Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

PhD candidate ‘Cochlear implant (CI) performance in genotyped patients to improve preoperative patient counselling’

This PhD position is available for a fixed term of 3 years to perform research concerning subjective and objective cochlear implant (CI) performance in genotyped patients to improve preoperative patient counselling. CI is a very successful type of rehabilitation for patients with severe to profound hearing impairment. Hearing impairment is in about half of these patients caused by inherited disorders. Moreover, an etiological diagnosis of deafness, including genetic screening, has shown to be the single largest predictor of postoperative speech outcomes in adult cochlear implant recipients.

This project is divided into three parts: First, a retrospective cohort review will be performed of all (~2,100) currently known CI recipients in the Radboudumc with a genetic diagnosis (~400); Second, additional tests in a subset of the patients will be performed, based on their genetic profile and the expected cochlear site-of-lesion. The results will be further correlated to postoperative performance, degree of hearing preservation, and type of implanted electrode. Finally, a prospective study will be performed that evaluates the use of objective preoperative measurements, such as ECochG, in CI recipients and compares the results with intraoperative and postoperative measurements, underlying genetics, type of electrode and CI performance after 1 year. The research will be conducted at the ENT department of the Radboud University Medical Center and for some of these studies the candidate will collaborate at national (DOOFNL consortium) and international levels.).

Tasks and responsibilities

 • Develop and prepare a CI implantation database of patients with an optogenetic diagnosis and summarize and analyse outcome measures.
 • Develop and perform a test-protocol to assess selected patients in terms of objective measures (ECochG or others) and acquire, summarize and analyse data.
 • Participate in performing objective tests.
 • Integrate and publish the findings in international peer-reviewed journals as part of this PhD project.

0 sollicitaties
0 views


07-07-2020 Radboudumc
AIOS Radiotherapie

De opleiding tot radiotherapeut-oncoloog bestaat uit een vijfjarig traject waarbij je competentiegericht wordt opgeleid. Wij volgen de opleidingseisen zoals gesteld door de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten.

Hoe de opleiding er precies uit gaat zien hangt deels af van de keuzes die we samen maken. Maar om jezelf in vijf jaar te ontwikkelen tot een uitstekende specialist:

 • Leer je patiënten met een kwaadaardige aandoening zelfstandig te behandelen en te begeleiden.
 • Leren we je zelfstandig onderzoek uit te voeren binnen het vakgebied radiotherapie.
 • Draai je mee in multidisciplinaire teams rondom de oncologische patiënt.
 • Word je opgeleid in de verschillende competenties rondom het CAN-MED model.
 • Volg je zowel intern als extern cursorisch onderwijs.

0 sollicitaties
0 views


07-07-2020 Radboudumc
AIOS Pathologie

Als arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) pathologie ben je verantwoordelijk voor de diagnostiek van ingezonden cel- en weefselmateriaal van patiënten. In het begin van de opleiding is er ruime supervisie, maar naarmate de opleiding vordert, zul je steeds zelfstandiger werken. Hierbij is interactie met de kliniek een belangrijk deel van het werk.

Daarnaast verricht je zelfstandig onderzoek binnen het vak en je gebruikt daarbij moderne technieken waaronder immunohistochemie en moleculaire diagnostiek. Online is een korte film te zien waarin het werk van een klinisch patholoog wordt geïllustreerd.

In de moderne pathologie krijgt de moleculaire diagnostiek een steeds groter aandeel en dit vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Als AIOS participeer je in veel multidisciplinaire, overwegend oncologische besprekingen, waarbij je als AIOS, veelal onder supervisie van de patholoog, bevindingen vanuit de pathologie bespreekt.

De opleiding is gestructureerd thematisch opgebouwd waardoor alle facetten van de pathologie ruim aan bod komen. Het betreft een brede opleiding, waarbij je in vrijwel alle orgaangebieden wordt opgeleid. De cel- en weefselleer wordt aangeleerd volgens de moderne competentie- en thema gebonden opleidingsstructuur voor AIOS. Binnen de thema's wordt de macroscopie (het uitsnijden van grote operatiepreparaten) en microscopie geleerd. Tevens wordt de klinisch patholoog opgeleid in het verrichten van postmortaal onderzoek via sectie/obductie.

0 sollicitaties
0 views


07-07-2020 Radboudumc
Postdoc ‘Effectiviteit van Shantala babymassage in de jeugdgezondheidszorg voor kwetsbare gezinnen in het eerste levensjaar’

TNO en Radboud zijn gezamenlijk op zoek een postdoc 'Effectiviteit van Shantala babymassage in de jeugdgezondheidszorg voor kwetsbare gezinnen in het eerste levensjaar'. De aanstelling zal lopen via het Radboudumc, afdeling Cognitive Neuroscience. De standplaats van de postdoc zal zijn bij het TNO Child Health, Leiden. Je gaat samen met collega's (Radboudumc en TNO) en externe partners werken in het door ZonMw gefinancierde project "The Effectiveness of the Infant Massage Intervention "Shantala Babymassage Individueel" for vulnerable families in early life". De postdoc aanstelling geschiedt voor een periode van 3 jaar, op basis van een 0.6 FTE contract.

Binnen de functie ga je een breed scala aan werkzaamheden uitvoeren. Je doet toegepast onderzoek naar de effecten van interventie 'Shantala babymassage individueel' in de jeugdgezondheidszorg op stress en sensitiviteit van moeders en de groei en ontwikkeling van baby's. Het project betreft een samenwerking tussen Radboudumc, TNO, jeugdgezondheidszorg organisaties in Noord- en Zuid-Holland, en de VSD (Vakgroep Shantalamassage Docenten).

Het project beslaat een aantal onderdelen:

 • Voorbereiding: opstellen vragenlijsten, vaststellen procedure voor dataverzameling, ethische toetsing.
 • Dataverzameling middels vragenlijsten, registratieformulieren en haarmonsters (t.b.v. cortisolmeting bij moeders), inclusief coördinatie.
 • Het integreren, ontwikkelen en verspreiden van kennis.

Jij draagt, in samenwerking met de andere projectleden, zorg voor het opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren van deze projectonderdelen. Onderdeel hiervan is het beschrijven van de theoretische onderbouwing en onderzoeksresultaten van de Shantala babymassage individueel in de interventiebeschrijving in de interventiedatabank. Je rapporteert de resultaten schriftelijk in de vorm van publicaties in (intern)nationale tijdschriften. Ook verzorg je mondelinge presentaties op (intern)nationale congressen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen en vastleggen onderzoeksprotocol.
 • Ontwikkelen en indienen protocol voor (medisch) ethische toetsing.
 • Dataverzameling in de praktijk.
 • Datamanagement.
 • Data coderen en analyseren.
 • Schrijven en verspreiden van resultaten in peer-reviewed publicaties in high-impact tijdschriften.
 • Schrijven en verspreiden van resultaten in vaktijdschriften, interventiebeschrijving en populaire uitingen.
 • Presentatie van uitkomsten op congressen en symposia.

0 sollicitaties
0 views


06-07-2020 Radboudumc
Radiotherapeut-oncoloog

Wij zoeken een radiotherapeut met affiniteit voor de behandeling van gynaecologische tumoren en voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Sinds begin 2018 is de behandeling van het cervix carcinoom en het complexe endometriumcarcinoom gecentreerd in het Radboudumc, met een forse toename van de patiëntenstroom als gevolg. Daardoor ontstaat ruimte voor een collega radiotherapeut-oncoloog met aandachtsgebied gynaecologische tumoren en brachytherapie.

De omvang van de patiëntenstroom en de speerpunten van de afdeling en het Radboudumc laten ruimte voor het opzetten van een onderzoekslijn op dit gebied. Je aandachtsgebied zal gynaecologische tumoren zijn, een tweede aandachtsgebied is nog in te vullen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Multidisciplinaire patiëntenzorg.
 • Wetenschappelijk klinisch/translationeel onderzoek.
 • Actieve deelname aan de zorgketens en tumorwerkgroepen.
 • Actieve deelname aan regionale of landelijke overleggen, initiatieven of projecten op het terrein van de oncologie in het algemeen en de radiotherapie in het bijzonder.
 • Supervisie van artsen in opleiding.

0 sollicitaties
0 views


06-07-2020 Radboudumc