Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

Klinisch psycholoog / GZ-psycholoog

Wij zoeken een collega met de ambitie om naast hoogwaardige psychologische patiëntenzorg voor kinderen en jeugdigen met complexe medische aandoeningen, ook een bijdrage te leveren aan multidisciplinaire overleggen, onderwijsactiviteiten, onderzoek en beleidsontwikkeling.

Als klinisch psycholoog / GZ-psycholoog houd je je bezig met medisch psychologische diagnostiek en behandeling van onder meer kinderen en adolescenten met complexe aandoeningen die onder behandeling zijn van het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc. In alle gevallen gaat het om patiënten met ernstige medische problematiek die ingrijpende medische behandelingen ondergaan. Wij werken hierbij nauw samen met medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici.

De GZ-psycholoog zal voor een groot deel van de aanstelling werkzaam zijn binnen het multidisciplinaire team van het regionaal astma en allergiecentrum voor kinderen( RAAcK) locatie Dekkerswald, wat deel uitmaakt van de subafdeling kinderlongziekten van het Amaliakinderziekenhuis Radboudumc. Kenmerkend is de intensieve samenwerking met diverse medici en paramedici in een "dedicated team" voor kinderen/ jongeren met moeilijk behandebaar en ernstig astma. Het 1-daags assessment en het poliklinische 6 maanden durende intensieve zorgtraject voor deze kinderen is uniek in Nederland. Het werken in deze setting biedt het voordeel van kleinschaligheid binnen een academisch kader.

Het uitvoeren en mede ontwikkelen van onderwijs in de medische psychologie voor studenten van de opleiding geneeskunde, biomedische wetenschappen en verpleegkunde behoort tot jouw takenpakket. Je draagt bij aan onderzoek, onderwijsontwikkeling en voor patiëntenzorg relevante overlegsituaties. Je superviseert GZ-psychologen in opleiding en je begeleidt stagiaires.

Twitter

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-05-2019 Radboudumc
Klinisch neuropsycholoog

Als klinisch neuropsycholoog ben je werkzaam binnen het multidisciplinaire team van onze afdeling. Je maakt onderdeel uit van de totale staf van 12 psychiaters en 5 stafpsychologen. Daarnaast is er een team klinische neuropsychologie waarbinnen nog ondersteunende medewerkers werkzaam zijn. Wij leiden jaarlijks twee gezondheidszorgpsychologen en een psychotherapeut op.

Je hebt taken in alle vier de kerntaken van de afdeling: patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Binnen de patiëntenzorg voer je zelfstandig intakes en neuropsychologisch onderzoek uit. Daarnaast geef je psychologische behandelingen, bij voorkeur vanuit een cognitief gedragstherapeutisch denkkader, en heb je een consultfunctie voor onze kliniek.

Je bent supervisor en werkbegeleider binnen de verschillende opleidingen en geeft onderwijs aan co-assistenten, en aan psychiaters en GZ- en klinisch neuropsychologen in opleiding. Daarnaast neem je deel aan wetenschappelijk onderzoek. Je bent betrokken bij een (aantal) onderzoeksprojecten of -stages en voert diagnostiek uit in het kader van onderzoek. Gepromoveerde kandidaten zijn tevens betrokken bij de begeleiding van promovendi.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren, superviseren, interpreteren van neuropsychologisch onderzoek;
 • Uitvoeren van intakes, contact onderhouden met verwijzers en deelname aan behandelplanbespreking;
 • Behandeling van patiënten met psychiatrische en cognitieve problematieken (bijv. vormen van cognitieve gedragstherapie, strategietraining), indicatiestelling en supervisie;
 • Consultfunctie voor de kliniek;
 • Coördinatie team klinische neuropsychologie: triage, afstemmen planning, werkprocessen bewaken en verbeteren, afdelingsbeleid doorvertalen naar team, communicatie extern, beheer testotheek;
 • Coördinator stages master Psychologie;
 • Supervisie en werkbeleiding PIOG's, GIOS en stagiairs psychologie, deelname aan opleidingsgroepen GZ-/KNP-opleiding, opleidingsgroep Psychiatrie;
 • Onderwijs binnen het Geneeskunde curriculum en voor de opleiding tot psychiater en psycholoog;
 • Deelname aan onderzoeksprojecten en begeleiding van wetenschappelijke stages;
 • Deelname aan afdelingsonderzoek, verantwoordelijkheid neuropsychologie en meetinstrumenten;
 • Deelname beleidsbesprekingen staf/afdeling.

Twitter

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-05-2019 Radboudumc
Medewerkers Schoonmaak Eigen Dienst

Als medewerker schoonmaak ED ben je van veel markten thuis. Uiteraard voer je alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden uit en houd je je daarbij aan de werkprogramma's en protocollen.

Onze schoonmaakmedewerkers werken in een cultuur waarin men zich gerespecteerd en vertrouwt voelt door een open communicatie stijl: in gesprek zijn met elkaar in plaats van over elkaar. De leiding zal je zoveel mogelijk proberen te ondersteunen met goede middelen en materialen. Randvoorwaarden en kaders waarbinnen gewerkt moet worden zijn duidelijk en helder.

Wij zijn medewerkers met aandacht voor elkaar en van onze omgeving, afdelingen. We verwachten dat medewerkers goed met elkaar afstemmen en alles wat goed en niet goed gaat bespreekbaar maken. We zijn daarin proactief. We ervaren vooral plezier en betrokkenheid in ons werk en dat stralen we ook uit.
Hierbij hoort ook dat je:

 • de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden zo nodig aanpast aan de lokale omstandigheden;
 • de schoonmaakwerkzaamheden op resultaat controleert;
 • algemene gebreken en/of verstoringen met betrekking tot de orde, netheid en veiligheid signaleert, meldt en zo mogelijk oplost;
 • eenvoudige administratieve handelingen verricht zoals bijhouden van aftekenlijsten voor dagelijks en periodiek werk;
 • verantwoording aflegt aan de teamcoördinator over de voortgang van de werkzaamheden.

Bovendien

 • werk je met een positieve beroepshouding waarbij je dagelijks de beste versie van jezelf laat zien;
 • besef je dat je een belangrijke bijdrage levert aan de patiëntveiligheid en handel je daarnaar;
 • communiceer je op een passende en gastvrije manier met patiënten, bezoekers en collega's van de afdeling.

Twitter

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-05-2019 Radboudumc
PhD candidate 'Social Health And Reserve in the Dementia patient journey'

Do you want to jumpstart your academic career as a PhD student in a truly international environment? Are you in for an engaging scholarly debate with mentors who are passionate about healthy brain aging? Then Nijmegen is the place to be!

The PhD candidate position is part of an international research project that aims to unravel the interplay between social health and biological and psychological factors on the trajectory from cognitively healthy through MCI to dementia. There will be a specific focus on the bidirectional link of social health and cognition before and after dementia develops, the biological substrate on imaging, and the modifying role of brain and cognitive reserve.

You will be involved in a work package that focuses on mapping the multidimensional trajectories of social health and other predictors and outcomes of cognitive decline across the full patient journey. To that aim, you will conduct several epidemiological studies (coordinated and mega-analyses) using existing, international, longitudinal cohort studies. Next, you will coordinate a cross-national qualitative study to enrich the epidemiological and mechanistic understanding of the role of social health in cognitive decline trajectories.

The SHARED project is an international collaboration with partners from renowned institutes from eight countries across the world. During your three years of training, you will be working in Nijmegen (Nl) and expected to be working a shorter period in one of the partner institutes abroad. The Neuro-epidemiology group of Erasmus Medical Center, Rotterdam is the second Dutch partner in this project and you will collaborate closely with the PhD candidate appointed in Rotterdam.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


22-05-2019 Radboudumc
Verpleegkundige Heelkunde met UMC ambitie (doorlopende werving)

 • * Komende periode hebben wij weer ruimte voor verschillende nieuwe collega's. Meld je aan via deze talentpoolvacature om op korte termijn deel te nemen aan een van de sollicitatierondes.**

Om onze ambities op het gebied van complexe abdominale/oncologische patiëntenzorg te kunnen realiseren, werkt de afdeling Heelkunde doorlopend aan een 'Talentpool' van ambitieuze chirurgisch verpleegkundigen die, nu of in de toekomst, geïnteresseerd zijn in werken binnen het specialisme Heelkunde in het Radboudumc. Om die reden komen wij, ook als we even niet direct een vacature hebben, graag in contact met verpleegkundigen met affiniteit voor complexe, academische en chirurgische patiëntenzorg. Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag bij ons op de afdeling dat jouw en onze ambities matchen, dan nemen we je op in onze Talentpool. Zodra er een relevante vacature is, word jij uitgenodigd voor een sollicitatieronde.

In gesprek met de patiënt persoonsgerichte zorg realiseren
Als verpleegkundige bij het team abdominale en oncologische chirurgie van het Radboudumc vervul je een cruciale rol in het leveren van persoonsgerichte zorg aan een zeer diverse groep patiënten. Omdat het Radboudumc een academische werkomgeving is, ben je bij ons geregeld betrokken bij patiënten met complexe aandoeningen en bij patiënten die elders niet (of niet meer) behandeld kunnen worden. Comorbiditeit en instabiliteit zijn hierbij aan de orde van de dag. Als verpleegkundige ben je, naast het aanspreekpunt van de patiënt, ook de oren en ogen van de behandelend arts. Je bent er mede voor verantwoordelijk dat de behandeling kwalitatief goed en ook volgens planning en protocol verloopt. Dit stelt hoge eisen aan je vakinhoudelijke kennis, je klinische blik en je communicatieve vaardigheden. Tegelijkertijd wil je in samenspraak met de patiënt de zorg zo goed mogelijk afstemmen op de individuele wensen en behoeften van de patiënt. Dit vraagt veel van je persoonlijkheid en je vaardigheden om in gesprek met de patiënt de juiste signalen op te pakken en goede afwegingen te maken.

De combinatie van complexiteit, diversiteit en onvoorspelbaarheid maakt het werken bij ons zeer uitdagend en legt de lat bovendien hoog als het gaat om jouw flexibiliteit, zelfsturendheid en je lerend vermogen. Er wordt van je verwacht dat je onder alle omstandigheden uitstekend zelfstandig kunt werken, initiatief toont en doorlopend tijdens een dienst samen met je collega's opnieuw prioriteiten stelt en beslissingen neemt. De boeiende casuïstiek waarmee je binnen een academische werkomgeving in aanraking komt en de mogelijkheden die we je bieden om deel te nemen aan interessante onderwijs- en onderzoeksprojecten geven je alle ruimte om je persoonlijke ambities binnen dit mooie vak waar te maken. Zo gaan we graag met je in gesprek over hoe wij je kunnen begeleiden om je ambities richting de IC of SEH te realiseren. Of hoe je verdieping kunt vinden in bijvoorbeeld oncologische of stomazorg. Hierbij verwachten we wel van je dat je zelf de regie voert en verantwoordelijkheid neemt over je eigen ontwikkeling. Vanzelfsprekend ondersteunen we je daarin, bijvoorbeeld met een ruim afdelingsbudget voor opleidingen en cursussen. Maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen.

De intensieve manier waarop we samenwerken met andere afdelingen in de zorgketens van het Radboudumc maakt dat je dagelijks in contact bent met andere disciplines binnen ons academisch ziekenhuis. Al met al zorgen de dynamiek en het academische karakter van de afdeling dat geen dag hetzelfde is en dat je als verpleegkundige continu wordt uitgedaagd om alles uit jezelf te halen.

Twitter

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


22-05-2019 Radboudumc