Logo Gemeente Velsen

Vacatures geplaatst door Gemeente Velsen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Velsen.

Laatste vacatures

Senior beleidsmedewerker ruimte en wonen (voor de duur van 2 jaar)

 • Adviseert en begeleidt concrete nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op strategisch en tactisch niveau. Je adviseert op het gebied van ruimtelijke ordening, inclusief juridische en procedurele aspecten daarvan.
 • Heeft een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en een brede interesse in maatschappelijke thema's. Je signaleert en analyseert maatschappelijke processen en ontwikkelingen en wijzigingen in beleid van andere overheden.
 • Vertaalt in- en externe (beleids)ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen. Je denkt proactief mee over de verschillende mogelijkheden binnen de kaders van de (Omgevings)wet.
 • Is mede verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening en wonen. Je draagt daarbij zorg voor afstemming en samenhang.
 • Heeft contact met de initiatiefnemers en helpt hen met het ontwikkelen van plannen tot een vergunningaanvraag.
 • Is in staat zelf de planregels en toelichting van een bestemmingsplan te schrijven, maar kunt ook (stedenbouwkundige) adviesbureaus opdracht geven en aansturen;
 • Vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar -en beroepszaken en in externe (regionale) overleggen.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


24-05-2019 Gemeente Velsen
Senior beleidsmedewerker ruimte en wonen (voor de duur van 2 jaar)

 • Adviseert en begeleidt concrete nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op strategisch en tactisch niveau. Je adviseert op het gebied van ruimtelijke ordening, inclusief juridische en procedurele aspecten daarvan.
 • Heeft een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en een brede interesse in maatschappelijke thema's. Je signaleert en analyseert maatschappelijke processen en ontwikkelingen en wijzigingen in beleid van andere overheden.
 • Vertaalt in- en externe (beleids)ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen. Je denkt proactief mee over de verschillende mogelijkheden binnen de kaders van de (Omgevings)wet.
 • Is mede verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening en wonen. Je draagt daarbij zorg voor afstemming en samenhang.
 • Heeft contact met de initiatiefnemers en helpt hen met het ontwikkelen van plannen tot een vergunningaanvraag.
 • Is in staat zelf de planregels en toelichting van een bestemmingsplan te schrijven, maar kunt ook (stedenbouwkundige) adviesbureaus opdracht geven en aansturen;
 • Vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar -en beroepszaken en in externe (regionale) overleggen.

RegioFlexWerk

1 sollicitatie
1 view
Bekijk vacature


24-05-2019 Gemeente Velsen
Senior beleidsmedewerker ruimte en wonen (voor de duur van 2 jaar)

 • Adviseert en begeleidt concrete nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op strategisch en tactisch niveau. Je adviseert op het gebied van ruimtelijke ordening, inclusief juridische en procedurele aspecten daarvan.
 • Heeft een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en een brede interesse in maatschappelijke thema's. Je signaleert en analyseert maatschappelijke processen en ontwikkelingen en wijzigingen in beleid van andere overheden.
 • Vertaalt in- en externe (beleids)ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen. Je denkt proactief mee over de verschillende mogelijkheden binnen de kaders van de (Omgevings)wet.
 • Is mede verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening en wonen. Je draagt daarbij zorg voor afstemming en samenhang.
 • Heeft contact met de initiatiefnemers en helpt hen met het ontwikkelen van plannen tot een vergunningaanvraag.
 • Is in staat zelf de planregels en toelichting van een bestemmingsplan te schrijven, maar kunt ook (stedenbouwkundige) adviesbureaus opdracht geven en aansturen;
 • Vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar -en beroepszaken en in externe (regionale) overleggen.

Gemeentebanen

0 sollicitaties
0 views


24-05-2019 Gemeente Velsen
Stedenbouwkundige

Als stedenbouwkundige weet je de laatste trends te vertalen naar ideeën en visies voor ruimtelijke projecten. Deze vertaling vindt plaats samen met stakeholders en inwoners. Veelal gaat het om vraagstukken rond herontwikkeling en transformatie. Je weet als stedenbouwkundige hoe je integrale ruimtelijke visies op gebieds- en projectniveau formuleert. Hierbij gaat je advisering verder dan esthetiek: stedenbouw is het verbindende vak tussen diverse inhoudelijke disciplines. Jij maakt als stedenbouwkundige de vertaalslag van gemeentelijk beleid naar een ruimtelijke visie en inrichting. Verder houd je je bezig met het adviseren op stedenbouwkundig gebied voor beleid en bestemmingsplannen. Bij nieuwe projecten verricht je integrale ruimtelijke analyses en ontwerpstudies en stel je ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden op.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


24-05-2019 Gemeente Velsen
Stedenbouwkundige

Als stedenbouwkundige weet je de laatste trends te vertalen naar ideeën en visies voor ruimtelijke projecten. Deze vertaling vindt plaats samen met stakeholders en inwoners. Veelal gaat het om vraagstukken rond herontwikkeling en transformatie. Je weet als stedenbouwkundige hoe je integrale ruimtelijke visies op gebieds- en projectniveau formuleert. Hierbij gaat je advisering verder dan esthetiek: stedenbouw is het verbindende vak tussen diverse inhoudelijke disciplines. Jij maakt als stedenbouwkundige de vertaalslag van gemeentelijk beleid naar een ruimtelijke visie en inrichting. Verder houd je je bezig met het adviseren op stedenbouwkundig gebied voor beleid en bestemmingsplannen. Bij nieuwe projecten verricht je integrale ruimtelijke analyses en ontwerpstudies en stel je ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden op.

RegioFlexWerk

1 sollicitatie
2 views
Bekijk vacature


24-05-2019 Gemeente Velsen