Vacatures geplaatst door Erasmus MC

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Erasmus MC.

Laatste vacatures

Post-Doc on perinatal imaging of the brain

The Department of Child and Adolescent Psychiatry/Psychology (CAPP) offers a position as post-doc to initiate collaboration with others in the Erasmus MC-Sophia Children's Hospital in the field of perinatal imaging, among others with the departments of Obstetrics & Gynecology and Neonatology (0.6 fte).

Additionally, the post-doc is involved in SHARING (Systematic Hospital-based Assessment of Rotterdam's critically Ill infants, their Neurodevelopment and Growth; 0.2 fte). SHARING is a longitudinal study addressing the neurodevelopmental trajectories following neonatal critical illness, from the perinatal period to school-age, and to compare these with trajectories of healthy controls. This insight may lead to the identification of early biomarkers of long-term memory deficits in survivors of neonatal critical illness that might improve early identification and treatment of survivors at risk of school problems later in life. SHARING is a collaboration between the departments Pediatric Surgery, Pediatric Intensive Care and Neonatology

12 sollicitaties
0 views


16-09-2020 Erasmus MC
Onderwijskundig adviseur digitale toetsing

Je focus ligt op de ondersteuning van de ontwikkeling van itembanken met goede toetsvragen voor de diverse opleidingen van het Erasmus MC. Dat houdt in dat je in samenwerking met docenten en examinatoren toetsvragen ontwikkelt, gebruik makend van de digitale mogelijkheden van toetsing binnen TestVision en meedenkt over de inrichting van TestVision. De toetsen kunnen ofwel diagnostisch dan wel summatief worden ingezet. Je adviseert daarnaast over een goede inzet van toetsing in het onderwijs, effectieve terugkoppeling van toetsresultaten en feedback naar studenten, alternatieve toetsvormen en organisatorische haalbaarheid van de implementatie.

Als onderwijskundig adviseur met aandachtsgebied toetsing ondersteun en adviseer je daarnaast het opleidingsmanagement, coördinatoren, examinatoren en docenten over kwalitatief goede (digitale) toetsing, en draag je daarbij het gedachtengoed uit dat is geformuleerd in het toetsbeleid van de opleiding. Met alle betrokkenen werk je samen aan (complexe) toetsvraagstukken die spelen bij de verschillende academische opleidingen verbonden aan het Erasmus MC, waarmee je actief bijdraagt aan het doorontwikkelen van het toetsbeleid. Je geeft naast individuele feedback aan docenten ook groepstrainingen op het gebied van (digitale) toetsing. Je maakt binnen de afdeling Onderwijsbeleid en -advies deel uit van het team van onderwijskundig adviseurs, waaronder adviseurs toetsing.

3 sollicitaties
0 views


11-09-2020 Erasmus MC
Junior onderzoeker academische werkplaats voor kennis in de jeugdhulpketen (ST-RAW)

Je gaat in de regionale kenniswerkplaats jeugd ST-RAW coördinatietaken uitvoeren, waaronder het organiseren van bijeenkomsten en seminars en het verzorgen van kennisdeling en verzameling (nieuwsbrief, website). Verder ga je kwantitatief onderzoek doen op basis van CBS-data naar jeugdhulpgebruik zodat antwoord gegeven kan worden op belangrijke bestuurlijke vraagstukken rondom het bereik van jeugd en de invloed van ingezet beleid.

De regionale kenniswerkplaatsen jeugd zijn opgericht om gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd in de regio te verbeteren. ST-RAW is een netwerk waarin hulp- en zorgaanbieders uit de hele breedte van de jeugdhulpketen, gemeenten, onderzoeksinstellingen (waaronder het Erasmus MC), hogescholen en vertegenwoordigers van doelgroepen en cliënten samenwerken. ST-RAW wil bijdragen aan de vraagstukken op het terrein van jeugdhulp en preventief jeugdbeleid van de regio door gezamenlijk kennis op te bouwen en te delen. Jij zal, in nauw overleg met de partners in ST-RAW en de coördinator van ST-RAW, activiteiten organiseren die hieraan bijdragen en coördinatietaken uitvoeren. Je krijgt hierdoor de gelegenheid ervaring op te doen met het werken op het snijvlak van onderzoek, praktijk en beleid. In één van de projecten van ST-RAW staat de beantwoording van twee belangrijke bestuurlijke vragen op het terrein van de jeugdzorg centraal. De eerste vraag draait om het bereik van jeugdigen door jeugdzorg. De tweede vraag draait om trends in jeugdzorggebruik als gevolg van gevoerd beleid. Jij gaat deze vragen beantwoorden op basis van CBS-microdata in overleg met partners uit praktijk, beleid en onderzoek.

Door de combinatie van verschillende werkzaamheden, doe je enerzijds ervaring op met hoogwaardig kwantitatief onderzoek op een maatschappelijk zeer relevant vraagstuk en ontwikkel je jezelf op het terrein van kwantitatieve analyses en wetenschappelijk rapporteren, en anderzijds met samenwerken en kennisdelen op het snijvlak van praktijk, beleid en onderzoek. Je schrijft internationale wetenschappelijke artikelen en je bereidt een promotie voor. Bij verlenging is een promotie-traject mogelijk.

20 sollicitaties
0 views


03-09-2020 Erasmus MC
PhD student

Peptide receptor radionuclide scintigraphy and peptide receptor radionuclide therapy are methods successfully applied in the clinic for imaging and treatment of various cancer types. For this, radiotracers are applied that target specific molecules overexpressed on cancer cells. Unfortunately, not all tumor types have high expression of suitable target molecules on their cell surface. Many tumors are surrounded by tumor stroma which forms a barrier around the cancer cells and thereby makes it difficult for anti-cancer drugs to reach these cells. A very novel and promising approach is to target cells present in the tumor stroma with radiotracers and hereby indirectly visualize and/or treat the cancer. This strategy can be applied for imaging and treatment of multiple tumor types in which the specific stroma component that the radiotracer is directed against is present. Furthermore, the stroma barrier now becomes the tool to deliver cytotoxic irradiation to cancer cells to eliminate them.

The aim of this preclinical project is to develop and apply a novel imaging and treatment strategy by targeting cells present in the tumor stroma with novel radiotracers directed against tumor stroma components. These novel radiotracers are currently being developed in our lab. The PhD student will design and execute studies to evaluate and apply the newly developed radiotracers for imaging and treatment of multiple tumor types. The project will involve in vitro cell and tissue assays, in vivo experimentation in mouse models of cancer and histological examination of tumor tissue.

103 sollicitaties
0 views


03-09-2020 Erasmus MC
Postdoc Researcher

Are you interested in clinical research that bridges clinical, technical and biology domains with the aim to improve outcome of cancer patients? Are you familiar with and interested in clinical studies? Do you want to work in a multi-disciplinary team of radiation oncologists, medical physicists, and translational researchers at a world leading university medical center? If yes, continue reading, because Erasmus MC Cancer Institute, Department of Radiotherapy is now accepting applications for a postdoc position.

Your tasks as a postdoc involve:

  • Assist in the initiation, performance and reporting of clinical studies
  • Initiate and develop your own research line
  • Supervise PhD and master students
  • Working in close collaboration within the multi-disciplinary team and (inter)national consortia
  • Write grant applications

You will support the research line of the head of department on the clinical evaluation of innovative high precision radiotherapy treatment strategies and precision medicine. Decreasing side effects of treatment and thereby improving quality of life of patients is a central theme, as well as investigating novel therapeutic options to increase efficacy. This research is currently focused around gynecological cancer patients but will have a broader scope. Examples of ongoing technical innovations include the introduction of proton therapy, personalized brachytherapy using individualized applicators and an automated workflow for image guided brachytherapy.

There is a close collaboration with the international study networks. You will present your results during national and international conferences, and publish them in international journals. Your research should lead to clinical implementation of novel treatment procedures in daily routine.

96 sollicitaties
0 views


02-09-2020 Erasmus MC