Logo Provincie Zeeland

Vacatures geplaatst door Provincie Zeeland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Provincie Zeeland.

Laatste vacatures

Adviseur aanpak vervuilende stoffen

Help jij via een duurzame aanpak de Zeeuwse natuur te beschermen in combinatie met ruimte voor economische ontwikkelingen?

Waarom

De provincie is dé organisatie waar het natuurbeleid wordt vormgegeven. Naast het ontwikkelen van natuur en adequaat beheer, moeten de natuur en de biodiversiteit worden beschermd. De komende decennia zijn er grote opgaven op het terrein van de natuurlijke leefomgeving. Niet in de minste plaats door de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS).

We beschermen de natuur door het toepassen van de Wet natuurbescherming en tegelijkertijd willen we mogelijk maken dat recreatieve of economische ontwikkelingen plaats kunnen blijven vinden. Jij draagt bij aan een samenhangende aanpak om een duurzame situatie te behouden en te versterken.

Wat

Je houdt je als adviseur specifiek bezig met de stikstofproblematiek in relatie tot economische activiteiten en bescherming van stikstofgevoelige natuurgebieden. Je werkt daarbij nauw samen met beleidsmedewerkers vanuit andere disciplines, vergunningverleners, stakeholders, onderzoeksinstituten, gemeenten en andere overheden. Je ondersteunt de senior-beleidsmedewerker en werkt mee aan een nieuwe aanpak vervuilende stoffen. Verder draag je bij aan onderzoek naar bronbeleid en maatregelen ter beperking van de depositie door lokale Zeeuwse stikstofbronnen.

Een belangrijke taak zal zijn dat je vanuit de provincie landelijk meewerkt aan het opstellen van een beleidsaanpak vervuilende stoffen (opvolger voor de PAS). Je denkt hierbij mee aan de opzet en inhoud van het systeem en de gevolgen die dit systeem heeft voor natuur en economische ontwikkelingen. Je houdt hierbij de belangen van de provincie Zeeland in het oog en anticipeert waar nodig.

Wie

Je bent in bezit van een afgeronde wo/hbo-opleiding op gebied van milieuwetenschappen, agrotechnologie, chemie, ecologie, of milieubeleid en beschikt over ten minste enkele jaren werkervaring. Kennis van het voormalige Programma Aanpak Stikstof is daarbij een pre.

Je bent in staat de (milieu)technische kant van het systeem door te vertalen naar de gevolgen voor natuur, economie en het beleid van de provincie. Je kan adviseren hoe de provincie Zeeland hierin het beste zijn koers bepaalt. Waar nodig adviseer je bij vergunningverlening, en in bezwaar- en beroepsprocedures. Je stemt af met andere beleidsvelden binnen de provincie, andere overheden en belangenorganisaties.

Je bent gemotiveerd om het belang van natuur en biodiversiteit te integreren in je werk en bent in staat nieuwe kennis snel eigen te maken en een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je hebt een integrale blik op lastige dossiers, bent oplossingsgericht en creatief ingesteld. Je houdt van opereren in een politiek veld met veel verschillende belangen en bent stressbestendig. Je bent communicatief en representatief en onderhoudt makkelijk contacten met alle relevante interne en externe personen en partijen. Je beschikt over politiek bestuurlijke gevoeligheid en kan goed inschatten of de Zeeuwse belangen voldoende worden meegewogen. Door jouw bestuurlijke antenne weet je wanneer je dossiers moet opschalen naar het bestuur.

Overige informatie

 • Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Startdatum: z.s.m.
 • De werkzaamheden zijn gewaardeerd op schaal 11 (min. jaarsalaris €48.479; max. jaarsalaris €69.169).
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie

 • Voor inhoudelijke vragen: Miranda Braspennincx, Senior beleidsmedewerker natuur en landschap, T: +31 6 28904077, E: maw.braspennincx@zeeland.nl of Jeroen Versteeg, Juridisch medewerker natuur en landschap, T: +31 6 28760322, E: JJ.Versteeg@zeeland.nl.
 • Voor vragen over de procedure etc.: Marc Luttikhuis, Poulemanager Advies, T: +31 6 55484428, E: m.luttikhuis@zeeland.nl.

0 sollicitaties
0 views


13-09-2019 Provincie Zeeland
Adviseur aanpak vervuilende stoffen

Help jij via een duurzame aanpak de Zeeuwse natuur te beschermen in combinatie met ruimte voor economische ontwikkelingen?

Waarom

De provincie is dé organisatie waar het natuurbeleid wordt vormgegeven. Naast het ontwikkelen van natuur en adequaat beheer, moeten de natuur en de biodiversiteit worden beschermd. De komende decennia zijn er grote opgaven op het terrein van de natuurlijke leefomgeving. Niet in de minste plaats door de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS).

We beschermen de natuur door het toepassen van de Wet natuurbescherming en tegelijkertijd willen we mogelijk maken dat recreatieve of economische ontwikkelingen plaats kunnen blijven vinden. Jij draagt bij aan een samenhangende aanpak om een duurzame situatie te behouden en te versterken.

Wat

Je houdt je als adviseur specifiek bezig met de stikstofproblematiek in relatie tot economische activiteiten en bescherming van stikstofgevoelige natuurgebieden. Je werkt daarbij nauw samen met beleidsmedewerkers vanuit andere disciplines, vergunningverleners, stakeholders, onderzoeksinstituten, gemeenten en andere overheden. Je ondersteunt de senior-beleidsmedewerker en werkt mee aan een nieuwe aanpak vervuilende stoffen. Verder draag je bij aan onderzoek naar bronbeleid en maatregelen ter beperking van de depositie door lokale Zeeuwse stikstofbronnen.

Een belangrijke taak zal zijn dat je vanuit de provincie landelijk meewerkt aan het opstellen van een beleidsaanpak vervuilende stoffen (opvolger voor de PAS). Je denkt hierbij mee aan de opzet en inhoud van het systeem en de gevolgen die dit systeem heeft voor natuur en economische ontwikkelingen. Je houdt hierbij de belangen van de provincie Zeeland in het oog en anticipeert waar nodig.

Wie

Je bent in bezit van een afgeronde wo/hbo-opleiding op gebied van milieuwetenschappen, agrotechnologie, chemie, ecologie, of milieubeleid en beschikt over ten minste enkele jaren werkervaring. Kennis van het voormalige Programma Aanpak Stikstof is daarbij een pre.

Je bent in staat de (milieu)technische kant van het systeem door te vertalen naar de gevolgen voor natuur, economie en het beleid van de provincie. Je kan adviseren hoe de provincie Zeeland hierin het beste zijn koers bepaalt. Waar nodig adviseer je bij vergunningverlening, en in bezwaar- en beroepsprocedures. Je stemt af met andere beleidsvelden binnen de provincie, andere overheden en belangenorganisaties.

Je bent gemotiveerd om het belang van natuur en biodiversiteit te integreren in je werk en bent in staat nieuwe kennis snel eigen te maken en een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je hebt een integrale blik op lastige dossiers, bent oplossingsgericht en creatief ingesteld. Je houdt van opereren in een politiek veld met veel verschillende belangen en bent stressbestendig. Je bent communicatief en representatief en onderhoudt makkelijk contacten met alle relevante interne en externe personen en partijen. Je beschikt over politiek bestuurlijke gevoeligheid en kan goed inschatten of de Zeeuwse belangen voldoende worden meegewogen. Door jouw bestuurlijke antenne weet je wanneer je dossiers moet opschalen naar het bestuur.

Overige informatie

 • Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Startdatum: z.s.m.
 • De werkzaamheden zijn gewaardeerd op schaal 11 (min. jaarsalaris €48.479; max. jaarsalaris €69.169).
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie

 • Voor inhoudelijke vragen: Miranda Braspennincx, Senior beleidsmedewerker natuur en landschap, T: +31 6 28904077, E: maw.braspennincx@zeeland.nl of Jeroen Versteeg, Juridisch medewerker natuur en landschap, T: +31 6 28760322, E: JJ.Versteeg@zeeland.nl.
 • Voor vragen over de procedure etc.: Marc Luttikhuis, Poulemanager Advies, T: +31 6 55484428, E: m.luttikhuis@zeeland.nl.

3 sollicitaties
77 views
Bekijk vacature


13-09-2019 Provincie Zeeland
Ondersteuner aanpak vervuilende stoffen

Help jij via een duurzame aanpak de Zeeuwse natuur te beschermen in combinatie met ruimte voor economische ontwikkelingen ?

Waarom

De provincie is dé organisatie waar het natuurbeleid wordt vormgegeven. Naast het ontwikkelen van natuur en, adequaat beheer, moeten de natuur en de biodiversiteit worden beschermd. De komende decennia zijn er grote opgaven op het terrein van de natuurlijke leefomgeving. Niet in de minste plaats door de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS).

We beschermen de natuur door het toepassen van de Wet natuurbescherming en tegelijkertijd willen we mogelijk maken dat recreatieve of economische ontwikkelingen plaats kunnen blijven vinden. Jij draagt hier vanuit je inhoudelijke kennis aan bij.

Wat

Je houdt je als beleidsondersteuner aanpak vervuilende stoffen specifiek bezig met de stikstofproblematiek in relatie tot economische activiteiten en bescherming kwetsbare natuur. Je werkt daarbij nauw samen met beleidsmedewerkers, vergunningverleners, stakeholders, onderzoeksinstituten, gemeenten en andere overheden. Je ondersteunt inhoudelijk het team en de beleidsmedewerker Natuur en Milieu en denkt inhoudelijk mee over een nieuwe aanpak vervuilende stoffen en de implementatie hiervan. Verder draag je bij aan onderzoek naar bronbeleid en maatregelen ter beperking van de depositie door lokale Zeeuwse stikstofbronnen.

Een belangrijke taak zal zijn dat je vanuit de provincie landelijk inhoudelijk meewerkt aan het opstellen van een opvolger voor de PAS. Je denkt hierbij mee aan de opzet en inhoud van het systeem en de gevolgen die dit systeem heeft voor natuur en economische ontwikkelingen. Je bewaakt de toepasbaarheid van het systeem voor vergunningverlening.

Wie

Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau op gebied van milieuwetenschappen, agrotechnologie, chemie, ecologie, of milieubeleid en beschikt over ten minste enkele jaren werkervaring. Kennis van het voormalige Programma Aanpak Stikstof is daarbij een pre. Je hebt affiniteit met technisch inhoudelijk lastige vraagstukken en je vindt het een uitdaging om hiervoor oplossingen te bedenken.

Je werkt inhoudelijk nauw samen met de vergunningverleners Wet natuurbescherming door waar nodig te adviseren bij vergunningverlening, in bezwaar- en beroepsprocedures en met andere beleidsvelden binnen de provincie.

Je bent gemotiveerd om vanuit de inhoud het belang van natuur en biodiversiteit te integreren in je werk en bent in staat nieuwe kennis snel eigen te maken. Je bent een meedenker, analytisch en oplossingsgericht. Je bent creatief, je kunt met tact opereren wanneer dat nodig is, maar deinst er niet voor terug jouw mening onder woorden te brengen. Je bent communicatief en representatief en legt makkelijk contact.

Overige informatie:

 • Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Startdatum: z.s.m.
 • De werkzaamheden zijn gewaardeerd op schaal 10 (min. jaarsalaris €41.494; max. jaarsalaris €59.191.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie:

 • Voor inhoudelijke vragen: Miranda Braspennincx, Senior beleidsmedewerker natuur en landschap, T: 06-28904077, E: maw.braspennincx@zeeland.nl of Jeroen Versteeg, Juridisch medewerker natuur en landschap, T: 06-28760322, E: JJ.Versteeg@zeeland.nl.
 • Voor vragen over de procedure etc.: Marc Luttikhuis, Poulemanager Advies, T: +31 6 55484428, E: m.luttikhuis@zeeland.nl.

2 sollicitaties
0 views


13-09-2019 Provincie Zeeland
Ondersteuner aanpak vervuilende stoffen

Help jij via een duurzame aanpak de Zeeuwse natuur te beschermen in combinatie met ruimte voor economische ontwikkelingen ?

Waarom

De provincie is dé organisatie waar het natuurbeleid wordt vormgegeven. Naast het ontwikkelen van natuur en, adequaat beheer, moeten de natuur en de biodiversiteit worden beschermd. De komende decennia zijn er grote opgaven op het terrein van de natuurlijke leefomgeving. Niet in de minste plaats door de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS).

We beschermen de natuur door het toepassen van de Wet natuurbescherming en tegelijkertijd willen we mogelijk maken dat recreatieve of economische ontwikkelingen plaats kunnen blijven vinden. Jij draagt hier vanuit je inhoudelijke kennis aan bij.

Wat

Je houdt je als beleidsondersteuner aanpak vervuilende stoffen specifiek bezig met de stikstofproblematiek in relatie tot economische activiteiten en bescherming kwetsbare natuur. Je werkt daarbij nauw samen met beleidsmedewerkers, vergunningverleners, stakeholders, onderzoeksinstituten, gemeenten en andere overheden. Je ondersteunt inhoudelijk het team en de beleidsmedewerker Natuur en Milieu en denkt inhoudelijk mee over een nieuwe aanpak vervuilende stoffen en de implementatie hiervan. Verder draag je bij aan onderzoek naar bronbeleid en maatregelen ter beperking van de depositie door lokale Zeeuwse stikstofbronnen.

Een belangrijke taak zal zijn dat je vanuit de provincie landelijk inhoudelijk meewerkt aan het opstellen van een opvolger voor de PAS. Je denkt hierbij mee aan de opzet en inhoud van het systeem en de gevolgen die dit systeem heeft voor natuur en economische ontwikkelingen. Je bewaakt de toepasbaarheid van het systeem voor vergunningverlening.

Wie

Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau op gebied van milieuwetenschappen, agrotechnologie, chemie, ecologie, of milieubeleid en beschikt over ten minste enkele jaren werkervaring. Kennis van het voormalige Programma Aanpak Stikstof is daarbij een pre. Je hebt affiniteit met technisch inhoudelijk lastige vraagstukken en je vindt het een uitdaging om hiervoor oplossingen te bedenken.

Je werkt inhoudelijk nauw samen met de vergunningverleners Wet natuurbescherming door waar nodig te adviseren bij vergunningverlening, in bezwaar- en beroepsprocedures en met andere beleidsvelden binnen de provincie.

Je bent gemotiveerd om vanuit de inhoud het belang van natuur en biodiversiteit te integreren in je werk en bent in staat nieuwe kennis snel eigen te maken. Je bent een meedenker, analytisch en oplossingsgericht. Je bent creatief, je kunt met tact opereren wanneer dat nodig is, maar deinst er niet voor terug jouw mening onder woorden te brengen. Je bent communicatief en representatief en legt makkelijk contact.

Overige informatie:

 • Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Startdatum: z.s.m.
 • De werkzaamheden zijn gewaardeerd op schaal 10 (min. jaarsalaris €41.494; max. jaarsalaris €59.191.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie:

 • Voor inhoudelijke vragen: Miranda Braspennincx, Senior beleidsmedewerker natuur en landschap, T: 06-28904077, E: maw.braspennincx@zeeland.nl of Jeroen Versteeg, Juridisch medewerker natuur en landschap, T: 06-28760322, E: JJ.Versteeg@zeeland.nl.
 • Voor vragen over de procedure etc.: Marc Luttikhuis, Poulemanager Advies, T: +31 6 55484428, E: m.luttikhuis@zeeland.nl.

4 sollicitaties
85 views
Bekijk vacature


13-09-2019 Provincie Zeeland
Jurist Natuurwetgeving

Ben jij een jurist natuurwetgeving met een brede oplossingsgerichte blik? Dan zoeken we jou!

Waarom:

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van onze Zeeuwse natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. We zorgen ervoor dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland.

Binnen het team natuurbescherming (10 collega's) van de afdeling POJZ (personeel, omgeving en juridische zaken) is een vacature ontstaan voor een jurist Wet natuurbescherming.

Wat:

In deze opdracht zorg je voor de juridische kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het provinciale natuurbeleid.

Je toetst vergunningen, ontheffingen en verklaringen van geen bedenkingen aan de geldende wettelijke regels. Bij vragen adviseer je de vergunningverleners en collega's in de beleidspoules en hoofdopdrachten. Je denkt met hen mee om in complexe situaties tot een oplossing te komen.

Je adviseert deze collega's gevraagd en ongevraagd wanneer dit volgens jou vanuit de bepalingen van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.

Je vertegenwoordigt de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures, stelt verweerschriften op en voert het woord tijdens hoorzittingen.

Je neemt deel en levert een inhoudelijke bijdrage aan interprovinciale werkgroepen zoals de werkgroep IPO (Interprovinciaal Overleg) juridische werkgroep Natura 2000 en provinciale werkgroepen zoals de werkgroepen Omgevingsverordening en de uitwerking van de Beleidsnota Natuurwetgeving.

Hoe:

Je werkt binnen het team nauw samen met de Beleidsspecialist Wet natuurbescherming en de senior- jurist.

Je zorgt voor de juridische advisering van de vergunning- en ontheffingverleners en levert waar nodig gevraagd en ongevraagd juridische ondersteuning van de collega's bij de beleidspoules en hoofdopdrachten.

Je hebt bij vraagstukken een kritische basishouding, maar je denkt altijd in oplossingen. Je hebt daarbij oog voor meerdere (zowel in- als externe) belangen (zoals bijvoorbeeld landschap of economie) die kunnen spelen, je bent in staat hierin een afweging te maken en tot een gedragen juridisch advies te komen.

Je bent goed op de hoogte van hetgeen zich binnen de provincie Zeeland afspeelt, en anticipeert, wanneer nodig, op eventuele problemen door deze binnen de organisatie aan te kaarten en daarvoor een oplossing te bedenken en escalatie daarvan te voorkomen.

Je werkt daarom integraal en je legt verbinding tussen de afdeling en de beleidspoules en de hoofdopdrachten.

Wie:

Je bent een ervaren jurist die uitstekende kennis heeft van de Algemene wet bestuursrecht en affiniteit heeft met het Omgevingsrecht. Kennis van of ervaring met de Wet natuurbescherming is een pré.

Je vindt het leuk om diep in de materie te duiken en zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je vindt het een uitdaging om een oplossing te bedenken voor vraagstukken die op het eerste gezicht niet op te lossen lijken.

Je hebt ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures, het schrijven van verweerschriften en het optreden bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Door deelname aan interprovinciale overleggen en het bijhouden van je vakkennis ben jij op ieder moment uitstekend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het natuurbeschermingsrecht en ben je in staat die door te vertalen naar het (vergunningen- en ontheffingen) beleid van de provincie.

Overige informatie:

Het gaat om een opdracht van 36 uur per week voor onbepaalde tijd.
Startdatum zo spoedig mogelijk.
De opdracht is gewaardeerd in schaal 11 (maximum jaarsalaris € 71.608).
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie bij:
Jeroen Versteeg, juridisch medewerker natuur en landschap, telefoon +31 118 631952 of

+31 6 25726588, email: jj.versteeg@zeeland.nl

Reageren:
Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk op maandag 23 september 2019 bij ons binnen is.

1 sollicitatie
0 views


30-08-2019 Provincie Zeeland