Logo Gemeente Velsen

Vacatures geplaatst door Gemeente Velsen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Velsen.

Laatste vacatures

Coördinator Sociaal Wijkteams Velsen

Wie zoeken we?
Voor de aansturing, ondersteuning en verdere ontwikkeling van de sociaal wijkteams van Velsen zijn wij op zoek naar een motiverende, coachende en gedreven coördinator.
De coördinator geeft sturing aan het realiseren van de opdracht en beoogde resultaten van de sociaal wijkteams. De coördinator geeft functioneel leiding aan de medewerkers van de sociaal wijkteams, daarbij gebruik makend van de aanwezige professionaliteit in de teams. Daarnaast draagt de coördinator bij aan de teamontwikkeling (samenwerking, leren van elkaar) en de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociaal wijkteams. Onderwerpen hierin zijn onder andere het verder vormgeven van de preventietaken, samenwerking met partners, profilering, toegang, locaties waarop de teams werken en samenstelling van de teams. Hierin opereert de coördinator in nauwe samenspraak met de gemeente (beleid, uitvoering, bestuur), de stuurgroep (partners in de wijkteams) en de teams zelf. De coördinator is een 'verbindingsofficier' tussen praktijk en beleid en zorgt voor goede afstemming met collega's van andere afdelingen en maatschappelijke partners.

  • Bewaken van en sturen op werkprocessen, projecten en werkbudgetten; rapporteren over de voortgang;
  • Oplossen van knelpunten in uitvoering, ketensamenwerking en beleid of deze knelpunten op de juiste plekken neerleggen.

0 sollicitaties
0 views


20-09-2019 Gemeente Velsen
Coördinator Sociaal Wijkteams Velsen

Wie zoeken we?
Voor de aansturing, ondersteuning en verdere ontwikkeling van de sociaal wijkteams van Velsen zijn wij op zoek naar een motiverende, coachende en gedreven coördinator.
De coördinator geeft sturing aan het realiseren van de opdracht en beoogde resultaten van de sociaal wijkteams. De coördinator geeft functioneel leiding aan de medewerkers van de sociaal wijkteams, daarbij gebruik makend van de aanwezige professionaliteit in de teams. Daarnaast draagt de coördinator bij aan de teamontwikkeling (samenwerking, leren van elkaar) en de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociaal wijkteams. Onderwerpen hierin zijn onder andere het verder vormgeven van de preventietaken, samenwerking met partners, profilering, toegang, locaties waarop de teams werken en samenstelling van de teams. Hierin opereert de coördinator in nauwe samenspraak met de gemeente (beleid, uitvoering, bestuur), de stuurgroep (partners in de wijkteams) en de teams zelf. De coördinator is een 'verbindingsofficier' tussen praktijk en beleid en zorgt voor goede afstemming met collega's van andere afdelingen en maatschappelijke partners.

  • Bewaken van en sturen op werkprocessen, projecten en werkbudgetten; rapporteren over de voortgang;
  • Oplossen van knelpunten in uitvoering, ketensamenwerking en beleid of deze knelpunten op de juiste plekken neerleggen.

1 sollicitatie
23 views
Bekijk vacature


20-09-2019 Gemeente Velsen
Coördinator Sociaal Wijkteams Velsen

Wie zoeken we?
Voor de aansturing, ondersteuning en verdere ontwikkeling van de sociaal wijkteams van Velsen zijn wij op zoek naar een motiverende, coachende en gedreven coördinator.
De coördinator geeft sturing aan het realiseren van de opdracht en beoogde resultaten van de sociaal wijkteams. De coördinator geeft functioneel leiding aan de medewerkers van de sociaal wijkteams, daarbij gebruik makend van de aanwezige professionaliteit in de teams. Daarnaast draagt de coördinator bij aan de teamontwikkeling (samenwerking, leren van elkaar) en de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociaal wijkteams. Onderwerpen hierin zijn onder andere het verder vormgeven van de preventietaken, samenwerking met partners, profilering, toegang, locaties waarop de teams werken en samenstelling van de teams. Hierin opereert de coördinator in nauwe samenspraak met de gemeente (beleid, uitvoering, bestuur), de stuurgroep (partners in de wijkteams) en de teams zelf. De coördinator is een 'verbindingsofficier' tussen praktijk en beleid en zorgt voor goede afstemming met collega's van andere afdelingen en maatschappelijke partners.

  • Bewaken van en sturen op werkprocessen, projecten en werkbudgetten; rapporteren over de voortgang;
  • Oplossen van knelpunten in uitvoering, ketensamenwerking en beleid of deze knelpunten op de juiste plekken neerleggen.

2 sollicitaties
24 views


20-09-2019 Gemeente Velsen
Stedenbouwkundige

Als uitbreiding van ons team zoeken we een Stedenbouwkundige.
Als stedenbouwkundige weet je de laatste trends te vertalen naar ideeën en visies voor ruimtelijke projecten. Deze vertaling vindt plaats samen met stakeholders en inwoners. Veelal gaat het om vraagstukken rond herontwikkeling en transformatie. Je weet als stedenbouwkundige hoe je integrale ruimtelijke visies op gebieds- en projectniveau formuleert. Hierbij gaat je advisering verder dan esthetiek: stedenbouw is het verbindende vak tussen diverse inhoudelijke disciplines. Jij maakt als stedenbouwkundige de vertaalslag van gemeentelijk beleid naar een ruimtelijke visie en inrichting. Verder houd je je bezig met het adviseren op stedenbouwkundig gebied voor beleid en bestemmingsplannen. Bij nieuwe projecten verricht je integrale ruimtelijke analyses en ontwerpstudies en stel je ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden op.

0 sollicitaties
0 views


20-09-2019 Gemeente Velsen
Stedenbouwkundige

Als uitbreiding van ons team zoeken we een Stedenbouwkundige.
Als stedenbouwkundige weet je de laatste trends te vertalen naar ideeën en visies voor ruimtelijke projecten. Deze vertaling vindt plaats samen met stakeholders en inwoners. Veelal gaat het om vraagstukken rond herontwikkeling en transformatie. Je weet als stedenbouwkundige hoe je integrale ruimtelijke visies op gebieds- en projectniveau formuleert. Hierbij gaat je advisering verder dan esthetiek: stedenbouw is het verbindende vak tussen diverse inhoudelijke disciplines. Jij maakt als stedenbouwkundige de vertaalslag van gemeentelijk beleid naar een ruimtelijke visie en inrichting. Verder houd je je bezig met het adviseren op stedenbouwkundig gebied voor beleid en bestemmingsplannen. Bij nieuwe projecten verricht je integrale ruimtelijke analyses en ontwerpstudies en stel je ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden op.

1 sollicitatie
4 views
Bekijk vacature


20-09-2019 Gemeente Velsen