Logo Gemeente Velsen

Vacatures geplaatst door Gemeente Velsen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Velsen.

Laatste vacatures

Creatieve Informatieanalist

De afdeling Informatiemanagement is verantwoordelijk voor het beleid, de regie en de samenhang van de gemeentelijke informatievoorziening en informatiebeveiliging en bestaat uit de eenheid Informatie & Statistiek en de werkeenheden Automatisering, Documentaire Informatie en Ruimtelijke Informatie. De afdeling zorgt dat informatiebehoeften, die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen vanuit de organisatie ontstaan, worden vertaald in verbeteringen van de informatievoorziening. De afdeling is niet altijd eigenaar van de informatie maar kijkt wel samen met de betrokken afdelingen of informatie beschikbaar is en hergebruikt kan worden. Wij zijn op zoek naar een

Creatieve Informatieanalist
voor 36 uur per week

Van data tot (gedeelde) informatie voor beter (samen) sturen! De beleids- en beheerprocessen binnen de gemeentelijke organisatie en de dienstverlening naar inwoners en bedrijven zijn afhankelijk van een passende, optimale, informatievoorziening. Processen veranderen, de beschikbaarheid van data neemt in rap tempo toe en de behoefte aan informatie verandert snel. In dit interessante speelveld van vraag naar informatie door interne en externe partijen speelt de informatieanalist een actieve rol.

Wat ga je doen
Als informatieanalist onderzoek en evalueer je de informatiebehoefte in de verschillende domeinen waarin de gemeente intern en extern actief is. Samen met gebruikers in de betreffende afdeling help je vraagstukken te analyseren en te beantwoorden met behulp van data analyses. Je faciliteert de gebruikers door inzichten te verschaffen in het vraagstuk en mogelijke oplossingen vanuit verschillende invalshoeken. Je verzamelt en genereert relevante data & informatie en bent in staat deze informatie, samen met de collega's binnen informatiemanagement, op creatieve en aanspreekbare wijze te laten zien en beschikbaar te stellen. Je denkt mee met de interne- & externe klanten en bent in staat de vraag achter de vraag boven te halen. Op deze wijze help je de gebruikers succesvol te zijn bij het uitvoeren van hun taken en draag je bij aan de professionalisering van de dienstverlening van Velsen.

Je werkt intensief samen met de informatieadviseurs, de adviseurs van ruimtelijke informatie en onderzoek & statistiek en de gegevensregisseur binnen de afdeling Informatiemanagement. Daarnaast hou je, in samenspraak met de informatieadviseur, intensief contact met de verschillende gebruiksafdelingen, directie en bestuur om de context van de verschillende vraagstukken te kunnen achterhalen. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente Velsen in landelijke werkgroepen en diverse overlegorganen

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


17-07-2019 Gemeente Velsen
Creatieve Informatieanalist

De afdeling Informatiemanagement is verantwoordelijk voor het beleid, de regie en de samenhang van de gemeentelijke informatievoorziening en informatiebeveiliging en bestaat uit de eenheid Informatie & Statistiek en de werkeenheden Automatisering, Documentaire Informatie en Ruimtelijke Informatie. De afdeling zorgt dat informatiebehoeften, die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen vanuit de organisatie ontstaan, worden vertaald in verbeteringen van de informatievoorziening. De afdeling is niet altijd eigenaar van de informatie maar kijkt wel samen met de betrokken afdelingen of informatie beschikbaar is en hergebruikt kan worden. Wij zijn op zoek naar een

Creatieve Informatieanalist
voor 36 uur per week

Van data tot (gedeelde) informatie voor beter (samen) sturen! De beleids- en beheerprocessen binnen de gemeentelijke organisatie en de dienstverlening naar inwoners en bedrijven zijn afhankelijk van een passende, optimale, informatievoorziening. Processen veranderen, de beschikbaarheid van data neemt in rap tempo toe en de behoefte aan informatie verandert snel. In dit interessante speelveld van vraag naar informatie door interne en externe partijen speelt de informatieanalist een actieve rol.

Wat ga je doen
Als informatieanalist onderzoek en evalueer je de informatiebehoefte in de verschillende domeinen waarin de gemeente intern en extern actief is. Samen met gebruikers in de betreffende afdeling help je vraagstukken te analyseren en te beantwoorden met behulp van data analyses. Je faciliteert de gebruikers door inzichten te verschaffen in het vraagstuk en mogelijke oplossingen vanuit verschillende invalshoeken. Je verzamelt en genereert relevante data & informatie en bent in staat deze informatie, samen met de collega's binnen informatiemanagement, op creatieve en aanspreekbare wijze te laten zien en beschikbaar te stellen. Je denkt mee met de interne- & externe klanten en bent in staat de vraag achter de vraag boven te halen. Op deze wijze help je de gebruikers succesvol te zijn bij het uitvoeren van hun taken en draag je bij aan de professionalisering van de dienstverlening van Velsen.

Je werkt intensief samen met de informatieadviseurs, de adviseurs van ruimtelijke informatie en onderzoek & statistiek en de gegevensregisseur binnen de afdeling Informatiemanagement. Daarnaast hou je, in samenspraak met de informatieadviseur, intensief contact met de verschillende gebruiksafdelingen, directie en bestuur om de context van de verschillende vraagstukken te kunnen achterhalen. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente Velsen in landelijke werkgroepen en diverse overlegorganen

RegioFlexWerk

4 sollicitaties
31 views
Bekijk vacature


17-07-2019 Gemeente Velsen
Creatieve Informatieanalist

De afdeling Informatiemanagement is verantwoordelijk voor het beleid, de regie en de samenhang van de gemeentelijke informatievoorziening en informatiebeveiliging en bestaat uit de eenheid Informatie & Statistiek en de werkeenheden Automatisering, Documentaire Informatie en Ruimtelijke Informatie. De afdeling zorgt dat informatiebehoeften, die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen vanuit de organisatie ontstaan, worden vertaald in verbeteringen van de informatievoorziening. De afdeling is niet altijd eigenaar van de informatie maar kijkt wel samen met de betrokken afdelingen of informatie beschikbaar is en hergebruikt kan worden. Wij zijn op zoek naar een

Creatieve Informatieanalist
voor 36 uur per week

Van data tot (gedeelde) informatie voor beter (samen) sturen! De beleids- en beheerprocessen binnen de gemeentelijke organisatie en de dienstverlening naar inwoners en bedrijven zijn afhankelijk van een passende, optimale, informatievoorziening. Processen veranderen, de beschikbaarheid van data neemt in rap tempo toe en de behoefte aan informatie verandert snel. In dit interessante speelveld van vraag naar informatie door interne en externe partijen speelt de informatieanalist een actieve rol.

Wat ga je doen
Als informatieanalist onderzoek en evalueer je de informatiebehoefte in de verschillende domeinen waarin de gemeente intern en extern actief is. Samen met gebruikers in de betreffende afdeling help je vraagstukken te analyseren en te beantwoorden met behulp van data analyses. Je faciliteert de gebruikers door inzichten te verschaffen in het vraagstuk en mogelijke oplossingen vanuit verschillende invalshoeken. Je verzamelt en genereert relevante data & informatie en bent in staat deze informatie, samen met de collega's binnen informatiemanagement, op creatieve en aanspreekbare wijze te laten zien en beschikbaar te stellen. Je denkt mee met de interne- & externe klanten en bent in staat de vraag achter de vraag boven te halen. Op deze wijze help je de gebruikers succesvol te zijn bij het uitvoeren van hun taken en draag je bij aan de professionalisering van de dienstverlening van Velsen.

Je werkt intensief samen met de informatieadviseurs, de adviseurs van ruimtelijke informatie en onderzoek & statistiek en de gegevensregisseur binnen de afdeling Informatiemanagement. Daarnaast hou je, in samenspraak met de informatieadviseur, intensief contact met de verschillende gebruiksafdelingen, directie en bestuur om de context van de verschillende vraagstukken te kunnen achterhalen. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente Velsen in landelijke werkgroepen en diverse overlegorganen

Gemeentebanen

2 sollicitaties
92 views


17-07-2019 Gemeente Velsen
Stedenbouwkundige

Als stedenbouwkundige weet je de laatste trends te vertalen naar ideeën en visies voor ruimtelijke projecten. Deze vertaling vindt plaats samen met stakeholders en inwoners. Veelal gaat het om vraagstukken rond herontwikkeling en transformatie. Je weet als stedenbouwkundige hoe je integrale ruimtelijke visies op gebieds- en projectniveau formuleert. Hierbij gaat je advisering verder dan esthetiek: stedenbouw is het verbindende vak tussen diverse inhoudelijke disciplines. Jij maakt als stedenbouwkundige de vertaalslag van gemeentelijk beleid naar een ruimtelijke visie en inrichting. Verder houd je je bezig met het adviseren op stedenbouwkundig gebied voor beleid en bestemmingsplannen. Bij nieuwe projecten verricht je integrale ruimtelijke analyses en ontwerpstudies en stel je ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden op.

Gemeentebanen

3 sollicitaties
34 views


17-07-2019 Gemeente Velsen
Stedenbouwkundige

Als stedenbouwkundige weet je de laatste trends te vertalen naar ideeën en visies voor ruimtelijke projecten. Deze vertaling vindt plaats samen met stakeholders en inwoners. Veelal gaat het om vraagstukken rond herontwikkeling en transformatie. Je weet als stedenbouwkundige hoe je integrale ruimtelijke visies op gebieds- en projectniveau formuleert. Hierbij gaat je advisering verder dan esthetiek: stedenbouw is het verbindende vak tussen diverse inhoudelijke disciplines. Jij maakt als stedenbouwkundige de vertaalslag van gemeentelijk beleid naar een ruimtelijke visie en inrichting. Verder houd je je bezig met het adviseren op stedenbouwkundig gebied voor beleid en bestemmingsplannen. Bij nieuwe projecten verricht je integrale ruimtelijke analyses en ontwerpstudies en stel je ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden op.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


17-07-2019 Gemeente Velsen