Logo Gemeente Elburg

Jobs posted by Gemeente Elburg

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Elburg.

Latest jobs

Beleidsmedewerker Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling

Beleidsmedewerker Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling

voor 30-36 uur per week

De gemeente Elburg is op zoek naar een beleidsmedewerker volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling. In deze functie ben je, samen met een collega, het aanspreekpunt op het gebied van volkshuisvesting en verantwoordelijk voor het volkshuisvestingsbeleid. Belangrijke taken hierin zijn het opstellen van een nieuwe woonvisie en het maken van prestatieafspraken. Daarnaast draag je samen met de andere ruimtelijke ontwikkeling medewerkers bij aan de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen.

Wat bieden wij?

Op basis van de gestelde functie-eisen is het maximum salaris € 4.406,- bruto per maand (functieschaal 10) op basis van 36 uur per week. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Wij vragen iemand die:

 • Op de hoogte is van de ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
 • Het management en bestuur met politieke sensitiviteit adviseert
 • De gemeente op volkshuisvestelijk gebied vertegenwoordigt in de regio
 • Zorg draagt voor de vertaling van vastgesteld beleid in plannen en dit vertaalt naar de uitvoering
 • Knelpunten in beleid en uitvoering signaleert en hiervoor oplossingsrichtingen presenteert
 • Samenwerking met organisaties en inwoners initieert, bevordert en onderhoudt en draagvlak voor beleid en uitvoering zoekt en vindt.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een relevant HBO diploma met betrekking tot het vakgebied
 • Je hebt meerjarige relevante werkervaring
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Je hebt kennis van de Omgevingswet
 • Je bent initiatiefrijk in situaties die je probleemoplossend vermogen aanspreken
 • Je werkt zelfstandig vanuit een proactieve en klantgerichte benadering
 • Je houdt van samenwerken en zoekt naar een integrale aanpak.

Waar kom je terecht?

Elburg is een veelzijdige en goed bereikbare gemeente aan het Veluwemeer met historie, natuurschoon en recreatie. We zijn een organisatie met ruim 200 medewerkers, onderverdeeld in vier domeinen met zelfsturende teams. De organisatie opereert in een informele sfeer met korte lijnen en veel verantwoordelijkheden bij de medewerkers. Binnen het domein Ruimte houdt het team Beleid zich bezig met advisering en beleidsontwikkeling op het terrein van de fysieke leefomgeving binnen de gemeente Elburg. Samen met 12 collega's op het gebied van verkeer, ruimte, duurzaamheid, economie, toerisme, wonen en beheer draag je bij aan een leefbare woonomgeving. Kortom, voldoende uitdagingen!

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Astrid Dijkstra, domeinmanager Ruimte, via 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 24 december 2019 richten aan de directeur van de gemeente Elburg via deze link https://vacatures.one/16484/solliciteren

0 applications
51 views


09-12-2019 Gemeente Elburg
Tijdelijk medewerker KCC (30 uur p/w)

Tijdelijk medewerker KCC

2 jaar voor 30 uur per week

Het Klant Contact Centrum (KCC) is voor de gemeente één van de belangrijkste communicatiekanalen met burgers. Het KCC is onder meer verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen over vergunningen, belastingen, subsidies en uitkeringen. De medewerker KCC is het visitekaartje voor onze gemeente! Hij of zij is vaak het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van onze gemeente. De medewerker KCC heeft een grote verantwoordelijkheid om klantvriendelijke en klantgerichte gesprekken te voeren.

Functie-inhoud

De nadruk in de functie ligt op het telefonisch contact. Zonder de klant 'echt te kennen of te zien' moet de medewerker KCC in staat zijn om de juiste informatie of het juiste product te vestrekken.

 • Je staat bellers te woord en handelt de eenvoudige zaken direct zelf af. Zo nodig verwijs je door.
 • Je verstrekt informatie over producten aan burgers vanuit de producten- en dienstencatalogus.
 • Je neemt de meldingen m.b.t. de openbare ruimte en klachten aan en zet deze uit in de organisatie.
 • Je neemt meldingen gevonden/verloren voorwerpen aan en handelt deze af.
 • Je registreert klantcontacten in het klanctcontactsysteem.
 • Je plant afspraken in voor bezoek aan de themabalies.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 2.818 (schaal 6) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. De gemeente Elburg kent aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden en opleidingsfaciliteiten.

Functie-eisen

De medewerker KCC heeft veel klantcontacten waarvan niet van te voren duidelijk is hoe het zal verlopen. Iedere klant reageert op eigen wijze. De medewerker KCC moet dus goed kunnen luisteren, makkelijk communiceren en goed over komen aan de telefoon. Dat vraagt om flexibliteit, uitstekende communicatieve vaardigheden en zelfstandig kunnen werken.

 • Je bent minimaal in het bezit van een MBO diploma, richting administratie, aangevuld met een opleiding medewerker KCC.
 • Je hebt ervaring met de werkzaamheden.
 • Je bent klantgericht, representatief, enthousiast en stressbestendig.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren.
 • Je hebt ervaring met kantoorautomatisering (o.a. word, excel en outlook).
 • Je bent flexibel inzetbaar en collegiaal.

Werkomgeving

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Het team Publiekszaken behandelt de tweedelijns klantcontacten. Het gaat om dienstverlening aan inwoners op het gebied van vergunningen, belastingen, subsidies en uitkeringen. De medewerkers werken samen op een klantgerichte en integrale manier aan de vraag achter de aanvraag van de klant.

Benieuwd hoe het is om bij de gemeente Elburg te werken? Op op onze website vind je meer informatie over de gemeente Elburg als werkgever.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Ronald Schipper, domeinmanager Dienstverlening en over de procedure met P&O. Beide zijn bereikbaar via 0525-688688.

Je sollicitatie kun je tot 15 december inzenden via deze link: https://vacatures.one/16356/solliciteren

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 19 december. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

2 applications
131 views


28-11-2019 Gemeente Elburg
Medewerker beheer GEO-informatie

Medewerker beheer GEO-informatie (32-36 uur per week)

Ben jij een "pietje precies"? Werk je systematisch en op een logische wijze aan het beheren van gegevens? Word jij enthousiast van (digitaal) kaartmateriaal? Kun jij uit de voeten met diverse geo-applicaties, waarin jij gegevens op een klantvriendelijke wijze inzichtelijk kunt maken?

Functie-inhoud

 • (Proces) verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van BGT, BRO, BRK en Wkbp;
 • Kwaliteitsborging van BGT en BRO m.b.t. ENSIA- audits;
 • Mede opbouwen/bijhouden objecten BGT d.m.v. stereo-kartering en verwerking van metingen m.b.v. Giskit Basiskaart (op AutocadMap) en IMGeo Datamanager;
 • Gegevensanalyse BGT/BAG/BOR en aandragen van oplossingen bij afwijkingen;
 • Controle van BGT-objecten aan de hand van beeldmateriaal;
 • Vervaardigen van matenplannen t.b.v. woningbouwprojecten en het hieruit vaststellen van de uit te zetten grenspunten;
 • Verstrekken van GEO-informatie aan gebruikers;
 • Bepalen van inhoud bestaande bouw VAB-locaties;
 • Vervaardigen van Digitaal terrein model (DTM) en het op basis hiervan beoordelen van inhoudsberekeningen;
 • Functioneel beheer van AutocadMap, Giskit Basiskaart, Giskit LKI en Erdas Stereo Analyst;
 • Voert overleg met diverse interne -en externe partijen, (landelijke)bronhouders m.b.t. de genoemde basisregistraties.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 3.968,- (schaal 9) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Functie-eisen

 • Je hebt HBO denk- en werkniveau, blijkend uit een afgeronde Hbo-opleiding;
 • Je hebt kennis van de onderlinge samenhang van basisregistraties;
 • Je houdt van vernieuwing en vindt het belangrijk om zaken goed af te maken.

Werkomgeving

De speerpunten van de gemeente Elburg zijn: dichtbij, meer samenleving en minder gemeente, werken vanuit de bedoeling en excellente dienstverlening. Een mooie ambitie die niet alleen gevolgen heeft voor onze werkwijze, maar ook voor onze cultuur.

Bij de gemeente Elburg werken ruim 200 medewerkers. Met 7 collega's werk je in het team Basisregistraties aan het beheer van (basis)gegevens en het beschikbaar stellen van diverse basisregistraties ten behoeve van interne processen en onze dienstverlening.

Benieuwd naar hoe het is om te werken voor onze organisatie? Kijk op www.elburg.nl.

Inlichtingen en sollicitatie Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Nico de Groot, domeinmanager Bedrijfsvoering, telefoonnummer 0525-688688. Je sollicitatie kun je tot 11 december 2019 hier inzenden.

0 applications
101 views


27-11-2019 Gemeente Elburg
Medewerker(s) streekarchivariaat

Hou jij van lokale en regionale historie?

Vind jij het leuk om te werken op het snijvlak van dienstverlening en archiefbeheer?

En wil jij je daarnaast inzetten voor een betere informatievoorziening voor maatschappij én overheid?

Dan zijn wij naar elkaar op zoek!

Als Medewerker Streekarchivariaat Noord West Veluwe (SNWV) vervul je een belangrijke rol in het waarmaken van onze ambities. Je zet jouw kennis van (lokale) historie en archieven in bij de dienstverlening naar onze klanten: de bezoekers, vrijwilligers en de medewerkers van de gemeentelijke organisaties. Je bent bij vragen en verzoeken in de vestiging van het SNWV het eerste aanspreekpunt.

We zijn een organisatie die grote waarde hecht aan zelfontplooiing. Het betreft hier uitbreiding en vervanging van bestaande functies in de dienstverlening, waarbij er ook ruimte is om deze in samenwerking met je directe collega's naar eigen inzicht verder vorm te geven. De onderstaande taken en verantwoordelijkheden zijn daarom enkel een greep uit de mogelijkheden en kansen die er liggen!

Een greep uit de werkzaamheden:

 • Je zorgt samen met je collega's voor optimale dienstverlening in onze studiezalen;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het planmatig beheer van een grote hoeveelheid analoog en digitaal archiefmateriaal;
 • Je zorgt voor een goed toegankelijke handbibliotheek;
 • Je maakt archiefbestanden klaar voor digitalisering, ontsluiting of restauratie;
 • Je maakt collecties en archiefbestanden toegankelijk volgens de standaarden die daarvoor gelden.

Wat bieden wij?

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 2.846,- (schaal 6) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Welke kennis, ervaring en competenties vinden wij belangrijk?

 • Je beschikt over een Mbo- opleiding, bij voorkeur in de richting van archief-assistent of informatiedienstverlening;
 • Je hebt kennis van en ervaring met gebruik en beschikbaarstelling van archieven en collecties;
 • Je hebt affiniteit met het werken in een digitale omgeving;
 • Je kan zowel goed zelfstandig als in teamverband werken;
 • Je bezit communicatief vermogen om "klanten" in verschillende rollen, bijvoorbeeld bestuur, gebruikers (intern) en bezoekers op juiste en aangepaste wijze te bedienen.
 • Je hebt analytisch denkvermogen en vindt het niet erg om in een snel veranderende omgeving te werken;
 • Enige kennis van recordmanagement, digitale duurzaamheid, het e-Depot en collectiebeheersystemen is mooi meegenomen, maar geen strikte noodzaak. Wat je niet weet, leren wij je wel!

Dus als jij het SNWV wilt helpen uitgroeien tot het collectieve geheugen van de regio Noordwest-Veluwe, solliciteer dan direct!

Wie zijn wij?

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

Het Streekarchivariaat draagt zorg voor het beheer en de beschikbaarstelling van de gemeentelijke archieven en collecties op diverse archieflocaties. Daarnaast houdt het SNWV toezicht op het archief- en informatiebeheer bij de gemeenten en doet op basis van inspecties aanbevelingen aan de deelnemende gemeenten, waaronder diverse gemeenschappelijke regelingen. Het SNWV is een ambitieuze archiefdienst die de doorgroei naar een expertisecentrum voor digitale duurzaamheid op de Noordwest-Veluwe doormaakt.

Het team Streekarchivariaat bestaat op dit moment uit 10 medewerkers die op de verschillende archieflocaties het archiefbeheer en de dienstverlening uitvoeren. Het werkgeverschap van het samenwerkingsverband wordt uitgevoerd door de gemeente Elburg.

Meer weten?

Heb je inhoudelijke vragen en wil je meer weten over de functie of wil je nadere informatie over de procedure? Dan kun je contact opnemen met Hajo de Roo, Streekarchivaris of Rudolf Bosch, adjunct-Streekarchivaris, telefoonnummer 0525-688688.

Informatie over de gemeente Elburg en het Streekarchivariaat kun je vinden op onze websites www.elburg.nl en www.streekarchivariaat.nl.

Solliciteer

In totaal staat er 90 uur vacatureruimte open! We zien graag in je sollicitatiebrief terug voor hoeveel uren per week wij een beroep op jou mogen doen.

Je sollicitatie kun je tot uiterlijk 10 december 2019 richten aan de directie van de gemeente Elburg en via deze link inzenden.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 16 en dinsdag 17 december 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

3 applications
100 views


26-11-2019 Gemeente Elburg
Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid (28-32 uur)

Team openbare orde en veiligheid bestaat uit enthousiaste medewerkers die betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor een veilig Elburg! Vanwege het vertrek van een collega zijn we op zoek naar een stevige beleidsmedewerker met brede ervaring in het veiligheidsdomein met wie het goed samenwerken is. In deze veelzijdige functie sta je rechtstreeks in contact met de samenleving en samenwerkingspartners buiten en binnen de gemeente. Jij legt de verbinding tussen de dagelijkse praktijk en onze gemeentelijke visie en weet dit te vertalen in beleidsvoorstellen en adviezen.

Functie-inhoud

De beleidsmedewerker ontwikkelt en evalueert beleid. Ondermijning is een hot item dat komende jaren je agenda zal bepalen. Daarnaast denken we concreet ondermeer aan de volgende taken:

 • Evenementenbeleid, bewaken kwaliteit uitvoering en toezicht op de vergunningverlening;
 • Coördinatie Bibob;
 • Beleidsontwikkeling en beleidsadvisering van het gemeentelijk deel van de crisisbeheersing (opleiden, trainen, oefenen & planvorming) en dit coördineren;
 • Optreden als adviseur crisisbeheersing in GBT en RO, officier van dienst bevolkingszorg in multidisciplinaire crisisteams en de regionale crisisorganisatie. Meedraaien in piket;
 • Beleidsadvisering inzake de lokale en regionale brandweerorganisatie;
 • Samenwerken met veiligheidsregio, regionale brandweer, GHOR, andere gemeenten e.a.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximum salaris € 4.362 (schaal 10) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en mogelijkheden tot thuiswerken. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Functie-eisen

Als persoon ben je een proactieve, energieke en vakbekwame gesprekspartner. Daarbij ben je pragmatisch en ambitieus, je denkt op creatieve wijze vooruit om zo doelen te bereiken. Je bent in staat om incidenten snel in de juiste context te beoordelen, de relevante partners bij elkaar te brengen en een bestuurlijk gedragen aanpak te ontwikkelen en te coördineren.

 • Je beschikt minimaal over een HBO denk- en werkniveau, blijkend uit een afgeronde HBO-opleiding;
 • Je hebt bij voorkeur meerjarige ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je bent flexibel en het is voor jou geen probleem om buiten werktijden bereikbaar te zijn bij calamiteiten;
 • Je kunt snel schakelen en zelfstandig werken.

Werkomgeving

De speerpunten van de gemeente Elburg zijn: dichtbij, meer samenleving en minder gemeente, werken vanuit de bedoeling en excellente dienstverlening. Een mooie ambitie die niet alleen gevolgen heeft voor onze werkwijze, maar ook voor onze cultuur. Om deze ambitie waar te maken hebben we jou nodig!

Benieuwd naar hoe het is om te werken voor onze organisatie? Kijk op www.elburg.nl.

Inlichtingen en sollicitatie Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan Hofstede, domeinmanager Samen leven. Je sollicitatie kun je tot en met uiterlijk 4 december 2019 hier inzenden.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandagochtend 9 december 2019. Houd er rekening mee dat je hiervoor uitgenodigd kunt worden!

1 application
109 views


20-11-2019 Gemeente Elburg