Logo Gemeente Elburg

Vacatures geplaatst door Gemeente Elburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Elburg.

Laatste vacatures

Procesbegeleider aardgasvrije wijken

Procesbegeleider aardgasvrije wijken 24-36 uur per week

Jij durft je op onbekend terrein te begeven, hebt ervaring met het werken op wijk- en gebiedsniveau, een integrale kijk op de ontwikkeling van wijken en affiniteit met de energietransitie. Je krijg je er energie van om samen met bewoners, professionele stakeholders en ondernemers visies te ontwikkelen en deze om te zetten naar concrete plannen. Je zit net zo makkelijk aan de keukentafel bij een bewoner als in de bestuurskamer van de wethouder of corporatiedirecteur.

Ben jij een gedreven procesbegeleider wijkaanpakken die zijn of haar ervaring in wil zetten voor een duurzame leefomgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

 • Je draagt zorg voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte;
 • Je overlegt en werkt samen met collega's, partijen en inwoners aan uitvoeringsplannen om onze wijken aardgasvrij te maken;
 • Je bent daarbij ook het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven;
 • Als procesbegeleider enthousiasmeer je partijen en breng je partijen in beweging en werk je samen stap-voor-stap richting een duurzame leefomgeving;
 • Je organiseert, samen met collega's van communicatie en het energieloket, wijkbijeenkomsten.

Wat bieden wij?

Op basis van de gestelde functie-eisen is het maximum salaris € 5.067, - bruto per maand (functieschaal 11) bij een voltijds dienstverband. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan. Detachering vanuit je huidige werkgever is wat ons betreft ook bespreekbaar.

Wat neem je mee?:

 • Een relevant HBO/WO- diploma;
 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van participatietrajecten en het faciliteren van burgerinitiatieven;
 • Ervaring met het werken bij of met stakeholders als gemeente, woningcorporaties, netbeheerders en energiecoöperaties;
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Intrinsieke motivatie voor het verduurzamen van onze leefwereld;
 • Ervaring met projectmatig werken.

Er ligt een flinke opgave om de Transitievisie Warmte uit te voeren. Mocht je nog niet over de juiste ervaring beschikken maar wel de motivatie hebben om deze werkzaamheden vol enthousiasme op te pakken, dan nodigen we je uit om ook te solliciteren.

Werkomgeving

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Binnen het team werken kundige medewerkers in een gezellige werksfeer aan beleidsvoorstellen op het gebied van duurzaamheid, milieu, verkeer en vervoer, economie, toerisme en recreatie, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Benieuwd hoe het is om bij de gemeente Elburg te werken? Op onze website vind je meer informatie over de gemeente Elburg als werkgever.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Astrid Dijkstra, domeinmanager Ruimte, of Hettie Tychon, beleidsadviseur duurzaamheid via 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 12 maart 2020 inzenden via deze link.

2 sollicitaties
85 views


26-02-2020 Gemeente Elburg
Adviseur publiekszaken

Adviseur publiekszaken voor 36 uur per week

De adviseur publiekszaken regelt de verdeling van de taken binnen het team en zorgt voor de afstemming met andere teams en andere instanties die betrokken zijn bij de taakvelden burgerzaken, vergunningverlening en subsidie-afhandeling. De adviseur is de (juridische) vraagbaak voor de teamleden, helpt hen met het verbeteren van de kwaliteit van de uitgaande producten en zorgt dat er één gezamenlijk product komt.

Functie-inhoud

 • Het bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden en procedures voor bovengenoemde taakvelden en zorgen voor afstemming van werkzaamheden om te komen tot een integraal goed product;
 • Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het aandragen van oplossingen voor de realisatie en uitvoering van het gemeentelijk beleid, het ontwikkelen van alternatieven en het doen van voorstellen op bovengenoemde taakvelden;
 • Het intern en extern afstemmen en het adviseren aan het college over de afhandeling van aanvragen;
 • Het bijdragen aan de invoering van nieuwe wet- en regelgeving en zorgen voor het blijven optimaliseren van werkprocessen.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 4.406 (schaal 10) bruto per maand bij een voltijd dienstverband . Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Functie-eisen

 • Je beschikt minimaal over een relevante HBO-opleiding en hebt ruime kennis van de Awb en de Wabo;
 • Je hebt affiniteit met de bovengenoemde taakvelden en hebt een aantal jaren relevante werkervaring;
 • Kennis en relevante ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures is een pré;
 • Je bent in staat om samen met de andere teamleden de juridische kwaliteit van de beschikkingen te verbeteren;
 • Je bent een teamspeler en de verbindende factor van het team.

Werkomgeving

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Het team Publiekszaken is verantwoordelijk voor de taakvelden burgerzaken, vergunningverlening (zowel omgevings- als APV-vergunningen) en de uitvoering van een aantal subsidieregelingen.

Het team bestaat naast de vacante functie uit een accountmanager vergunningen, een adviseur burgerzaken, vier adviseurs omgevingsvergunning en negen medewerkers.

Benieuwd hoe het is om bij de gemeente Elburg te werken? Op op onze website vind je meer informatie over de gemeente Elburg als werkgever.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Ronald Schipper, domeinmanager Dienstverlening en over de procedure met P&O. Beide zijn bereikbaar via 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 17 februari inzenden via deze link: https://vacatures.one/17030/solliciteren

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 20 februari. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

0 sollicitaties
111 views


06-02-2020 Gemeente Elburg
Medewerker WOZ/heffen (24 uur per week)

Medewerker WOZ/heffen (24 uur per week)

Als medewerker WOZ/heffen draag je bij aan de juiste verwerking van de diverse belastingaanslagen en heffingen die de gemeente Elburg oplegt aan burgers, bedrijven en diverse instanties. Daarbij kun je denken aan afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, forensenbelasting, haven- en marktgelden en precariobelasting. Wat betreft de uitvoering van de WOZ verricht je controles op juistheid en volledigheid. Je bent de administratieve ondersteuning van de heffingsambtenaar.

Functie-inhoud

 • Je verzamelt diverse gegevens die nodig zijn voor een juiste aanslagoplegging;
 • Je verwerkt mutaties en doet volledigheidscontroles;
 • Je verzorgt het administratieve proces omtrent o.a. bezwaren en kwijtscheldingsverzoeken;
 • Je bent het aanspreekpunt voor burgers, bedrijven en instanties ten aanzien van bezwaren en kwijtscheldingen.

Arbeidsvoorwaarden

Op basis van de gestelde functie-eisen is het maximum salaris voorlopig vastgesteld op € 3.114,- (schaal 7), bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract aan.

Functie-eisen

 • Mbo werk- en denkniveau;
 • Goede administratieve vaardigheden;
 • Een professionele gesprekspartner;
 • Nauwkeurig en kwaliteitsgericht.

Werkomgeving

Binnen het team administratie werk je samen met 11 collega's die de primaire processen van de organisatie ondersteunen. Naast de administratie WOZ, heffingen en belastingen gaat het daarbij om de financiële administratie, salarisadministratie, invorderingen en de verzekeringsportefeuille.

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Collegialiteit, samenwerking, klantgerichtheid en aandacht voor het persoonlijk welzijn worden positief gewaardeerd door onze medewerkers. Meer informatie over de gemeente Elburg kun je vinden op onze website www.elburg.nl.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Nico de Groot, domeinmanager bedrijfsvoering/controller 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 6 februari 2020 inzenden via deze link.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 13 februari 2020. Hou er rekening mee dat je hiervoor uitgenodigd kunt worden.

3 sollicitaties
134 views


22-01-2020 Gemeente Elburg
Adviseur financiën

Adviseur financiën (36 uur per week)

Als adviseur financiën ben je nauw betrokken bij de uitdagingen waarmee de gemeente te maken heeft. Je adviseert over de financiële gevolgen van de diverse beleidsvoorstellen die je collega's schrijven. Je denkt daarbij op een creatieve wijze mee zodat tot implementatie overgegaan kan worden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van diverse verantwoordingsdocumenten zoals de jaarrekening en tussentijdse rapportages.

Functie-inhoud

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening van de gemeente;
 • Je bent als financieel adviseur aanspreekpunt voor collega's bij het opstellen de (meerjaren)begroting en tussentijdse rapportages;
 • Je biedt adequate ondersteuning aan budgetbeheerders, management en bestuur en verstrekt gevraagd en ongevraagd financiële adviezen;
 • Je neemt deel aan diverse (werk)groepen over uiteenlopende onderwerpen.

Arbeidsvoorwaarden

Op basis van de gestelde functie-eisen is het maximum salaris vastgesteld op € 4.406,- (schaal 10), bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Functie-eisen

 • Hbo werk- en denkniveau, blijkend uit bijvoorbeeld een afgeronde Hbo- opleiding bedrijfseconomie/accountancy;
 • Kennis van (of affiniteit met) overheidsfinanciën (BBV);
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen en begrijpt de politieke context;
 • Prima ontwikkelde analytische vaardigheden;
 • Je stelt prettig leesbare rapportages op;
 • Nauwkeurig en kwaliteitsgericht.

Werkomgeving

In de functie van adviseur financiën werk je samen met je directe collega's binnen het team organisatieadvies en administratie. Je bent makkelijk benaderbaar voor je andere collega's en schuift aan bij diverse overleggen.

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Collegialiteit, samenwerking, klantgerichtheid en aandacht voor het persoonlijk welzijn worden positief gewaardeerd door onze medewerkers. Meer informatie over de gemeente Elburg kun je vinden op onze website www.elburg.nl.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Nico de Groot, domeinmanager bedrijfsvoering/controller 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 29 januari 2020 inzenden via deze link.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 4 februari 2020.

2 sollicitaties
67 views

5 sollicitaties
107 views


20-12-2019 Gemeente Elburg