Logo Radboudumc

Jobs posted by Radboudumc

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Radboudumc.

Latest jobs

PhD candidate ‘Understanding genetic kidney diseases’

Three PhD positions will be available within the Health Holland consortium project. The PhD position based in Nijmegen at the department of Physiology Radboudumc is focussed on the development of advanced renal disease models to allow better functional characterization in order to understand the causative mechanisms of the pathogenic mutations in renal disease patients. Altogether this proposal will improve diagnostics, genetic counselling, prognostics, and treatment of patients with genetic kidney diseases. The close collaboration with industrial partners will ensure rapid translation from research to practice and open up new economic perspectives.

In the Netherlands, more than 6,000 people require dialysis or kidney transplantation. Patients with end-stage kidney disease have a mean life-expectancy of only 5-10 years and significantly reduced quality of life. Emerging data indicate that genetic defects contribute significantly to their aetiology, not only in children but also at adult age. This particularly applies to diseases affecting the renal interstitium and tubules, together comprising up to 33% of monogenic kidney diseases. These diseases include ciliopathies/tubulo-interstitial diseases (e.g. nephronophthisis and uromodulin-, mucin 1- and HNF1beta-related diseases) and tubulopathies (e.g. Bartter syndrome, cystinosis). Yet, many patients with a suspected ciliopathy or tubulopathy remain undiagnosed. Recent genetic and technological advances, for the first time, not only allow large-scale genetic diagnostics for these patients, but also allow the development of new methods for studying treatment options.

This Health Holland consortium consisting of Radboudumc, University of Utrecht, University Medical Center Groningen and several industrial partners aims to improve diagnostics of patients with ciliopathies and tubulopathies, enhance quality of care, and translate genetic findings to personalized care by testing pharmacological treatment approaches based on patient-derived disease models. To this end, the consortium will address the following key objectives:

 • A cohort of 150 patients with tubulopathies and ciliopathies will be subjected to next-generation sequencing (NGS) genetic diagnostics and extensive biobanking.
 • Patient-specific cell and tissue models, including kidney organoids, will be developed and used for functional analysis to identify the molecular mechanisms of ciliopathies and tubulopathies.
 • Using pharmacological screening, the newly developed cell models will facilitate the development of personalized treatment strategies for ciliopathies and tubulopathies.

Tasks and responsibilities

 • Design and perform scientific research in the area of molecular biology, biochemistry and physiology.
 • Generate and analyse the data in order to contribute to scientific publications and presents findings at scientific meetings.
 • Work in a team with other students and scientists to discuss, plans and performs research in a stimulating environment.
 • Work in an international research group with fellows from many countries.
 • Complete the project with a scientific dissertation.

0 applications
0 views


13-08-2020 Radboudumc
Data steward CMBI and RTC-DS

Within the contexts of the national large-scale X-omics research infrastructure (coordinated by prof. A. van Gool, RadboudUMC), a ZON-MW project for FAIRification of genomic data (coordinated by prof. M.A. Swertz, UMCG) and the European Joint Programme on Rare Diseases (coordinated by dr. Julkowska at Inserm) we are looking for an enthusiastic and ambitious data steward, who will support biomedical researchers to increase the FAIRness of their data. The data steward will develop data models and tools to capture FAIR data at the source (i.e. where the data are generated or analysed) and facilitate the publication of research data in FAIR Data Points and registries.

Increasing volumes of genomics, proteomics, and metabolomics are being generated world-wide, but they are not yet used to their full potential because they score low on FAIR metrics: data get lost, are locked in silos, cannot be interpreted because they are not associated with descriptive metadata, or miss essential details on the way they are produced. Within national and international contexts, we are working to increase the reusability of -omics data, even beyond the purpose for which they were originally generated. This will advance both research and clinical care, and contribute to personalized health and medicine.

Tasks and responsibilities

 • Design (meta)data models for -omics data based on existing ontologies and standards.
 • Engaging with biomedical scientists and clinicians, and support and train them in FAIR data management and the data FAIRification process, e.g. through participation in Bring-Your-Own-Data workshops.
 • Co-develop software, tooling, services, and Standard Operating Procedures (SOP) / policy around the FAIR capture and publication of data and metadata.
 • Participation in national and international data stewardship discussion groups and coordination and competence building initiatives, such as the rare disease linked data and ontology task force and the data steward interest group run by the Dutch Techcentre for the Life Sciences.
 • Work with the RTC-DS team to optimize the DRE for the needs of handling -omics data.

0 applications
0 views


13-08-2020 Radboudumc
Reumatoloog

We zijn op zoek naar een enthousiaste reumatoloog (0,5 fte) die graag wil innoveren en die wil mee bouwen aan onze afdeling. Het zwaartepunt van de functie ligt bij patiëntenzorg. Je ziet de patiënt als partner in de patiëntenzorg: de patiënt is lid van zijn eigen behandelteam. Je hebt een speciale belangstelling voor complexe systemische auto-immuunziekten en wil jezelf hier verder in ontwikkelen. Ook ben je betrokken bij de opleiding van coassistenten en arts-assistenten Interne geneeskunde en Reumatologie.

De afdeling werkt actief samen met de afdeling Reumatologie van de Sint Maartenskliniek. Dit zal de komende periode verder worden vormgegeven en zorgt voor een dynamische werkomgeving, waar veel ruimte is voor eigen inbreng.

0 applications
0 views


13-08-2020 Radboudumc
Financial controller

Verantwoordelijke regierol binnen een nieuw team met mooie ambities.
Je maakt als financial controller deel uit van het team Control & Analyse van het Radboudumc. Dit team is verantwoordelijk voor het toetsen van de opzet, het bestaan en de juiste werking van de financieel administratieve processen. Deze leiden samen tot de cijfers van de afdelingen binnen het Radboudumc en de organisatie als geheel. Een team met stevige ambities waar het gaat om betrouwbaarheid van cijfers en de kwaliteit van processen. Ook een team met veel ruimte voor het nemen van verantwoordelijkheid, het inbrengen van je kennis en ideeën, en voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Dit binnen de boeiende dynamiek, die kenmerkend is voor een academisch ziekenhuis.

Als financial controller werk je op een complex aandachtsgebied binnen een deel van het Radboudumc (afdelingen) of op een aandachtsgebied op concernniveau. Je levert daarbij op basis van je specifieke deskundigheid een bijdrage aan tactisch financiële vraagstukken. Als sparringpartner van de proceseigenaren binnen de organisatie, zorg je samen met hen voor een correcte verwerking van de financiële gegevens in de boekhouding. Daarin heb je een regierol, waarbij je de proceseigenaren ook kaders aanreikt en adviseert omtrent de verdere verhoging van de kwaliteit van cijfers en processen.
Een zelfstandige functie met veel afwisseling en uitdaging.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Regisseren van de administratieve processen ten behoeve van de financiële verslaglegging binnen de organisatie.
 • Analyseren en maandelijks rapporteren inzake de betrouwbaarheid van de cijfers.
 • Op afdelingsniveau rapporteren volgens de inrichting en indeling van de afdeling.
 • Afstemmen met Business Control.
 • Als regisseur op het grootboek binnen de kaders bepalen welke spelregels gehanteerd worden.
 • Bepalen van de benodigde stelposten en deze toetsen aan de verslagleggingsregels die hiervoor gelden.
 • Deelnemen aan projecten bijvoorbeeld kostprijzen, kerntakenscheiding, standaardiseren van management- en stuurinformatie en begroting en het uitvoeren van specifieke, structurele taken die hieruit voortvloeien.

0 applications
0 views


11-08-2020 Radboudumc
Klinisch technoloog Interne geneeskunde / Diabetesteam

Ben je een klinisch technoloog met interesse in diabetes-gerelateerde vraagstukken en technologische oplossingen? Zie jij het als een uitdaging om met technologische mogelijkheden de zorg voor mensen met diabetes te verbeteren en hun ziektelast te verminderen en wil je samen met de individuele patiënt een behandelplan opstellen en bijdragen aan de uitvoering daarvan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als klinisch technoloog diabetes ben je mede verantwoordelijk voor de directe patiëntenzorg voor mensen met diabetes, met name de groep die insulinepomptherapie en continue glucosemonitoring toepast. Na een periode van begeleiding doe je zelfstandig spreekuur. Je werkt daarbij intensief samen met de andere leden van het diabetesteam o.a. bestaande uit internisten en diabetesverpleegkundigen.

Daarnaast ga je aan de slag met technologische ontwikkelingen binnen de diabeteszorg:

 • Pomptherapie; nieuwe systemen, koppeling met sensor (closed loop).
 • Sensortechnologie (verwerken van continue glucosemetingprofielen, ontwikkelen automatische interpretatie en advisering, koppelingen met elektronisch patiëntendossier).
 • Verder ontwikkelen diabeteszorg op afstand.
 • Ondersteunen en verder ontwikkelen van de diabeteszorg bij mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Als klinisch technoloog verwachten we dat je een voortrekkersrol zult gaan spelen in het optimaal gebruik van het elektronisch patiëntendossier, in ons ziekenhuis EPIC, en EPIC superuser wordt.

In je rol als klinisch technoloog ondersteun je het wetenschappelijk diabetesonderzoek op onze afdeling en heb je de mogelijkheid om ook zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

In deze dynamische baan coördineer je de toepassing van technologische mogelijkheden in het diabetesdomein. Zo draag je bij aan persoonsgerichte en innovatieve zorg!

0 applications
0 views


11-08-2020 Radboudumc