Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

Onderzoeker / adviseur Acute Zorgregio Oost

Acute Zorgregio Oost zoekt een enthousiaste onderzoeker/adviseur die als taken heeft:

 • Signaleren, analyseren en interpreteren van landelijke en regionale ontwikkelingen op gebied van acute zorg.
 • Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van kwantitatief en beleidsonderzoek.
 • Verzorgen van rapportages en presentaties.
 • Verkrijgen, analyseren en presenteren van managementinformatie.
 • Coördinatie van regionale projecten.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


18-07-2019 Radboudumc
Verpleegkundig begeleider studiepatiënten Cardiologie (researchverpleegkundige)

Spreken de woorden 'casemanager', 'eigen poli' en 'eigen patiënten' jou aan? Zoek je een baan waarbij je het aanspreekpunt bent voor een groep kwetsbare patiënten? Een groep patiënten die een nieuwe behandeling ondergaat terwijl bij de start van de behandeling nog geen duidelijkheid bestaat over de klachten die kunnen ontstaan en de werking van de behandeling? Dan is deze uitdagende functie iets voor jou!

Laat je niet misleiden door het woord 'research'. Je doet zelf geen onderzoek maar helpt mee met klinisch onderzoek dat artsen in het ziekenhuis uitvoeren voor en met hun patiënten.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Begeleiden van patiënten die meedoen aan een klinisch onderzoek met bijvoorbeeld medicijnen;
 • Het zien van 'jouw' studiepatiënten op de polikliniek;
 • Snel handelen bij klachten die ontstaan bij je patiënten, door het onvoorspelbare karakter van een nieuwe behandeling;
 • Je bent een eerste aanspreekpunt voor patiënten en hun naasten die deelnemen aan een behandeling in studieverband;
 • Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
 • Zelf schrijven van documenten zodat de studie praktisch goed uitvoerbaar is;
 • Opstarten van nieuwe studies door bijvoorbeeld indieningen bij ethische commissie en afspraken met ondersteunende afdelingen zoals de apotheek;
 • Motiveren en coachen van betrokkenen zoals afdelingsverpleegkundigen;
 • Verzamelen van studie data en deze verwerken in elektronische databases;
 • Contacten onderhouden met sponsoren/farmaceuten.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


18-07-2019 Radboudumc
Trial-arts Cardiologie

Als trial-arts ben je betrokken bij de ontwikkeling van klinische trials binnen de afdeling Cardiologie. Je zorgt voor een medisch-wetenschappelijke voorbereiding, uitvoering en evaluatie van studies. De trial-arts werkt samen stafleden cardiologie (PI), klinische faciliteiten en verpleegkundig reseach personeel. De trial-arts heeft een spilfunctie in de organisatie en uitvoering van trials. Je houdt je bezig met de werving en selectie van deelnemers, evenals het anamnese (uitvoerige ziektegeschiedenis), lichamelijk onderzoek, functieonderzoek. Dit alles staat onder leiding van de PI.

Als trial-arts ben je verantwoordelijk voor de logistiek van het onderzoek. Je zorgt er ook voor dat een protocol medisch-inhoudelijk is uit te voeren. Je documenteert en rapporteert over alle medische aspecten van dit protocol. Belangrijk voor de trial-arts is dat je het onderzoek dusdanig uitvoert dat de wetenschappelijke vraagstelling van het studieonderwerp volledig en adequaat beantwoord wordt.

Daarnaast moet je er voor zorgen dat de veiligheid van de vrijwilligers gewaarborgd wordt en de verwachtingen van de klant worden nagekomen. Om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen zal de trial-arts in de gaten houden dat de belangrijkste taken worden uitgevoerd. Dat bestaat uit voor- en nakeuringen, contacten met de vrijwilligers. de medische begeleiding van vrijwilligers in ambulante projecten en het beoordelen van de geschiktheid van vrijwilligers voor bepaalde onderzoeken.

Als trial-arts vervul je een brugfunctie tussen wetenschappelijk medisch onderzoek en de medische praktijk. Bovendien kan je een rol spelen bij het toepassen van wetenschappelijke kennis en kunde in de directe patiëntenzorg.

Als trial-arts Cardiologie selecteert je patiënten voor klinische trials en je zet workflows hiervoor op Je includeert patiënten in klinische trails. Daarnaast werk je mee aan de introductie van klinische trails in het Radboudumc.

Bij gebleken geschiktheid zal de trial-arts doorstromen naar een arts onderzoeker/promovendus plek binnen het Radboudumc of naar een anios/aios plek.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


18-07-2019 Radboudumc
Junior researcher 'AI applications for quality assurance and quality control of prostate cancer imaging'

The goal of this project is to develop, evaluate and validate AI applications for quality assurance and quality control of prostate cancer imaging. The Radboud university medical center collaborates with a third party for the development of such AI applications. Therefore, it is not a pre-requisite for the junior researcher to have AI development skills. However, programming skills can make the project more interesting, because you can more easily understand and assist in the developmental process.

The role of the junior researcher is to assist in the development and subsequent clinical evaluation/validation of quality assurance and quality control applications for prostate MR. This will entail formulating (subjective) criteria that influence the quality of MR images, development of objective (AI) criteria, and eventually clinically evaluation and validation of these criteria.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


18-07-2019 Radboudumc
Doktersassistent polikliniek Oogheelkunde

Als doktersassistent bij de polikliniek Oogheelkunde ondersteun je de spreekuren en geef je informatie aan patiënten over de behandeling en het vervolg. Ook de telefonische triage van medische patiëntvragen verloopt via jou. Daarnaast voer je baliewerkzaamheden uit zoals het maken van vervolgafspraken. Uit het 'one stop shop' principe volgt dat het maken van een afspraak voor patiënten een complexe taak is, doordat er met diverse zaken en agenda's rekening gehouden moet worden. Een dynamische functie met een veelzijdigheid aan taken op het gebied van patiëntenzorg en administratie. Daarnaast heb je een belangrijke rol in het bieden van persoonsgerichte zorg en onderscheidende kwaliteit. Kortom: jij kan als doktersassistent voor patiënten het verschil maken!

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en administratief medewerkers waarbij persoonsgerichte zorg het uitgangspunt is.
Je wordt ingezet op verschillende zorgtaken en taken aan de balie van onze polikliniek.

Je bent verantwoordelijk voor een optimaal resultaat met betrekking tot alle voorkomende werkzaamheden binnen het team en je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van ons werk.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Baliewerkzaamheden zoals het maken van afspraken en het informeren van patiënten.
 • Assisteren van de arts tijdens het spreekuur zoals het uitvoeren van een aantal voorgeschreven handelingen, onder andere toedienen van oogdruppels, eenvoudige wondverzorging en assisteren bij het injectiespreekuur.
 • Beantwoorden van (telefonische) medische vragen van patiënten, indien nodig in overleg met de triage-arts.
 • Beantwoorden van (uiteenlopende) vragen van zorgprofessionals.
 • Oplossen van knelpunten in de dagelijkse werkzaamheden, ook buiten je gebruikelijke takenpakket om, en proactief nadenken over verbeteringen van de organisatie van de werkzaamheden.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


17-07-2019 Radboudumc