Logo Gemeente Elburg

Vacatures geplaatst door Gemeente Elburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Elburg.

Laatste vacatures

Toezichthouder Omgevingsvergunning

Toezichthouder Omgevingsvergunning voor 22 uur per week

De toezichthouder omgevingsvergunning heeft voorlichtende, toezichthoudende en controlerende taken op het beleidsterrein ruimte. Hoewel de protocollen voor controles vastliggen, weet de toezichthouder nooit wat hij ter plekke zal aantreffen. De omgang met klanten is een complexe factor en vraagt om flexibliteit en uitstekende communicatieve vaardigheden. Dit geldt des te meer omdat de toezichthouder zelfstandig werkt.

Functie-inhoud

 • het houden van toezicht op de naleving van de verleende omgevingsvergunningen;
 • het opsporen van overtredingen op grond van de Wabo en het onderzoeken van klachten;
 • het aanspreken van overtreders en het voeren van overleg om te komen tot een oplossing;
 • het opstellen van constateringsrapporten, het toezien op de nakoming en zo nodig melden van overtredingen voor verdere afhandeling.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 3.485 (schaal 8) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Functie-eisen

 • Je beschikt minimaal over een relevante MBO-opleiding op het gebied van bouwen;
 • Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring;
 • Je hebt ervaring in het werken met Squit XO voor het verwerken van je controlebevindingen;
 • Je bent tactisch, beschikt over overtuigingskracht en een klantgerichte instelling;
 • Je werkt zelfstandig, kan snel tot een oordeel komen en treedt doortastend op.

Werkomgeving

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Het team Toezicht en Handhaving houdt zich in hoofdzaak bezig het houden van toezicht op de naleving en het handhaven van alle wettelijke en gemeentelijke regels en verordeningen. Het gaat hierbij zowel om bestuursrechtelijke als om strafrechtelijke handhaving. Het team bestaat uit twee adviseurs, twee medewerkers, twee toezichthouders Omgevingsvergunning en drie toezichthouders/boa's openbare ruimte. Het toezicht op en de handhaving van de taakvelden milieu en slopen is overgedragen aan de omgevingsdienst.

Benieuwd hoe het is om bij de gemeente Elburg te werken? Op op onze website vind je meer informatie over de gemeente Elburg als werkgever.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Ronald Schipper, domeinmanager Dienstverlening en over de procedure met P&O. Beide zijn bereikbaar via 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 1 oktober 2019 inzenden via deze link: https://vacatures.one/15670/solliciteren

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 8 oktober 2019. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

0 sollicitaties
41 views


18-09-2019 Gemeente Elburg
Adviseur juridische- en bestuurlijke zaken, (28 uur per week)

Adviseur juridische- en bestuurlijke zaken, (28 uur per week)

Kun jij snel schakelen tussen diverse juridische vraagstukken die ook nog eens sterk uiteenlopend van aard zijn? Jij bent de juridisch adviseur voor zowel het ambtelijk personeel als het college van onze gemeente. Naast individuele casuïstiek formuleer en bewaak jij voor de organisatie onze juridische kwaliteitszorg.

Functie-inhoud

 • Adviseren van bestuur, management en medewerkers over juridische zaken (waaronder verordeningen, gemeenschappelijke regelingen en mandaatbesluit);
 • Optreden als belangbehartiger van de gemeente of gespreksleider bij diverse geschillen;
 • Het opzetten en borgen van juridische kwaliteitszorg in de organisatie;
 • Publicatie van lokale regelingen op de daartoe bestemde kanalen.

Arbeidsvoorwaarden

Op basis van de gestelde functie-eisen is het maximum salaris voorlopig vastgesteld op € 4.859,- (schaal 11), bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Functie-eisen

 • Afgeronde studie Nederlands Recht (WO);
 • Aantoonbare ervaring in mediation of andere vormen van informele geschillenbeslechting (optreden als gespreksleider tussen partijen. etc.);
 • Je bent in staat om informele geschillenbeslechting in te voeren in de organisatie;
 • Aantoonbare ervaring in formele afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures van de Awb;
 • Kennis van- en ervaring met- juridische kwaliteitszorg.

Werkomgeving

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Collegialiteit, samenwerking, klantgerichtheid en aandacht voor het persoonlijk welzijn worden positief gewaardeerd door onze medewerkers. In het team Organisatieadvies werken 13 medewerkers die adviseren over verschillende taakvelden zoals Financiën, P&O, inkoop, informatiebeveiliging, communicatie en juridische zaken. Meer informatie over de gemeente Elburg kun je vinden op onze website www.elburg.nl.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Nico de Groot, domeinmanager bedrijfsvoering/controller, 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 29 september 2019 inzenden via dit sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

3 sollicitaties
119 views


11-09-2019 Gemeente Elburg
Functioneel Beheerder (36 uur p.w.)

Functioneel beheerder (36 uur p/w)

Hou jij van nieuwe ontwikkelingen?

Vind jij het leuk om te werken op het snijvlak van business, archief en ICT?

En wil jij je daarnaast inzetten voor een betere informatievoorziening voor maatschappij én overheid?

Dan zijn wij naar elkaar op zoek!

Stel je de situatie als volgt voor: Een kleine overheidsorganisatie staat aan de vooravond van een digitale transformatie en heeft daarvoor grote ambities. Naast dat de organisatie zelf volledig digitaal wil werken, heeft zij een belangrijke regionale taak; het borgen van digitale duurzaamheid in de regio door het oprichten van een e-Depot voor vijf gemeenten. Om deze ambities waar te maken, moet de bestaande technische infrastructuur worden geharmoniseerd en een aantal applicaties opnieuw worden ingericht. De fase van de tekentafel is voorbij; het is nu tijd voor het daadwerkelijk zetten van stappen. Dat is precies de opgave waar het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe voor staat!

Wat ga je doen?

Als functioneel beheerder vervul je een belangrijke rol in het waarmaken van onze ambities. Je bent verantwoordelijk voor het functioneel beheer van het e-Depot. Je zet jouw kennis over applicaties en techniek in voor het inrichten en beheren van dit e-Depot.

Daarbij richt jij je op de volgende taken:

 • Ondersteunen bij de inrichting van de technische e-Depotomgeving;
 • Oplossen van technische en functionele vraagstukken voor het inrichten van de beheerorganisatie voor het e-Depot;
 • Uitvoeren van e-Depot pilots;
 • Uitvoeren van aansluittrajecten op het e-Depot voor onze gemeenten;
 • Uitvoeren van migraties, conversies, datamapping en XML scripting/bewerking;
 • Realiseren en beheren van diverse koppelingen tussen e-Depot en bronapplicaties.

Naast het e-Depot beheer je diverse proces-ondersteunende applicaties van het SNWV. Je bent bij vragen en problemen de contactpersoon voor leveranciers en gebruikers van de diverse applicaties.

 • Je beheert het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis, nog in te richten zaaksysteem/DMS van het Streekarchivariaat, website, en eventueel andere applicaties;
 • Je ondersteunt en instrueert je collega's en vrijwilligers van het SNWV betreffende alle ICT gerelateerde zaken, van archiefbeheerssystemen tot kantoorautomatisering en Social Media applicaties;
 • Je draagt zorg voor de niet-geautomatiseerde informatievoorziening.

We zijn een organisatie die grote waarde hecht aan zelfontplooiing. De benoemde taken en verantwoordelijkheden zijn een greep uit de mogelijkheden en kansen die er liggen. Mocht dat nog niet genoeg voor je zijn dan kijken we graag samen met jou naar wat je nodig hebt om ook jouw ambities te realiseren.

Wat bieden wij?

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 3.805.- (schaal 9) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Omdat je in het begin veel met de adviseur digitaal informatiebeheer zult samenwerken, vormt het gemeentehuis van Elburg jouw standplaats.

Wie ben jij?

 • Je beschikt over een Hbo-opleiding, bij voorkeur in de richting van informatiedienstverlening;
 • Je hebt kennis van en ervaring met functioneel beheer en gebruikersondersteuning (BiSL);
 • Je hebt affiniteit met technisch beheer van ICT-componenten;
 • Je bent communicatief vaardig; je kunt technische vraagstukken vertalen voor gebruikers, leveranciers en niet-ingewijden;
 • Je hebt analytisch denkvermogen en excelleert in een dynamische omgeving;
 • Je kan zowel goed zelfstandig als in teamverband werken;
 • Enige kennis van recordmanagement, digitale duurzaamheid, het e-Depot en collectiebeheersystemen is mooi meegenomen, maar geen strikte noodzaak. Wat je niet weet, leren wij je wel!

Wie zijn wij?

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Het SNWV is een ambitieuze archiefdienst die de doorgroei naar een expertisecentrum voor digitale duurzaamheid op de Noordwest-Veluwe doormaakt. Wil je meer weten over de functie? Dan kun je contact opnemen met Hajo de Roo, Streekarchivaris, telefoonnummer 06-54695728. Informatie over de gemeente Elburg en het Streekarchivariaat kun je vinden op onze websites www.elburg.nl en www.streekarchivariaat.nl

Solliciteer!

Als jij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe wilt helpen uitgroeien tot het expertisecentrum van digitale duurzaamheid voor de regio Noordwest-Veluwe, solliciteer dan uiterlijk op 22 september op deze functie via https://vacatures.one/15540/solliciteren!

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

7 sollicitaties
108 views


06-09-2019 Gemeente Elburg
Administratief en secretarieel medewerker (32 - 36 uur p.w.)

Administratief en secretarieel medewerker (32 - 36 uur p.w.)

Binnen het sociaal domein zijn er diverse medewerkers die staan te springen om een collega die hen administratieve en secretariële ondersteuning kan bieden. Jij bent die administratieve duizendpoot die snel kan schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Op jou kunnen we rekenen!

Functie-inhoud

 • Verrichten van diverse ondersteunende administratieve taken binnen het sociaal domein;
 • Verzorgen van de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van (lokale en regionale) vergaderingen en bijeenkomsten o.a. basismobiliteit, Wmo Inkoop, beleidsgroepen Jeugd, huisartsenoverleg, Portefeuillehouders-overleg Sociaal Domein, Regiegroep maatschappelijke zorg, Onderwijs, directeurenoverleg, Maatschappelijke Stage, etc.;
 • Beheren van agenda's en afspraken;
 • Beheren van de website Elburgwijzer.nl, bijdragen aan het opstellen van nieuwsbrieven etc..
 • Bijdragen aan het verder optimaliseren van digitale werkprocessen, beschikkingen en brieven.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 2.986,- (functieschaal 7) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Functie-eisen

 • Je beschikt over tenminste een MBO denk- en werkniveau, bijvoorbeeld MBO Secretaresse (niveau 4).
 • Je hebt de afgelopen jaren relevante werkervaring op gedaan, kennis van ervaring met het sociaal domein is een pré;
 • Je kan snel schakelen, bent daadkrachtig en resultaatgericht;
 • Je werkt zelfstandig vanuit een proactieve en klantgerichte benadering;
 • Je werkt nauwkeurig en bent digitaal vaardig;
 • Je bent dienstverlenend ingesteld;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Werkomgeving

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Je verricht je werkzaamheden op het domein Samen leven waarin diverse teams werken aan het opstellen en uitvoeren van beleid voor diverse maatschappelijke en sociale vraagstukken. Collegialiteit, samenwerking, klantgerichtheid en aandacht voor het persoonlijk welzijn worden positief gewaardeerd door onze medewerkers.

Benieuwd hoe het is om bij de gemeente Elburg te werken? Op onze website vind je meer informatie over de gemeente Elburg als werkgever.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan Hofstede, domeinmanager Samen leven, 0525-688688. Je sollicitatie kun je tot uiterlijk 20 september 2019 inzenden door gebruik te maken van dit sollicitatieformulier.

1 sollicitatie
220 views


05-09-2019 Gemeente Elburg
Regisseur vergunningen (30-36 uur)

Regisseur vergunningen voor 30-36 uur per week

Binnen het Omgevingsrecht staan verschillende veranderingen op stapel. De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen maken het werkveld, voor wat betreft het afhandelen van aanvragen om vergunning, dynamisch. Jij wil graag je bijdrage leveren en zorgen voor de juiste dynamiek zowel binnen het team als richting onze klanten.

Functie-inhoud

Het gaat hier om een nieuwe functie om de dienstverlening verder te verbeteren. De Regisseur vergunningen is de spin in het web als het gaat om complexe aanvragen voor (omgevings)vergunning.

De interne en externe klanten hebben uiteenlopende behoeften die tegen de achtergrond van de mogelijkheden beoordeeld moeten worden. Je communiceert pro actief met aanvragers en collega's en beoordeelt zo nodig de mogelijkheid om in bepaalde situaties af te kunnen wijken van de standaard. Je weet daarbij goed om te gaan met druk van anderen vanuit tegengestelde of eigen belangen. De verschillende deelprocessen en procedures vragen om bewaking en controle. Je zoekt uit welke wettelijke procedure van toepassing is, adviseert de aanvrager over alternatieven en bewaakt de voortgang van de procedure. Je bent verantwoordelijk voor de (juridische) kwaliteit en de tijdigheid van de vergunningen.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 3.805 (schaal 9) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Functie-eisen

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau en beschikt over een relevant vakdiploma.
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring in het vakgebied en kennis van de WABO en andere relevante wetgeving.
 • Je kan de communicatie aanpassen aan de situatie en het publiek.
 • Je bent in staat om juridische tekst te vertalen in teksten die de aanvrager begrijpt.
 • Je beschikt over de competenties verantwoordelijkheid, oordeelsvorming, klantgerichtheid en kwaliteitsgerichtheid.

Werkomgeving

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Je maakt deel uit van het team Publiekszaken van het domein Dienstverlening. Het team Publiekszaken behandelt de tweedelijns klantcontacten. Het gaat om dienstverlening aan inwoners op het gebied van burgerzaken, vergunningen en subsidies. De medewerkers werken samen op een klantgerichte en integrale manier aan de vraag achter de aanvraag van de klant.

Benieuwd hoe het is om bij de gemeente Elburg te werken? Op op onze website vind je meer informatie over de gemeente Elburg als werkgever.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Ronald Schipper, domeinmanager Dienstverlening en over de procedure met P&O. Beide zijn bereikbaar via 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 21 september 2019 inzenden via deze link: https://vacatures.one/15546/solliciteren

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 3 oktober 2019. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

5 sollicitaties
83 views


04-09-2019 Gemeente Elburg