Logo Pergamijn

Vacatures geplaatst door Pergamijn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Pergamijn.

Laatste vacatures

Senior Cliëntbegeleider Moeilijk Verstaanbaar Gedrag

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.


Senior Cliëntbegeleider

28,8 uur - 32,4 uur


Jouw werkomgeving

Binnen Herstal 11-13 wonen momenteel 11 cliënten, cliënt op de juiste plek is een actueel onderdeel. Zij hebben een verstandelijke beperking, veelal ernstig en er is sprake van co morbiditeit met psychiatrische problematiek, namelijk o.a. autismespectrumstoornis, hechtingsproblematiek. Ook hebben een aantal cliënten een prikkelverwerkingsstoornis. De emotionele ontwikkelingsleeftijd is niet hoger dan 36 maanden. Alle cliënten van Herstal 11-13 vertonen moeilijk verstaanbaar gedrag wat tot uiting komt in destructief gedrag naar zichzelf in de vorm van automutilatie en/of naar materiaal, begeleiders en medecliënten. Binnen Herstal 11-13 wonen 2 cliënten die meerzorg ontvangen.

De begeleidingsintensiteit van de doelgroep is zeer intensief gezien het lage emotionele niveau. Voor de vervulling van de basale behoeften zijn onze cliënten afhankelijk van hun begeleider en hebben ze een grote behoefte aan nabijheid en aansturing / stimulering in activiteiten. De ondersteuningsbehoefte is in eerste instantie gericht op een gevoel van basisveiligheid van daaruit wordt eventueel gewerkt aan ontwikkeling. Er is dagelijks een duidelijk contrast merkbaar tussen kunnen en aankunnen wat vraagt om een voortdurende afstemming naar de cliënt toe. Uitgangspunt is 'normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig'. De relatie tussen cliënt en begeleider speelt hierbij een belangrijke rol. Binnen Herstal 11-13 wordt doelgericht, ondersteunend op de individuele cliënt gewerkt, waarbij samenwerking en overleg met het team, andere betrokken disciplines en het systeem rondom de cliënt erg belangrijk is.

Jouw baan

Als senior cliëntbegeleider ben je een onderdeel van een enthousiast begeleidingsteam waar een goede samenwerking centraal staat. Je signaleert hoe de begeleiding naar cliënten verloopt en hoe de samenwerking wordt vormgegeven. Je biedt ondersteuning bij het zoeken naar kwaliteiten zodat iedereen in de eigen kracht kan staan. Het is daarnaast ook belangrijk dat je als senior cliëntbegeleider blijft monitoren waar men staat in het OP-proces van cliënten en begeleidingsaanbod als klimaat te borgen. Hierbij is het nodig dat je bijsturing kunt geven waar dat nodig blijkt, eventueel in samenwerking met de teamleider en gedragskundige. In de samenwerking ben je je bewust van jouw taak en functie. Naast de samenwerking met de rest van het begeleidingsteam, de behandelaren, teamleider en gedragskundige werk je ook samen met verwanten. De verwanten spelen een belangrijke rol in het leven van de cliënt en het blijft een mooie uitdaging om het meedenken door verwanten daar waar mogelijk uit te breiden. We hebben daar gericht aandacht voor, waardoor het contact met de verwanten ook voor jou als senior cliëntbegeleider een vaste taak is.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 45;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, tablet, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie:

Voor nadere informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met teamleider Leonie Schmitz telefoon 06-42615942 of een mail sturen: l.schmitz@pergamijn.org

3 sollicitaties
77 views


06-10-2020 Pergamijn
Cliëntbegeleider cluster Ernstig Meervoudig Beperkt-Senioren

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.


Cliëntbegeleider

18 uur per week


Jouw werkomgeving

Vroenhof is een woonvoorziening waar 24 cliënten wonen, vnl. behorend tot de EMB doelgroep, senioren en autisme. Bijkomende handicaps zijn o.a. epilepsie ,Rett en dementie. De voorziening is gelegen in Houthem. Binnen de voorziening zijn er 5 woningen die elk plaats bieden aan 4 of 5 cliënten. Vroenhof biedt begeleiding, ondersteuning, een stimulerende dagbesteding en verpleging. De begeleiding is o.a. gericht op het bewerkstelligen van basale emotionele veiligheid die gebaseerd is op vertrouwen in de voorspelbare begeleider, een individuele benadering met nabijheid. Vanuit een fenomenologische benadering worden de cliënten o.a. ondersteund met behulp van de verschillende elementen uit validation(methode Urlings), warme zorg en "ervaar het maar". De locatie heeft interne dagbesteding in een apart gebouw. Alle cliënten zijn in meer of mindere mate afhankelijk van hulpmiddelen als tilliften, rolstoelen etc. Tevens zijn vrijwel alle cliënten binnen de woonvoorziening geheel afhankelijk van begeleiders als het gaat om medische zorg, ADL, dag invulling en waarborgen van hygiëne. Bij diverse cliënten zijn verpleegtechnische handelingen nodig gericht op o.a. katheteriseren, diabetes, toedienen van sondevoeding etc.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 35/40 afhankelijk van je opleiding;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org. Voor meer informatie over deze functie kunt u zich wenden tot Har Schmitz: tel: 06-20382623 of h.schmitz@pergamijn.org.

2 sollicitaties
62 views


05-10-2020 Pergamijn
Gedragskundigen (HBO/WO)

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.

Gedragskundigen (HBO/WO)

28-36 uur


Jouw baan

Als gedragskundige ben je als (regie-) behandelaar verbonden aan verschillende woon- of dagbestedingslocaties. Je hebt een actieve rol bij het realiseren van de kwaliteit van leven van cliënten en het stimuleren van eigen zeggenschap op zijn of haar leven. Je signaleert mogelijke knelpunten in ontwikkeling en gedrag en je voert (onder supervisie) psychologisch/orthopedagogisch onderzoek uit en staat in contact met het gehele cliëntsysteem. Je bent nadrukkelijk aanwezig 'op de werkvloer' om teams te ondersteunen en te adviseren om het gewenste pedagogische klimaat te realiseren en je geeft adviezen aan begeleiders en teams die gericht zijn op begeleiding en ondersteuning van de cliënten. Je bent verantwoordelijk voor het inhoudelijke hulp- en begeleidingsproces m.n. uitgedrukt in het opstellen en laten uitvoeren van het ondersteunings- en behandelplan. Daarnaast zie je er als regiebehandelaar op toe dat de multidisciplinaire inzet en samenwerking rondom de cliënt in lijn is met de gestelde (behandel- en begeleidings)doelen. Dat doe je in nauwe samenwerking met andere professionals zoals de teamleider, senior cliëntbegeleider en andere professionals.

En nog meer uitdagingen

Je krijgt de ruimte om je bezig te houden met beleidsmatige activiteiten en visieontwikkeling met centrale doelen: zorgvernieuwing en kwaliteitsverbetering. Tevens ben je een inhoudelijke sparringpartner voor de leidinggevenden en zet je inhoud, kwaliteit van begeleiding en innovaties van de zorg op de agenda.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; Salaris min. € 2766 tot max. € 5476 bruto op basis van een fulltime dienstverband;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Mart van der Aa, teamleider, tel. 0626152564.

3 sollicitaties
98 views


05-10-2020 Pergamijn
Senior cliëntbegeleider cluster Ernstig Meervoudig Beperkt

Pergamijn ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking: thuis of op een van haar locaties in Midden- en Zuid-Limburg. Het aanbod voor wonen, werken, dag invulling en ontspanning is gevarieerd en altijd toegespitst op de individuele cliënt. Zíjn keuzen, kansen en mogelijkheden vormen daarvoor de basis. Van daaruit geven de cliënt, mensen uit zijn omgeving én medewerkers van Pergamijn samen het leven kleur. De kernwaarden van Pergamijn zijn: samenwerken op basis van wederzijds respect en vertrouwen; laten zien wat je doet en doen wat je afspreekt; groeien door kennisontwikkeling; en mensen het beste uit zichzelf laten halen.

Voor onze locatie de Maasstraat te Maasbracht zijn wij op zoek naar:


Senior Cliëntbegeleider

21,6 uur per week

Jouw werkomgeving

Locatie Maasstraat is een sfeervolle carréboerderij gelegen in het havendorp Maasbracht, nabij de Maasboulevard met haven. Het centrum, dat voorziet in diverse winkels en eetgelegenheden, ligt op loopafstand. Binnen woonvoorziening Maasstraat kunnen 23 cliënten wonen, verdeeld over vier groepswoningen. Er zijn per groepswoning een gezamenlijke keuken en woonkamer aanwezig. Vele bewoners van Maasstraat genieten interne dagbesteding, een enkele bewoner heeft een daginvulling buitenshuis. De woning is gebouwd in boerderijstijl met in het midden een grote sfeervolle binnenplaats en tuin. Binnen Maasstraat wonen mensen met een matige tot (bovengrens) ernstige verstandelijke beperking, die ouderwordend of senior zijn. Zij genieten hier van hun oude dag die afgestemd worden op hun behoeften en mogelijkheden. De begeleidingsstijl is volgens de methode Urlings, gericht op nabijheid, sfeer/gezelligheid/huiselijkheid, een rustiger ritme waarin niet meer alles moet, het volgen van de cliënt en diens verzorging. Daarnaast het aanbrengen van structuur in de dagindeling, stimulering en op instandhouding van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en van de regie over het eigen leven en bij het onderhouden van sociale contacten. In de ochtend, namiddag en avond is er een begeleider in de buurt. Nabijheid is van belang rondom de lichamelijke verzorging en problematieken zoals epilepsie en slikproblemen. Cliënten kunnen zich verbaal of met non-verbale ondersteuning uitdrukken.

De cliënten nemen regelmatig deel aan activiteiten binnen de woning en in de maatschappij begeleid door woon en/of dagbestedingsmedewerkers in samenwerking met vrijwilligers. De cliënten krijgen (para)medische zorg vanuit de wijk of vanuit Pergamijn. Deze (para)medici van Pergamijn zijn gespecialiseerd in medische zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Indien van behandeling sprake is wordt van tevoren afgesproken van wie de cliënt deze krijgt. Ook zijn er bij Pergamijn gespecialiseerde ergo- en fysiotherapeuten aanwezig. Zij helpen bij het omgaan met (meervoudige) beperkingen en adviseren bij het gebruik van hulpmiddelen en verzorging. Er is een gedragskundige van Pergamijn die o.a. betrokken is bij het opstellen en evalueren van het ondersteuningsplan. Er is een slaapdienst aanwezig binnen Maasstraat voor incidentele hulpvragen in de nacht.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 45;
 • Je hebt aanspraak op 8% vakantietoeslag en 8,33 % eindejaarsuitkering;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org. Voor meer informatie over deze functie kunt u zich wenden tot Mieny Cadeo 06-42606631 of email m.caddeo@pergamijn.org.

Heb je interesse?

Reageer dan via werkenbijpergamijn.nl

4 sollicitaties
124 views


17-09-2020 Pergamijn
Cliëntbegeleider cluster Licht Verstandelijk Beperkt

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.


Voor de combinatie van een tweetal woningen zijn wij op zoek naar een:


Cliëntbegeleider

60%-80%


Jouw werkplek

Olmstraat

Woonvoorziening de Olmstraat is een 2 onder een kap woning gesitueerd nabij het centrum in Echt . Hier wonen 10 cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking, leeftijd variërend tussen de 28 en de 62 jaar. Er heerst een huiselijke, gezellige sfeer waarbij de cliënten elkaar onderling graag helpen. Jong en oud gaan hier goed samen echter de zorgvraag van de oudere cliënt is intensiever. Belangrijke bijkomende handicaps zijn slechthorendheid /doof zijn, en/of autisme. Alle cliënten gaan 3 of 4 dagen naar een dagbesteding of werkplek in de buurt.

Slekkerstraat

Woonvoorziening de Slekkerstraat is een 2-onder-een-kap woning gesitueerd op de Slek. Deze woonvoorziening ligt landelijker en buiten het centrum van Echt. Ook hier heerst er huiselijke sfeer maar zijn de cliënten meer bezig met hun eigen zorgvragen en behoeftes en zijn minder groepsgericht. Hier wonen momenteel 9 cliënten met een lichte, matige en ook ernstige verstandelijke beperking. De leeftijden variëren tussen de 30 en 69 jaar. Er is een logeerplek die geregeld gebruikt wordt door 1 cliënt.

Wij bieden

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 35/40 afhankelijk van je opleiding;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.pergamijn.org. Of neem contact op met Jolanda de Wit, teamleider 06-30306609 of via j.dewit@pergamijn.org.

Heb je interesse?

Wil jij ons team komen versterken en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan je CV en motivatie via www.werkenbijpergamijn.nl.

4 sollicitaties
93 views


31-08-2020 Pergamijn