Logo Pergamijn

Jobs posted by Pergamijn

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Pergamijn.

Latest jobs

(assistent) Cliëntbegeleider (verzorgende IG)

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.

Op korte termijn gaat Prior 45/46 in Echt een uniek samenwerkingsverband van start waarbij de ervaringsdeskundigheid en expertise van de doelgroep EMB (ernstig meervoudig beperkt) en MVG/ASS (moeilijk verstaanbaar gedrag/autisme spectrum stoornis) worden gebundeld.

Ga jij bouwen aan dit nieuwe team?

20 tot 32 uur

Jouw werkomgeving

Als begeleider op Prior 45/46 ondersteun je zeven ouder wordende cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en licht moeilijk verstaanbaar gedrag in het realiseren van een goed leven. De doelgroep vraagt kennis en expertise op het gebied van ouder worden (Urlings, intensieve ADL ondersteuning en/of medische problematiek) en in het omgaan met licht moeilijk verstaanbaar gedrag (lichamelijke en/of verbale onrust, zoals schreeuwen en zelfverwondend gedrag). Het opmerken en interpreteren van non-verbale communicatie van de cliënt en het tijdig anticiperen, is belangrijk in het voorkomen en ombuigen van moeilijk verstaanbaar gedrag. Voorspelbaarheid, rust, regelmaat, prikkelreductie, stimulerende tijdsbesteding en belevingsgerichte zorg zijn kernwoorden.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 30/35/40 afhankelijk van je opleiding;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de functie, de cliënten of over onze organisatie? Dan kun je contact opnemen teamleider Evy Gorissen, tel 0620371287, e.gorissen@pergamijn.org (tot 29 juni) en vanaf 29 juni met gedragskundige Anne Lechner, 06-36481268, a.lechner@pergamijn.org

Heb je interesse?

Wil het team de Prior 45/46 gaan versterken en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan je CV en motivatie onder vermelding van vacaturenummer CB045-20206 hier.

De selectiegesprekken worden gehouden op locatie van Pergamijn. Voor de gesprekken op locatie zullen de actuele richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd.

Bij indiensttreding vragen wij een VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

6 applications
191 views


23-06-2020 Pergamijn
Senior cliëntbegeleider

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.

Op korte termijn gaat op Prior 45/46 in Echt een uniek samenwerkingsverband van start waarbij de ervaringsdeskundigheid en expertise van de doelgroep EMB (ernstig meervoudig beperkt) en MVG/ASS (moeilijk verstaanbaar gedrag/autisme spectrum stoornis) worden gebundeld. Voor dit team zijn wij op zoek naar een senior cliëntbegeleider die het een uitdaging vindt om deze groep en team mee in de steigers te zetten.

Ga jij bouwen aan dit nieuwe team?

28 tot 32 uur

Jouw werkomgeving

Binnen Prior 45/46 ondersteun je zeven ouder wordende cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en licht moeilijk verstaanbaar gedrag in het realiseren van een goed leven. De doelgroep vraagt kennis en expertise op het gebied van ouder worden (Urlings, intensieve ADL ondersteuning en/of medische problematiek) en in het omgaan met licht moeilijk verstaanbaar gedrag (lichamelijke en/of verbale onrust, zoals schreeuwen en zelfverwondend gedrag). Het opmerken en interpreteren van non-verbale communicatie van de cliënt en het tijdig anticiperen, is belangrijk in het voorkomen en ombuigen van moeilijk verstaanbaar gedrag. Voorspelbaarheid, rust, regelmaat, prikkelreductie, stimulerende tijdsbesteding en belevingsgerichte zorg zijn kernwoorden.
Het team waarin je komt werken is een nieuw samengesteld team dat bestaat uit 7 fte.


Wat ga je doen?

Als senior cliëntbegeleider werk je nauw samen met het multidisciplinaire team aan de totstandkoming van de ondersteuningsplannen, je coordineert diverse activiteiten met betrekking tot de uitvoering van de ondersteuningsplannen, je ondersteunt bewoners bij ADL-activiteiten en neemt hun verzorging over waar nodig, zorgt voor een passende invulling van de dag en het opzetten en onderhouden van een sociaal netwerk. Je voert zowel individuele als groepsinterventies uit, afhankelijk van en gericht op de specifieke vraag van de cliënt. Je participeert in het multidiscilpinair overleg en bent aanspreekpunt voor familie en wettelijk vertegenwoordigers voor vragen over het ondersteuningsplan. De contacten met familie vinden plaats op basis van partnerschap. Je hebt een coachende rol naar collega`s bij het realiseren van doelen uit het ondersteuningsplan. In deze functie krijg je te maken met uitdagende zorgvragen rondom de bewoner als diens systeem.


Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 45;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de functie, de cliënten of over onze organisatie? Dan kun je contact opnemen teamleider Evy Gorissen, tel 0620371287, e.gorissen@pergamijn.org (tot 29 juni) en vanaf 29 juni met gedragskundige Anne Lechner, 06-36481268, a.lechner@pergamijn.org

Heb je interesse?

Wil het team de Prior 45/46 gaan versterken en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan je CV en motivatie onder vermelding van vacaturenummer SCB045-20206.

De selectiegesprekken worden gehouden op locatie van Pergamijn. Voor de gesprekken op locatie zullen de actuele richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd.

Bij indiensttreding vragen wij een VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

10 applications
200 views


23-06-2020 Pergamijn
Cliëntbegeleider cluster Moeilijk Verstaanbaar Gedrag te Echt

Pergamijn ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking: thuis of op een van haar locaties in Midden- en Zuid-Limburg. Het aanbod voor wonen, werken, dag invulling en ontspanning is gevarieerd en altijd toegespitst op de individuele cliënt. Zíjn keuzen, kansen en mogelijkheden vormen daarvoor de basis. Van daaruit geven de cliënt, mensen uit zijn omgeving én medewerkers van Pergamijn samen het leven kleur. De kernwaarden van Pergamijn zijn: samenwerken op basis van wederzijds respect en vertrouwen; laten zien wat je doet en doen wat je afspreekt; groeien door kennisontwikkeling; en mensen het beste uit zichzelf laten halen.

Cliëntbegeleider

MVG/ASS

28-32 uur

Jouw werkomgeving

De bewoners zijn allen bekend met een verstandelijke beperking, variërend van matig tot (zeer) ernstig en daarnaast comorbiditeit met psychiatrische problematiek, zoals autismespectrumstoornis, hechtingsproblematiek etc. De sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd is bij deze doelgroep niet hoger dan 18 maanden.

Er is dagelijks een zeer duidelijk contrast merkbaar tussen kunnen en aankunnen. De mate van het aankunnen op een bepaald moment bepaalt de mate van het kunnen. De bewoners kunnen moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen wanneer hun wereld door interne of externe factoren verstoord wordt. Dat kan zich uiten in fysieke agressie naar de omgeving en/of automutilatie.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 35/40 afhankelijk van je opleiding;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, tablet, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie:

Voor nadere informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Roger Van Loo, tel.nr 06 20011760, r.vanloo@pergamijn.org

Heb je interesse?

Wil jij ons team komen versterken en voldoe je aan en de gestelde eisen, stuur dan je CV en motivatie - onder vermelding van vacaturenummer CB031-202006 naar job.yb7ms@pergamijn.recruitee.com

5 applications
41 views


23-06-2020 Pergamijn
Teamleider cluster Licht Verstandelijke Beperkt

"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect." Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.

Teamleider cluster Licht Verstandelijk Beperkt

36 uur

Jouw werkomgeving

Binnen het cluster Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) zoeken we een gedreven teamleider voor een tot twee woningen. Alle woningen binnen ons cluster zijn buitenlocaties. Onze cliënten wonen allen in de wijk en maken onderdeel uit van deze wijk.

De cliënten hebben allemaal een lichte verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met een autismestoornis, aanverwante psychiatrische/psychosociale problematiek(en) of gedragsproblematiek.

Een open en cliëntgerichte houding en het betekenis kunnen geven aan het gedrag van de cliënt en van het eigen functioneren zijn daarbij erg belangrijk. Jij als teamleider faciliteert en ondersteunt de medewerkers om hieraan goed invulling te kunnen geven en zo de doelstellingen te behalen.

De functie

Je bent voor jouw team(s) integraal eindverantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen op het gebied van kwaliteit en continuïteit van de zorg, ontwikkeling van de individuele medewerkers en het team én het financieel resultaat. Je werkt nauw samen met de gedragskundige, senior cliëntbegeleiders en de interne adviseurs.
Je weet wat cliënten en wettelijk vertegenwoordigers belangrijk vinden op het gebied van de kwaliteit van zorg. Je bent degene, die dit realiseert binnen de financiële kaders. Je stuurt een team/ twee teams aan, die in totaal uit circa twintig tot dertig medewerkers bestaan. Als verbindende factor ben je in staat om richting, ruimte en vertrouwen te geven zodat het team de doelstellingen kan behalen. Je zorgt ervoor dat de teambezetting kwalitatief en kwantitatief op orde is.

De verzuimbegeleiding en uitvoering geven aan arbobeleid behoren ook tot je takenpakket. Daarnaast draag je samen met je collega-teamleiders bij aan de verdere ontwikkeling van het cluster door kansen te signaleren en verbetervoorstellen te doen.

Tevens neem je - in samenspraak met je collega teamleiders en het clustermanagement - deel aan projecten.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 55 (min. € 2.662,= en max € 3.928,=).
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org of neem contact op met Sharon Sneevliet, HR adviseur tel: 06-45265654 of s.sneevliet@pergamijn.org.

Heb je interesse?

Voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan je CV en motivatie - onder vermelding van vacaturenummer TLLVB-20205- naar job.bytnw@pergamijn.recruitee.com.

15 applications
167 views


03-06-2020 Pergamijn
Cliëntbegeleider cluster Ernstig Meervoudig Beperkt- Senioren

Pergamijn ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking: thuis of op een van haar locaties in Midden- en Zuid-Limburg. Het aanbod voor wonen, werken, dag invulling en ontspanning is gevarieerd en altijd toegespitst op de individuele cliënt. Zíjn keuzen, kansen en mogelijkheden vormen daarvoor de basis. Van daaruit geven de cliënt, mensen uit zijn omgeving én medewerkers van Pergamijn samen het leven kleur. De kernwaarden van Pergamijn zijn: samenwerken op basis van wederzijds respect en vertrouwen; laten zien wat je doet en doen wat je afspreekt; groeien door kennisontwikkeling; en mensen het beste uit zichzelf laten halen.

Pergamijn is voor haar cluster EMB-Senioren locatie Hofakker te Echt, per direct op zoek naar een

Cliëntbegeleider

25,2- 27 uur

Jouw werkomgeving

De locatie Hofakker is gelegen in het centrum van Echt en behoort tot het cluster Senioren-EMB.

Binnen het complex wonen 16 cliënten, variërend in leeftijd van 50 tot 85 jaar, die zorg, begeleiding en ondersteuning nodig hebben met betrekking tot de zelfzorg, dag invulling en in het behouden en uitbreiden van hun sociale netwerk.

Een aantal cliënten maakt gebruik van een rolstoel en de daarbij behorende transferprotocollen. Tevens wordt er van je verwacht dat je verpleegtechnische handelingen gaat verrichten.

Een aantal methodieken die veelvuldig zullen worden toegepast zijn: methode Urlings, warme zorg, fenomenologische benadering, positieve bevestiging en PDL.

Een collega aan het woord:

"Voor onze cliënten is sfeer heel belangrijk. De bewoners zijn allemaal heel erg verschillend en het is een uitdaging om ze goed te leren kennen, maar de blikken in hun ogen spreken boekdelen. Het geeft mij een super gevoel als ik in de ochtend bij een bewoner de slaapkamer in kom lopen en de ogen beginnen te twinkelen. Daar doe ik het voor!" Jamie van Mölken, cluster EMB-Senioren.

Jouw Baan

Wij zoeken een betrokken en enthousiaste cliënt begeleider. De cliënt kan rekenen op jouw oprechte aandacht. De ontwikkeling, plezier en welzijn van de cliënt staan voorop met het ondersteuningsplan als leidraad. De cliënt bij Pergamijn staat centraal en heeft zoveel als mogelijk de regie over zijn eigen ondersteuningsplan. Jij als professional gaat samen met de cliënt deze ondersteuningsvragen vorm geven. Je werkt zelfstandig, maar je doet het niet alleen! Samen met je collega's zoals een teamleider, senior cliëntbegeleider en een gedragskundige staat jullie dagelijkse werk in het teken van het welzijn van de bewoners. Daarbij gaan jullie als team voor de hoogst haalbare kwaliteit.

Het werk is dynamisch. Je kunt prioriteiten stellen als geen ander en je schakelt makkelijk tussen de verschillende werkzaamheden. Regelmatig heb je overleg met familie en wettelijke vertegenwoordigers en neem je deel in het multidisciplinair overleg. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve vaardigheden en een groot inlevingsvermogen. Met jouw positieve instelling ga je geen uitdaging uit de weg en durf je op een opbouwende manier kritisch naar jezelf en je collega's te zijn. Verder heb je een gezonde dosis humor, relativeringsvermogen en een positieve blik op het leven.

Wat bieden we?

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:

 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 35/40 afhankelijk van je opleiding;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, tablet, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org. Voor meer informatie over deze functie kunt u zich wenden tot Marjo Janssen tel: 06-57542495

Re-integratie kandidaten, eventueel boventallige medewerkers evenals interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de procedure

3 applications
32 views


03-06-2020 Pergamijn