Logo Gemeente Velsen

Jobs posted by Gemeente Velsen

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Velsen.

Latest jobs

Projectleider energietransitie en duurzaamheid

Om de duurzame ambities van Velsen te helpen waarmaken zijn wij op zoek naar een:

Projectleider Energietransitie en Duurzaamheid (32 -36 uur/week)

Wat verwachten wij van jou?
Als projectleider Energietransitie Duurzaamheid ben je verantwoordelijk voor de strategische en tactische aansturing van projecten en taken uit het programma Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente Velsen. De nadruk ligt daarbij op projecten die bijdragen aan het grootschalige opwekken van duurzame energie in het in het kader de Regionale Energie Strategie en het realiseren van een aardgasvrije gemeente vanuit de Transitie Visie Warmte. Je stemt af met het bestuur, de interne organisatie en de vele externe betrokken partijen. Je initieert en coördineert projecten en werkt samen met collega's om met oplossingen te komen. Je denkt ook IJmondiaal en bovenregionaal en ziet de belangen, die de gemeente overstijgen en handelt daar ook naar. Je organiseert het proces en doet projectmatig en voortvarend.

Het thema klimaat en duurzaamheid raakt alle domeinen van de gemeentelijke organisatie. Velsen kiest daarom voor een programmatische aanpak. De functie wordt geplaatst binnen de afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijke beleid
Je voert je werkzaamheden uit binnen het kernteam dat het programma Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente Velsen regisseert en legt verantwoording af aan de programmamanager.
Je draagt binnen dat team bij aan het vormgeven van de strategie en het realiseren van de doelstellingen van de gemeente op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Door het delen van kennis en ervaring, het afstemmen van activiteiten en het verbinden van partijen versnellen we de binnen het programma noodzakelijke ontwikkelingen.

0 applications
0 views


26-02-2020 Gemeente Velsen
Projectleider energietransitie en duurzaamheid

Om de duurzame ambities van Velsen te helpen waarmaken zijn wij op zoek naar een:

Projectleider Energietransitie en Duurzaamheid (32 -36 uur/week)

Wat verwachten wij van jou?
Als projectleider Energietransitie Duurzaamheid ben je verantwoordelijk voor de strategische en tactische aansturing van projecten en taken uit het programma Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente Velsen. De nadruk ligt daarbij op projecten die bijdragen aan het grootschalige opwekken van duurzame energie in het in het kader de Regionale Energie Strategie en het realiseren van een aardgasvrije gemeente vanuit de Transitie Visie Warmte. Je stemt af met het bestuur, de interne organisatie en de vele externe betrokken partijen. Je initieert en coördineert projecten en werkt samen met collega's om met oplossingen te komen. Je denkt ook IJmondiaal en bovenregionaal en ziet de belangen, die de gemeente overstijgen en handelt daar ook naar. Je organiseert het proces en doet projectmatig en voortvarend.

Het thema klimaat en duurzaamheid raakt alle domeinen van de gemeentelijke organisatie. Velsen kiest daarom voor een programmatische aanpak. De functie wordt geplaatst binnen de afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijke beleid
Je voert je werkzaamheden uit binnen het kernteam dat het programma Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente Velsen regisseert en legt verantwoording af aan de programmamanager.
Je draagt binnen dat team bij aan het vormgeven van de strategie en het realiseren van de doelstellingen van de gemeente op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Door het delen van kennis en ervaring, het afstemmen van activiteiten en het verbinden van partijen versnellen we de binnen het programma noodzakelijke ontwikkelingen.

0 applications
0 views


26-02-2020 Gemeente Velsen
Projectleider energietransitie en duurzaamheid

Om de duurzame ambities van Velsen te helpen waarmaken zijn wij op zoek naar een:

Projectleider Energietransitie en Duurzaamheid (32 -36 uur/week)

Wat verwachten wij van jou?
Als projectleider Energietransitie Duurzaamheid ben je verantwoordelijk voor de strategische en tactische aansturing van projecten en taken uit het programma Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente Velsen. De nadruk ligt daarbij op projecten die bijdragen aan het grootschalige opwekken van duurzame energie in het in het kader de Regionale Energie Strategie en het realiseren van een aardgasvrije gemeente vanuit de Transitie Visie Warmte. Je stemt af met het bestuur, de interne organisatie en de vele externe betrokken partijen. Je initieert en coördineert projecten en werkt samen met collega's om met oplossingen te komen. Je denkt ook IJmondiaal en bovenregionaal en ziet de belangen, die de gemeente overstijgen en handelt daar ook naar. Je organiseert het proces en doet projectmatig en voortvarend.

Het thema klimaat en duurzaamheid raakt alle domeinen van de gemeentelijke organisatie. Velsen kiest daarom voor een programmatische aanpak. De functie wordt geplaatst binnen de afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijke beleid
Je voert je werkzaamheden uit binnen het kernteam dat het programma Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente Velsen regisseert en legt verantwoording af aan de programmamanager.
Je draagt binnen dat team bij aan het vormgeven van de strategie en het realiseren van de doelstellingen van de gemeente op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Door het delen van kennis en ervaring, het afstemmen van activiteiten en het verbinden van partijen versnellen we de binnen het programma noodzakelijke ontwikkelingen.

2 applications
37 views
Check job


26-02-2020 Gemeente Velsen
Projectleider energietransitie en duurzaamheid

Om de duurzame ambities van Velsen te helpen waarmaken zijn wij op zoek naar een:

Projectleider Energietransitie en Duurzaamheid (32 -36 uur/week)

Wat verwachten wij van jou?
Als projectleider Energietransitie Duurzaamheid ben je verantwoordelijk voor de strategische en tactische aansturing van projecten en taken uit het programma Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente Velsen. De nadruk ligt daarbij op projecten die bijdragen aan het grootschalige opwekken van duurzame energie in het in het kader de Regionale Energie Strategie en het realiseren van een aardgasvrije gemeente vanuit de Transitie Visie Warmte. Je stemt af met het bestuur, de interne organisatie en de vele externe betrokken partijen. Je initieert en coördineert projecten en werkt samen met collega's om met oplossingen te komen. Je denkt ook IJmondiaal en bovenregionaal en ziet de belangen, die de gemeente overstijgen en handelt daar ook naar. Je organiseert het proces en doet projectmatig en voortvarend.

Het thema klimaat en duurzaamheid raakt alle domeinen van de gemeentelijke organisatie. Velsen kiest daarom voor een programmatische aanpak. De functie wordt geplaatst binnen de afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijke beleid
Je voert je werkzaamheden uit binnen het kernteam dat het programma Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente Velsen regisseert en legt verantwoording af aan de programmamanager.
Je draagt binnen dat team bij aan het vormgeven van de strategie en het realiseren van de doelstellingen van de gemeente op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Door het delen van kennis en ervaring, het afstemmen van activiteiten en het verbinden van partijen versnellen we de binnen het programma noodzakelijke ontwikkelingen.

4 applications
28 views


26-02-2020 Gemeente Velsen
Directeur – Bestuurder BRAK!/Directeur Pieter Vermeulen Museum

Directeur-bestuurder stichting BRAK! - directeur PVM
We zijn op zoek naar een directeur-bestuurder (DB) voor de stichting BRAK! en een directeur voor het Pieter Vermeulen Museum. Beide functies zijn parttime en worden door dezelfde persoon vervuld. Gedacht wordt aan een inzet van twee tot maximaal drie dagen per week in 2020.

De opgave voor de directeur - bestuurder BRAK! / directeur PVM:
In 2020 wordt het volgende verwacht van de directeur-bestuurder:

  • Het realiseren van wapenfeiten om aan te tonen dat het beoogde doel van impulsproject BRAK! wordt gerealiseerd (activiteiten, bezoekersaantallen, media-aandacht, partners, subsidies, etc.). Dit proces loopt goed en zal in verbinding gebracht moeten worden met de gebiedsontwikkeling 'Kustvisie'.
  • Gemeenschappelijke missie en visie opstellen voor het nieuwe BRAK! met PVM.
  • Opstellen Samenwerkingsovereenkomst tussen BRAK! en PVM om te komen tot één organisatie.
  • Bedrijfsplan PVM - BRAK!, waarin concreet wordt beschreven hoe we die missie gaan bereiken en wat daarvoor nodig is (o.a. organisatie, financiële middelen, exploitatie). Kortom: Het formuleren van de business case!
  • Een plan om partners te binden aan de BRAK! ontwikkeling. Bij voorkeur een aantal partners die bereid zijn BRAK! mee te dragen in realisatie en/of exploitatie. Verkennende gesprekken met mogelijke partners vinden ook in 2020 plaats.

Op basis van bovengenoemde informatie wordt de gemeenteraad gevraagd een go/no go besluit te nemen.

Functieomschrijving

  • Draagt de verantwoordelijkheid voor de (groei van de) stichting BRAK! ook na de fusie met PVM.
  • Draagt de verantwoordelijkheid om de belangen van PVM te vertegenwoordigen in het fusieproces met BRAK!.
  • De DB zorgt voor de (financiële) verzelfstandiging en professionalisering van de organisatie.
  • Zorgt voor 1 missie / visie waarin zowel PVM als BRAK! zich herkennen. Het programma wordt daarop afgestemd.
  • Zorgt dat het science centrum een belangrijke maatschappelijke, educatieve en sociale functie gaat vervullen in de regio IJmond en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
  • Werkt nauw samen met direct betrokkenen van gemeente Velsen (de opdrachtgever) enpartners.
  • Richt zich voor de BRAK! ontwikkeling onder andere op:
  • Algemene toekomstige organisatie
  • Programma
  • Communicatie
  • Fondsenwerving en relatiebeheer partners
  • Samenwerking
  • De directeur-bestuurder van BRAK!/directeur van PVM treedt in- en extern op als de vertegenwoordiger van BRAK! en PVM samen, teneinde de belangen van het science center, na de fusie, te behartigen en om te waarborgen dat de missie, visie, strategie en het beleid van het centrum over het voetlicht worden gebracht.

0 applications
0 views


14-02-2020 Gemeente Velsen