Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

HBO stage Civiele techniek

Het water stroomt niet zomaar schoon en in een prettige hoeveelheid door een gebied. Daar moet het nodige voor gebeuren. Waterschappers van Vechtstromen voelen zich trots op wat er al bereikt is in het stroomgebied in Twente en Zuidoost Drenthe, maar buigen zich gelijk ook weer over de uitdagingen van morgen. Samen met je collega's draag je als stagiair(e) bij aan een belangrijk maatschappelijk doel: een aantrekkelijke leefomgeving creëren voor mensen, planten en dieren door te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water.

Noorderlink

5 sollicitaties
25 views


15-08-2019 Vechtstromen
Specialist Watersysteem (Hydroloog)

Als Specialist Watersysteem ben je de spil in het peilbeheer. Je vertaalt beleid naar uniforme uitvoeringsgerichte plannen en je begeleidt de uitvoering daarvan, voor het watersysteembeheer. Je interpreteert en analyseert voorspellingen en meetgegevens en vertaalt deze in operationele acties voor het peilbeheer. Hierbij ben jij de belangrijkste schakel tussen binnen en buiten en ondersteunt/adviseert bij knelpunten en calamiteiten. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • aanspreekpunt bent bij complexere hydrologische vraagstukken in relatie tot peilbeheer (oppervlaktewater, grondwater en waterkwaliteit);
 • onderzoek verricht en adviseert over waterhuishoudkundige vraagstukken en peilwijzigingsverzoeken;
 • opdrachtgever bent voor hydrologische onderzoeken, adviezen en berekeningen naar het Team Expertise;
 • vertegenwoordiger bent van het peilbeheer en watersysteembeheer ten tijde van droogte en wateroverlast;
 • klachten en meldingen nader onderzoekt en op een oplossingsgerichte manier afhandelt;
 • een bijdrage levert aan inhoudelijke beleidsontwikkelingen.

Noorderlink

1 sollicitatie
71 views


03-07-2019 Vechtstromen
Technisch onderhoudsmedewerker (Elektrotechniek/Procesautomatisering)

Het onderhouden van onze RWZI's, stuwen, rioolpersgemalen en oppervlaktegemalen, vanuit je vakgebied elektrotechniek/procesautomatisering, als technisch onderhoudsmedewerker E/PA is voor jou een uitdaging.
Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • complexe storingen verhelpt, renovaties en in bedrijfsstellingen uitvoert;
 • storingsanalyses verricht, inspecties en metingen doet, constructie- en installatiewerkzaamheden uitvoert en opleveringsrapportages opstelt;
 • storingen documenteert en evalueert voor ons onderhoudsbeheersysteem en waarbij je hierbij, vanuit de dagelijkse praktijk, procesverbeteringen initieert;
 • toezicht houdt op het werk van derden (contractanten) en je bezig houdt met het voorraadbeheer;
 • inbreng levert in projecten vanuit jouw technisch inhoudelijke kennis.

Noorderlink

4 sollicitaties
143 views


18-06-2019 Vechtstromen
Adviseur toetsen en vergunnen

Voordat er toezicht en handhaving plaatsvindt, initieer jij in nauwe samenwerking met toezichthouders een projectmatige aanpak van voorlichting en informatiecampagnes richting agrariërs, gericht op verbetering van de waterkwaliteit. Je hebt affiniteit met de agrarische sector, bij voorkeur in de veehouderij en spreekt de taal van de agrariër. Je begrijpt de belangen van het bestuur, je collega's en externe partijen als waterschappen, belangenorganisaties en gemeenten (RUD's en OMD's ) en zorgt voor verbinding en kansen tussen de verschillende partijen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Bijeenkomsten, demodagen, nieuwsbrieven voor de agrarische sector organiseert en/of ontwikkelt;
 • Actief inspeelt op kansen en mogelijkheden die jij met je team ziet bij o.a. de agrarische sector en het waterschap;
 • Zowel beleidsmatig als actief acteert op ontwikkelingen in o.a. de wet- en regelgeving die o.a. de agrarische sector aangaat;
 • In staat bent om projectvoorstellen te ontwikkelen en uit te voeren (deze start, plant, organiseert en de voortgang hierin bewaakt);
 • Je hand niet omdraait voor het schrijven van bestuurlijke adviezen of voorstellen;
 • Namens Vechtstromen adviseert bij zowel regionale als landelijke vak gerelateerde bijeenkomsten;
 • Invulling en uitvoering geeft aan Delta Plan Agrarisch Waterbeheer (DAW) projecten/ ontwikkelingen;
 • agrarische vergunningen en meldingen afhandelt.

Noorderlink

5 sollicitaties
256 views


11-06-2019 Vechtstromen
Junior adviseur projectbeheersing

Als junior adviseur projectbeheersing geef je onafhankelijke en professionele adviezen en ondersteun je projecten binnen de waterketen, het watersysteem en de bedrijfsvoering. Je werkt bij verschillende projecten waarbij je de sparringpartner bent voor de projectleider en de opdrachtgever. Projectbeheersers zorgen voor een soepele en beheerste voortgang van de projecten. Samen met de omgeving leveren we resultaten voor een aantrekkelijke leefomgeving. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • projectteams adviseert en assisteert bij het opzetten van projectplanningen en het uitvoeren van risicomanagement van projecten;
 • planningen maakt in MS project en risicodossiers opstelt op basis van RISMAN en deze in samenspraak met projectteams actualiseert;
 • gevraagd en ongevraagd adviseert over de opzet en kwaliteit van projectbeheersing;
 • naast dagelijkse werkzaamheden bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de systematiek van projectmatig werken

Noorderlink

8 sollicitaties
460 views


20-05-2019 Vechtstromen