Logo Maastricht UMC+

Jobs posted by Maastricht UMC+

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Maastricht UMC+.

Latest jobs

Operatieassistent Oogheelkunde

Je bent werkzaam op de eigen operatiekamers van de Oogheelkunde in de Oogtoren. Je houdt je bezig met het instrumenteren en omlopen tijdens de oogheelkundige operaties en als medewerker t.b.v. de opdekruimte. Ook help je mee bij de voorbereiding van de OK-programma’s en kun je worden ingezet t.b.v. de holding waar de patiënten worden voorbereid op de operatie. In ons team werken mensen hard, met plezier en zijn ze trots op hun werk en hun afdeling. Onze patiënten staan centraal en zij kunnen rekenen op optimale patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en toewijding van het team. Om dit te faciliteren bieden we een prettige, veilige en vertrouwde werkomgeving. We laten medewerkers excelleren: in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, waarbij het ons streven is om continue te ontwikkelen en te verbeteren. Wil jij graag werken in ons enthousiaste team, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

3 applications
8 views


21-02-2020 Centrum voor Bewegen / Centrum voor Ogheelkunde
Physician Assistant in opleiding afdeling Anesthesiologie

Wij zijn op zoek naar twee Physician Assistants in opleiding. Wij zoeken enthousiaste collega’s met ambitie. Het doel van de functie P.A. is het verlenen van geneeskundige zorg op masterniveau. Deze taken omvatten o.a. het onderzoeken, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van patiënten met veel voorkomende aandoeningen binnen een bepaald medisch specialisme.
Tijdens de opleiding krijg je de gelegenheid dit te leren binnen verschillende aandachtsgebieden van de afdeling zoals de perioperatieve zorg, procedurele sedatie (PSA) en/of het vakgebied chronische pijn. De P.A. zal, na opleiding, zelfstandig ingezet kunnen worden in de diversiteit van de aandachtsgebieden. Buiten de patiëntenzorg wordt een actieve participatie verwacht bij taken op het gebied van het geven van onderwijs, het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en het (mee) organiseren van de medische zorgketen voor patiënten ter bevordering van kwaliteit en continuïteit van zorg.

3 applications
18 views


21-02-2020 Centrum voor Bewegen / Centrum voor Ogheelkunde
Ambtelijk Secretaris Klachtencommissie

De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de juridisch-inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij de behandeling van klachtzaken. Ook adviseert de ambtelijk secretaris de klachtencommissie, de Raad van Bestuur en de partijen in het veld over beleidsmatig-organisatorische aspecten van het klachtrecht.

De taken omvatten o.a.: Het in behandeling nemen en eerste screening van klachten. Contact met klagers en betrokken hulpverleners. Het in gang zetten en begeleiden van onderzoek naar de klacht door de klachtencommissie, het verzamelen van gegevens en zo nodig organiseren van hoorzittingen, mede in afstemming met de voorzitter, vicevoorzitter en leden van de klachtencommissie. Procesbewaking en opstellen en redigeren van uitspraken op basis van de uitkomsten van het klachtonderzoek door de klachtencommissie. Aanspreekpunt voor de medisch directeur en ondersteuning van de Raad van Bestuur rondom de klachtenbehandeling. Het verzorgen van registraties en opstellen van een rapportages en jaarverslag. Contact onderhouden met andere relevante instanties en werkverbanden, zoals met klachtencommissies en andere ambtelijke secretarissen in de regio. Het bijhouden van relevante ontwikkelingen inzake gezondheidsrecht en het klachtrecht en het hierin adviseren van het bestuur en klachtencommissie. Het aanpassen van klachtenregelingen, reglementen en informatiemateriaal. Organiseren, indien nodig, van activiteiten ten behoeve van afstemming/voorlichting en deskundigheidsbevordering van de klachtencommissie.

5 applications
43 views


19-02-2020 Transmurale Zorg / P&Z / K&V
Baliemedewerker Chirurgisch Dagcentrum

Je levert administratieve en secretariële ondersteuning ten behoeve van de verpleegeenheid. Daarnaast beantwoord je telefonische vragen, verstrek je informatie, en maak je patiënten afspraken voor de kleine chirurgische ingrepen en beheert het planbord in SAP. Je notuleert bij overlegsituaties en verwerkt de post, patiëntenadministratie en enquêtes. Daarnaast draag je zorg voor tekst- en gegevensverwerking.

6 applications
69 views


19-02-2020 Centrum voor Bewegen / Centrum voor Ogheelkunde
Baliemedewerker Orthopedische verpleegafdeling

Als secretaresse word je ingewerkt in de baliewerkzaamheden van verpleegafdeling C4 en sta je samen met je collega’s garant voor de accurate administratieve verwerking van patiëntengegevens.
Je verzamelt, ordent en verwerkt patiëntengegevens in SAP. Tevens verwachten wij dat je, de door anderen ingevoerde gegevens, controleert en aanvult. De secretaresses dienen zelfstandig hun werkzaamheden te kunnen organiseren en uit te voeren. Je bent in staat om het gesprek aan te gaan met verpleegkundigen en artsen wanneer gegevens niet conform afspraken zijn en worden aangeleverd. Daarnaast is de balie er niet alleen voor het verwerken van administratieve patiëntengegevens maar deze is ook het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en haar familie.

7 applications
81 views


19-02-2020 Centrum voor Bewegen / Centrum voor Ogheelkunde