Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Adviseur Communicatie: klimaat en duurzaamheid

Je werkt mee aan projecten en initiatieven in het waterschapsgebied maar ook aan (inter)nationale projecten op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Jij ondersteunt, adviseert, begeleidt verschillende (strategisch) adviseurs en projectleiders. Jij bedenkt én realiseert communicatie-concepten voor verschillende 'doelgroepen' op de thema's klimaat, duurzaamheid en waterschapswerk in het algemeen. Dit doe je in samenspraak met je opdrachtgevers en de senior adviseur Communicatie, en met de communicatie-visie als uitgangspunt.

Klimaat en duurzaamheid
De adviseur Communicatie moet in staat zijn om de thema's klimaat en duurzaamheid om te zetten in concrete en zichtbare resultaten in ons werkgebied en in verschillende samenwerkingsverbanden. Daarnaast ben je in staat om samen met je collega's de koploperpositie van Vechtstromen op nationaal en internationaal niveau te versterken, hiervoor ben je bereid om met enige regelmaat internationaal te reizen. Je thuisbasis is het team Bestuur & Communicatie. Van daaruit vlieg je uit naar andere teams, zoals het team Strategie en Omgeving en het team Projecten. De collega's in deze teams fungeren als jouw opdrachtgevers.

Noorderlink

3 sollicitaties

301 views


20-04-2018 Vechtstromen


Specialist Procesautomatisering (PA) met ICT kennis

Als specialist en beheerder van de PA spreek je de taal van procesautomatisering maar ook van programmaleiders, waterbeheerders en managers. Je richt je in deze nieuwe functie op de ontwikkelingen van PA in zowel watersysteem als waterketen. Je bent in staat om het PA waterschapbeleid te vertalen naar uitvoeringsvoorbereiding. Dit doe je door te werken aan de (technisch infra)structuur en standaardisatie/harmonisatie van de PA. Je haalt nieuwe kennis binnen en geeft vorm aan nieuwe werkwijzen.

Je treedt op als projectmedewerker of opdrachtgever bij nieuwbouw, vervanging van en onderhoud aan PLC, SCADA en telemetriesystemen. Je bent, met ons team, verantwoordelijk voor het beheer van het PLC-, SCADA en het telemetriegedeelte van de installaties. Daarnaast adviseer je over aanpassingen/wijzigingen van de technische infrastructuur en installaties van (nieuwe) applicaties en bent in staat om deze door goede voorbereiding succesvol te implementeren.

In het ICT-kader heb je een beheersmatige taak die gericht is op monitoring, beveiliging, beheer en onderhoud van de technische infrastructuur en zorg je ervoor dat in samenspraak met ICT de Technische Infrastructuur rondom de PA optimaal en veilig (conform de norm Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen) werkt en dat datastromen optimaal worden doorgezet naar informatiesystemen in de kantoorautomatisering.

Noorderlink

0 sollicitaties

109 views


20-04-2018 Vechtstromen


Vergunningverlener Keur

In de functie van vergunningverlener Keur behandel je meldingen, stel je vergunningen op voor activiteiten c.q. handelingen in het watersysteem op grond van de Keur van waterschap Vechtstromen. Hierbij maak je een afweging van belangen en mogelijke risico's. Je adviseert aanvragers van een vergunning over de mogelijkheden, de risico's en de alternatieven. Je volgt en signaleert ontwikkelingen binnen het vakgebied en draagt actief bij aan de verdere professionalisering van de processen binnen het team.

Noorderlink

0 sollicitaties

110 views


18-04-2018 Vechtstromen


Senior beleidsadviseur waterketen

Als adviseur binnen het expertisecentrum maak je deel uit van een team van professionals, die verschillende disciplines bestrijken. Zij staan in verbinding met collega-adviseurs, projectleiders, strategisch adviseurs, maar ook met externe partners, bijvoorbeeld in de waterketen met gemeenten. Het team is in beweging en maakt een ontwikkeling door in de professionalisering, eigenaarschap, in de verbinding en samenwerking en streeft na een overheid te creëren die participatie wil faciliteren.

Je vertaalt de bestuurlijke waterketendoelen naar streefbeelden en bijbehorende maatregelen. Je adviseert projectleiders tijdens het realiseren van deze maatregelen. We vinden het belangrijk dat je nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen brengt en omgekeerd. Je vertegenwoordigt het waterschap in complexe samenwerkingsverbanden. Je onderhoudt een breed netwerk, waarbinnen je samen met partners zoekt naar synergie in doelen en gezamenlijke uitvoeringsstrategieën.

Noorderlink

0 sollicitaties

125 views


13-04-2018 Vechtstromen


Projectleider

Je geeft sturing aan een of meerdere complexe, multidisciplinaire projecten, waarbij de focus vooral ligt op het watersysteem. Ook waterketen of bedrijfsvoeringprojecten kunnen in voorkomende gevallen aan jou in opdracht worden gegeven. Intensieve communicatie met partners en belanghebbenden is nodig voor een efficiënt en effectief resultaat. Deze projecten zijn op technisch inhoudelijk, bestuurlijk of procesmatig vlak vaak complex van aard. Je vertaalt abstracte criteria naar een helder programma van eisen. Bij knelpunten zorg je voor passende oplossingen, die niet altijd voor de hand liggen. Je bewaakt de scope van het project en rapporteert over de voortgang van de planning, de budgetten en risico's en indien nodig stuur je bij.

Noorderlink

7 sollicitaties

607 views


12-04-2018 Vechtstromen