Logo Astorium

Jobs posted by Astorium

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Astorium.

Latest jobs

Manager Finance & Business Control

Als Manager Finance & Business Control ben jij o.a. verantwoordelijk voor:

 • Planning & Control cyclus: financiële rapportages, kostenverrekeningen, begrotingen, de jaarrekening en meerjarenplannen.
 • Verbeteren van operationele processen en controles o.a. opzetten en uitrollen van nieuwe budgetstructuur voor alle afdelingen en opzetten controle kwaliteit onderwijs.
 • Coachen en begeleiden van collega's in de bewustwording naar een gezonde financiële huishouding.
 • Adviseren College van Bestuur m.b.t. beleid en de (financiële) consequenties daarvan.
 • Je geeft leiding aan één medewerker financiën en 3 medewerkers van de deelnemersadministratie.

5 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views


01-12-2020 Astorium
Projectleider

Als logistiek Projectleider ben je verantwoordelijk voor:

 • aansturen van alle functies op de locatie
 • het maken van een uitvoeringsplan om zo snel mogelijk met het project te starten
 • het borgen van processen en zorgen dat deze ook nageleefd worden
 • het onderhouden van contacten met leveranciers, gemeenten en doelgroepen

1 application
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views


26-11-2020 Astorium
Manager Personeels- en Salarisadministratie

Als Manager Personeels- en Salarisadministratie heb jij de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • aansturen en motiveren van het PSA team (7 medewerkers)
 • zorg dragen voor een efficiënte en correcte personeels- en salarisadministratie
 • vertalen en implementeren van beleid, wet- en regelgeving naar de organisatie, afdelingen, werkprocessen en systemen
 • huidige werkprocessen helder in kaart brengen en borgen binnen de organisatie
 • zichtbaarheid van de afdeling creëren binnen de organisatie
 • operationeel inzetbaar voor het leiden van interne projecten

7 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
14 views

0 applications
0 views


25-11-2020 Astorium
Manager Business Control

COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het COA is sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Ze begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Ze werken daarbij nauw samen met andere organisaties.

Het team Business Control bestaat uit een team van ongeveer 20 (senior) businesscontrollers en maakt deel uit van de afdeling Financiën bij de directie Bedrijfsvoering. Als Manager Business Control maak je deel uit van het MT van Financiën waarbij het versterken van de onderlinge samenhang en verbinding binnen Financiën hoog op de agenda staat. Je komt te werken binnen de afdeling Financiën en werkt samen met nog 4 enthousiaste collega teamhoofden.

Als Manager Business Control heb de volgende verantwoordelijkheden:

 • je geeft hiërarchisch en inhoudelijk leiding aan ongeveer 20 medewerkers
 • je coacht en stimuleert de verbinding binnen het team, tussen teams, binnen de organisatie als geheel en met externe partijen buiten de organisatie
 • je stimuleert en inspireert je medewerkers tot het leveren van uitstekende resultaten en kwaliteit
 • je voorziet samen met het team de organisatie van kwalitatief uitstekende business en financiële informatie
 • je neemt deel aan MT overleggen waarbij het versterken van de onderlinge samenhang en verbinding belangrijk is
 • je treedt waar nodig is als projectleider, leidt de uitvoering van het project en handelt randvoorwaarden tijdens de realisatie
 • je monitort de uitvoering van de werkzaamheden en controleert deze aan de gestelde uitgangspunten en doelen

1 application
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job


25-11-2020 Astorium
Senior Systeem- en Applicatiebeheerder

Als Senior Systeem- en Applicatiebeheerder, ben jij verantwoordelijk voor:

 • Het goed functioneren van AD, Azure AD, Microsoft Endpoint Manager (Intune), Identity and Access Management (HelloID van Tools4ever) en Office365 diensten
 • Proactief monitoren van deze omgevingen
 • Het doen van verbetervoorstellen om de systemen en services up-to-date en beschikbaar te houden (met oog voor de mogelijkheden van een hybride omgeving)
 • Uitvoeren van vernieuwingen en onderhoud in samenspraak met je collega's of in projectverband (nadat je een solutions design hebt gemaakt).
 • Je houdt contact met leveranciers over voortgang van gemelde incidenten en leveringen
 • Beheren van de Windows servers
 • Samen met de IT-partner richt je het beheer in waarbij je incidenten analyseert, oplost en zodanige maatregelen neemt dat je ze voor bent
 • Je zorgt voor het documenteren van de omgevingen die je beheert en actualiseert deze op basis van de doorgevoerde wijzigingen

2 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job


20-11-2020 Astorium