Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

Medewerker ‘Helpdesk Europese patiëntenzorg erfelijke kanker’

Het Radboudumc kent een aantal expertise centra voor zeldzame aandoeningen. Erfelijke kanker is een van die zeldzame aandoeningen. Onder deze brede term vallen een groot aantal syndromen die over het algemeen heel slecht en veel te laat herkend worden bij de patiënten. Om de zorg voor deze patiënten te verbeteren werken expertise centra in heel Europa samen in zogenaamde Europese Referentie Netwerken voor complexe en zeldzame aandoeningen (ERNs). Het expertise centrum voor erfelijke kanker van het Radboudumc is oprichter en coördinator van de ERN voor genetische tumor risico syndromen (ERN GENTURIS), met 23 deelnemende ziekenhuizen uit 11 Europese lidstaten.

Het uitwisselen van expertise tussen artsen van ERN GENTURIS met artsen die advies nodig hebben voor hun complexe en zeldzame patiënten wordt gedaan met het zogenaamde Clinical Patient Management Systeem (CPMS). Dit IT systeem is gebouwd in opdracht van de Europese Commissie en wordt op dit moment geïmplementeerd in alle 24 ERNs in de betrokken ziekenhuizen in heel Europa.

Om de ERN GENTURIS leden te ondersteunen bij het gebruik van het CPMS zijn we op zoek naar een gemotiveerde kandidaat met affiniteit met de aandoeningen (genetica en/of oncologie), die procesmatig kan denken, service gericht is en graag internationaal wil samenwerken.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Digitaal en telefonisch ondersteunen bij vragen van zorgverleners over het gebruik van het CPMS in de Engelse taal;
 • Schrijven van een korte handleiding voor het gebruik van het CPMS door zorgverleners;
 • Maken van een korte (2-3 minuten) instructievideo voor het CPMS;
 • Organiseren van multidisciplinaire besprekingen binnen het CPMS;
 • Schrijven van een verslag over ervaringen, problemen en feedback in het gebruik van het CPMS;
 • Werken in een multidisciplinair team;
 • Samenwerken met zorgverleners binnen het Europese Referentie Netwerk Genturis;
 • Registreren en analyseren van klinische data.

AcademicTransfer

0 sollicitaties

0 views


13-07-2018 Radboudumc


Fysiotherapeut

We zijn op zoek naar een enthousiaste fysiotherapeut voor het Pijncentrum. Je bent verantwoordelijk voor de motorische dimensie in het interdisciplinaire spreekuur van het Pijncentrum en voor het TENS spreekuur. Het Pijncentrum is een multidisciplinair centrum dat op diverse locaties actief is. Je bent zowel werkzaam op onze locatie Radboudumc Dekkerswald in Groesbeek als in het Radboudumc in Nijmegen.

We nodigen nadrukkelijk fysiotherapeuten uit die reeds werkzaam zijn in het Radboudumc en voor 1 à 2 dagen per week hun bijdrage willen leveren aan de MultiDisciplinaire (MD) poli en de TENS poli.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Levert een actieve bijdrage vanuit de motorische dimensie aan de MDO poli;
 • Verantwoordelijk voor de TENS poli;
 • Verzorgt klinische lessen/onderwijs met betrekking tot omschreven zorgpraktijk;
 • Signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de praktijk;
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van afdelingsbeleid op het gebied van paramedische zorg binnen de omschreven zorgpraktijk;
 • Draagt zorg voor de invoering van nieuwe procedures en werkwijzen voor de omschreven zorgpraktijk.
 • Genereert praktijkvragen en verzamelt gegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek;
 • Draagt bij aan de vertaling van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk.

Twitter

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


12-07-2018 Radboudumc


Medewerker Beveiliging

Als medewerker beveiliging draag je bij aan de objectieve veiligheid en het veiligheidsgevoel op de gehele campus, dus zowel de terreinen van het Radboudumc als die van de Radboud Universiteit (RU). Je verleent een gastvrije en vriendelijke service op de meest uiteenlopende gebieden en veiligheid in de breedste zin van het woord. Je werkt in de buitendienst als lid van de snelle interventieploeg, voert toezicht uit en/of treedt op als meldkamercentralist. De Bedrijfsbeveiligingsdienst draagt ook zorg voor de inzet van de centrale bedrijfshulpverlening. De dienst verricht haar werkzaamheden 24/7h op de gehele campus en in gebouwen buiten de campus die in eigendom van, en in gebruik zijn door het Radboudumc en/of de RU. Er wordt gewerkt aan de hand van een cyclisch jaarrooster en kent een hoge mate van onregelmatigheid, ook op zon- en feestdagen.

Je verzorgt de beveiliging van zowel personen als goederen, gebouwen en terreinen. Door signaleren, adviseren en aanspreken voorkom je verstoringen en door handelend optreden beperk je eventuele calamiteiten. In de meldkamer ben je de spin in het web van de incidentenafhandeling en verzorg je de beeldvorming van de crisis- en calamiteitenorganisatie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Algemene beveiliging door meldkameractiviteiten en buitendiensten;
 • Afhandelen van verstoringen, incidenten en calamiteiten;
 • Uitvoeren van specifieke taken zoals het optreden bij (potentiële) dreiging, agressie of andere risicosituaties en als Heli Landing Officer (HLO);
 • Incidentele activiteiten als persoons- en evenementenbeveiliging;
 • Bijdragen aan continue veiligheid en beveiliging door signaleren en rapporteren.

Twitter

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


12-07-2018 Radboudumc


Postdoc ‘quality and safety of oral health care’

The Department of Quality and Safety of Oral Health Care at Radboud University, Radboudumc seeks to appoint a Postdoc Fellow in Quality and Safety of Oral Health Care (fulltime, part-time possible) to carry out innovative research and education in the field of quality and safety of oral care.

You will contribute to teaching and research regarding all aspects relevant for quality and safety of oral care, such as: indicators for measurement of quality/safety of oral care, promotion of professionalism in teams of oral health care professionals, evidence-informed health policy making (e.g. optimized payment systems for oral health care professionals), evidence-informed and patient-centered clinical decision making (including guideline development), health economic evaluation, inter-sectoral collaboration within and outside oral health care, practice-based research networks, use of routinely collected data for enhanced health systems management, and design of information systems to further improve oral health care.

Tasks and responsibilities

 • To the extent possible, engage in patient care with a particular focus on aspects relevant for quality and safety of oral care;
 • Support the Department of Quality and Safety of Oral Health Care in all scientific, educational, and administrative matters;
 • Preparation of research results in the form of publications in international journals as well as presentations at national and international conferences.

Twitter

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


12-07-2018 Radboudumc


Researchverpleegkundige RTC CS | Team Oncologie

Als researchverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het opstarten, organiseren en uitvoeren van klinische studies op de afdeling Medische Oncologie. Je begeleidt patiënten met kanker die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Je geeft voorlichting aan de patiënten over de studie, het verloop van de behandeling in de studie en je geeft begeleiding en advies bij klachten die kunnen ontstaan tijdens de studie. Door je deskundigheid en de goede samenwerking met de medische staf, casemanagers, verpleegkundigen en andere betrokken disciplines, weet je wat er voor nodig is om persoonsgerichte zorg te leveren.

Tot de werkzaamheden behoren ook het bewaken en mede uitvoeren van de richtlijnen volgens Good Clinical Practice, in het belang van patiënt en het verloop van de studieprotocollen. Verder motiveer en coach je de praktisch betrokkenen. Dit gebeurt met een team van researchverpleegkundigen, trialcoördinatoren, datamanagers en projectassistentes.

Taken Researchverpleegkundige:

 • Zelfstandig spreekuur houden voor eigen patiëntenpopulatie;
 • Informeren, screenen, begeleiden en monitoren van patiënten die (mogelijk) deelnemen aan studies;
 • Verzamelen van informatie over klinisch onderzoek door het lezen van (veelal Engelstalige) onderzoeksprotocollen;
 • Uitvoeren van verpleegkundige en studiegerelateerde handelingen;
 • Toezien op de juiste (volgens GCP en lokale SOP's) uitvoering van de studieprotocollen;
 • Opstellen van praktische studieprogramma's voor patiënten;
 • Schrijven van moederprotocollen voor oncologische behandelingen in het kader van studies;
 • Presenteren van informatie over specifieke ( klinische) studie protocollen aan verpleegkundigen;
 • Motiveren en coachen van betrokkenen ten aanzien van werkzaamheden die aan een goed verloop van het onderzoek bijdragen;
 • Uitdragen van kennis en ervaring naar anderen binnen en buiten de beroepsgroep omtrent klinisch wetenschappelijk onderzoek en nieuwe ontwikkelingen binnen de oncologie.

Twitter

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


12-07-2018 Radboudumc