Logo Radboudumc

Jobs posted by Radboudumc

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Radboudumc.

Latest jobs

Arts-onderzoeker 'Zeldzame Bewegingsstoornissen'

Het Radboudumc is expertisecentrum voor zeldzame en erfelijke bewegingsstoornissen, zoals cerebellaire ataxie. Voor een bepaalde groep genetische ataxieën (SCA's) zijn er spannende ontwikkelingen op het gebied van genetische interventies. Als arts-onderzoeker heb je twee belangrijke taken.

Allereerst verricht het Radboudumc samen met het LUMC een door de Hersenstichting gefinancierd onderzoek voor het ontwikkelen van genetische interventie voor de ziekte SCA7. Terwijl de Leidse groep zich concentreert op de ontwikkeling van antisense oligonucleotiden (AON), richt het Radboudumc zich op het natuurlijke beloop van de ziekte en het vinden van zogenaamde biomarkers die het beloop van de ziekte en reactie op therapie kunnen meten.

De arts-onderzoeker zal deze natuurlijke beloopstudie coördineren en uitvoeren, en de verkregen data analyseren. De biomarkers die we bestuderen in dit project zijn zowel biochemische markers in bloed en hersenvocht, oogheelkundige metingen, en structurele en neurochemische markers uit MRI/MRS-scans. Patiënten in de natuurlijke beloopstudie ondergaan jaarlijkse afnames van bloed en hersenvocht en krijgen een MRI-scan. Het doel is het vinden van biomarkers die, beter dan klinische maten, in staat zijn progressie van de ziekte te meten en bruikbaar zijn als uitkomstmaten in de eerste klinische trial. Daarmee is dit biomarker onderzoek een cruciaal element van het project en bepalend voor onze 'trial-readiness' voor de ziekte SCA7. Dit onderzoek is een samenwerking met de afdeling Oogheelkunde, Radiologie en Translationeel Metabool Laboratorium en kan, in overleg, de vorm hebben van een promotietraject.

De SCA7-patiënten zijn zeer actief betrokken bij het project en tijdens het onderzoek houden we intensief contact met vertegenwoordigers van de patiënten.

Daarnaast zijn we voor de ziekten SCA1 en SCA3 reeds de voorbereidingen aan het treffen voor de eerste klinische fase 1-trials met AON, toegediend via een lumbaalpunctie. De tweede taak van de arts-onderzoeker is het fungeren als trialarts, in samenwerking met een toegewijd team van researchverpleegkundigen en een andere klinische onderzoeker. Dit gaat concreet om het uitvoeren van de medische handelingen en beoordelingen tijdens het onderzoek, onder supervisie van de vacaturehouder.

Kortom, een ambitieuze en veelzijdige functie voor iemand die interesse heeft in de neurologie en zeldzame aandoeningen en die een rol wil spelen in het ontwikkelen en testen van nieuwe genetische interventies. De functie is zeer geschikt voor iemand die de ambitie heeft om neuroloog te worden en dat wil blijven combineren met wetenschappelijke activiteiten.

Je belangrijkste taken zijn:

 • Coördineren en uitvoeren van de natuurlijke beloop- en biomarkerstudie bij SCA7.
 • Verzamelen, beheren en analyseren van klinische, oogheelkundige en biochemische data.
 • Medische handelingen en beoordelingen bij een tweetal klinische fase 1 trials.
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen.
 • Presenteren van resultaten aan een divers publiek.
 • Samenwerken met collega onderzoekers binnen het expertisecentrum en met nationale partners.

0 applications
0 views


27-01-2023 Radboudumc
Wetenschappelijk onderzoeker 'Personalised Care and Follow-up in Oncology'

In deze positie als wetenschappelijk onderzoeker naar gepersonaliseerde nazorg tracht je antwoord te geven op de vraag hoe de zorg dusdanig georganiseerd kan worden dat het zowel doeltreffender en efficiënter is plus gelijktijdig voldoet aan de individuele zorgbehoeftes van de patiënt. Hiervoor analyseer je zowel kwantitatieve als kwalitatieve data, schrijf je internationaal-wetenschappelijke artikelen en participeer je in het schrijven van subsidieaanvragen voor vervolgonderzoek naar gepersonaliseerde nazorg in de oncologie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Analyseren van kwantitatieve data, met focus op clinical prediction modeling.
 • Analyseren van kwalitatieve data.
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen.
 • Presentaties op (inter)nationale congressen.
 • Schrijven van subsidieaanvragen.

2 applications
0 views


27-01-2023 Radboudumc
Physician assistent in opleiding | Anesthesiologie

Houd jij van zelfstandig werken, ben je innovatief, enthousiast, sociaal en ben je op zoek naar een nieuwe stap in jouw loopbaan? Als physician assistant anesthesiologie word je opgeleid voor een uitdagende functie binnen een topklinisch academisch ziekenhuis. We maken graag kennis met je!

Als physician assistent in opleiding bij de afdeling anesthesiologie ben je inzetbaar en verantwoordelijk voor het gehele traject omtrent procedurele sedatie en analgesie (PSA) voor patiënten binnen de diverse afdelingen en specialismen van het Radboudumc. Daarnaast ben je werkzaam op de preoperatieve polikliniek voor de screening van patiënten die een procedure onder anesthesie ondergaan. Na diplomering is het mogelijk om jezelf door te ontwikkelen binnen één van de subspecialisaties (PSA bij kinderen of chronische pijngeneeskunde). Naast klinische taken behoren het verzorgen van onderwijs en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek tot de mogelijke werkzaamheden.

Tijdens de opleiding wordt het takenpakket uitgebreid volgens een vastgesteld opbouwschema. Na het afronden van de MPA opleiding is de physician assistant anesthesiologie in staat tot:

 • Het zelfstandig uitvoeren van preoperatieve consulten op de preoperatieve polikliniek anesthesiologie (en verpleegafdelingen).
 • Het zelfstandig uitvoeren van, en verantwoordelijkheid dragen voor het gehele proces rondom de procedurele sedatie en analgesie (PSA) op diverse locaties.
 • Het verzorgen van onderwijs en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Verder specialiseren binnen de kinder PSA-keten dan wel chronische pijngeneeskunde.

Na succesvolle afronding van de opleiding wordt het contract omgezet naar een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

0 applications
0 views


26-01-2023 Radboudumc
Physician assistant in opleiding Maag-, Darm- en Leverziekten

Ben je op zoek naar een nieuwe stap in jouw loopbaan? Wij bieden je de kans om de opleiding Master Physician Assistant (PA) te volgen met ingang van 1 september 2023 aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Als physician assistant ben je de spil in het reilen en zeilen op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL). Naast een ervaren duo-collega physician assistant als vaste kracht werk je veelvuldig samen met arts-assistenten, aios, MDL-artsen en verpleegkundig specialisten. Jij bent degene die één van de zuilen is van de afdeling en krijgt een grote mate van zelfstandigheid om het medische beleid te initiëren en uit te voeren.

Onderstaande taken zijn ontwikkelpunten en einddoelen tijdens de opleiding tot physician assistant:

 • Verrichten van klinische activiteiten bestaande uit zaalwerk en - op termijn - consulten.
 • Visite lopen bij opgenomen patiënten, afnemen van een medische anamnese, uitvoeren van lichamelijk onderzoek, onderzoeken aanvragen en medicatie voorschrijven binnen de aangegeven grenzen.
 • Opstellen van differentiaal diagnoses en behandelvoorstellen doen.
 • Coördineren van de medische zorg op de verpleegafdeling MDL en het zijn van een schakel in het dagelijkse reilen en zeilen.
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek en actief patiënten includeren in lopende onderzoeken.
 • Voeren van familiegesprekken met patiënten en naasten.
 • Begeleiden van (senior)-coassistenten en arts-assistenten op de verpleegafdeling.
 • Een belangrijke factor spelen in het logistieke proces op de verpleegafdeling en actief bijdragen aan het kwaliteitsproces.
 • Verrichten van ascitesdrainages.

1 application
0 views


26-01-2023 Radboudumc
Promovendus ‘Het natuurlijk beloop en uitkomstmaten bij LAMA2- en SELENON-gerelateerde spieraandoeningen'

Wil jij in een multidisciplinair team klinisch onderzoek doen naar het natuurlijk beloop van twee zeldzame erfelijke spierziekten? Dan is dit jouw unieke kans om je affiniteit met klinisch onderzoek en wens om behandelingen mogelijk te maken te combineren met patiëntcontact (kinderen en volwassenen) en werken met een diverse groep specialisten. We komen graag met je in contact!

Dit project wordt uitgevoerd als samenwerking tussen de afdelingen (kinder)revalidatie en (kinder)neurologie binnen het Spierziekten Centrum Radboudumc. Dit centrum vormt het nationale expertise centrum voor congenitale myopathieën. Het onderzoek wordt door het Prinses Beatrix Spierfonds, VoorSara, en CureCMD gefinancierd. Een samenvatting van het project is bijgevoegd.
Het project betreft het vervolg van de reeds lopende natuurlijk beloop studie. Het gaat om de metingen 3 en 5 jaar na start van het onderzoek. Je zult het onderzoek uitvoeren in samenwerking met de onderzoeker die het eerste deel heeft uitgevoerd (drs. K. Bouman) en het onderzoeksteam (dr. N.Voermans, dr.C.Erasmus, dr. Jan Groothuis, en drs. S.Houwen)

In dit project worden belangrijke stappen gezet op weg naar therapie voor deze heterogene groep patiënten. Door de patiënten en hun ziekte te karakteriseren en het beloop te beschrijven wordt waardevolle informatie verzameld. Ook kunnen we door dit onderzoek bepalen wat de beste meetmethoden zijn voor deze populatie. Met deze informatie zijn we beter voorbereid op toekomstige medicijnstudies.

Je belangrijkste taken zijn:

 • Opzetten en uitvoeren van visites van de natuurlijk beloopstudie. De aanvraag van CMO-goedkeuring is al gestart.
 • Uitvoeren van MRI-metingen bij patiënten, spirometrie, echo van de spieren.
 • Verzamelen, beheren en analyseren van klinische data (PROMs, neurologisch onderzoek, functionele maten, beeldvormend onderzoek).
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen.
 • Presenteren van resultaten aan een divers publiek.
 • Samenwerken met collega-onderzoekers en (inter)nationale partners.

2 applications
0 views


25-01-2023 Radboudumc