Logo Gemeente Haarlemmermeer

Jobs posted by Gemeente Haarlemmermeer

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Haarlemmermeer.

Latest jobs

Ondersteuner Contractmanager Werk en Inkomen

Ondersteuner Contractmanager Werk en Inkomen

(Specialist Ondersteuning - 18 uur per week - max. €. 3.968,- (schaal 8-9

tijdelijk voor de duur een jaar)

Ben jij een ondersteuner die zich graag inzet voor meerdere managers? Gaat jouw hart sneller kloppen van het sociaal domein? En kent het facturatieproces voor jouw geen geheimen? Gemeente Haarlemmermeer op zoek naar Ondersteuner Contractmanagement met gevoel voor de inhoud.

Jouw rol als Ondersteuner Contractmanager Werk en Inkomen

Je opereert binnen de verschillende taakvelden van Werk en Inkomen waarbij je primair de sturingsduo's ondersteunt. De sturingsduo's voor Werk en Inkomen houden zich bezig met accountmanagement, advies, inkoop en contractmanagement. Je maakt tevens deel uit van het secretariaat, werkt samen met andere ondersteuners (zoals ondersteuner van de Categoriemanagers) en neemt waar nodig of wenselijk taken van anderen waar. Samen met de ondersteuner van de Categoriemanagers vorm je een goed op elkaar ingespeeld duo.

Je ondersteunt het inkoop en samenwerkingsproces, waarbij je zorg draagt voor de uitnodigingen, ontvangst, agenda, verslaglegging en actielijsten van de bijeenkomsten met aanbieders en samenwerkingspartners. Het gehele administratieve proces rondom het helpen opstellen, beheren en wijzigen van de contracten met de daarbij behorende bewerkersovereenkomsten behoort tot jouw takenpakket. Je stemt binnen dit proces af met team Inkoop, team Juridische zaken en functionarissen gegevensbescherming. In geval van een aanbesteding ondersteun je de sturingsduo's met het opvragen, verzamelen en verspreiden van relevante informatie en het organiseren van de bijeenkomsten. Gewijzigde gegevens van samenwerkingspartner en inkooprelaties worden zo nodig aangepast in ons registratiesysteem. Ook het verzamelen, structureren en ordenen van informatie naar een format dat toegankelijk is voor de sturingsduo's of de verschillende specialistische disciplines is de verantwoordelijkheid van de ondersteuner. Veel van de vragen van onze partners en relaties kun je beantwoorden of beantwoord je na afstemming met de sturingsduo's.

Als ondersteuner contractmanagement ben je verantwoordelijk voor een tijdige afwikkeling, controle en monitoring op de facturen. Afwijkingen in standaard facturen worden geanalyseerd en besproken met de sturingduo's. Samen stem je af welke eventuele maatregelen genomen dienen te worden.

Waar ga je werken?

Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave binnen dit domein. Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uit gaat van vertrouwen en ruimte biedt aan de uitvoerende professionals. Daarbij hebben we de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen en kunnen doen in de samenleving. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom altijd in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterkere verbinding tussen enerzijds 'de kracht van de samenleving' en anderzijds 'ondersteuning voor wie dat (tijdelijk) nodig heeft' moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.

De cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op de volledige jeugdhulp (Jeugdwet), individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf en beschermd wonen (Wmo) en de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een bijstandsuitkering (Participatiewet), bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening. Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners; jong en oud. In totaal werken er zo'n 100 gedreven mensen voor de cluster MOZ.

Wat neem je mee?

 • Je beschikt over een MBO+/HBO werk- en denkniveau met bij voorkeur een secretariële of financiële achtergrond;
 • Je hebt affiniteit met boekhouden en hebt kennis van facturatieprocessen;
 • Kennis en ervaring ten aanzien van de uitvoering in het sociaal domein is een pré en je hebt gevoel voor de inhoud;
 • Je bent stressbestendig, kan snel schakelen en weet meerdere sturingduo's te ondersteunen;
 • Je hebt ervaring met het plannen en organiseren van afspraken en bijeenkomsten;
 • Je hebt ervaring met verschillende ICT-systemen en bent zeer vaardig in organiseren, structureren en ordenen van informatie;
 • Je gaat vertrouwelijk om met informatie;
 • Je bent gewend om zelfstandig met aanbieders te overleggen of vragen te beantwoorden;
 • Je bent een teamspeler en hebt sterke sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent klantgericht;
 • Het is een pre als je kennis hebt van privacywetgeving.

Wat wij bieden

 • Een mooi salaris tussen € 2.435,- (aanloopschaal 8) en € 3.968,- (schaal 9);
 • Een tijdelijke aanstelling voor 18 uur per week;
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris dat je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Voor de uitvoering van je werk krijgt je een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
 • Werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jonge ambtenaren netwerk, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met 11 maart 2020. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Beatrijs Aukema (beleidsadviseur) tel: 06 51557145 of Astrid Bruin (clustermanager) 06 39203269 of via astrid.bruijn@haarlemmermeer.nl

3 applications
129 views


26-02-2020 Gemeente Haarlemmermeer
Secretaresse Cluster Sociale Dienstverlening

Secretaresse Cluster Sociale Dienstverlening

(Secretaresse - 30-36 uur - schaal 7 - max €. 3.114,- vast dienstverband)

Ben jij een kei in plannen en organiseren en weet jij het overzicht te bewaren?

Gemeente Haarlemmermeer, te Hoofddorp, is op zoek naar een secretaresse voor cluster Sociale Dienstverlening.

Jouw rol als secretaresse

Als secretaresse voor de cluster SDV voer je in samenwerking met de clustersecretaris algemene ondersteunende werkzaamheden uit voor de clustermanager en de teammanagers. Je bent de constante factor voor het management en zorgt ervoor dat de managers geen omkijken hebben naar een aantal taken. Je houdt je daarvoor bezig met onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Je draagt zorg voor (complex) agendabeheer, het ontvangen van bezoekers, verslaglegging en de telefonische bereikbaarheid van het secretariaat;
 • Je beheert de binnenkomende email en post en bewaakt de voortgang en afhandeling (ook in Verseon) hiervan;
 • Je ondersteunt bij inhuur aanvragen en verwerkt gegevens voor de contractenbank;
 • Je bent de spin in het web voor de medewerkers van de cluster;
 • Je organiseert bijeenkomsten met in- en externen, clusteruitje en heidagen;
 • Het opstellen van brieven, emailberichten en andere communicatie;
 • Het kan zijn dat je ingezet wordt op diverse projecten voor organisatorische ondersteuning.

Waar ga je werken?

De cluster SDV heeft als visie: Alle inwoners worden passend ondersteund bij de kwaliteit van hun leven". Als cluster Sociale Dienstverlening richten wij ons op die activiteiten waarmee inwoners in hun eigen kracht gaan komen. Dit doen we door inwoners te helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf de regie te gaan voeren. Waar nodig bieden wij het o zo belangrijke vangnet. Wij weten hoe ons werk werkt! Wij zijn een vindplaats voor die mensen die recht hebben op een uitkering en/of begeleid moeten worden bij het vinden van passend werk of een zorg gerelateerde voorzieningsvraag hebben. Professionals richten zich daarbij vooral op de eigen kracht van de inwoners. Dit doen zij vanuit de klantwaarde, eigenaarschap en altijd in samenwerking met andere gemandateerde professionals en partners. Wij passen daarbij vraaggericht maatwerk toe op basis van het uitgangspunt van het Haarlemmermeers model.

Wat neem je mee?

Als secretaresse vinden wij het belangrijk dat je beschikt over communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Gastvrijheid en daadkracht zijn competenties die jou zeer eigen zijn. Je bent accuraat, secuur en je kan snel schakelen. Verder vinden we het belangrijk dat je vooruitkijkt. Je weet welke werkzaamheden op je afkomen en je kunt hier flexibel mee omgaan. Je bent omgevingsbewust, een goede gesprekspartner en dienstverlenend. Het is belangrijk dat je inlevingsvermogen hebt en zelfstandig kunt werken.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het volgende belangrijk:

 • Je beschikt over MBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met secretariële, administratieve en ondersteunende werkzaamheden;
 • Je hebt kennis van het sociaal domein;
 • Je hebt kennis van en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking (Outlook, Word, Excel, PowerPoint);
 • Je kunt goed omgaan met digitale systemen en kunt nieuwe technieken overdragen in de cluster;
 • Je bent accuraat, samenwerkingsgericht en hebt organisatietalent;
 • Je hebt gevoel voor humor.

Wat wij bieden

 • Een salaris op basis van schaal 7 afhankelijk van jouw kennis en ervaring minimaal
  € 2.227,- en maximaal € 3.114,- op basis van een 36-urige werkweek;
 • Het betreft een aanstelling van minimaal 30 uur per week;
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris dat je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Om je werk te kunnen verrichten wordt een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Solliciteren?

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv, waarin je aangeeft wat jouw focus is, wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met 8 maart 2020. Wij nemen alleen sollicitaties in ontvangst die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl. ontvangen.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Remmert Bouwers, clustermanager SDV via remmert.bouwers@haarlemmermeer.nl of via 023-567 4927.

7 applications
64 views


24-02-2020 Gemeente Haarlemmermeer
Senior Juridisch Adviseur Grondzaken

Senior Juridisch Adviseur Grondzaken

(Senior juridisch adviseur grondzaken - 36 uur - min. € 4.683,- tot max. € 6.240, -

vast contract)

Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt grote dynamiek met zich mee. Wij zoeken voor onze locatie in Hoofddorp een senior juridisch adviseur grondzaken met een heldere visie op grondbeleid.

Jouw rol als senior juridisch adviseur grondzaken.

Als senior juridisch adviseur grondzaken verwachten we dat je advies kunt uitbrengen over complexe contracten en dat je deze beoordeelt op (beheers) risico's. Je neemt in voorkomende gevallen deel aan onderhandelingen, je adviseert de directie, het management en projectmanagers over de op te stellen onderhandelingsstrategieën. Ook toets je projecten/programma's in het kader van wet- en regelgeving en bepaal je de haalbaarheid en kritische succesfactoren. Wat ga je verder nog doen?

 • Je stelt complexe (samenwerkings)overeenkomsten en anterieure overeenkomsten op en toetst deze aan de huidige wet- en regelgeving;
 • Je brengt juridische projectrisico's in kaart en stelt beheersmaatregelen voor;
 • Je ontwikkelt beleid op gebied van grondbeleid en speelt hierbij in op actuele ontwikkelingen;
 • Je signaleert kansen en knelpunten in complexe projecten en doet voorstellen aan de projectmanager om deze te benutten of op te lossen;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een adequaat netwerk van contacten binnen en buiten de gemeente op het gebied van grondbeleid en grondexploitaties;
 • Je neemt een leidende rol in het team en bent een sparringpartner voor je collega's van team Grondzaken;
 • Je bent een professioneel adviseur voor projectmanagers, directie en bestuur.

Waar ga je werken

Team Grondzaken is onderdeel van het Cluster Grond- en Vastgoedzaken en bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16 FTE). Binnen het team krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid. De sfeer in het team is vooral informeel en laagdrempelig. Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen. Denk aan het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota's en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties (koop en verkoop), uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

Wat neem je mee

Je begrijpt zowel de private als de publieke sector. Je bent commercieel ingesteld, een stevige onderhandelaar en je stelt scherpe analyses. Je beschikt over goede politieke sensitiviteit en hebt ruime ervaring met het omgaan met ambtelijke top en bestuur. Daarnaast weet je ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme. Vanzelfsprekend beschik je over zeer goede communicatieve vaardigheden. Je bent een echte teamspeler die graag zijn kennis deelt. Tot slot weet je bestaande in- en externe netwerken te onderhouden en uit te bouwen en treedt je op als representant van de gemeente;

Naast bovenstaande competenties vinden wij het volgende belangrijk;

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van Rechten/ Nederlands Recht;
 • Je bent bekend met erfpacht en hebt ruime ervaring als juridisch adviseur binnen de vastgoedsector (project- en verkoop);
 • Daarnaast heb je als senior minimaal 5 jaar ervaring als juridisch adviseur bij complexe (ruimtelijke) projecten;
 • Je hebt kennis over de Wet Ruimtelijke Ordening en bent op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Wat wij bieden

 • Een mooi salaris tussen min. € 4.683,- en max. € 6.240,- (schaal 13)
 • Een contract voor de duur van een jaar met de intentie om bij goed functioneren na dit jaar een vast dienstverband aan te bieden;
 • De mogelijkheid om 4 x 9 uur te werken zodat een vierdaagse werkweek tot de mogelijkheden behoord. In overleg de mogelijkheid om thuis te werken;
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen;
 • Aan iedere medewerker wordt een telefoon en laptop beschikbaar gesteld;
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • De organisatie biedt tal van mogelijkheden om collega's te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jonge ambtenaren netwerk, tal van sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping d.m.v. workshops en masterclasses;
 • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren
Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met 8 maart 2020. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Marjo Koopman teammanager via (06- 13986134 of via marjo.koopman@haarlemmermeer.nl

2 applications
29 views


24-02-2020 Gemeente Haarlemmermeer
Coördinator bereikbaarheid

Coördinator Bereikbaarheid

(Medewerker Dienstverlening 2 - 36 uur - schaal 9, max € 3.968,- tijdelijk met uitzicht op vast contract)

Zet jij jouw initiatieven graag om in resultaten? Houd jij het overzicht en kun jij partijen bij elkaar brengen en houden? Gemeente Haarlemmermeer is voor het Coördinatiepunt Bereikbaarheid op zoek naar een Coördinator bereikbaarheid.

Jouw rol als Coördinator bereikbaarheid
Als coördinator bereikbaarheid ben je verantwoordelijk voor het coördineren en adviseren van de tijdelijke verkeersmaatregelen. Tevens functioneert het Coördinatiepunt Bereikbaarheid als link tussen de hulpdiensten/ busondernemingen en de gemeente als het gaat om tijdelijke verkeersmaatregelen. Je zorgt hierbij voor een veilige doorstroming van het verkeer en een goede bereikbaarheid van de werken aan de weg, evenementen en de bouwroutes voor de "grote" werken. Je maakt hiervoor gebruik van een planning, kortom je bent een regelaar pur sang en denkt in oplossingen! In deze functie dien je bereid te zijn om incidenteel, buiten werktijden, inzetbaar te zijn.

Jouw werkzaamheden/taken:

 • Coördinatie van de werken aan de weg;
 • Het vervaardigen van overzichten, gerelateerd aan locaties, tijd en plaats;
 • Het overleggen met derden, waaronder buurgemeenten, provincies en Rijkswaterstaat;
 • Beoordelen aanvragen en meldingen van tijdelijke verkeersmaatregelen, waarbij je wettelijke regelgeving, gemeentelijk beleid en de verschillende belangen meeneemt in de beoordeling;
 • Adviseren met betrekking tot verkeersmaatregelen bij (grootschalige) evenementen;
 • Onderhouden van intensieve contacten, kennisuitwisseling afstemmen over verkeersmaatregelen met politie, brandweer, ambulance, Connexxion/Arriva;
 • Piketdienst tijdens de winterperiode.

Waar ga je werken?

Elke dag heeft het team Vergunningen te maken met informatieverzoeken en aanvragen van inwoners en bedrijven over het gehele scala van producten en diensten die thuishoren bij team Vergunningen zoals: omgevingsvergunningen betreffende alle Wabo producten zoals bouw, kap, uitweg, vooroverleggen, informatieverzoeken, sloopmeldingen, parkeervergunningen, evenementenvergunningen. Daarnaast zien we een groeiend aantal inwoners dat gebruikmaakt van onze digitale dienstverlening.

Het team vergunningen is onderdeel van het cluster Veiligheid.

Wat neem je mee?

Als coördinator bereikbaarheid ben je communicatief vaardig en dat heb je een klantgerichte instelling. Je bent initiatiefrijk, denkt out-of-the-box en je weet anderen te overtuigen. Met je daadkrachtige instelling werk je resultaatgericht en secuur. Je hebt inzicht en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Naast de bovengenoemde competenties, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Beschikt over op HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van straten en (snel)wegen in de Haarlemmermeer en omgeving;
 • Affiniteit op het gebied van verkeer;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van verkeer, APV, gemeentelijke organisatie is een pré;

Wat wij bieden

 • Een salaris tussen € 2.702,- max. € 3.968,- (schaal 9) op basis van een 36-urige werkweek;
 • Functie voor 36 uur per week, die in onderling overleg flexibel kunnen worden ingevuld eventueel in 4 x 9 uur;
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris dat je kunt laten uitbetalen of waarmee je bijv. extra vakantiedagen kunt kopen;
 • Om je werk te kunnen verrichten wordt een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
 • Veel ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief;
 • In overleg is er mogelijkheid tot thuiswerken;
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met 5 maart. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

De selectiegesprekken vinden plaats op 9, 10 en 12 maart 2020. Wij verzoeken je vriendelijk om hier rekening mee te houden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Jeroen Eisen (Teammanager Vergunningen) via 023 - 567 6915 of via jeroen.eisen@haarlemmermeer.nl

4 applications
113 views


20-02-2020 Gemeente Haarlemmermeer
Civieltechnisch Toezichthouder

Civieltechnisch Toezichthouder

(Civieltechnisch Toezichthouder - 36 uur - max. € 4.120, - incl. IKB- uitzicht op een vast dienstverband)

Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp zoekt een civieltechnisch toezichthouder.

Heb jij een civieltechnische achtergrond en wil jij deel uitmaken van groot- en kleinschalige projecten? Wij zien graag jouw sollicitatie tegemoet!

Jouw rol als civieltechnisch toezichthouder

Je bent verantwoordelijk voor het houden van toezicht tijdens de uitvoering van integrale civieltechnische projecten in de grond- weg- en waterbouw, waarbij ook openbare verlichting/VRI en groen aspecten aan de orde zijn.

Je voert de werkzaamheden uit binnen een (zelfsturend) projectteam. In de projecten lever je vakinhoudelijke expertise. Je toetst producten (bestek) in de voorbereidingsfase op uitvoerbaarheid. Je bent de ogen en oren van de directievoerder. Je ziet mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Je bent mede verantwoordelijk voor de integrale uitvoeringsfase en de afstemming met de collega's van de cluster Beheer & Onderhoud. Het "denken als beheerder" bij jouw projecten is hierbij een belangrijk aspect. Criteria hiervoor zijn tijd, kwaliteit, geld en integraliteit.

Ben jij medior of senior in het civieltechnische vak? We hebben een uitdagend werkpakket voor iedereen.

Jouw werkzaamheden

 • Beoordelen verwerkte hoeveelheden/meer en minder werk;
 • Deelnemen en notuleren Bouw- en Nutsvergaderingen;
 • Bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de aannemer tijdens de uitvoeringsfase;
 • Aanspreekpunt zijn voor aannemers, bewoners, bedrijven en gebruikers;
 • Technisch advies, met financiële consequenties, geven aan de directievoerder;
 • Bijhouden dagboek (toezicht app);
 • Beoordelen eindoplevering van de aannemer;
 • Verzorgen overdracht naar de cluster Beheer en Onderhoud;
 • Beoordelen/controleren geleverde revisie van de aannemer.

Waar ga je werken?

Het Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor de (her-)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Ook begeleidt het de nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke accommodaties. Globale plannen worden uitgewerkt tot gedetailleerde ontwerpen en bestekken (door derden). Vervolgens wordt het werk aanbesteed, wordt directie UAV gevoerd en wordt ter plekke toezicht gehouden op de uitvoering. In alle fases van de projecten begeleiden we op het gebied van: ontwerp, aanleg nieuwe infra, water, reconstructies, groen en bepaalde specialismes zoals verkeer en kostendeskundigheid. Dit doen we in zelfsturende projectteams.

Wat neem je mee als toezichthouder civiele techniek

 • Een afgeronde MBO- opleiding richting civiele techniek;
 • (Enige) ervaring als civieltechnisch toezichthouder;
 • Kennis van de RAW systematiek, UAV en UAV-GC;
 • Kennis van VISI en Past Performance (pré);
 • Je bent in bezit van een VCA-Vol certificaat, of bereidt dit te halen.

Wat bieden wij

 • Een goed salaris tussen de € 2.850,- en € 4.120, - (schaal 8) op basis van 36 uur.
  Dit salaris is inclusief Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB is 17,05 % van je bruto jaarsalaris. Dit beheer je zelf. Je kunt het op verschillende momenten uit laten betalen of bijvoorbeeld gebruiken om extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband;
 • Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en je verder te ontwikkelen;
 • Er zijn flexibele werktijden en je krijgt de mogelijkheid om thuis te werken (in overleg);
 • Voor de uitvoering van je werk krijg je de beschikking over een laptop en een mobiele telefoon;
 • Een goede balans tussen werk en privé;
 • Een vergoeding in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer als je gebruik maakt van het openbaar vervoer of de fiets;
 • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het volgen van diverse cursussen en trainingen

Wil je solliciteren

Stuur jouw CV en motivatiebrief uiterlijk 9 maart 2020 via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl. Je krijgt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Christa van der Weij via (06) 13 54 10 82 of C.van.der.weij@haarlemmermeer.nl Je kunt ook contact opnemen met Jaap den Breejen via (06) 53523772 of J.den.breejen@haarlemmermeer.nl

5 applications
39 views


20-02-2020 Gemeente Haarlemmermeer