Logo Gemeente Velsen

Vacatures geplaatst door Gemeente Velsen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Velsen.

Laatste vacatures

Manager Contact en Ondersteuning

Ontwikkelgerichte manager Dienstverlening & Ondersteuning

Ontwikkeling, dat is waar jij blij van wordt en het liefst aan werkt. Niet alleen op het niveau van jouw teams (Contact en Ondersteuning), maar ook op het niveau van het domein én de organisatie brede dienstverlening. Jij bent een absolute verbinder die stuurt op onderlinge samenwerking en professionalisering.

"Als de samenleving verandert, veranderen wij mee"
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van de samenleving. De organisatie wil goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en wendbaar zijn, zoals je terugleest in de besturingsfilosofie 'Samenwerken aan Velsen'. Daarom is de organisatie-inrichting in 2020 aangepast naar een tweelaagse managementstructuur.

Wat ga je doen?
Het domein Publiek & Bestuur bestaat uit de teams Advies & Strategie en de teams Contact en Ondersteuning. Jij geeft leiding aan de teams Contact en Ondersteuning. Zij hebben als doel al het in- en uitgaande contact in juiste banen te leiden, inclusief het opvangen van eerste contactmomenten en het bewaken van de kwaliteit van het contact. Dit alles met de inwoner in het hoofd en hart. In de doorontwikkeling van de teams ligt nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang

De organisatiestructuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel managers als medewerkers. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd eigenaarschap te tonen: inhoudelijke taken met elkaar op te pakken, te prioriteren, samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Verbinding tussen het team en de andere teams is van groot belang om proactief te kunnen adviseren. Als manager en coach begeleid je jouw teams hierin en stuur je hierop. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Je stimuleert dit ondernemende gedrag en ondersteunt medewerkers die hierin nog een ontwikkelpunt hebben. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten en hier met elkaar van te leren.

Rol in domeinsturing en organisatieontwikkeling

De twee managers van het domein Publiek & Bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. Zij trekken hierin samen op en benutten elkaars talenten en kwaliteiten over de teams heen.

 • Samen met je collega-manager lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het brede managementteam;
 • Je neemt een leidende rol in de doorontwikkeling van de organisatie brede dienstverlening;
 • Je neemt samen met je collega-manager verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein Publiek & Bestuur;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie;
 • Je houdt jouw teamleden en organisatie scherp op de koers zoals omschreven in bijvoorbeeld het raads- en collegeprogramma;
 • Je bent goed in gesprek met je medewerkers, zodat je weet wat er bij hen leeft en wat hun wensen zijn. Je besteedt hierbij aandacht aan eventuele ontwikkel- en/of verbeterpunten;
 • Je bent ambtelijk opdrachtgever voor diverse programma's/projecten, zoals (online) Dienstverlening.

Waar kom je terecht?
Velsen is overzichtelijke organisatie; de lijnen zijn kort, ook naar het bestuur. Jouw bijdrage wordt gezien en gehoord en men werkt vanuit vertrouwen. Velsen kent veelzijdige vraagstukken, een persoonlijke, prettige sfeer in het (management)team en een directie die ruimte geeft, maar ook met je meedenkt.

Onder het tweehoofdige directieteam vallen vier domeinen: Fysieke Leefomgeving, Samenleving, Bedrijfsvoering en Publiek & Bestuur. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn de managers gezamenlijk verantwoordelijk voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je één (of meerdere) team(s).

Over de teams
Team Contact (32 medewerkers) bestaat uit de onderdelen Klant Contact Centrum (KCC) en Burgerzaken. Het KCC levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het vertrouwen van de inwoners in de overheid door een goede dienstverlening. De opgave van het KCC is om de komende tijd de dienstverlening nog toegankelijker, duidelijker, sneller en daardoor dienstverlenender te maken.

Burgerzaken is verantwoordelijk voor de registratie en verstrekking van persoonsgegevens, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes. Ze verstrekken ook identiteitsbewijzen zoals paspoorten en rijbewijzen en handelen aanvragen voor uittreksels uit de basisregistratie personen af. Daarnaast geven ze informatie en advies aan inwoners over deze zaken. Eén van de grootste uitdagingen voor burgerzaken is om de digitalisering van de diensten te versnellen en de kwaliteit van gegevensbeheer te verbeteren en identiteits- en adresfraude te voorkomen.

Team Ondersteuning (11 medewerkers) ondersteunt het bestuur, de directie en de programma's. Het team bestaat uit het bestuurs- en directiesecretariaat, kabinetszaken, evenementen coördinator en programma-ondersteuning.

Wie ben jij?
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau, beschikt over leidinggevende vaardigheden en hebt affiniteit met dienstverlening. Net als de medewerkers werk jij met de inwoner in het hoofd en hart. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert.
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega's op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Je kunt scherp analyseren en scenario denken.
 • Je laat je niet meeslepen in de waan van de dag, maar houdt overzicht en brengt rust. Je reflecteert op wat er gebeurt en benoemt zaken.
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.993,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Als je ook de rol van aanjager/portefeuillehouder van organisatie brede ontwikkelingen, programma's of projecten op je neemt, is functieschaal 14 bespreekbaar. Het betreft een fulltime functie;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden;
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet;
 • Vergoedingen voor reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen;
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want Velsen vindt het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Methanie van der Lee of José Brus via ons kantoor in 's-Hertogenbosch, 073 - 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 25 juni 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/managervelsen. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.
week 26-27 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten donderdag 6 juli 2023 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
dinsdag 11 juli 2023 1e gespreksronde donderdag 13 juli 2023 2e gespreksronde

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2050 "Duurzaam Verbonden" meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

0 sollicitaties
85 views


02-06-2023 Gemeente Velsen
Manager Contact en Ondersteuning

Ontwikkelgerichte manager Dienstverlening & Ondersteuning

Ontwikkeling, dat is waar jij blij van wordt en het liefst aan werkt. Niet alleen op het niveau van jouw teams (Contact en Ondersteuning), maar ook op het niveau van het domein én de organisatie brede dienstverlening. Jij bent een absolute verbinder die stuurt op onderlinge samenwerking en professionalisering.

"Als de samenleving verandert, veranderen wij mee"
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van de samenleving. De organisatie wil goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en wendbaar zijn, zoals je terugleest in de besturingsfilosofie 'Samenwerken aan Velsen'. Daarom is de organisatie-inrichting in 2020 aangepast naar een tweelaagse managementstructuur.

Wat ga je doen?
Het domein Publiek & Bestuur bestaat uit de teams Advies & Strategie en de teams Contact en Ondersteuning. Jij geeft leiding aan de teams Contact en Ondersteuning. Zij hebben als doel al het in- en uitgaande contact in juiste banen te leiden, inclusief het opvangen van eerste contactmomenten en het bewaken van de kwaliteit van het contact. Dit alles met de inwoner in het hoofd en hart. In de doorontwikkeling van de teams ligt nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang

De organisatiestructuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel managers als medewerkers. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd eigenaarschap te tonen: inhoudelijke taken met elkaar op te pakken, te prioriteren, samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Verbinding tussen het team en de andere teams is van groot belang om proactief te kunnen adviseren. Als manager en coach begeleid je jouw teams hierin en stuur je hierop. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Je stimuleert dit ondernemende gedrag en ondersteunt medewerkers die hierin nog een ontwikkelpunt hebben. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten en hier met elkaar van te leren.

Rol in domeinsturing en organisatieontwikkeling

De twee managers van het domein Publiek & Bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. Zij trekken hierin samen op en benutten elkaars talenten en kwaliteiten over de teams heen.

 • Samen met je collega-manager lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het brede managementteam;
 • Je neemt een leidende rol in de doorontwikkeling van de organisatie brede dienstverlening;
 • Je neemt samen met je collega-manager verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein Publiek & Bestuur;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie;
 • Je houdt jouw teamleden en organisatie scherp op de koers zoals omschreven in bijvoorbeeld het raads- en collegeprogramma;
 • Je bent goed in gesprek met je medewerkers, zodat je weet wat er bij hen leeft en wat hun wensen zijn. Je besteedt hierbij aandacht aan eventuele ontwikkel- en/of verbeterpunten;
 • Je bent ambtelijk opdrachtgever voor diverse programma's/projecten, zoals (online) Dienstverlening.

Waar kom je terecht?
Velsen is overzichtelijke organisatie; de lijnen zijn kort, ook naar het bestuur. Jouw bijdrage wordt gezien en gehoord en men werkt vanuit vertrouwen. Velsen kent veelzijdige vraagstukken, een persoonlijke, prettige sfeer in het (management)team en een directie die ruimte geeft, maar ook met je meedenkt.

Onder het tweehoofdige directieteam vallen vier domeinen: Fysieke Leefomgeving, Samenleving, Bedrijfsvoering en Publiek & Bestuur. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn de managers gezamenlijk verantwoordelijk voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je één (of meerdere) team(s).

Over de teams
Team Contact (32 medewerkers) bestaat uit de onderdelen Klant Contact Centrum (KCC) en Burgerzaken. Het KCC levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het vertrouwen van de inwoners in de overheid door een goede dienstverlening. De opgave van het KCC is om de komende tijd de dienstverlening nog toegankelijker, duidelijker, sneller en daardoor dienstverlenender te maken.

Burgerzaken is verantwoordelijk voor de registratie en verstrekking van persoonsgegevens, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes. Ze verstrekken ook identiteitsbewijzen zoals paspoorten en rijbewijzen en handelen aanvragen voor uittreksels uit de basisregistratie personen af. Daarnaast geven ze informatie en advies aan inwoners over deze zaken. Eén van de grootste uitdagingen voor burgerzaken is om de digitalisering van de diensten te versnellen en de kwaliteit van gegevensbeheer te verbeteren en identiteits- en adresfraude te voorkomen.

Team Ondersteuning (11 medewerkers) ondersteunt het bestuur, de directie en de programma's. Het team bestaat uit het bestuurs- en directiesecretariaat, kabinetszaken, evenementen coördinator en programma-ondersteuning.

Wie ben jij?
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau, beschikt over leidinggevende vaardigheden en hebt affiniteit met dienstverlening. Net als de medewerkers werk jij met de inwoner in het hoofd en hart. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert.
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega's op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Je kunt scherp analyseren en scenario denken.
 • Je laat je niet meeslepen in de waan van de dag, maar houdt overzicht en brengt rust. Je reflecteert op wat er gebeurt en benoemt zaken.
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.993,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Als je ook de rol van aanjager/portefeuillehouder van organisatie brede ontwikkelingen, programma's of projecten op je neemt, is functieschaal 14 bespreekbaar. Het betreft een fulltime functie;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden;
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet;
 • Vergoedingen voor reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen;
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want Velsen vindt het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Methanie van der Lee of José Brus via ons kantoor in 's-Hertogenbosch, 073 - 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 25 juni 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/managervelsen. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.
week 26-27 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten donderdag 6 juli 2023 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
dinsdag 11 juli 2023 1e gespreksronde donderdag 13 juli 2023 2e gespreksronde

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2050 "Duurzaam Verbonden" meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

0 sollicitaties
155 views


02-06-2023 Gemeente Velsen
Kwaliteits- en Dienstverleningsadviseur

Kwaliteits- en dienstverleningsadviseur VTH

32-36 uur per week

De Big 5 geven we weg: leeuw, luipaard, olifant, neushoorn, buffel.

Over de Big 8 hoeven we jou als kwaliteits- en dienstverleningsadviseur niks uit te leggen.

Over ons
Het VTH team bestaat uit 45 collega's die werkzaam zijn als vergunningverleners, juristen, casemanagers, handhavers en Boa's. Samen regelen we alles rondom vergunningen, het toezicht hierop en de handhaving ervan. En dat gaat dan over drank- en horecavergunningen, bouwvergunningen, evenementenvergunningen, maar ook over kinderdagverblijven, brandveiligheid, monumentenzorg, enzovoort. Het team valt onder het domein Fysieke Leefomgeving. Je collega's verschillen in karakter, leeftijd en interesse. Wat we gemeen hebben, is dat we graag werken voor de inwoners van Velsen, dat we trots zijn op ons vak en plezierig met elkaar omgaan.

Omschrijving
Als Kwaliteits- en dienstverleningsadviseur VTH ondersteun je het team en de organisatie bij het verbeteren van onze processen, samenwerking en dienstverlening. Bijvoorbeeld voor de klachtenprocedure, de invoering van de omgevingswet en het afhandelen van vergunningsaanvragen. Je vertaalt de ambitie van bestuur en organisatie naar VTH beleid en dat weer naar de uitvoering. Je kent de Big 8 als geen ander en gebruikt die voor het monitoren van voortgang, kwaliteit en eventuele bijsturing.

Wat hoort bij jouw werk:

 • Adviseren en informeren van diverse vak afdelingen (VTH) en management
 • Zorgen voor de verbinding tussen diverse afdelingen maar ook tussen management en clusters binnen fysieke leefomgeving
 • Het maken van procesbeschrijvingen
 • Schrijven van beleidsplan, jaarverslag en het uitvoeringsprogramma.
 • Implementeren van nieuwe wetgeving (omgevingswet), vastgesteld beleid en proceswijzingen in de uitvoerende afdelingen (VTH)
 • Signaleren en analyseren van procesmatige knelpunten en suggesties aandragen ter verbetering
 • Helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken (Omgevingswet, implementatie zaaksysteem, communicatie enzovoort)
 • Uitvoeren van audits gericht op kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering
 • Het borgen van processen en verbeteringen
 • Begeleiden van vergaderingen gericht op processen en nieuw beleid
 • Deelnemen aan diverse overleggen zowel intern als extern (onder andere Provincie, ODIJ)

Wat wij vragen
Je bent open, enthousiast, ondernemend en een verbinder. Je weet wat er speelt in de organisatie, politiek en in de samenleving. Je bent een teamspeler en een vraagbaak voor je collega's. Je bent kritisch en beweegt je gemakkelijk door de organisatie. Weerstand zie je als input om te komen tot verbetervoorstellen.

Wat breng je in elk geval mee?
Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau. Een afgeronde Hbo-opleiding of Master rechten of bestuurskunde is een pre. Maar als je een andere passende opleiding hebt of ruime ervaring in het omgevingsrecht, dan nodigen wij je ook uit te solliciteren. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, met name de Omgevingswet en de juridische toepassing hiervan.

Wat wij bieden
Onze wendbare dienstverlening richt zich op een leefbare en aantrekkelijke gemeente waarin iedereen meedoet. En waar we in energiek samenspel aan een duurzame toekomst werken. Velsen heeft een prettige werksfeer, volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden.

Waar kun je verder op rekenen?

 • Een salaris van maximaal € 5.724,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 11).
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden.
 • Een dienstverband voor één jaar, die we daarna bij goed functioneren, graag omzetten in een vast dienstverband.
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel bepaalt waar, wanneer en hoe je je werk doet.
 • Vergoedingen voor reiskosten en thuiswerken, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want we vinden het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze functie? Bel dan met Marianne de Graaf, Manager VTH, op 06-24341352. Wil je meer informatie over het werken bij Velsen? Kijk dan op www.velsen.nl/werken-bij-velsen

Of ben je al enthousiast? Solliciteer dan vóór 12 juni 2023 via bovenstaande sollicitatieformulier.

Een kort, door HR afgenomen e-assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
0 views


17-05-2023 Gemeente Velsen
Kwaliteits- en Dienstverleningsadviseur

Kwaliteits- en dienstverleningsadviseur VTH

32-36 uur per week

De Big 5 geven we weg: leeuw, luipaard, olifant, neushoorn, buffel.

Over de Big 8 hoeven we jou als kwaliteits- en dienstverleningsadviseur niks uit te leggen.

Over ons
Het VTH team bestaat uit 45 collega's die werkzaam zijn als vergunningverleners, juristen, casemanagers, handhavers en Boa's. Samen regelen we alles rondom vergunningen, het toezicht hierop en de handhaving ervan. En dat gaat dan over drank- en horecavergunningen, bouwvergunningen, evenementenvergunningen, maar ook over kinderdagverblijven, brandveiligheid, monumentenzorg, enzovoort. Het team valt onder het domein Fysieke Leefomgeving. Je collega's verschillen in karakter, leeftijd en interesse. Wat we gemeen hebben, is dat we graag werken voor de inwoners van Velsen, dat we trots zijn op ons vak en plezierig met elkaar omgaan.

Omschrijving
Als Kwaliteits- en dienstverleningsadviseur VTH ondersteun je het team en de organisatie bij het verbeteren van onze processen, samenwerking en dienstverlening. Bijvoorbeeld voor de klachtenprocedure, de invoering van de omgevingswet en het afhandelen van vergunningsaanvragen. Je vertaalt de ambitie van bestuur en organisatie naar VTH beleid en dat weer naar de uitvoering. Je kent de Big 8 als geen ander en gebruikt die voor het monitoren van voortgang, kwaliteit en eventuele bijsturing.

Wat hoort bij jouw werk:

 • Adviseren en informeren van diverse vak afdelingen (VTH) en management
 • Zorgen voor de verbinding tussen diverse afdelingen maar ook tussen management en clusters binnen fysieke leefomgeving
 • Het maken van procesbeschrijvingen
 • Schrijven van beleidsplan, jaarverslag en het uitvoeringsprogramma.
 • Implementeren van nieuwe wetgeving (omgevingswet), vastgesteld beleid en proceswijzingen in de uitvoerende afdelingen (VTH)
 • Signaleren en analyseren van procesmatige knelpunten en suggesties aandragen ter verbetering
 • Helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken (Omgevingswet, implementatie zaaksysteem, communicatie enzovoort)
 • Uitvoeren van audits gericht op kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering
 • Het borgen van processen en verbeteringen
 • Begeleiden van vergaderingen gericht op processen en nieuw beleid
 • Deelnemen aan diverse overleggen zowel intern als extern (onder andere Provincie, ODIJ)

Wat wij vragen
Je bent open, enthousiast, ondernemend en een verbinder. Je weet wat er speelt in de organisatie, politiek en in de samenleving. Je bent een teamspeler en een vraagbaak voor je collega's. Je bent kritisch en beweegt je gemakkelijk door de organisatie. Weerstand zie je als input om te komen tot verbetervoorstellen.

Wat breng je in elk geval mee?
Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau. Een afgeronde Hbo-opleiding of Master rechten of bestuurskunde is een pre. Maar als je een andere passende opleiding hebt of ruime ervaring in het omgevingsrecht, dan nodigen wij je ook uit te solliciteren. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, met name de Omgevingswet en de juridische toepassing hiervan.

Wat wij bieden
Onze wendbare dienstverlening richt zich op een leefbare en aantrekkelijke gemeente waarin iedereen meedoet. En waar we in energiek samenspel aan een duurzame toekomst werken. Velsen heeft een prettige werksfeer, volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden.

Waar kun je verder op rekenen?

 • Een salaris van maximaal € 5.724,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 11).
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden.
 • Een dienstverband voor één jaar, die we daarna bij goed functioneren, graag omzetten in een vast dienstverband.
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel bepaalt waar, wanneer en hoe je je werk doet.
 • Vergoedingen voor reiskosten en thuiswerken, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want we vinden het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze functie? Bel dan met Marianne de Graaf, Manager VTH, op 06-24341352. Wil je meer informatie over het werken bij Velsen? Kijk dan op www.velsen.nl/werken-bij-velsen

Of ben je al enthousiast? Solliciteer dan vóór 12 juni 2023 via bovenstaande sollicitatieformulier.

Een kort, door HR afgenomen e-assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

5 sollicitaties
144 views


17-05-2023 Gemeente Velsen
Junior projectleiders/beleidsadviseurs Klimaat & Duurzaamheid

Junior projectleiders/beleidsadviseurs Klimaat & Duurzaamheid (HBO/WO)
36 uur per week

Wil jij graag bijdragen aan de uitdagingen op het gebied van Klimaat & Duurzaamheid? Ben je een kei in samenwerken en heb je talent om tot resultaten te komen?

De uitdaging
De aarde warmt op en het klimaat verandert. Dat is direct merkbaar, ook in onze gemeente. We hebben te maken met periodes van hevige regenval en wateroverlast, maar ook met periodes van droogte en hitte en de uitdagingen die daarbij horen. De biodiversiteit staat onder druk. En we zijn afhankelijk van schaarse grondstoffen en (fossiele) energie. Een maatschappelijke verandering is nodig, willen we het leefbaar houden. Verandering in ons water- en energiegebruik, hoe we produceren en consumeren, in de manier waarop we onze openbare ruimte en tuinen inrichten. Dat vraagt van ons als gemeente een andere manier van werken. En we kunnen bewoners, bedrijven en andere organisaties helpen in de transitie naar een duurzame economie en samenleving.

Dit is een grote opdracht waar we denkers én doeners voor nodig hebben.

Velsen is volop in ontwikkeling op het gebied van Klimaat & Duurzaamheid, en we zoeken mensen die hieraan kunnen bijdragen. Zowel op de gebieden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie als op het verduurzamen van onze eigen organisatie, móéten en willen we versnellen.

Als deze uitdagingen jou aanspreken, dan gaan we graag met je in gesprek om te kijken welke rol en welke aandachtsgebieden jou het beste passen. Denk aan de warmtetransitie, CO2-reductie, energiearmoede, klimaatadaptatie, vergroening, circulaire economie, regionale samenwerkingsverbanden. Samen creëren we jouw ideale baan binnen Klimaat & Duurzaamheid!

Passen we bij jou?
Velsen biedt veel afwisseling op het gebied van wonen, werken, ondernemen en ontspannen. De gemeente is de thuishaven van Tata Steel, heeft een grote zee- en energiehaven, een cruiseterminal en een uitgestrekt Natura 2000 duingebied. Én Velsen maakt onderdeel uit van de bruisende metropoolregio Amsterdam. Velsen heeft het allemaal. Daardoor staat de gemeente ook voor een aantal bijzondere uitdagingen. Ruim 500 medewerkers van de gemeente dragen dagelijks hun steentje bij om al het moois in de gemeente te behouden en verder te ontwikkelen.

We zijn een overzichtelijke organisatie, daardoor zijn de lijnen kort, ook naar het college en het bestuur. Jouw bijdrage wordt dus gezien en gehoord en we geven je daarbij al ons vertrouwen.

Als ons nieuwe talent heb je onder andere met de volgende thema's te maken:

 • Je krijgt de verantwoordelijkheid voor (deel)projecten en ondersteunt collega's bij onderdelen van beleidsontwikkeling of realisatie (zoals uitvoeren van (beleids)evaluaties, inventarisatie van best practices, opstellen van presentaties, etc).
 • Je helpt mee bij het creëren van draagvlak voor beleid en zorgt voor een juiste afstemming binnen de gemeentelijke organisatie (waaronder de wethouder of het college).
 • Verder zorg je voor de verslaglegging van bijvoorbeeld stuurgroepen en organiseer je bijeenkomsten.
 • Je onderhoudt een extern relatienetwerk met partners.
 • Je bewaakt verschillende (uitvoerings)processen en - procedures en signaleert verbeterpunten hierin.
 • We nodigen je uit om actief mee te denken over wat nu nodig is op het gebied van Klimaat & Duurzaamheid en wat helpt om te versnellen op de verschillende thema's. Vervolgens help je met de uitvoering hiervan.

Je takenpakket stemmen we zoveel mogelijk af op jouw mogelijkheden en interesses.

Jij bent de ideale kandidaat als jij beschikt over

 • minimaal een afgeronde HBO-opleiding
 • een sterk analytisch en organisatorisch vermogen
 • flexibiliteit: je schakelt snel tussen verschillende thema's en taken
 • goede communicatieve vaardigheden
 • maatschappelijke betrokken
 • kennis van en ervaring met één of meer van de onderwerpen binnen Klimaat & Duurzaamheid is een pré

De ideale kandidaat heeft een passie voor het thema Klimaat en Duurzaamheid en weet zich nieuwe kennis snel eigen te maken. Je bent een kei in plannen en organiseren en bent resultaatgericht. En je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Je hebt lef, bent creatief en hebt goede gespreksvaardigheden. Je weet draagvlak en verbinding te creëren bij en tussen collega's en andere belanghebbenden. En zorgt ervoor dat gezamenlijk resultaten worden geboekt. Je hebt vrijheid om te handelen, maar beseft dat dat altijd rust op een heldere opdracht, voortgangsbespreking en verantwoording.

Wat wij bieden

 • Een salaris van maximaal € 4.671,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 10).
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden.
 • Een dienstverband voor één jaar, met de mogelijkheid tot omzetten in een vast dienstverband.
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel bepaalt waar, wanneer en hoe je je werk doet.
 • Vergoedingen voor reiskosten en thuiswerken, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want we geven je graag de mogelijkheid je verder te ontwikkelen

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze functie? Bel dan met Heidi van Woudenberg, Programmamanager Klimaat en Duurzaamheid op 06 - 53 86 28 40. Wil je meer informatie over het werken bij Velsen? Kijk dan op onze site: https://www.velsen.nl/bestuur-organisatie/werken-bij-velsen.

Ben je al enthousiast? Solliciteer dan vóór 15 mei 2023 via het online sollicitatieformulier.

Wij kijken uit naar je reactie!

0 sollicitaties
0 views


05-05-2023 Gemeente Velsen