Logo Universiteit Leiden

Vacatures geplaatst door Universiteit Leiden

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Universiteit Leiden.

Laatste vacatures

postdoctoral position in Tibetan Studies

Project description
This project offers a study of an important collection of Himalayan texts and artifacts collected between 1920 and 1940 in Kalimpong and Tibet. It aims to provide a view of the Van Manen collection through a study of its rare manuscripts, the material objects, undocumented marginal writings, and the unique Tibetan language autobiographies by ordinary Himalayan people commissioned by Van Manen.

The project's goal is the examination of the van Manen Collection as a whole using historical, ethnographic and philological methods, and by employing Digital Humanities methods through which the origins of the texts and artifacts can be traced, mapped, and be made available, linking them to other editions in online databases as well as to local Tibetan archives. The main aim is to get an understanding of the proliferation, usage, and presence of religious and ritual literature and artifacts in the greater Darjeeling area in the first half of the 20th century and, by extension, their religious milieus.

1 sollicitatie
0 views


24-05-2023 Universiteit Leiden
Promovendus Insolventierecht (1 fte)

Het door jou uit te voeren promotieonderzoek maakt deel uit van het onderzoeksproject 'Ruis in insolventieprocedures'. Ruis is de ongewenste variabiliteit in oordelen die eigenlijk identiek (of op zijn minst vergelijkbaar) zouden moeten zijn. Eerder onderzoek laat zien dat open normen in het insolventierecht door actoren in de praktijk op verschillende manieren worden uitgelegd, wat rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid in de hand werkt. Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken hoe open normen (zowel binnen het insolventierecht als in meer algemene zin) kunnen worden vormgegeven om het risico op ruis te beperken, met speciale aandacht voor open normen die tot doel hebben de belangen van andere stakeholders dan schuldeisers in insolventieprocedures te beschermen.

Je bent nieuwsgierig ingesteld en schrijft makkelijk. Jouw ambitie is om vernieuwend en grondig onderzoek te verrichten op het terrein van het insolventierecht en om te publiceren ten behoeve van zowel het Nederlandse als het internationale wetenschappelijke debat. Je beheerst dus niet alleen de Nederlandse maar ook de Engelse taal in woord en geschrift. Je wilt graag ervaring opdoen in het doceren en coördineren van ondernemingsrechtelijke vakken, waaronder mogelijk ook met het doceren aan internationale groepen in het Engels. We ondersteunen je hierbij. Indien nodig krijg je de kans om een talencursus te volgen.
Voor meer informatie over het onderzoeksproject en hoe het is om te werken als promovendus kun je contact opnemen met mr. dr. Jessie Pool, universitair docent Ondernemingsrecht (j.m.w.pool@law.leidenuniv.nl).

De werkzaamheden

 • De aanstelling staat in het teken van promotieonderzoek binnen het hiervoor genoemde onderzoeksproject. Het onderzoek moet aan het eind van de aanstellingsperiode uitmonden in een dissertatie. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht, één van de onderzoeksprogramma's van het E.M. Meijers Instituut. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van mr. dr. Jessie Pool, dr. Niek Strohmaier en prof. Reinout Vriesendorp;
 • Ongeveer 10% van de tijd verzorg je onderwijs op het gebied van het ondernemingsrecht in de bachelor- en (advanced) masterfase en verricht je coördinerende taken. Daarnaast zul je scripties en papers begeleiden;
 • Je neemt deel aan en draagt bij aan de organisatie van wetenschappelijke activiteiten in het kader van de onderzoeksprojecten van het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht (lezingen, conferenties, symposia);
 • Je neemt deel aan de promovendi-opleiding.

1 sollicitatie
0 views


24-05-2023 Universiteit Leiden
Content creator social media

Wat ga je doen?

 • Je maakt heldere en aantrekkelijke teksten en beelden voor onze social mediakanalen en voor onze andere (interne) kanalen;
 • Je bent dus regelmatig op pad. Alleen, of met andere collega's van ons communicatieteam.
 • Je vertaalt vakinhoudelijke teksten naar heldere, relevante en toegankelijke content die aansluit op de vraag van (toekomstige) studenten en medewerkers, geïnteresseerd publiek en bezoekers;
 • Je bent een toegankelijke en kundige gesprekspartner voor interne opdrachtgevers;
 • Je geeft advies over vorm, inhoud en tone-of-voice voor de online kanalen;
 • Je bent altijd op zoek naar relevante, leuke en actuele content om online te delen
 • Je levert data-analyse op van bereik en interactie;
 • Je werkt nauw samen met communicatiemedewerkers van de verschillende instituten aan de uitvoering van het centrale beleid, en signaleert trends en behoeften.

0 sollicitaties
0 views


24-05-2023 Universiteit Leiden
Medewerker Studentzaken Bachelor

Werkzaamheden
De Sterrewacht Leiden is een dynamisch instituut dat grensverleggend onderzoek combineert met een hoogwaardige Bachelor en Master opleiding. Binnen dit instituut met een sterk internationaal karakter verrichten dagelijks een honderdtal medewerkers onderzoek- en onderwijswerkzaamheden. Het onderwijs wordt georganiseerd door Education Office Astronomy. De jaarlijkse studenteninstroom is ongeveer 110 in de bachelor opleiding en 60 in de master opleiding.

Om de ondersteuning van het programma te versterken, zijn wij binnen het Education Office Astronomy op zoek naar een Medewerker Bachelor Studentzaken. Tot de werkzaamheden behoren:

 • Aanspreekpunt voor en communicatie met de bachelor studenten
 • Ondersteunen van de Studieadviseur;
 • Ondersteunen van het Hoofd Education Office Astronomy;
 • Ondersteunen van het docententeam
 • Organisatie van het Bindend Studieadvies (BSA) en het afstuderen;
 • Organisatie, verwerking en controle van studieplannen;
 • Organisatie van de matchingsactiviteiten voor aspirant studenten;
 • Op verzoek aanleveren van managementcijfers en analyses;
 • Meedenken over de onderwijsprocessen, en waar nodig, in overleg verbeteringen implementeren.

0 sollicitaties
0 views


24-05-2023 Universiteit Leiden