Logo Hogeschool Rotterdam

Vacatures geplaatst door Hogeschool Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Rotterdam.

Laatste vacatures

Teammanager Studentenwelzijn (0,8-1,0 fte)

Het welzijn van studenten is een van de belangrijke thema’s die de komende jaren de aandacht heeft van Hogeschool Rotterdam. Binnen de hogeschool is het team Studentenwelzijn mede verantwoordelijk voor het ondersteunen van de studenten en het onderwijs hierin.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en verbindende teammanager voor het team Studentenwelzijn. Vind jij het leuk om leiding te geven aan een team, wil jij je graag inzetten voor het welzijn van onze studenten en daarbij ook jezelf verder ontwikkelen? Dan is onderstaande vacature mogelijk een mooie nieuwe stap in je carrière.

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team Studentenwelzijn. Je stuurt de 35 medewerkers binnen het team aan. De collega’s van het team Studentenwelzijn begeleiden, informeren, adviseren, ondersteunen en verwijzen bij vraagstukken en (psychosociale) problemen rond studentenwelzijn en studentsucces teneinde het welzijn van studenten op peil te brengen en te houden waardoor studentsucces bereikt kan worden. Dit wordt gerealiseerd door preventief en curatief – zowel online als offline - evidence based divers aanbod waarbij inclusie, zelfsturing, respect, vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid centraal staan.

Het streven is effectieve studentbegeleiding in te zetten die goed te vinden en laagdrempelig is, en voldoet aan de behoeften van onze diverse studentenpopulatie. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan het creëren van een veilige omgeving, waarin de student wordt gezien en gekend, en waarin persoonlijk leiderschap en zelfredzaamheid bevorderd worden. Gelijkwaardigheid, wederzijds respect en het bevorderen van emancipatie zijn hierbij de leidraad.

Binnen de afdeling studentenwelzijn zijn twee hoofdfuncties te onderscheiden: de studentendecanen en de studentenwelzijnsadviseurs. De studentendecanen hebben een wettelijke basis en kunnen worden gezien als generalisten met kennis en bevoegdheden op specifieke terreinen, de studentenwelzijnsadviseurs als specialisten op bepaalde terreinen met generalistische kennis op het gebied van studentenwelzijn.

Jaarlijks vinden ruim 7000 studenten de weg naar de diverse voorzieningen die het team aanbiedt.

Werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team studentenwelzijn. Je stuurt de medewerkers binnen het team aan, stuurt op medewerkerstevredenheid en draagt zorg voor de uitvoering van het personeelsbeleid.
 • Je voert periodiek gesprekken met medewerkers over voortgang, functioneren en ontwikkeling.
 • Je vertaalt de opgave van afdeling Studentadvies en Ondersteuning naar een opgave voor het team Studentenwelzijn en een jaarplan voor Studentenwelzijn.
 • Je stuurt op de realisatie van specifiek opgaven van het team en het jaarplan van Studentenwelzijn.
 • Je geeft input voor de begroting van de afdeling Studentadvies en Ondersteuning en bewaakt de uitgaven voor het eigen team.
 • In afstemming met de Manager Studentadvies- en ondersteuning ben je medeverantwoordelijk voor de opgave en het beleid van de afdeling Studentadvies en ondersteuning. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de dienstverlening, de PDCA-cyclus en SPP.
 • Je bent verantwoordelijk voor de processen van het team Studentenwelzijn. Je stemt daarnaast af over de samenhang binnen Studentadvies en Ondersteuning en buiten de dienst.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten binnen het team en aanspreekpunt voor nieuwe opdrachten voor het team. Je bewaakt de capaciteit en bepaalt of de opdrachten in lijn zijn met de opgave.
 • Je bent gesprekspartner en accountmanager voor de interne partners op managementniveau. Haalt proactief op wat er speelt en brengt wensen en behoeften in kaart.
 • Je vertegenwoordigt het team in externe overlegorganen op tactische thema’s.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een in- en extern netwerk, initieert samenwerking, volgt ontwikkelingen op het eigen aandachtsgebied en wisselt kennis uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor de aan het team gerelateerde kennisnetwerken en de resultaten op het aandachtsgebied van het team.

Competenties

Om deze taken effectief uit te voeren, moet de aangestelde persoon over de volgende vaardigheden en ervaring beschikken:

 • Je hebt een opleiding op masterniveau.
 • Je bent een coachende leidinggevende die collega’s kan motiveren en geeft ruimte aan collega’s voor ontwikkeling.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je bent communicatief, sociaal vaardig, empathisch en durft jezelf te zijn.
 • Je bent organisatie- en intercultureel sensitief, nieuwsgierig en hebt relativeringsvermogen.
 • Je bent een energieke en besluitvaardige leider.
 • Je stuurt op basis van resultaten.
 • Je bent creatief en innovatief en kunt goed trends signaleren.
 • Je ziet kansen, durft initiatief te nemen en weet makkelijk mensen aan je te verbinden.

Wat bieden wij jou

 • Een contract van 1 jaar (D4 cao hbo).
 • Afhankelijk van ervaring vindt de inschaling plaats in schaal 12 (minimaal € 4,715.81 en maximaal € 6.064,86) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Een goede werk/privé balans (45+ vrije dagen per jaar bij een fulltime dienstverband, flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken).
 • Zelfstandige-, maatschappelijk relevante- en diverse functie in een internationale context.
 • Fietsplan een nieuwe fiets met belastingvoordeel.
 • Uitstekende mogelijkheden voor verdere professionalisering.
 • Aantrekkelijke pensioenregeling via ABP.

De afdeling

De afdeling Studentadvies en Ondersteuning maakt onderdeel uit van de dienst Onderwijs en Ontwikkeling. Dit is één van de vier diensten binnen Hogeschool Rotterdam. De afdeling Studentadvies en Ondersteuning bestaat uit drie onderliggende teams: Centre of International Affairs, Studentenwelzijn en Taal en Toelating.

Hogeschool Rotterdam als werkgever

Hogeschool Rotterdam is een dynamische onderwijsinstelling voor hoger beroepsonderwijs. De Hogeschool biedt, verspreid over de stad, meer dan 90 opleidingen aan in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag & Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT.

Bij Hogeschool Rotterdam is iedereen welkom. We zien talent als basis, en diversiteit als kracht. Een inclusieve werkomgeving is voor ons een voorwaarde om een goede leeromgeving voor onze studenten te creëren. Diverse teams presteren beter. Wij vinden herkenbare diversiteit in de samenstelling van onze teams belangrijk. We houden hier dan ook rekening mee tijdens de selectieprocedure.

Interesse?

Spreekt de omschrijving van deze functie je aan? En herken je je zelf in de taken en werkzaamheden? Dan gaan we graag met je in gesprek.

Contact

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Menno Siljee (huidige manager Studentenwelzijn en per 1 januari Manager Studentadvies en Ondersteuning) via m.siljee@hr.nl.

Je kunt uitsluitend online via de website solliciteren!

Sluitingsdatum: 9 oktober 2023

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


26-09-2023 Hogeschool Rotterdam
Lid College van Bestuur

De collegeleden hebben een heldere visie op ontwikkelingen die het onderwijs, onderzoek en ‘de student’ de komende jaren raken en beïnvloeden. Zij weten de daaruit voortvloeiende kansen en risico’s te vertalen naar beleid passend binnen de nieuwe strategische agenda van Hogeschool Rotterdam. Daarbij hebben zij een scherp oog voor de samenhang tussen ambities en de haalbaarheid van strategische beleidskeuzes. Het college kijkt van buiten naar binnen en weet de in- en externe wereld te verbinden en te enthousiasmeren.

De collegeleden onderhouden – elk vanuit hun eigen portefeuilles en voor het geheel van de Hogeschool - binnen en buiten de organisatie relaties en werken hierin samen met de Raad van Toezicht en de medezeggenschap.

De functie

De Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een lid College van Bestuur dat past bij het profiel van de organisatie en in staat is een belangrijke bijdrage te leveren aan het implementeren van de nieuwe strategische agenda.

De exacte portefeuilleverdeling zal in nader overleg definitief worden vastgesteld. In het licht van de expertise en achtergrond van de beide andere bestuurders zijn onderzoek en onderwijs belangrijke elementen in deze vacature. Het nieuw te werven collegelid zal de Hogeschoolbrede onderzoeksagenda nader gaan laden, vormgeven en besturen, om de ambities van de Hogeschool op het terrein van onderzoek te helpen realiseren.

Het profiel

De nieuwe bestuurder herkent zich in het profiel van de hogeschool en de volgende kenmerken:

 • Een warm hart voor (al het) beroepsonderwijs in Rotterdam. Wereldburger en gevoel voor de grootstedelijke context waar de hogeschool mee te maken heeft.
 • Affiniteit en aantoonbare ervaring met (hbo-)onderwijs en onderzoek.
 • Ruime ervaring in een bestuurlijke functie in een complexe organisatie.
 • Het conceptueel vermogen om te kunnen werken op academisch werk- en denkniveau.
 • In staat sturing te geven aan de uitvoering van de nieuwe strategie en kernwaarden.
 • Kennis van en ervaring met complexe implementatietrajecten in organisaties met hoog-waardige professionals.
 • Verbindend en inspirerend leiderschap dat, uitgaande van vertrouwen in professionals en leidinggevenden, gericht is op ruimte laten waar dat kan en sturing geven waar dat nodig is.
 • Teamplayer die op basis van een portefeuilleverdeling samenwerkt met de andere leden van het college.
 • Strategisch en innovatief denker die de verbinding weet te maken tussen de visie van Hogeschool Rotterdam en de professionals binnen Hogeschool Rotterdam en met het werkveld en de overige stakeholders.
 • In staat om Hogeschool Rotterdam regionaal en landelijk op bestuurlijk niveau mede te vertegenwoordigen en een netwerk op te bouwen en dit actief te onderhouden. Brengt ook een eigen relevant netwerk op het terrein van onderwijs en onderzoek mee.
 • Zichtbaar in de organisatie en gemakkelijk te benaderen voor medewerkers en studenten.
 • Toont relativeringsvermogen, reflecteert, is toegankelijk en stelt zich kwetsbaar op, weet tegenspraak te organiseren en doet wat hij/zij zegt.
 • Koersvast, beschikt over implementatiekracht vanuit de rol van bestuurder en is daarin boegbeeld.
 • Mensgericht en politiek- en organisatiesensitief.

Meer specifiek:

 • ervaring in/met onderwijs en bestuur;
 • kennis van en/of ervaring met praktijkgericht onderzoek;
 • een gepromoveerde kandidaat heeft een pré;
 • kennis van de maatschappelijke opgave van Hogeschool Rotterdam;
 • ervaring met inclusief onderwijs en het realiseren van kansengelijkheid.

Onder inclusief onderwijs wordt verstaan inclusiviteit en diversiteit zoals beschreven in het Jaarverslag Hogeschool Rotterdam. Onder kansengelijkheid wordt verstaan Vitale gemeenschap zoals beschreven op pagina 8 van het jaarverslag.

De leden van het CvB beschikken over de volgende kerncompetenties:

 • Strategische visie

Een heldere visie op de toekomst van Hogeschool Rotterdam. Vanuit een totaalbeeld van de organisatie en de omgeving van Hogeschool Rotterdam, zonder afstand te nemen van de korte-termijn-problemen, gericht op lange-termijn-issues en de continuïteit van de organisatie. Anticiperend op toekomstige ontwikkelingen, uiteenlopende scenario’s ontwikkelend bij het uitzetten van de koers voor Hogeschool Rotterdam.

 • Ondernemerschap

Zowel intern als extern een zakelijke oriëntatie. Ondernemingszin bevorderend binnen Hogeschool Rotterdam en regionale verankering versterkend.

 • Omgevingsgerichtheid en extern bewustzijn

Op de hoogte van voor de organisatie actuele kwesties; bewust van maatschappelijke, economische, technologische, demografische en politieke veranderingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie, adequaat anticiperend en reagerend op deze ontwikkelingen, doelgericht netwerken opzettend, bestuurlijk draagvlak creërend en vertrouwen winnend in de omgeving van Hogeschool Rotterdam, daarmee de meerwaarde van de organisatie voor de regio aantonend en vergrotend en de regionale verankering versterkend.

 • Bindend vermogen en sociale kracht

Zowel intern als extern samenbindend, een nuttige bijdrage aan de realisering van de gemeenschappelijke doelen leverend. Continu bouwend aan een gezamenlijke cultuur en identiteit van Hogeschool Rotterdam en zo een voorbeeldfunctie vervullend; met een groot inlevingsvermogen, een goed ontwikkelde sociale antenne en toegankelijk voor mensen van binnen en buiten de organisatie.

 • Groepsgericht leiderschap

Duidelijk richting aangevend, motiverend en stimulerend tot samenwerking binnen en tussen de verschillende onderdelen van de organisatie, een positieve instelling ten opzichte van het werk tot stand brengend, slagvaardig (bij-)sturend om de beoogde resultaten te bereiken, met behoud van draagvlak en spirit in de organisatie.

 • Analytisch vermogen

In staat hoofd- van bijzaken te onderscheiden, correct gebruik makend van logica en daarbij nauwkeurig te werk gaand. Gegronde conclusies trekkend uit beschikbare informatie.

 • Netwerkcapaciteiten

In staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, de samenwerking en consensus te bevorderen door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten. Doelbewust en doelgericht voor de organisatie een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie onderhoudend en benuttend.

 • Overtuigings- en onderhandelingskracht

In staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en instemming voor voorstellen, plannen en ideeën te verkrijgen; zowel intern als extern vaardig in onderhandelen, met diverse gedragsalternatieven om een optimaal resultaat te behalen. Commitment uitstralend met de doelen van de organisatie en er tevens voor zorgend dat deze breed gedragen worden.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50.
Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure en solliciteren

Solliciteren

Je wordt verzocht te reageren uiterlijk woensdag 11 oktober 2023. Een online pre-assessment is onderdeel van de procedure. Een aanvullend assessment behoort tot de mogelijkheden.

Je sollicitatie kun je indienen via de website van PublicSpirit:

https://www.publicspirit.nl/2023/09/lid-college-van-bestuur-3340/

Vanuit de vacature op de website ga je naar ‘direct solliciteren’ om je motivatiebrief en cv te uploaden.

Als je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Je kunt je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 8064.

Planning

Reactietermijn : t/m wo. 11 oktober 2023

Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 41-42

Pre-assessment : week 42

Presentatie shortlist kandidaten : wo. 25 oktober

1e ronde selectiegesprekken : di. 31 oktober, 09.00-14.00 uur

2e ronde selectiegesprekken : di. 14 november, 16.00-20.00 uur

Benoemingsbesluit : RvT-vergadering ma. 11 december

Aanvang dienstverband en benoeming : begin 2024

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure, evenals een referentieonderzoek.

0 sollicitaties
0 views


25-09-2023 Hogeschool Rotterdam
Docent HRM (0,8 - 1 fte)

Het instituut Rotterdam Business School (RBS) van Hogeschool Rotterdam is een van de grootste business scholen in Europa en biedt met haar 14 bacheloropleidingen en 3 masteropleidingen een breed aanbod aan businessopleidingen.

Hogeschool Rotterdam en daarmee Rotterdam Business School wil de aanjager zijn van maatschappelijke transities en studenten opleiden tot changemakers. Dit door multidisciplinair onderwijs aan te bieden, zodat studenten voorbereid zijn op een toekomst die zij mede gaan vormgeven. Studenten worden geholpen bij het weerbaar zijn in een wereld die razendsnel verandert zodat zij leiderschap kunnen tonen om organisaties in transitie te kunnen ondersteunen.

De opleiding HRM is onderdeel van deze Rotterdam Business School en verzorgt met circa 35 medewerkers voor ongeveer 750 studenten onderwijs. Momenteel wordt er een nieuw curriculum ontwikkeld waar de nadruk ligt op het verantwoordelijkheidsgevoel van onze studenten voor hun eigen leerproces.

Het HRM team van de RBS is op zoek naar een:

Docent HRM (minimaal 0,8 FTE)

De rol

Wij zoeken per direct een docent voor onze bachelor HRM opleiding. Een teamplayer met bij voorkeur solide HR advies of sterke arbeidsrecht ervaring die contextrijk onderwijs kan verzorgen voor onze studenten. In een docentrol begeleid je studenten bij een leertaak op zowel de inhoud als op skills. Daarnaast begeleid je projecten samen met studenten voor en met het bedrijfsleven op voornamelijk HR gerelateerde vraagstukken.

Als docent werk je als deskundige, begeleider, inspirator, onderzoeker en professional. Samen met collega’s ontwikkel je tevens onderwijs in de volle breedte van het HR vak waarbij je de trends en het werkveld vertaalt naar ons onderwijs. Je participeert actief in een jaarteam en je coacht studenten in de voortgang van de studie. Je hebt een uitgebreid netwerk zodat je de praktijk kan binnen halen voor onze studenten of je bent bereid je te verdiepen in de hedendaagse HR praktijk of trends & ontwikkelingen door hetzij stage of bijscholing.

Profiel

 • Je hebt een afgeronde Master opleiding, richting HRM of Nederlands recht (arbeidsrecht) bedrijfskunde of psychologie.
 • Je hebt bij voorkeur solide & recente ervaring als HR professional of arbeidsrecht jurist in een nationale en/of internationale omgeving zodat je contextrijk onderwijs kan geven.
 • Je hebt affiniteit of ervaring met de pedagogische / didactische kant van het onderwijs en je kunt de inhoud op een inspirerende wijze overbrengen aan studenten met een verschillend instroomniveau.
 • Je maakt van nature makkelijk contact en kan ook goed luisteren naar mensen en in ons geval ook de studenten, zij zijn immers onze interne klant.
 • Je bent professioneel, flexibel, resultaatgericht, constructief en neemt je verantwoordelijkheid als de situatie daar om vraagt. Je hebt reflectief vermogen en je kan naar jezelf kijken en opbouwende feedback geven naar collega’s alsook ontvangen.
 • Je hebt affiniteit met onderwijsvernieuwing en digitalisering en kan en wil daar ook concreet mee aan de slag.
 • Je kan omgaan met de dynamiek die het ontwikkelen en geven van nieuw onderwijs met zich meebrengt.
 • Je bent in staat om actuele ontwikkelingen uit de praktijk te verbinden met het onderwijs.
 • Je hebt een lerende en onderzoekende houding en je bent in staat studenten daarop aan te sturen.
 • Je bent bereid de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid te behalen of je bent reeds in bezit van je onderwijsbevoegdheid.

Ons aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar (art. D4 Cao-hbo) met uitzicht op verlenging. Het salaris bedraagt minimaal € 4.234,28 en maximaal € 5.936,77 bruto per maand. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring (schaal 11) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Bij Hogeschool Rotterdam is iedereen welkom. We zien talent als basis, en diversiteit als kracht. Een inclusieve werkomgeving is voor ons een voorwaarde om een goede leeromgeving voor onze studenten te creëren. Diverse teams presteren beter. Wij vinden herkenbare diversiteit in de samenstelling van onze teams belangrijk. We houden hier dan ook rekening mee tijdens de selectieprocedure.

Om bij Hogeschool Rotterdam te kunnen werken, heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Wim Otte w.g.otte@hr.nl onderwijsmanager HRM onder vermelding vacature docent HRM. Solliciteren kun je via onze website, dit mailadres is bedoeld voor vragen over te vacature.

 • Sollicitaties van kandidaten zonder afgeronde masteropleiding worden niet meegenomen in de selectieprocedure en bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen ons team versterkt.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


25-09-2023 Hogeschool Rotterdam
Docent Bedrijfskunde (0,6-1 fte)

De opleiding Bedrijfskunde is met ruim 60 medewerkers en ruim 1500 studenten een onderdeel van Hogeschool Rotterdam Business School (RBS), gevestigd aan de Kralingse Zoom in Rotterdam. De opleiding Bedrijfskunde leidt startbekwame professionals op die in staat zijn om transities in het MKB te initiëren en tot een succes te brengen. Dit vergt niet alleen kennis van diverse vakgebieden, maar ook de benodigde hard- en soft skills. De bedrijfskundige professional is nieuwsgierig en vindingrijk in het gestructureerd zoeken naar oplossingen, voelt zich op zijn plaats in een complexe en veranderende omgeving, en heeft oog voor mogelijke tegengestelde belangen van stakeholders. Tot slot profileert hij zich in voor de regio Rotterdam belangrijke thema’s als circulaire economie, digitalisering en betekeniseconomie.

Functie

Als docent Bedrijfskunde coach en begeleid je studenten in hun leerontwikkeling naar startbekwame bedrijfskundige professionals. Met jouw kennis en ervaring op het gebied van organisatie, economie, proces- en verandermanagement help je de studenten de complexiteit te begrijpen door de juiste vragen te stellen. Je bent een verbinder pur sang en het succes van iedere student is jouw belangrijkste drijfveer. Je hebt oog voor de verschillen en een hart voor inclusiviteit.

Samen in een team van docenten denk je kritisch mee over zowel de bedrijfskundige, als pedagogisch-didactische vraagstukken. De uitdagingen van een veranderende economie, maatschappij en arbeidsmarkt beschouw je als integrale bedrijfskundige vraagstukken. Als docent Bedrijfskunde ben je generalist en kun je breed ingezet worden voor verschillende vakgebieden, maar is er ook volop ruimte om jouw specialismen en interesses verder te ontwikkelen binnen de RBS. Met jouw veranderkracht, lerend vermogen en nieuwsgierigheid naar nieuwe concepten, applicaties en methodes geef je dagelijks het beste voorbeeld aan je studenten.

Profiel

 • Ervaring als docent, trainer of coach heeft een sterke voorkeur
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en een relevant Masterdiploma
 • Je hebt praktijkervaring opgedaan in verandertrajecten, advieswerk of projectmanagement
 • Je bent bekend met het midden- en kleinbedrijf als werkgebied
 • Je hebt affiniteit en/of ervaring met thema’s als circulaire economie, sociaal ondernemerschap en duurzaamheid
 • Je bent digitaal enthousiast
 • Je bent bereid je onderwijsbevoegdheid te halen indien je deze nog niet eerder hebt behaald

Aanbod

Hogeschool Rotterdam bied je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op vast (D4 cao hbo). Het salaris bedraagt minimaal € 4.234,28 en maximaal €5.936,77 (schaal 11) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je per mail contact opnemen met Berry Andeweg, onderwijsmanager opleiding Bedrijfskunde, onder vermelding van: vacature docent Bedrijfskunde, j.h.andeweg@hr.nl.

Sluitingsdatum: 1 juni 2024 (deze vacature is doorlopend, je kunt tot deze datum reageren)

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

5 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


22-09-2023 Hogeschool Rotterdam
Coördinator Onderwijsondersteuning (0,8 - 1,0 fte)

Voel jij je thuis in een dynamische werkomgeving? En ben jij een enthousiaste collega die het onderwijsondersteunende proces zo goed en efficiënt mogelijk wil faciliteren? Dan is onderstaande vacature iets voor jou!

Wat ga je doen?

Als coördinator onderwijsondersteuning ben je breed en flexibel inzetbaar. Binnen deze functie verricht je diverse administratieve en organisatorische werkzaamheden, zoals het inrichten van het examenprogramma, het aanmaken van cursussen in het geautomatiseerde systeem, het opstellen van correspondentie en het invoeren van de planning van docenten. Daarnaast zorg je voor de administratieve verwerking van bindende studieadviezen en los je diverse administratieve problemen op. Je controleert en verspreidt les-, en tentamenroosters en bent betrokken bij de organisatie van toetsweken en diploma-uitreikingen. Tenslotte signaleer je kansen en mogelijkheden en denk je mee om de onderwijsondersteunende processen nog beter in te richten.

Ben jij wie we zoeken?

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een collega met een relevant hbo-diploma, die oplossingsgericht en accuraat te werk gaat. Jij bent een echte spin in het web als het gaat om administratieve, logistieke en organisatorische werkzaamheden. Jij staat stevig in je schoenen en kan snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Je bent communicatief vaardig, ondernemend, servicegericht en analytisch en hebt inzicht in werkprocessen en het continu verbeteren daarvan. Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken en gaat proactief te werk. Om de werkzaamheden goed uit te oefenen is het belangrijk dat jij voldoende vaardig bent in het werken met geautomatiseerde programma’s, waarbij ervaring met Word en Excel noodzakelijk is en ervaring met het studievoortgangprogramma Osiris een pré. Aangezien de werkzaamheden ook in de avond plaatsvinden ben je flexibel in werktijden.

Wat bieden wij jou?

We bieden je een leuke en afwisselende baan in een professionele omgeving waar ruimte is voor ontwikkeling. Wij bieden je in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een mogelijkheid tot verlenging. Het salaris bedraagt minimaal € 3.091,78 en maximaal € 4.085,57 bruto per maand (schaal 8) bij een volledige aanstelling, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3 % eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling en stellen u in staat een goede balans te realiseren tussen werk en privé.

Bij Hogeschool Rotterdam is iedereen welkom. We zien talent als basis en diversiteit als kracht. Een inclusieve werkomgeving is voor ons een voorwaarde om een goede leeromgeving voor onze studenten te creëren. Diverse teams presteren beter.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Het team en de opleiding

De Rotterdam Academy (RAc) bestaat 10 jaar en biedt 21 Associate degree-opleidingen (Ad) aan in diverse vakgebieden. Associate degrees zijn praktische tweejarige hbo-opleidingen. Het Ad-onderwijs heeft zich duidelijk gepositioneerd tussen niveau 4 (mbo) en niveau 6 (hbo-bachelor). De Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband tussen Zadkine, het Albeda college en Hogeschool Rotterdam met behoud van de verantwoordelijkheid voor inhoud en kwaliteit bij de Hogeschool Rotterdam. De kernwaarden van de Rotterdam Academy zijn: Vakmanschap, Verbondenheid en Vernieuwing.

Als coördinator onderwijsondersteuning maak je onderdeel uit van de afdeling bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau zijn ongeveer 25 medewerkers werkzaam die diverse opleidingsondersteunende taken oppakken zoals studentadministratie, financiën, HRM en communicatie.

Locatie

De Rotterdam Academy is gehuisvest op het Museumpark 40 in Rotterdam en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Informatie?

Heb je vragen over de inhoud van deze functie of de werving- en selectieprocedure, neem dan contact op met Adiaren Meulens, hoofd bedrijfsbureau via telefoon 010 794 5085

Wil je solliciteren?

Herken je jezelf in bovenstaand profiel en voldoe je aan de eisen? Klik dan op ‘direct solliciteren’ onderaan deze advertentie om online te solliciteren. Graag ontvangen wij een motivatiebrief en een curriculum vitae.

Sluitingstermijn vacature: 6-10-2023

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


22-09-2023 Hogeschool Rotterdam