Logo Maastricht UMC+

Jobs posted by Maastricht UMC+

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Maastricht UMC+.

Latest jobs

Verpleegkundige Chirurgie (vervanging zwangerschapsverlof)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven en pro-actieve collega verpleegkundige.
De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de verpleging en verzorging van de toegewezen patiënten. Tevens worden van hen initiatieven verwacht op het gebied van preventie en innovatie en behoren coördinerende werkzaamheden tot de taken. Het adviseren, begeleiden en instrueren van patiënt en familie vormt een wezenlijk onderdeel van de functie, alsmede het begeleiden van leerling verpleegkundigen.

Ter vervanging van zwangerschapsverlof zijn we op zoek naar een collega die met gepaste gedrevenheid onze patiënten professionele verpleegkundige zorg biedt.

1 application
4 views


14-08-2020 Vrouw, Moeder & Kind Centrum
Verpleegkundige Chirurgie

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven en pro-actieve collega verpleegkundige.
De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de verpleging en verzorging van de toegewezen patiënten. Tevens worden van hen initiatieven verwacht op het gebied van preventie en innovatie en behoren coördinerende werkzaamheden tot de taken. Het adviseren, begeleiden en instrueren van patiënt en familie vormt een wezenlijk onderdeel van de functie, alsmede het begeleiden van leerling verpleegkundigen.

1 application
2 views


14-08-2020 Vrouw, Moeder & Kind Centrum
Verpleegkundige Plus Team

Als Verpleegkundige van het Plus Team bij Maastricht UMC+ ben je werkzaam over verschillende clusters en afdelingen. Jezelf ontwikkelen en werken, daar komt het op neer in het Plus Team. Je bent een gediplomeerd verpleegkundige met veel enthousiasme voor nieuwe uitdagingen. Door de flexibiliteit van je inzetbaarheid leer je de veelzijdigheid van het verpleegkundig vak en van het Maastricht UMC+ kennen. Je functie binnen de kliniek blijft boeiend door de kennis die je opdoet en het netwerk aan collega's dat je opbouwt.

Werken in een dynamische omgeving
Om dit te faciliteren bieden we een prettige, veilige en vertrouwde werkomgeving. We laten medewerkers excelleren: in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, waarbij het ons streven is om continue te ontwikkelen en te verbeteren.

1 application
17 views


12-08-2020 Algemeen Beheer
Verpleegkundige verpleegafdeling Cardiologie

Je verricht preventieve, verzorgende, curatieve en coördinerende werkzaamheden, verpleegt en verzorgt zelfstandig de aan jou toegewezen patiënten binnen het vastgestelde beleid en verricht begeleidende, adviserende en instruerende werkzaamheden naar zowel de patiënt als naar de familie toe.
Je werkt hierbij nauw samen met medici en paramedici waarbij je als belangrijke spil in het web de zorg rondom aan jou toegewezen patiënten coördineert. Je begeleidt verpleegkundigen in opleiding en levert een actieve bijdrage aan de bevordering van de kwaliteit en veiligheid met betrekking tot de zorgprocessen en ontwikkeling van het verpleegkundig vakgebied.

Je kunt flexibel worden ingezet binnen de verpleegafdelingen van het Hart+Vaat Centrum.

1 application
33 views


12-08-2020 Hart + Vaat Centrum
Verpleegkundige Neurologie

Als verpleegkundige neurologie ben je verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorg van opname tot ontslag voor de aan jou toegewezen patiënten. Je werkt in een multidisciplinair team, voor een patiëntenpopulatie met diverse uiteenlopende ziektebeelden. Je voert zelfstandig alle voorkomende verpleegtechnische handelingen uit en coördineert de zorg voor de patiënt. Je begeleidt de aanwezige leerling-verpleegkundigen en stagiaires. Daarnaast is psychosociale begeleiding van patiënten en familie een belangrijk aspect van jouw werk. Je werkt met mensen die moeilijk kunnen communiceren en die cognitieve beperkingen hebben. Je moet je goed kunnen inleven in de patiënt.

Voor elke patiënt de beste mogelijke zorg
Om elke patiënt de best mogelijke zorg te kunnen bieden, wordt regelmatig een beroep gedaan op jouw creativiteit en flexibiliteit. Je bent medeverantwoordelijk voor het leerklimaat waarbinnen verpleegkundigen in opleiding en andere stagiaires hun leerproces gestalte kunnen geven. Eigen initiatief tot het verbeteren van kwaliteit wordt zeer op prijs gesteld. Hiernaast ben je in staat te participeren in werkgroepen en afdelingsbesprekingen.

1 application
11 views


11-08-2020 Hersen + Zenuw Centrum