Logo Maastricht UMC+

Vacatures geplaatst door Maastricht UMC+

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Maastricht UMC+.

Laatste vacatures

Cardiac Care – Medium Care verpleegkundige in opleiding

De opleiding tot Cardiac Care én Medium Care verpleegkundige is opgesplitst in 3 delen: de Basis Acute Zorg (BAZ) opleiding, de kern- en de specifieke opleiding die allen EPA gestuurd (Entrustable Professional Activities) worden aangeboden. Afhankelijk van je voorkennis en/of reeds behaalde certificaten/diploma’s duurt de volledige opleiding 18 maanden (BAZ + kern + specifieke EPA’s).

Als CCU/MC verpleegkundige in opleiding start je met een inwerkperiode van ongeveer 1 tot 2 maanden. Daarna start jouw opleiding. Tijdens de opleiding wordt je gekoppeld aan 1 werkbegeleider die specifiek aan jou is toegewezen. De werkbegeleider is een gemotiveerde collega die een extra opleiding in coachen en begeleiden heeft gevolgd én die jou het vak gaat leren. Naast jouw begeleider zal je ook nog leren van andere ervaren collega’s. De opleiding bestaat uit een praktijkdeel dat op de werkvloer wordt gegeven en het theoretisch onderdeel van de opleiding volg je aan de UMC+ Academie. De lesdagen kan je zelf inplannen.

Wanneer je van jezelf vindt dat je bekwaam bent voor een EPA, dan wordt deze conform regionale richtlijnen getoetst. Als je de toets hebt behaald betekent dit dat je ook bevoegd en bekwaam bent om de bijbehorende handelingen ook daadwerkelijk zelfstandig uit te voeren. Dit houdt in dat de mate van supervisie afneemt naarmate je verder in de opleiding komt.

Omdat wij als afdeling het belangrijk vinden dat jij je als professional in opleiding goed kan ontwikkelen beschikken we over een studielandschap (prikkelarme werkruimte met een eigen bibliotheek en computers) waar je kan studeren en/of aan je opdrachten werken.

0 sollicitaties
6 views


25-01-2023 Centrum voor Acute en Kritieke Zorg
Intensive Care Verpleegkundige in Opleiding

De opleiding tot Intensive Care verpleegkundige is opgesplitst in 3 delen: de Basis Acute Zorg (BAZ) opleiding, de kern- en de specifieke opleiding die allen EPA gestuurd (Entrustable Professional Activities) worden aangeboden. Afhankelijk van je voorkennis en/of reeds behaalde certificaten/diploma’s duurt de volledige opleiding 18 maanden (BAZ + kern + specifieke EPA’s).

Als intensive care verpleegkundige in opleiding start je op één van onze 4 Intensive Care afdelingen met een inwerkperiode van ongeveer 1 tot 2 maanden. Daarna start jouw opleiding. Tijdens de opleiding wordt je gekoppeld aan 1 werkbegeleider die specifiek aan jou is toegewezen. De werkbegeleider is een gemotiveerde collega die een extra opleiding in coachen en begeleiden heeft gevolgd én die jou het vak gaat leren. Naast jouw begeleider zal je ook nog leren van andere ervaren collega’s. De opleiding bestaat uit een praktijkdeel dat op de werkvloer wordt gegeven en het theoretisch onderdeel van de opleiding volg je aan de UMC+ Academie. De lesdagen kan je zelf inplannen.

Wanneer je van jezelf vindt dat je bekwaam bent voor een EPA, dan wordt deze conform regionale richtlijnen getoetst. Als je de toets hebt behaald betekent dit dat je ook bevoegd en bekwaam bent om de bijbehorende handelingen ook daadwerkelijk zelfstandig uit te voeren. Dit houdt in dat de mate van supervisie afneemt naarmate je verder in de opleiding komt.

Omdat wij als afdeling het belangrijk vinden dat jij je als professional in opleiding goed kan ontwikkelen beschikken we over een studielandschap (prikkelarme werkruimte met een eigen bibliotheek en computers) waar je kan studeren en/of aan je opdrachten werken.

0 sollicitaties
4 views


25-01-2023 Centrum voor Acute en Kritieke Zorg
Kwaliteitsfunctionaris afdeling Pathologie

Als Kwaliteitsfunctionaris adviseert u het management en bent u mede verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van de afdeling Pathologie.

  • Je coördineert en bewaakt alle acties die nodig zijn voor het beheren, aanpassen en uitbreiden van het totale kwaliteitssysteem.
  • Je geeft gevraagd en ongevraagd informatie, advies en verbetervoorstellen aan de leiding van de afdeling met betrekking tot het kwaliteitssysteem.
  • Je stelt het jaarplan met betrekking tot kwaliteit Arbo en Milieu (KAM) samen, dat gebaseerd is op het uitgezette beleid, en zorgt voor de uitvoering van dit plan.
  • Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en distributie van documenten, procedures en werkvoorschriften vallende onder het kwaliteitssysteem van de afdeling.
  • Je bent mede verantwoordelijk voor het opstellen, beoordelen en goedkeuren van meetinstrumenten, werkvoorschriften en procedures.
  • Je stelt het auditjaarplan samen, begeleidt en coördineert interne en externe audits en rapporteert resultaten ervan aan het management van de afdeling.
  • Je hebt ervaring in het uitvoeren van audits op ISO 15189.
  • Je analyseert periodiek meldingen en afwijkingen afkomstig uit auditrapporten, meldingsrapporten en diverse andere kwaliteitsmetingen. Je bewaakt tevens de voortgang van opvolgende verbeteracties en toetst deze op operationaliteit.
  • Je coördineert acties in het kader van rondzendingen.
  • Je draagt actief bij aan het op peil houden van het algehele kwaliteitsbewustzijn binnen de afdeling pathologie in overeenstemming met de wet- en regelgeving en richtlijnen zoals ISO15189 en NIAZ.

0 sollicitaties
30 views


25-01-2023 Expertise-eenheid Diagnostiek & Advies
Klinisch Geneticus

Je zult onderdeel uitmaken van een team van klinisch genetici, A(N)IOS en PA’s die zowel in Maastricht als in Nijmegen werkzaam zijn. Klinisch genetici dragen bij aan onderwijs voor studenten; de opleiding en supervisie van A(N)IOS en physician assistants in opleiding; en wetenschappelijk onderzoek.

Als klinisch geneticus kom je te werken op een afdeling die de patiënt centraal zet. Binnen AAG zijn onze klinisch genetici werkzaam op de polikliek klinisch genetica in het MUMC+ en het RadboudUMC. Daarnaast zijn er spreekuren met andere specialisten zowel binnen als buiten deze UMC;s. Er zijn diverse buitenpoliklinieken in de regio Zuid-Oost Nederland. Tevens vindt een deel van de counselingen digitaal plaats. Je standplaats zal het MUMC+ zijn.

We zijn op zoek naar een enthousiaste klinisch geneticus, die pro-actief wil bijdragen aan innovatie in de patiëntenzorg. Interesse in reproductieve genetica en/of aanleg- en ontwikkelingsstoornissen is een pré.

1 sollicitatie
4 views


24-01-2023 Expertise-eenheid Diagnostiek & Advies
Directiesecretaresse / Managementassistent Hart+Vaat Centrum

Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de medisch directeur, de directeur bedrijfsvoering en de manager bedrijfsvoering.

Je gaat werken in een ambitieus centrum. Dat doet een beroep op je pro-activiteit en flexibiliteit. Als verlengstuk van de directie weet je wat je moet doen om hen maximaal te ontzorgen en ben je een organisatorische spin in het web voor het centrum. Je weet wat er speelt en zorgt ervoor dat er op ieder moment overzicht en structuur is voor de directeuren en de manager. Je onderhoudt contacten met alle afdelingen, medewerkers en externe relaties en je draagt zorg voor de telefonische bereikbaarheid. Vanzelfsprekend ga je integer om met alle informatie die in deze functie op jouw weg komt. Je bent goed in staat om door te vragen, helder te zijn en jij kunt prioriteiten stellen. De agenda's zijn actueel, vergaderingen en bijeenkomsten zijn tijdig en correct voorbereid en verslaglegging hiervan is accuraat afgehandeld. Je bewaakt de opvolging van de gemaakte afspraken en bijbehorende deadlines.

Daarnaast maak je presentaties en verzorg je de lay-out van documenten, verslagen en rapporten. Je draagt zorg voor (digitale) archivering en dossiervorming en houdt registraties bij van factuur- en declaratiecontrole. Ook houd je de jaarurenregistratie en ziek- en herstelmeldingen van jouw collega's van de stafafdelingen bij.

0 sollicitaties
35 views


24-01-2023 Hart+Vaat Centrum