Logo Radboudumc

Jobs posted by Radboudumc

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Radboudumc.

Latest jobs

Postdoctoral fellow / data scientist Bioinformatics

Inherited metabolic disorders are a group of more than a 1000 different conditions caused by a genetic defect in metabolism. Patients with an inherited metabolic disease deserve an early diagnosis as well as effective and optimal treatment. Detrimental effects of the disease can only be prevented or mitigated through individualized treatment and tailored care. Biomarkers are among the key factors to make progress in this direction.

Major recent technological advances have resulted in holistic methods analyzing an impressive number of molecules in patient cells and body fluids simultaneously. Collectively called "omics", such methods can analyze small molecules (metabolites, metabolomics), glycans on proteins (glycoproteomics) or complex lipids (lipidomics). Each individual omics technology will reflect a different kind of disease mechanism and therefore provide complementary information to better understand molecular disease mechanisms.

Tasks and responsibilities

 • To coordinate data stewardship activities within UMD in collaboration with the Data steward of the X-omics initiative (led by prof. Alain van Gool). The X-omics data steward is located at the Center for Molecular and Biomolecular Informatics (CMBI, Radboudumc), led by prof. dr. Peter-Bram 't Hoen.
 • To harmonize data interpretation workflows for omics across UMD centers and develop novel bioinformatics solutions for comparison and interpretation of multi-omics data of patient cohorts, as generated within UMD centers.

0 applications
0 views


13-02-2020 Radboudumc
ANIOS Psychiatrie voor geïndividualiseerd voorschrijven van antidepressiva

De instelling antidepressiva en andere psychofarmaca gaat bij veel patiënten gepaard met bijwerkingen en/of onvoldoende effectiviteit. Op onze polikliniek schrijven we persoonsgericht medicatie voor, waarbij we rekening houden met het farmacogenetisch profiel van patiënten en we een systematische analyse maken van eerdere blootstelling aan medicatie. Dit leidt tot een doelmatigere instelling, betere acceptatie en grotere effectiviteit tegen lagere kosten.

Je werkt in een team waarin onderzoek en patiëntenzorg wordt gecombineerd. Er is een uitstekende samenwerking met collega's van de afdelingen Klinische Farmacie en Genetica.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Arts-assistent (ANIOS) die wil bijdragen aan innovatie door persoonsgericht voorschrijven van antidepressiva. Dit gebeurt met een subsidie in van het Betaalbaar Beter initiatief (een initiatief van verzekeraar VGZ in combinatie met Radboudumc).

Taken en verantwoordelijkheden

 • De nadruk ligt op patiëntenzorg: het verrichten van intakes en vervolgcontacten onder supervisie van een psychiater.
 • Verzameling van gegevens (registratie en onderzoek).
 • Het opzetten en bijhouden van een database.
 • Analyse en rapportage van de bevindingen.
 • Het geven van presentaties.

0 applications
0 views


13-02-2020 Radboudumc
Tandarts docent

De afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc is op zoek naar tandartsen voor het verzorgen van (pre)klinisch onderwijs aan bachelor en/of masterstudenten Tandheelkunde. Wij zoeken tandartsen, ervaren of net afgestudeerd, met een groot hart voor jonge mensen en hun ambities. Die vragen stellen belangrijker vinden dan antwoord geven en die in staat zijn om de hedendaagse opvattingen over goede mondzorg te vertalen in hun boodschap naar studenten.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Begeleiden practica.
 • Begeleiden werkgroepen.
 • Verzorgen theoriecollege 's.
 • Coachings/begeleidingsgesprekken.

0 applications
0 views


13-02-2020 Radboudumc
Gynaecologisch oncoloog

Binnen de afdeling Verloskunde en Gynaecologie heeft de pijler gynaecologische oncologie een vacature voor een gynaecologisch oncoloog. De pijler heeft als speerpunt de behandeling van de vier meest voorkomende gynaecologische tumoren: endometriumcarcinoom, ovariumcarcinoom, cervixcarcinoom en vulvacarcinoom. Over de volle breedte van de gynaecologische oncologie wordt wetenschappelijk onderzoek verricht en worden onderwijsactiviteiten ontwikkeld. De pijler heeft specifieke expertise ten aanzien van robotchirurgie en uterussparende ingrepen.

Op dit moment zijn er in de pijler vijf gynaecologisch oncologen, een fellow gynaecologische oncologie en drie verpleegkundig specialisten werkzaam. Samen met de A(N)IOS, verpleegkundigen en onze collega's binnen de keten gynaecologische oncologie streven wij er naar de beste zorg te leveren voor de patiënten in onze regio en te werken volgens de Radboud manier van werken. Hierbij sluit onze pijler aan bij de Radboudumc brede strategie van 'persoonsgerichte en innovatieve' zorg. Per september 2013 zijn de verloskunde en gynaecologie diensten gescheiden voor stafleden; stafleden die niet binnen de pijler Verloskunde werkzaam zijn kunnen kiezen om geen verloskunde diensten te doen.

Taken en verantwoordelijkheden
Als staflid binnen de pijler gynaecologische oncologie in het Radboudumc ben je medeverantwoordelijk voor de drie basistaken: patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap. We zoeken een collega die deelneemt aan:

 • Multidisciplinaire patiëntenzorg.
 • Wetenschappelijk onderzoek.
 • Actieve deelname aan de zorgketens en tumorwerkgroep.
 • Actieve deelname aan regionale en landelijke initiatieven op het gebied van gynaecologische oncologie.
 • Supervisie en onderwijs voor verpleegkundigen, studenten en artsen in opleiding.

0 applications
0 views


13-02-2020 Radboudumc
Trial arts MDL met mogelijkheden voor het opstarten van een promotietraject

Wij zoeken een kandidaat voor de functie van trialarts, die daarnaast een promotietraject inflammatoire darmziekten (IBD) in combinatie met leverziekten op gaat starten.

Als trialarts MDL ben je (mede) verantwoordelijk voor het uitvoeren van klinische studies die uitgevoerd worden binnen de researchunit MDL. De focus ligt op het begeleiden van studiepatiënten in samenspraak met de hoofdonderzoekers (Principal Investigators) van de afdeling. Je werkt daarbij intensief samen met medisch specialisten binnen MDL, research coördinatoren, research verpleegkundigen, monitoren en farmaceut.

Als onderzoeksarts bij de afdeling MDL maak je deel uit van de researchunit MDL van het Radboudumc en verdiep je jezelf onder begeleiding van dr. Frank Hoentjen en prof. Joost Drenth in een van de vele boeiende aspecten van maag-, darm- en leverziekten. We verwachten van jou dat je naast de uitvoer van het onderzoeksprotocol, ook helpt om richting te geven aan je onderzoek.

Je onderzoek zal tot doel hebben om leverproblemen bij of ten gevolge van inflammatoire darmziekten of therapie hiervoor in kaart te brengen en behandeling te optimaliseren.

Taken en verantwoordelijkheden Trialarts

 • Verricht onderzoekshandelingen bij studiepatiënten tijdens studiebezoeken.
 • Verantwoordelijk voor de medische beoordeling van de veiligheid en gezondheid van de studiedeelnemers (ECG, labuitslagen, endoscopie resultaten en dergelijke).
 • Belangrijke rol in het pre-screenen van patiënten voor trials; kartrekker.
 • Deelname aan diverse multidisciplinaire overlegmomenten.
 • Samenwerking met andere ziekenhuizen om inclusie van te patiënten te stimuleren.
 • Begeleidt/superviseert verpleegkundige werkzaamheden.
 • Bewaakt het verloop van de studieprotocollen volgens Good Clinical Practice richtlijnen.
 • Verzorgt de voor wetenschappelijk onderzoek vereiste administratieve taken in nauwe samenwerking met de research unit MDL.
 • Houdt een 'helikopterview' op alle lopende studies van de research unit.

Promotietraject

 • Uitwerken van een onderzoeksprotocol op basis van de subsidieaanvraag.
 • Coördineren van regionaal onderzoeksnetwerk, implementeren van projecten in regionale centra.
 • Uitvoeren en coördineren van de dataverzamelingen en uitvoeren van de data-analyse conform het onderzoeksplan.
 • Opzetten en coördineren van trials.
 • Schrijven van wetenschappelijke publicaties voor internationale tijdschriften.
 • Schrijven van beursaanvragen.

0 applications
0 views


13-02-2020 Radboudumc