Logo Radboudumc

Jobs posted by Radboudumc

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Radboudumc.

Latest jobs

PhD candidate Laboratorium Medische Immunologie

Wil jij als PhD candidate onderzoek doen naar een beter inzicht en behandeling van ontstekingsziekten van de darm (ulceratieve colitis en de ziekte van Crohn)? Binnen het Laboratorium Medische Immunologie (LMI) van het Radboudumc zoeken we, in samenwerking met de afdeling Maag Darm Leverziekten (MDL), een PhD candidate.

Als PhD candidate ben je verantwoordelijk voor de logistiek van de samples die afgenomen worden bij patiënten. Dit doe je in nauw overleg met de kliniek. Je verzamelt, organiseert en analyseert de data van het laboratorium. Ook zet je single-cell-isolatietechnieken op. Daarnaast voer je ook de volgende werkzaamheden uit in het laboratorium:

 • Isolatie van immuuncellen uit weefsel en bloed met FACS.
 • High dimensional flow cytometry.
 • Multi color immuunhistochemie.
 • Luminex bepalingen.

In deze functie werk je zelfstandig volgens vastgestelde protocollen, (veiligheids-)voorschriften en handleidingen. Tijdens het onderzoek leg je de werkwijze, het verloop en de resultaten van de analyses conform de voorschriften vast. Dit doe je nauwkeurig, ordelijk en systematisch.

0 applications
0 views


22-10-2020 Radboudumc
Medisch Technoloog Innovative Medical Devices Initiative (IMDI)

Wij zoeken een medisch technoloog voor een project binnen de afdeling Gynaecologie, in samenwerking met het Radboudumc 3D Lab. Binnen dit project ga je aan de slag met de verdere ontwikkeling van een nieuw type pessarium voor vrouwen met een verzakking. Hiervoor werk je in een interdisciplinair team met clinici, technici, het bedrijfsleven en de patiënt, om eisen en wensen in kaart te brengen. Dit vertaal je vervolgens naar een klinische oplossing zodat je het uiteindelijke prototype kunt ontwerpen, (laten) vervaardigen en testen op patiënten.

Naast het ontwerpen van een nieuw medisch hulpmiddel schrijf je ook een aanvraag voor de medisch ethische commissie. Je draagt er zorg voor dat het hulpmiddel voldoet aan de aankomende MDR. Tevens werk je binnen het Radboudumc 3D Lab aan het maken van klinische 3D planningen voor de patiëntenzorg. Op deze manier draag je bij aan een persoonsgerichte, innovatieve en goedkopere gezondheidszorg.

0 applications
0 views


22-10-2020 Radboudumc
Onderhoudsmanager E-GBS / M&R / Communicatie apparatuur

Wil jij er samen met ons gedreven team voor zorgen dat patiënten, bezoekers, studenten en de bijna 11.000 medewerkers zorgeloos gebruik kunnen maken van ons ziekenhuis? En daarmee een bijdrage leveren aan de missie van het Radboudumc: To have a significant impact on healthcare? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als onderhoudsmanager E-GBS/M&R ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gebouwen, de gebouwinstallaties en/of technische inventaris van de installaties die onder je aandachtsgebied vallen. Je belangrijkste taak is kosten te beheersen en verstoringen te minimaliseren terwijl de prestaties gehandhaafd blijven. Hierbij ligt de nadruk op veiligheid en risicobeheersing.

Binnen de productgroep Vastgoed & Infrastructuur is de subunit Expertise gepositioneerd. Deze subunit bestaat uit een team van 4 specialisten en 7 onderhoudsmanagers die technisch-inhoudelijk advies geven op zowel strategisch en tactisch als operationeel niveau, de regie voeren over kwaliteit en kwantiteit van uitbesteed werk en zich elke dag inzetten voor optimaal vastgoedonderhoud binnen het ziekenhuis.
Hoogwaardige techniek wordt optimaal in stand gehouden door middel van het beheren en onderhouden van wegen & terrein, gebouwen en infrastructuur. De subunit Expertise staat voor de continuïteit van vitale installaties.

Taken en veranwoordelijkheden

 • V erantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de installaties die onder je aandachtsgebied vallen.
 • Aansturen van de gecontracteerde externe onderhoudsfirma's. Je werkt hierbij nauw samen met de subunit Uitvoering en Contractbeheer.
 • Analyseren van storings- en onderhoudsgegevens en voorstellen doen tot verbetering/aanpassingen van onderhoudsprogramma's.
 • Leveren van input voor het opstellen van de jaarbegroting, het meerjarenonderhoudsplan en de (onderhouds)contracten.
 • Volgen van ontwikkelingen op je vakgebied.
 • Het hoofd van de subunit Expertise ondersteunen ten aanzien van het beheer en onderhoud, beleidsuitvoering en management.

0 applications
0 views


22-10-2020 Radboudumc
ANIOS Maag-, Darm- en Leverziekten

Als ANIOS vervul je een uitdagende functie waarin je samen met twee directe collega's verantwoordelijk bent voor de klinische afdeling. Je bent een belangrijke spil in de dagelijkse medische zorg voor patiënten in onze kliniek. Tevens onderhoud je de poliklinische contacten met patiënten nadat zij opgenomen zijn geweest. Samen met de MDL-artsen ga je voor kwalitatief hoogstaande en patiëntgerichte zorg van de klinisch opgenomen patiënten.

In de functie van ANIOS maak je deel uit van een enthousiast team van artsen, physician assistants en verpleegkundigen. Je krijgt de kans om jezelf als ANIOS en als persoon te ontwikkelen binnen onze klinische afdeling door bijvoorbeeld het bijwonen van multidisciplinair overleg, regionale en landelijke opleidingsavonden en het volgen van cursussen (zoals CRM en ALERT-trainingen). We dagen je uit om samen met je collega's een fantastische klinische afdeling neer te zetten en mee te denken over het optimaliseren van de zorg voor onze patiënten.

0 applications
0 views


21-10-2020 Radboudumc
Coördinator Medewerkersplein

Wij zoeken een servicegerichte verbinder met executiekracht!
Vind jij het een uitdaging om (nieuwe) medewerkers snel op weg te helpen? Voor het Medewerkersplein zijn we op zoek naar een doener met klantgerichte instelling.

Als coördinator van het Medewerkersplein ben je operationeel verantwoordelijk voor het gewenste serviceniveau op het plein. Enerzijds draag je zorg voor een optimale cross-functionele samenwerking tussen ICT, HR, Textiel en Beveiliging. Je plant, verdeelt en bewaakt daarnaast de voortgang en kwaliteit van de HR werkzaamheden van het Medewerkersplein.

Anderzijds initieer je verbetervoorstellen/projecten die er toe bijdragen dat processen efficiënter verlopen en back- en frontoffice-activiteiten zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Hierbij kun je onder andere denken aan hoe je zo efficiënt mogelijk nieuwe medewerkers kunt voorzien van de benodigde voorzieningen op hun eerste werkdag zodat zij snel operationeel zijn waarbij je oog blijft houden voor een warm welkom. Dit alles met het doel om (nieuwe) medewerkers zo snel en efficiënt mogelijk te helpen.

Je bent hiërarchisch leidinggevende van het team servicebalie HR. Het Medewerkersplein valt hiërarchisch onder de Manager HR Services.

Een dag kan er als volgt uitzien:
Je komt om 8.00 uur aan op het Medewerkersplein. Je bent net opgestart en je ontvangt een appje van een medewerker die ziek is. In het rooster bekijk je wat de gevolgen zijn en wat nodig is om de bezetting voor die dag rond te krijgen. Vervolgens informeer je het team over de wijzigingen. Voordat je om 9.00 uur naar een projectoverleg gaat, stem je nog de prioriteiten van de dag af met de aanwezige HR medewerkers.

Bij terugkomst op het Medewerkersplein, zie je dat de rij wachtende bezoekers flink is opgelopen. Je informeert of er een storing of iets anders aan de hand is en indien nodig onderneem je actie om het probleem op te lossen en de stroom bezoekers in goede banen te leiden. Na de lunch heb je een persoonlijk overleg met één van de HR medewerkers en aansluitend het structureel overleg met de Teamleider Servicedesk ICT (de hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers ICT die op het plein werken). Daarna ga je aan de slag met een vraagstuk van je leidinggevende - manager HR Services - om mee te denken over wat het nieuwe besturingsmodel betekent voor HR Services. Je pleegt diverse telefoontjes en je sluit de dag af met de vraag of de voorbereidingen voor de volgende dag rond zijn of dat er nog hulp nodig is. Met een tevreden gevoel verlaat je het Medewerkersplein en gaat naar huis.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Troubleshooter met betrekking tot zaken gerelateerd aan het plein.
 • Deelname aan projecten zoals bijvoorbeeld het project Welkom (het automatiseren en digitaliseren van het aanstellingsproces van een kandidaat tot en met de eerste werkdag) en project optimaliseren employee experience.
 • Stelt voortgangsrapportages op en levert bijdragen aan diverse HR beheer- en/of bedrijfsvoeringproducten (incl. begrotingsaangelegenheden) voor het Medewerkersplein;
 • Houdt werkoverleg met de medewerkers van HR van het Medewerkersplein.

0 applications
0 views


21-10-2020 Radboudumc