Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

(Senior) facilitair adviseur

Jouw werkzaamheden in het facilitaire werkveld zijn zeer divers! Bijvoorbeeld aanbestedingen en contractbeheer op gebied van bedrijfskleding, afvalverwerking en ongediertebestrijding of het opstellen van facilitair beleid, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Veel van deze onderwerpen raken de hele organisatie. Dit zorgt ervoor dat je altijd voor verbinding zorgt tussen verschillende partijen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Betrokken bent bij aanbestedingen op facilitair gebied, gedurende de contractperiode zorg draagt voor het contractmanagement en tussentijds evalueert waarbij je zoekt naar verbeteringen en innovaties;
 • Facilitair beleid ontwikkelt en implementeert;
 • In projecten adviseert over facilitaire vraagstukken en teamleiders en programmaleiders adviseert over de facilitaire dienstverlening;
 • Nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen brengt en andersom;
 • Gevraagd en ongevraagd facilitair advies geeft aan het brede management;
 • Bovenstaande aspecten daarnaast vertaalt naar de facilitaire werkvloer.

3 sollicitaties
439 views


21-09-2020 Vechtstromen
Technisch onderhoudsmedewerker (Werktuigbouwkunde/Civiel)

Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • het werk opneemt in het veld en de gekozen oplossing(constructie) uitwerkt in een schets en deze aanlevert aan de tekenaar;
 • in samenwerking met de werkvoorbereider een kosten- en urenraming opstelt;
 • deze ontwerpen uiteindelijk in de constructiewerkplaats fabriceert naar het gewenste eindresultaat;
 • complexe storingen verhelpt, renovaties en in bedrijfsstellingen uitvoert;
 • storingsanalyses verricht, inspecties en metingen doet, constructie- en installatiewerkzaamheden uitvoert en opleveringsrapportages opstelt;
 • storingen documenteert en evalueert voor ons onderhoudsbeheersysteem en waarbij je hierbij, vanuit de dagelijkse praktijk, procesverbeteringen initieert;
 • toezicht houdt op het werk van derden (contractanten) en je bezig houdt met het voorraadbeheer;
 • inbreng levert in projecten vanuit jouw technisch inhoudelijke kennis.

7 sollicitaties
215 views


10-09-2020 Vechtstromen
Adviseur toetsen en vergunnen

Als adviseur toetsen en vergunnen beoordeel je aanvragen en stel je vergunningen op. Daarnaast adviseer je andere overheden over het afvalwaterdeel in omgevingsvergunningen. Deze betekenis en verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Aanvragen, verzoeken en/of meldingen behandelt;
 • Vergunningen en bijbehorende voorschriften opstelt en advies geeft over de besluitvorming;
 • Andere overheden adviseert over de omgevingsvergunningen en een afweging maakt van belangen en mogelijke risico's;
 • Ontwikkelingen volgt en signaleert binnen het vakgebied;
 • Actief bijdraagt aan de verdere professionalisering op het gebied van vergunningverlening.

1 sollicitatie
420 views


04-09-2020 Vechtstromen
IT Netwerkspecialist

Dat zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • jouw ervaring en kennis op gebied van Datacenterapparatuur, LAN, WAN en WiFi netwerken toepast.
 • zowel verantwoordelijk bent voor dagelijks beheer, upgrades en optimaliseren van systemen en de realisatie van de IT-infrastructuur / (virtuele) omgevingen.
 • in staat bent om complexe problemen (zelfstandig) op te lossen, migraties uit te voeren en gedegen advies uit te brengen, indien gewenst.
 • verantwoordelijk bent voor het opzetten en onderhouden van systemen die 24 uur per dag beschikbaar zijn.
 • zorgt dat het beheer, documentatie en tekeningen van deze systemen goed op orde zijn/blijven.
 • een belangrijke rol hebt met het door ontwikkelen van onze ICT infrastructuur, bijvoorbeeld het toepassen van SDN.

8 sollicitaties
187 views


04-09-2020 Vechtstromen
Teamleider Watersysteem Zuid

Je leidt het team in de transitie door heldere en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. Jij weet jouw team te inspireren om het beste uit zichzelf te halen;

 • je geeft leiding aan het team Watersysteem regio Zuid. Je bent integraal verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van het team;
 • je inspireert jouw team door richting en sturing te geven aan het bereiken van resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. Je bent een sparringspartner voor jouw medewerkers en stimuleert en motiveert hen in hun eigen ontwikkeling en tot het behalen van maximale resultaten;
 • je bent bekend met het waterschapswerk en het watersysteembeheer en hebt een heldere visie op het verstevigen van de rol en positie van het team;
 • je kent de uitdagingen voor het watersysteem en bent in staat om kansen hiervoor met jouw team te benutten in de verbinding met onze omgeving en tussen beheer en advies, projecten en strategie;
 • je hebt organisatielatent, bent besluitvaardig en kunt goed structureren, waardoor je vorm weet te geven aan eenduidige werkprocessen, vanuit de systematiek van assetmanagement het beheer op orde brengt en bijdraagt aan de realisatiekracht;
 • je levert als vertegenwoordiger van het team een actieve bijdrage aan het realiseren van de programmadoelen, via deelname aan de programmatafel;
 • je werkt nauw samen met collega teamleiders in de ontwikkeling van de organisatie, de ontwikkeling van medewerkers en het verbeteren van de samenwerking.

9 sollicitaties
438 views


13-08-2020 Vechtstromen