Logo Maastricht UMC+

Vacatures geplaatst door Maastricht UMC+

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Maastricht UMC+.

Laatste vacatures

Unitleider SEH in duobaan

Je vervult de functie van unitleider in een duobaan, samen met een collega. Hierdoor word je tevens in de gelegenheid gesteld om ook nog deels te werken in de directe patiëntenzorg. De unitleider verricht zelfstandig werkzaamheden gericht op het effectief en efficiënt functioneren van de afdeling:

  • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van de verpleegkundige zorg, overeenkomstig het vastgestelde beleid, alsmede voor de invoering van nieuwe werkwijzen in de eigen werkeenheid;
  • Je draagt zorg voor het operationele proces van de afdeling. Samen met het afdelingshoofd geef je uitvoering aan het vastgestelde personeelsbeleid en personeelsbeheer en participeer je in beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling. Je participeert in het opstellen van kwaliteitsbeleid en implementeert dit binnen de afdeling;
  • Je draagt zorg voor de continuïteit van de werkbegeleiding, bij- en nascholing, en deskundigheidsbevordering van de leerling verpleegkundigen;
  • Je levert een actieve bijdrage aan onderzoek en opzet van verpleegkundige protocollen en bent verantwoordelijk voor het logistiek en materiaal beheer;
  • Je geeft functionele aansturing aan de teamleden binnen de afdeling en neemt lopende zaken waar bij afwezigheid of in opdracht van het afdelingshoofd.

Jobbird

0 sollicitaties
0 views


21-06-2019 RVE Erfelijkheid Voortplanting Kind/MIC/Oncologiecentrum
Leerling SEH Verpleegkundigen

Je volgt een opleiding waarbij de theorie in de praktijk wordt geïntegreerd. Het theoretische gedeelte wordt grotendeels verzorgd door de afdeling verpleegkundige vervolgopleidingen van het azM en het praktische deel van de opleiding volg je binnen de SEH.

Je start met een voorwerkperiode van één jaar, vervolgens volg je een tweejarige opleiding in een duaaltraject en word je tijdelijk aangesteld voor de duur van de opleiding.

De SEH verzorgt de eerste opvang van patiënten uit de regio met acute gezondheidsproblemen. Te denken valt hierbij aan o.a. traumatologie patiënten, het acuut zieke kind, patiënten met cardiale, pulmonale, neurologische of interne aandoeningen.
Je wordt opgeleid in het volgende takenpakket: het observeren van de fysieke en psychische toestand van patiënt, het verrichten van verpleegkundige handelingen en rapportage en het coördineren van de zorg rondom de acute patiënt. Tevens heb je begeleidende, adviserende en instruerende taken, zowel naar de patiënt als naar zijn/haar familie.

Jobbird

0 sollicitaties
0 views


21-06-2019 RVE Erfelijkheid Voortplanting Kind/MIC/Oncologiecentrum
Neonatoloog / Fellow Neonatologie / Kinderarts met afgeronde profileringsstage i

De werkzaamheden omvatten klinische neonatologie, inclusief diensten en transporten, neonatale follow-up, onderwijs en opleiding. Er wordt een bijdrage verwacht aan het verder innoveren van de afdeling en het vormgeven van de “family centered care” gedachte. Onderzoek dat aansluit bij de bestaande onderzoekslijnen is mogelijk en zal gefaciliteerd worden.

Jobbird

0 sollicitaties
0 views


21-06-2019 RVE Erfelijkheid Voortplanting Kind/MIC/Oncologiecentrum
Vrijwilliger als Gastvrouw/-heer

Kom jij ons vrijwilligersteam versterken? Als vrijwilliger biedt je die éxtra gastvrije aandacht aan patiënten en bezoekers om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Jij zorgt er mede voor dat de patiënten en bezoekers zich welkom voelen door hen centraal te stellen in je werkzaamheden. Je stelt hen bijvoorbeeld op het gemak met jouw hartelijke aanwezigheid. Je verwijst of brengt ze naar afdelingen of biedt hen een kopje koffie aan. Er zijn meerdere activiteiten binnen het MUMC+ waar onze vrijwilligers actief zijn.

Jobbird

0 sollicitaties
0 views


21-06-2019 RVE Facilitair Bedrijf
Verpleegkundige afdeling Cardiologie

Je verricht preventieve, verzorgende, curatieve en coördinerende werkzaamheden, verpleegt en verzorgt zelfstandig de aan jou toegewezen patiënten binnen het vastgestelde beleid en verricht begeleidende, adviserende en instruerende werkzaamheden naar zowel de patiënt als naar de familie toe.
Je werkt hierbij nauw samen met medici en paramedici waarbij je als belangrijke spil in het web de zorg rondom aan jou toegewezen patiënten coördineert. Je begeleidt verpleegkundigen in opleiding en levert een actieve bijdrage aan de bevordering van de kwaliteit en veiligheid met betrekking tot de zorgprocessen en ontwikkeling van het verpleegkundig vakgebied.

Je kunt flexibel worden ingezet binnen de verpleegafdelingen van het Hart+Vaat Centrum.

Jobbird

0 sollicitaties
0 views


21-06-2019 RVE Hart en Vaten