Logo Radboudumc

Jobs posted by Radboudumc

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Radboudumc.

Latest jobs

Mond- Kaak- en Aangezichtschirurg

Om de zorg in de regio Venlo verder te kunnen optimaliseren, zijn we op zoek naar een enthousiaste collega (0,6-1,0 fte) die naast het gebruikelijke dento-alveolaire aanbod graag professioneel en geëngageerd bezig is met implantologische c.q. preprothetische chirurgie, traumatologie en orthognate chirurgie. Bovendien herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

De beoogde collega treedt toe tot de Staf MKA van het Radboudumc te Nijmegen en zal hoofdzakelijk werkzaam zijn op de locatie VieCuri te Venlo.

De afdeling in VieCuri is zeer modern geoutilleerd, beschikt over de nieuwste apparatuur en wordt gekenmerkt door een prettige sfeer, gecreëerd door een sterk team van vakkundige en gedreven ondersteunende medewerkers. Er heerst een open, ambitieuze, ontspannen en ondernemende atmosfeer.

De beoogde collega wordt lid van de Staf MKA te Nijmegen. Op deze wijze kan in synergie maximaal gebruik worden gemaakt van de infrastructuur van het Radboudumc (collegae stafleden, opleidingssetting, 3D-Lab, wetenschappelijk/ promotie-onderzoek etc.).

0 applications
0 views


10-12-2019 Radboudumc
Klinisch neuropsycholoog

Als klinisch neuropsycholoog ben je werkzaam binnen het multidisciplinaire team van onze afdeling. Je maakt onderdeel uit van de totale staf van 12 psychiaters en 5 stafpsychologen. Daarnaast is er een team klinische neuropsychologie waarbinnen nog ondersteunende medewerkers werkzaam zijn. Wij leiden jaarlijks twee gezondheidszorgpsychologen en een psychotherapeut op.

Je hebt taken in alle vier de kerntaken van de afdeling: patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Binnen de patiëntenzorg voer je zelfstandig intakes en neuropsychologisch onderzoek uit. Daarnaast geef je psychologische behandelingen, bij voorkeur vanuit een cognitief gedragstherapeutisch denkkader, en heb je een consultfunctie voor onze kliniek.

Je bent supervisor en werkbegeleider binnen de verschillende opleidingen en geeft onderwijs aan co-assistenten, en aan psychiaters en GZ- en klinisch neuropsychologen in opleiding. Daarnaast neem je deel aan wetenschappelijk onderzoek. Je bent betrokken bij een (aantal) onderzoeksprojecten of -stages en voert diagnostiek uit in het kader van onderzoek. Gepromoveerde kandidaten zijn tevens betrokken bij de begeleiding van promovendi.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren, superviseren, interpreteren van neuropsychologisch onderzoek;
 • Uitvoeren van intakes, contact onderhouden met verwijzers en deelname aan behandelplanbespreking;
 • Behandeling van patiënten met psychiatrische en cognitieve problematieken (bijv. vormen van cognitieve gedragstherapie, strategietraining), indicatiestelling en supervisie;
 • Consultfunctie voor de kliniek;
 • Coördinatie team klinische neuropsychologie: triage, afstemmen planning, werkprocessen bewaken en verbeteren, afdelingsbeleid doorvertalen naar team, communicatie extern, beheer testotheek;
 • Coördinator stages master Psychologie;
 • Supervisie en werkbeleiding PIOG's, GIOS en stagiairs psychologie, deelname aan opleidingsgroepen GZ-/KNP-opleiding, opleidingsgroep Psychiatrie;
 • Onderwijs binnen het Geneeskunde curriculum en voor de opleiding tot psychiater en psycholoog;
 • Deelname aan onderzoeksprojecten en begeleiding van wetenschappelijke stages;
 • Deelname aan afdelingsonderzoek, verantwoordelijkheid neuropsychologie en meetinstrumenten;
 • Deelname beleidsbesprekingen staf/afdeling.

0 applications
0 views


10-12-2019 Radboudumc
Arts promovendus Oogheelkunde

Wij bieden jou als basisarts met echte interesse in oogheelkunde een unieke mogelijkheid om te promoveren en je te verdiepen in een van de speerpunten van de afdeling Oogheelkunde: leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). We willen in de behandeling van LMD voorop lopen door nieuwe persoonsgerichte behandelingen te ontwikkelen, waarbij patiënten geselecteerd zullen worden op basis van hun genetisch profiel. Jij kunt hier in een patiëntgebonden onderzoekstraject van 3 jaar een wezenlijk steentje aan bijdragen.

Als arts onderzoeker maak je deel uit van een internationaal team van 15 junior onderzoekers verbonden aan de afdeling Oogheelkunde, dat onder leiding staat van hoogleraren met wereldfaam. Je werkt in een team onderzoekers aan het prestigieuze NWO/ZonMW VICI project 'PRECISE. Precision medicine for age-related macular degeneration: from biomarkers to patient stratification and disease modeling' van Prof. Dr. Anneke den Hollander, een expert op het gebied van de moleculaire oorzaken van LMD. Het onderzoek wordt mede begeleid door Prof. Dr. Carel Hoyng, een expert op het gebied van klinisch onderzoek en (gen)therapie trials bij LMD, en door Prof. Dr. Caroline Klaver, met expertise in epidemiologie en analyse van netvlies images door middel van artificial intelligence. Je werkt nauw samen met andere junior onderzoekers in het team, en je denkt zelf actief mee aan de richting van het onderzoek.

Je primaire doel als arts onderzoeker is wetenschappelijke verdieping en een academische promotie. Nog even voor jouw informatie: uit het team van arts promovendi werven we kandidaten voor de opleiding tot oogarts. Als je vakmatig en als mens echt toegevoegde waarde levert voor onze afdeling, heb je dus uitzicht op een mooie toekomst in het Radboudumc.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Uitwerken van een onderzoeksprotocol op basis van de NWO/ZonMW VICI subsidieaanvraag.
 • Uitvoeren en coördineren van de dataverzamelingen en uitvoeren van image en data analyse conform het onderzoeksplan.
 • Coördineren van dataverzamelingen in onze LMD database en biobank.
 • Analyse van netvlies images door middel van artificial intelligence.
 • Schrijven van wetenschappelijke publicaties voor internationale tijdschriften.
 • Presenteren van resultaten van het onderzoek op nationale en internationale congressen.

0 applications
0 views


10-12-2019 Radboudumc
Projectmanager Radboudumc Health Academy

Binnen het team Coördinatie & Advies van de Radboudumc Health Academy zoeken wij een gedreven projectmanager. Als projectmanager werk je primair in het werkterrein van Continue Professionele Ontwikkeling, maar in de toekomst kun je ook op de andere werkgebieden binnen de Radboudumc Health Academy je aandeel leveren.

Je bent primair verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van reguliere leer- en ontwikkelactiviteiten binnen en buiten het Radboudumc. De activiteiten betreffen één- of meerdaagse bij- en nascholingsactiviteiten voor diverse zorgprofessionals. Samen met je collega projectmanagers ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van de organisatie van de leer- en ontwikkelactiviteiten met als doel het realiseren van een breed en innovatief aanbod.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Zorgdragen voor de organisatie van leer- en ontwikkeltrajecten waarbij de vraag van de opdrachtgever, organisatie of doelgroep centraal staat.
 • Opstellen en bewaken van het draaiboek voor een leer- en/of ontwikkelactiviteit en heeft daarbij aandacht voor het bewaken van de voortgang van de uitvoering van werkzaamheden in de verschillende fasen van het traject. Signaleren van knelpunten en hierop bijsturen.
 • Zorgdragen voor een heldere planning en rol- en taakverdeling voor, tijdens en na afloop van de leer- en/of ontwikkelactiviteit.
 • Het opstellen van begrotingen en offertes voor reguliere leer- en ontwikkelactiviteiten, bewaken van de financiële haalbaarheid en waar nodig afstemmen met coördinator Continue Professionele Ontwikkeling.
 • Onderhouden van contacten met docenten en gastsprekers tijdens de uitvoering van een leer- en/of ontwikkelactiviteit om de kwaliteit ervan te bewaken en te bevorderen.
 • Functioneel leiding geven aan de projectmedewerkers die betrokken zijn bij de leer- en ontwikkelactiviteiten.
 • Uitvoeren van het wervingsbeleid en werken aan de binding van klanten en het opbouwen van een intern en extern netwerk.

0 applications
0 views


09-12-2019 Radboudumc
Promovendus Plastische Chirurgie

Lijkt het jou wat om op basis van reeds verzamelde data een bijdrage te leveren aan de plastisch esthetische zorg? In dit promotieonderzoek vormt het analyseren van medische gegevens van verschillende behandelmethodes bij plastisch esthetische indicaties daarvoor het vertrekpunt. Je zult op basis van big data onderzoek doen naar predicatoren en uitkomstenmaten bij verschillende esthetische behandelingen zoals borstoperaties, ooglidcorrecties, facelift chirurgie, body contouring en injectable behandelingen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Her-evalueren lopende meettrajecten naar patiënt tevredenheid en inrichten van nieuwe trajecten voor geselecteerde plastisch chirurgische behandelingen.
 • Selectie van relevante predictoren en uitkomstmaten met implementatie binnen Velthuis kliniek.
 • Start van analyse van bestaande data en ontwikkeling predictie modellen over patiënt tevredenheid na plastisch esthetische ingrepen.
 • Studies naar rol van groepen van predictoren (medische factoren, psychologische factoren, patient reported experience measurements) op specifieke uitkomstmaten na esthetische operaties (tevredenheid, toonbaarheid, psychologie).
 • Opzetten en uitvoeren van vergelijkend onderzoek van o.a. patiënt versus clinician reported uitkomsten op het gebied van tevredenheid en toonbaarheid na esthetische ingrepen.

De relatie tussen psychologische factoren, verwachtingen en zorgervaring bieden aangrijpingspunten om de kwaliteit van zorg direct te beïnvloeden. Door middel van dit promotietraject met onderzoek van een grote database van Velthuis kliniek met uitkomsteninformatie is het streven om meer inzicht te verkrijgen in de interactie van psychologische factoren, verwachtingsmanagement en tevredenheid na esthetische ingrepen om binnen de plastisch chirurgische klinische praktijk toepassen te kunnen.

0 applications
0 views


06-12-2019 Radboudumc