Logo Provincie Zeeland

Vacatures geplaatst door Provincie Zeeland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Provincie Zeeland.

Laatste vacatures

Twee Managementassistenten Bestuur- en Directiesecretariaat

Ben jij als managementassistente de verbindende factor tussen externen, collega's en directie en bestuur bij de provincie Zeeland?

Waarom:

Een team enthousiaste professionals werkt dagelijks aan de ondersteuning van Bestuur en Directie, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Wat:

Jij vormt de buffer- en verbindende functie tussen externe contacten, collega's en directie / bestuur.

Je zorgt ervoor dat directie en bestuur hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Daarvoor plan, bewaak en signaleer je hun afspraken en verzorg je hun e-mail correspondentie in Outlook. Je signaleert knelpunten hierin en je lost deze op. Je regelt de vergaderzalen en faciliteiten en je zorgt ervoor dat de directeur of bestuurder tijdig in het bezit is van alle benodigde stukken en informatie.

Je organiseert bijeenkomsten en telefonische conferenties en je verwijst de pers door. Elke week plaats je de uitnodigingen op de representatielijst en verwerk je de beslissingen daarin die GS neemt.

Je plant het vervoer van de dienstauto's in (juiste tijd, correct adres, P kaarten, eventueel een taxi regelen), je houdt declaraties bij.

Voortgangsbewaking GS nota's. Je zorgt hierbij voor tijdig reactie van GS of directie.

In een wekelijks teamoverleg signaleer en bespreek je aandachtspunten van deze werkzaamheden.

Daarnaast leg je de afspraken vast tijdens het Portefeuilleoverleg.

Hoe:

Je werkt binnen een team van 8 enthousiaste collega's.

Je werkt voor 1 of meerdere bestuurders of directieleden. Natuurlijk is er ook sprake van onderlinge vervanging.

Je werkt in Outlook en iBabs en incidenteel met Powerpoint voor het verwerken van presentaties en speeches.

Wie:

Jij bent dienstverlenend ingesteld, je vindt het een uitdaging om ervoor te zorgen dat iemand anders zijn werk goed voorbereid kan doen. Daarnaast ben je klantvriendelijk richting externen en collega's en houd je daarbij wel het resultaat in het oog.

Je houdt van hectiek en een gezonde dosis werkdruk.

Je kunt goed improviseren (ook onder tijdsdruk), je neemt initiatief, bent assertief en je vindt het fijn om in een team te werken.

Je hebt geen "9 - 5" mentaliteit en bent flexibel.

Je hebt een afgeronde relevante MBO +/HBO-opleiding en meerdere jaren ervaring met bovengenoemde werkzaamheden.

Je kunt goed overweg met Outlook, Word, Excel en PowerPoint.

We vinden het belangrijk dat je goed Nederlands (spreken en schrijven) en Engels (spreken) kunt.

Je bent representatief, flexibel en accuraat en je hebt oog voor de politiek-, bestuurlijke omgeving waarin deze opdracht zich bevindt.

Overig:

 • Het gaat om twee opdrachten één van 32 uur per week en één van 36 uur per week.
 • We bieden een arbeidsovereenkomst aan voor een jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Startdatum zo spoedig mogelijk.
 • Werkdagen worden in onderling overleg vastgesteld.
 • Schaal 8 is van toepassing.
 • Voor deze opdrachten is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Reactietermijn tot en met 1 april 2020. De gesprekken worden gepland op woensdag 8 april 2020.

Meer informatie bij:

Werving vindt gelijktijdig intern, bij de Zeeuwse overheden én extern plaats, waarbij de kandidaten in deze volgorde een voorrangspositie hebben.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Martin van de Bovenkamp +31 6 28904126 js.vd.bovenkamp@zeeland.nl of Wilmy Nevels +31 6 18781414, w.nevels@zeeland.nl

82 sollicitaties
0 views


11-03-2020 Provincie Zeeland
Jurist Natuurwetgeving

Zeeland is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waar je ook bent: binnen 15 minuten sta je aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De uitdaging

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van onze Zeeuwse natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. We zorgen ervoor dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland. Onze organisatie werkt in verschillende onderdelen van de organisatie aan natuur en landschap.

Enerzijds via de uitvoeringsprogramma's 'Fysieke leefomgeving' en 'Toekomst landelijk gebied, natuur & landbouw 'en het project 'Natuurpakket Westerschelde'. Daarbij zetten we in op natuurbeleving aan de Zeeuwse kust en achterland, alsook op duurzame verdienmodellen voor de landbouw en toekomstgerichte natuurontwikkeling en beheer.

Anderzijds werkt het team Natuurbescherming (13 collega's) binnen de afdeling Personeel, Omgeving en Juridische zaken aan het beschermen en bewaken van de bestaande natuurkwaliteit inclusief het uitvoeren van faunabeheer en soortenbescherming. Dit gebeurt door vergunning- en ontheffingverlening voortvloeiend uit de Wet natuurbescherming. Daarbij wordt, waar dit vanuit de Wet natuurbescherming nodig is, tevens ondersteuning gegeven in de brede zin aan alle natuur-gerelateerde onderwerpen in het provinciale takenpakket zoals (fauna)beheerplannen en de stikstofproblematiek.

Jouw rol

 • Je zorgt voor de juridische kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het provinciale natuurbeleid.
 • Je toetst ontheffingen en verklaringen van geen bedenkingen aan de geldende wettelijke regels. Bij vragen adviseer je de vergunningverleners en denkt met hen mee om in complexere situaties tot een oplossing te komen.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd je collega's zowel in het team als in de beleidspoules wanneer dit volgens jou vanuit de bepalingen van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.
 • Je vertegenwoordigt de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures, stelt verweerschriften op en voert het woord tijdens hoorzittingen.
 • Je neemt deel en levert een inhoudelijke bijdrage aan interprovinciale werkgroepen zoals de juridische werkgroep soortenbescherming en provinciale werkgroepen zoals de werkgroepen Omgevingsverordening en de uitwerking van de Beleidsnota Natuurwetgeving.
 • Het zwaartepunt van de functie is gelegen in de onderdelen soortenbescherming, (fauna)beheerplannen en ruimtelijke ingrepen. Indien nodig kun je ook ingezet worden op het onderdeel gebiedsbescherming.

Je werkt binnen het team nauw samen met de Beleidsspecialist Wet natuurbescherming en de andere juristen natuurwetgeving. Je bent zowel binnen het team als provinciebreed het eerste aanspreekpunt met betrekking tot juridische vragen inzake soortenbescherming en (fauna)beheerplannen en ruimtelijke ingrepen.

Je zorgt voor juridische advisering van deze collega's en levert waar nodig juridische ondersteuning van de collega's bij de programma's, opgaven en projecten.

Je hebt bij vraagstukken een kritische basishouding, maar je denkt altijd in oplossingen. Je hebt daarbij oog voor meerdere (zowel in- als externe) belangen (zoals bijvoorbeeld landschap of economie) die kunnen spelen, je bent in staat hierin een afweging te maken en tot een gedragen juridisch advies te komen.

Je bent goed op de hoogte van hetgeen zich er binnen de provincie Zeeland afspeelt, en anticipeert, wanneer nodig, op eventuele problemen door deze binnen de organisatie aan te kaarten en daarvoor een oplossing te bedenken en escalatie daarvan te voorkomen.

Je werkt daarom integraal en je legt verbinding tussen de afdeling, de programma's, opgaven en projecten.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent een ervaren jurist die uitstekende kennis heeft van de Algemene wet bestuursrecht en affiniteit heeft met het Omgevingsrecht. Kennis en/of ervaring met de Wet natuurbescherming is een pre.
 • Je vindt het leuk om diep in de materie te duiken en zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je vindt het een uitdaging om een oplossing te bedenken voor vraagstukken die op het eerste gezicht niet op te lossen lijken.
 • Je hebt ruime ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures, het schrijven van verweerschriften en het optreden bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door deelname aan interprovinciale overleggen en het bijhouden van je vakkennis ben jij op ieder moment uitstekend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het natuurbeschermingsrecht en ben je in staat die door te vertalen naar het (vergunningen)beleid van de provincie. Om dit te kunnen doen ben je daarom in staat om binnen de provincie maar ook in interprovinciaal verband een netwerk op te bouwen.
 • Je bent flexibel, stressbestendig, pro-actief en kunt goed zelfstandig werken. Je bent kritisch maar oplossingsgericht, hebt een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen, en kunt prioriteiten stellen. Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je kunt goed verbanden leggen met de andere beleidsvelden van de provincie.
 • Je hebt een academische opleiding Nederlands recht.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal 11 (minimum € 3.471,56 en maximum € 4.959,40).
 • 32 tot 36 uur per week.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

De Provincie Zeeland kent naast een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden ook prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie over het werken bij de Provincie Zeeland, zie ook het kopje 'Over ons'.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Jeroen Versteeg, telefoonnummer +31 118 631952 of

+31 6 28760322, email: jj.versteeg@zeeland.nl

41 sollicitaties
0 views


09-03-2020 Provincie Zeeland
Jurist Natuurwetgeving

Zeeland is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waar je ook bent: binnen 15 minuten sta je aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De uitdaging

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van onze Zeeuwse natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. We zorgen ervoor dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland. Onze organisatie werkt in verschillende onderdelen van de organisatie aan natuur en landschap.

Enerzijds via de uitvoeringsprogramma's 'Fysieke leefomgeving' en 'Toekomst landelijk gebied, natuur & landbouw 'en het project 'Natuurpakket Westerschelde'. Daarbij zetten we in op natuurbeleving aan de Zeeuwse kust en achterland, alsook op duurzame verdienmodellen voor de landbouw en toekomstgerichte natuurontwikkeling en beheer.

Anderzijds werkt het team Natuurbescherming (13 collega's) binnen de afdeling Personeel, Omgeving en Juridische zaken aan het beschermen en bewaken van de bestaande natuurkwaliteit inclusief het uitvoeren van faunabeheer en soortenbescherming. Dit gebeurt door vergunning- en ontheffingverlening voortvloeiend uit de Wet natuurbescherming. Daarbij wordt, waar dit vanuit de Wet natuurbescherming nodig is, tevens ondersteuning gegeven in de brede zin aan alle natuur-gerelateerde onderwerpen in het provinciale takenpakket zoals (fauna)beheerplannen en de stikstofproblematiek.

Jouw rol

 • Je zorgt voor de juridische kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het provinciale natuurbeleid.
 • Je toetst ontheffingen en verklaringen van geen bedenkingen aan de geldende wettelijke regels. Bij vragen adviseer je de vergunningverleners en denkt met hen mee om in complexere situaties tot een oplossing te komen.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd je collega's zowel in het team als in de beleidspoules wanneer dit volgens jou vanuit de bepalingen van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.
 • Je vertegenwoordigt de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures, stelt verweerschriften op en voert het woord tijdens hoorzittingen.
 • Je neemt deel en levert een inhoudelijke bijdrage aan interprovinciale werkgroepen zoals de juridische werkgroep soortenbescherming en provinciale werkgroepen zoals de werkgroepen Omgevingsverordening en de uitwerking van de Beleidsnota Natuurwetgeving.
 • Het zwaartepunt van de functie is gelegen in de onderdelen soortenbescherming, (fauna)beheerplannen en ruimtelijke ingrepen. Indien nodig kun je ook ingezet worden op het onderdeel gebiedsbescherming.

Je werkt binnen het team nauw samen met de Beleidsspecialist Wet natuurbescherming en de andere juristen natuurwetgeving. Je bent zowel binnen het team als provinciebreed het eerste aanspreekpunt met betrekking tot juridische vragen inzake soortenbescherming en (fauna)beheerplannen en ruimtelijke ingrepen.

Je zorgt voor juridische advisering van deze collega's en levert waar nodig juridische ondersteuning van de collega's bij de programma's, opgaven en projecten.

Je hebt bij vraagstukken een kritische basishouding, maar je denkt altijd in oplossingen. Je hebt daarbij oog voor meerdere (zowel in- als externe) belangen (zoals bijvoorbeeld landschap of economie) die kunnen spelen, je bent in staat hierin een afweging te maken en tot een gedragen juridisch advies te komen.

Je bent goed op de hoogte van hetgeen zich er binnen de provincie Zeeland afspeelt, en anticipeert, wanneer nodig, op eventuele problemen door deze binnen de organisatie aan te kaarten en daarvoor een oplossing te bedenken en escalatie daarvan te voorkomen.

Je werkt daarom integraal en je legt verbinding tussen de afdeling, de programma's, opgaven en projecten.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent een ervaren jurist die uitstekende kennis heeft van de Algemene wet bestuursrecht en affiniteit heeft met het Omgevingsrecht. Kennis en/of ervaring met de Wet natuurbescherming is een pre.
 • Je vindt het leuk om diep in de materie te duiken en zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je vindt het een uitdaging om een oplossing te bedenken voor vraagstukken die op het eerste gezicht niet op te lossen lijken.
 • Je hebt ruime ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures, het schrijven van verweerschriften en het optreden bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door deelname aan interprovinciale overleggen en het bijhouden van je vakkennis ben jij op ieder moment uitstekend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het natuurbeschermingsrecht en ben je in staat die door te vertalen naar het (vergunningen)beleid van de provincie. Om dit te kunnen doen ben je daarom in staat om binnen de provincie maar ook in interprovinciaal verband een netwerk op te bouwen.
 • Je bent flexibel, stressbestendig, pro-actief en kunt goed zelfstandig werken. Je bent kritisch maar oplossingsgericht, hebt een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen, en kunt prioriteiten stellen. Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je kunt goed verbanden leggen met de andere beleidsvelden van de provincie.
 • Je hebt een academische opleiding Nederlands recht.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal 11 (minimum € 3.471,56 en maximum € 4.959,40).
 • 32 tot 36 uur per week.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

De Provincie Zeeland kent naast een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden ook prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie over het werken bij de Provincie Zeeland, zie ook het kopje 'Over ons'.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Jeroen Versteeg, telefoonnummer +31 118 631952 of

+31 6 28760322, email: jj.versteeg@zeeland.nl

0 sollicitaties
0 views


09-03-2020 Provincie Zeeland
Jurist Natuurwetgeving

Zeeland is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waar je ook bent: binnen 15 minuten sta je aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De uitdaging

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van onze Zeeuwse natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. We zorgen ervoor dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland. Onze organisatie werkt in verschillende onderdelen van de organisatie aan natuur en landschap.

Enerzijds via de uitvoeringsprogramma's 'Fysieke leefomgeving' en 'Toekomst landelijk gebied, natuur & landbouw 'en het project 'Natuurpakket Westerschelde'. Daarbij zetten we in op natuurbeleving aan de Zeeuwse kust en achterland, alsook op duurzame verdienmodellen voor de landbouw en toekomstgerichte natuurontwikkeling en beheer.

Anderzijds werkt het team Natuurbescherming (13 collega's) binnen de afdeling Personeel, Omgeving en Juridische zaken aan het beschermen en bewaken van de bestaande natuurkwaliteit inclusief het uitvoeren van faunabeheer en soortenbescherming. Dit gebeurt door vergunning- en ontheffingverlening voortvloeiend uit de Wet natuurbescherming. Daarbij wordt, waar dit vanuit de Wet natuurbescherming nodig is, tevens ondersteuning gegeven in de brede zin aan alle natuur-gerelateerde onderwerpen in het provinciale takenpakket zoals (fauna)beheerplannen en de stikstofproblematiek.

Jouw rol

 • Je zorgt voor de juridische kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het provinciale natuurbeleid.
 • Je toetst ontheffingen en verklaringen van geen bedenkingen aan de geldende wettelijke regels. Bij vragen adviseer je de vergunningverleners en denkt met hen mee om in complexere situaties tot een oplossing te komen.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd je collega's zowel in het team als in de beleidspoules wanneer dit volgens jou vanuit de bepalingen van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.
 • Je vertegenwoordigt de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures, stelt verweerschriften op en voert het woord tijdens hoorzittingen.
 • Je neemt deel en levert een inhoudelijke bijdrage aan interprovinciale werkgroepen zoals de juridische werkgroep soortenbescherming en provinciale werkgroepen zoals de werkgroepen Omgevingsverordening en de uitwerking van de Beleidsnota Natuurwetgeving.
 • Het zwaartepunt van de functie is gelegen in de onderdelen soortenbescherming, (fauna)beheerplannen en ruimtelijke ingrepen. Indien nodig kun je ook ingezet worden op het onderdeel gebiedsbescherming.

Je werkt binnen het team nauw samen met de Beleidsspecialist Wet natuurbescherming en de andere juristen natuurwetgeving. Je bent zowel binnen het team als provinciebreed het eerste aanspreekpunt met betrekking tot juridische vragen inzake soortenbescherming en (fauna)beheerplannen en ruimtelijke ingrepen.

Je zorgt voor juridische advisering van deze collega's en levert waar nodig juridische ondersteuning van de collega's bij de programma's, opgaven en projecten.

Je hebt bij vraagstukken een kritische basishouding, maar je denkt altijd in oplossingen. Je hebt daarbij oog voor meerdere (zowel in- als externe) belangen (zoals bijvoorbeeld landschap of economie) die kunnen spelen, je bent in staat hierin een afweging te maken en tot een gedragen juridisch advies te komen.

Je bent goed op de hoogte van hetgeen zich er binnen de provincie Zeeland afspeelt, en anticipeert, wanneer nodig, op eventuele problemen door deze binnen de organisatie aan te kaarten en daarvoor een oplossing te bedenken en escalatie daarvan te voorkomen.

Je werkt daarom integraal en je legt verbinding tussen de afdeling, de programma's, opgaven en projecten.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent een ervaren jurist die uitstekende kennis heeft van de Algemene wet bestuursrecht en affiniteit heeft met het Omgevingsrecht. Kennis en/of ervaring met de Wet natuurbescherming is een pre.
 • Je vindt het leuk om diep in de materie te duiken en zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je vindt het een uitdaging om een oplossing te bedenken voor vraagstukken die op het eerste gezicht niet op te lossen lijken.
 • Je hebt ruime ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures, het schrijven van verweerschriften en het optreden bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door deelname aan interprovinciale overleggen en het bijhouden van je vakkennis ben jij op ieder moment uitstekend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het natuurbeschermingsrecht en ben je in staat die door te vertalen naar het (vergunningen)beleid van de provincie. Om dit te kunnen doen ben je daarom in staat om binnen de provincie maar ook in interprovinciaal verband een netwerk op te bouwen.
 • Je bent flexibel, stressbestendig, pro-actief en kunt goed zelfstandig werken. Je bent kritisch maar oplossingsgericht, hebt een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen, en kunt prioriteiten stellen. Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je kunt goed verbanden leggen met de andere beleidsvelden van de provincie.
 • Je hebt een academische opleiding Nederlands recht.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal 11 (minimum € 3.471,56 en maximum € 4.959,40).
 • 32 tot 36 uur per week.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

De Provincie Zeeland kent naast een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden ook prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie over het werken bij de Provincie Zeeland, zie ook het kopje 'Over ons'.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Jeroen Versteeg, telefoonnummer +31 118 631952 of

+31 6 28760322, email: jj.versteeg@zeeland.nl

41 sollicitaties
53 views


09-03-2020 Provincie Zeeland
Jurist Natuurwetgeving

Zeeland is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waar je ook bent: binnen 15 minuten sta je aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De uitdaging

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van onze Zeeuwse natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. We zorgen ervoor dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland. Onze organisatie werkt in verschillende onderdelen van de organisatie aan natuur en landschap.

Enerzijds via de uitvoeringsprogramma's 'Fysieke leefomgeving' en 'Toekomst landelijk gebied, natuur & landbouw 'en het project 'Natuurpakket Westerschelde'. Daarbij zetten we in op natuurbeleving aan de Zeeuwse kust en achterland, alsook op duurzame verdienmodellen voor de landbouw en toekomstgerichte natuurontwikkeling en beheer.

Anderzijds werkt het team Natuurbescherming (13 collega's) binnen de afdeling Personeel, Omgeving en Juridische zaken aan het beschermen en bewaken van de bestaande natuurkwaliteit inclusief het uitvoeren van faunabeheer en soortenbescherming. Dit gebeurt door vergunning- en ontheffingverlening voortvloeiend uit de Wet natuurbescherming. Daarbij wordt, waar dit vanuit de Wet natuurbescherming nodig is, tevens ondersteuning gegeven in de brede zin aan alle natuur-gerelateerde onderwerpen in het provinciale takenpakket zoals (fauna)beheerplannen en de stikstofproblematiek.

Jouw rol

 • Je zorgt voor de juridische kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het provinciale natuurbeleid.
 • Je toetst ontheffingen en verklaringen van geen bedenkingen aan de geldende wettelijke regels. Bij vragen adviseer je de vergunningverleners en denkt met hen mee om in complexere situaties tot een oplossing te komen.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd je collega's zowel in het team als in de beleidspoules wanneer dit volgens jou vanuit de bepalingen van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.
 • Je vertegenwoordigt de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures, stelt verweerschriften op en voert het woord tijdens hoorzittingen.
 • Je neemt deel en levert een inhoudelijke bijdrage aan interprovinciale werkgroepen zoals de juridische werkgroep soortenbescherming en provinciale werkgroepen zoals de werkgroepen Omgevingsverordening en de uitwerking van de Beleidsnota Natuurwetgeving.
 • Het zwaartepunt van de functie is gelegen in de onderdelen soortenbescherming, (fauna)beheerplannen en ruimtelijke ingrepen. Indien nodig kun je ook ingezet worden op het onderdeel gebiedsbescherming.

Je werkt binnen het team nauw samen met de Beleidsspecialist Wet natuurbescherming en de andere juristen natuurwetgeving. Je bent zowel binnen het team als provinciebreed het eerste aanspreekpunt met betrekking tot juridische vragen inzake soortenbescherming en (fauna)beheerplannen en ruimtelijke ingrepen.

Je zorgt voor juridische advisering van deze collega's en levert waar nodig juridische ondersteuning van de collega's bij de programma's, opgaven en projecten.

Je hebt bij vraagstukken een kritische basishouding, maar je denkt altijd in oplossingen. Je hebt daarbij oog voor meerdere (zowel in- als externe) belangen (zoals bijvoorbeeld landschap of economie) die kunnen spelen, je bent in staat hierin een afweging te maken en tot een gedragen juridisch advies te komen.

Je bent goed op de hoogte van hetgeen zich er binnen de provincie Zeeland afspeelt, en anticipeert, wanneer nodig, op eventuele problemen door deze binnen de organisatie aan te kaarten en daarvoor een oplossing te bedenken en escalatie daarvan te voorkomen.

Je werkt daarom integraal en je legt verbinding tussen de afdeling, de programma's, opgaven en projecten.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent een ervaren jurist die uitstekende kennis heeft van de Algemene wet bestuursrecht en affiniteit heeft met het Omgevingsrecht. Kennis en/of ervaring met de Wet natuurbescherming is een pre.
 • Je vindt het leuk om diep in de materie te duiken en zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je vindt het een uitdaging om een oplossing te bedenken voor vraagstukken die op het eerste gezicht niet op te lossen lijken.
 • Je hebt ruime ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures, het schrijven van verweerschriften en het optreden bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door deelname aan interprovinciale overleggen en het bijhouden van je vakkennis ben jij op ieder moment uitstekend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het natuurbeschermingsrecht en ben je in staat die door te vertalen naar het (vergunningen)beleid van de provincie. Om dit te kunnen doen ben je daarom in staat om binnen de provincie maar ook in interprovinciaal verband een netwerk op te bouwen.
 • Je bent flexibel, stressbestendig, pro-actief en kunt goed zelfstandig werken. Je bent kritisch maar oplossingsgericht, hebt een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen, en kunt prioriteiten stellen. Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je kunt goed verbanden leggen met de andere beleidsvelden van de provincie.
 • Je hebt een academische opleiding Nederlands recht.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal 11 (minimum € 3.471,56 en maximum € 4.959,40).
 • 32 tot 36 uur per week.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

De Provincie Zeeland kent naast een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden ook prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie over het werken bij de Provincie Zeeland, zie ook het kopje 'Over ons'.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Jeroen Versteeg, telefoonnummer +31 118 631952 of

+31 6 28760322, email: jj.versteeg@zeeland.nl

6 sollicitaties
0 views


09-03-2020 Provincie Zeeland