Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Adviseur toetsen en vergunnen

Voordat er toezicht en handhaving plaatsvindt, initieer jij in nauwe samenwerking met toezichthouders een projectmatige aanpak van voorlichting en informatiecampagnes richting agrariërs, gericht op verbetering van de waterkwaliteit. Je hebt affiniteit met de agrarische sector, bij voorkeur in de veehouderij en spreekt de taal van de agrariër. Je begrijpt de belangen van het bestuur, je collega's en externe partijen als waterschappen, belangenorganisaties en gemeenten (RUD's en OMD's ) en zorgt voor verbinding en kansen tussen de verschillende partijen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Bijeenkomsten, demodagen, nieuwsbrieven voor de agrarische sector organiseert en/of ontwikkelt;
 • Actief inspeelt op kansen en mogelijkheden die jij met je team ziet bij o.a. de agrarische sector en het waterschap;
 • Zowel beleidsmatig als actief acteert op ontwikkelingen in o.a. de wet- en regelgeving die o.a. de agrarische sector aangaat;
 • In staat bent om projectvoorstellen te ontwikkelen en uit te voeren (deze start, plant, organiseert en de voortgang hierin bewaakt);
 • Je hand niet omdraait voor het schrijven van bestuurlijke adviezen of voorstellen;
 • Namens Vechtstromen adviseert bij zowel regionale als landelijke vak gerelateerde bijeenkomsten;
 • Invulling en uitvoering geeft aan Delta Plan Agrarisch Waterbeheer (DAW) projecten/ ontwikkelingen;
 • agrarische vergunningen en meldingen afhandelt.

Noorderlink

4 sollicitaties
198 views


11-06-2019 Vechtstromen
Junior adviseur projectbeheersing

Als junior adviseur projectbeheersing geef je onafhankelijke en professionele adviezen en ondersteun je projecten binnen de waterketen, het watersysteem en de bedrijfsvoering. Je werkt bij verschillende projecten waarbij je de sparringpartner bent voor de projectleider en de opdrachtgever. Projectbeheersers zorgen voor een soepele en beheerste voortgang van de projecten. Samen met de omgeving leveren we resultaten voor een aantrekkelijke leefomgeving. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • projectteams adviseert en assisteert bij het opzetten van projectplanningen en het uitvoeren van risicomanagement van projecten;
 • planningen maakt in MS project en risicodossiers opstelt op basis van RISMAN en deze in samenspraak met projectteams actualiseert;
 • gevraagd en ongevraagd adviseert over de opzet en kwaliteit van projectbeheersing;
 • naast dagelijkse werkzaamheden bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de systematiek van projectmatig werken

Noorderlink

8 sollicitaties
460 views


20-05-2019 Vechtstromen
Bestuurssecretaresse

Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je in nauwe samenwerking met twee andere bestuurssecretaresses zorgt voor de dagelijkse ondersteuning van verschillende bestuurders. We zoeken een collegiale, professionele, proactieve en flexibele bestuurssecretaresse die ruime ervaring heeft in de ondersteuning van verschillende bestuurders en haar / zijn hand niet omdraait voor ingewikkelde én uiteenlopende vragen en verzoeken. Je zorgt dat de dagelijks bestuursleden de juiste informatie op het juiste moment ter beschikking hebben. Hiervoor werk je nauw samen met concernmanagementleden, (strategische) adviseurs en andere collega's. Je bent verantwoordelijk voor agendabeheer, de beantwoording van mail, de behandeling van uiteenlopende verzoeken en je zorgt voor de procesbewaking voor verschillende bestuurders. Ook organiseer je interne en externe bijeenkomsten en bestuurlijke bezoeken. Hierbij zorg je voor de planning, voor budgetbeheer en protocollaire aangelegenheden.

Noorderlink

6 sollicitaties
518 views


20-05-2019 Vechtstromen
Junior handhaver Waterwet

Je verricht als (junior) handhaver periodieke bedrijfsbezoeken waarbij je de naleving van wet- en regelgeving, beleid en voorschriften controleert. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Toezicht uitoefent bij o.a. agrarische bedrijven;
 • Klachten en meldingen beoordeelt en zo nodig monsters neemt;
 • Adviseert over de technische aspecten van handhavingszaken;
 • Handhavend optreedt en overtreders wijst op de wettelijke bepalingen en regelingen;
 • Indien nodig voorstellen maakt tot bestuurlijke en/of strafrechtelijke handhaving;
 • Bestuurders informeert over lopende handhavingszaken;
 • Voorlichting en advies geeft aan bedrijven met betrekking tot voorwaarden aan vergunningverlening en meldingen;
 • Deelneemt aan de calamiteitendienst.

Noorderlink

7 sollicitaties
374 views


25-04-2019 Vechtstromen
Medewerker Grondzaken

Als medewerker grondzaken ondersteun je de adviseurs grondzaken in alle voorkomende zaken rondom onroerende zaken en voer je zelfstandig eenvoudige transacties uit. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • administratief juridische taken afhandelt;
 • zelfstandig contracten en overeenkomsten opstelt en afhandelt;
 • eenvoudige transacties uitvoert met grondeigenaren;
 • het overzicht houdt en pro-actief de voortgang van verschillende grondzaken bewaakt;
 • dossiers up to date houdt.

Noorderlink

4 sollicitaties
282 views


17-04-2019 Vechtstromen