Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Handhaver Waterwet

Je verricht als Handhaver periodieke bedrijfsbezoeken waarbij je de naleving van wet- en regelgeving, beleid en voorschriften controleert. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Toezicht uitoefent bij o.a. agrarische bedrijven;
 • Klachten en meldingen beoordeelt en zo nodig monsters neemt;
 • Adviseert over de technische aspecten van handhavingszaken;
 • Handhavend optreedt en overtreders wijst op de wettelijke bepalingen en regelingen;
 • Indien nodig voorstellen maakt tot bestuurlijke en/of strafrechtelijke handhaving (als BOA);
 • Bestuurders informeert over lopende handhavingszaken;
 • Voorlichting en advies geeft aan bedrijven met betrekking tot voorwaarden aan vergunningverlening en meldingen;
 • Deelneemt aan de calamiteitendienst.

Noorderlink

0 sollicitaties

251 views


05-12-2018 Vechtstromen


Juridisch medewerker toetsen en vergunnen

Jouw werkzaamheden zijn zeer divers, je ondersteunt de vergunningverleners en handhavers, door het geven van juridisch advies en het schrijven van handhavingsbrieven. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Gevraagd en ongevraagd juridisch advies geeft voor, tijdens en na de vergunnings- en handhavingsfase;
 • (Handhavings)brieven opstelt;
 • Vergunningen checkt op juridische aspecten;
 • Bestuursvoorstellen opstelt;
 • In overleg met de vergunningverlener en de handhaver zienswijzen verwerkt in de beschikking;
 • Actief bent in het verbeteren van de juridische kwaliteit binnen het team;
 • Een bijdrage levert in het projectteam voor de implementatie van de Omgevingswet.

Noorderlink

1 sollicitatie

334 views


05-12-2018 Vechtstromen


HBO stagiair(e) HRM

Het water stroomt niet zomaar schoon en in een prettige hoeveelheid door een gebied. Daar moet het nodige voor gebeuren. Waterschappers van Vechtstromen voelen zich trots op wat er al bereikt is in het stroomgebied in Twente en Zuidoost Drenthe, maar buigen zich gelijk ook weer over de uitdagingen van morgen. Zijn er nieuwe manieren die ons werk makkelijker of beter kunnen maken? Welke oplossingen kunnen we bedenken om het maatwerkgesprek en bewust waarderen goed neer te zetten in de organisatie? Welke afspraken maken we met elkaar? Samen met je collega's draag je als stagiair(e) bij aan een belangrijk maatschappelijk doel: een aantrekkelijke leefomgeving creëren voor mensen, planten en dieren door te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water.

Noorderlink

3 sollicitaties

99 views


26-11-2018 Vechtstromen


HBO / WO trainee Veranderkunde

Het water stroomt niet zomaar schoon en in een prettige hoeveelheid door een gebied. Daar moet het nodige voor gebeuren. Waterschappers van Vechtstromen voelen zich trots op wat er al bereikt is in het stroomgebied in Twente en Zuidoost Drenthe, maar buigen zich gelijk ook weer over de uitdagingen van morgen.
Zijn er nieuwe technieken die ons werk makkelijker of beter kunnen maken? Welke oplossingen kunnen we bedenken bij droogte of wateroverlast? Welke afspraken maken we met bedrijven, die met hun afvalproduct mogelijk invloed hebben op de waterkwaliteit? Samen met de waterschappen en andere betrokken partijen draag je als trainee bij aan een belangrijk maatschappelijk doel: een aantrekkelijke leefomgeving creëren voor mensen, planten en dieren door te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water.

Noorderlink

6 sollicitaties

465 views


26-11-2018 Vechtstromen


HBO / WO trainee Projecten (bedrijfskundig)

Het water stroomt niet zomaar schoon en in een prettige hoeveelheid door een gebied. Daar moet het nodige voor gebeuren. Waterschappers van Vechtstromen voelen zich trots op wat er al bereikt is in het stroomgebied in Twente en Zuidoost Drenthe, maar buigen zich gelijk ook weer over de uitdagingen van morgen.
Zijn er nieuwe manieren die ons werk makkelijker of beter kunnen maken? Welke oplossingen kunnen we bedenken om het projectmatig werken te verbeteren? Welke afspraken maken we met elkaar? Samen met je collega's draag je als trainee bij aan een belangrijk maatschappelijk doel: een aantrekkelijke leefomgeving creëren voor mensen, planten en dieren door te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water.

Noorderlink

8 sollicitaties

386 views


07-11-2018 Vechtstromen