Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

Verpleegkundig specialist in opleiding Amalia kinderziekenhuis

Ben jij een zelfstandige en gedreven verpleegkundige die zichzelf wil ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

We bieden de mogelijkheid om opgeleid te worden tot verpleegkundig specialist binnen het patiëntengebied hersenen en spieren. Als verpleegkundig specialist lever je een positieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de zorgpaden neuromusculaire aandoeningen en zeldzame ontwikkelingsstoornissen. Je ontwikkelt verpleegkundige specialistische expertise en je vult de rol van casemanager in. Bovendien ben je medeverantwoordelijk voor het bevorderen van zorginnovatie, deskundigheid binnen het verpleegkundig domein (voorlichting en onderwijs) en het initiëren van praktijkgericht onderzoek. Je bent zowel klinisch als poliklinisch inzetbaar. Je werkt nauw samen met jouw collega verpleegkundig specialist in een team van betrokken zorgprofessionals van zowel verpleegkundigen, medisch specialisten en paramedici. Je hebt een rol in de ontwikkeling/ verbetering van zorgpaden en wordt betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard neem je deel aan diverse werkgroepen en multidisciplinaire besprekingen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samenwerken binnen een multidisciplinair team.
 • Zelfstandig poli spreekuur houden in nauwe samenwerking met de verpleegkundig specialisten en onder supervisie van een arts.
 • Zelfstandig (poli)klinisch geprotocolleerde medische zorg verlenen.
 • Telefonische spreekuren houden.
 • Een herkenbaar aanspreekpunt (casemanager) zijn voor de patiënt, de ouders, andere zorgverleners en professionals.
 • Voorlichting geven met betrekking tot neuromusculaire zorg en zeldzame ontwikkelingsstoornissen.
 • Het coördineren en reorganiseren van het zorgproces waarbij efficiëntie voor zowel patiënt als behandelaar een belangrijk uitgangspunt is.
 • Het blijven verbeteren van de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld op het gebied van ketenzorg, zorgpaden en informatievoorziening.
 • Een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering en vertaling van (medisch) wetenschappelijk onderzoek voor de patiëntengroep.
 • Bijdrage leveren aan onderwijs c.q. coaching van verpleegkundigen (klinisch en poliklinisch) binnen de ketenzorg.
 • Werken binnen de drie rollen van de verpleegkundig specialist namelijk patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

0 sollicitaties
0 views


19-11-2019 Radboudumc
PhD Candidate on ‘Zebrafish model for paragangliomas’

Paragangliomas are tumors that originate from chromaffin cells in the adrenal medulla (also called paraganglioma) or sympathetic ganglia. Chromaffin cells are neuro-endocrine cells that can procedure catecholamines such as adrenaline, noradrenaline and dopamine. Every year, between 100 and 150 new paraganglioma cases are reported in the Netherlands. Currently, there is no effective treatment for patients with metastatic or inoperable paraganglioma. There is an urgent clinical need for development of therapeutics against this disease, which requires a better understanding of the etiology and pathophysiology of paraganglioma. About 40 percent of the paraganglioma can be explained by a germline mutation in a variety of genes. So far, 18 paraganglioma-related genes have been identified. A mutation in one of these paraganglioma-related genes, the succinate dehydrogenase B (SDHB), is the strongest indicator of malignancy. The SDHB protein is part of a four subunit (A-D) protein complex, the succinate dehydrogenase (SDH) complex. The SDH complex converts succinate to fumarate, one of the steps of the TCA cycle. When this complex is dysfunctional there is a build-up of succinate in the cell. Succinate stabilizes hypoxia-inducible transcription factors (HIFs). HIF-targets are subsequently transcribed and in turn boost proliferation and angiogenesis, two essential processes of tumor formation. To further unravel the pathogenesis and etiology of this disease and to develop and test new therapeutic strategies we use an existing zebrafish as animal model.

Tasks and responsibilities

 • The PhD candidate will design and perform scientific research in health and disease.
 • Characterization of inter-renal tumor formation in systemic and tissue-specific sdhb mutant zebrafish.
 • Identification of potentially therapeutic targets and drugs.
 • Generates and critically analyses the data in order to contribute to scientific publications and presents findings at scientific meetings.
 • Works in a team with other students and scientists to discuss, plans and performs research in a stimulating environment.
 • Works in a highly international research group with fellows from many countries.
 • Supervise MSc and/or BSc students.
 • Write and defend a PhD thesis within three years of starting the project.
 • Candidate will take part in the graduate school of Radboudumc.

0 sollicitaties
0 views


19-11-2019 Radboudumc
Verpleegkundige Hematologie

Hematologische verpleegkundige zorg wordt verleend op de verpleegafdeling (E00) en Dagbehandeling (E10). Op de verpleegafdeling E00 worden patiënten behandeld voor bloedziektes zoals leukemie, (non-) hodgkin lymfoom of multiple myeloom. Deze behandeling bestaat meestal uit een cyclus van chemokuren, veelal gevolgd door een autologe of allogene stamceltransplantatie. Zowel de behandeling als de complicaties die hierbij kunnen optreden vragen om een deskundige verpleegkundige zorg die zowel verpleegtechnische als psychosociale aspecten kent.

Vroegtijdige herkenning van complicaties en het ondernemen van de juiste acties zijn belangrijke verpleegkundige taken. De afdeling heeft 28 bedden en telt ongeveer 65 medewerkers. De verpleegafdeling en de dagbehandeling E10 werken zeer nauw samen, waarbij elkaar ondersteuning bieden en het uitwisselen van personeel een vanzelfsprekendheid is.

Op E00 werken we met diverse (verpleegkundige) disciplines. Hierin heeft de niveau 4/5 verpleegkundige een coördinerende rol. Het uitvoeren van wetenschappelijk medisch en verpleegkundig onderzoek bij patiënten is een wezenlijk onderdeel van de functie. Daarnaast is het essentieel om een bijdrage te leveren aan kwaliteitszorg en onderwijs.

0 sollicitaties
0 views


18-11-2019 Radboudumc
High Care verpleegkundige Kinderen

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde kinderverpleegkundige die ons High Care team komt versterken. Na een inwerkperiode ga je zelfstandig High care kinderen verzorgen. Het betreft vitaal bedreigde kinderen die hoogcomplexe multi-/interdisciplinaire verpleegkundige zorg nodig hebben.

Als HC verpleegkundige voer je de regie over het zorgproces. Deze zorg kan bestaan uit de zorg voor het chronisch zieke kind, onder andere canulezorg en thuisbeademing en de post-IC zorg. Daarnaast instrueer je ouders/verzorgers over handelingen of procedures die zij thuis zelfstandig gaan uitvoeren.

De HC is een uitstekende dynamische leeromgeving waar men zich kan oriënteren op de IC opleiding.

0 sollicitaties
0 views


14-11-2019 Radboudumc
Postdoc Statistics Imaging Neuroscience

We are searching for a postdoc to work on a project bridging the gap between machine learning, neuroscience and clinical psychiatry. The project focuses on developing advanced statistical and machine learning methods for the analysis of clinical neuroimaging data.The primary focus of this project is to develop statistical and machine learning approaches for understanding inter-individual variation in biomarkers derived from magnetic resonance imaging (MRI) data. You will employ and extend the normative modelling approaches we have pioneered for this purpose which rely on state-of-the art Bayesian machine learning and deep learning techniques. You will apply these models to richly phenotyped clinical samples of individuals with autism. The project is highly interdisciplinary, and is embedded within the EU-AIMS / AIMS-2-TRIALS consortium.

AIMS-2-TRIALS is the world-wide largest project focused on the identification and validation of biomarkers for Autism Spectrum Disorder and the testing of new treatments. The budget for this project totals €117 million. The project is structured into six "workpackages", including 1. Project Management, 2. Biomarker Identification and Validation, 3. Development of a Europe-wide Clinical Trials Network, 4. Clinical Trials, 5. Education, communication and stakeholder engagement, and 6. Data base and data analysis. It involves 75+ partners across Europe, including academics, industry partners, and charities. In addition, the project benefits from substantial in-kind contributions by two US charities, the Simons Foundation for Autism Research (SFARI) and Autism Speaks. It also links to Canadian, Australian, and South African research network.

Please visit our web page for further details.

0 sollicitaties
0 views


12-11-2019 Radboudumc