Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Adviseur procesautomatisering

Binnen waterschap Vechtstromen worden regelmatig rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), (riool)gemalen en stuwen geheel of gedeeltelijk gerenoveerd. Vernieuwing van elektrotechnische installaties en procesautomatisering maken vaak deel uit van deze renovaties. Jij bent de verbinding tussen de operator van de installaties en de techniek. Je werkt veel samen, in projectteams, met externe partners (vooral andere waterschappen en gemeenten) en als gesprekspartner voor leveranciers. Je adviseert aan de projectleider over software, waarbij de toekomstvisie procesautomatisering je leidraad is. Je hebt bij voorkeur kennis van zowel hardware als software, waarbij je zelf niet programmeert, maar het proces begeleidt. Je test nieuwe installaties bij de leverancier en op de zuivering.

Noorderlink

0 sollicitaties

55 views


19-10-2017 Vechtstromen


Werkvoorbereider Werktuigbouwkunde

De werkvoorbereider werktuigbouwkunde heeft als verantwoordelijkheid het multidisciplinair voorbereiden / uitwerken van onderhoudswerkzaamheden conform procedures, werkprocessen en werkvergunningen. Daarnaast behoort het opstellen en afstemmen van een geïntegreerde planning met alle vakdisciplines, zuiveringsbeheerders en aannemers tot de verantwoordelijkheden.

De dagelijkse storingen komen centraal binnen en worden verdeeld onder de ca. 5 collega's in de werkvoorbereiding. Dit betreft werktuigbouwkundige storingen aan de diverse rioolwaterzuiveringen en rioolpersgemalen. Je bereidt dit voor zodat de technische onderhoudsmedewerkers met de juiste materialen op pad kunnen, en in het bezit zijn van de juiste tekeningen en andere relevante informatie.

Tevens schrijf je voor renovaties en kleine projecten een bestek en organiseer je mini aanbestedingen voor de selectie van de juiste aannemer of leverancier. Je bent in staat een reële kostenraming te maken voor de begroting van de komende jaren welke niet meer afwijken dan 10%.

Noorderlink

2 sollicitaties

125 views


13-10-2017 Vechtstromen


Junior inkoopadviseur

Je ondersteunt inkoopadviseurs, voert administratieve inkoopprocessen, waaronder contractbeheer en spendanalyses, en adviseert de organisatie bij inkoop vragen. Je draagt bij aan optimalisatie van inkoopprocessen door inzet in projecten. Daarnaast volg je het talent ontwikkel programma ('TOP') met zowel externe als interne begeleiding. Hierbij wordt naast inhoudelijke kennis nadrukkelijk ingezet op competentie ontwikkeling. De inzet wordt gedurende het programma aangepast op grond van de behaalde persoonlijke ontwikkeldoelen.

Noorderlink

6 sollicitaties

299 views


05-10-2017 Vechtstromen


Interne vacature Senior juridisch adviseur*

  • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over juridische aspecten bij inkoop- en aanbestedingsprocessen en contractvormen. Daarnaast adviseer je bij klachten en bezwaren.
  • Je brengt proactief je expertise in en levert hierbij een bijdrage aan de professionalisering van de inkoopfunctie.
  • Je draagt bij aan kennisdeling en -borging van de aspecten van het aanbestedingsrecht.
  • Je initieert of neemt deel aan diverse werk- en/of overlegvormen op het gebied van aanbestedingsrecht, verbintenissenrecht of andere relevante juridische onderwerpen.
  • Je coördineert of vertegenwoordigt het waterschap bij juridische geschillen.

Noorderlink

4 sollicitaties

286 views


05-10-2017 Vechtstromen


HR-medewerker

Je levert brede administratieve ondersteuning in samenspraak met de HR-adviseurs en de senior HR-medewerker. Je maakt periodieke rapportages op het gebied van HRM die je opstelt met behulp van de applicatiebeheerder en je zorgt voor een correcte bewaking van rappeldata. Je geeft antwoord en advies op rechtspositionele vragen van medewerkers en leidinggevenden. Je ondersteunt de HR-adviseurs bij o.a. werving- en selectieprocedures en introductie van nieuwe medewerkers.

Noorderlink

29 sollicitaties

960 views


05-10-2017 Vechtstromen