Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Functioneel beheerder Z-info

In deze functie houd jij je bezig met alle facetten die tot het werkveld van het functioneel beheer behoren. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de inhoudelijke gegevensverzamelingen. Je legt de functionele inrichting vast (Proces Flow Diagrammen in Visio) en houdt deze tekeningen up to date. Je voert wijzigingen in de configuratie door in Z-info en de bijbehorende documentatie. Je bent de intermediair tussen de gebruikers bij de vier waterschappen en de technische applicatiebeheerders. Je ondersteunt het juiste gebruik van Z-info t.b.v. de bedrijfsprocessen, d.m.v. een centrale helpdesk en het opleiden van collega's. Je zorgt voor diverse rapportages. Je draagt actief bij aan de harmonisatie en eenduidigheid van het informatiesysteem.

Noorderlink

2 sollicitaties

183 views


08-12-2017 Vechtstromen


Adviseur Informatiemanagement (data scientist)

Met behulp van 'data science' en 'business intelligence' breng je ons gegevensbeheer op een hoger plan. Daarbij denk je vanuit de gebruikers organisatie mee over problemen en draag je oplossingen aan. De innovaties bespreek je met en vertaal jij naar de gebruikers en de collega's van ICT, je zoekt jouw klanten actief op! Je let op de inhoud en kwaliteit van de gegevens. Ook coördineer je activiteiten om de kwaliteit van gegevens af te stemmen op het gebruiksdoel van de informatiestromen. Je analyseert de informatiestromen van met name de primaire processen, voert vergelijkingen uit en zoekt naar mogelijke oorzaken van onregelmatigheden. Tevens beantwoord je vragen op het gebied van informatiestromen met de gebruikersorganisatie voor zowel externe als interne partijen. Daarnaast word je om advies gevraagd in projecten, aangezien gegevensopslag altijd wel een rol speelt.

Noorderlink

8 sollicitaties

314 views


07-12-2017 Vechtstromen


Functioneel beheerder historian

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de inhoudelijke gegevensverzamelingen op het gebied van watersysteem en waterzuiveren en daarmede zorg je ervoor dat de beheerde gegevens in alle opzichten goed ter beschikking van de gebruikers worden gesteld. Je vervult de rol van gegevensbeheerder. In deze functie ben je dè schakel tussen de gebruikers en de applicatiebeheerder en de technisch beheerder. Je zorgt o.a. dat gegevens correct en gevalideerd worden opgeslagen Je gaat de mogelijkheden van de applicatie uitnutten om het data beheer in de vingers te krijgen. Je analyseert en maakt gebruik van de nieuwste tools die ter beschikking worden gesteld. Met deze analyses bedenk je samen met het primaire proces slimme controles die verstoringen in beeld brengen en onderzoek je de mogelijkheden om efficiëntie te behalen! Je ondersteunt het juiste gebruik van de historian bij de bedrijfsprocessen en diverse rapportages. Je draagt actief bij aan de harmonisatie en eenduidigheid van het informatiesysteem. Je kunt dit doen door je grondige kennis hiervan. Op termijn ga je ook breder kijken naar een effectief gegevensbeheer!

Noorderlink

4 sollicitaties

433 views


06-12-2017 Vechtstromen


Procesoperator zuiveren

Als procesoperator/zuiveringstechnicus werk je bij de zuiveringsinstallaties, in de regio Zuid of Noord. Je staat aan het roer van het zuiveringsproces en/of de slibverwerking. Je draagt zorg voor het dagelijks onderhoud van installaties, je signaleert storingen en afwijkingen en je helpt mee om het zuiveringsproces te verbeteren. Je monitort het proces, registreert procesgegevens en voert acties uit voor een goede procesgang. Tot slot tref je de juiste voorbereidingen voor het planmatig onderhoud en de projecten.

Noorderlink

1 sollicitatie

114 views


05-12-2017 Vechtstromen


Senior procesoperator zuiveren

Je geeft uitvoering aan de procesvoering en het dagelijkse onderhoudswerk op de RWZI's en rioolgemalen. Je signaleert storingen en afwijkingen en lost deze op. Daarnaast geef je uitvoering aan het oplossen van complexe (proces)(ver)storingen en voorkom je knelpunten in de procesvoering. Je draagt zorg voor een optimaal rendement van het zuiverings- en slibverwerkingsproces en analyseert de processen om te komen tot procesverbeteringen. Je neemt deel aan projecten om te borgen dat de overdracht van het project naar beheer goed verloopt en dat ten tijde van het project het proces goed verloopt. Daarnaast rapporteer je over de voortgang van de procesvoering aan de zuiveringsbeheerder, lever je input ten aanzien van de uitvoering van de werkplannen en vervangingsinvesteringen en draag je zorg voor de afhandeling van diverse klachten en meldingen.

Noorderlink

0 sollicitaties

62 views


05-12-2017 Vechtstromen