Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Handhaver Waterwet (industrie)

Je verricht als handhaver periodieke bedrijfsbezoeken, voornamelijk bij industriële bedrijven, waarbij je de naleving van wet- en regelgeving en voorschriften controleert. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Toezicht uitoefent bij o.a. industriële bedrijven;
 • Klachten en meldingen beoordeelt en zo nodig monsters neemt;
 • Adviseert over de technische aspecten van handhavingszaken;
 • Handhavend optreedt en overtreders wijst op de wettelijke bepalingen en regelingen;
 • Indien nodig voorstellen maakt tot strafrechtelijke handhaving en input geeft voor bestuurlijke handhaving;
 • Inbreng levert in bezwaren- en beroepsprocedures;
 • Bestuurders informeert over lopende handhavingszaken;
 • Voorlichting en advies geeft aan bedrijven met betrekking tot voorwaarden aan vergunningverlening en meldingen;
 • Deelneemt aan de calamiteitendienst en optreedt als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa);
 • Ontwikkelingen op gebied van handhaving van buiten naar binnen brengt en andersom en hierover adviseert;
 • Een bijdrage levert aan de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving op gebied van handhaving.

1 sollicitatie
119 views


23-01-2020 Vechtstromen
Junior handhaver Waterwet (agrarisch)

Je verricht als (junior) handhaver periodieke bedrijfsbezoeken, voornamelijk in de agrarische sector, waarbij je de naleving van wet- en regelgeving en voorschriften controleert. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Toezicht uitoefent bij o.a. agrarische bedrijven;
 • Klachten en meldingen beoordeelt en zo nodig monsters neemt;
 • Adviseert over de technische aspecten van handhavingszaken;
 • Handhavend optreedt en overtreders wijst op de wettelijke bepalingen en regelingen;
 • Indien nodig voorstellen maakt tot strafrechtelijke handhaving en input geeft voor bestuurlijke handhaving;
 • Bestuurders informeert over lopende handhavingszaken;
 • Voorlichting en advies geeft aan bedrijven met betrekking tot voorwaarden aan vergunningverlening en meldingen;
 • Deelneemt aan de calamiteitendienst.

2 sollicitaties
160 views


23-01-2020 Vechtstromen
(Junior) adviseur (aquatische) ecologie

Vanuit jouw oplossingsgerichtheid adviseer jij over de watersystemen. Dit doe je in nauwe samenwerking met onze hydrologen. Je weet je kennis van watersystemen te vertalen in heldere adviezen en oplossingen voor de klant. Met je actuele vakkennis draag je bij aan toekomstbestendige watersystemen. De keuzes van nu bepalen het succes van het waterschap voor een ruim aantal jaren. Een functie met impact dus, waarbij jij de verbinder bent. Deze impact zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • adviseert over het watersysteem, op het gebied van waterkwaliteitsvraagstukken, in het bijzonder over macrofauna, vis en vismigratie/vispassages;
 • adviseert bij de herinrichting van watersystemen en de implementatie van de Kaderrichtlijn water;
 • meetgegevens en onderzoeksresultaten verwerkt, analyseert, rapporteert en evalueert;
 • samenwerkt en kennis uitwisselt met andere waterschappen en partners;
 • Kaderrichtlijn Water beoordelingssystemen en overige relevante waterkwaliteitstools- en modellen toepast.

3 sollicitaties
71 views


10-01-2020 Vechtstromen
Coördinator Procesautomatisering (PA) met ICT kennis

Je richt je in deze functie op de ontwikkelingen van PA/ICT waterschapsbreed. Binnen Vechtstromen bestaat er een beheerteam PA, bestaande uit PA- en ICT specialisten. Je bent functionele trekker en coördinator van dit team. Je spreekt de taal van procesautomatisering, maar ook van programmaleiders, waterbeheerders, ICT'ers en managers en zorgt voor verbinding tussen verschillende partijen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Functionele sturing geeft aan de beheergroep, zodat er een gestructureerde (op ITIL gebaseerde) werkwijze ontstaat, volgens de principes van assetmanagement, waarmee beheer, onderhoud en ontwikkeling wordt geborgd.
 • De beleidsbehoefte vaststelt en (door)ontwikkelt in dit vakgebied en hier een duidelijke visie op levert. En waarbij je de organisatie meeneemt in wat het betekent om de slag te maken naar een meer ICT gedreven procesautomatisering;
 • De kaders stelt en de standaarden ontwikkeld en verbeterd;
 • Verantwoordelijk bent voor het actualiseren, implementeren en door ontwikkelen van de technische PA/ICT infrastructuur;
 • Management adviseert over ontwikkelingen op PA/ICT gebied;
 • Je adviseert in op te starten (nieuwbouw)projecten in het domein van de PA. En bent opdrachtgever van vervanging en onderhoud aan PLC, SCADA en telemetriesystemen;
 • Vanuit je expertise een rol hebt in het kader van lifecyclemanagement, waarbij je nauw samenwerkt met de programmeur en maintenance engineer;
 • In het ICT kader de technische infrastructuur coördineert op monitoring, beveiliging, beheer en onderhoud en ervoor zorgt dat in samenspraak met ICT de technische infrastructuur rondom de PA optimaal en veilig werkt en dat datastromen optimaal worden doorgezet naar informatiesystemen in de kantoorautomatisering;
 • Nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen haalt en andersom.

4 sollicitaties
353 views


07-01-2020 Vechtstromen
2 Medewerkers Klantcontactcenter (KCC)

Jouw werkzaamheden in het KCC zijn zeer divers: Zoals het te woord staan van bezoekers, maar ook de zorg voor een goede database voor de zeer diverse vragen die aan jou worden gesteld. Jij wilt de kwaliteit van het KCC continue verbeteren. Dit is elke dag weer een uitdaging. De uitdaging zie je verder terug in het:

 • Ontvangen van bezoekers aan de balie en het verzorgen van al het inkomende telefoonverkeer;
 • Ontvangen en beoordelen van vragen en signalen van klanten (vragen, meldingen en klachten van burgers, bedrijven en partners) en het registreren hiervan in het KCC-informatiesysteem;
 • Het zoveel mogelijk zélf afhandelen van signalen en hierover terugkoppeling verzorgen;
 • Bewaken van de afhandeling van signalen, binnen de servicenormen en volgens de afspraken met de klant;
 • Onderhouden van contacten, delen van kennis, verbeteren van werkwijzen en werkafspraken met de medewerkers buiten jouw team;
 • Beheren, up-to-date houden en continue verbeteren van de KCC-kennisbank en het KCC-informatiesysteem, in samenwerking met de andere KCC-medewerkers en met de diverse andere teams binnen de organisatie.

6 sollicitaties
556 views


20-12-2019 Vechtstromen