Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

Scientific programmer 'Machine learning tools for neuroimaging data'

We are looking for a scientific programmer to work on a project focusing on the development and application of advanced statistical and machine learning methods for the analysis of clinical neuroimaging data. Will you join our team?

At a high level, the focus of this project is to develop novel statistical and pattern recognition approaches for analyzing magnetic resonance imaging (MRI) data (structural MRI, functional MRI, connectivity). Specifically, we aim to build a web-based infrastructure to allow users to upload neuroimaging data (for example in NIFTI format) and derive predictions from pre-estimated machine learning models. This builds on an existing software toolkit implemented in python. Therefore, a strong prior experience with tools in the python ecosystem is essential (e.g. numpy, pandas, matplotlib, dash etc) alongside basic web development techniques (HTML, CSS, javascript etc), experience with code version control systems (GitHub) and UNIX/Linux environments (e.g. shell scripting).

Tasks and responsibilities

 • Develop a web-based software interface for existing python-based software tools.
 • Develop generic tools to handle transfer of large data files to and from Donders servers.
 • Write clear documentation for developed tools.
 • Package and distribute software using industry standard tools (e.g. shell scripts, PyPI, container images).

The project is hosted by the Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior at the Radboud university medical center (Cognitive Neuroscience department) under the supervision of Assoc. Prof. Andre Marquand, interfacing strongly with the Technical Group, led by Erik van den Boogert and integrated into the wider academic research environment at the Donders Institute.

0 sollicitaties
0 views


24-09-2021 Radboudumc
Promovendus 'Laser ablatie hersentumoren'

We zijn op zoek naar een promovendus voor het starten en coördineren van de EMITT trial. De EMITT trial is een landelijke studie naar het effect van stereotactische laser ablatie op het glioblastoom. Patiënten met een niet operabel glioblastoom worden gerandomiseerd voor de nieuwe behandeling (laser ablatie) of controle groep en behandeld in het UMCU of het Radboudumc.

Als PhD kandidaat ben je aanspreekpunt en contactpersoon voor de samenwerkende centra. Als promovendus ben je er mede verantwoordelijk voor om de studie in alle betrokken centra in Nederland succesvol op te starten en te laten verlopen. Gedurende de studie bewaak je de voortgang van inclusies en data verzameling. Samen met de onderzoeksgroep verricht je analyses en schrijf je wetenschappelijke publicaties.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van het Zorginstituut Nederland.

0 sollicitaties
0 views


24-09-2021 Radboudumc
Senior Programma manager

Als Senior Programmamanager (SPM) ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van projecten en programma's. Na goedkeuring van een Project Initation Document (PID) is het jouw verantwoordelijkheid om samen met een team van projectleiders en programma managers uitvoering te geven hieraan.

Daarbij zit je zelf niet direct aan het stuur van projecten en programma's, maar coach en enthousiasmeer je het team om succesvol te zijn en coördineer je de werkverdeling. Je zet in op teamvorming, leiderschap en ontwikkeling van de medewerkers binnen het team Projecten. Je bent bevlogen en inspirerend, wat zich uit in het feit dat je in staat bent om talent te ontwikkelen door uit te dagen. Hierbij geef je verantwoordelijkheid en vertrouwen. Het team projectleiders met een projectmanagement office verzorgt op basis van Prince2 maar ook Agile-technieken de realisatie van projecten en programma's. Er is een vaste bezetting van 16 medewerkers met een flexibele schil van 15 medewerkers, aangevuld met een grote delegatie van externe projectleiders. Gemiddeld zijn ongeveer 60 projecten tegelijkertijd actief (in mandaat, uitvoering of afrondingsfase).

Je schakelt op strategisch niveau met de CxIO's (CMIO, CNIO, CSIO, CBIO) en Enterprise Architect over de voortgang en (tussentijdse) resultaten van uitvoering van het projectportfolio. Als zaken niet goed lopen ben jij de spil om snel oplossingen te helpen vinden of met stakeholders om de tafel te gaan zitten. Bij belangrijke projecten en programma's zit je met de projectleider in de stuurgroep, die wat betreft 'business project' veelal geleid worden door strategische leiders uit Zorg, Onderzoek, Onderwijs of Bedrijfsvoering. Je houdt samen met de Manager Services & Projecten controle over de project financiën en overzicht over de uitnutting van het totale budget.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het team Projecten en rapporteert aan de Manager Services & Projecten.
 • Aansturen, coachen en effectief maken van het team Projecten; gebruikmaken van standaards zoals Prince II, maar ook het werken volgens Agile.
 • Verder optimaliseren van projectmanagement en methodieken.
 • Personeel en teamontwikkeling: zoals jaargesprekken met de interne programmamanagers en projectleiders, scholing, binding en behoud.
 • Op (business) stakeholder niveau zorgen dat er transparantie en ondersteuning is over de uitvoer van projecten (eventueel via de stuurgroep).
 • Zorgen voor effectieve projectresultaten en overdracht hiervan naar de beheerorganisatie.
 • Zorgdragen voor het creëren van een gezonde werkomgeving waarin de volgende succesbepalende factoren belangrijk zijn: een gezond teamklimaat, een gezonde proces- en projectorganisatie. Hierbij zijn menselijke maat, vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers kernbegrippen.
 • Een gezonde en transparante financiële huishouding.

0 sollicitaties
0 views


23-09-2021 Radboudumc
Verpleegkundig Specialist Longziekten

Vind jij het inspirerend om patiënten met complexe ziektebeelden, een grote diversiteit qua leeftijd, cultuur, taal en achtergrond te begeleiden en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Maak dan als verpleegkundig specialist het verschil voor onze patiënten.

Voor onze nieuw te openen 'state of the art' infectie en tuberculose unit zijn wij op zoek naar een enthousiaste verpleegkundig specialist. Binnen de afdeling Longziekten van het Radboudumc bestaat het aandachtsgebied infectieziekten, die zich focust op tuberculose, niet-tuberculeuze mycobacterien, cystic fybrosis, bronchiectasiën en pulmonale schimmelinfecties. Als verpleegkundig specialist draag je, samen met een multidisciplinair team, zorg voor longpatiënten uit al deze verschillende categorieën. De eerste jaren zal je focus liggen op de ziektebeeld tuberculose.

Je bent mede-verantwoordelijk voor het bevorderen van zorginnovatie, deskundigheid (voorlichting en onderwijs) en het mede-ontwikkelen van beleid. Je hebt een rol in de verdere ontwikkeling van het zorgpad tuberculose en wordt betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Je hebt ook een cruciale rol in het onderhouden van de externe netwerken zoals het KNCV en de GGD's. Dit zal je gaan doen binnen een afdeling die volop in beweging is: zoals Toekomstbestending verplegen en de verhuizing naar de nieuwe infectie unit op de campus van het Radboudumc. Dus als je van verandering houdt kun je hier je hart ophalen.

Je bent zowel klinisch als poliklinisch inzetbaar. Je werkt nauw samen met jouw collega verpleegkundig specialist longinfecties in een team van betrokken zorgprofessionals van zowel verpleegkundigen, physician assistants, medisch specialisten en para medici. Het is een afwisselende functie, waarbij jouw organisatietalent van pas komt, maar waar ook zelfstandigheid en overtuigingskracht nodig zijn.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Zelfstandig spreekuur houden.
 • Assisteren bij klinische zorg voor opgenomen patiënten.
 • Opstellen van behandelplannen.
 • Informeren en adviseren van patiënten over hun aandoening en de behandeling.
 • Aanspreekpunt voor patiënten.
 • Meewerken aan de ontwikkeling en implementatie van zorg- en behandelprotocollen, procedures en richtlijnen.
 • Onderhouden van contacten met zorgprofessionals van andere afdelingen binnen het Radboudumc en daarbuiten: huisartsen, apotheek en wijkverpleging.
 • Inhoudelijk coachen van verpleegkundigen en paramedici op de verpleegafdeling.
 • Bijdrage aan landelijke netwerken.
 • Verantwoordelijkheid voor scholing op zowel intern, regionaal en landelijk niveau.
 • Initiëren van en participeren in wetenschappelijk onderzoek.

0 sollicitaties
0 views


23-09-2021 Radboudumc
Radioloog

In deze tijdelijke functie werk je als radioloog volgens de NVvR regelgeving. Je wordt met name ingezet als musculoskeletale radioloog. Je werkt in een academische setting waar de skeletrediologie, neuroradiologie en hoofd-halsradiologie in de volle breedte aan bod komt. Dit doe je in een goed samenwerkend team vol enthousiaste collega's.

0 sollicitaties
0 views


22-09-2021 Radboudumc