Logo Provincie Zeeland

Jobs posted by Provincie Zeeland

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Provincie Zeeland.

Latest jobs

Unitmanager Buitendienst

Zeeland is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waar je ook bent: binnen 15 minuten sta je aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De uitdaging:

Binnen de afdeling Infrastructuur en Vastgoed van de Provincie Zeeland vormt de Buitendienst (BTD) een aparte Unit waarbinnen op dit moment 42 medewerkers werkzaam zijn.

De BTD kent een 24/7 dienstverlening en staat daarbij met twee benen in de samenleving. Medewerkers vormen daarbij de "ogen en oren" voor interne collega's. De Unitmanager verbindt de buitendienst met de afdeling en is HR verantwoordelijke voor medewerkers.

De Buitendienst bestaat uit twee verschillende operationele eenheden:

 1. De Nautische Centrale in Vlissingen waar de bruggen en 2 sluizencomplexen van het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug 24/7 op afstand worden bediend.
 1. De buitendienst gericht op dagelijks beheer van onze provinciale infrastructuur.

De Buitendienst is in beweging waarbij visievorming heeft plaatsgevonden op grond van de twee hoofdopdrachten die voor de BTD zijn geformuleerd:

 1. doorstroming en veiligheid en
 1. instandhouding van de provinciale natte en droge infrastructuur.

Jouw rol:

Als Unitmanager krijg je de dagelijkse leiding over de buitendienst en ben je als HR-verantwoordelijke 1e aanspreekpunt voor je medewerkers. Samen met de afdelingsmanager ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken zoals benoemd in de visies. Je krijgt de extra opdracht om de vastgestelde visies te implementeren, waarbij je invulling geeft aan een nieuwe manier van werken en aansturing van de buitendienst. Je stelt daarvoor een implementatieplan op waarmee je stapsgewijs invulling geeft aan deze transitie. In de dagelijkse aansturing van de medewerkers en borging van de 24/7 dienstverlening door de buitendienst word je ondersteund door de (4) rayonmedewerkers en de (4) senior objectbedienaars.

Voornaamste taken:

 1. De Unitmanager legt verantwoording af aan de afdelingsmanager en geeft direct leiding aan ruim 40 medewerkers die geografisch zijn verdeeld over de Nautische Centrale Vlissingen en regio Noord, Midden en Zuid.
 1. Als Unitmanager ben je integraal verantwoordelijk voor de continuïteit van de 24/7 dienstverlening.
 1. Als Unitmanager zie je erop toe dat afspraken op het gebied van HR en operationele uitvoering worden nageleefd.
 1. De Unitmanager vertaalt de interne visies en bestuurlijke opdrachten naar de praktijk. Naar concrete operationele taken en werkwijzen.
 1. De Unitmanager is verantwoordelijk voor het financiële budget van de BTD en de bewaking daarvan en legt hierover verantwoording via vastgestelde budgetbewakingscycli.
 1. Voor de Unitmanager ligt er een mooie uitdaging op het vlak van een cultuuromslag en het bevorderen van het zelfregulerend vermogen van de BTD. De toekomstvisie is vastgesteld, het veranderproces is in gang gezet. De komende jaren bouw je aan het verankeren van de visie en het uniformering van de werkwijzen in de buitendienst als geheel.
 1. Als opvolger van de interim-unitmanager geef je richting binnen de gestelde kaders. Daarbij geef je vertrouwen aan de medewerkers en coach je medewerkers in de aanpassingen die daarbij nodig zijn.
 1. Als Unitmanager inspireer je medewerkers en zet je medewerkers aan om zich te ontwikkelen. Tevens bezit je een "neus" voor talenten en zet je de juiste medewerkers op de juiste taken en/of rol.
 1. De Unitmanager maakt deel uit van het coördinatieteam van de afdeling Infrastructuur en Vastgoed en zorgt daarbinnen voor de verbinding tussen 'binnen en buiten'.

Wat verwachten we van jou?

Als Unitmanager vorm je samen met de rayonmedewerkers en senior objectbedienaars de spil tussen het kantoor en de BTD. In nauwe samenwerking met deze medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de functionele aansturing van Buitendienstmedewerkers, maak je procesafspraken en zie je toe op het naleven van afspraken en procedures op hoofdlijnen. Als Unitmanager krijg je een bedrijfsauto tot je beschikking zodat je ook regelmatig medewerkers buiten kan opzoeken. Dit is noodzakelijk om tijdig zaken, die aandacht nodig hebben, te kunnen signaleren. Daarbij coach je medewerkers en sta je als HR-verantwoordelijke dicht bij de medewerkers. Als HR-verantwoordelijke word je ondersteund door onze afdeling POJZ en de afdelingsmanager Infrastructuur en Vastgoed. Daarnaast kun je rekenen op collegialiteit en een ambitieus coördinatieteam die de afdeling op een nog professioneler niveau wil brengen.

We zoeken een gemotiveerde collega die integer is en zeker ook affiniteit heeft voor techniek, operationele taken en HR. Je moet daarnaast beschikken over minimaal rijbewijs B.

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en relevante managementervaring.
 • Je hebt kennis van (verander)management en ruime ervaring in leidinggeven aan professionals en/of operationele units.
 • Je hebt aantoonbare, positieve resultaten geboekt in veranderprocessen en in het inrichten (intern) en uitbouwen (extern) van een unit.
 • Je beschikt over het analytisch vermogen om de strategie van de interne afdeling en de bestuurlijke wensen te vertalen naar de praktijk en je weet zelfstandig deze strategie te realiseren met de medewerkers. Daarbij stuur je vooral op hoofdlijnen en weet je de rayonmedewerkers en senior objectbedienaars goed in positie te zetten.
 • Je bent ondernemend en innovatief, komt met oplossingen en ideeën voor knelpunten en problemen en weet daarvoor draagvlak te creëren.
 • Je bent een enthousiaste persoonlijkheid die verbindend, besluitvaardig, overtuigend, stimulerend en coachend mensen meekrijgt.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Schaal 12 (minimum € 3.956,65 en maximum € 5.652,35)
 • 36 uur per week
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist

De Provincie Zeeland kent naast een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden ook prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie over het werken bij de Provincie Zeeland, zie ook het kopje 'Over ons'.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij Coen Verhoeve (afdelingsmanager I&V), tel: +31 118 631519 of +31 6 2890 4016, email: caj.verhoeve@zeeland.nl

78 applications
0 views


20-02-2020 Provincie Zeeland
Senior Medewerk(st)er Hospitality

Zeeland is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waar je ook bent: binnen 15 minuten sta je aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De uitdaging

Collega's en gasten die zich thuis voelen in onze Abdij! Dat is de ambitie van onze afdeling Facilitair. Daarom zetten zij in op 'goed gastheerschap' door bij ontvangsten, serviceverlening bij vergaderingen, recepties, diners en ondersteuning bij (grote) evenementen te kiezen voor een persoonlijke benadering met oog voor de wens van onze gasten. Wil jij deze ambitie, samen met de collega's van ons Hospitality-concept, aan gaan en hier een coördinerende rol in spelen?

Wellicht ben jij dan onze nieuwe Senior Medewerk(st)er Hospitality.

Jouw rol

Jouw rol als meewerkend senior is tweeledig. Aan de ene kant ben je sterk in de planning van diensten, goederen en personeel aan de hand van aanvragen binnen de representatie en verzorg je het bijhouden van de bijbehorende administratie. Aan de andere kant ben je zelf bij events die plaatsvinden binnen de Abdij ook het daadwerkelijke boegbeeld van gastvrijheid. Je draait je hand niet om voor het organiseren van grotere en kleinere bijeenkomsten, zorgt dat het de gasten aan niets ontbreekt en stuurt ook tijdens deze events de andere collega's van de representatie aan.

Het resultaat wat je hiermee nastreeft is samen te vatten als "een professionele dienstverlening met verantwoordelijkheid op het gebied van ontvangst/catering in o.a. het Hoofdgebouw, Filmzaal, Statencomplex etc."

Voor wat betreft het eerste deel van je opdracht kun je denken aan taken als:

 • Je plant en zorgt bij representatieve bijeenkomsten voor passende inzet van eigen collega's, eventueel aangevuld met externe capaciteit;
 • Je beheert de voorraad van consumptieve goederen;
 • Je zorgt voor duidelijke kaders waarbinnen de gasten worden ontvangen (etiquette binnen Hospitality);
 • Je houdt de administratie actueel in geautomatiseerde systemen, waaronder verantwoording inzet uren personeel, bestellingen en reserveringen;
 • Je geeft adviezen met betrekking tot het vernieuwing van assortiment en uitstraling op locaties;
 • Je levert een bijdrage aan optimalisatie van administratieve processen binnen de Hospitality en raakvlakken met andere onderdelen van de organisatie.

En in het tweede deel van je opdracht houdt je je bezig met:

 • Je zorgt voor een warm ontvangst van collega's en gasten;
 • Je zorgt dat de representatieve ruimtes er op en top uitzien;
 • Je geeft tijdens bijeenkomsten operationeel leiding aan de andere collega's;
 • Je bedient samen met collega's de gasten tijdens allerlei bijeenkomsten zoals: (bestuurs)vergaderingen, recepties, diners en grote (complexe) ontvangsten.

Wat verwachten we van jou?

Om de opdracht goed te kunnen doen heb je contact met klanten als bestuurders, ambtenaren en externe gasten, waaronder hoogwaardigheidsbekleders. Je hebt daarnaast ook contact met leveranciers en cateringbedrijven om af te stemmen over leveringsvoorwaarden van in te kopen producten. Tot slot heb je vanuit je coördinerende rol uiteraard contact met collega's binnen het team om af te stemmen over werkzaamheden n ook om hen werkinstructies te geven. Daarbij zorg je er voor dat er wordt gewerkt volgens het kwaliteitsborgingssysteem HACCP. Hier voer je ook controle op uit.

In de opdracht heb je direct contact met de Senior medewerker uitvoering facilitair. Je legt verantwoording af aan de afdelingsmanager Facilitair over de kwaliteit de dienstverlening.

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een flexibelrooster, daarbij horen ook werktijden in de avond en weekenden.

We zoeken een organiserend multitalent, waarbij je in ieder geval op MBO(+) niveau acteert. Je hebt ervaring in het horeca- of representatie vak en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Verder herken je jezelf in de volgende kenmerken en kwaliteiten:

Je beschikt over goede theoretische en praktisch kennis van het vak;
Je hebt inzicht in onze organisatie en kan sensitief hierop acteren;
Het bijhouden van een voorraad- en inkoopadministratie gaat je goed af;
Je hebt talent voor improviseren en organiseren, waarbij het operationeel leidinggeven je makkelijk afgaat;
Je bent vriendelijk, gastvrij en sociaal

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal 8 (minimum € 2.393,24 en maximum € 3.418,89) bij een dienstverband van 36 uur per week.
 • 32 tot 36 uur per week.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

De Provincie Zeeland kent naast een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden ook prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie over het werken bij de Provincie Zeeland, zie ook het kopje 'Over ons'.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij Ab Lourense, afdelingsmanager Facilitair 06 2890 4050. Voor alle overige vragen kun je terecht bij Sido Veen, HR-businesspartner

06 5275 6241

126 applications
0 views


10-02-2020 Provincie Zeeland
Adviseur Slimme Mobiliteit en Spoor

Adviseur Slimme mobiliteit en Spoor

Zeeland is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waar je ook bent: binnen 15 minuten sta je aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De uitdaging

Ons provinciebestuur maakt werk van innovatieve vervoerswijzen en heeft slimme mobiliteit benoemd als één van de vijf strategische opgaven voor de provincie. Het is de uitdaging om met het netwerk, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten tot een samenhangend proces te komen, met als uitkomst een breed gedragen mobiliteitsstrategie voor de komende jaren.

Dromen over de toekomst en ontwikkelingen over nieuwe vervoerswijzen. Zeeland wordt daarbij één van de proeftuinen Smart Mobility in Nederland.

Specifiek op het gebied van treinvervoer is Zeeland voor het woon- en werkklimaat gebaat bij hoogwaardige spoorverbindingen. In gesprekken met de NS, ProRail en ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wordt gezocht op welke manier in de periode tot en met 2024 verbeteringen in de dienstregeling kunnen worden aangebracht. De verbeteringen moeten leiden tot een snellere verbinding tussen Zeeland en de rest van Nederland. Daarnaast bereidt het Rijk de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet van de NS voor 2025, waarbij we als regio goed aangehaakt willen blijven.

Jouw rol

Je werkt in een compact opgaveteam van 3 adviseurs onder leiding van de opgavemanager Slimme mobiliteit. Gezamenlijk werkt het team aan de ontwikkeling van het toekomstig mobiliteitssysteem, waarbij jij als adviseur zorgt voor een proces om samen met de partners invulling te geven aan deze ambitie waarbij je als extra aandachtsgebied Spoor hebt. Daarnaast werk je vanuit je rol ook veel samen met collega's uit de andere programmateams van onze organisatie, zoals het programmateam Regionale bereikbaarheid.

Jouw rol als adviseur slimme mobiliteit en spoor is tweeledig:

1. Procesadviseur Slimme mobiliteit:

 • Je organiseert een goed functionerend netwerk om met partijen te komen tot een regionale mobiliteitsstrategie.
 • Je weet de samenloop tot stand te brengen tussen de processen in het netwerk - naast bovengenoemde liggen hier ook koppelingen naar de OV- en spoortafels, de tafel mobiliteit in het kader van de Regionale Energiestrategie en de ontwikkelagenda van OV naar Slimme Mobiliteit - en de opgavencyclus en stappen daarin met PS en GS.

2. Adviseur Spoor:

 • Je neemt namens Zeeland deel in de voorbereiding van de landsdelige OV & Spoortafel en adviseert de Gedeputeerde over zijn inbreng hierin.
 • Je voert gesprekken met NS, ProRail en ministerie I&W over de ontwikkelingen op het Zeeuwse spoor en de mogelijkheden om de dienstregeling van de NS de komende jaren voor Zeeland te verbeteren.
 • Je zorgt met de manager Slimme mobiliteit en de Zeeuwse lobbyisten voor het opstellen van een frame en een lobby-aanpak om het belang van snelle personenspoorverbindingen op de kaart te zetten.
 • Je werkt mee aan de ontwikkelingen in de opgave Slimme Mobiliteit en pakt van daaruit initiatieven op die aansluiten bij de stations en omgeving als mobiliteitshubs.
 • Je legt en onderhoudt contact met de Zeeuwse en West-Brabantse gemeenten over spoorzaken.
 • Je verkent de rol die het spoor in het Zeeuwse mobiliteitssysteem van de toekomst zou moeten hebben en organiseert hiervoor besprekingen met diverse partijen.

Wat verwachten we van jou?

Je hebt, vanuit WO werk- en denkniveau, ervaring in het organiseren van strategieontwikkeling en bent in staat nieuwe kennis snel eigen te maken en een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je hebt een integrale blik op lastige dossiers, bent oplossingsgericht en creatief ingesteld. Je houdt van opereren in een politiek veld met veel verschillende belangen en bent stressbestendig. Je bent communicatief en representatief en onderhoudt makkelijk contacten met alle relevante interne en externe personen en partijen. Je beschikt over politiek bestuurlijke gevoeligheid en kan goed inschatten of de Zeeuwse belangen voldoende worden meegewogen. Door jouw bestuurlijke antenne weet je wanneer je dossiers moet opschalen naar het bestuur.

Bovenstaande competenties kun je toepassen voor specifiek onze ambities op mobiliteit, maar met oog op de toekomst ben je met deze ervaring ook breder inzetbaar binnen onze organisatie.

Kennis en ervaring met mobiliteitsvraagstukken is een pré, maar niet noodzakelijk.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal 11 (minimum € 3.471,56 en maximum € 4.959,40).
 • 32 tot 36 uur per week.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

De Provincie Zeeland kent naast een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden ook prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie over het werken bij de Provincie Zeeland, zie ook het kopje 'Over ons'.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij Maurice Buuron (opgavemanager Slimme Mobiliteit), tel. 06 2570 9348. Voor alle overige vragen kun je terecht bij Dorrith de Vos-de Kok (manager poule adviseurs), tel. 06 2890 4207.

Lijkt deze functie jou wat en herken je jezelf in de persoon die wij zoeken? Solliciteer dan via onderstaand sollicitatieformulier, door je CV en motivatiebrief toe te voegen.

94 applications
0 views


06-02-2020 Provincie Zeeland
Adviseur Slimme Mobiliteit en Spoor

Adviseur Slimme mobiliteit en Spoor

Zeeland is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waar je ook bent: binnen 15 minuten sta je aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De uitdaging

Ons provinciebestuur maakt werk van innovatieve vervoerswijzen en heeft slimme mobiliteit benoemd als één van de vijf strategische opgaven voor de provincie. Het is de uitdaging om met het netwerk, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten tot een samenhangend proces te komen, met als uitkomst een breed gedragen mobiliteitsstrategie voor de komende jaren.

Dromen over de toekomst en ontwikkelingen over nieuwe vervoerswijzen. Zeeland wordt daarbij één van de proeftuinen Smart Mobility in Nederland.

Specifiek op het gebied van treinvervoer is Zeeland voor het woon- en werkklimaat gebaat bij hoogwaardige spoorverbindingen. In gesprekken met de NS, ProRail en ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wordt gezocht op welke manier in de periode tot en met 2024 verbeteringen in de dienstregeling kunnen worden aangebracht. De verbeteringen moeten leiden tot een snellere verbinding tussen Zeeland en de rest van Nederland. Daarnaast bereidt het Rijk de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet van de NS voor 2025, waarbij we als regio goed aangehaakt willen blijven.

Jouw rol

Je werkt in een compact opgaveteam van 3 adviseurs onder leiding van de opgavemanager Slimme mobiliteit. Gezamenlijk werkt het team aan de ontwikkeling van het toekomstig mobiliteitssysteem, waarbij jij als adviseur zorgt voor een proces om samen met de partners invulling te geven aan deze ambitie waarbij je als extra aandachtsgebied Spoor hebt. Daarnaast werk je vanuit je rol ook veel samen met collega's uit de andere programmateams van onze organisatie, zoals het programmateam Regionale bereikbaarheid.

Jouw rol als adviseur slimme mobiliteit en spoor is tweeledig:

1. Procesadviseur Slimme mobiliteit:

 • Je organiseert een goed functionerend netwerk om met partijen te komen tot een regionale mobiliteitsstrategie.
 • Je weet de samenloop tot stand te brengen tussen de processen in het netwerk - naast bovengenoemde liggen hier ook koppelingen naar de OV- en spoortafels, de tafel mobiliteit in het kader van de Regionale Energiestrategie en de ontwikkelagenda van OV naar Slimme Mobiliteit - en de opgavencyclus en stappen daarin met PS en GS.

2. Adviseur Spoor:

 • Je neemt namens Zeeland deel in de voorbereiding van de landsdelige OV & Spoortafel en adviseert de Gedeputeerde over zijn inbreng hierin.
 • Je voert gesprekken met NS, ProRail en ministerie I&W over de ontwikkelingen op het Zeeuwse spoor en de mogelijkheden om de dienstregeling van de NS de komende jaren voor Zeeland te verbeteren.
 • Je zorgt met de manager Slimme mobiliteit en de Zeeuwse lobbyisten voor het opstellen van een frame en een lobby-aanpak om het belang van snelle personenspoorverbindingen op de kaart te zetten.
 • Je werkt mee aan de ontwikkelingen in de opgave Slimme Mobiliteit en pakt van daaruit initiatieven op die aansluiten bij de stations en omgeving als mobiliteitshubs.
 • Je legt en onderhoudt contact met de Zeeuwse en West-Brabantse gemeenten over spoorzaken.
 • Je verkent de rol die het spoor in het Zeeuwse mobiliteitssysteem van de toekomst zou moeten hebben en organiseert hiervoor besprekingen met diverse partijen.

Wat verwachten we van jou?

Je hebt, vanuit WO werk- en denkniveau, ervaring in het organiseren van strategieontwikkeling en bent in staat nieuwe kennis snel eigen te maken en een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je hebt een integrale blik op lastige dossiers, bent oplossingsgericht en creatief ingesteld. Je houdt van opereren in een politiek veld met veel verschillende belangen en bent stressbestendig. Je bent communicatief en representatief en onderhoudt makkelijk contacten met alle relevante interne en externe personen en partijen. Je beschikt over politiek bestuurlijke gevoeligheid en kan goed inschatten of de Zeeuwse belangen voldoende worden meegewogen. Door jouw bestuurlijke antenne weet je wanneer je dossiers moet opschalen naar het bestuur.

Bovenstaande competenties kun je toepassen voor specifiek onze ambities op mobiliteit, maar met oog op de toekomst ben je met deze ervaring ook breder inzetbaar binnen onze organisatie.

Kennis en ervaring met mobiliteitsvraagstukken is een pré, maar niet noodzakelijk.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal 11 (minimum € 3.471,56 en maximum € 4.959,40).
 • 32 tot 36 uur per week.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

De Provincie Zeeland kent naast een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden ook prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie over het werken bij de Provincie Zeeland, zie ook het kopje 'Over ons'.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij Maurice Buuron (opgavemanager Slimme Mobiliteit), tel. 06 2570 9348. Voor alle overige vragen kun je terecht bij Dorrith de Vos-de Kok (manager poule adviseurs), tel. 06 2890 4207.

Lijkt deze functie jou wat en herken je jezelf in de persoon die wij zoeken? Solliciteer dan via onderstaand sollicitatieformulier, door je CV en motivatiebrief toe te voegen.

0 applications
0 views


06-02-2020 Provincie Zeeland
Adviseur Slimme Mobiliteit en Spoor

Adviseur Slimme mobiliteit en Spoor

Zeeland is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waar je ook bent: binnen 15 minuten sta je aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De uitdaging

Ons provinciebestuur maakt werk van innovatieve vervoerswijzen en heeft slimme mobiliteit benoemd als één van de vijf strategische opgaven voor de provincie. Het is de uitdaging om met het netwerk, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten tot een samenhangend proces te komen, met als uitkomst een breed gedragen mobiliteitsstrategie voor de komende jaren.

Dromen over de toekomst en ontwikkelingen over nieuwe vervoerswijzen. Zeeland wordt daarbij één van de proeftuinen Smart Mobility in Nederland.

Specifiek op het gebied van treinvervoer is Zeeland voor het woon- en werkklimaat gebaat bij hoogwaardige spoorverbindingen. In gesprekken met de NS, ProRail en ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wordt gezocht op welke manier in de periode tot en met 2024 verbeteringen in de dienstregeling kunnen worden aangebracht. De verbeteringen moeten leiden tot een snellere verbinding tussen Zeeland en de rest van Nederland. Daarnaast bereidt het Rijk de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet van de NS voor 2025, waarbij we als regio goed aangehaakt willen blijven.

Jouw rol

Je werkt in een compact opgaveteam van 3 adviseurs onder leiding van de opgavemanager Slimme mobiliteit. Gezamenlijk werkt het team aan de ontwikkeling van het toekomstig mobiliteitssysteem, waarbij jij als adviseur zorgt voor een proces om samen met de partners invulling te geven aan deze ambitie waarbij je als extra aandachtsgebied Spoor hebt. Daarnaast werk je vanuit je rol ook veel samen met collega's uit de andere programmateams van onze organisatie, zoals het programmateam Regionale bereikbaarheid.

Jouw rol als adviseur slimme mobiliteit en spoor is tweeledig:

1. Procesadviseur Slimme mobiliteit:

 • Je organiseert een goed functionerend netwerk om met partijen te komen tot een regionale mobiliteitsstrategie.
 • Je weet de samenloop tot stand te brengen tussen de processen in het netwerk - naast bovengenoemde liggen hier ook koppelingen naar de OV- en spoortafels, de tafel mobiliteit in het kader van de Regionale Energiestrategie en de ontwikkelagenda van OV naar Slimme Mobiliteit - en de opgavencyclus en stappen daarin met PS en GS.

2. Adviseur Spoor:

 • Je neemt namens Zeeland deel in de voorbereiding van de landsdelige OV & Spoortafel en adviseert de Gedeputeerde over zijn inbreng hierin.
 • Je voert gesprekken met NS, ProRail en ministerie I&W over de ontwikkelingen op het Zeeuwse spoor en de mogelijkheden om de dienstregeling van de NS de komende jaren voor Zeeland te verbeteren.
 • Je zorgt met de manager Slimme mobiliteit en de Zeeuwse lobbyisten voor het opstellen van een frame en een lobby-aanpak om het belang van snelle personenspoorverbindingen op de kaart te zetten.
 • Je werkt mee aan de ontwikkelingen in de opgave Slimme Mobiliteit en pakt van daaruit initiatieven op die aansluiten bij de stations en omgeving als mobiliteitshubs.
 • Je legt en onderhoudt contact met de Zeeuwse en West-Brabantse gemeenten over spoorzaken.
 • Je verkent de rol die het spoor in het Zeeuwse mobiliteitssysteem van de toekomst zou moeten hebben en organiseert hiervoor besprekingen met diverse partijen.

Wat verwachten we van jou?

Je hebt, vanuit WO werk- en denkniveau, ervaring in het organiseren van strategieontwikkeling en bent in staat nieuwe kennis snel eigen te maken en een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je hebt een integrale blik op lastige dossiers, bent oplossingsgericht en creatief ingesteld. Je houdt van opereren in een politiek veld met veel verschillende belangen en bent stressbestendig. Je bent communicatief en representatief en onderhoudt makkelijk contacten met alle relevante interne en externe personen en partijen. Je beschikt over politiek bestuurlijke gevoeligheid en kan goed inschatten of de Zeeuwse belangen voldoende worden meegewogen. Door jouw bestuurlijke antenne weet je wanneer je dossiers moet opschalen naar het bestuur.

Bovenstaande competenties kun je toepassen voor specifiek onze ambities op mobiliteit, maar met oog op de toekomst ben je met deze ervaring ook breder inzetbaar binnen onze organisatie.

Kennis en ervaring met mobiliteitsvraagstukken is een pré, maar niet noodzakelijk.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal 11 (minimum € 3.471,56 en maximum € 4.959,40).
 • 32 tot 36 uur per week.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Aanvang zo snel mogelijk, maar in goed overleg.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

De Provincie Zeeland kent naast een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden ook prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie over het werken bij de Provincie Zeeland, zie ook het kopje 'Over ons'.

Geïnteresseerd en solliciteren?

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij Maurice Buuron (opgavemanager Slimme Mobiliteit), tel. 06 2570 9348. Voor alle overige vragen kun je terecht bij Dorrith de Vos-de Kok (manager poule adviseurs), tel. 06 2890 4207.

Lijkt deze functie jou wat en herken je jezelf in de persoon die wij zoeken? Solliciteer dan via onderstaand sollicitatieformulier, door je CV en motivatiebrief toe te voegen.

18 applications
129 views
Check job


06-02-2020 Provincie Zeeland