Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Business informatie analist (informatiespecialist)

Als business informatie analist draag je bij aan het effectiever en efficiënter maken van onze informatievoorziening. Dit doe je altijd in samenwerking met de collega's uit de betreffende bedrijfs- en werkprocessen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Bedrijfs- en/of werkprocessen (incl. de informatiebehoefte en informatievoorziening) in onze organisatie onderzoekt en komt met verbetervoorstellen om deze effectiever en efficiënter te organiseren;
 • De organisatie adviseert over wijzigingen aan de informatievoorziening op basis van vakinhoudelijke en bedrijfsmatige argumenten die terugkomen in uitgewerkte business analyses en/of business cases;
 • De vertaalslag maakt van een business vraagstuk naar een (ICT-)oplossing.

Naast de collega's binnen het team Informatievoorziening werk je nauw samen met de eigenaar van de informatievoorziening waarvoor je de informatie analyse uitvoert en de collega's die binnen dit werkveld/proces werkzaamheden uitvoeren.

1 sollicitatie
171 views


23-06-2022 Vechtstromen
Senior projectadviseur waterketen

Je bent de spin in het web bij technisch complexe projecten voor de renovatie en nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen en andere waterschapsinstallaties. Dit doe je in nauwe samenwerking met de projectleider en je collega projectteamleden. Je weet vanuit je brede technische kennis de verschillende vakdisciplines met elkaar te verbinden en zo te adviseren over de meest optimale ontwerpvariant. Je gaat de dialoog aan met de omgeving, deels om deze te betrekken bij de te maken keuzen en deels om de benodigde vergunningen te verwerven. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij het gaat om:

 • ontwerpen van rwzi's (rioolwaterzuiveringsinstallaties), rioolgemalen, etc.;
 • opstellen van kostenramingen;
 • afstemming en verbinding leggen tussen de verschillende vakdisciplines (civiel, werktuigbouwkunde, elektro, procesautomatisering en technologie);
 • Afstemming en verbinding leggen met beheer en onderhoud;
 • verbinding leggen met de omgeving;
 • aanvragen van vergunningen.

1 sollicitatie
91 views


16-06-2022 Vechtstromen
Senior beleidsadviseur Watersysteem

Als waterschap staan we de komende jaren voor flinke uitdagingen. Als senior beleidsadviseur watersysteem pak je deze uitdagingen met beide handen aan. Je adviseert je collega's, externe partijen en bestuur over de koers om onze (klimaat)doelen en ambities te bereiken: van visie naar concrete maatregelen. Je doet dit vanuit een gedegen inhoudelijke ervaring en achtergrond en met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Onze koers raakt niet alleen onze hele organisatie, maar ook de lokale overheden. Dit zorgt ervoor dat jij altijd voor verbinding zorgt tussen alle partijen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk, waarbij je:

 • het waterschap vertegenwoordigt in complexe samenwerkingsverbanden, waarbij meerde (gebieds)partners aan tafel zitten met verschillende belangen;
 • meedenkt in oplossingen bij complexe vraagstukken (o.a. droogte, klimaatrobuust);
 • nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied van buiten naar binnen brengt en andersom;
 • je hebt oog voor innovatie op het gebied van hydrologie;
 • kunt schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch, waarbij je boven de materie kunt staan, verbindingen kunt leggen en consequenties kunt nemen;
 • Een bijdrage levert aan de strategische koers gericht op de beleidsopgaven klimaat en waterveiligheid, uitwerking geeft aan ons waterbeheerprogramma en daarvoor beleidsvoorstellen op kunt stellen.

0 sollicitaties
83 views


15-06-2022 Vechtstromen
Werkvoorbereider/toezichthouder

Als werkvoorbereider/toezichthouder ben je actief in diverse projecten in het watersysteem en/of de waterketen. Dit zijn bijvoorbeeld de renovatie of nieuwbouw van rioolwaterzuiveringen en gemalen, stuwen, sluizen en de herinrichting van beken. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw interesse en specialistische kennis. We bieden je een uitdagend werkpakket waarbij je:

 • toezicht houdt op het werk zodat dit wordt uitgevoerd conform de in het contract benoemde afspraken, o.a. op inhoud, financiën, arbo, veiligheid en milieu;
 • contactpersoon bent voor de omgeving van het projectgebied tijdens de uitvoering;
 • meedenkt in ontwerpkeuzen;
 • inschrijvingen op aanbestedingen beoordeelt;
 • helpt uitvoerings- en aanbestedingsdocumenten op te stellen.

3 sollicitaties
136 views


14-06-2022 Vechtstromen
Senior Procesoperator Zuiveren

Jij zorgt ervoor dat zuiveringsinstallaties, slibverwerking en rioolgemalen goed blijven functioneren. Je signaleert storingen en afwijkingen en helpt mee om het zuiveringsproces te verbeteren. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • het proces monitort, analyseert en bijstuurt;
 • procesvoortgang rapportages, incidentenformulieren en verbetervoorstellen kunt opstellen;
 • acties uitvoert voor een goede procesgang en het voldoen aan alle wettelijke eisen;
 • de juiste voorbereidingen treft voor planmatig onderhoud en projecten;
 • zorg draagt voor het dagelijks onderhoud van installaties;
 • het beheren van gegevens en documenten;
 • een belangrijke rol vervult bij het oplossen van calamiteiten en storingen op de zuiveringen vanuit de storingswachtdienstorganisatie.

1 sollicitatie
62 views


10-06-2022 Vechtstromen