Logo Gemeente Elburg

Vacatures geplaatst door Gemeente Elburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Elburg.

Laatste vacatures

Medewerker WOZ/heffen (24 uur per week)

Medewerker WOZ/heffen (24 uur per week)

Als medewerker WOZ/heffen draag je bij aan de juiste verwerking van de diverse belastingaanslagen en heffingen die de gemeente Elburg oplegt aan burgers, bedrijven en diverse instanties. Daarbij kun je denken aan afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, forensenbelasting, haven- en marktgelden en precariobelasting. Wat betreft de uitvoering van de WOZ verricht je controles op juistheid en volledigheid. Je bent de administratieve ondersteuning van de heffingsambtenaar.

Functie-inhoud

 • Je verzamelt diverse gegevens die nodig zijn voor een juiste aanslagoplegging;
 • Je verwerkt mutaties en doet volledigheidscontroles;
 • Je verzorgt het administratieve proces omtrent o.a. bezwaren en kwijtscheldingsverzoeken;
 • Je bent het aanspreekpunt voor burgers, bedrijven en instanties ten aanzien van bezwaren en kwijtscheldingen.

Arbeidsvoorwaarden

Op basis van de gestelde functie-eisen is het maximum salaris voorlopig vastgesteld op € 3.114,- (schaal 7), bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract aan.

Functie-eisen

 • Mbo werk- en denkniveau;
 • Goede administratieve vaardigheden;
 • Een professionele gesprekspartner;
 • Nauwkeurig en kwaliteitsgericht.

Werkomgeving

Binnen het team administratie werk je samen met 11 collega's die de primaire processen van de organisatie ondersteunen. Naast de administratie WOZ, heffingen en belastingen gaat het daarbij om de financiële administratie, salarisadministratie, invorderingen en de verzekeringsportefeuille.

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Collegialiteit, samenwerking, klantgerichtheid en aandacht voor het persoonlijk welzijn worden positief gewaardeerd door onze medewerkers. Meer informatie over de gemeente Elburg kun je vinden op onze website www.elburg.nl.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Nico de Groot, domeinmanager bedrijfsvoering/controller 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 6 februari 2020 inzenden via deze link.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 13 februari 2020. Hou er rekening mee dat je hiervoor uitgenodigd kunt worden.

2 sollicitaties
86 views


22-01-2020 Gemeente Elburg
Adviseur financiën

Adviseur financiën (36 uur per week)

Als adviseur financiën ben je nauw betrokken bij de uitdagingen waarmee de gemeente te maken heeft. Je adviseert over de financiële gevolgen van de diverse beleidsvoorstellen die je collega's schrijven. Je denkt daarbij op een creatieve wijze mee zodat tot implementatie overgegaan kan worden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van diverse verantwoordingsdocumenten zoals de jaarrekening en tussentijdse rapportages.

Functie-inhoud

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening van de gemeente;
 • Je bent als financieel adviseur aanspreekpunt voor collega's bij het opstellen de (meerjaren)begroting en tussentijdse rapportages;
 • Je biedt adequate ondersteuning aan budgetbeheerders, management en bestuur en verstrekt gevraagd en ongevraagd financiële adviezen;
 • Je neemt deel aan diverse (werk)groepen over uiteenlopende onderwerpen.

Arbeidsvoorwaarden

Op basis van de gestelde functie-eisen is het maximum salaris vastgesteld op € 4.406,- (schaal 10), bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Functie-eisen

 • Hbo werk- en denkniveau, blijkend uit bijvoorbeeld een afgeronde Hbo- opleiding bedrijfseconomie/accountancy;
 • Kennis van (of affiniteit met) overheidsfinanciën (BBV);
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen en begrijpt de politieke context;
 • Prima ontwikkelde analytische vaardigheden;
 • Je stelt prettig leesbare rapportages op;
 • Nauwkeurig en kwaliteitsgericht.

Werkomgeving

In de functie van adviseur financiën werk je samen met je directe collega's binnen het team organisatieadvies en administratie. Je bent makkelijk benaderbaar voor je andere collega's en schuift aan bij diverse overleggen.

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Collegialiteit, samenwerking, klantgerichtheid en aandacht voor het persoonlijk welzijn worden positief gewaardeerd door onze medewerkers. Meer informatie over de gemeente Elburg kun je vinden op onze website www.elburg.nl.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Nico de Groot, domeinmanager bedrijfsvoering/controller 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 29 januari 2020 inzenden via deze link.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 4 februari 2020.

2 sollicitaties
67 views

5 sollicitaties
106 views


20-12-2019 Gemeente Elburg
Planoloog

Planoloog voor 30-36 uur per week

De gemeente Elburg is op zoek naar een planoloog. In deze functie ben je, samen met de andere ruimtelijke ontwikkeling medewerkers, het aanspreekpunt op het gebied van de ruimtelijke planning en planologie van de gemeente Elburg.

Je gaat aan de slag met de implementatie van de Omgevingswet, met name op strategisch niveau. Elburg zet in op een meer samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid en regelgeving. Nieuw beleid willen we vanuit de omgevingsvisie op een integrale manier samen met alle betrokkenen vormgeven en uitwerken. Als planoloog ga je daar aan bijdragen.

Wat bieden wij?

Op basis van de gestelde functie-eisen is het maximum salaris € 4.406,- bruto per maand (functieschaal 10) op basis van 36 uur per week. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken.

We vragen iemand die:

 • Op de hoogte is van de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening
 • Zin heeft om samen te werken aan de implementatie van de Omgevingswet, specifiek op het terrein van visievorming en beleidsontwikkeling
 • Meewerkt aan initiatieven op het gebied van ruimtelijke ordening
 • Het management en bestuur met politieke sensitiviteit adviseert
 • Samenwerking met organisaties en inwoners initieert, bevordert en onderhoudt en draagvlak voor beleid en uitvoering zoekt en vindt.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een relevant HBO diploma met betrekking tot het vakgebied
 • Je hebt meerjarige relevante werkervaring
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Je hebt kennis van de Omgevingswet
 • Je bent initiatiefrijk in situaties die je probleemoplossend vermogen aanspreken
 • Je werkt zelfstandig vanuit een proactieve en klantgerichte benadering
 • Je houdt van samenwerken en zoekt naar een integrale aanpak.

Waar kom je terecht?

Elburg is een veelzijdige en goed bereikbare gemeente aan het Veluwemeer met historie, natuurschoon en recreatie. We zijn een organisatie met ruim 200 medewerkers, onderverdeeld in vier domeinen met zelfsturende teams. De organisatie opereert in een informele sfeer met korte lijnen en veel verantwoordelijkheden bij de medewerkers. Binnen het domein Ruimte houdt het team Beleid zich bezig met advisering en beleidsontwikkeling op het terrein van de fysieke leefomgeving binnen de gemeente Elburg. Samen met 12 collega's op het gebied van verkeer, ruimte, duurzaamheid, economie, toerisme en wonen draag je bij aan een leefbare woonomgeving. Kortom, voldoende uitdagingen!

Inlichtingen en sollicitatie Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Astrid Dijkstra, domeinmanager Ruimte, via 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 28 december 2019 richten aan de directeur van de gemeente Elburg en inzenden via deze link.

0 sollicitaties
66 views


13-12-2019 Gemeente Elburg
Lid Commissie Bezwaarschriften

Elburg en Nunspeet zijn twee veelzijdige en goed bereikbare buurgemeenten aan het Veluwemeer. De gemeenten Elburg en Nunspeet hebben samen bijna 50.000 inwoners en werken op verschillende gebieden intensief samen.

Beide gemeenten hebben gezamenlijk een Commissie Bezwaarschriften ingesteld. Deze onafhankelijke commissie adviseert de bestuursorganen van beide gemeenten over ingediende bezwaar-schiften. Vanwege het ontslagverzoek van een van de huidige commissieleden ontstaan er een vacature. De commissie bestaat uit een Kamer Algemene zaken en een Kamer Sociale zaken. Voor de Kamer Sociale zaken zijn wij op zoek naar:

Een lid voor de Commissie Bezwaarschriften

Het takenpakket

De Kamer Sociale zaken adviseert aan de bestuursorganen van de gemeente Nunspeet of Elburg naar aanleiding van bewaarschriften gericht tegen besluiten op diverse rechts-gebieden.

Wat verwachten wij van u?

 • een relevante opleiding op minimaal Hbo niveau;
 • deskundig op gebied van het sociaal domein, met name de Wmo en de Jeugdwet;
 • actuele kennis van het algemeen bestuursrecht;
 • een onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming;
 • beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en empathisch vermogen;
 • geen binding met het gemeentebestuur van Nunspeet of Elburg en u bent niet woonachtig in één van deze gemeenten;
 • beschikt over een tablet of laptop in verband met digitaal werken en papierloos vergaderen.

Vergoeding en tijdsbesteding De Kamer Sociale zaken houdt één keer per maand zitting op dinsdagmiddag in het gemeente-huis van Elburg en Nunspeet.

Er wordt per (dagdeel) zitting een vergoeding toegekend ter hoogte van € 175 voor een lid. Tevens worden de reiskosten op declaratiebasis vergoed overeenkomstig de tarieven zoals genoemd in paragraaf 10.2 van de Cao Rijk.

Inlichtingen en sollicitatie Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie Bezwaarschriften in Elburg, mevrouw mr. Y. de Vries-Pruim 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 12 januari 2020 inzenden via deze link: https://vacatures.one/16472/solliciteren

De selectiegesprekken vinden plaats op donderdagochtend 6 februari 2020 in het gemeentehuis van Elburg.

4 sollicitaties
122 views


12-12-2019 Gemeente Elburg
Beleidsmedewerker Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling

Beleidsmedewerker Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling

voor 30-36 uur per week

De gemeente Elburg is op zoek naar een beleidsmedewerker volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling. In deze functie ben je, samen met een collega, het aanspreekpunt op het gebied van volkshuisvesting en verantwoordelijk voor het volkshuisvestingsbeleid. Belangrijke taken hierin zijn het opstellen van een nieuwe woonvisie en het maken van prestatieafspraken. Daarnaast draag je samen met de andere ruimtelijke ontwikkeling medewerkers bij aan de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen.

Wat bieden wij?

Op basis van de gestelde functie-eisen is het maximum salaris € 4.406,- bruto per maand (functieschaal 10) op basis van 36 uur per week. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Wij vragen iemand die:

 • Op de hoogte is van de ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;
 • Het management en bestuur met politieke sensitiviteit adviseert;
 • De gemeente op volkshuisvestelijk gebied vertegenwoordigt in de regio;
 • Zorg draagt voor de vertaling van vastgesteld beleid in plannen en dit vertaalt naar de uitvoering;
 • Knelpunten in beleid en uitvoering signaleert en hiervoor oplossingsrichtingen presenteert;
 • Samenwerking met organisaties en inwoners initieert, bevordert en onderhoudt en draagvlak voor beleid en uitvoering zoekt en vindt.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een relevant HBO diploma met betrekking tot het vakgebied
 • Je hebt meerjarige relevante werkervaring;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt kennis van de Omgevingswet;
 • Je bent initiatiefrijk in situaties die je probleemoplossend vermogen aanspreken;
 • Je werkt zelfstandig vanuit een proactieve en klantgerichte benadering;
 • Je houdt van samenwerken en zoekt naar een integrale aanpak.

Waar kom je terecht?

Elburg is een veelzijdige en goed bereikbare gemeente aan het Veluwemeer met historie, natuurschoon en recreatie. We zijn een organisatie met ruim 200 medewerkers, onderverdeeld in vier domeinen met zelfsturende teams. De organisatie opereert in een informele sfeer met korte lijnen en veel verantwoordelijkheden bij de medewerkers. Binnen het domein Ruimte houdt het team Beleid zich bezig met advisering en beleidsontwikkeling op het terrein van de fysieke leefomgeving binnen de gemeente Elburg. Samen met 12 collega's op het gebied van verkeer, ruimte, duurzaamheid, economie, toerisme, wonen en beheer draag je bij aan een leefbare woonomgeving. Kortom, voldoende uitdagingen!

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Astrid Dijkstra, domeinmanager Ruimte, via 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 15 januari 2020 richten aan de directeur van de gemeente Elburg via deze link.

4 sollicitaties
123 views

0 sollicitaties
72 views


09-12-2019 Gemeente Elburg