Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Coördinator Assetmanagementsysteem en Waterketen

Met onze zorg voor schoon, voldoende en veilig water willen we bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving: dat is onze missie. Daarbij staan we voor grote uitdagingen door het veranderde klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. We zijn expert in het zuiveren van rioolwater en het beheren en onderhouden van bijna 4000 kilometer aan rivieren, beken en sloten. Dit alles doen we met grote betrokkenheid bij en in verbinding met onze leefomgeving. Ruim 500 medewerkers steken elke dag hun handen uit de mouwen om te zorgen voor het water in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe.

In deze functie kom je te werken in het team Bedrijfsbureau. Het team Bedrijfsbureau kent de volgende onderdelen: watersysteem, waterketen, gegevensbeheer water en programmeren.
Je bent werkzaam daar waar het werk is. Dit zal een combinatie zijn van werken vanuit huis en vanuit onze werklocaties Almelo, Hardenberg, Sleen, Hengelo en Emmen. Wat het zo uniek maakt om in dit team te werken?

Jouw toekomstige leidinggevende, Danielle Sikma, zegt hierover: "De prettige collega's met een veelzijdigheid aan disciplines, de centrale plek in de organisatie en het werken over de teams heen zijn karakteristieke kenmerken voor dit team."

0 sollicitaties
140 views


24-11-2022 Vechtstromen
Privacy officer

Je maakt het verschil door op een verfrissende wijze aanjager te zijn bij de verdere implementatie van privacy thema's. Je probeert daarbij een abstracte wet om te zetten naar de concrete praktijk. Je ondersteunt het management bij de uitvoering van het privacy beleid en je bent het eerste aanspreekpunt bij privacy vragen van collega's. Je werkt niet alleen vanachter je computer maar proeft ook op de werklocaties wat er speelt bij collega's uit de diverse vakgebieden. Je handelt vanuit een risico gestuurde benadering, in nauwe samenwerking met de functionaris gegevensbescherming en zo nodig met de CISO, en zoekt de verbinding met organisatieontwikkelingen.
Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je onder andere:

 • het privacybeleid, de privacyverklaring(en) en overige integrale privacy beleidsdocumenten opzet, implementeert en actualiseert.
 • een actieve bijdrage levert aan de verdere bewustwording van privacy in de organisatie (zoals dit nu wordt uitgevoerd met digitale flitslessen en het bezoeken van team overleggen).
 • het communicatieplan Privacy periodiek actualiseert en deze met hulp van collega's binnen de organisatie onder de aandacht brengt.
 • de aanvoerder bent van de Privacydesk en je samen met de leden - je collega's - onderwerpen zoals het aangaan van verwerkersovereenkomsten en het actueel houden van het verwerkersregister uitvoert.
 • adviseert over - en ondersteunt bij het uitvoeren van quickscans of DPIA's bij projecten en andere initiatieven waar privacy risico's in kaart moeten worden gebracht.
 • adviseert over en ondersteunt bij het verder ontwikkelen van het privacy kwaliteitssysteem
 • regie voert op en ondersteunt bij de uitvoering van het privacy programma en de privacy PDCA-cyclus
 • input levert aan business control voor (kwartaal)rapportages en audits.
 • de functionaris gegevensbescherming waarneemt bij afwezigheid.

2 sollicitaties
156 views


22-11-2022 Vechtstromen
Senior juridisch medewerker vergunningverlening, toezicht en handhaving

Als senior juridisch medewerker VTH ben je de spin in het web waar het gaat om juridische vraagstukken . Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Gevraagd en ongevraagd juridisch advies geeft aan collega's uit het team VTH;
 • Zienswijzen en bezwaar- en beroepsprocedures behandelt. Naast de juridisch inhoudelijke taken en het informeren en adviseren van het bestuur, voer je hierin ook gesprekken met vergunninghouders en belanghebbenden. En vertegenwoordig je het waterschap bij de bezwarencommissie en eventuele rechtszaken;
 • De toezichthouders/handhavers adviseert en ondersteunt bij bestuursrechtelijke handhavingstrajecten;
 • Opgestelde vergunningen juridisch toetst en begeleidende brieven opstelt;
 • Actief bijdraagt aan de verdere kwaliteitsontwikkeling op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • Deelneemt aan projecten;
 • Bijdraagt aan beleidsontwikkeling;
 • Ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied signaleert en doorvertaalt binnen het team.

6 sollicitaties
125 views


17-11-2022 Vechtstromen
Strategisch adviseur juridische zaken

Jij bent de specialist die nieuwe visies, strategieën en oplossingsrichtingen onderbouwt met juridische argumenten en kanttekeningen. Je vertaalt beleidsdoelen - bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid - naar uitvoerbare juridische kaders. Externe juridische ontwikkelingen en de effecten hiervan voor het waterschap analyseer jij zorgvuldig. Daarover adviseer je directie en bestuur van Vechtstromen gevraagd en ongevraagd. Je draagt zorg voor de borging van een hoog juridisch kwaliteitsniveau in de organisatie.
Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je onder andere:

 • met collega's van verschillende andere teams adviseert over juridische kwesties in relatie tot bestuurlijke ambities en doelen;
 • de impact van je werk en betrokkenheid bij juridische vraagstukken binnen een project in ons werkgebied terug kunt zien. Het effect van je werk is zichtbaar.

1 sollicitatie
209 views


16-11-2022 Vechtstromen
Junior beheermedewerker watersysteem/BBL-er

Je wordt breed opgeleid tot een allround beheermedewerker, die het waterbeheer kan uitvoeren aan onze watersystemen. In deze functie werk je als junior beheermedewerker bij de buitendienst in één van de regio's van het team Watersysteem. Je verricht handmatige onderhoudswerkzaamheden aan oevers, dijken, dammen, stuwen en gemalen en bestrijdt muskus- en beverratten. Je signaleert achterstallige of noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Je beantwoordt vragen en opmerkingen van agrariërs en burgers en handelt klachten en meldingen af. Na verloop van tijd houd je toezicht op onderhoudswerkzaamheden die door aannemers worden uitgevoerd en verricht je inspecties aan het watersysteem. Dit doe je onder begeleiding van je praktijkopleider. Naast vier dagen werken, volg je gemiddeld één dag per week de BBL-opleiding niveau 4 Watermanagement.

In de opleiding leer je hoe je wateroverstromingen kan voorkomen, hoe je de kwaliteit van het water bepaalt en hoe je het waterpeil beheert. Naast veel beroepsgerichte vakken zitten er ook generieke onderdelen in de opleiding, zoals Nederlands, Engels en rekenen.

1 sollicitatie
163 views


10-11-2022 Vechtstromen