Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Sr procesoperator zuiveren

Je geeft uitvoering aan de procesvoering en het dagelijkse onderhoudswerk op de RWZI's en rioolgemalen. Je signaleert storingen en afwijkingen en lost deze op. Daarnaast geef je uitvoering aan het oplossen van complexe (proces)(ver)storingen en voorkom je knelpunten in de procesvoering. Je draagt zorg voor een optimaal rendement van het zuiverings- en slibverwerkingsproces en analyseert de processen om te komen tot procesverbeteringen. Je neemt deel aan projecten om te borgen dat de overdracht van het project naar beheer goed verloopt en dat ten tijde van het project het zuiveringsproces goed verloopt. Daarnaast rapporteer je over de voortgang van de procesvoering aan de zuiveringsbeheerder, lever je input ten aanzien van de uitvoering van de werkplannen en vervangingsinvesteringen en draag je zorg voor de afhandeling van diverse klachten/meldingen.

Noorderlink

0 sollicitaties

142 views


11-07-2017 Vechtstromen


Junior Procesoperator

In deze functie werk je als junior procesoperator bij de zuiveringsinstallaties van de regio Zuid of Noord van het team Zuiveren. Daarnaast volg je één dag per week een opleiding in de procestechniek. Je wordt breed opgeleid in het zuiveringswerk. Je draagt zorg voor het dagelijks onderhoud van installaties, gebouwen en signaleert storingen en afwijkingen en lost deze op. Tevens draag je mede zorg voor een optimaal rendement van het zuiverings- en slibverwerkingsproces. Dit doe je door het zuiveringsproces te monitoren, procesgegevens te registreren en acties uit te voeren voor een goede procesgang. Je treft voorbereidingen, zodat de teams Projecten en Technisch onderhoud hun werk goed kunnen uitvoeren.

Noorderlink

18 sollicitaties

490 views


10-07-2017 Vechtstromen


Senior medewerker geo-informatie

Het team Gegevensbeheer Water is verantwoordelijk voor het beheer van gegevens van de primaire processen. In deze functie houd jij je bezig met complexe geo-ICT werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor de juiste werking van systemen binnen dit taakveld. Je kijkt of nieuwe technieken, applicaties of databases de informatievoorziening kunnen verbeteren. Je zorgt voor de technische invulling (database, software) van de gegevensstroom tussen het team en de primaire processen van het waterschap (o.a. basisregistraties).

Noorderlink

2 sollicitaties

161 views


29-06-2017 Vechtstromen