Logo Pergamijn

Vacatures geplaatst door Pergamijn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Pergamijn.

Laatste vacatures

Teamleider cluster Licht Verstandelijke Beperkt

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.

Teamleider cluster Licht Verstandelijk Beperkt

36 uur

Jouw werkomgeving

Binnen het cluster Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) zoeken we een gedreven teamleider voor een tot twee woningen. Alle woningen binnen ons cluster zijn buitenlocaties. Onze cliënten wonen allen in de wijk en maken onderdeel uit van deze wijk.

De cliënten hebben allemaal een lichte verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met een autismestoornis, aanverwante psychiatrische/psychosociale problematiek(en) of gedragsproblematiek.

Een open en cliëntgerichte houding en het betekenis kunnen geven aan het gedrag van de cliënt en van het eigen functioneren zijn daarbij erg belangrijk. Jij als teamleider faciliteert en ondersteunt de medewerkers om hieraan goed invulling te kunnen geven en zo de doelstellingen te behalen.

De functie

Je bent voor jouw team(s) integraal eindverantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen op het gebied van kwaliteit en continuïteit van de zorg, ontwikkeling van de individuele medewerkers en het team én het financieel resultaat. Je werkt nauw samen met de gedragskundige, senior cliëntbegeleiders en de interne adviseurs.
Je weet wat cliënten en wettelijk vertegenwoordigers belangrijk vinden op het gebied van de kwaliteit van zorg. Je bent degene, die dit realiseert binnen de financiële kaders. Je stuurt een team/ twee teams aan, die in totaal uit circa twintig tot dertig medewerkers bestaan. Als verbindende factor ben je in staat om richting, ruimte en vertrouwen te geven zodat het team de doelstellingen kan behalen. Je zorgt ervoor dat de teambezetting kwalitatief en kwantitatief op orde is.

De verzuimbegeleiding en uitvoering geven aan arbobeleid behoren ook tot je takenpakket. Daarnaast draag je samen met je collega-teamleiders bij aan de verdere ontwikkeling van het cluster door kansen te signaleren en verbetervoorstellen te doen.

Tevens neem je - in samenspraak met je collega teamleiders en het clustermanagement - deel aan projecten.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 55 (min. € 2.662,= en max € 3.928,=).
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org of neem contact op met Sharon Sneevliet, HR adviseur tel: 06-45265654 of s.sneevliet@pergamijn.org.

Heb je interesse?

Voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan je CV en motivatie - onder vermelding van vacaturenummer TLLVB-20205- naar job.bytnw@pergamijn.recruitee.com.

1 sollicitatie
72 views


03-06-2020 Pergamijn
Cliëntbegeleider cluster Ernstig Meervoudig Beperkt- Senioren

Pergamijn ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking: thuis of op een van haar locaties in Midden- en Zuid-Limburg. Het aanbod voor wonen, werken, dag invulling en ontspanning is gevarieerd en altijd toegespitst op de individuele cliënt. Zíjn keuzen, kansen en mogelijkheden vormen daarvoor de basis. Van daaruit geven de cliënt, mensen uit zijn omgeving én medewerkers van Pergamijn samen het leven kleur. De kernwaarden van Pergamijn zijn: samenwerken op basis van wederzijds respect en vertrouwen; laten zien wat je doet en doen wat je afspreekt; groeien door kennisontwikkeling; en mensen het beste uit zichzelf laten halen.

Pergamijn is voor haar cluster EMB-Senioren locatie Hofakker te Echt, per direct op zoek naar een

Cliëntbegeleider

25,2- 27 uur

Jouw werkomgeving

De locatie Hofakker is gelegen in het centrum van Echt en behoort tot het cluster Senioren-EMB.

Binnen het complex wonen 16 cliënten, variërend in leeftijd van 50 tot 85 jaar, die zorg, begeleiding en ondersteuning nodig hebben met betrekking tot de zelfzorg, dag invulling en in het behouden en uitbreiden van hun sociale netwerk.

Een aantal cliënten maakt gebruik van een rolstoel en de daarbij behorende transferprotocollen. Tevens wordt er van je verwacht dat je verpleegtechnische handelingen gaat verrichten.

Een aantal methodieken die veelvuldig zullen worden toegepast zijn: methode Urlings, warme zorg, fenomenologische benadering, positieve bevestiging en PDL.

Een collega aan het woord:

"Voor onze cliënten is sfeer heel belangrijk. De bewoners zijn allemaal heel erg verschillend en het is een uitdaging om ze goed te leren kennen, maar de blikken in hun ogen spreken boekdelen. Het geeft mij een super gevoel als ik in de ochtend bij een bewoner de slaapkamer in kom lopen en de ogen beginnen te twinkelen. Daar doe ik het voor!" Jamie van Mölken, cluster EMB-Senioren.

Jouw Baan

Wij zoeken een betrokken en enthousiaste cliënt begeleider. De cliënt kan rekenen op jouw oprechte aandacht. De ontwikkeling, plezier en welzijn van de cliënt staan voorop met het ondersteuningsplan als leidraad. De cliënt bij Pergamijn staat centraal en heeft zoveel als mogelijk de regie over zijn eigen ondersteuningsplan. Jij als professional gaat samen met de cliënt deze ondersteuningsvragen vorm geven. Je werkt zelfstandig, maar je doet het niet alleen! Samen met je collega's zoals een teamleider, senior cliëntbegeleider en een gedragskundige staat jullie dagelijkse werk in het teken van het welzijn van de bewoners. Daarbij gaan jullie als team voor de hoogst haalbare kwaliteit.

Het werk is dynamisch. Je kunt prioriteiten stellen als geen ander en je schakelt makkelijk tussen de verschillende werkzaamheden. Regelmatig heb je overleg met familie en wettelijke vertegenwoordigers en neem je deel in het multidisciplinair overleg. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve vaardigheden en een groot inlevingsvermogen. Met jouw positieve instelling ga je geen uitdaging uit de weg en durf je op een opbouwende manier kritisch naar jezelf en je collega's te zijn. Verder heb je een gezonde dosis humor, relativeringsvermogen en een positieve blik op het leven.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 35/40 afhankelijk van je opleiding;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, tablet, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org. Voor meer informatie over deze functie kunt u zich wenden tot Marjo Janssen tel: 06-57542495

Re-integratie kandidaten, eventueel boventallige medewerkers evenals interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de procedure

0 sollicitaties
12 views


03-06-2020 Pergamijn
Senior cliëntbegeleider cluster Moeilijk Verstaanbaar Gedrag

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.

Voor onze locatie Herstal 31-33 te Echt zoeken wij een:

Senior cliëntbegeleider

cluster MVG/ASS in Echt

28 - 36 uur per week

Jouw werkomgeving

De bewoners binnen Herstal 31-33 zijn allen bekend met een verstandelijke beperking, variërend van ondergrens matig verstandelijke beperking tot een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Er bestaat comorbiditeit met psychiatrische problematieken, zoals autismespectrumstoornis, hechtingsproblematiek, etc. De emotionele ontwikkelingsleeftijd is niet hoger dan 18 maanden.

De begeleidingsintensiteit van de doelgroep is hoog en de ondersteuningsbehoefte is vooral gericht op het creëren van basisveiligheid en het in stand houden van vaardigheden.
Er is dagelijks een zeer duidelijk contrast merkbaar tussen kunnen en aankunnen. De mate van het aankunnen op een bepaald moment bepaalt de mate van het kunnen. Er dient continu afgestemd te worden op de bewoner. De bewoners kunnen moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen wanneer hun wereld door interne of externe factoren verstoord wordt. Dit kan zich uiten in fysieke agressie naar de omgeving en/of automutilatie.

Uitgangspunt is 'een zo normaal mogelijk leven', waarbij het streven van de begeleiders is om de bewoners een passende daginvulling aan te bieden waarbij uitgegaan wordt van normale, dagdagelijkse activiteiten, een prettige vrijetijdsinvulling en het aangaan van contacten waar mogelijk.

Jouw baan:

Je bent goed in staat om invulling te geven aan de hoge begeleidingsintensiteit waar onze bewoners om vragen waarbij een open en cliëntgerichte houding centraal staan.

Als senior cliëntbegeleider werk je nauw samen met het multidisciplinaire team aan de totstandkoming van de ondersteuningsplannen. Je coördineert diverse activiteiten met betrekking tot de uitvoering van ondersteuningsplannen, je ondersteunt bewoners bij ADL-activiteiten en neemt hun verzorging over waar nodig; zorgt voor een passende invulling van de dag en het opzetten en onderhouden van een sociaal netwerk. Je voert zowel individuele als groepsgerichte interventies uit, afhankelijk van en gericht op de specifieke vraag van de cliënt. Je participeert in het multidisciplinair overleg en bent aanspreekpunt voor de familie en wettelijke vertegenwoordigers voor vragen over het ondersteuningsplan. De contacten met familie en wettelijk vertegenwoordigers vinden plaats op basis van partnerschap. Je hebt een coachende rol naar collega's bij het realiseren van doelen uit het ondersteuningsplan. In deze functie krijg je te maken met uitdagende zorgvragen en complexe casuïstiek zowel rondom de bewoner als diens systeem.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 45 afhankelijk van je opleiding;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Je wordt ingewerkt door een ervaren senior cliëntbegeleider om zo een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie:

Voor nadere informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met teamleider Roger Van Loo, telefoon 06- 20011760 of een mail sturen: r.vanloo@pergamijn.org

1 sollicitatie
59 views


28-05-2020 Pergamijn
Cliëntbegeleider Slakke Weide/ Kloostertuyn

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect."

Voor onze locaties Slakke weide te Hoensbroek en Kloostertuyn te Brunssum zijn wij op zoek naar:

Clientbegeleider

(50-80%)

Jouw werkomgeving

Slakke Weiden is een woonvoorziening waar 24 cliënten wonen, behorende tot de doelgroep senioren, de leeftijd varieert van 45-90 jaar. Bij een aantal cliënten is er sprake van dementie en een vorm van autisme. Het merendeel van de cliënten vraagt begeleiding in het proces van ouder worden.

De Kloostertuin is een woonvoorziening waar 19 cliënten wonen, vnl. behorende tot de EMB doelgroep, senioren en autisme. Bijkomende handicaps zijn o.a. epilepsie en dementie.

Het begeleiden op locatie Slakke Weiden is vooral gericht op: het bieden van een rustige, gelukkige, huiselijke oude dag. Daarbij ligt de nadruk op het zo lang mogelijk behouden van de eigen regie, en deelnemen aan dagelijkse werkzaamheden, binnen de woning.

De begeleiding op de Kloostertuyn is o.a. gericht op het bewerkstelligen van basale emotionele veiligheid die gebaseerd is op vertrouwen in de voorspelbare begeleider, een individuele benadering met nabijheid. Ook is verpleging onderdeel van het takenpakket.

We hebben nauwe banden met de verwanten en onderhouden goede contacten in de buurt. Cliënten nemen geregeld deel aan activiteiten buiten de woning. Op beide locaties wordt ook interne dagbesteding gegeven aan een aantal cliënten, dus dit kan daar waar nodig een onderdeel vormen van je werk. Een aantal methodieken die veelvuldig zullen worden toegepast zijn: methode Urlings, Laccs, warme zorg, fenomenologische benadering, positieve bevestiging en PDL.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 35/40 afhankelijk van je opleiding;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org. Voor meer informatie over deze functie kunt u zich wenden tot Sandra Vos 06-42616203 of Esther Quax 06-20481541.

Re-integratie kandidaten, eventueel boventallige medewerkers evenals interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de procedure.

8 sollicitaties
144 views


26-05-2020 Pergamijn
Teamleider(s) cluster Ernstig Meervoudig Beperkt-Senioren

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.

Teamleider(s) voor het cluster Senioren en ernstige meervoudige beperkt

32-36 uur, Senioren-EMB

Jouw werkomgeving

Binnen het cluster doelgroep senioren en ernstig meervoudige beperkt, zoeken we gedreven teamleider(s) voor een tot twee woningen. Enkele woningen binnen ons cluster zijn buitenlocaties. Maar er zijn ook woningen die gecentreerd zijn op het terrein pepinusbrug te Echt. De cliënten hebben allemaal een verstandelijke beperking, zijn veelal senioren en een deel ervan heeft (ernstige ) meervoudige beperkingen. Een open en cliëntgerichte houding en het betekenis kunnen geven aan het dagelijks leven van de cliënt en van het eigen functioneren zijn daarbij erg belangrijk. Jij als teamleider faciliteert en ondersteunt de medewerkers om hieraan goed invulling te kunnen geven en zo de doelstellingen te behalen.

De functie

Je bent voor jouw team(s) integraal eindverantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen op het gebied van kwaliteit en continuïteit van de zorg, ontwikkeling van de individuele medewerkers en het team én het financieel resultaat. Je werkt nauw samen met de gedragskundige, senior cliëntbegeleiders, interne adviseurs en andere ondersteunende diensten.

Je weet wat cliënten en wettelijk vertegenwoordigers belangrijk vinden op het gebied van de kwaliteit van zorg. Je bent degene, die dit realiseert binnen de financiële kaders. Je stuurt éen of meerdere teams aan, die in totaal uit circa twintig tot dertig medewerkers bestaan. Als verbindende factor ben je in staat om richting, ruimte en vertrouwen te geven zodat het team de doelstellingen kan behalen. Je zorgt ervoor dat de teambezetting kwalitatief en kwantitatief op orde is.

De verzuimbegeleiding en uitvoering geven aan arbobeleid behoren ook tot je takenpakket. Daarnaast draag je samen met je collega-teamleiders bij aan de verdere ontwikkeling van het cluster door kansen te signaleren en verbetervoorstellen te doen.

Tevens neem je - in samenspraak met je collega teamleiders en het clustermanagement - deel aan projecten.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandiptenzorg; FWG 55 (min. € 2.662, = en max. €3.928, =).
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org of neem contact op met Marc Janssen, manager Cliëntdienstverlening tel: 06-42615600 of marc.janssen@pergamijn.org.

4 sollicitaties
116 views


19-05-2020 Pergamijn