Logo Maastricht UMC+

Vacatures geplaatst door Maastricht UMC+

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Maastricht UMC+.

Laatste vacatures

Medium Care Verpleegkundige Neurologie & Neurochirurgie

Als verpleegkundige binnen de afdeling neurologie en neurochirurgie ben je verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorg van opname tot ontslag voor de aan jou toegewezen patiënten. Je werkt in een multidisciplinair team, voor een patiëntenpopulatie met diverse uiteenlopende ziektebeelden. Je voert zelfstandig alle voorkomende verpleegtechnische handelingen uit en coördineert de zorg voor de patiënt. Je begeleidt de aanwezige leerling-verpleegkundigen en stagiaires. Daarnaast is psychosociale begeleiding van patiënten en familie een belangrijk aspect van jouw werk. Je werkt met mensen die moeilijk kunnen communiceren en die cognitieve beperkingen hebben. Je moet je goed kunnen inleven in de patiënt.

Om elke patiënt de best mogelijke zorg te kunnen bieden, wordt regelmatig een beroep gedaan op jouw creativiteit en flexibiliteit. Je bent mede verantwoordelijk voor het leerklimaat waarbinnen verpleegkundigen in opleiding en andere stagiaires hun leerproces gestalte kunnen geven. Eigen initiatief tot het verbeteren van kwaliteit wordt zeer op prijs gesteld. Hiernaast ben je in staat te participeren in werkgroepen en afdelingsbesprekingen.

0 sollicitaties
3 views


07-07-2020 Hersen + Zenuw Centrum
Secretaresse Interne Geneeskunde

Wij zoeken een organisatietalent die resultaat -en doelgericht is. Iemand die in een oogopslag ziet wat nodig is, stressbestendig is, en die niet bang is voor nieuwe ontwikkelingen, maar deze als een uitdaging ziet.
Als secretaresse draag jij, samen met collega's, zorg voor het uitvoeren van alle voorkomende secretariële werkzaamheden in een multidisciplinaire omgeving.
Zoals:

  • Secretariële ondersteuning;
  • Verwerken van patiënten brieven;
  • Beheren van complex agenda- en mailboxbeheer en telefoonbehandeling;
  • Voorbereiden en verwerken van (vergader)stukken en logistiek rondom vergaderingen;
  • Wekelijks notuleren van stafoverleg en het bewaken van actiepunten;
  • Zorgdragen van correspondentie;
  • Beheer vertrouwelijke informatie;
  • Verstrekken van telefonische inlichtingen van algemene aard en/of doorverwijzingen.

1 sollicitatie
17 views


07-07-2020 Hersen en Zenuw Centrum
Consultant P&O

Wil je deze functie succesvol kunnen uitoefenen dan ben je een vakvolwassen en zelfstandig adviseur die op het gebied van complexe organisatievraagstukken en P&O-thema’s in de afgelopen jaren zijn sporen bewezen heeft. Tegelijkertijd beschik je zowel vakinhoudelijk maar ook qua persoonlijkheid over het vermogen om te fungeren als sparringpartner voor de Directeur P&O, de Raad van Bestuur, medezeggenschapsorganen, vakbonden en de decentrale P&O adviseurs.
Je beschikt over strategisch/ tactisch inzicht en je bent in staat om de organisatie doelstellingen en gevoelige politieke onderwerpen op professionele wijze te vertalen naar beleidsmatige thema’s en werkprocessen. En daar waar nodig weet je die ook om te zetten in concrete uitvoering(-svereisten).
Een belangrijk thema waar we in de komende tijd mee aan de slag gaan is de (ver-)marketing van het Servicebedrijf Personeel & Organisatie en het vinden van de juiste communicatieve invalshoeken bij de diensten die we leveren. Als consultant P&O sta je niet alleen voor het advies dat je als professional geeft, je draagt ook bij aan het creëren van draagvlak daarvoor. Op deze manier ben je een spil in het imago van het Servicebedrijf Personeel & Organisatie.

Als consultant P&O heb je een duale taak. Je bent primair verbonden aan het (centrale) servicebedrijf P&O. Vanuit die hoedanigheid adviseer je de directies op het vlak van strategisch/tactische HR-thema’s en ten aanzien van de organisatieontwikkeling die eind 2019 is ingezet. Daarnaast kun je worden ingezet bij die directies die niet beschikken over een P&O-adviseur. Dit laatste betreft in elk geval het Oncologie Centrum.

Binnen het oncologiecentrum werk je onder de hiërarchische leiding van de bedrijfskundig directeur. Je adviseert het management en de (medische) afdelingshoofden bij het vormgeven en uitvoeren van het personeel- en organisatiebeleid. Jouw hoofdtaak ligt naast ondersteuning op het gebied van personeelsbeheer (met name implementatie digitalisering van de P&O administratieve processen binnen AFAS) en op organisatieontwikkeling. Je ontwikkelt zelfstandig sociaal beleidsplannen, bereidt organisatieontwikkelingen voor en begeleidt de implementatie hiervan binnen het centrum. Je bent sparringpartner van het management. Je ondersteunt middels een projectmatige aanpak het management vanuit een integrale P&O-visie bij onderwerpen als management development, plannen van aanpak n.a.v. onder meer de uitkomsten medewerker onderzoek, het leeftijdsfasegericht personeelsbeleid, de strategische personeelsplanning en arbeidsmarktproblematiek. Ook ben je (mede) verantwoordelijk voor de voortgang van het sociaal beleid. Als consultant P&O maak je in dit geval ook onderdeel uit van het P&O-team van het Oncologie centrum, dat bestaat daarnaast uit een personeelsconsulent en een assistent P&O.

0 sollicitaties
21 views


07-07-2020 Stafdirectoraat Personeel & Organisatie
Vakantiekracht Verpleegafdeling Neurologie & Neurochirurgie

De werkzaamheden omvatten onder andere ondersteunende taken van huishoudelijke aard, het lopen van patiënten transporten en afhankelijk van leerjaar en opleiding het ondersteunen in de ADL onder supervisie van een verpleegkundige.

0 sollicitaties
13 views


06-07-2020 Hersen + Zenuw Centrum
Administratief Medewerker / Doktersassistent Poli Orthopedie

Je zorgt voor een goede voorbereiding van het poliklinisch spreekuur. Als administratief medewerker poli voer je voorkomende administratieve polikliniekwerkzaamheden uit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van afspraken, verwerken van patiëntgegevens en het beantwoorden van telefonische vragen. Een mooie afwisseling in taken! Hou je wel van een uitdaging dan is deze functie echt iets voor jou! Onze afdeling is namelijk volop in beweging.

12 sollicitaties
213 views


03-07-2020 Centrum voor Bewegen / Centrum voor Ogheelkunde