Logo Gemeente Haarlemmermeer

Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlemmermeer

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlemmermeer.

Laatste vacatures

Financial Contoller en Business Controller

Business of Financial Controller met hart voor de publieke zaak

(Financial controller schaal 10/11 max. € 4.859,- bij 36 uur)
(Business Controller schaal 11/12 max. € 5.520,- bij 36 uur)

Ben jij financieel sterk onderlegd, gedreven, proactief, en collegiaal? Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp zoekt een Business- en een Financial controller.

Gemeente Haarlemmermeer is een jonge ambitieuze gemeente waarin resultaatgerichtheid en ambitie vanzelfsprekend zijn. Binnen de gemeente kennen we twee rollen voor financieel advies. De financial controller richt zich op de cijfermatige kant en bij de business controller ligt de focus op breed advies bij het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Vanuit hun eigen expertise werken ze nauw met elkaar samen om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Jouw rol als Business Controller
Als business controller ben je een stevige business partner voor het management van de clusters. Je levert een bijdrage op zowel strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. Je fungeert als aanspreekpunt voor de clusters waar het gaat om de vertaling van de financiële kaders op organisatieniveau naar de clusters. Daarnaast breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan het management over het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, de bedrijfsvoering en de daarbij behorende aspecten van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Daarbij zoek je proactief de samenwerking op met anderen.

Jouw rol als Financial Controller

Als financial controller verzorg je de financiële ondersteuning voor verschillende clusters binnen de gemeente Haarlemmermeer. Je bent het primaire aanspreekpunt van het management voor de financieel-technische zaken en de verwerking daarvan. Je draagt bij aan de oplevering van planning en control producten en zorgt daarbij dat ze een getrouw beeld geven en voldoen aan de gestelde kaders.

Het opstellen van rapportages, prognoses en het mede opstellen en bijsturen van de jaarlijkse begroting en budgetten, binnen de gemeentelijke spelregels, zijn een wezenlijk onderdeel van je werk. Ook de financiële afstemming met samenwerkingspartners en de dossiervorming over de jaarrekening behoren tot jouw takenpakket.

Waar ga je werken?

Binnen het cluster Financiën en Administratie kom je te werken in het team Financieel Beleid, Control en Advies (team FBCA). Het team bestaat uit 25 business en financial controllers onderverdeeld in drie kernteams (sociaal domein, fysiek domein en bedrijfsvoering). Het team kenmerkt zich door ambitieuze professionals die organisatie en eigen ontwikkeling belangrijk vinden. De organisatie brede waarden "Samen", "Waarderend" en "Professioneel" zijn in dit team vanzelfsprekend en dagelijks zichtbaar. We bieden een inspirerende, gedreven en collegiale werkomgeving. Team FBCA is een zelf organiserend, open, lerend team dat zich laat motiveren door wat de Haarlemmermeer en haar bewoners nodig hebben. Wij denken in mogelijkheden, kansen en zijn proactief in onze houding richting de clusters

Wat neem jij mee?

Wij vinden het belangrijk dat je goede advies- en communicatieve vaardigheden hebt. Verder ben je initiatiefrijk en heb je een proactieve instelling. Je wordt onderdeel van een team dat periodiek

financiële producten oplevert. Om deze reden is het van belang dat je onder tijdsdruk goed en collegiaal kan presteren. Jij bent de collega die afspraken na komt en effectief onderdeel uitmaakt van het team.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Beschikt over een afgeronde financiële, bedrijfskundige of bestuurskundige HBO/WO-opleiding;
 • Minimaal 4 jaar relevante werkervaring hebt;
 • Zelfstandig kunt werken met een financieel of ERP-pakket en uitstekende Excel kennis (financial controller) hebt;
 • Een professioneel kritische instelling hebt en in staat bent om (complexe) verbanden te leggen (business controller);

Wat wij bieden

Naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 36-urige werkweek, laptop, telefoon en 85% OV-vergoeding bieden wij uitstekkende opleiding en ontwikkelmogelijkheden. Met een ontwikkelprogramma op maat (opleidingen en/of coaching) kijken we hoe we jouw ambities en ontwikkeling vorm kunnen geven. Financial controller is ingeschaald in schaal 10/11 (maximaal € 4.859,-). Business Controller ingeschaald in schaal 11/12 (maximaal € 5.520,-). Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft op welke rol je solliciteert, wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via ww.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

Na ontvangst van jouw sollicitatie zullen we je snel laten weten of je uitgenodigd wordt voor een eerste kennismaking.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Selma Mesic (Teammanager Financieel Beleid, Control en Advies) via (06) 38 14 96 17 of via selma.mesic@haarlemmermeer.nl

Gemeentebanen

1 sollicitatie
23 views


18-06-2019 Gemeente Haarlemmermeer
Clustermanager Sociale Dienstverlening

Clustermanager Sociale Dienstverlening

(Clustermanager Sociale Dienstverlening - 36 uur - schaal 14, max. € 6.574 - vast contract)

Cluster Sociale Dienstverlening (SDV) werkt samen met de clusters Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) en Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) aan de doorontwikkeling van het Sociaal Domein.
Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, waarin inwoners en hun netwerk de basis vormen. Zij hebben de regie over hun eigen leven en zijn verantwoordelijk voor zichzelf en de mensen om hen heen. Komen zij er niet uit, dan helpt de professional in de buurt. Een sterke verbinding tussen 'de kracht van de samenleving' en 'de ondersteuning van kwetsbare inwoners' moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en het terugdringen van medicalisering en kosten.

De prioriteiten voor doorontwikkeling binnen het Sociaal Domein richten zich op de thema's:

 • Bestaanszekerheid: fatsoenlijk onderdak, beschikken over inkomen en niet leven en opgroeien in armoede;
 • Signaleren en toeleiden: inwoners en professionals weten goed de weg te vinden in het Sociaal Domein, bij hulp aan inwoners is het gewone leven in de buurt leidend;
 • Veiligheid: een veilige thuissituatie voor kinderen en volwassenen, op het werk en in de buurt;
 • Wonen met zorg: inwoners langer en weer zelfstandig wonen en leven;
 • Passende ondersteuning: activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en inwoners met een zorgvraag krijgen tijdig passende ondersteuning.

Jouw rol als Clustermanager Sociale Dienstverlening

Als Clustermanager Sociale Dienstverlening draag je bij aan de ontwikkeling van bovengenoemde prioriteiten. Dit vraagt om een intensieve samenwerking binnen het Sociaal Domein waarbij er sprake is van een gezamenlijke sturing om doelen te bereiken vanuit beleid en uitvoering. Bijdragen aan de Sociaal Domein doelstellingen doe je onder andere door uitvoering te geven aan de ontwikkelopgaven binnen cluster SDV. Deze ontwikkelopgaven liggen op:

 • Digitale doorontwikkeling: implementatie van systemen en digitalisering van werkprocessen;
 • Ontwikkeling sturing: verdere ontwikkeling van het MT en eenduidige sturing op resultaten en medewerkers;
 • Kwaliteit van werk: het verder verbeteren van de kwaliteit van het werk in de uitvoering voor de inwoners.

Hiernaast richt je je op de aansturing van het cluster waarbij je leidinggeeft aan een MT van 4 teammanagers en circa 130 medewerkers. Je bevordert de samenwerking met de andere clusters en partners in het Sociaal Domein. Onze organisatiewaarden samen, professioneel en waarderend zijn je op het lijf geschreven en laat je zien in de uitvoering van je werk. Tot slot ben je als een echte netwerker aanwezig in regionale overleggen in regio Groot-Amsterdam waarbij je Haarlemmermeer vertegenwoordigt.

Waar ga je werken?

Cluster Sociale dienstverlening is een vindplaats voor die inwoners die begeleid moeten worden bij het vinden van passend werk, recht hebben op een uitkering en/of andere inkomensondersteuning en inwoners die een zorg gerelateerde voorzieningsvraag hebben. Zij passen daarbij vraaggericht maatwerk toe op basis van het uitgangspunt van het Haarlemmermeers model: één gezin, één plan, één eigenaar!

Wat neem je mee?

Samen met de teammanagers en medewerkers zet je het belang van de inwoner centraal en stuur je op de doelstellingen. Je bent een stevige gesprekspartner voor bestuur en directie en 'werken vanuit de bedoeling' staat bij voor jou voorop. Je bent in staat om de interne organisatie aan te passen aan wat de buitenwereld vraagt. Daarbij zorg je voor een excellente bedrijfsvoering en stuur je op managementinformatie. Jouw leiderschapsstijl is inspirerend en coachend en wordt gekenmerkt door verbinding, samenwerking en doortastendheid. Je bent energiek, een strateeg, positief ingesteld en staat open voor feedback.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau met ruime ervaring binnen het sociaal domein;
 • Ervaring hebt met de aansturing van een MT;
 • Strategisch en analytisch vermogen hebt om boven de materie en de eigen cluster uit te stijgen en vanuit een heldere visie in het belang van het sociaal domein en de gemeente kunt denken;
 • Vanzelfsprekend integer handelt.

Wat wij bieden:

 • een mooi salaris tussen € 4.770,- en € 6.574,- (schaal 14);
 • een vaste aanstelling (na een tijdelijke aanstelling voor een jaar) voor 36 uur per week;
 • individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris die je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • je krijgt verschillende devices waardoor flexwerken mogelijk is;
 • werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met zondag 7 juli.

Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 12 juli. We verzoeken je deze datum in je agenda te reserveren. Een referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment en antecedentenonderzoek kunnen hier ook onderdeel van uitmaken.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen via het secretariaat met Alexander van Mazijk (Directeur) via (023) 567 35 72 of via Dinja.Martinez-Pinto@Haarlemmermeer.nl.

Gemeentebanen

0 sollicitaties
24 views


18-06-2019 Gemeente Haarlemmermeer
Clustermanager Ruimtelijke Projecten

Clustermanager Ruimtelijke Projecten

(Clustermanager - 36 uur - schaal 14, max. € 6574 - vaste aanstelling)

Haarlemmermeer is een groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Als manager van de cluster Projecten ben je eindverantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van de cluster Projecten en heb je een visie op het vakgebied van projectmanagement. Hierdoor zorg je ervoor dat directie en bestuur gevoed worden met de juiste informatie over onze ruimtelijke projecten en de bedrijfsvoering van de cluster. Je werkt niet alleen vraag-gestuurd en adviserend in de richting van de directie maar je bent ook een stevige sparringpartner. Je hebt een zichtbare voortrekkersrol van de cluster Projecten en bent altijd in verbinding met je interne partners van het fysieke domein om clusteroverstijgende en strategische opgaven op te pakken. Ook de cluster zelf zal doorontwikkeld moeten worden in een al ingezet traject van verdergaande professionalisering.

Jouw rol als Clustermanager Ruimtelijke Projecten

Je weet op inspirerende wijze jouw kennis en ruime ervaring binnen het fysieke domein in te zetten en tot uitdrukking te brengen in je managementstijl. Je hebt visie op de ontwikkelingen in het fysiek domein en je weet deze toekomstbestendig te maken. Naast inhoudelijke onderwerpen en integrale cluster overstijgende samenwerking ben je eindverantwoordelijk voor een actuele en adequate bedrijfsvoering. Je bent in staat om de huidige ontwikkelingen (basis op orde, personeel versterken en processen optimaliseren) binnen de cluster verder te brengen en je weet deze te bestendigen. Hierin treed je op als coach/leidinggevende voor het managementteam en hierdoor indirect voor de medewerkers binnen de cluster. Leidende organisatiewaarden daarbij zijn; samen, professioneel en waarderend. In de rol van clustermanager ben je veelvuldig in contact met bestuurders en externe organisaties - binnen en buiten de gemeente -. Naast stevige gesprekspartner vervul je hierin tevens een verbindende schakel richting de eigen organisatie.

Waar ga je werken?

Cluster Projecten (41 FTE, totaal circa 60 personen) bestaat uit drie teams: Senior Project- en Programmamanagement, Projectmanagement en Project Management Office (PMO). De cluster Projecten zorgt ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer opgaven in het fysiek domein op een professionele project- en programmamatige wijze aanpakt. De teams Projectmanagement en PMO worden elk aangestuurd door een eigen teammanager. Binnen de groep medewerkers stuur je het team Senior Project- en Programmamanagement rechtstreeks aan. Dit team bestaat momenteel uit ca. 8 professionals.

Wat neem je mee?

Je kent de bestuurlijke, planmatige en uitvoerende wereld van projecten, je bevordert de synergie tussen de bestuurlijke wensen, het beleid en de uitvoering. Je bent in staat de projectmanagers te begeleiden en je hebt een inspirerende, coachende en sturende leiderschapsstijl die gekenmerkt wordt door verbinding, samenwerking en doortastendheid. Je hebt ervaring binnen het werkveld, bent aangehaakt op de ontwikkelingen en je kunt verandering managen en draagvlak creëren, zowel binnen je cluster als tussen de clusters. Als voortrekker ben je in staat om de verbinding met andere clusters op te zoeken zodat vraagstukken van clusteroverstijgende aard worden vertaald naar organiseerbare/ concrete activiteiten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Je brengt je eigen standpunten op een heldere en efficiënte manier over zonder de verbinding met anderen te verliezen. Je bent energiek, strateeg, resultaatgericht en weet te inspireren. Tot slot heb je een gezonde dosis doorzettingsvermogen.

Naast de competenties die hier boven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:

 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau met ruime ervaring binnen een dynamische politiek/bestuurlijke organisatie;
 • zeer ruime ervaring hebt binnen projectmanagement en gebiedsontwikkeling en materiedeskundig bent;
 • boven de materie en de eigen cluster kunt uitstijgen en vanuit een helder visie in het belang van de gemeente kunt denken;
 • komt met creatieve ideeën voor complexe problemen, kaders durft te veranderen en in staat bent om impasses te doorbreken;
 • een goed gevoel voor onderlinge (politieke) verhoudingen hebt en een verbinder bent die zowel binnen als buiten de organisatie opereert;
 • positief kritisch bent, duidelijk prioriteiten kunt stellen en grenzen kunt aangeven;
 • vanzelfsprekend integer handelt.

Wat wij bieden

 • een mooi salaris tussen € 4770,- en € 6574,- (schaal 14);
 • een vaste aanstelling (na een tijdelijke aanstelling voor een jaar) voor 36 uur per week;
 • individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris die je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • je krijgt verschillende devices waardoor flexwerken mogelijk is;
 • werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jonge ambtenaren netwerk, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met zondag 23 juni 2019. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Henk Goettsch (Teammanager) via (06) 28 69 32 40 of via Henk.Goettsch@haarlemmermeer.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Gemeentebanen

5 sollicitaties
154 views


07-06-2019 Gemeente Haarlemmermeer
Onderzoeksadviseur

Onderzoeksadviseur

(Onderzoeksadviseur 3 - 32 uur - schaal 10 max. €4225,- - Vast dienstverband)

Gemeente Haarlemmermeer - te Hoofddorp - zoekt een onderzoeksadviseur die in staat is op een creatieve manier zijn of haar kennis in te zetten. Wij zoeken een teamplayer die ook in staat is om zelfstandig onderzoeken op te zetten en uit te voeren. Wil jij de lokale democratie sterker maken door de kennis van de lokale samenleving? Reageer dan snel!

Jouw rol als Onderzoeksadviseur
Als Onderzoeksadviseur zijn het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het bijhouden van relevante kennisontwikkelingen bij andere onderzoeksinstellingen de hoofdtaken van jouw functie. Daarnaast ondersteun je het bestuur en de organisatie met adviezen gebaseerd op onderzoeksresultaten. Dit alles doe je binnen het kader van het door het team opgestelde onderzoeksprogramma. Waar nodig adviseer je over het verzamelen van gegevens of het doen van aanvullend onderzoek.

Je werkt in een interdisciplinair team aan het onderzoek en stimuleert en motiveert beleidscollega's, directieleden en bestuurders om beschikbare kennis over de Haarlemmermeerse samenleving te gebruiken in hun werk.

Dit doe je door het schrijven van publicaties en adviezen en het maken van aantrekkelijke en toegankelijk presentaties van de resultaten van onderzoek.

Waar ga je werken?

Je bent werkzaam binnen het cluster Staf Bestuur en Directie (SBD). Dit cluster ondersteunt de wisselwerking tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Wij zorgen ervoor dat het bestuur en de directie alle informatie, advies en hulp krijgen die zij nodig hebben vanuit de organisatie om de gemeente zo goed mogelijk te kunnen besturen.  Het cluster bestaat uit drie teams waarbij jij binnen team onderzoek je werkzaamheden verricht.

  

De taken zijn zeer divers. De teams advies en ondersteuning richten zich op de dagelijkse praktijk, de bestuursadviseurs adviseren het bestuur en de directie. Terwijl binnen team onderzoek de onderzoekers zich meer richten op lange termijn zaken, zij houden nauwlettend in de gaten wat er zich in de gemeente afspeelt en leveren daarmee input voor beleid.

Wat neem je mee?
Je bent goed in staat zelfstandig te werken, maar werken in teamverband heeft voor jou een onmiskenbare meerwaarde. Ook ben je creatief en neem je vaak initiatief. Jouw professionaliteit en onafhankelijkheid staan voorop, ook als je onder druk komt te staan. Daarnaast is het belangrijk dat je over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden beschikt.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het volgende belangrijk:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt een opleiding in een sociale- of ruimtelijke wetenschap (socioloog, politicoloog, sociaal geograaf, planoloog etc.) afgerond.
 • Je hebt hart voor de publieke zaak en vindt het een uitdaging om voor een lokale overheid te werken. Kennis of ervaring met overheidsorganisaties zijn een pré.
 • Je bent vaardig met onderzoeksoftware zoals Atlas TI, SPSS, GIS en vergelijkbare programma's.
 • Bovengemiddelde studieresultaten zijn een pre.

Wat wij bieden

 • Een mooi salaris tussen €2795,- en €4225,- (schaal 10)
 • Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris die je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Verschillende devices waardoor flexwerken mogelijk is;
 • Werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jonge ambtenaren netwerk, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot 30 juni 2019. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

De selectiegesprekken vinden plaats op 8 en 9 juli. Wij verzoeken je vriendelijk om hier rekening mee te houden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen met Rinse Derksen via (023) 567 60 42 of via rinse.derksen@haarlemmermeer.nl. Vanaf 24 juni kan je contact opnemen met Isabel Suárez, Teammanager Onderzoek, via (06) 13 69 32 56.

Gemeentebanen

8 sollicitaties
164 views


07-06-2019 Gemeente Haarlemmermeer
Teammanager Openbare Orde en Veiligheid

Teammanager Openbare Orde en Veiligheid

(Teammanager OOV - 36 uur - Schaal 12/13 - max. salaris €5.984 - vaste aanstelling)

Jouw rol als Teammanager Openbare Orde en Veiligheid

Je komt terecht in een hecht en zelfstandig werkend team. Van jou wordt verwacht dat je leiding geeft aan het team en het totale veiligheidsbeleid coördineert. Je houdt je samen met de medewerkers bezig met het ontwikkelen, coördineren en evalueren van het veiligheidsbeleid. Je adviseert proactief over inhoudelijk en procesmatig complexe beleidsvraagstukken en zorgt ervoor dat beleidsadviezen aansluiten bij recente ontwikkelingen. Je maakt opdrachten concreet en zorgt voor uitvoering en opvolging. Daarnaast onderhoud je op strategisch- en tactisch niveau contact met relevante partners zoals de Koninklijke Marechaussee, de politie, het openbaar ministerie, de Veiligheidsregio Kennemerland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de luchthaven Schiphol.

Wat verwachten we van je?

 • Je bent een stevige inhoudelijke teammanager die de langere termijn doelen en het strategisch vermogen van de afdeling versterkt. Je zet het team op de kaart!
 • Je bent coachend naar de medewerkers van het team, stimuleert ze in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Je houdt de relevante ontwikkelingen binnen de ambtelijke organisatie en in de politiek bij en legt relaties tussen die verschillende ontwikkelingen. Je stimuleert de integraliteit binnen het werkveld OOV en tussen de verschillende beleidsdossiers.
 • Je bent in staat de juiste netwerkpartners te vinden, te koppelen en de relaties te onderhouden en de belangen van de gemeente goed te behartigen.
 • Je bent deskundig op het gebied van OOV en deelt kennis als vanzelfsprekend en bent open over de te realiseren doelstellingen en bewaakt de voortgang en stuurt zo nodig tijdig bij.
 • Je bijdrage in de productie bestaat o.a. uit werkbegeleiding, visieontwikkeling en kwaliteitsborging van producten en diensten. Je levert een bijdrage ten behoeve van de managementsturing en bedrijfsvoering zoals MARAP, de begroting en het jaarverslag.
 • Je bent lid van het clustermanagementteam en mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het meerjarenbeleid van cluster Veiligheid.

Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

Het team Openbare Orde en Veiligheid werkt aan de veiligheid in en voor onze gemeente en richt zich daarbij op de beleidsterreinen fysieke veiligheid, crisisbeheersing, sociale veiligheid en diverse openbare ordevraagstukken. De collega's, waaronder de teammanager, in het team werken nauw samen en zijn breed inzetbaar.

Het team onderhoudt contacten met diverse externe veiligheidspartners zoals de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Veiligheidsregio Kennemerland, Schiphol en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het team heeft korte lijnen met het bestuur en als lid van het team adviseer je de burgemeester direct over de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Je neemt deel aan het 24/7 piketrooster en vervult regionaal een rol in de crisisorganisatie.

Wat neem je mee?

Je geeft leiding aan een professioneel zelfsturend team met veel specialistische kennis. Dit vraagt om dienend en verbindend leiderschap waar je als sparringpartner naast je medewerkers staat en goed kunt delegeren. Je bent deskundig op OOV-gebied. Je hebt een helicopterview en signaleert waar samenwerken en verbinden (binnen en buiten de gemeente) meerwaarde heeft.

Je bent een enthousiast, open en ondernemend. Je kunt schakelen tussen strategisch en tactisch/beleidsmatig denken en je kunt actiegericht werken. Je functioneert goed onder druk. We stellen hoge eisen aan je communicatieve vaardigheden.

Je hebt het lef om zowel top-ambtelijk als bestuurlijk stevig te adviseren en de belangen van de gemeente naar buiten toe goed te behartigen. Ook heb je ruime kennis van en ervaring met het werken in een bestuurlijk-ambtelijk krachtenveld en heb je een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Vanzelfsprekend beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Naast de hierboven genoemde competenties, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Een relevante academische opleiding hebt afgerond;
 • Bewezen inhoudelijke kennis hebt van en ervaring hebt met veiligheidsvraagstukken;
 • Ervaring en affiniteit met leidinggeven.

Wat wij bieden

 • Een mooi salaris tussen € 4.022,- en € 5.520,- of tussen € 4.490,- en € 5.984,- (schaal 12 of 13 afhankelijk van bewezen kwaliteit en ervaring)
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris die je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken.

Sollicitatie

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag je reactie met een actueel CV, waarin je aangeeft wat je motivatie is en wat je aantrekt in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met zondag 30 juni 2019. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen met Edward Pranger (Clustermanager Veiligheid) via 023 567 4340.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Gemeentebanen

8 sollicitaties
171 views


07-06-2019 Gemeente Haarlemmermeer