Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

Arts-docent klinische vaardigheden

Ben jij een arts die gepassioneerd is door medisch onderwijs en de ontwikkeling van klinische vaardigheden? We hebben op korte termijn een spannende mogelijkheid voor jou! We zoeken namelijk twee artsen die zich willen toeleggen op de uitvoering en ontwikkeling van toetsen met simulatiepatiënten.

Als arts binnen deze rol ben je betrokken bij alle aspecten van de klinische vaardighedentoets met simulatiepatiënten. Je speelt een cruciale rol in de uitvoering, ontwikkeling en evaluatie van deze toets, die gericht is op de gehele consultvoering, inclusief anamnese, lichamelijk onderzoek, communicatie en verslaglegging. Deze toets maakt deel uit van het programma voor buitenlands gediplomeerde artsen die in Nederland willen werken, evenals voor Physician Assistants in opleiding aan de HAN.

Binnen deze functie ga je samenwerken met een multidisciplinair team van enthousiaste collega's. Jouw verantwoordelijkheden omvatten onder andere het trainen en instrueren van simulatiepatiënten, het ontwikkelen of herzien van casuïstiek voor toetsstations, het organiseren van toetsdagen, het nakijken van verslagen en het waarborgen van de kwaliteit van de klinische vaardighedentoets. Daarnaast speel je een actieve rol in het evalueren en verder ontwikkelen van de huidige toetsmethoden, met het oog op het bevorderen van de kwaliteit van de toets.

Bij deze uitdagende functie is medisch inhoudelijke begeleiding tijdens de toetsdagen essentieel. Bovendien worden de toetsgegevens gebruikt voor kwaliteitscontrole en wetenschappelijk onderzoek. Jouw inbreng en expertise zijn dus een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van het medisch onderwijs en het bevorderen van de kwaliteit van zorg.

Dus, als jij een gedreven arts bent die graag betrokken wil zijn bij het trainen van simulatiepatiënten, het ontwikkelen van toetsmethoden en het verbeteren van de klinische vaardigheden van medische professionals, dan is dit de perfecte kans voor jou!

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 Radboudumc
Operationeel manager | hoofdanalist Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek (RLD)

Wij zoeken een mensgerichte, enthousiaste en gedreven operationeel manager voor de sectie Speciële Chemie (inclusief Point of Care; POCT) en Speciële Endocrinologie in het Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek (RLD), onderdeel van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde. Je bent een echte 'people manager' die proactief en zelfstandig werkt en het een uitdaging vindt om met de teams verder te bouwen aan de toekomst. Omdat de huidige manager nog werkzaam is tot medio 2024 zullen de teams gefaseerd overgedragen worden.

Als operationeel manager | hoofdanalist geef je leiding en sturing aan medewerkers van de sectie Speciële Diagnostiek (Chemie en Endocrinologie) binnen het RLD (circa 13,5 FTE). Je bent verantwoordelijk voor het continu optimaliseren van werkprocessen en de kwaliteit van de dienstverlening. Binnen de secties Speciële diagnostiek wordt hoogwaardige specialistische zorg in een academische setting geleverd. Je werkt mee aan de ontwikkeling van state-of-the-art laboratorium bepalingen. Je werkt hierbij nauw samen met de twee vakinhoudelijk verantwoordelijke klinisch chemici, senior analisten, POCT (point of care) functionaris en analisten. Samen zorg je voor een organisatie waar je trots op kan zijn.

Je legt verantwoording af aan de bedrijfsvoerder van het RLD. Samen met het hoofd laboratorium, vier andere operationeel managers en vijf stafleden maak je deel uit van het managementteam van het RLD.

Je functie is veelzijdig en je kerntaken zijn in grote lijnen: operationeel leidinggeven, procesmanagement, (beleids)ontwikkeling en stakeholder management. Naast het operationeel managen van je team is er ruimte om de inhoud van je takenpakket gezamenlijk met de bedrijfsvoerder en collega's verder vorm te geven.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent eindverantwoordelijk voor een goede planning en verdeling van de personele resources.
 • Je werkt nauw samen met twee klinisch chemici die vakinhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de diagnostiek binnen de Speciële sectie om bedrijfsvoering en vakinhoudelijk beleid op elkaar af te stemmen.
 • Je bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden. Tevens speel je een actieve rol in het onderhouden en behouden van het kwaliteitssysteem van het RLD (ISO15189) en waar nodig voor die van het ziekenhuis (Joint Commission International).
 • Je vertaalt het (strategisch en) tactisch beleid naar operationeel niveau, waarbij je efficiënte en effectieve patiënten diagnostiek realiseert. Ook denk je mee over het beleid RLD-breed.
 • Je monitort en analyseert ontwikkelingen in het aandachtsgebied en stelt daarop verbeteringen voor, waarbij tevens moet worden ingespeeld op onverwachte omstandigheden.
 • Je stelt voortgangsrapportages op en levert bijdragen aan diverse beheer- en/of bedrijfsvoeringsproducten (zoals op financieel en personeel gebied, alsmede kostprijzen e.d.).
 • Je bent aanspreekpunt voor de klinisch chemici en andere vakinhoudelijk verantwoordelijke(n), zowel intern als extern. Je werkt intern nauw samen met de Point of Carecoördinator.
 • Je houdt werkoverleggen met je team. Je draagt zorg voor afstemming over de werkaanpak en uitvoering.
 • Binnen het RLD pak je projecten en aandachtsgebieden op, overstijgend aan je eigen sectie.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 Radboudumc
Promovendus ‘De rol van patiëntparticipatie in het leerproces van interprofessionele teams’

Om goede persoonsgerichte zorg te bieden is het belangrijk dat zorgverleners met diverse achtergronden goed samenwerken en samen leren. In dit leerproces speelt de patiënt momenteel vaak geen duidelijke rol. Als promovendus ga jij hier verandering in brengen door nieuwe kennis en (micro)interventies te ontwikkelen voor de dagelijkse zorgpraktijk.

Als promovendus participeer je in een onderzoeksproject om te onderzoeken hoe de patiënt, of liever: de persoon met een zorgvraag, onderdeel kan zijn van het leerproces van teams, zodat de zorg nog beter aansluit op de behoeften, wensen en waarden.

Het onderzoek begint met een analyse van de literatuur en interviews met mensen met een zorgvraag. Vervolgens volgt een ontwerpgerichte studie waarbij we (micro) interventie(s) ontwikkelen en onderzoeken, waarbij mensen met een zorgvraag op een inclusieve manier participeren in het leerproces van zorgteams. Door middel van ervaringsverhalen onderzoeken we de effecten van de interventies. Wij zijn hierbij nieuwsgierig naar de ervaringen van de mensen met een hulpvraag, de interprofessionele teamsamenwerking en de werkervaring van zorgprofessionals.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren literatuuronderzoek.
 • Verdieping in, en uitvoeren van verschillende vormen van onderzoek (kwalitatief, ontwerpgericht, realist research).
 • Opzetten klankbordgroep met stakeholders en verbinden van deze groep aan het onderzoek.
 • Presentaties over verkregen inzichten (nationaal en internationaal op wetenschappelijke congressen).
 • Praktijkpublicaties.
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen resulterend in een proefschrift.

Begeleiding en samenwerking
De directe begeleiding valt onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Janiëlle van der Velden, hoogleraar Kindergeneeskunde/ kinderarts en opleider Kindergeneeskunde (promotor) en dr. Wietske Kuijer-Siebelink, senioronderzoeker Radboudumc Health Academy op het gebied van grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden (RHA) en lector responsief beroepsonderwijs aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Het begeleidingsteam zal verder uitgebreid worden met een senior-onderzoeker op het gebied van patiëntparticipatie. Je werkt primair samen in een team van onderwijskundig en klinisch onderzoekers. Er zijn binnen de RHA regelmatig research community bijeenkomsten waar ook jij in zal participeren.

3 sollicitaties
0 views


02-06-2023 Radboudumc
ICT developer FAIR data infrastructure

Are you passionate about using your skills to make a difference in the lives of patients with rare diseases? Join Radboudumc, a leading medical center in the field of rare disease research and treatment. As a member of our team of ICT developers and data stewards, you will play a critical role in ensuring that our patient registries are complete, accurate, and FAIR (findable, accessible, interoperable, and reusable).

Your responsibilities will include developing and implementing systems to automatically fill patient registrations from source systems such as EPIC and LIMS. You will also work on making existing and future datasets and cohorts FAIR available, which will enable us to conduct groundbreaking research projects on AI and data-driven care.

In addition, you will have the opportunity to contribute to the training of clinicians, scientists, and students in digital skills, helping to create a learning health care system. With your expertise, you can make a real difference in the lives of patients with rare diseases and contribute to the advancement of medical research. Join our team at Radboudumc and be part of this important work.

Please upload a motivation letter, your curriculum vitae and the sectorplan application form that applies to your position. This form will guide you through some questions that are relevant for the selection.

0 sollicitaties
0 views


01-06-2023 Radboudumc
Senior Researcher organ-on-chip models for rare disease therapies

Radboudumc offers a position for a highly proactive senior scientist to exploit its iPSC-derived tissue models for therapy testing in rare diseases. The scientist is supported by a research technician and will collaborate with other researchers to further develop this field. The senior researcher will be nominated for a Staff Scientist position at a later stage.

Radboudumc aims to accelerate the development of therapies for rare diseases by bridging the gap between preclinical and clinical science. The 'National Sectorplan Medical Sciences' provides funding for 13 structural positions to foster research and education in this field.

One of the key aspects is the development of organ-on-chip models derived from patients for therapy testing. Currently, we have advanced human stem cell-derived 2D models and organoids that are used for innovative physiological investigations, such as radiotracer and electrolyte transport in kidney organoids, neural network activity by microelectrode arrays, and muscle strength-on-a-dish. Omics technologies are also a strong focus point at Radboudumc, which we harness for the identification of aberrant molecular pathways that can be targeted for therapy by drug repurposing. Additionally, omics technologies provide molecular readouts and potential biomarkers to assess treatment effects, including genetic therapies for rare genetic disorders involving a variety of tissues, such as muscle, eye, brain, and kidney.

Tasks and responsibilities

 • Standardize protocols for evaluation of (genetic forms of) therapy in organ-on-chip models, in collaboration with Radboudumc researchers.
 • Integrate Radboudumc's omics technologies with existing and (future) novel tissue models in collaboration with the Omics technology platform.
 • Contribute to development of novel guidelines for testing drug efficacy and safety in stem cell models.
 • Generate an attractive portfolio of available disease models for (contract research) collaborations on therapy development.
 • Organize Radboudumc network on rare disease models.
 • Represent Radboudumc organ-on-chip technology in external networks (such as hDMT).
 • Actively contribute to a Radboudumc community on (rare) disease therapies and drug repurposing.

Please upload a motivation letter, your curriculum vitae and the sectorplan application form that applies to your position. This form will guide you through some questions that are relevant for the selection.

1 sollicitatie
0 views


01-06-2023 Radboudumc