Logo Maastricht UMC+

Vacatures geplaatst door Maastricht UMC+

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Maastricht UMC+.

Laatste vacatures

Medisch Specialist Maag, Darm en Leverarts

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste MDL-arts met expertise in de MDL-oncologie en geavanceerde endoscopie. Ervaring in oncologisch/endoscopisch wetenschappelijk onderzoek is gewenst. Je gaat je bezighouden met de MDL-oncologische zorg op colorectaal- en HPB-gebied, samen met een vaste MDL-collega. Je verricht diagnostische en therapeutische colonoscopieën en participeert in de geavanceerde endoscopische interventies.
Je bent een teamspeler die niet alleen gemotiveerd is om wetenschappelijk onderzoek op oncologie en endoscopie gebied te initiëren en uit te bouwen, maar ook om studenten en AIOS op te leiden en bij te dragen aan de algemene zorg voor patiënten in ons ziekenhuis.

3 sollicitaties
10 views


20-09-2019 RVE Beschouwend en Centrum voor Chronische Ziekten
Doktersassistent Poli Oogheelkunde

Tot je taken behoren de ondersteuning van de spreekuren en het voorbereiden van dan wel assisteren bij behandelingen en verrichtingen. In de behandelkamer voer je metingen en handelingen uit die door de arts als voorbereiding op het consult zijn aangegeven. Je maakt deel uit van het team van het Staarcentrum, waar je metingen doet die van belang zijn voor de voorbereiding van de staaroperatie door de arts. Je ondersteunt de oogartsen bij laserbehandelingen en op de Poliklinische OK. Je verricht baliewerkzaamheden, beantwoordt telefonische vragen, maakt afspraken en assisteert bij de postverwerking.

2 sollicitaties
33 views


19-09-2019 RVE Operatieve Geneeskunde
Kwartiermaker Integraal Capaciteitsmanagement

De kwartiermaker ICM werkt, samen met een projectteam, scenario's uit voor de inrichting van de ICM-organisatie in het MUMC+ en doet een voorstel tot implementatie en bereid deze voor op de benoemde resultaatgebieden:

  1. visie en strategie;
  2. organisatie en implementatie Integraal Capaciteitsmanagement binnen het MUMC+;
  3. leiderschap en personeel;
  4. patiëntenzorg;
  5. zorg- en bedrijfsondersteuning;
  6. onderzoek;
  7. onderwijs en opleiding.

Bij de uitwerking gaat het projectteam uit van bestaande initiatieven binnen het MUMC+, ervaringen van andere ziekenhuizen en wetenschappelijk onderzoek. Het doel is de verdeling van capaciteiten te realiseren en verbeteren door een optimale afstemming en verbinding van de zorgvraag en het aanbod van zorg over het gehele zorgpad dat een patiënt doorloopt in het MUMC+.

De kwartiermaker ICM heeft de uitdagende opdracht om in een politiek krachtenveld binnen een redelijk kort tijdsbestek te bouwen aan een optimale ICM-organisatie en de implementatie daarvan in de organisatie.

2 sollicitaties
74 views


19-09-2019 Maastricht UMC+
Directeur Verpleegkunde

De directeur Verpleegkunde heeft tot doel de positie van de verpleegkundigen te versterken, consistent de standaarden voor verpleegkundige patiëntenzorg na te volgen en daarmee de kwaliteit van de zorg te verhogen. De directeur Verpleegkunde streeft ook naar een verpleegkundige omgeving waar uitstekende zorg en onderzoek wordt gerealiseerd en de patiënten veilig, op het juiste moment en succesvol worden verzorgd. Ook vervult de directeur Verpleegkunde een expertfunctie door advies te geven over kwaliteit, veiligheid en standaarden voor verpleegkundige zorg, procedures, werkprocessen en het onderwijs voor en opleiden tot verpleegkundigen.

De directeur Verpleegkunde richt zich op het initiëren, ontwikkelen, implementeren, borgen en toetsen van alle activiteiten behorende tot de drie kerntaken binnen het verpleegkundig domein:

  • patiëntenzorg en de organisatie van verpleegkundige zorg
  • onderwijs en opleiding
  • verplegingswetenschappelijk onderzoek (VWO).

De directeur Verpleegkunde geeft direct leiding aan de vakgroep Verpleegkunde bestaande uit de stafgroep verpleging (van de voormalige RVE Patiënt & Zorg), het plus team en de talent pool. De directeur Verpleegkunde is voorzitter van het Verpleegkundig Hoofden Overleg (VHO) en het Polikliniek Leiders Overleg (PLO) en is overlegpartner van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR).

2 sollicitaties
69 views


19-09-2019 Maastricht UMC+
Arts Assistent in opleiding tot Oogarts

Oogheelkunde is een vakgebied met zowel beschouwende als chirurgische aspecten, die de pathologie en de heelkunde van het oog, de orbita en de oogleden omvatten. Daarnaast heeft oogheelkunde raakvlakken met de neurologie, interne geneeskunde, chirurgie en KNO. Oogheelkundige werkzaamheden worden vooral poliklinisch of in dagbehandeling gedaan. Daardoor is er een grote patiëntenpopulatie en zijn er veel patiëntencontacten.
In Nederland wordt elke AIOS opgeleid tot oogchirurg. Om oogchirurg te kunnen worden is een goede handvaardigheid vereist (met een stabiele hand om microchirurgische ingrepen te kunnen verrichten), en is hiernaast perfect dieptezien noodzakelijk. Oogheelkunde wordt in toenemende mate een technisch vak, voor zowel de diagnostische als chirurgische kant van het vak. Daarom is een goed gevoel voor techniek vereist.
De structuur van de opleiding bestaat uit 10 thema’s (zie website KNMG). Wetenschappelijk onderzoek verrichten tijdens de opleiding is mogelijk.

2 sollicitaties
18 views


19-09-2019 RVE Operatieve Geneeskunde