Logo Maastricht UMC+

Vacatures geplaatst door Maastricht UMC+

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Maastricht UMC+.

Laatste vacatures

Unitleider Poli Orthopedie

Op de polikliniek Orthopedie vinden de spreekuren van de artsen plaats. Dat maakt dat de polikliniek een dynamisch karakter heeft. De unitleider stuurt de doktersassistenten en de administratief medewerkers van de polikliniek aan en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Je vertaalt strategisch beleid vanuit het Centrum voor Bewegen naar tactisch en operationeel beleid.

De medewerkers zijn met name bezig met het plannen van afspraken voor consulten en onderzoeken op basis van algemene richtlijnen. Daarnaast verwerken zij de medisch inhoudelijke vragen via de telefoon en mail en handelen de daaruit voortkomende werkzaamheden af. De doktersassistenten worden ingezet op de behandelkamers en dragen ook bij aan de uitvoering van de administratieve taken.

De unitleider is ervoor verantwoordelijk dat de doktersassistenten en administratief medewerkers hun taken goed kunnen uitvoeren. Hij/zij stimuleert kennisontwikkeling, en zorgt voor optimale werkomstandigheden. Hij/zij signaleert knelpunten en bespreekt deze met de leidinggevenden. Zij/hij is verantwoordelijk voor een adequate personeelsplanning, in het bijzonder ook voor de vakantieplanning van de medewerkers.

0 sollicitaties
0 views


30-05-2023 Centrum voor Bewegen
Doktersassistent Operatiekamers Oogheelkunde

De werkzaamheden die jij gaat uitvoeren op de OK zijn:

  • Het omlopen tijdens de oogheelkundige operaties en als medewerker t.b.v. de opdekruimte;
  • Meehelpen bij de voorbereiding van de OK-programma's.

Ook kun je worden ingezet t.b.v. de holding waar de patiënten worden voorbereid op de operatie.

1 sollicitatie
0 views


30-05-2023 University Eye Center Maastricht
Baliemedewerker/ Planner Endoscopie

Ben jij dé enthousiaste medewerker met ervaring in administratieve werkzaamheden en krijg je energie van plannen en oplossingen zoeken? Dan zoeken wij…jou!

Als baliemedewerker/planner binnen de Endoscopie ben jij het eerst aanspreekpunt voor de patiënten en andere professionals en werkt nauw samen met de Endoscopie verpleegkundigen en artsen. Je geeft uitleg aan patiënten over de voorbereidingen en leefregels ten aan zien van de geplande onderzoeken.
Je bent verantwoordelijk voor de planning van de functie- en behandelkamers van de Endoscopie afdeling. Je draagt zorg voor het plannen van de patiënten en doet dit vaak in overleg met andere disciplines.
Je denkt na over het logistieke traject en stuurt pro- actief in de planning van de onderzoeken en de benodigde materialen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verwerken van het planbord, maakt en koppelt dag-roosters aan het planningssysteem en denkt mee over verbeteringen in de planning.
Uiteraard ga je vertrouwelijk om met de patiëntengegevens.
Als vraagbaak van de afdeling ben je in staat om de vragen die je niet kunt beantwoorden door te leiden naar de juiste personen. Buiten de algemene administratieve zaken neem je deel aan en notuleer je het werkoverleg.

1 sollicitatie
60 views


25-05-2023 Centrum voor Chronische Zieken
Cardio-thoracaal Chirurg

Als cardio-thoracaal chirurg neem je naast algemene zorgtaken zoveel mogelijk deel aan specifieke, topreferente activiteiten. De afdeling heeft opleidingsbevoegdheid voor het specialisme Cardio-thoracale Chirurgie. Je levert een bijdrage aan de opleiding van arts-assistenten en aan het onderwijs-/onderzoeksprogramma van de vakgroep. Je krijgt expliciet de mogelijkheid je expertise in nieuwe facetten van het cardio-thoracaal chirurgisch vak uit te breiden.

1 sollicitatie
2 views


25-05-2023 Hart+Vaat Centrum
Bioinformaticus / Data Scientist

Wij bieden een voltijd aanstelling als Bioinformaticus / Data-scientist bij de afdeling MMI. De hoofdtaak van de functie is het inrichten/faciliteren, uitvoeren en superviseren van complexe analyses ten behoeve van bovengenoemde vraagstellingen in het kader van diagnostiek, epidemiologie, business intelligence en wetenschappelijk onderzoek. Dit behelst o.a. het opzetten/inrichten van sequentieanalyse-pijplijnen, ontsluiten van data (m.b.v. SQL en/of andere gangbare systemen), onderhoud van bestaande Bio-IT tools, filteren, matchen en herstructureren van data, opstellen van rapportages en het maken van dashboards. Andere taken bestaan uit bijspringen bij andere ICT-gerelateerde zaken zoals vraagbaak voor ICT-problemen en het bieden van ad-hoc ICT-oplossingen wanneer de situatie daar om vraagt. De taken zullen breed zijn, maar translationeel van karakter, om nieuwe applicaties voor de patiëntenzorg te automatiseren en resultaten te verwerken voor toepassing bij toekomstige diagnostiek.

Je werkt nauw samen met de staf van MMI, waaronder de Medisch Moleculair Microbiologen en de medisch specialisten op het gebied van microbiologie en infectieziekten.

2 sollicitaties
5 views


24-05-2023 Expertise-eenheid Diagnostiek & Advies