Logo Radboudumc

Jobs posted by Radboudumc

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Radboudumc.

Latest jobs

Postdoc Behavioural Neuroscience ‘Effects of stress on the start of life’

This EFRO-funded project called LIFESTART aims to delineate the effect of stress on the start of life of animals. The bigger context of the project involves the improvement of the lives of farm animals which are used for food production. A healthier start of live will improve the quality of life and their reproduction. In the workpackage associated with this vacancy, rodents will be used. The effects of early life stress on later life development, specifically social interactions, will be studied.

Physiology, gut health and neural correlates of early life stress effects will be determined across developmental milestones in life. Moreover, new technologies regarding the assessment of group behaviours (mother-offspring and offspring-offspring interactions) and communication (localization of ultrasonic vocalizations) as well as physiology (heart rate) will be tested in collaboration with the companies Sorama and Noldus IT. To analyse the neuronal consequences of early life stress we will use a transgenic rodent model allowing the tagging of activated neurons (FosTRAP2 mice).

You will design, perform and analyse rodent experiments, and pioneer new technologies in collaboration with companies. You will collaborate with scientists with varying disciplines, participate in international conferences, and prepare manuscripts for publication. Depending on your career aspirations you have the opportunity to explore further career steps with the help of your supervisors.

Twitter

0 applications
0 views
Check job


18-06-2019 Radboudumc
Personal Assistant Concernstaf Strategieontwikkeling

De Personal Assistant is dé persoon die er voor zorgt dat de zaken op de afdeling soepel verlopen. Je bent de steun en toeverlaat van de directeur en zorgt ervoor dat de directeur het werk zo efficiënt én effectief mogelijk kan doen. Samen met de management assistente van het hoofd Corporate Communicatie bemens je je kantoor.

Voor wie werk je?
De directeur Strategieontwikkeling is degene die op jou kan rekenen. Daarnaast zorg je voor een vlekkeloze samenwerking met alle afdelingen en (externe) instanties die met de directeur te maken hebben.

Dagelijkse werkzaamheden
Je hebt als rechterhand een belangrijke coördinerende, secretariële en organisatorische rol. Met jouw proactieve houding, zorg je voor een optimale ondersteuning en draag je er mede zorg voor dat werkzaamheden en activiteiten tijdig worden ingepland en uitgezet. Je houdt steeds het overzicht en signaleert knelpunten voortijdig.

Je bent uitstekend in staat signalen, behoeftes en verschillende situaties te interpreteren, prioriteiten te stellen en hier naar te handelen. Je vervult een belangrijke verbindende rol met het secretariaat Raad van Bestuur en de overige organisatie­onderdelen. Je hebt veel contact met de directiesecretariaten van onze samenwerkingspartners. Daarnaast ondersteun je de beleidsadviseurs waar nodig bij het plannen en organiseren van complexe afspraken, bijeenkomsten, et cetera. Als eerste aanspreekpunt handel je zoveel mogelijk vragen zelfstandig af.

Verder behoren tot jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Het beheren van de agenda in brede zin, waaronder het plannen van afspraken en werkzaamheden, het stellen van prioriteiten, signaleren van eventuele knelpunten en daar proactief naar handelen;
 • Afhandelen van (e-mail) correspondentie: rubriceren, prioriteren en waar mogelijk zelfstandig afhandelen;
 • Bieden van vergaderondersteuning aan in- en externe vergaderingen/besprekingen op organisatorisch, administratief als ook inhoudelijk gebied. Indien gevraagd notuleer je vergaderingen/besprekingen en bewaak je de voortgang en afwerking van actiepunten;
 • Ondersteuning bieden bij de organisatie van bijeenkomsten, congressen en symposia;
 • Voorbereiden van rapportages waarbij je de gegevens verzamelt, inventariseert, analyseert en verwerkt;
 • Redigeren en verzorgen van correspondentie;
 • Signaleren van knelpunten in processen en voorstellen doen voor verbetering. Het optimaal inzetten van digitale mogelijkheden voor een vloeiende en efficiënte werkwijze;
 • Zelfstandig afhandelingen van voorkomende administratieve en organisatie werkzaamheden;
 • Waarnemen voor je collega managementassistenten.

Twitter

0 applications
0 views
Check job


18-06-2019 Radboudumc
Postdoc Behavioural Neuroscience ‘Effects of stress on the start of life’

This EFRO-funded project called LIFESTART aims to delineate the effect of stress on the start of life of animals. The bigger context of the project involves the improvement of the lives of farm animals which are used for food production. A healthier start of live will improve the quality of life and their reproduction. In the workpackage associated with this vacancy, rodents will be used. The effects of early life stress on later life development, specifically social interactions, will be studied.

Physiology, gut health and neural correlates of early life stress effects will be determined across developmental milestones in life. Moreover, new technologies regarding the assessment of group behaviours (mother-offspring and offspring-offspring interactions) and communication (localization of ultrasonic vocalizations) as well as physiology (heart rate) will be tested in collaboration with the companies Sorama and Noldus IT. To analyse the neuronal consequences of early life stress we will use a transgenic rodent model allowing the tagging of activated neurons (FosTRAP2 mice).

You will design, perform and analyse rodent experiments, and pioneer new technologies in collaboration with companies. You will collaborate with scientists with varying disciplines, participate in international conferences, and prepare manuscripts for publication. Depending on your career aspirations you have the opportunity to explore further career steps with the help of your supervisors.

AcademicTransfer

0 applications
0 views


18-06-2019 Radboudumc
Projectleider implementatie Programma E-health Radboudumc

Zet jij je in voor innovatieve patiëntgerichte zorg ondersteund door technologie? Zorg je voor implementatie en opschaling van doelmatige e-health toepassingen die bijdragen aan efficiëntere zorg?

Het Radboudumc wil vooroplopen op het gebied van innovatieve en persoonsgerichte zorg. Digitale ontwikkelingen zijn daarbij een belangrijk middel. Samen met de zeven andere umc's werkt het Radboudumc aan het 'NFU-programma E-health'. Hierbij is het doel een bijdrage te leveren aan de transformatie van zorg, door strategische inzet en opschaling van aantoonbaar effectieve, doelmatige e-health toepassingen. We werkten de afgelopen jaren aan het verbeteren van de samenhang en de wetenschappelijk onderbouwing van het gebruik van e-health. Nu is het tijd voor de volgende stap. De komende vier jaar staan in het teken van implementatie en opschaling van bewezen zinnige digitaal ondersteunde zorg. Niet alleen binnen de umc's, maar ook tussen de umc's onderling en hun diverse keten- en kennispartners. Ook hier werken we intensief samen.

Om ons team te versterken zoeken wij een enthousiaste en doortastende projectleider e-health. In deze functie zet je jezelf in voor breed gedragen implementatie van specifieke e-health toepassingen binnen het Radboudumc. Deze toepassingen zijn reeds ontwikkeld en bewezen effectief. Als projectleider ben je operationeel verantwoordelijk voor de adoptie van deze projecten binnen het Radboudumc. Hierbij werk je nauw samen met projectleiders - met dezelfde functie - uit de andere umc's, alsook met contactpersonen van samenwerkingspartners. Vanuit het NFU Programma E-health worden maandelijkse intervisie/supervisiebijeenkomsten georganiseerd om de uitvoering van de implementatietrajecten te monitoren.

Als projectleider:

 • Bewaak je de uitvoering van de aan jou toegewezen e-health implementatietrajecten binnen de organisatie in nauwe afstemming met de betrokken afdelingen;
 • Ben je medeverantwoordelijk voor het creëren van draagvlak in de organisatie voor nieuwe werkwijzen en/of veranderingen als gevolg van de implementatie van e-health toepassingen;
 • Rapporteer je over de voortgang van deze projecten volgens CANVAS en Pert-methodiek;
 • Maak je actief deel uit van een kennisnetwerk van collega-projectleiders uit de andere umc's.

Twitter

0 applications
0 views
Check job


17-06-2019 Radboudumc
Researchverpleegkundige Radboudumc Technology Center Clinical Studies (RTC CS) team Algemeen

Heb je interesse in klinisch wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen hierin? Je bent graag spin in het web, kunt goed organiseren en snel schakelen? Je zoekt een veelzijdige functie waarbij je patiëntencontact kunt afwisselen met andere taken? Dan hebben wij een interessante functie voor jou!

Als researchverpleegkundige ondersteun je klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen het Radboudumc. Dit doe je door het opstarten, organiseren en uitvoeren van de onderzoeken. Je geeft voorlichting aan de eventuele deelnemers over het verloop van de behandeling en metingen tijdens het onderzoek. De deelnemers kunnen gezonde vrijwilligers zijn of patiënten vanuit een zorgafdeling.
Je voert de visites uit volgens het onderzoeksprotocol en coördineert deze. Daarnaast zorg je voor de juiste verwerking van de onderzoeksgegevens in elektronische databases. Je werkt volgens de richtlijnen van Good Clinical Practice (GCP) en draagt dit ook uit. Naast je directe collega's heb je contact met onderzoeksartsen, onderzoekers, laboratoria en monitors vanuit diverse afdelingen en externe organisaties.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Informeren en begeleiden van deelnemers die meedoen aan een klinisch wetenschappelijk onderzoek met bijvoorbeeld medicijnen;
 • Uitvoeren van verpleegkundige en onderzoeksgerelateerde handelingen zoals bloedafname, het maken van een ECG en toedienen van medicatie;
 • Schrijven van praktische werkinstructies voor jezelf en collega's;
 • Verzamelen van studiegegevens en deze verwerken in elektronische databases;
 • Contacten onderhouden met externe betrokkenen zoals monitors en sponsoren;
 • Uitleg geven over het onderzoek en gerelateerde werkwijzen aan researchverpleegkundigen en andere medewerkers in het ziekenhuis;
 • Verzamelen van informatie over klinisch wetenschappelijk onderzoek door het lezen van (veelal Engelstalige) onderzoeksprotocollen.

Twitter

0 applications
0 views
Check job


17-06-2019 Radboudumc