Logo Pergamijn

Vacatures geplaatst door Pergamijn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Pergamijn.

Laatste vacatures

Directeur Zorg

Wil jij als ervaren zorgmanager een betekenisvolle bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van onze professionele zorgorganisatie, die letterlijk en figuurlijk bouwt aan haar toekomst? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Pergamijn is op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Directeur Zorg (36 uur)

Resultaatgerichte, daadkrachtige en ervaren people manager met een eigentijdse zorgvisie

Jouw werkomgeving

Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect. Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.

De missie van Pergamijn is: zorg op maat met een scherp oog voor zelfstandigheid waar mogelijk.

Cliënten bouwen samen met de mensen uit hun omgeving en Pergamijn aan een eigen plek in de samenleving. Pergamijn is daarin de partner van de cliënt om de ondersteuningsvragen vorm te geven. Een open en transparante houding en werkwijze typeert het partnerschap. Door goed te luisteren naar de wensen van cliënten en hun naasten geeft Pergamijn invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contact met anderen. Pergamijn is daarin een professionele partner en handelt vanuit haar hart, gelijkwaardigheid en respect.

Om invulling te geven aan haar missie kiest Pergamijn voor de rol van het zijn van specialist voor complexe langdurige zorg. De organisatie bundelt haar kennis en kunde met die van netwerkpartners om zo zorgarrangementen op maat van de cliënt te creëren. Door te groeien als netwerkorganisatie is Pergamijn in staat om een bijdrage te leveren aan sector overstijgende cliëntvraagstukken.

Pergamijn acteert binnen de dynamische wereld van de (gehandicapten)zorg. Thema's zoals kwaliteit van zorg, het vinden van voldoende gekwalificeerde werknemers en ketensamenwerkingen zijn voor Pergamijn actueel. Ook zal de aankomende periode geïnvesteerd worden in nieuwe, toekomstbestendige, huisvesting voor cliënten en de organisatie. In 2019 is er in samenspraak met veel mensen binnen de organisatie een stevig en gedragen strategisch beleidsdocument opgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan heeft betrekking op de periode van 2020 tot en met 2025 en geeft een beeld van de drie richtingen waarin Pergamijn zich wil ontwikkelen:

 1. 1. Excelleren in zorgverlening en processen
 2. 2. Ketenpartner worden voor levensloopvraagstukken
 3. 3. Productleider in Wet langdurige zorg (Wlz)

Jouw baan

Pergamijn heeft flinke ambities. Maar er moet nog veel op gang worden gebracht. De organisatie is volop in ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel hiervan is de herpositioneren, herinrichting en verdere professionalisering van de zorgorganisatie. Samen met de collega Zorgdirecteur geef je hier vorm en inhoud aan de zorgvisie van Pergamijn.

Als directeur draag je, samen met je team van zorgmanagers- en professionals (>400 medewerkers), zorg voor een optimale dagelijkse zorg voor onze cliënten. Als lid van het directieteam geef je mede richting en sturing aan het integraal management en aan de strategische koers, positie en ontwikkelingsmogelijkheden van de totale organisatie. Je ontwikkelt, implementeert en evalueert het strategisch beleid ten aanzien van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, passend binnen de besturingsvisie en gericht op de realisering van de doelstellingen van de organisatie en in het bijzonder gebaseerd op de zorgvisie. Je bent integraal verantwoordelijk voor de zorg op de locatie Pepinusbrug (Echt) en de aansturing van het Gezondheidscentrum, de gedragskundigen, de hoofdwachten en de nachtzorg[1]. Daarnaast initieer je de strategische beleidsvorming en implementatie van het zorg- en behandelbeleid en bijbehorende inrichting en borging van de advisering, facilitering en ondersteuning.

Aanvullend aan het bovenstaande zijn de belangrijkste resultaatgebieden:

levert als lid van het directieteam een bijdrage aan het beleid van Pergamijn en adviseert de Raad van Bestuur inzake strategisch beleid

geeft - binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde en goedgekeurde beleids-, kwaliteitseisen en financiële kaders - vorm en uitvoering aan het zorgbeleid van het toegewezen zorggebied en diensten

draagt eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, implementatie, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het beleid in het toegewezen zorggebied en diensten

is verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve output binnen het toegewezen zorggebied en het pakket aan diensten

is projectverantwoordelijk voor de procesgang, inzet van middelen, beheersing en realisering van de aangewezen projecten

zorgt voor en een effectieve en efficiënte organisatie en is budget- en resultaat verantwoordelijk voor de toegewezen middelen binnen het verantwoordelijkheidsgebied

representeert Pergamijn in externe samenwerkingsverbanden en netwerken

Wat bieden we?
Pergamijn is een organisatie die investeert in ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Wij bieden een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is voorlopig ingedeeld in functiegroep 75. Daarnaast biedt de Pergamijn een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden, een collectieve ziektekostenverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn. De standplaats is Echt/Sittard.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org. Voor aanvullende informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Harry Heijkens, Directeur Zorg, 06-40578197 of Frank Frissen, Manager HR, 06-30166475.

Heb je interesse?

Solliciteer dan uiterlijk 23 januari 2021 via onze website: www.werkenbijpergamijn.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure en bij indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

2 sollicitaties
161 views


11-01-2021 Pergamijn
Tijdelijke vacature medewerker zorgadvies

Pergamijn ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking: thuis of op een van haar locaties in Midden- en Zuid-Limburg. Het aanbod voor wonen, werken, daginvulling en ontspanning is gevarieerd en altijd toegespitst op de individuele cliënt. Zíjn keuzen, kansen en mogelijkheden vormen daarvoor de basis. Van daaruit geven de cliënt, mensen uit zijn omgeving én medewerkers van Pergamijn samen het leven kleur.

Tijdelijke vacature medewerker zorgadvies
6 maanden voor 24 uur per week.

Jouw werkomgeving
"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg;
 • Een contract voor 6 maanden, 24 uur per week voor tijdelijke vervanging. Afhankelijk van de situatie binnen de afdeling is een verlenging bespreekbaar.
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn; Gezien de huidige ontwikkelingen is die er (nog) niet. In afstemming met kandidaat (en afhankelijk van de competenties en vaardigheden) zal er een inwerkprogramma opgesteld worden.
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer - per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.pergamijn.org

Heb je interesse?

Denk je dat je een goede match bent, dan kun je reageren tot en met 15 januari De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 21 en vrijdag 22 januari, reageren via de website.

0 sollicitaties
151 views


08-01-2021 Pergamijn
Cliëntbegeleider

Pergamijn ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking: thuis of op een van haar locaties in Midden- en Zuid-Limburg. Het aanbod voor wonen, werken, daginvulling en ontspanning is gevarieerd en altijd toegespitst op de individuele cliënt. Zíjn keuzen, kansen en mogelijkheden vormen daarvoor de basis. Van daaruit geven de cliënt, mensen uit zijn omgeving én medewerkers van Pergamijn samen het leven kleur.

Pergamijn is voor haar cluster met cliënten met Senioren en Ernstig meervoudig beperkt (EMB), team 004, Gouverneur vd Hövellstraat te Sittard, per direct op zoek naar:

2 Cliëntbegeleider(s)

met affiniteit Senioren en EMB

25-29 uren per week

Als cliëntbegeleider werk je samen met de cliënten gericht aan het realiseren van de doelen uit het ondersteuningsplan, en begeleid en ondersteun je hen bij ADL-activiteiten, de integratie in hun verblijfsomgeving en het opzetten en onderhouden van een sociaal netwerk. Je voert zowel individuele als groepsgerichte interventies uit, afhankelijk van en gericht op de specifieke vraag van de cliënt. Je participeert in het multidisciplinair overleg en voert overleg met familie en wettelijke vertegenwoordigers op basis van partnerschap. Je begeleidt stagiaires en leerlingen en hebt een coachende rol naar

Bijzonderheden team Gouverneur vd Hövellstraat :

De locatie is gelegen in het centrum van Sittard. Samenwerken tussen de verschillende groepen is een pre. Teamleden werken op verschillende groepen binnen de Gouverneur. Ook is er een interne dagbesteding die verzorgd/gedraaid wordt door het personeel Gouverneur v.d Hövellstraat.

Binnen het complex wonen 20 cliënten, variërend in leeftijd van 43 tot 85 jaar, die zorg, begeleiding en ondersteuning nodig hebben met betrekking tot de zelfzorg, daginvulling en in het behouden / uitbreiden van hun sociale netwerk.

Een aantal cliënten maakt gebruik van een rolstoel en de daarbij behorende transferprotocollen. Tevens vinden er verpleegtechnische handelingen plaats.

Wat bieden we?

Pergamijn is een organisatie die investeert in ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Wij bieden een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in functiegroep 40. Daarnaast biedt Pergamijn een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden, een collectieve ziektekostenverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org.

Voor meer informatie over deze functie kunt u zich wenden tot mevrouw Henriette Terwint, tel:0620565699.

Heb je interesse?

Wil jij ons team komen versterken en voldoe je aan en de gestelde eisen, stuur dan je CV en motivatie, voor 5 februari via de website.
Bij indiensttreding vragen wij een VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

5 sollicitaties
71 views


08-01-2021 Pergamijn
Cliëntbegeleider Moeilijk Verstaanbaar Gedrag

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.


Cliëntbegeleider

29 uur


Jouw werkomgeving

Binnen Zwaanweg 5-7 wonen 14 cliënten. Zij hebben een verstandelijke beperking, veelal ernstig en er is sprake van comorbiditeit met psychiatrische problematiek, namelijk o.a. autismespectrumstoornis, hechtingsproblematiek. Jij komt vooral te werken op Zwaanweg 5. Op deze woning hebben een aantal cliënten een visuele beperking. De emotionele ontwikkelingsleeftijd is niet hoger dan 18 maanden. Alle cliënten vertonen moeilijk verstaanbaar gedrag wat tot uiting komt in destructief gedrag naar zichzelf in de vorm van automutilatie en/of naar materiaal, begeleiders en medecliënten.

De begeleidingsintensiteit van de doelgroep is zeer intensief gezien het lage emotionele niveau. Voor de vervulling van de basale behoeften zijn onze cliënten afhankelijk van hun begeleider en hebben ze een grote behoefte aan nabijheid en aansturing / stimulering in activiteiten. De ondersteuningsbehoefte is in eerste instantie gericht op een gevoel van basisveiligheid van daaruit wordt eventueel gewerkt aan ontwikkeling. Binnen de woning wordt ook interne dagbesteding geboden. Dagelijks is een duidelijk contrast merkbaar tussen kunnen en aankunnen wat vraagt om een voortdurende afstemming naar de cliënt toe. Uitgangspunt is 'normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig'. De relatie tussen cliënt en begeleider speelt hierbij een belangrijke rol. Binnen Zwaanweg 5-7 wordt doelgericht, ondersteunend op de individuele cliënt gewerkt, waarbij samenwerking en overleg met het team, andere betrokken disciplines en het systeem rondom de cliënt erg belangrijk is.


Jouw baan

Een betrokken en enthousiaste cliëntbegeleider. De cliënt kan rekenen op jouw oprechte aandacht. De ontwikkeling, plezier en welzijn van de cliënt staan voorop met het ondersteuningsplan als leidraad. De cliënt bij Pergamijn staat centraal en heeft zoveel als mogelijk de regie over zijn eigen ondersteuningsplan. Jij als professional gaat samen met de cliënt deze ondersteuningsvragen vorm geven. Je werkt zelfstandig, maar je doet het niet alleen! Samen met je collega's zoals een teamleider, senior cliëntbegeleider en een gedragskundige staat jullie dagelijkse werk in het teken van het welzijn van de bewoners. Daarbij gaan jullie als team voor de hoogst haalbare kwaliteit.

Het werk is dynamisch. Je kunt prioriteiten stellen als geen ander en je schakelt makkelijk tussen de verschillende werkzaamheden. Regelmatig heb je overleg met familie en wettelijke vertegenwoordigers en neem je deel in het multidisciplinair overleg. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve vaardigheden en een groot inlevingsvermogen. Met jouw positieve instelling ga je geen uitdaging uit de weg en durf je op een opbouwende manier kritisch naar jezelf en je collega's te zijn. Verder heb je een gezonde dosis humor, relativeringsvermogen en een positieve blik op het leven.

Opleiding en ervaring

 • Heb jij een afgerond diploma in de zorg op MBO-niveau 3/4 of HBO niveau?
 • Heb je ervaring in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg en/of psychiatrie?
 • Ben je bereid het vak te leren?


Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 35/40 afhankelijk van je opleiding;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, tablet, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie:

Voor nadere informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Roger Van Loo, tel. 06 20011760

Interesse:

Solliciteer dan via de website.

12 sollicitaties
80 views


24-12-2020 Pergamijn
Senior Marketing & Communicatieadviseur

Wil jij als ervaren marketing en communicatieadviseur een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze dynamische zorgorganisatie, die letterlijk en figuurlijk bouwt aan haar toekomst? Ben je graag de kartrekker van de afdeling Communicatie die haar positie verder wil versterken? Houd jij van afwisseling in je werk en kun je snel tussen werkzaamheden schakelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Pergamijn is op zoek naar kandidaten voor de functie van

Senior Marketing & Communicatieadviseur

32 - 36 uur

Jouw werkomgeving

Pergamijn ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking: thuis of op een van haar locaties in Midden- en Zuid-Limburg. Het aanbod voor wonen, werken, dag invulling en ontspanning is gevarieerd en altijd toegespitst op de individuele cliënt. De basis hiervoor wordt gevormd door de keuzen, kansen en mogelijkheden van de cliënten. Van daaruit geven de cliënt, mensen uit zijn omgeving én medewerkers van Pergamijn samen het leven kleur. De kernwaarden van Pergamijn zijn: samenwerken op basis van wederzijds respect en vertrouwen; laten zien wat je doet en doen wat je afspreekt; groeien door kennisontwikkeling; en mensen het beste uit zichzelf laten halen.

Jouw baan
Pergamijn heeft flinke ambities op communicatiegebied. Maar er moet nog veel op gang worden gebracht. De afdeling Marketing & Communicatie bestaat met jou er bij uit twee personen en ontvangt leiding van de bestuurssecretaris. Je gaat samenwerken met een collega communicatieadviseur. De organisatie is volop in ontwikkeling en dat vraagt de komende jaren veel van de afdeling. Hier staat tegenover dat er veel vrijheid is om samen met de collega adviseur te bouwen aan een goede positie van communicatie in de organisatie en daarbuiten.

 • Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het strategisch communicatiebeleid, merk en positionering van Pergamijn
 • In nauwe samenwerking met de afdeling HR geef je vorm en inhoud aan de profilering van Pergamijn op de arbeidsmarkt
 • Jij bent vanuit marketing en communicatie het aanspreekpunt voor het management. Zij kunnen bij jou terecht voor advies, begeleiding en uitwerking van strategische communicatievraagstukken. Hieronder valt ook de (externe) informatievoorziening en de positionering en profilering van onze organisatie
 • Je volgt en signaleert in- en externe ontwikkelingen op het gebied van marketing en communicatie en legt deze voor aan het management
 • Binnen het marketing en communicatie team heb je een coördinerende rol. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een efficiënte en effectieve taakverdeling
 • Je vertaalt het strategisch marketing- en communicatiebeleid naar jaarplannen en bent verantwoordelijk voor de implementatie binnen het afgesproken budget
 • Je bent verantwoordelijk voor (interne en externe) communicatie-uitingen, en zorgt voor de juiste inzet van middelen
 • Je meet, analyseert en evalueert de uitkomsten van communicatieplannen en koppelt deze terug aan het management
 • Je participeert in relevante netwerken en onderhoudt contacten met belangrijke relaties en media

  Wat bieden we?
  Pergamijn is een organisatie die investeert in ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Wij bieden een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in functiegroep 60 (min. € 3.069,- en max € 4.477,- bruto per maand, bij een 36-urige werkweek). Daarnaast biedt de Pergamijn een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden, een collectieve ziektekostenverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
  Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar. Standplaats is Sittard.

  Meer informatie
  Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org. Voor nadere informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Diana van Trigt, bestuurssecretaris, 06-148 866 88 of Thijs Korsten, HR-adviseur, 06-206 865 86.

  Heb je interesse?
  Voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan je CV én motivatie
  uiterlijk woensdag 13 januari 2021
  Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure en bij indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

9 sollicitaties
110 views


24-12-2020 Pergamijn