Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

PhD candidate 'Hereditary Ovarian Cancer'

Heb je interesse in onderzoek op het raakvlak klinische genetica, pathologie en oncologie en wil je bijdragen aan een betere herkenning van mensen met sterk verhoogd risico op erfelijke kanker? Dan is dit promotieproject iets voor jou!

Eierstokkanker treft jaarlijks 1.350 vrouwen in Nederland. Gemiddeld is vijf jaar na de diagnose slechts 35% van de vrouwen in leven. Recent zijn nieuwe medicijnen, PARP-remmers, beschikbaar gekomen voor een deel van de patiënten met een pathogene BRCA1 of BRCA2 variant in de tumor, die soms erfelijk zijn. Het voorkómen van eierstokkanker bij vrouwen met een erfelijke aanleg is de meest effectieve manier om de sterfte aan eierstokkanker terug te dringen. Hiervoor moeten alle vrouwen met een erfelijke aanleg worden opgespoord en het preventief verwijderen van de eierstokken en eileiders worden besproken. Meer dan 10% van alle gevallen van eierstokkanker wordt veroorzaakt door een erfelijke aanleg. In Nederland gaat het om zo'n 150 eierstokkankerpatiënten per jaar met erfelijke afwijkingen in de BRCA1-, BRCA2-, BRIP1-, RAD51C- of RAD51D-genen.

Erfelijke aanleg van eierstokkanker kan bij meer vrouwen, gemakkelijker en efficiënter worden opgespoord door van iedere nieuwe patiënte eerst het tumorweefsel te testen op genetische afwijkingen (voorselectie). Deze informatie kan direct meegenomen bij het kiezen van het behandeltraject. Als er geen genetische afwijkingen zijn in het tumorweefsel, is er ook geen erfelijke aanleg, en hoeft hiervoor geen bloedtest gedaan te worden. Als er wel een genetische afwijking in het tumorweefsel aanwezig is (dit is bij ~20%) is de kans op een erfelijke aanleg ~60% en wordt een bloedtest aangevraagd. Afhankelijk van de voorkeur van de patiënt en/of de gynaecoloog kan de bloedtest direct worden aangevraagd door de gynaecoloog of via de klinisch geneticus. Deze nieuwe werkwijze heet de Tumor-First-werkwijze. Alle academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek gaan de ziekenhuizen in hun regio ondersteunen bij het implementeren van de Tumor-First-werkwijze.

In dit 4 jaar durende promotieproject zal je onderzoek verrichten naar het optimaliseren van de herkenning van erfelijke eierstokkanker in de dagelijkse praktijk van gynaecologen, pathologen, medisch oncologen en klinisch genetici.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het opzetten en uitvoeren van de wetenschappelijk onderzoek binnen het raakvlak van erfelijke kanker en oncologie.
 • Uitvoeren en coördineren van dataverzameling in lokale en nationale context, zoals klinische data en vragenlijstonderzoek.
 • Data analyse van klinische data, moleculaire data en vragenlijst data.
 • Het presenteren van onderzoeksresultaten tijdens interne en externe overleggen en (internationale) congressen.
 • Schrijven van wetenschappelijke publicaties.
 • Mogelijkheid om cursussen te volgen om relevante vaardigheden (verder) te ontwikkelen.
 • Mogelijkheid om studenten (mede) te begeleiden tijdens hun wetenschappelijke stage.
 • Werken in een multidisciplinair team met o.a. onderzoekers, epidemiologen, moleculair genetici, klinisch genetici, pathologen, oncologen en gynaecologen.
 • Het project afronden met een proefschrift.

0 sollicitaties
0 views


09-04-2020 Radboudumc
Researcher / Project coordinator ABACUS II

We offer an exciting and varied position in which you as Researcher / Project coordinator have a key international position in coordinating the ABACUS II project. With the global push for generic medicines throughout the world, there is no specific visual feature yet that allows patients to identify the drug they are taking. With the ABACUS II project we aim to build the case for an international system that harmonizes the appearance and thus improves identification of oral solid formulations (capsules and tablets) of antibiotics both for consumers and providers, taking into account the appearance of other drugs.

With the advertised post, we aim to strengthen our team with an enthusiastic researcher with strong coordinating and management skills. You will work together with biomedical researchers and physicians in Asia, Africa and Europe.

Tasks and responsibilities

This is an ambitious project led by Radboudumc, with seven partners in seven countries (including 3 African and 3 Asian countries), aiming to assess how identification of oral antibiotics impacts appropriate community based antibiotic use in low and middle income countries. The project coordinator is responsible for the successful implementation of Welcome Trust funded ABACUS II project and therefor responsible for:

 • Planning of project activities and resource inputs needed (e.g. staff or funds), preparing project reports, coordinating project-related legal aspects.
 • Timely reporting on the project's scientific and financial progress.
 • Overseeing all financial, administrative and contractual obligations.
 • Coordinating and preparing (international) project meetings and conference call (with assistance of the secretary).
 • Monitoring timelines and budgets in accordance with the various contracts.
 • Communication with partners, first contact for partners.
 • Writing protocols and contributing to scientific publications.

The project is overseen by a project team with a scientific and content-focused project leader, the project coordinator and secretariat support. You will also work closely together with scientific, financial, legal and other staff members to successfully implement and complete the project.

0 sollicitaties
0 views


09-04-2020 Radboudumc
Data Steward Informatie Management

Een goed draaiend Informatie Management is van vitaal belang voor de zorg, research & onderwijs en bedrijfsvoering processen binnen het Radboudumc, die daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van het Radboudumc. Als onderdeel van Informatie Management is team Onderzoek verantwoordelijk voor het faciliteren (en ondersteunen van gebruik) van ICT voor onderzoek in het Radboudumc. Het team vormt als zodanig een belangrijke pijler van het Radboud Technology Center Data Stewardship (RTC-DS).

De data steward is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en de FAIR aspecten (findable, accessible, interoperable, reusable) van data teneinde data reproduceerbaar, (her)bruikbaar en (langdurig) beschikbaar te houden voor (toekomstig) wetenschappelijk onderzoek. Hierbij gaat het om het faciliteren van goede datamanagement praktijken door het aanbieden van ICT middelen en ondersteuning aan onderzoekers.

Taken en verantwoordelijkheden
De data steward:

 • Ondersteunt onderzoekers bij het gebruik van de Digitale Research Environment (DRE) en andere digitale middelen voor research datamanagement.
 • Ondersteunt onderzoekers bij het opstellen van een datamanagementplan.
 • Adviseert, ondersteunt en geeft richtlijnen aan onderzoekers betreffende vindbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en herbruikbaarheid (FAIR) van data.
 • Volgt ontwikkelingen op het gebied van tools en infrastructuur op het gebied van research datamanagement.
 • Levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe, of het implementeren van bestaande, ICT oplossingen voor onderzoek.

0 sollicitaties
0 views


09-04-2020 Radboudumc
Tandarts docent

De afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc is op zoek naar tandartsen voor het verzorgen van (pre)klinisch onderwijs aan bachelor en/of masterstudenten Tandheelkunde. Wij zoeken tandartsen, ervaren of net afgestudeerd, met een groot hart voor jonge mensen en hun ambities. Die vragen stellen belangrijker vinden dan antwoord geven en die in staat zijn om de hedendaagse opvattingen over goede mondzorg te vertalen in hun boodschap naar studenten.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Begeleiden practica.
 • Begeleiden werkgroepen.
 • Verzorgen theoriecollege 's.
 • Coachings/begeleidingsgesprekken.

0 sollicitaties
0 views


09-04-2020 Radboudumc
A(N)IOS Cardiologie

Als A(N)IOS Cardiologie voer je klinische en poliklinische taken uit voor cardiologische patiënten en geef je onderwijs aan coassistenten. Deze werkplek biedt een uitstekende voorbereiding op de vervolgopleiding Cardiologie, maar is ook een leerzame werkervaring voor artsen die zich willen verdiepen voordat ze bijvoorbeeld spoedeisende hulparts, ziekenhuisarts of een andere medisch specialist willen worden, waarin kennis van cardiologie van belang is.

0 sollicitaties
0 views


07-04-2020 Radboudumc