Logo Maastricht UMC+

Vacatures geplaatst door Maastricht UMC+

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Maastricht UMC+.

Laatste vacatures

Medisch Beeldvormings –en Bestralingsdeskundige (MBB-er)

Als MBB-er verricht je alle voorkomende basiswerkzaamheden en afhankelijk van het team een aantal specialistische taken. Door het vak in zijn totaliteit uit te oefenen evenals het begeleiden van leerlingen en stagiaires is je werk zeer afwisselend. De afdeling Beeldvorming bestaat uit circa negentig laboranten. We vinden het belangrijk en vanzelfsprekend dat je binnen de afdeling en het team op elkaar kunt steunen en terugvallen.

0 sollicitaties
3 views


05-10-2022 Expertise-eenheid Diagnostiek & Advies
IVF Arts/Onderzoeker

Je maakt deel uit het van het IVF-team. De werkzaamheden bestaan voor 50% uit het verrichten van patiëntenzorg. Je houdt je bezig met de zorg voor IVF-patiënten en voert Ivf-behandelingen uit. Ook verricht je uit de patiëntenzorg voortkomende administratieve werkzaamheden. Eens per 6-8 weken draai je een weekend dienst.
De andere werkzaamheden bestaan uit het verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen de divisie Voortplantingsgeneeskunde. Het onderzoek zal zich richten op de rol van het vaginale microbioom bij embryo implantatie. Hieraan gekoppeld is ons thema spreekuur “Herhaald implantatie falen” dat door jou onder supervisie zal worden uitgevoerd. Bij goed functioneren is er de intentie de aanstelling te verlengen en het onderzoek met een proefschrift af te ronden.

0 sollicitaties
0 views


05-10-2022 Vrouw, Moeder & Kind Centrum
Logopedist

Je ziet volwassenen met verschillende logopedische klachten op het gebied van spraak, taal en slikken. Het werkterrein beslaat onder andere de acute neurologische en neurochirurgische patiëntenzorg, maar ook zorg aan patiënten op andere klinische afdelingen (o.a. intensive care).
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • uitvoeren van logopedisch onderzoek;
 • opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het logopedisch behandelplan;
 • informeren, adviseren en instrueren van de medisch verwijzer, medebehandelaars en verpleging;
 • informeren, adviseren en instrueren van mantelzorgers;
 • rapporteren in zorg- en bedrijfssystemen;
 • deelnemen aan multidisciplinaire teams en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Tevens draag je bij aan het geven van onderwijs aan o.a. artsen in opleiding, verpleging en collega- logopedisten in de regio.
Vanuit jouw professionaliteit neem je daarbij kwaliteitseisen, protocollaire afspraken en landelijke richtlijnen in acht.

0 sollicitaties
1 view


05-10-2022 Transmurale & Paramedische Zorg / KIO / Academie / Vakgroep Verpleegkunde
Verpleegkundige Interne Geneeskunde

Als verpleegkundige binnen de afdeling Interne Geneeskunde:

 • Ben je verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorg van opname tot ontslag voor de aan jouw toegewezen patiënten;
 • Je werkt in een multidisciplinair team, voor een patiëntenpopulatie met diverse ziektebeelden;
 • Je voert zelfstandig alle voorkomende verpleegtechnische handelingen uit en coördineert/regisseert de zorg voor de aan jou toegewezen patiënten;
 • Je begeleidt de aanwezige leerling-verpleegkundigen en stagiaires;
 • Daarnaast is psychosociale begeleiding van patiënten en familie een belangrijk aspect van jouw werk. Je moet je goed kunnen inleven in de patiënt en zijn ziekteproces of palliatieve begeleiding;
 • Om elke patiënt de best mogelijke zorg te kunnen bieden, wordt regelmatig een beroep gedaan op jouw creativiteit en flexibiliteit;
 • Je bent mede verantwoordelijk voor zowel je eigen leer -en werkklimaat als voor de ander, samenwerken hierin is de boodschap;
 • Eigen initiatief tot het verbeteren van kwaliteit wordt zeer op prijs gesteld, deze worden gedeeld en geborgen in werkgroepen en afdelingsbesprekingen waarin jij als verpleegkundige in participeert.

0 sollicitaties
2 views


03-10-2022 Centrum voor Chronische Zieken
Arts-assistent in opleiding tot Psychiater

Wil jij je als afgestudeerd Basisarts specialiseren tot Psychiater en ben jij die professionele Basisarts die zichzelf wil ontwikkelen en flexibel ingesteld is? Binnen de afdeling Psychiatrie van het Maastricht UMC+ bestaat per 1 april 2023 een vacature voor 4 opleidingsplekken tot Psychiater.

Jouw takenpakket zal binnen het Maastricht UMC+ plaatsvinden met eventuele detachering naar een van onze partners.

De algemene taken zullen zijn:

 • Afnemen psychiatrische anamnese en evt. verrichten lichamelijk onderzoek;
 • Diagnosticeren;
 • Opstellen behandelplan;
 • Behandelen van cliënt/patiënt;
 • Begeleiden cliënt/patiënt en/of familie binnen het ziekteproces;
 • Participeren klinische besprekingen, patiëntenbesprekingen, werkoverleggen en medische staf;
 • Meedraaien in dienstrooster incl. bereikbaarheidsdienstenrooster avond, nacht en weekend;
 • Participeren aan wetenschappelijk onderzoek (evt. in het kader van een promotie traject) en onderwijs.

0 sollicitaties
3 views


03-10-2022 Hersen + Zenuw Centrum