Logo Gemeente Velsen

Jobs posted by Gemeente Velsen

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Velsen.

Latest jobs

Bedrijfsleider Zwembad De Heerenduinen

Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de exploitatie, bedrijfsvoering, dienstverlening en voor de prestaties van Zwembad De Heerenduinen (264.000 bezoekers in 2018) binnen Sportloket Velsen.

Het zwembad moet voldoen aan een groot aantal wetten en regels die de veiligheid van de bezoekers moet waarborgen. Binnen het zwembad zijn ongeveer 30 vaste medewerkers (fulltime of deeltijd) actief en daarnaast een wisselend aantal inhuur/oproepkrachten. Je geeft direct leiding en sturing aan een klein managementteam van 3 teamleiders voor Zwemzaken en het Bedrijfsbureau en zorgt samen met hen voor een optimale aanspreekbaarheid en aanwezigheid tijdens de openingstijden over alle dagen van de week. Je maakt tevens onderdeel uit van het managementteam van de afdeling Sportzaken.

Professioneel handelen door de medewerkers in het kader van een optimale klant/dienstverlening en veiligheid/toezicht staat permanent bovenaan de agenda van het zwembad. Omdat jij als geen ander weet dat klanten niet vanzelf (blijven) komen en tevreden zijn. Ook daarom is begeleiding en coaching van medewerkers een belangrijke opgave voor het management.

Je opereert binnen de kaders, regels, mandaten en met de gemaakte afspraken van de opdrachtgever/de gemeente (formatie, werkplan, begroting, enz.). Daarover adviseer je, leg je verantwoording af en rapporteer je aan de afdelingsmanager Sportzaken. Ook ken je de weg binnen de gemeentelijke omgeving en heb je goede 'antennes' in de samenleving en voor bestuurlijk/politieke processen en actualiteiten. Zowel intern als extern ben je actief in netwerken en zoek je de samenwerking met bijvoorbeeld sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Met directe partners, huurders van het zwembad, zoals de horeca- en fitness-exploitanten wordt door jou een prettige én zakelijke relatie onderhouden. Dat geldt ook voor bedrijven en leveranciers.

0 applications
0 views


27-11-2019 Gemeente Velsen
Bedrijfsleider Zwembad De Heerenduinen

Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de exploitatie, bedrijfsvoering, dienstverlening en voor de prestaties van Zwembad De Heerenduinen (264.000 bezoekers in 2018) binnen Sportloket Velsen.

Het zwembad moet voldoen aan een groot aantal wetten en regels die de veiligheid van de bezoekers moet waarborgen. Binnen het zwembad zijn ongeveer 30 vaste medewerkers (fulltime of deeltijd) actief en daarnaast een wisselend aantal inhuur/oproepkrachten. Je geeft direct leiding en sturing aan een klein managementteam van 3 teamleiders voor Zwemzaken en het Bedrijfsbureau en zorgt samen met hen voor een optimale aanspreekbaarheid en aanwezigheid tijdens de openingstijden over alle dagen van de week. Je maakt tevens onderdeel uit van het managementteam van de afdeling Sportzaken.

Professioneel handelen door de medewerkers in het kader van een optimale klant/dienstverlening en veiligheid/toezicht staat permanent bovenaan de agenda van het zwembad. Omdat jij als geen ander weet dat klanten niet vanzelf (blijven) komen en tevreden zijn. Ook daarom is begeleiding en coaching van medewerkers een belangrijke opgave voor het management.

Je opereert binnen de kaders, regels, mandaten en met de gemaakte afspraken van de opdrachtgever/de gemeente (formatie, werkplan, begroting, enz.). Daarover adviseer je, leg je verantwoording af en rapporteer je aan de afdelingsmanager Sportzaken. Ook ken je de weg binnen de gemeentelijke omgeving en heb je goede 'antennes' in de samenleving en voor bestuurlijk/politieke processen en actualiteiten. Zowel intern als extern ben je actief in netwerken en zoek je de samenwerking met bijvoorbeeld sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Met directe partners, huurders van het zwembad, zoals de horeca- en fitness-exploitanten wordt door jou een prettige én zakelijke relatie onderhouden. Dat geldt ook voor bedrijven en leveranciers.

2 applications
38 views
Check job


27-11-2019 Gemeente Velsen
Bedrijfsleider Zwembad De Heerenduinen

Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de exploitatie, bedrijfsvoering, dienstverlening en voor de prestaties van Zwembad De Heerenduinen (264.000 bezoekers in 2018) binnen Sportloket Velsen.

Het zwembad moet voldoen aan een groot aantal wetten en regels die de veiligheid van de bezoekers moet waarborgen. Binnen het zwembad zijn ongeveer 30 vaste medewerkers (fulltime of deeltijd) actief en daarnaast een wisselend aantal inhuur/oproepkrachten. Je geeft direct leiding en sturing aan een klein managementteam van 3 teamleiders voor Zwemzaken en het Bedrijfsbureau en zorgt samen met hen voor een optimale aanspreekbaarheid en aanwezigheid tijdens de openingstijden over alle dagen van de week. Je maakt tevens onderdeel uit van het managementteam van de afdeling Sportzaken.

Professioneel handelen door de medewerkers in het kader van een optimale klant/dienstverlening en veiligheid/toezicht staat permanent bovenaan de agenda van het zwembad. Omdat jij als geen ander weet dat klanten niet vanzelf (blijven) komen en tevreden zijn. Ook daarom is begeleiding en coaching van medewerkers een belangrijke opgave voor het management.

Je opereert binnen de kaders, regels, mandaten en met de gemaakte afspraken van de opdrachtgever/de gemeente (formatie, werkplan, begroting, enz.). Daarover adviseer je, leg je verantwoording af en rapporteer je aan de afdelingsmanager Sportzaken. Ook ken je de weg binnen de gemeentelijke omgeving en heb je goede 'antennes' in de samenleving en voor bestuurlijk/politieke processen en actualiteiten. Zowel intern als extern ben je actief in netwerken en zoek je de samenwerking met bijvoorbeeld sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Met directe partners, huurders van het zwembad, zoals de horeca- en fitness-exploitanten wordt door jou een prettige én zakelijke relatie onderhouden. Dat geldt ook voor bedrijven en leveranciers.

7 applications
124 views


27-11-2019 Gemeente Velsen
Programmaleider Omgevingswet

Het programma Omgevingswet kent in Velsen een stuurgroep, een ambtelijke stuurgroep en verschillende werkgroepenening. Voor de implementatie van de omgevingswet is een Implementatieplan (groeidocument) opgesteld. Daarin wordt ingegaan op de volgende aspecten: kerninstrumenten omgevingswet, projectenoverzicht, organisatie, planning, besluitvorming en financiën. Voor de periode van 1 jaar zoeken wij een; Programmaleider Omgevingswet voor 16-24 uur per week

Met ongeveer 500 collega's werken we aan het behoud en de verdere ontwikkeling van een vitale en leefbare gemeente. Vanuit de ambitieuze 'Visie op Velsen 2025 - Kennisrijk Werken', onderscheidt onze haven- en kustgemeente zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector, in een elkaar versterkende balans.

Als programmaleider is het jouw taak om leiding te geven aan het programma Omgevingswet. Jij coördineert de werkzaamheden van de werkgroepen en je bewaakt de voortgang en de samenhang. Een belangrijke taak is het betrekken van het college en de gemeenteraad. Het resultaat van het programma is dat wij op 1 januari 2021 helemaal klaar zijn voor de Omgevingswet.

0 applications
0 views


26-11-2019 Gemeente Velsen
Programmaleider Omgevingswet

Het programma Omgevingswet kent in Velsen een stuurgroep, een ambtelijke stuurgroep en verschillende werkgroepenening. Voor de implementatie van de omgevingswet is een Implementatieplan (groeidocument) opgesteld. Daarin wordt ingegaan op de volgende aspecten: kerninstrumenten omgevingswet, projectenoverzicht, organisatie, planning, besluitvorming en financiën. Voor de periode van 1 jaar zoeken wij een; Programmaleider Omgevingswet voor 16-24 uur per week

Met ongeveer 500 collega's werken we aan het behoud en de verdere ontwikkeling van een vitale en leefbare gemeente. Vanuit de ambitieuze 'Visie op Velsen 2025 - Kennisrijk Werken', onderscheidt onze haven- en kustgemeente zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector, in een elkaar versterkende balans.

Als programmaleider is het jouw taak om leiding te geven aan het programma Omgevingswet. Jij coördineert de werkzaamheden van de werkgroepen en je bewaakt de voortgang en de samenhang. Een belangrijke taak is het betrekken van het college en de gemeenteraad. Het resultaat van het programma is dat wij op 1 januari 2021 helemaal klaar zijn voor de Omgevingswet.

4 applications
36 views
Check job


26-11-2019 Gemeente Velsen