Logo Vechtstromen

Jobs posted by Vechtstromen

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Vechtstromen.

Latest jobs

Technisch onderhoudsmedewerker (Werktuigbouwkunde)

Het onderhouden van onze RWZI's, stuwen, rioolpersgemalen en oppervlaktegemalen, vanuit je vakgebied werktuigbouwkunde, als technisch onderhoudsmedewerker WTB is dit jou niet vreemd. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • complexe storingen verhelpt, renovaties en in bedrijfsstellingen uitvoert;
 • storingsanalyses verricht, inspecties en metingen doet, constructie- en installatiewerkzaamheden uitvoert en opleveringsrapportages opstelt;
 • storingen documenteert en evalueert voor ons onderhoudsbeheersysteem en waarbij je hierbij, vanuit de dagelijkse praktijk, procesverbeteringen initieert;
 • toezicht houdt op het werk van derden (contractanten) en je bezig houdt met het voorraadbeheer;
 • inbreng levert in projecten vanuit jouw technisch inhoudelijke kennis.

5 applications
145 views


01-07-2020 Vechtstromen
Junior technisch onderhoudsmedewerker Werktuigbouwkunde (BBL)

Je wordt breed opgeleid tot een werktuigbouwkundig onderhoudsmedewerker, die onderhoud kan uitvoeren op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, stuwen en gemalen. Daarnaast verhelp je storingen, verricht je storingsanalyses en voer je inspecties en metingen uit. Dit doe je onder begeleiding van je praktijkopleider. Naast vier dagen werken, volg je gemiddeld één dag per week de BBL-opleiding niveau 4 Allround Operationeel Technicus.

In de opleiding leer je de basisonderdelen voor een allround operationeel technicus; het bedienen en bewaken van installaties en het onderhouden en verrichten van werkzaamheden aan installaties. Naast veel beroepsgerichte vakken zitten er ook generieke onderdelen in de opleiding, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast kun je meerdere keuzedelen volgen, waaronder bijvoorbeeld 'duurzaamheid in het beroep' en 'basisvaardigheden metaal'.

1 application
135 views


30-06-2020 Vechtstromen
Technisch onderhoudsmedewerker (Werktuigbouwkunde)

Het onderhouden van onze RWZI's, stuwen, rioolpersgemalen en oppervlaktegemalen, vanuit je vakgebied werktuigbouwkunde, als technisch onderhoudsmedewerker WTB is dit jou niet vreemd. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • complexe storingen verhelpt, renovaties en in bedrijfsstellingen uitvoert;
 • storingsanalyses verricht, inspecties en metingen doet, constructie- en installatiewerkzaamheden uitvoert en opleveringsrapportages opstelt;
 • storingen documenteert en evalueert voor ons onderhoudsbeheersysteem en waarbij je hierbij, vanuit de dagelijkse praktijk, procesverbeteringen initieert;
 • toezicht houdt op het werk van derden (contractanten) en je bezig houdt met het voorraadbeheer;
 • inbreng levert in projecten vanuit jouw technisch inhoudelijke kennis.

5 applications
159 views


19-06-2020 Vechtstromen
Procesoperator Zuiveren

Jij zorgt er voor dat zuiveringsinstallaties, slibverwerking en rioolgemalen goed blijven functioneren. Je signaleert storingen en afwijkingen en helpt mee om het zuiveringsproces te verbeteren. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • het proces monitort, analyseert en bijstuurt;
 • procesvoortgang rapportages, incidentenformulieren en verbetervoorstellen kunt opstellen;
 • acties uitvoert voor een goede procesgang en het voldoen aan alle wettelijke eisen;
 • de juiste voorbereidingen treft voor planmatig onderhoud en projecten;
 • zorg draagt voor het dagelijks onderhoud van installaties;
 • een belangrijke rol vervult bij het oplossen van calamiteiten en storingen op de zuiveringen vanuit de storingswachtdienstorganisatie.

6 applications
279 views


11-06-2020 Vechtstromen
Medewerker Communicatie

Als medewerker communicatie geef je vanuit een vastgestelde communicatievisie vorm aan de communicatie binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie van projecten op het gebied van water. Je adviseert projectleiders omtrent de communicatie, stelt een communicatiestrategie/-plan op en coördineert de uitvoering. Daarbij schakel je tijdig met projectleiders, bestuurders en andere stakeholders.

Naast projectcommunicatie, ben je verantwoordelijk voor de corporate communicatie van het waterschap. Je coördineert en bewaakt de huisstijl. In de communicatievisie is vastgesteld dat er meer wordt ingezet op beeld. Daarbij bewaak jij het gezicht van de organisatie en adviseer je over de middelen. Ook ben je verantwoordelijk voor de communicatie over de belastinggelden via de jaarlijkse bijsluiter naar inwoners en de jaarlijkse begroting. En je bent vanuit communicatie aanspreekpunt voor GBLT, het bureau dat de belastingen int voor het waterschap. Daarnaast ben je onderdeel van de crisiscommunicatie en neem je deel aan het piketrooster binnen het team.

9 applications
891 views


05-06-2020 Vechtstromen