel is en goed kan inspelen op de veranderingen om ons heen.

FHK biedt in een prachtig gebouw in hartje Tilburg plaats en ruimte aan alle kunstdisciplines, kunsteducatie en uitvoerend, bachelor en masteropleidingen. Leren in de praktijk en door onderzoek staat centraal binnen de opleidingen. Naast bachelor- en masteropleidingen zetten we ons in voor talentontwikkeling zowel voor, tijdens als ná de opleiding. Wij geloven in een (kunst)wereld zonder grenzen, we willen experimenteren door onderzoek, door samen te werken met een diversiteit aan partners. Toekomstige docenten en kunstenaars stimuleren elkaar om binnen en buiten FHK de wereld te onderzoeken en vorm te geven.

Bij FHK werk je in een internationale, interdisciplinaire omgeving waar kunststudenten zichtbaar worden en waar het bruist van energie.

Kijk voor meer informatie op https://fontys.nl/kunsten/ en https://youtu.be/kCliTe9b1FM

Is dit jouw baan?

Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Nikol Jacobs (teamleider), 08850 76536 (woensdag afwezig). Aan deze persoon richt je ook jouw sollicitatie. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Bureau Werving (Dienst P&O), 08850 75366.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-01-2021 Fontys