Logo Maastricht UMC+

Vacatures geplaatst door Maastricht UMC+

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Maastricht UMC+.

Laatste vacatures

Verpleegkundige Polikliniek Dermatologie & Plastische Chirurgie

Als verpleegkundige assisteer je tijdens de operatieve ingrepen. voert zelfstandig verpleegkundig spreekuur, assisteert en begeleidt de spreekuren, onderzoeken en ingrepen. Bent inzetbaar bij alle voorkomende verpleegkundige spreekuren.
Roulerend word je ingezet bij de poli dermatologie en de poli plastische chirurgie, we werken met ondersteuning op de kamers zelf. Je helpt bij de ondersteuning van de POK/Mohs, laserbehandelingen en de algemene spreekuren. Daarnaast ondersteun je bij onder andere wondzorg, zwachtelen en het afnemen van biopten.

0 sollicitaties
41 views


04-03-2021 Oncologie Centrum
Verpleegkundige Chirurgische/Oncologische verpleegafdeling

Als verpleegkundige werk je nauw samen met de artsen van de diverse specialismen en heb je een coördinerende rol. Je bent in staat tot klinisch redeneren en past in je communicatie de SBAR toe. Naast je coördinerende taken voer je ook verpleegtechnische en verzorgende werkzaamheden uit. Ook houd je de ontwikkelingen in de zorg en in de organisatie bij en speelt daarop in. Je begeleidt collega’s en leerlingen bij de uitvoering van hun zorgtaken. Daarbij bewaak je de kwaliteit van zorg. Je voert regelmatig overleg met collega's en andere professionals. Je geeft voorlichting op het gebied van preventie aan zowel patiënten als hun familie en leert hoe ze zelfstandig de effecten van hun ziekte kunnen terugdringen.

0 sollicitaties
8 views


04-03-2021 Oncologie Centrum
Chief Information Security Officer (CISO)

Wij zijn op zoek naar een ervaren CISO met een bewezen trackrecord die in staat is om de Security Organisatie binnen het MUMC verder vorm te geven. Als Chief Information Security Officer (CISO) ontwikkel je strategie en beleid op het gebied van informatieveiligheid en zie je toe op de implementatie van informatiebeveiliging. Je bent in staat om risicoanalyses te begeleiden en overwogen maatregelen toe te passen. Daarbij zoek je de juiste balans tussen beveiligingseisen en de uitvoering van de primaire processen. Het spreekt voor zich dat je je thuis voelt in het toepassen van nationale en internationale wetgeving, normen en standaarden op het gebied van security, privacy en risicomanagement. Het doel van de functie is het zorgdragen voor een samenhangend pakket van maatregelen ter waarborging van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie binnen het ziekenhuis.

De taken van de Chief Information Security Officer (CISO) zijn in hoofdlijnen:

 • Ontwerpen, implementeren en bijhouden van het Informatiebeveiligingsbeleid;
 • Implementeren van een Informatie security functie met aandacht voor mensen, proces en technologie;
 • Definiëren en implementeren van informatiebeveiligingsprocessen met bijbehorende procescontroles;
 • Coördinereren en adviseren rondom het oplossen en mitigeren van (high impact) beveiligingsincidenten.
  Wanneer van toepassing, ondersteunen en/of uitvoeren van forensisch onderzoek uit;
 • Verzorgen van "security awareness" binnen de organisatie en bij externen in coördinatie met de Universiteit Maastricht;
 • Verzorgen van securitytrainingen voor zowel technische als niet-technische collega's;
 • Uitvoeren van risicoassessments en rapporteren over bevindingen. Indien nodig projecten aansturen om risico's te mitigeren.
 • Blijft op de hoogte rondom dreiging zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Gebruikt zowel eigen netwerk als die van het ziekenhuis om nieuwe dreiging voor te zijn, en stemt maatregelen daar op af;
 • Regievoering voor beveiligingscontroles: e.g. pentesten, red teaming, etc.;
 • Regievoering voor ISO27000 en NEN7510 compliance en auditing;
 • Verantwoordelijk voor jaarlijkse securityrapportages en jaarplanning voor de afdeling, inclusief bewaking van het budget.
 • Aanspreekpunt voor personen en instanties binnen én buiten het ziekenhuis voor informatiebeveiligings- en privacyzaken. Vertegenwoordiger van het ziekenhuis in relevante gremia (NFU, SURF, etc.);
 • Voorzitter CERT-team binnen het Ziekenhuis.

0 sollicitaties
0 views


01-03-2021 Servicebedrijf Medische Instrumentatie en Informatie Technologie
P&O Adviseur MUMC+ Herstelzorg

Je werkt intensief samen met de verantwoordelijke managers en adviseert en ondersteunt (gevraagd en ongevraagd) de organisatie met het personeelsbeleid. Je bereidt relevante beleidsvoorstellen voor, passend binnen het beleid van de organisatie en vertaalt nieuwe wet- en regelgeving naar beleid. Je draagt oplossingen aan in geval van problemen en knelpunten bij de uitvoering. Je bent vraagbaak en aanspreekpunt op het gebied van de CAO VVT en verzuimmanagement. Je functioneert in hoge mate zelfstandig. Je bent professioneel verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het werk en de organisatie ervan.
Je werkt op dit moment in het kader van de COVID maatregelen voornamelijk vanuit thuis. Gemiddeld zul je 1 dag per week op locatie zijn.

1 sollicitatie
45 views


24-02-2021 Maastricht UMC+
Verpleegkundigen Hart+Vaat Centrum

Op verpleegafdeling D4 verpleeg je patiënten die zijn opgenomen voor een hartoperatie of een cardiologische interventie. Je bent verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van patiënten voorafgaand aan de ingreep. Dit doe je door patiënten voorlichting te geven zowel op de polikliniek als bij opname op de afdeling. Tevens informeer je de patiënt over de gang van zaken rondom de operatie of ingreep en het verblijf op de afdeling. Als verpleegkundige coördineer je de zorg rondom de aan jouw toegewezen patiënten. Je bewaakt de vitale parameters en verleent de zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt. Je werkt hierbij nauw samen met medici en paramedici. Samen met de arts doe je visite aan het bed en betrekt de patiënt bij het zorgplan. Op onze afdeling vinden wij patiëntparticipatie namelijk erg belangrijk. Het is belangrijk dat je jouw patiënten goed observeert, zodat je de juiste informatie kan overdragen naar artsen en collega’s. Kortom; jij bent de spin in het web voor zowel de patiënt als voor je collega's! Je voert ook regelmatig familiegesprekken waarin je de familie van de patiënt uitlegt hoe het met de gezondheid van de patiënt gaat.
Daarnaast begeleid je verpleegkundigen in opleiding en lever je een actieve bijdrage aan de bevordering van de kwaliteit en veiligheid met betrekking tot de zorgprocessen en ontwikkeling van het verpleegkundig vakgebied.

Je kunt flexibel worden ingezet op verschillende afdelingen binnen het Hart- en Vaatcentrum. Bij drukte helpen we elkaar uit. We hebben namelijk hart voor de zorg en hart voor elkaar! Voor jou betekent dit dat je de mogelijkheid krijgt om jezelf op verschillende gebieden te ontwikkelen. Een baan in het Hart- en Vaatcentrum is dus geen eindstation maar het begin van een mooie carrière.

0 sollicitaties
34 views


22-02-2021 Hart+Vaat Centrum