Logo Gemeente Haarlemmermeer

Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlemmermeer

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlemmermeer.

Laatste vacatures

Inkomensspecialist (2 FTE)

Inkomensspecialist (2 FTE)

(inkomensspecialist - 32-36 uur - schaal 9, max. €3.805,- tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast)

Jouw rol als inkomensspecialist
Voor team Inkomen zijn wij op zoek naar een inkomensspecialist. Als Inkomenssspecialist bij Gemeente Haarlemmermeer heb je een zelfstandige rol in contact met inwoners als het gaat om financiële dienstverlening. Je werkt nauw samen met de Casemanager Werk met als doel om de inwoner zo snel mogelijk zelfvoorzienend te laten zijn. Als Inkomensspecialist voer je onderstaande werkzaamheden uit:

 • Het voeren van de regie over de inwonersaanvragen- en mutaties die inkomensgerelateerd zijn.
 • Het voeren van het vervolggesprek over inkomen (na de werkintake) op de leefgebieden financiën en wonen.
 • Het verstrekken van informatie, advies en inlichtingen aan de inwoner.
 • Het beoordelen van aanvragen levensonderhoud in het kader van de PW op volledigheid en rechtmatigheid en verstrekt uitkering/inkomen.
 • Het beoordelen van individuele aanvragen bijzondere bijstand en verstrekken van uitkeringen BB.
 • Het beoordelen van aanvragen categorale aanvragen bijzondere bijstand en verstrekken van uitkeringen BB.
 • Het vullen van het uitkeringsdossier in GWS/Civision en opstellen van rapportages en beschikkingen.
 • Periodiek heronderzoeken van rechtmatigheid van de uitkering.

Cluster Sociale Dienstverlening
"Alle inwoners worden passend ondersteund bij kwaliteit van hun leven".
Wij richten ons op die activiteiten waarmee inwoners in hun eigen kracht gaan komen. Dit doen we door hen te helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf de regie te gaan voeren. Waar nodig bieden wij het o zo belangrijke vangnet. Wij weten hoe ons werk werkt!

Wij zijn een vindplaats voor die mensen die recht hebben op een uitkering en/of begeleid moeten worden bij het vinden van passend werk of een zorggerelateerde voorzieningsvraag hebben. Professionals richten zich daarbij vooral op de eigen kracht van de inwoners. Dit doen zij vanuit de klantwaarde, eigenaarschap en altijd in samenwerking met andere gemandateerde professionals en partners. Wij passen daarbij vraaggericht maatwerk toe op basis van het uitgangspunt van het Haarlemmermeers model: één gezin, één plan, één eigenaar!

Wat neem je mee?

 • Afgeronde HBO opleiding op het gebied van maatschappelijk werk of sociaal juridische dienstverlening;
 • Minimaal 1 jaar werkervaring bij een sociale dienstverlener;
 • Kennis van Schulinck, voorliggende voorzieningen, GWS, PKO en Suwinet;
 • Kennis van regelingen met inkomensafhankelijke componenten (fiscale kennis en kennis van lonen, loonspecificaties e.d.);
 • Je bent in staat om beoordelingen te maken op basis van de balans tussen geld (middelen), hart (het volgen van je hart) en hoofd (kaders);
 • Alert op de mogelijkheid van fraude en omgaan met ongewenst gedrag;
 • Je beschikt je over uitstekende (motiverende) gesprekstechnieken.

Wat wij bieden

 • Twee posities voor de duur van een jaar met de intentie om daarna een vaste aanstelling aan te bieden
 • De functie is voor minimaal 32 uur en maximaal 36 uur per week waarbij het mogelijk is om 4 dagen x 9 uur te werken
 • De functie is ingeschaald in schaal 9, deze loopt van € 2.591,- tot €3.805,-
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris die je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Om je werk te kunnen verrichten wordt een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
 • Werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden;
 • Tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen, zoals jonge ambtenaren netwerk, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.

Solliciteren?

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel CV, waarin je aangeeft wat jouw focus is, je ambities zijn en wat jou inspireert in deze functie. Reageren op deze vacature kan uitsluitend via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl

De sluitingsdatum van de vacature is zondag 16 december 2018. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 20 december 2018. Wij verzoeken je om hier rekening mee te houden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Denise Bernadina (Teammanager Sociale Dienstverlening) via Denise.Bernadina@haarlemmmermeer.nl

Gemeentebanen

1 sollicitatie

59 views


11-12-2018 Gemeente Haarlemmermeer


Civieltechnisch Projectleider

Civieltechnisch Projectleider

(projectleider - 36 uur - schaal 11, max. € 4.859 - 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling)

Jouw rol als civieltechnisch projectleider

Je bent eind verantwoordelijk voor de integrale civieltechnische ontwerp, voorbereiding, aanbesteding, uitvoering fase van de integrale civieltechnische projecten in de grond- weg- en waterbouw, waarbij ook groen/cultuurtechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De nadruk van de functie ligt op de GOTIK, procesmatige en organisatorische aspecten. Je bent een echte teamspeler en snapt dat dat alleen dat alleen echte samenwerking tot optimale resultaten leidt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het vaste (zelfsturend) projectteam "Reconstructies" waarbij jij verantwoordelijk bent voor de inhoudelijke aansturing. Dit doe je samen met werkvoorbereider(s), directievoerder(s), toezichthouder(s), adviseurs en de interne opdrachtgever.

Als projectleider zorg jij voor een samenhang binnen en buiten het zelfsturend team. Hierbij is het team verantwoordelijk voor het eigen werkplezier. Je hebt dan ook een positieve instelling. Het team werkt aan onderling vertrouwen en het structureel verbeteren van resultaten en processen. Dit wordt vormgegeven door elkaar op te zoeken, feedback te geven en elkaar te helpen.

Je hebt oog voor de speerpunten van het college zoals duurzaamheid, kennis, innovatie en participatie.

Werkzaamheden

 • Opstellen en afstemmen van interne offertes;
 • Functioneel aansturen van projectmedewerkers;
 • Afstemmen met diverse stakeholders;
 • Laten toetsen van ontwerpen, bestek, contractstukken op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
 • Bewaken voortgang en kwaliteit van de projecten;
 • Laten opstellen programma van eisen, plan van aanpak, ramingen, en risicoanalyses;
 • Verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan de opdrachtgever;
 • Deelnemen aan en organiseren van in- externe overleggen;
 • Tijdig rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer- minderwerk en afwijkingen GOTIK aspecten;
 • Zorgdragen voor een correcte overdracht aan de cluster Beheer en Onderhoud.

Waar ga je werken?

Het Ingenieursbureau van de gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de (her)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Globale plannen worden uitgewerkt tot gedetailleerde ontwerpen en bestekken (door derden). Vervolgens wordt het werk aanbesteed, wordt directie UAV gevoerd en wordt toezicht gehouden op de uitvoering. De projecten zijn zeer gevarieerd. Het ingenieursbureau bestaat uit zo'n 60 collega's met een flexibele schil van inhuur. In diverse zelfsturende projectteams worden de werkzaamheden verdeeld en uitgevoerd.

Wat neem je mee?

Je bent een doelgerichte organisator die op zakelijke en subtiele wijze zijn projectomgeving (be-) stuurt. Je schakelt soepel tussen de verschillende niveaus. Je bent creatief en slim, enthousiast en inspirerend. Je communiceert makkelijk en ook stevig. Je zoekt snel persoonlijk contact en bent de verbindende factor. Je kunt mensen voor je winnen. Je weet wanneer je geduld moet betrachten en wanneer je met de vuist op tafel moet slaan. Je beweegt je gemakkelijk in diverse overlegsituaties. Je bent integer en houd je aan correcte omgangsvormen.

Je spreekt zowel de taal van de aannemer, de burger als van je diverse collega ambtenaren. Je ziet mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp, contract, realisatie en nazorgfase en de overdracht aan de cluster Beheer & Onderhoud van de projecten. Het "denken als beheerder" bij jouw projecten is een hierbij belangrijk aspect. Criteria hiervoor zijn tijd, kwaliteit, geld en integraliteit. Je hebt duurzaamheid hoog in het vaandel staan en steeds op zoek naar innovaties. De werkzaamheden zullen voornamelijk binnen het vast-projectteam Reconstructies worden uitgevoerd.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding of aantoonbaar ervaring op HBO/WO -werk- en denkniveau, bij voorkeur richting civiele techniek;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als civieltechnisch projectleider;
 • Je hebt goede kennis van de RAW-systematiek, UAV en UAV-GC;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken in projectteamverband;
 • Je bent omgevingsbewust en handelt en in relatie burger/bestuur.

Wat wij bieden

 • Een mooi salaris tussen € 3.348,- en € 4.859,- (schaal 11);
 • Een functie van 36 uur per week voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris die je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Om je werk te kunnen verrichten wordt er een laptop en een mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
 • Werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.
 • Tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jonge ambtenaren netwerk, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag je reactie met een actueel CV, waarin je aangeeft wat je focus is, je ambities zijn en wat je inspireert in deze functie. Het doen van een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met 2 januari 2019. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen. De gesprekken zullen in week 2 plaatsvinden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Ad Staal (Teammanager Ingenieursbureau) via (023) 567 422 7 of A.Staal@haarlemmermeer.nl

| Civieltechnisch | Projectleider | Projectmanagers| Civieltechnisch Projectleider | Civieltechnisch projectmanager |

Gemeentebanen

1 sollicitatie

21 views


11-12-2018 Gemeente Haarlemmermeer


Bestuurssecretaresse

Bestuurssecretaresse (2 FTE)

(Bestuurssecretaresse - 36 uur - schaal 8 + max. € 3.376,- - tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast)

Weet jij het overzicht te houden en heb jij een talent voor organiseren? Het cluster Staf, Bestuur en Directie bij Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp is op zoek naar twee bestuurssecretaresses.

Jouw rol als bestuurssecretaresse

Als Bestuurssecretaresse ben je - samen met je collega's - verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders. Je beheert de agenda('s) en mailbox(en) en ontvangt bezoekers. Ook handel je eenvoudige correspondentie af en ondersteun je de collegeleden bij de archivering van hun stukken. Je werkt nauw samen met de bestuursadviseur en de woordvoerder van de wethouder. Aangezien bestuurders zelf veel buiten de deur zijn, communiceer je veel op afstand en online. Je werkt nauw samen met collega secretaresses, je zorgt met elkaar voor de continuïteit en je vervangt elkaar bij afwezigheid.

Waar ga je werken?

Het bestuurssecretariaat vormt samen met het directiesecretariaat, de gemeentelijke chauffeur en de teammanager het team Ondersteuning en bestaat uit 15 mensen. Team Ondersteuning maakt deel uit van het Cluster Staf, Bestuur en Directie. Ook maak je als bestuurssecretaresse deel uit van het team rondom de wethouder, dit team vorm je samen met de bestuursadviseur en een woordvoerder. Je hebt hierdoor een uitdagende en brede functie in een dynamische werkomgeving.

Wat neem je mee?

Voor ons team zoeken we een echte teamspeler die ook goed in staat is zelfstandig te werken. Je hebt oog voor anderen en je bent flexibel en stressbestendig. Je bent een organisatietalent en hebt goede communicatieve vaardigheden en ervaring met zeer complex agendabeheer. De werkzaamheden die tot je taken behoren zijn daarnaast het organiseren van vervoer voor bestuurder, het afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, e-mail en post), het uitzetten van acties en het bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken, het voorbereiden van vergaderingen, vergaderstukken plaatsen in iBabs en archivering van stukken, het onderhouden van veel in- en externe contacten en je vervangt je collega's op het bestuurssecretariaat.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je beschikt over:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring met secretariële, administratieve en ondersteunende werkzaamheden;
 • Volledige beheersing van het MS Office pakket;
 • Affiniteit met en gevoel voor een bestuurlijk, politieke werkomgeving;
 • Affiniteit met digitalisering / digitale werkprocessen en social media (pré);
 • Op korte termijn beschikbaar (pré).

Wat wij bieden

 • Een mooi salaris tussen € 2.335,- en € 3.376,- (schaal 8);
 • Een functie van 36 uur per week voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris die je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Om je werk te kunnen verrichten wordt een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
 • Werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.
 • Tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jonge ambtenaren netwerk, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot 1 januari 2019. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

De gesprekken zullen 10 januari 2019 plaatsvinden. Wij verzoeken je vriendelijk om hier rekening mee te houden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Mijke Fencken (teammanager) via (06) 20578771 of via Mijke.Frencken@haarlemmermeer.nl

Gemeentebanen

6 sollicitaties

98 views


07-12-2018 Gemeente Haarlemmermeer


Casemanager Zorg & Ondersteuning (4 FTE)

Casemanager Zorg & Ondersteuning (4FTE)

(28 - 36 uur per week - schaal 9 max. 3.805 - tijdelijk met uitzicht op vast)

Ben jij graag in gesprek met inwoners en heb je affiniteit met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Voor team Zorg & Ondersteuning van Gemeente Haarlemmermeer zijn wij op zoek naar vier Casemanagers Zorg.

Jouw rol als Casemanager Zorg & Ondersteuning

In deze functie ligt het accent op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de zorgvraag en de situatie van inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. Jij voert met deze inwoners het zogenaamde 'keukentafelgesprek' en neemt besluiten over het al dan niet toekennen van WMO-voorzieningen en de bijzondere bijstand. Als Casemanager voer je zelf geen hulp- en ondersteuning uit maar analyseer- en beoordeel je een situatie van de inwoner in zijn omgeving en specifieke situatie.

Als Casemanager Zorg & Ondersteuning voer je onderstaande werkzaamheden uit:

 • je hebt direct contact met de inwoner met een hulpvraag en zijn directe omgeving en professionals die de inwoner al ondersteunen;
 • je analyseert de context van een inwoner en zijn omgeving en maakt samen met de inwoner een plan waarbij de gewenste verandering centraal staat, en waarin beargumenteert een voorstel voor ondersteuning (van eigen netwerk tot aan specialistische voorzieningen) wordt beschreven;
 • je voert taken uit die nodig zijn om de ondersteuning aan huishoudens te organiseren en te regelen, waaronder het nemen van een gemeentelijk besluit over al dan niet toekennen van een WMO maatwerkvoorziening;
 • je borgt - waar nodig - dat de inwoner weet wie in het vervolg de contactpersoon is (professional aan de voorkant) als er nieuwe vragen komen of andere oplossingen nodig zijn;
 • je informeert, ondersteunt en adviseert professionals in het netwerk bij vragen over cliënten, de te volgen route, en dergelijke, zodat zij inwoners goed kunnen helpen bij ondersteuningsvragen;
 • je draagt bij aan het bevorderen van de gewenste houding en gedrag bij professionals en collega's bij de gemeente, bij de organisaties in het veld en de inwoners die uitgaat van de eigen kracht van inwoners en het realiseren van integrale oplossingen;
 • en als dit voor de problematiek van het huishouden of de oplossing nodig is betrek je andere professionals of experts, of schakel je het Meer-team in.

Wat neem je mee?

Wij zoeken een casemanager die beschik over de volgende competenties: klantgericht, overtuigingskracht, besluitvaardigheid, communicatief vaardig en samenwerkingsgericht.

Verder zoeken wij Casemanagers Zorg & Ondersteuning met onderstaand profiel:

 • Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding;
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring bij een gemeente met de uitvoering van de WMO;
 • Kennis en ervaring met GWS4all is een pré.

Wat wij bieden:

In onze organisatie staat collegialiteit voorop. Naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities waar kunt maken. De functie is voor minimaal 28 en maximaal 36 uur per week en is ingeschaald in schaal 9 (max. € 3.749,- op basis van een 36-urige werkweek). Het betreft een tijdelijke functie (met uitzicht op een vaste aanstelling) voor de duur van 1 jaar op payroll basis via Tempo-Team Payroll. Daarnaast beschik je over diverse secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 8% vakantiegeld, 6% eindejaarsuitkering, 1,5% levensloopbijdrage en een pensioenregeling.

Solliciteren?

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. De sluitingsdatum voor deze vacature is woensdag 12 december. Wij kunnen alleen sollicitaties in behandeling nemen die binnenkomen via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl

De gesprekken vinden plaats op maandag 17 december. Wij verzoeken jou vriendelijk om hier rekening mee te houden.

Voor inhoudelijke informatie kun je gerust contact opnemen met Cora Kandelaar via C.Kandelaar@haarlemmermeer.nl of via (06) 81 408 024.

Gemeentebanen

8 sollicitaties

148 views


06-12-2018 Gemeente Haarlemmermeer


Adviseur Maatschappelijke Accommodaties

Adviseur Maatschappelijke Accommodaties

(Adviseur Maatschappelijke Accommodaties - 32 uur - schaal 11 max. € 4859 - tijdelijk met uitzicht op vast)

Gemeente Haarlemmermeer is op zoek naar een beleidsadviseur die zijn voelsprieten en contacten midden in de samenleving heeft. Je komt te werken voor één van de grootste gemeenten van Nederland die staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. Werk jij graag voor inwoners van jong tot oud? Wij zien dan graag jouw sollicitatie tegemoet.

Jouw rol als adviseur maatschappelijke accommodaties

Wij hechten grote waarde aan een sociale basisinfrastructuur waarin inwoners zichzelf kunnen redden, actief zijn binnen hun eigen buurt en waar nodig lichte ondersteuning ontvangen. In de meerkernige structuur van Haarlemmermeer vormen dorpshuizen, wijkcentra en jongerencentra belangrijke ontmoetingspunten in die sociale basisinfrastructuur. Een belangrijk deel van deze centra is ondergebracht bij welzijnsorganisatie Maatvast, een kleiner deel van de dorpshuizen functioneert zelfstandig.

Jouw rol is om uitvoering te geven aan het beleid en de subsidierelaties die de gemeente onderhoudt met deze organisaties. Dat betekent dat je actief bent vanuit meerdere invalshoeken:

 1. je adviseert inhoudelijk over onderdelen van het jeugdbeleid (jongerencentra) en over de ontmoetingsfunctie van die dorps- en wijkgebouwen vervullen voor ouderen en kwetsbare inwoners, dit doe je samen met collega's op het jeugd- en welzijnsterrein;
 2. je bent accounthouder voor de subsidierelaties met deze instellingen;
 3. je bent intensief betrokken bij de accommodatievraagstukken rond deze instellingen en trekt hierin samen op met team Vastgoed.

Kortom, achter deze functie gaat een brede, generalistische rol schuil met uitdagingen op diverse onderdelen. Daartoe werk je samen met de collega's in cluster Samenleving en met diverse andere clusters. In het bijzonder onderhoud je een intensieve werkrelatie met Team Vastgoed.

Waar ga je werken?

Cluster Samenleving, Sport en Cultuur heeft als opgaaf om het 'samen leven' te versterken. Samen met maatschappelijke partners verzorgt de cluster de beleidsadvisering op uiteenlopende beleidsvelden als sport, recreatie, cultuur, onderwijs, jeugd, welzijn, wonen en arbeidsmarkt.

Voor de cluster werken zo'n 50 mensen: collega's die hun voelsprieten en contacten midden in de samenleving hebben; breed georiënteerd zijn, en kunnen schakelen tussen verschillende rollen. En die vanuit deze houding kritisch durven zijn op haalbaarheid van initiatieven en bestuurlijke wensen, en de juiste balans weten te vinden tussen zakelijkheid en partnerschap ten aanzien van onze maatschappelijke partners.

Wat neem je mee?

 • HBO of academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar beleidsadviserende ervaring, bij voorkeur binnen het gemeentelijke sociaal beleid;
 • Brede interesse en ervaring in zowel sociaal beleid (jeugd, ouderen, welzijn) als in de exploitatie en beheer van maatschappelijke accommodaties;
 • Financieel goed onderlegd, je bent vertrouwd met subsidierelaties, je werkt plan- en projectmatig en weet uitstekend het juiste in- en externe proces te volgen zowel ambtelijk als bestuurlijk;
 • Enthousiast, je bent doortastend en een uitgesproken teamspeler;
 • Je kunt externe partijen binden aan een gezamenlijke opgave.

Wat wij bieden

 • De functie is ingeschaald op basis van kennis en ervaring in schaal 11 min. € 3348,- max. € 4859,- op basis van een 36-urige werkweek.
 • Het treft een vaste aanstelling voor 32 uur per week.
 • Hiernaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris die kunt laten uitbetalen of bijv. extra vakantiedagen mee kunt kopen.
 • Daarnaast krijg je als medewerker een laptop en mobiele telefoon en is er veel ruimte voor eigen initiatief.
 • mogelijkheden tot thuiswerken;
 • een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Solliciteren?

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt reageren tot en met 6 januari 2018. Wij kunnen alleen sollicitaties in behandeling nemen die binnenkomen via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 15 januari tussen 14:00 en 17:00 uur. Wij verzoeken jou vriendelijk om hier rekening mee te houden.

Voor inhoudelijke informatie kun je gerust contact opnemen met Simon Sijm (Teammanager Jeugd, Onderwijs & Arbeidsmarkt) via s.sijm@haarlemmermeer.nl of telefonisch via (023) 567 67 22.

Gemeentebanen

2 sollicitaties

88 views


06-12-2018 Gemeente Haarlemmermeer