Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

Adviseur Zorgadministratie

Verbeteringen, mogelijkheden en kansen, jij ziet het allemaal. Als adviseur zorgadministratie bij het Radboudumc ben je medeverantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid én volledigheid van onze zorgadministratie. Je bent de verbindende factor tussen de verschillende afdelingen en Financiën. Ideeën omzetten naar een werkbaar proces, jij kan het. En daardoor blijven wij de beste patiëntenzorg bieden.

Om deze redenen kies je voor de vacature van adviseur zorgadministratie bij het Radboudumc:

 • Werk in een dynamische omgeving waarin je niet alleen achter je laptop te vinden bent, ook fysiek op patiëntenafdelingen.
 • Draag bij aan een betere patiëntenzorg door de registratie op orde te houden en daarmee de visie van het Radboudumc te waarborgen.
 • Denk mee in kansen en ontwikkelingen door alle vrijheid en verantwoordelijkheid die je krijgt.

Ryanne: "Het Radboudumc staat echt voorop als het gaat om ontwikkelingen in de zorg. Als medewerker mag je hierin meedenken. Input wordt van onderaf gevraagd, van top-down is geen sprake. Het aanbod en de vrijheid die je krijgt is daarmee enorm!"

Jij als schakel in een grote keten
Als adviseur zorgadministratie ben jij de expert op het gebied van zorgadministratie en ondersteun je onze zorgafdelingen en business controllers op het gebied daarvan. Of het nu gaat om dermatologie, heelkunde of neurologie; jij verzorgt en analyseert maandelijks managementrapportages van afdelingen die je vervolgens met hen bespreekt.

Je week begint met een weekstart met het team en 1 keer per 2 weken een adviseursoverleg. Daarnaast heb je 1 keer per maand een strategisch overleg én participeer je in landelijke werkgroepen of overleggen. De rest van je week is gevuld met andere ziekenhuisbrede processen, overleggen, het uitwerken van acties en ad-hoctaken. Je participeert in projecten, bijvoorbeeld het verbeteren van de registratie in het ziekenhuis. In deze dynamische functie ga je ook:

 • Registratieve processen monitoren, analyseren en hierover rapporteren.
 • Business controllers en zorgafdelingen op het gebied van zorgadministratie informeren en adviseren.
 • Landelijke ontwikkelingen volgen en wet- en regelgeving naar beleid vertalen.
 • Adviseren op operationeel én tactisch niveau.
 • Beleidsvoorstellen schrijven.

0 sollicitaties
0 views


02-12-2022 Radboudumc
Audiovisueel ondersteuner | Applicatiespecialist

Ben jij binnenkort onze nieuwe service gerichte audiovisuele collega en ben je gedreven om je steentje bij te dragen aan de gezondheidszorg? Gaat jouw bloed sneller stromen als we het hebben over het ondersteunen van events, beheren en onderhouden van audiovisuele installaties, videostreaming, camerabewaking en videoconferencing? En wil je ook graag meedenken over nieuwe ontwikkelingen die de kwaliteit van de audiovisuele middelen en diensten binnen Radboudumc beter maken? Dan maken we graag kennis met je!

Mede door corona is de manier van werken in het Radboudumc enorm veranderd en is de vraag naar audiovisuele ondersteuning toegenomen. Om deze toegenomen vraag goed te kunnen blijven faciliteren, hebben we een specifiek op audiovisueel (AV) gericht team opgezet. Je wordt hierin een belangrijke schakel, samen met een groep van enthousiaste audiovisuele experts. Met hen ga je de ondersteuning van audiovisuele middelen naar een hoger niveau tillen.

Als audiovisueel ondersteuner ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van digitale evenementen en het oplossen van 2e lijn audiovisuele storingen. Dit zijn storingen die niet eenvoudig opgelost kunnen worden door de 1e lijn (Servicedesk ICT). Tegelijkertijd gaan we er samen met jou alles aan doen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk storingen ontstaan. Hierdoor ontstaat er ruimte om mee te denken in nieuwe audiovisuele projecten en oplossingen. Daarnaast beheer je enkele applicaties op het audiovisuele vlak. Een leuke combinatie dus van hardware en software, met een kleine afstand tot de dagelijkse zorg.

Je zult merken dat het werken in een academisch ziekenhuis een bijzondere dynamiek met zich meebrengt, waar jij een belangrijke rol in vervult die ervoor zorgt dat de patiënt en zorgverlener optimaal worden ondersteund.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Audiovisuele ondersteuning bij (digitale) evenementen tot ongeveer 300 personen. Denk hierbij aan het opstarten, geven van instructies en ondersteuning bij bijvoorbeeld het opzetten van meetings met break-out rooms.
 • Ondersteunen van audiovisuele applicaties zoals MS Teams, Zaurus, Cisco en Lifesize.
 • Beheer van audiovisuele applicaties.
 • Configureren en programmeren van audiovisuele apparatuur.
 • Configureren van digitale vergadersystemen (Teams, Zaurus etc.).
 • Installeren en vervangen van audiovisuele apparatuur.
 • Meedenken in praktische oplossingen voor zorgverleners.

De werkzaamheden worden veelal tijdens kantooruren verricht, maar af en toe ook daarbuiten. Deze werkzaamheden zijn veelal op locatie (Radboudumc).

0 sollicitaties
0 views


02-12-2022 Radboudumc
Opleider praktijkleren Radboudumc Health Academy

Binnen het team professionalisering zoeken wij een gedreven en deskundige opleider praktijkleren voor 24 uur per week. Als opleider werk je primair voor het werkterrein basis en vervolg zorgopleidingen en in de toekomst kun je ook op de andere werkterreinen binnen de Radboudumc Health Academy je aandeel leveren. Kom jij samen met ons het verschil maken?

Als opleider praktijkleren binnen de Radboudumc Health Academy (RHA) ben je mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leren van studenten in de praktijk. De brugfunctie tussen theorie en praktijk vervul je in nauwe samenwerking met de verschillende onderwijs instituten en de afdelingen in het Radboudumc. Daarnaast draag je bij aan de vernieuwingen in de theorie en de praktijk en aan team overstijgende ontwikkelingen. De lerende staat hierbij centraal.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen en verzorgen van leerroutes en workshops voor studenten.
 • Bewaken van de kwaliteit van leerprocessen: PDCA cyclus.
 • Coördineren van werkzaamheden en/of leiden van projecten binnen het organisatieonderdeel of organisatie.
 • Zorgdragen voor het onderwijs, begeleiding en coaching van werkbegeleiders, praktijkopleiders en teamleiders op de afdelingen.
 • Inzetten van onderwijskundige expertise ten behoeve van leertrajecten.
 • Inventariseren van scholingsbehoefte en vragen en deze vertalen naar mogelijkheden binnen het onderwijs.
 • Volgen van (onderwijskundige) ontwikkelingen ten aanzien van de opleiding en deze vertalen naar toepasbaarheid in de opleiding.
 • Onderhouden van contacten zowel binnen als buiten het Radboudumc. Onder andere de brugfunctie tussen onderwijsinstellingen en praktijk.
 • Leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het gebied van zorgopleidingen en de Radboudumc Health Academy.

0 sollicitaties
0 views


02-12-2022 Radboudumc
Neurochirurg

Als neurochirurg houd je je bezig met de klinische en poliklinische patiëntenzorg en de daaraan gebonden onderwijstaken op het vakgebied van de Neurochirurgie. Zowel op de locatie van de afdeling Neurochirurgie van het Radboudumc, als op de locatie van de afdeling Neurochirurgie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Ben jij die ambitieuze neurochirurg die in dienst wil treden bij het Radboudumc om ons team te versterken? We maken graag kennis met je!

Je treedt in dienst van het Radboudumc om ons team gedurende één jaar te versterken

0 sollicitaties
0 views


01-12-2022 Radboudumc
Klachtenbemiddelaar

Het Radboudumc hecht veel waarde aan tevreden patiënten en hun verwijzers. Toch gaat het niet altijd naar wens. Het kan gebeuren dat patiënten over onderdelen van de behandeling of over onze zorg- en dienstverlening niet tevreden zijn. Om deze onvrede kenbaar te kunnen maken en om vervolgens op een goede, snelle en respectvolle wijze met ontstane ontevredenheid en klachten om te gaan, zoeken wij een klachtenbemiddelaar, bij voorkeur met ruime ervaring in bemiddeling in de gezondheidszorg. Kom jij het verschil maken voor onze patiënten?

De klachtenbemiddelaar heeft als doel:

 • De relatie tussen (naasten van de) patiënt en het ziekenhuis te herstellen.
 • De kwaliteit van klachtenmanagement ziekenhuisbreed te bevorderen.

Als klachtenbemiddelaar heb je de volgende taken:

 • Bemiddelen, begeleiden, (administratief) afhandelen en rapporteren van klachten en het adviseren hierover, zowel aan patiënten, zorgprofessionals, afdelingsleiding alsook aan de Raad van Bestuur.
 • Organiseren van laagdrempelige, toegankelijke en oplossingsgerichte bemiddeling bij onvrede of klachten. Hiermee draag je bij aan de structurele verbetering en beleidsontwikkeling van de kwaliteit van zorg en de positie van patiënten in het Radboudumc.

0 sollicitaties
0 views


01-12-2022 Radboudumc