Logo Gemeente Velsen

Vacatures geplaatst door Gemeente Velsen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Velsen.

Laatste vacatures

Allround zweminstructeur

Zwembad De Heerenduinen, onderdeel van de afdeling Sportzaken is op zoek naar een enthousiaste

Allround zweminstructeur
24-36 uur per week

Functie informatie
Je geeft in teamverband zwemles aan scholen en particulieren. Je houdt toezicht tijdens het vrij zwemmen en verricht lichte schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast ben je in staat instructie te geven aan verschillende doelgroepen, zoals aquarobic, aquajogging en baby-peuterzwemmen. De werkzaamheden vinden ook in het weekend en 's avonds plaats.

0 sollicitaties
0 views


08-11-2019 Gemeente Velsen
Allround zweminstructeur

Zwembad De Heerenduinen, onderdeel van de afdeling Sportzaken is op zoek naar een enthousiaste

Allround zweminstructeur
24-36 uur per week

Functie informatie
Je geeft in teamverband zwemles aan scholen en particulieren. Je houdt toezicht tijdens het vrij zwemmen en verricht lichte schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast ben je in staat instructie te geven aan verschillende doelgroepen, zoals aquarobic, aquajogging en baby-peuterzwemmen. De werkzaamheden vinden ook in het weekend en 's avonds plaats.

5 sollicitaties
30 views
Bekijk vacature


08-11-2019 Gemeente Velsen
Allround zweminstructeur

Zwembad De Heerenduinen, onderdeel van de afdeling Sportzaken is op zoek naar een enthousiaste

Allround zweminstructeur
24-36 uur per week

Functie informatie
Je geeft in teamverband zwemles aan scholen en particulieren. Je houdt toezicht tijdens het vrij zwemmen en verricht lichte schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast ben je in staat instructie te geven aan verschillende doelgroepen, zoals aquarobic, aquajogging en baby-peuterzwemmen. De werkzaamheden vinden ook in het weekend en 's avonds plaats.

6 sollicitaties
240 views


08-11-2019 Gemeente Velsen
Kwartiermaker cultuurwerkplaats /zinvolle daginvulling

Zomer 2020 staat er op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden een creatieve werkplaats voor kunst/cultuur liefhebbers en mensen met psychiatrische problematiek. Er wordt ontmoet, gewerkt, geleerd en hersteld. Net wat iemand nodig heeft. Bovendien is het een prettige en laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt en een uitvalsbasis voor het klusteam dat lokale ondernemers ondersteunt.
Onder jouw hoede en in samenwerking met diverse belanghebbenden krijgt deze creatieve werkplaats vorm. Jij schakelt moeiteloos tussen de verschillende wensen en ideeën en werkt toe naar realisatie.

Wat gaan we doen?
Het verbinden van culturele en maatschappelijke functies in het middelpunt van de samenleving. Dat is wat we gaan doen. En dat gaat ook iets betekenen voor de levendigheid van de Lange Nieuwstraat, namelijk bedrijvigheid en inloop.

De afgelopen tijd is de gemeente met diverse belanghebbenden vanuit zorg-welzijn en cultuur in gesprek geweest over de kansen en mogelijkheden van een creatieve werkplaats. Er is een duidelijke behoefte aan nieuwe vormen van dagbesteding voor mensen met psychiatrische problematiek. Het toegankelijker maken van kunst en cultuur is een belangrijke behoefte vanuit de recent vastgestelde cultuurvisie. Met de eerste inventarisatie naar de haalbaarheid van de cultuurwerkplaats is een financieel plan ontwikkeld en dekking gezocht. Met de goedkeuring van dat plan is het project in een volgende fase beland; de realisatiefase.

Hoe gaan wij dat doen?
Met jouw inzet als kwartiermaker worden de plannen en afspraken geconcretiseerd en wordt er een definitief verbouwingsplan gemaakt. De verbouwing wordt aangegrepen om cliënten uit de dagbesteding reeds te betrekken bij klussen en ondertussen verzamel jij alle wensen van de belanghebbenden. Deze werk je samen met hen en vooral de doelgroep uit tot een activiteitenprogramma, zodat het ook daadwerkelijk een levendige locatie wordt. Je maakt concrete afspraken met de samenwerkende partijen over rollen en verantwoordelijkheden.

Samen
Om tot de cultuurwerkplaats te komen ga je het gesprek aan met veel verschillende partijen om input op te halen:

  • maatschappelijk partners (welzijnsorganisaties, zorginstellingen);
  • mensen met psychiatrische problematiek;
  • kunstenaars;
  • ondernemers;
  • omwonenden.

Jij zorgt voor evenwicht en durft keuzes te maken op basis van de doelstellingen die je goed kunt uitleggen aan de belanghebbenden.

5 sollicitaties
75 views


23-10-2019 Gemeente Velsen
Medewerker Sportstimulering

De werkeenheid Sportaccommodaties en Sportstimulering, onderdeel van de afdeling Sportzaken (ca. 60 medewerkers), is op zoek naar een: Medewerker Sportstimulering (specialisatie volwassenen, senioren en specifieke doelgroepen) (20-24 uur per week)

Je draagt bij aan het verhogen van sportdeelname van de inwoners in Velsen, met name van de doelgroep volwassenen, senioren en specifieke doelgroepen. Dat doe je samen met je collega met aandachtsgebied jeugd en onderwijs. Je adviseert over de sportstimulering en bent (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering, evaluatie en innovatie van activiteiten in dit kader.

Als intermediair verbind je sport(activiteiten) in een breder verband met de disciplines zoals zorg, welzijn, werk & inkomen en wonen. Dit doe je o.a. via 'gezonde leefstijl' stimuleringsprogramma's. Hiermee draag je bij aan de bewustwording van onze inwoners van het belang van sport en bewegen en stimuleert en activeert hen tot een gezonde leefstijl. Sportverenigingen in Velsen worden met informatie en advies ondersteund en gefaciliteerd met betrekking tot vitaliteit, een toekomstbestendig sportaanbod, beleid, kader, e.d. Je ondersteunt de organisatie van het jaarlijkse sportgala en sportcongres dat onze afdeling organiseert.

Je zorgt voor de nodige aansluiting van sportbeleid naar uitvoering. Daarbij is het jouw taak tevens overzicht te houden over alle activiteiten en projecten van ons sportstimuleringsprogramma. Je geeft waar nodig sturing, coördineert en bewaakt de tijdige uitvoering door de verschillende partijen, waar onder de buurtsportcoaches. Daarnaast stellen we in 2020 een sportplan op dat gaat leiden tot nieuwe beweegactiviteiten voor onze inwoners.

0 sollicitaties
0 views


22-10-2019 Gemeente Velsen