Logo Radboudumc

Jobs posted by Radboudumc

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Radboudumc.

Latest jobs

Arts promovendus Oogheelkunde

Wij bieden jou als basisarts met echte interesse in oogheelkunde een unieke mogelijkheid om te promoveren en je te verdiepen in een van de speerpunten van de afdeling Oogheelkunde: leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). We willen in de behandeling van LMD voorop lopen door nieuwe persoonsgerichte behandelingen te ontwikkelen, waarbij patiënten geselecteerd zullen worden op basis van hun genetisch profiel. Jij kunt hier in een patiëntgebonden onderzoekstraject van 3 jaar een wezenlijk steentje aan bijdragen.

Als arts onderzoeker maak je deel uit van een internationaal team van 15 junior onderzoekers verbonden aan de afdeling Oogheelkunde, dat onder leiding staat van hoogleraren met wereldfaam. Je werkt in een team onderzoekers aan het prestigieuze NWO/ZonMW VICI project 'PRECISE. Precision medicine for age-related macular degeneration: from biomarkers to patient stratification and disease modeling' van Prof. Dr. Anneke den Hollander, een expert op het gebied van de moleculaire oorzaken van LMD. Het onderzoek wordt mede begeleid door Prof. Dr. Carel Hoyng, een expert op het gebied van klinisch onderzoek en (gen)therapie trials bij LMD, en door Prof. Dr. Caroline Klaver, met expertise in epidemiologie en analyse van netvlies images door middel van artificial intelligence. Je werkt nauw samen met andere junior onderzoekers in het team, en je denkt zelf actief mee aan de richting van het onderzoek.

Je primaire doel als arts onderzoeker is wetenschappelijke verdieping en een academische promotie. Nog even voor jouw informatie: uit het team van arts promovendi werven we kandidaten voor de opleiding tot oogarts. Als je vakmatig en als mens echt toegevoegde waarde levert voor onze afdeling, heb je dus uitzicht op een mooie toekomst in het Radboudumc.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Uitwerken van een onderzoeksprotocol op basis van de NWO/ZonMW VICI subsidieaanvraag.
 • Uitvoeren en coördineren van de dataverzamelingen en uitvoeren van image en data analyse conform het onderzoeksplan.
 • Coördineren van dataverzamelingen in onze LMD database en biobank.
 • Analyse van netvlies images door middel van artificial intelligence.
 • Schrijven van wetenschappelijke publicaties voor internationale tijdschriften.
 • Presenteren van resultaten van het onderzoek op nationale en internationale congressen.

0 applications
0 views


18-09-2019 Radboudumc
Postdoc clinical epidemiology

At the Radboud university medical center (Radboudumc) in Nijmegen, The Netherlands, one of the 18 research themes is urological cancers. In this theme, researchers with a diverse background work together on knowledge gaps in the fields of bladder, prostate and kidney cancer. With this position, we aim to hire a colleague who can help the urologists and cancer epidemiologists with the writing of grant proposals for clinically oriented research questions.

Tasks and responsibilities
You will familiarize yourself in the clinical management of patients with bladder cancer and the literature around knowledge gaps in this disease. You will discuss potential solutions to these gaps with all stakeholders, including patients, coordinate pilot studies and write draft grant proposals.

0 applications
0 views


18-09-2019 Radboudumc
Hoogleraar Interne Geneeskunde - in het bijzonder Endocriene Ziekten

In de afgelopen 15 jaar is in het Radboudumc de sectie endocriene ziekten sterk gegroeid. Het vakgebied endocrinologie is bij ons benoemd als speerpunt voor de expertisecentra bijnierziekten, disorders of sexual differentiation (DSD), schildkliercarcinoom en hypofyseziekten. De sectie participeert met deze centra in de relevante landelijke (academische) netwerken en in European Reference Networks (ERN) Rare Endocrine Disorders and Rare Cancers.

Wij zoeken een gepromoveerde internist-endocrinoloog die in staat is om de vooraanstaande positie van het Radboudumc in de academische kerntaken op het gebied van de endocrinologie te behouden en te versterken. Je deelt onze ambitie om de zorg voor patiënten met endocrinologische aandoeningen te individualiseren en persoonsgericht vorm te geven. Je leidt de sectie endocriene ziekten, faciliteert het klinisch wetenschappelijk onderzoek en versterkt verbindingen met het basaal en translationeel onderzoek. Daarnaast speel je een toonaangevende rol in de innovatie van het academische en postacademische onderwijs.

0 applications
0 views


18-09-2019 Radboudumc
Verpleegkundig specialist Kinderendocrinologie

Ben jij een zelfstandige en gedreven verpleegkundig specialist die initiatiefrijk en enthousiast is? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als verpleegkundig specialist lever je een positieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de zorgpaden binnen de kinderendocrinologie met als focus DSD/bijnier. Daarnaast lever je een bijdrage in het team DWGM. Je ontwikkelt samen met je collega's verpleegkundige specialistische expertise en je vult de rol van casemanager in waarbij je ook zelfstandig poliklinische en telefonische spreekuren zult doen. Bovendien ben je medeverantwoordelijk voor het bevorderen van zorginnovatie, deskundigheid binnen het verpleegkundig domein (voorlichting en onderwijs) en het initiëren van praktijkgericht onderzoek.

Je bent zowel klinisch als poliklinisch inzetbaar. Je werkt nauw samen met jouw collega's in een team en het netwerk van betrokken zorgprofessionals van zowel verpleegkundigen, medisch specialisten en paramedici. Je hebt een rol in de ontwikkeling/verbetering van zorgpaden en wordt betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard neem je deel aan diverse werkgroepen en interdisciplinaire besprekingen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Doorontwikkelen van de zorgketens binnen DSD en bijnier.
 • Case manager voor kinderen met DSD/ Bijnieraandoeningen.
 • Deelname aan team DWGM.
 • Zelfstandig spreekuren voor de kinderen met groeihormoonbehandeling.
 • Samenwerken binnen een interdisciplinair team.
 • Zelfstandig (poli)klinisch geprotocolleerde medische zorg verlenen.
 • Medisch technische handelingen verrichten.
 • Telefonische spreekuren houden.
 • Een herkenbaar aanspreekpunt (casemanager) zijn voor de patiënt, de ouders, andere zorgverleners en professionals.
 • Het coördineren en organiseren van het zorgproces waarbij efficiëntie voor zowel patiënt als behandelaar een belangrijk uitgangspunt is.
 • Het blijven verbeteren van de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld op het gebied van ketenzorg, zorgpaden en informatievoorziening.
 • Een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering en vertaling van (medisch) wetenschappelijk onderzoek voor de patiëntengroep.
 • Bijdrage leveren aan onderwijs c.q. coaching van verpleegkundigen (klinisch en poliklinisch) en andere zorgprofessionals binnen de ketenzorg.
 • Werken binnen de drie kerntaken van de verpleegkundig specialist namelijk patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

0 applications
0 views


18-09-2019 Radboudumc
Apothekersassistent Bereidingen

Samen met je collega's betrokken zijn bij de beste zorg voor de patiënt.

In de functie van apothekersassistent Bereidingen Apotheek neem je een centrale rol in bij de geneesmiddelvoorziening voor zowel patiënten in het ziekenhuis als in de thuissituatie.

Samen met je collega's binnen het team zorg je dat we volgens de hoogste kwaliteitseisen en op tijd geneesmiddelen leveren aan de verpleegafdelingen binnen het Radboudumc, aan andere ziekenhuizen en aan patiënten thuis. Je bent onder andere betrokken bij het voor toediening gereed maken van cytostatica en parenterale voeding voor directe toediening aan de patiënt.

Binnen onze Apotheek investeren we doorlopend in verbetering door innovatie; niet voor niets zijn we een academische afdeling. Zo hebben we sinds kort als eerste apotheek in Europa een robot waarmee we geautomatiseerd elastomeerpompen kunnen maken. Om maar eens een voorbeeld te geven. Maar we zijn in de breedste zin continu betrokken bij wetenschappelijk onderzoek dat in het Radboudumc op ons vakgebied loopt. Voor jou als apothekersassistent Bereidingen houdt dit in, dat het Voor Toediening Gereed Maken van onderzoek geneesmiddelen ook tot je werkzaamheden behoort. Daardoor blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen je vak en maak je steeds kennis met nieuwe technologieën en methoden.

Het takenpakket is divers en afwisselend. Je wordt roulerend op de verschillende taken ingezet. Doordat we deels afhankelijk zijn van de aanvraag van medicatie door onze artsen, weet je vaak niet wat de dag gaat brengen. Door je betrokkenheid en jouw vermogen om prioriteiten te kunnen stellen, zorg je samen met je collega`s dat jullie als team aan deze vraag kunnen voldoen. Zo kunnen patiënten altijd op ons rekenen.

0 applications
0 views


17-09-2019 Radboudumc