Logo Gemeente Haarlemmermeer

Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlemmermeer

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlemmermeer.

Laatste vacatures

Casemanager Werk en Participatie

Casemanager Werk en Participatie

(Medewerker Dienstverlening 2, max. € 4.008,- bij 36 uur met uitzicht op vast dienstverband)

Sta jij stevig in je schoenen en krijg jij energie van het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk? Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp zoekt een Casemanager Werk en Participatie.

Jouw Rol als Casemanager Werk en Participatie
Als casemanager voer je al in het aanvraagproces gesprekken met je klanten die gericht zijn op een (spoedige) terugkeer naar de arbeidsmarkt. Je inventariseert samen met de klant mogelijke belemmeringen op het gebied van inkomensverwerving en plaatst deze in het perspectief van mogelijkheden.

Je maakt afspraken over gerichte vervolgacties, waarbij je van de klant maximale inspanning vraagt: alles wat hij/zij op eigen kracht kan doen om werk te vinden en/of problemen op te lossen verplicht je hem/haar om ook daadwerkelijk te doen.

Je bent regisseur en bewaakt het nakomen van de gemaakte afspraken. Wordt de aanvraag voor bijstand doorgezet en komt de klant in de bijstand terecht, dan ben jij de vaste sparringpartner voor de klant in zijn/haar zoektocht naar werk. Samen onderzoek je welke activiteiten nodig zijn in het proces van het 'bemiddelingsrijp maken' van de klant en het 'zoeken naar een passende werkplek'. Daarbij sluit je bij voorkeur aan bij de wensen en ambities van de klant om zo de kans-van-slagen te vergroten.

Je beseft ook goed dat de zoektijd naar dit voorkeursberoep beperkt is; de participatiewet verplicht de klant én jou om de 'kortst mogelijke weg naar werk te kiezen' volgens het uitgangspunt dat 'elke vorm van algemeen geaccepteerde arbeid' passend is en aanvaard moet worden. Dat betekent dat je klant na verloop van tijd iedere baan moet accepteren, ook al past deze niet bij de genoten opleiding, de wensen en/of ambities. Dat je die minder leuke boodschap kunt overbrengen en toch de medewerking/acceptatie bij de klant weet te bewerkstelligen en hem/haar gemotiveerd houdt, is een wezenlijk onderdeel van je rol. Je staat niet alleen in het hele proces van 'het bemiddelingsrijp maken van de klant' en 'het bemiddelen naar werk'. In het team zitten ervaren collega's die je met raad en daad bij staan. Ook heb je de ruimte om experts in te huren. Je werkt regelmatig samen met externe partijen.

Waar ga je werken.

Je gaat werken in het team Werk van Cluster Sociale Dienstverlening. (SDV)

In Gemeente Haarlemmermeer geldt dat "alle inwoners passend worden ondersteund bij kwaliteit van hun leven". Cluster SDV richt zich op die activiteiten waarmee inwoners in hun eigen kracht gaan komen. Dit doen we door hen te helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf de regie te gaan voeren. Waar nodig bieden wij hen een vangnet. Wij weten hoe ons werk werkt!
Wij zijn een vindplaats voor die mensen die recht hebben op een uitkering en/of begeleid moeten worden bij het vinden van passend werk of een zorg gerelateerde voorzieningsvraag hebben. Professionals richten zich daarbij vooral op de eigen kracht van de inwoners. Dit doen zij vanuit de klantwaarde, eigenaarschap en altijd in samenwerking met andere gemandateerde professionals en partners.
Wij passen daarbij vraaggericht maatwerk toe op basis van het uitgangspunt van het Haarlemmermeers model: één gezin, één plan, één eigenaar!

Wat neem je mee

Jij brengt de klanten in beweging en combineert daarbij jouw enthousiasmerende vermogen met zakelijkheid: je maakt heldere afspraken met de klant over wat je van hem/haar verwacht en stuurt op het nakomen van deze afspraken. Je schroomt niet om maatregelen te nemen als de klant bewust de gemaakte afspraken niet nakomt. Je laat je niet uit het veld slaan en bereikt je doel.

Jouw overtuigingskracht, creativiteit, maar ook jouw zelfstandigheid en flexibele werkstijl inspireren zowel jouw klanten en collega's.

In een team, waar een prettige en informele werksfeer heerst, neem je de ruimte om je deskundigheid en vaardigheden te delen en te leren van de expertise van je collega's. Verantwoordelijkheid, werken in teamverband, plannen en organiseren zijn jou op het lijf geschreven.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan zijn de volgende aspecten van belang:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het werken met klanten 'met een afstand tot de arbeidsmarkt', bijvoorbeeld als werkconsulent, adviseur re-integratie, casemanager;
 • Kennis van de rechtmatige kant van werk & inkomen;
 • Kennis van de schuldhulpverlening en wet- en regelgeving sociale zekerheid;
 • Een klantbenadering waarbij jij jouw assertiviteit en dienstverlenend handelen feilloos weet te combineren;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je kunt goed uit de voeten in een digitale (werk)omgeving.

Wat wij bieden

 • Een salaris tussen € 2.279 en max € 4.008,- (schaal 9) basis van een 36-urige werkweek;
 • Een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie om bij goed functioneren na dit jaar een vast dienstverband aan te bieden;
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris dat je kunt laten uitbetalen of waarmee je bijv. extra vakantiedagen kunt kopen;
 • Laptop en mobiele telefoon;
 • Veel ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief;
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Solliciteren
Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot 20 juli 2020. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Naziha el Bardai (Teammanager Sociale Dienstverlening) via Naziha.el.Bardai@haarlemmermeer.nl

7 sollicitaties
312 views


01-07-2020 Gemeente Haarlemmermeer
Auditor / onderzoeker

Auditor

(Auditor - 32-36 uur - schaal 12, max. € 5.756 - tijdelijk met uitzicht op vast contract)

Gemeente Haarlemmermeer werkt aan de versterking van cluster Corporate Control en zoekt daarom voor haar locatie in Hoofddorp een auditor die onafhankelijk kan manoeuvreren in een dynamische omgeving. Je adviseert de clustermanagers en directie en maakt deel uit van het hoogwaardige cluster Corporate Control.

Jouw rol en taken als auditor

Als auditor voer je zelfstandig audits uit op de efficiency, effectiviteit en de kwaliteit van systemen, projecten, programma's en organisatieonderdelen op een risicogevoelige onderwerpen. Primair zijn het de college en de directie de opdrachtgever voor de audits die gericht zijn op het verbeteren van de interne organisatie. Als daar aanleiding toe is kan de Concerncontroller vanuit zijn onafhankelijke rol ook audits initiëren.

Het streven naar een wendbare en flexibele gemeente vraagt het nodige van het verander- en absorptievermogen van de medewerkers. Het uitvoeren van een audit vraagt daarom naast kritisch vermogen ook om inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor het lijnmanagement en vindt het plezierig en zinvol om relaties op te bouwen. Verder zijn jouw rapportages informatief en bevatten aanbevelingen voor verbetering van de sturing en beheersing als ook de besluitvorming daarover. Je bespreekt de onderzoeksbevindingen met alle betrokkenen en in de directie. Het is daarom belangrijk dat je goed in staat bent om zowel schriftelijk als mondeling te communiceren over de werkzaamheden en observaties die je hebt gedaan.

Waar ga je werken?

Corporate Control is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeentebrede control organisatie. Corporate Control opereert onafhankelijk maar niet geïsoleerd: zij is de natuurlijke sparringpartner van college, directie en clustermanagement op het gebied van control vraagstukken. Het cluster wordt aangestuurd door de Corporate Controller en is gepositioneerd rechtstreeks onder de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.

Wat neem je mee?

 • Je bent analytisch sterk en kan complexe processen en risico's goed doorgronden.
 • Je hebt ervaring met data-analyses. Je hebt affiniteit met/kennis van beleids- en bedrijfsvoerings-processen.
 • Je bent kritisch en creatief in onderzoek en rapportage. Je bent gedreven om het gezicht te worden op dit terrein en de audit-rol binnen de gemeente op de kaart te zetten.
 • Je bent tactvol, hebt overtuigingskracht en bent nieuwsgierig. Je bent goed in staat tot samenwerken en verbinden.
 • Je bent energiek, innovatief, resultaatgericht en hebt een gezonde dosis doorzettingsvermogen.
 • Tot slot is integer handelen voor jou vanzelfsprekend.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Beschikt over een afgeronde universitaire opleiding in de (bedrijfs)economische richting of daaraan gerelateerd;
 • Ruime ervaring hebt met de opzet, uitvoering en evaluatie van audits en je bent kwantitatief en kwalitatief methodologisch onderlegd;
 • Politiek-, bestuurlijk- en organisatie-sensitief bent;
 • Ervaring in publiek domein hebt.

Wat wij bieden:

 • Een salaris tussen € 4.236 en € 5.814 (schaal 12);
 • Een vaste aanstelling (na een tijdelijke aanstelling voor een jaar) voor 32-36 uur per week, die in onderling overleg flexibel kunnen worden ingevuld.
 • Een individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris dat je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Mogelijkheid tot tijd- en plaats onafhankelijk werken;
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.

Solliciteren?
Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

De gesprekken kunnen zowel digitaal of op kantoor plaatsvinden. Hierdoor kunnen data voor selectiegesprekken verschillen. Wij streven ernaar om binnen 1 werkweek te reageren op je sollicitatie.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen met Marion van Leeuwen via (06) 48 76 09 07. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Elif Uygur (Corporate Recruiter) via (06) 18 28 71 76 of via elif.uygur@haarlemmermeer.nl

Een referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure.

0 sollicitaties
0 views


29-06-2020 Gemeente Haarlemmermeer
Auditor / onderzoeker

Auditor

(Auditor - 32-36 uur - schaal 12, max. € 5.756 - tijdelijk met uitzicht op vast contract)

Gemeente Haarlemmermeer werkt aan de versterking van cluster Corporate Control en zoekt daarom voor haar locatie in Hoofddorp een auditor die onafhankelijk kan manoeuvreren in een dynamische omgeving. Je adviseert de clustermanagers en directie en maakt deel uit van het hoogwaardige cluster Corporate Control.

Jouw rol en taken als auditor

Als auditor voer je zelfstandig audits uit op de efficiency, effectiviteit en de kwaliteit van systemen, projecten, programma's en organisatieonderdelen op een risicogevoelige onderwerpen. Primair zijn het de college en de directie de opdrachtgever voor de audits die gericht zijn op het verbeteren van de interne organisatie. Als daar aanleiding toe is kan de Concerncontroller vanuit zijn onafhankelijke rol ook audits initiëren.

Het streven naar een wendbare en flexibele gemeente vraagt het nodige van het verander- en absorptievermogen van de medewerkers. Het uitvoeren van een audit vraagt daarom naast kritisch vermogen ook om inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor het lijnmanagement en vindt het plezierig en zinvol om relaties op te bouwen. Verder zijn jouw rapportages informatief en bevatten aanbevelingen voor verbetering van de sturing en beheersing als ook de besluitvorming daarover. Je bespreekt de onderzoeksbevindingen met alle betrokkenen en in de directie. Het is daarom belangrijk dat je goed in staat bent om zowel schriftelijk als mondeling te communiceren over de werkzaamheden en observaties die je hebt gedaan.

Waar ga je werken?

Corporate Control is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeentebrede control organisatie. Corporate Control opereert onafhankelijk maar niet geïsoleerd: zij is de natuurlijke sparringpartner van college, directie en clustermanagement op het gebied van control vraagstukken. Het cluster wordt aangestuurd door de Corporate Controller en is gepositioneerd rechtstreeks onder de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.

Wat neem je mee?

 • Je bent analytisch sterk en kan complexe processen en risico's goed doorgronden.
 • Je hebt ervaring met data-analyses. Je hebt affiniteit met/kennis van beleids- en bedrijfsvoerings-processen.
 • Je bent kritisch en creatief in onderzoek en rapportage. Je bent gedreven om het gezicht te worden op dit terrein en de audit-rol binnen de gemeente op de kaart te zetten.
 • Je bent tactvol, hebt overtuigingskracht en bent nieuwsgierig. Je bent goed in staat tot samenwerken en verbinden.
 • Je bent energiek, innovatief, resultaatgericht en hebt een gezonde dosis doorzettingsvermogen.
 • Tot slot is integer handelen voor jou vanzelfsprekend.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Beschikt over een afgeronde universitaire opleiding in de (bedrijfs)economische richting of daaraan gerelateerd;
 • Ruime ervaring hebt met de opzet, uitvoering en evaluatie van audits en je bent kwantitatief en kwalitatief methodologisch onderlegd;
 • Politiek-, bestuurlijk- en organisatie-sensitief bent;
 • Ervaring in publiek domein hebt.

Wat wij bieden:

 • Een salaris tussen € 4.236 en € 5.814 (schaal 12);
 • Een vaste aanstelling (na een tijdelijke aanstelling voor een jaar) voor 32-36 uur per week, die in onderling overleg flexibel kunnen worden ingevuld.
 • Een individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris dat je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Mogelijkheid tot tijd- en plaats onafhankelijk werken;
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.

Solliciteren?
Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

De gesprekken kunnen zowel digitaal of op kantoor plaatsvinden. Hierdoor kunnen data voor selectiegesprekken verschillen. Wij streven ernaar om binnen 1 werkweek te reageren op je sollicitatie.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen met Marion van Leeuwen via (06) 48 76 09 07. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Elif Uygur (Corporate Recruiter) via (06) 18 28 71 76 of via elif.uygur@haarlemmermeer.nl

Een referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure.

0 sollicitaties
0 views


29-06-2020 Gemeente Haarlemmermeer
Information Security Officer

Information Security Officer

(Information Security Officer - 36 uur, schaal 11 max , €5.118,- tijdelijk met uitzicht op vast contract)

Zoek jij een functie die een organisatie breed karakter heeft en veel verder gaat dan ICT? Heb je diepgaande kennis en vaardigheden op het gebied van het vakgebied informatiebeveiliging? Lees dan snel verder?

Jouw rol als Information Security Officer
Als Information Security Officer heb je een takenpakket dat een organisatie breed karakter heeft en dit gaat veel verder dan ICT. Het gaat om een strategische, beleidsmatige advisering, functiegericht op de interne bedrijfsvoering van de organisatie. Informatiebeveiliging en informatieveiligheid zijn daarbij het primaire aandachtsgebied. Je hebt ook een toezichthoudende en controlerende taak en werkt daarin samen met de corporate controller en Functionaris Gegevensbescherming. Daarnaast zal je als Information Security Officer veelvuldig optrekken met de privacy/security champions en het management in de verschillende clusters.

Jouw taken:

 1. Audits en ENSIA Coördinatie
  • Je rapporteert via de CISO aan bestuur en college over informatieveiligheid op basis van de ENSIA-verantwoordingssystematiek;
  • Je bent aanspreekpunt voor collega's bij vragen over ENSIA, en onderhoud je contacten met het ministerie van BZK, de beheerder van ENSIA en VNG-Realisatie;
  • Je ondersteunt en faciliteert bij het uitvoeren van periodieke beveiligingsaudits en -analyses (penetratietesten, classificatie, risico-, afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses);
  • Voorbereiden en begeleiden van externe auditors.
 2. Information Security Management Systeem
  • Je ondersteunt de CISO in het opzetten en onderhouden van het Information Security Management System;
  • Je bent verantwoordelijk voor maand- en kwartaalrapportages voortvloeiend uit het securitymanagementproces.
 1. Ontwikkeling en implementatie
  • Je draagt actief bij aan - en ondersteunt de CISO bij het op-/bijstellen van het informatiebeveiligingsbeleid en de daaruit voortvloeiende informatiebeveiligingsplannen;
  • Je vertaalt informatiebeveiligingsbeleid naar concrete procedures en instructies;
  • In samenwerking met systeembeheerders en architecten zorgen voor de specificatie en implementatie van de beveiliging in de infrastructuur.
  • Je bent aanspreekpunt voor vragen van collega's over de procedurele kant van informatieveiligheid (niet ICT).
 2. Bevorderen van gebruikers bewustzijn
  • Je ondersteunt de CISO in het opzetten en verzorgen van de beveiligings- en privacytraining voor de bewustwording bij medewerkers en management in samenwerking met de privacy officers en FG;
  • Je ziet toe op borging van deze bewustzijnsactiviteiten in de organisatie en helpt adviseert de clusters hierin.
 3. Analyse en advies
  • Identificeren van beveiligingsrisico's in de infrastructuur, het uitvoeren van 360 graden risicoanalyses en het classificeren van de risico's.
  • Adviseren over de te nemen maatregelen in verhouding tot de impact.
  • Vertalen van beveiligingsbeleid en -eisen naar concrete maatregelen in de infrastructuur, het applicatielandschap, bij inkoopvragen en aanbestedingen.
  • Je ondersteunt bij de afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken;
  • Je motiveert collega's om controles en de implementatie van maatregelen uit te voeren en monitort de voortgang;

Waar ga je werken?

Info+ is een dynamisch cluster van de gemeente die streeft naar een beheersbaar digitaal fundament. Zij draagt zorg voor de continuïteit en beschikbaarheid van alle ICT. Door de ontwikkelingen in de markt wordt er steeds meer regie gevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat nu wordt gestreefd naar een regieorganisatie waarin zelfsturing een van de pijlers is. Info+ is dan ook volop in ontwikkeling. Het cluster is gespreks- en sparringpartner voor de interne klant met betrekking tot ICT-ondersteuning en toekomstige ontwikkelingen. Info+ is kaderstellend en toezichthoudend met een service verlenend karakter, in een gemeente die veel ambities heeft.

Wat neem je mee?

Je bent communicatief zeer sterk en in staat beleidsstukken te schrijven, die leesbaar zijn voor diegenen waarvoor het op dat moment betrekking op heeft. Je kunt omgaan met een hoge mate van verantwoordelijkheid en stressbestendig zijn.

De competenties die bij deze functies horen zijn:

 • Accuraat, resultaatgericht, omgevingssensitief en communicatief vaardig;
 • Standvastig, doortastend, pragmatisch en oplossingsgericht;
 • Samenwerken en coachen;
 • Integer en toch flexibel waar het kan.

Naast de bovengenoemde competenties, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Beschikt over op de functiegerichte HBO werk- en denkniveau met meer dan 5 jaar relevante werkervaring in grotere organisaties;
 • Diepgaande kennis en vaardigheden hebt op het gebied van het vakgebied informatiebeveiliging, je bent in het bezit een of meerdere van onderstaande certificeringen:
 • CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
 • CISM (Certified Information Systems Manager);
 • CISA (Certified Information Systems Auditor);
 • Kennis van en ervaring met relevante industrie standaarden en raamwerken: (Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIO), ITIL Foundation, ISO 2700x - ISO 22301 - COBIT - OWASP - SABSA - NCSC Beveiligingsrichtlijnen - GeVS - BAG - PUN- GBA/BRP - AVG) is gewenst;
 • Kennis van gemeentelijke processen;
 • Ervaring in onderhandelen met het gemeentelijk management en dat van ketenpartijen;
 • In staat je te verdiepen in securitynormen en deze toe te passen als beoordelingskader;
 • In staat zijn zelfstandig kennis tot zich te nemen en bij te houden.

Wat wij bieden

 • Een salaris tussen €3.536,- max , €5.118,- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek (specialist ondersteuning 1);
 • Functie voor 36 uur per week, die in onderling overleg flexibel kunnen worden ingevuld;
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris dat je kunt laten uitbetalen of waarmee je bijv. extra vakantiedagen kunt kopen;
 • Om je werk te kunnen verrichten wordt een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
 • Veel ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief;
 • In overleg is er mogelijkheid tot thuiswerken;
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met 26 juli 2020. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 3 augustus 2020. Wij verzoeken je vriendelijk om hier rekening mee te houden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Dimitri van Zantvliet Rozemeijer, CISO a.i. en teammanager Strategie, Privacy en Security via 023-5676667 of via dimitri.van.zantvliet@haarlemmermeer.nl

9 sollicitaties
209 views


24-06-2020 Gemeente Haarlemmermeer
Privacy Officer

Privacy Officer

(Privacy Officer - 32 uur, schaal 11 max , €5.067.-,- tijdelijk met uitzicht op vast contract)

Zoek jij een functie die een organisatie breed karakter heeft en veel verder gaat dan IT? Draag jij graag zorg voor het naleven van de privacy wet- en regelgeving? Lees dan snel verder!

Jouw rol als Privacy Officer

Als privacy Officer richt jij je op de uitvoering en de naleving van de privacywetgeving. Je adviseert over privacybescherming en over activiteiten ter bescherming van persoonsgegevens. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en vertalen van het privacybeleid naar werkinstructies en het begeleiden van de clusters bij het implementeren ervan.  Als Privacy Officer werk je in een netwerkorganisatie met functies vanuit de gehele breedte van de organisatie. Je maakt deel uit van het Taakveld Gegevensbescherming waarin deze intensief samenwerkt met de FG, de CISO, ISO en de clustervertegenwoordigers op het gegevensbeschermingsterrein. Je ondersteunt, adviseert en werkt nauw samen met de verantwoordelijke privacy champions en hun managers.  Als Privacy Officer heb je een zelfstandige positie op het gebied van de AVG.

Jouw taken:

 • Zorg dragen voor de naleving van privacywet- en regelgeving alsmede de naleving van organisatie-afspraken op privacy gebied. Je adviseert bestuur, directie en managers bij wijzigingen in procesuitvoering en bedrijfsvoering en de toepassing van een DPIA.
 • Je hebt binnen ons privacy team speciale aandacht voor de domeinen sociaal, publieksdiensten en ondersteuning.
 • Beoordeling van de verwerking van persoonsgegevens tegen de achtergrond van de kaders van de (Europese) privacywetgeving. Neemt als adviserend lid deel aan gemeente brede programma's en projecten, waarvan het resultaat gevolgen kan hebben voor de wijze van verwerking van persoonsgegevens.
 • Signaleren, analyseren en adviseren (gevraagd en ongevraagd) over risico's door ontwikkelingen op het gebied van privacy.

Waar ga je werken?

Info+ is een dynamisch cluster van de gemeente die streeft naar een beheersbaar digitaal fundament. Zij draagt zorg voor de continuïteit en beschikbaarheid van alle ICT. Door de ontwikkelingen in de markt wordt er steeds meer regie gevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat nu wordt gestreefd naar een regieorganisatie waarin zelfsturing een van de pijlers is. Info+ is dan ook volop in ontwikkeling. Het cluster is gespreks- en sparringpartner voor de interne klant met betrekking tot ICT-ondersteuning en toekomstige ontwikkelingen. Info+ is kaderstellend en toezichthoudend met een service verlenend karakter, in een gemeente die veel ambities heeft.

Wat neem je mee?

Je hebt talent voor samenwerken en coachen. Tevens ben je in staat jouw collega's zodanig te enthousiasmeren en motiveren dat privacy in alle taakvelden vanaf het begin betrokken wordt. Je verdiept je niet alleen in privacy-normen, maar ook in de uitwerking en impact voor de specifieke taken/collega's, en de normen als zodanig toe te passen als beoordelingskader. Je denkt in mogelijkheden. Je bent in staat om in een complexe (bestuurlijke, inhoudelijke) context te werken en af te stemmen op andere beleids-/juridische terreinen (helicopter view). Je kan het belang van de gemeente bepalen en afdwingen naar (grote) marktpartijen. Je kunt in gesprek treden met andere overheden en toezichthouder.

De competenties die bij deze functies horen zijn:

 • Accuraat, resultaatgericht, omgevingssensitief en communicatief vaardig. 
 • Standvastig, doortastend, pragmatisch en oplossingsgericht. 
 • Organisatiesensitiviteit, integer en toch flexibel waar het kan. 

Naast de bovengenoemde competenties, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Beschikt over WO Rechten (bestuursrecht zou ons team goed aanvullen) met meer dan 5 jaar relevante werkervaring in grotere organisaties en, specifiek, enkele van de voor een gemeente relevante beleidsterreinen (domeinen).
 • Kennis van gemeentelijke processen hebt.  Je hebt ervaring in onderhandelen met het gemeentelijk management en dat van keten- of marktpartijen. 
 • Je bent CIPP/E, CIPM (IAPP) of CDPO (IIR) gecertificeerd of vergelijkbaar (voldoende kennis en ervaring met betrekking tot de consequenties en benodigde uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Daarnaast heb je een stevige basis op bestuurlijk, politiek en (algemeen) juridisch vlak.
 • Wat wij bieden
 • Een salaris tussen €3.526 max , €5..- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek;
 • Functie voor 32 uur per week, die in onderling overleg flexibel kunnen worden ingevuld;
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris dat je kunt laten uitbetalen of waarmee je bijv. extra vakantiedagen kunt kopen;
 • Om je werk te kunnen verrichten wordt een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
 • Veel ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief;
 • In overleg is er mogelijkheid tot thuiswerken;
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met 26 juli 2020. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 3 augustus 2020. Wij verzoeken je vriendelijk om hier rekening mee te houden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Dimitri van Zantvliet Rozemeijer, CISO a.i. en teammanager Strategie, Privacy en Security via 023-5676667of via dimitri.van.zantvliet@haarlemmermeer.nl.

10 sollicitaties
233 views


24-06-2020 Gemeente Haarlemmermeer