Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Senior adviseur Informatiemanagement

Jij volgt de ontwikkeling van uiteenlopende thema's op gebied van gegevens beheer/ informatievoorziening binnen en buiten het waterschap op de voet. Je stelt hierbij de beleidsbehoefte vast en ontwikkelt en implementeert beleid op gebied van geo-informatiemanagement. Je adviseert hierover proactief en onderneemt actie, waar nodig. Je draagt bij aan het doorvertalen van de bestuurlijke thema's zoals digitale transformatie en assetmanagement naar beleid en het ontwikkelen van de informatiearchitectuur en bepaalt de strategie voor geo-informatiemanagement. Zowel voor Vechtstromen als in samenwerkingsverband Waterkracht. Om de kwaliteit van de informatievoorziening te borgen en te sturen neem je deel aan in- en externe projecten. Je legt het informatiebeleid helder uit aan interne en externe stakeholders. Daarnaast vertegenwoordig je het waterschap in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden en netwerken op het gebied van informatiemanagement. Je staat nauw in contact met het dagelijks bestuur en het management. Tevens voer je informatieanalyses uit en vertaalt dit naar een advies, inclusief kosten / baten analyse.

Noorderlink

0 sollicitaties

50 views


22-02-2018 Vechtstromen


Systeembeheerder (Specialist Microsoft Server)

Het team ICT beheert en levert ICT voorzieningen voor de gebruikersorganisatie door onder andere:

  • Eerstelijns support (ICT Service Desk);
  • netwerk- en databasebeheer;
  • telecommunicatie;
  • inrichting en beheer van (virtuele) systemen en platformen;
  • werkplekbeheer;
  • beheer van mobiele apparaten;
  • beveiliging en continuïteitsdiensten voor de kantoor- en procesautomatisering.

We streven naar hoge beschikbaarheid van onze dienstverlening en flexibele oplossingen.
Dit vraagt van onze beheerders dan ook meer dan alleen 'op de winkel passen'. Een beheerder verandert continue mee met het werk.

De ICT omgeving van het waterschap is veelzijdig en continu in beweging. Samen met het team zorg je ervoor dat de ICT-infrastructuur optimaal functioneert. Je hebt met name een beheersmatige taak die gericht is op beheer en onderhoud van de centrale ICT-infrastructuur. Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Jij weet wat er nodig is om deze veranderingen beheersbaar te houden. Daarbij versterk je ons team vooral met kennis op het gebied van Microsoft (Server, Exchange) en Citrix. We hanteren een flexibel werkconcept, maar werkzaamheden voor ICT vinden grotendeels plaats vanuit het datacenter in Almelo. Ondersteuning aan onze regiokantoren in het gebied vereist dat je in het bezit bent van een rijbewijs B.

Noorderlink

4 sollicitaties

110 views


21-02-2018 Vechtstromen


Adviseur Informatiebeheer

Je behartigt de belangen van de organisatie en weet deze te vertalen naar de behoefte van een vakdiscipline, werkproces of een medewerker. Je geeft adviezen en draagt passende oplossingen aan. Je kunt de wensen en/of problemen van een afdeling helder verwoorden en deze vertalen naar een oplossing in de informatievoorziening. Je kunt je goed inleven in de materie en situatie van de vakdiscipline en de externe ontwikkelingen. Vanuit verschillende oogpunten bekijk je het vraagstuk en je kunt onderbouwen welke optie het beste resultaat oplevert. De adviseur is voor de vakdiscipline de gesprekspartner op tactisch en operationeel niveau. Voor de applicaties in beheer bij het team informatiebeheer voer jij bovendien de regie over het Applicatiebeheer.

Noorderlink

6 sollicitaties

499 views


05-02-2018 Vechtstromen


Adviseur watersysteem (hydrologisch modelleur oppervlaktewater)

Als hydroloog heb je gedegen kennis van het hydrologisch functioneren van watersystemen. Je bent een rekenaar met advieskracht en hebt ervaring met het opstellen, toetsen, analyseren en interpreteren van hydrologische modellen (oppervlaktewater en bij voorkeur ook grondwater); ingezet om de werking van het hydrologische systeem te doorgronden en effecten op gebiedsgerichte functies aan te geven; het oplossen van (complexere) hydrologische vraagstukken, uitvoeren van GIS-analyses. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het kennisdomein hydrologie binnen waterschap Vechtstromen. Vanuit je vakdeskundigheid ben je aanspreekpunt voor medewerkers en je ondersteunt hen inhoudelijk bij hun kennisvragen. Verder kun je onder andere knelpuntenanalyses uitvoeren, effectbeschrijvingen opstellen en oplossingsrichtingen van vraagstukken in het watersysteem bepalen.

Als adviseur watersysteem vertaal je de watersysteem doelen naar streefbeelden en bijbehorende maatregelen. Je adviseert projectleiders tijdens het realiseren van deze maatregelen. We vinden het belangrijk dat je nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen brengt en omgekeerd. Je onderhoudt een breed netwerk, waarbinnen je samen met partners zoekt naar synergie in doelen en gezamenlijke uitvoeringsstrategieën.

Noorderlink

8 sollicitaties

109 views


23-01-2018 Vechtstromen


Medewerker beheer/geo-informatie

Het team Gegevensbeheer Water is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens van de primaire processen. In deze functie zorg je ervoor dat de geografische registraties op orde zijn. Je werkt hierbij nauw samen met andere geo-collega's. Je bent helpdesk voor GIS vragen op het gebied van onder andere Geoweb en ArcGIS. Waterschap Vechtstromen staat voor een grote veranderopgave "de digitale transformatie". Van jou wordt gevraagd om adequaat in te kunnen spelen op deze nieuwe opgaven, zoals het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Noorderlink

6 sollicitaties

443 views


16-01-2018 Vechtstromen