Logo Provincie Zeeland

Vacatures geplaatst door Provincie Zeeland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Provincie Zeeland.

Laatste vacatures

Adviseur programmeren voor beheer en onderhoud provinciale infra

De provincie beheert 400 km wegen, 106 km parallelwegen en 281 km fietspaden met ingelegen bruggen, tunnels en viaducten. Ook de instandhouding van de Zeelandbrug, het Kanaal door Walcheren met bijbehorende sluiscomplexen en bruggen alsmede de aanlandingsvoorzieningen van het fietsvoetveer te Vlissingen en Breskens valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling Infrastructuur & Vastgoed.

Waarom:

De afgelopen jaren is assetmanagement als leidend principe omarmt binnen het beheren en onderhouden van de provinciale infrastructuur. In maart 2018 hebben PS het Beheerkader Infrastructuur vastgesteld. De principes van assetmanagement zijn ook organisatorisch doorgevoerd in de afdeling Infrastructuur en Vastgoed; zo werkt het team programmeren samen met team plannen & voorbereiden en team projecten aan (de voorbereiding van) het meerjarige beheer en onderhoud van de (vaar)wegen. In opdracht van het programma regionale bereikbaarheid en de opgave slimme mobiliteit wordt gewerkt aan een toekomstbestendige infrastructuur voor Zeeland.

Vanwege vertrek (interne doorstroom) van een adviseur zoeken we een opvolg(st)er die inhoud geeft aan de continue verbetering van het werkproces binnen de afdeling. Dat doe je samen met je collega-adviseurs binnen het team programmeren en op alle onderdelen van de beheercyclus, waarbij jij je met name richt op de financiële verwerking en verantwoording.

Wat:

Het team programmeren kent 4 belangrijke pijlers:

 1. Planning & beheren - Hoe kunnen we beter vooruit kijken
 2. Dienstverlening - Hoe organiseren we dat steeds beter
 3. Continue verbeteren (projecten) - Wat kan beter
 4. Informatiemanagement - Data op orde

Op verschillende onderdelen lever je als adviseur programmeren een bijdrage aan alle 4 de pijlers waaraan je samen met de collega's binnen het team werkt. Daarbij ligt het accent in jouw functie op:

 • De coördinatie, samenstelling en actualisatie van het meerjarenprogramma voor de instandhouding van de provinciale infrastructuur conform de principes van assetmanagement;
 • Het integraal voorbereiden van de input namens de afdeling I&V aan de provinciale planning & controlcyclus. Dat bestaat uit de beleidsmatige en cijfermatige bijdrage aan de Voor- en Najaarsnota, de Begroting, de Jaarstukken en de Kwartaalgesprekken en daarbij behorende rondes budgetbewaking;
 • Het (proactief) adviseren en informeren van het coördinatieteam en de budgethouders binnen de afdeling;
 • Het vervullen van de rol van intermediair tussen de afdeling I&V en de afdeling Financiën;
 • Diverse algemene beleidsmatige taken, die gericht zijn op het efficiënt beheren van de provinciale infrastructuur;
 • Tevens ben je binnen de afdeling (eind) verantwoordelijk voor de afhandeling aansprakelijkstellingen door derden op gebied van (vaar)wegbeheer (schadeclaims).

Hoe:

Je werkt vanuit het team programmeren binnen de afdeling Infrastructuur en Vastgoed samen met je collega adviseurs aan de 4 genoemde pijlers. Daarbij ligt het accent ligt op het steeds beter laten verlopen van de voorbereiding door de assetbeheerders binnen het plannen & voorbereiden. Je bent aanjager en bewaakt de planning en hebt oog voor het continu verbeteren van werkprocessen. Je werkt daarbij nauw samen je collega-adviseurs en adviseert het coördinatieteam (afdelingsmanager, de 2 team coördinatoren en unitmanager BTD) aan de gewenste acties.

Wie:

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau en een afgeronde relevante WO-opleiding in de richting van financiën (bijvoorbeeld bedrijfseconomie). Bij voorkeur aangevuld met 3 tot 5 jaar relevante werkervaring.
 • Je kunt snel schakelen tussen de verschillende onderwerpen waarbij je wordt betrokken;
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband opereren;
 • Een technische achtergrond is niet noodzakelijk, maar enige affiniteit met het vakgebied van (provinciale) infrastructuur is een pré;
 • Het werken met Excel kent geen verrassingen voor jou en je hebt ervaring met Unit4 of een vergelijkbaar financieel systeem;
 • In je advisering heb je oog voor zowel de planning als ook de kwaliteit en zorgvuldigheid van het proces;
 • Je herkent tijdig bestuurlijk gevoelige dossiers en kan daarop doelgericht adviseren.

Startdatum:

z.s.m. maar in goed overleg

Overige informatie:

Het gaat om een opdracht van 36 uur per week (1,00 fte). Het betreft een functie voor onbepaalde tijd. Je krijgt een in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.

Schaal 11 (min. €3.471 en max 4.959) is van toepassing op deze opdracht.

Reageren:

Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk 4 oktober 2020 binnen is.

Meer informatie bij:

Martijn Hoosemans, mj.hoosemans@zeeland.nl / 06 2572 6535 of Coen Verhoeve caj.verhoeve@zeeland.nl / 06 2890 4016

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.

De Provincie Zeeland heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. En daarnaast ruime mogelijkheden voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we een persoonlijk opleidingsbudget en hebben we een uitgebreide kalender met aanbod in workshops en korte opleidingen. Maar hebben we ook op het gebied van vitaliteit ruime mogelijkheden.

Meer informatie over de organisatie kun je vinden op www.zeeland.nl

Gesprekken vinden plaats in week 42.

54 sollicitaties
0 views


16-09-2020 Provincie Zeeland
Medewerker BIBOB/aanpak ondermijning

Waarom:

Om te zorgen dat de overheid weerbaar is moet worden voorkomen dat zij zaken doet met niet integere of criminele partijen. De provincie kan dit door middel van de uitvoering van de Wet BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Deze wet geeft ons de mogelijkheid om ons te beschermen tegen het risico dat wij, ongewild, criminele activiteiten faciliteren.

De provincie verleent opdrachten (aanbesteding werken), verleent vergunningen, verstrekt subsidies en gaat vastgoedtransacties aan. De praktijk heeft uitgewezen dat deze opdrachten, vergunningen, subsidies of transacties misbruikt kunnen worden voor het ontplooien van criminele activiteiten, of dat uit criminele activiteiten verkregen voordelen worden witgewassen via deze opdrachten, vergunningen of subsidies.

De afdeling Bestuursondersteuning van de provincie zet zich in om op grond van de Wet BIBOB te voorkomen dat de provincie zaken doet met criminelen of aan criminelen gelinkte partijen. Binnen de afdeling zet een team van 3 medewerkers zich in op dit onderwerp. Wij zijn op zoek naar een nieuwe medewerker vanwege verschuiving binnen het team.

Wat:

Dit jaar wordt het nieuwe BIBOB beleid door het bestuur vastgesteld. Als medewerker ondermijning/BIBOB draag je samen met het team er zorg voor dat dit beleid wordt uitgedragen binnen de provinciale organisatie en ondersteun je de afdelingen in het gebruik van dit instrument. Je ondersteunt het onderzoek naar de integriteit van partijen die betrokken zijn bij aanbestedingen, vergunningaanvragen en subsidies aan de hand van diverse open (bijv. Kadaster, Kamer van Koophandel, internet) en gesloten bronnen (bijv. politie, justitie). Aan de hand van de verkregen gegevens schrijf je een advies aan de inhoudelijk verantwoordelijke.

Daarnaast werk je samen met de coördinator Ondermijning/ Bibob aan voorkomende werkzaamheden op het gebied van ondermijning en adviseer je zo nodig de portefeuillehouder.

Hoe:

Je treedt in overleg met partners zoals het RIEC, gemeenten, politie en OM en haalt relevante informatie op, die je door vertaalt naar het interne proces. Je verzamelt, combineert en analyseert verkregen gegevens. Je stemt je bevindingen af met de coördinator ondermijning. Bij bijzonderheden wordt, binnen de mogelijkheden van geheimhouding, afgestemd met partners en inhoudelijk verantwoordelijken. Je hebt in je advisering oog voor de belangen van de provincie. Je hebt een helikopterview over de afdelingen waar BIBOB-toetsing aan de orde is. Je bent aanspreekpunt inzake de onderzoeken en stelt een advies op over de uitkomsten van het onderzoek. Je documenteert het advies in het dossier ter zake van vergunningverlening, subsidie, aanbesteding of vastgoedtransactie.

Wie:

Voor deze opdracht zoeken we bij voorkeur iemand met een HBO werk- en denkniveau op basis van een afgeronde opleiding criminologie en/of bedrijfseconomie of aanverwante opleiding. Bij voorkeur heb je affiniteit en/of ervaring met het werken rond het thema 'ondermijnende criminaliteit'.

Je bent resultaatgericht en kunt presteren onder tijdsdruk, complicaties, tegenslag, teleurstelling, tegenspel of loyaliteiten aan groepen met verschillende belangen.

Je bent je er zeer van bewust dat je omgaat met vertrouwelijke en geheime informatie die bijdraagt aan de integriteit van onze ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Je bent gericht op samenwerking met je directe collega's en partners buiten de provincie. Je contactuele, schriftelijke en mondelinge vaardigheden zijn goed. Vanuit je creativiteit en vernieuwingskracht draag je bij aan het verder ontwikkelen en vormgeven van de beschreven opdracht/taken en weet die goed in te bedden in de organisatie.

Startdatum:

1 januari 2021

Einddatum:

31 december 2023

Overige informatie:

Het gaat om een opdracht van 36 uur per week (1,0 fte) voor een periode van 3 jaar.

Schaal 10 (min. € 2.998 en max. € 4.284) is van toepassing op deze opdracht.

Reageren:

Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk 22 september 2020 binnen is.

Meer informatie bij:

Voor meer informatie over deze tijdelijke opdracht kun je contact opnemen met:

Astrid Nootenboom, teamcoördinator Veiligheid 06-28904212 of Frank Stehouwer, medewerker BIBOB/ aanpak ondermijning 06-50419161.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.

Gesprekken vinden plaats op 30 september as. in de middag.

119 sollicitaties
0 views


11-09-2020 Provincie Zeeland
Adviseur public affairs/lobbyist in Den Haag

Waarom:

De provincie Zeeland en de samenwerkende overheden in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) zijn op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste adviseur public affairs/lobbyist in Den Haag.

Wat:

Je bent verantwoordelijk voor de agendering van de gezamenlijke Zeeuwse lobby agenda in Den Haag, de Zeeuwse zaken voor de toekomst. Je werkt daarvoor zowel in Middelburg als in Den Haag.

Tijdens de parlementaire dagen volg je debatten en haal je daar de relevante onderwerpen uit, zorg je ervoor dat tijdens overleggen met collega's van andere overheden onze gezamenlijke dossiers op basis van de gezamenlijke Zeeuwse lobby agenda goed behartigd worden en onderhoud je contacten met relevante departementen. Binnen Zeeland werk je met de bestuurders en medewerkers van de provinciale organisatie de Zeeuwse stakeholders en het OZO, zo zorg je met regelmaat voor een terugkoppeling over de ontwikkelingen in Den Haag en wat er op de agenda's staat. Je organiseert werkbezoeken van bewindslieden, leden van de Tweede Kamer en belangrijke stakeholders aan Zeeland. Je zorgt ervoor dat de Zeeuwse belangen optimaal worden behartigd.

Hoe:

Je werkt op maandag en vrijdag in Zeeland en de overige dagen werk je vanuit het kantoor van de Zeeuwse overheden aan het Plein in Den Haag. In Middelburg werk je vanuit de provincie en behoor je tot het team Public affairs binnen de afdeling Bestuurondersteuning. Voor de voorbereiding van de lobbypunten werk je in nauw overleg samen met het regiobureau bij het opzetten en uitvoering geven aan de lobby driehoeken.

Je bent de ambassadeur van de Zeeuwse overheden in politiek Den Haag.

Wie:

Jij laat in je werk en sociale leven zien dat je energiek bent en beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Jij bent een netwerker pur sang die relevante netwerken kan ontsluiten en benutten, en voor wie het vanzelfsprekend om verbindingen te leggen en af te stemmen met collega's en bestuurders.

Je bent in staat om uiteenlopende kennisgebieden snel te ontsluiten en te koppelen aan Zeeuwse belangen. Aansprekende resultaten neerzetten is jouw drive, omdat je een doener en doorzetter bent. Je bent in staat snel door te dringen tot de kern en je weet deze te vertalen in concrete acties. Je werkt graag in teamverband hebt ook geen probleem om zelfstandig te opereren binnen de afgesproken lobbyopdracht.

Jouw profiel:

 • Je hebt een afgeronde relevante WO opleiding;
 • Je hebt aantoonbare ervaring als lobbyist dan wel met vergelijkbare werkzaamheden;
 • Je beschikt over politieke bestuurlijke sensitiviteit en strategisch vermogen;
 • Je bent bekend met Den Haag zowel de politieke bestuurlijk context als ook de verschillende departementen en je hebt een goed inzicht in en overzicht van Zeeuwse, nationale, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en Haagse besluitvormingsprocessen;
 • Je hebt een proactieve houding en een hands-on mentaliteit;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en netwerkvaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • Je weet prioriteiten te stellen en om te gaan met deadlines;
 • Je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken met medewerkers uit verschillende disciplines;
 • Je kan goed omgaan met tegenstrijdige belangen;
 • Je hebt het vermogen om een verbindende factor te zijn met grote mate van autonomie.

Overige informatie:

 • Het niveau van deze functie is schaal 12.
 • Opdracht is voor de periode van 1 jaar (detacheren behoort tot de mogelijkheden) met kans op verlenging.
 • 36 uur per week.
 • Meer informatie over de opdracht is te verkrijgen bij Arnoud Guikema, coördinator Europa/GROS, T: +31(0)6-28904203, E: aop.guikema@zeeland.nl of Manon de Ruijsscher, Teamcoördinator, T: 06-50419175, E: mcsp.de.ruijsscher-boomert@zeeland.nl
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.
 • De gesprekken vinden plaats op 28 september 2020.
 • Deze opdracht wordt vanwege de samenwerking op het gebied van lobby intern bij provincie Zeeland én voor de Zeeuwse overheden op detacheringsbasis tegelijkertijd opengesteld.

58 sollicitaties
0 views


10-09-2020 Provincie Zeeland
Adviseur Verkeersmanagement

De provincie beheert 400 km wegen, 106 km parallelwegen en 281 km fietspaden met ingelegen bruggen, tunnels en viaducten. Ook de instandhouding van de Zeelandbrug, het Kanaal door Walcheren met bijbehorende sluiscomplexen en bruggen alsmede de aanlandingsvoorzieningen van het fietsvoetveer te Vlissingen en Breskens valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling Infrastructuur & Vastgoed.

Waarom:

De afdeling I&V staat naast goed beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur voor een verkeersveilige inrichting en goede doorstroming. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om de bestaande infrastructuur beter en slimmer te gaan benutten. De nadruk zal de komende jaren ook in Zeeland minder liggen op de aanleg van nieuwe wegen, en meer op het beter benutten van de aanwezige infrastructuur door verkeer te informeren en begeleiden met toepassing van verkeersmanagement. Deels ter vervanging en deels ter versterking zoeken we binnen het team programmeren een creatieve verkeerskundige. Een adviseur die samen met de collega's 'dienstverlening' binnen de afdeling en de collega's binnen de opgave ' Slimme mobiliteit verkeersmanagement een steviger positie geeft en uitvoering geeft aan de acties die zijn opgenomen in de Visie op Verkeersmanagement.

Wat:

Als adviseur verkeersmanagement werk je binnen de afdeling I&V in het team programmeren. Dit team werkt aan de volgende 4 pijlers:

 1. Planning & beheren - Hoe kunnen we beter vooruit kijken
 2. Dienstverlening - Hoe organiseren we dat steeds beter
 3. Continue verbeteren (projecten) - Wat kan beter
 4. Informatiemanagement - Data op orde

Als adviseur lever je een bijdrage aan alle 4 de pijlers. In je dagelijkse werkzaamheden als adviseur verkeersmanagement ligt het accent op (2) dienstverlening en (4) informatiemanagement.

Als adviseur werk je intensief samen met je collega's van binnen en buiten de afdeling en bewaak je de voortgang op de afgesproken acties. Om van Verkeersmanagement een succes te maken zorg je voor een goed functionerend Regionaal Verkeersmanagement Team (RVT) en organiseer je de uitvoering van de services en maatregelen die in het meerjarig uitvoeringsprogramma (worden) afgesproken.

Hoe:

Je werkt vanuit het team programmeren samen met je collega adviseurs aan de 4 genoemde pijlers. Je bent aanjager en bewaakt de planning en hebt oog voor het continu verbeteren van werkprocessen. Je werkt daarbij nauw samen je collega-adviseurs en adviseert het coördinatieteam (afdelingsmanager, de 2 team coördinatoren en unitmanager BTD) over de gewenste acties op het gebied van verkeersmanagement en agendeert onderwerpen voor bestuurlijk overleg.

Wie:

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau en een afgeronde relevante WO-opleiding in de richting van verkeerskunde of logistiek. Bij voorkeur aangevuld met 3 tot 5 jaar relevante werkervaring;
 • Je kunt snel schakelen tussen de verschillende onderwerpen waarbij je wordt betrokken;
 • Je herkent tijdig bestuurlijk gevoelige dossiers en kan daarop doelgericht adviseren;
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband opereren;
 • Je legt in- en extern snel en makkelijk de goede contacten. In je advisering heb je oog voor zowel de planning als ook de kwaliteit en zorgvuldigheid van het proces.

Overige informatie:

 • Het gaat om een opdracht van 36 uur per week (1,00 fte). Het betreft een functie in eerste instantie voor de periode van een jaar met de mogelijkheid voor verlenging.
 • Startdatum: Zo spoedig mogelijk maar in goed overleg.
 • Schaal 11 is van toepassing (min. € 3.506 max. € 5.008 bij een fulltime dienstverband van 36 uur).
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over de inhoud van de opdracht dan kun je contact opnemen met Coen Verhoeve (afdelingsmanager), tel: +31 6 28904016, email: caj.verhoeve@zeeland.nl of Martijn Hoosemans (Teamcoördinator Programmeren en Plannen & Voorbereiden), tel: +31 6 2572 6535, email: mj.hoosemans@zeeland.nl

Reageren kan t/m zondag 20 september 2020.

De gesprekken vinden plaats in week 41.

De Provincie Zeeland heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. En daarnaast ruime mogelijkheden voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we een persoonlijk opleidingsbudget en hebben we een uitgebreide kalender met aanbod in workshops en korte opleidingen. Maar hebben we ook op het gebied van vitaliteit ruime mogelijkheden.

Meer informatie over de organisatie kun je vinden op www.zeeland.nl

76 sollicitaties
0 views


03-09-2020 Provincie Zeeland
Interieurverzorger

Waarom:

Als gevolg van het vertrek van een collega zijn we op zoek naar een medewerker die ons enthousiaste team van interieurverzorging komt versterken.

Wat:

Je voert schoonmaakwerkzaamheden uit in de representatieve ruimten en kantoren. Dit volgens het vastliggend werkprogramma ten aanzien van soort schoonmaakwerk en frequentie. Een en ander omvat taken als stofwissen, moppen, schoonmaak sanitair, stofzuigen, reinigen van meubilair, e.d. Tevens het incidenteel uitvoeren van periodiek schoonmaakwerk, zoals aangegeven in het schoonmaakprogramma of in opdracht van de leiding. Zoals bijvoorbeeld; extra reiniging sanitaire voorzieningen, stoffering, verlichting etc.

Hoe:

Je komt te werken in een enthousiast team dat voor elkaar klaar staat.

De werkzaamheden worden veelal zelfstandig uitgevoerd en soms in teamverband.

Wie:

We verwachten van jou dat je:

 • Aantoonbare werkervaring hebt met moderne schoonmaaktechnieken
 • Flexibel bent
 • In teamverband en zelfstandig kunt werken
 • Verantwoordelijkheid neemt
 • Oog hebt voor detail

Overige informatie:

 • Het gaat om een opdracht van 12,5 uur per week (0,3 fte.) (5 dagen van 2,5 uur). Het betreft een functie voor onbepaalde tijd. Je krijgt een in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.
 • De werktijden zijn van 17:00-19:30 uur. Daarnaast kun je in onderling overleg flexibel worden ingezet voor de schoonmaak tussen de middag en tijdens evenementen.
 • Startdatum: Zo spoedig mogelijk.
 • Schaal 2 is van toepassing (min. € 1.734 max. € 2.180) bij een fulltime dienstverband van 36 uur).
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.
 • Heb je vragen over deze opdracht, neem dan contact op met Ab Lourense, afdelingshoofd Facilitaire Zaken, telefoon: +31 118 631535, email: aj.lourense@zeeland.nl

Reageren:

Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk voor 14 september bij ons binnen is.

32 sollicitaties
0 views


27-08-2020 Provincie Zeeland