Logo Maastricht UMC+

Vacatures geplaatst door Maastricht UMC+

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Maastricht UMC+.

Laatste vacatures

Medewerker Trombosedienst

Als Medewerker Trombosedienst verricht je werkzaamheden voor de trombosedienst, de polikliniek en aan huis ten aanzien van monsterverzameling (bloedafname) en monstervoorbereiding. Je verzamelt gegevens ten aanzien van intercurrente ziekten en andere zaken van belang voor de instelling op antistollings-medicatie. Ook geef je voorlichting aan patiënten over de antistollingsbehandeling. Je fungeert als schakel tussen de trombosedienst en de patiënt.
Voor nieuwe Medewerkers Trombosedienst is er een inwerk- en opleidingsplan ontwikkeld met betrekking tot de specifieke werkzaamheden binnen de Trombosedienst.

4 sollicitaties
64 views


17-01-2020 Hart + Vaat Centrum
Doktersassistent Poli Oogheelkunde

Tot je taken behoren de ondersteuning van de spreekuren en het voorbereiden van dan wel assisteren bij behandelingen en verrichtingen. In de behandelkamer voer je metingen en handelingen uit die door de arts als voorbereiding op het consult zijn aangegeven. Je maakt deel uit van het team van het Staarcentrum, waar je metingen doet die van belang zijn voor de voorbereiding van de staaroperatie door de arts. Je ondersteunt de oogartsen bij laserbehandelingen en op de Poliklinische OK. Je verricht baliewerkzaamheden, beantwoordt telefonische vragen, maakt afspraken en assisteert bij de postverwerking.

4 sollicitaties
40 views


17-01-2020 RVE Operatieve Geneeskunde
Arts Assistent in opleiding tot Oogarts

Oogheelkunde is een vakgebied met zowel beschouwende als chirurgische aspecten, die de pathologie en de heelkunde van het oog, de orbita en de oogleden omvatten. Daarnaast heeft oogheelkunde raakvlakken met de neurologie, interne geneeskunde, chirurgie en KNO. Oogheelkundige werkzaamheden worden vooral poliklinisch of in dagbehandeling gedaan. Daardoor is er een grote patiëntenpopulatie en zijn er veel patiëntencontacten.
In Nederland wordt elke AIOS opgeleid tot oogchirurg. Om oogchirurg te kunnen worden is een goede handvaardigheid vereist (met een stabiele hand om microchirurgische ingrepen te kunnen verrichten), en is hiernaast perfect dieptezien noodzakelijk. Oogheelkunde wordt in toenemende mate een technisch vak, voor zowel de diagnostische als chirurgische kant van het vak. Daarom is een goed gevoel voor techniek vereist.
De structuur van de opleiding bestaat uit 10 thema's (zie website KNMG). Wetenschappelijk onderzoek verrichten tijdens de opleiding is mogelijk.

4 sollicitaties
3 views


15-01-2020 RVE Operatieve Geneeskunde
Regiomanager Neurochirurgie

Als regiomanager draag je zorg voor een efficiënte en effectieve organisatie van de bedrijfsvoering van de Medische Afdeling Neurochirurgie rekening houdend met de afspraken per ziekenhuis (in totaal zes ziekenhuizen).
Als regiomanager ben je het overkoepelende aanspreekpunt voor de office managers van deze ziekenhuizen en ben je verantwoordelijk voor het implementeren van verbeterde werkwijzen en het verbeteren van regionale samenwerking. Je verzamelt en analyseert ken- en stuurgetallen met betrekking tot productie, kwaliteit en patiënttevredenheid en presenteert deze in dashboards. Je evalueert bestaande bedrijfsprocessen en doet verbetervoorstellen en implementeert verbeterde bedrijfsprocessen in samenwerking met locatiemanagers. Daarnaast begeleid je de locatiemanagers en medewerkers op de verschillende locaties bij het gebruik van managementinformatie, dashboards en toepassing van nieuwe bedrijfsprocessen.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de diverse beleidsmedewerkers, op zowel personeel- als financieel vlak, in het ziekenhuis Maastricht en voor de beleidsmedewerkers van onze regio ziekenhuizen, waar je ook betrokken zult zijn bij de reguliere overleggen van de diverse managementteams. Verder geef je leiding aan de medewerkers van ons secretariaat, in samenwerking met het dagelijks bestuur van de afdeling. Je draagt zorg voor de uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid en je beheert het personele- en materiele budget in nauw overleg met het afdelingshoofd.

8 sollicitaties
55 views


14-01-2020 Hersen + Zenuw Centrum
Zorgassistent Chirurgische verpleegafdeling

Je verricht op zelfstandige wijze alle voorkomende niet-verpleegkundige werkzaamheden zoals het ondersteunen bij de ADL zorg aan patiënten, ondersteuning bij het aanbieden van voeding, schoonmaken en opruimen van apparatuur en andere materialen, het opruimen en reinigen van de dienst- en voorraadruimte. Je vult de voorraden bij en transporteert spullen, materialen en/of monsters van en naar andere afdelingen.

10 sollicitaties
92 views


14-01-2020 Vrouw, Moeder & Kind Centrum