Vacatures geplaatst door Erasmus MC

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Erasmus MC.

Laatste vacatures

Onderzoeker

De afdeling zoekt een wetenschappelijk onderzoeker binnen de lijn 'aandoeningen aan het bewegingsapparaat'. U bent werkzaam op een project waar in grote databestanden na willen gaan welke andere chronische aandoeningen met artrose zijn geassocieerd. Ook zullen we nagaan in welke volgorde deze aandoeningen aan de huisarts worden gepresenteerd (in registratiedatabases) en in welke volgorde er subklinische verschijnselen van deze aandoeningen aanwezig zijn (in de Rotterdam Studie). Het betreft een Europees project waarbij u samenwerkt met onderzoekers uit Groot-Brittannië, Zweden en Spanje. Uw voornaamste taak is het analyseren van bestaande data en het rapporteren hierover.

AcademicTransfer

1 sollicitatie
0 views


17-07-2019 Erasmus MC
GZ-psycholoog

Als GZ-psycholoog verricht u psychodiagnostisch onderzoek en (groeps)behandelingen bij zowel klinische- als poliklinische patiënten van de afdeling Psychiatrie. Qua diagnostiek betreft het vrijwel altijd second opinions bij patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Ook levert u een bijdrage aan follow-up onderzoek bij patienten met erfelijke neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen voor het Expertisecentrum Erfelijke Neuro-Cognitieve Ontwikkelingsstoornissen (ENCORE), aan welke we nauw zijn verbonden.

Zowel intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek als persoonlijkheidsonderzoek behoren tot uw werkzaamheden. Er wordt, zo nodig, nauw samengewerkt met de (klinisch) neuropsychologen van de afdeling Neurologie. Qua behandeling betreft het met name CGT, IPT en EMDR bij individuele patiënten op de polikliniek of bij groepen op de deeltijdbehandeling. Ook geeft u werkbegeleiding en supervisie aan onze PioGs.

De verdeling in werkzaamheden is ongeveer 50% psychodiagnostisch onderzoek en 50% behandeling/werkbegeleiding.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


15-07-2019 Erasmus MC
PhD on Increasing Mobility and Physical Activity using sensor Technology

Immobility and inactivity during hospital stay are widely known for their adverse effects on the patients physical condition, which can lead to complications and an increase in hospital stay. Therefore, mobilizing the patient and promoting physical activity are important tasks of the clinical physical therapist and nurse. Objective measurement of mobility and physical activity of inpatients can play an important assisting role. Recent developments in smart bed technology, available at the Erasmus MC, allows us to collect quantitative patient data which may help and stimulate the therapist, nursing staff and patient.

In this project we want to realize objective measurement and feedback of mobility and physical activity of inpatients by combining data from bed and body fixed sensors. For this, we will develop, validate and evaluate a telemonitoring application to optimize mobility and physical activity of patients during their hospital stay. The PhD student will be working on designing and performing experiments in a laboratory and clinical setting, performing clinical trials, and data analysis and reporting.

AcademicTransfer

18 sollicitaties
0 views


03-07-2019 Erasmus MC
Promovendus kwalitatief onderzoek reflectieonderwijs Huisartsopleiding

Als wetenschappelijk onderzoeker doet u onderzoek naar de manier waarop huisartsen in opleiding reflecteren op hun ervaringen. Reflectie is een belangrijk onderdeel van de Huisartsopleiding, maar er is nog weinig bekend over hoe en waarover aios in de praktijk reflecteren. Het onderzoek richt zich op het concreet en waardevol maken van reflectie tijdens de Huisartsopleiding. Hiertoe maken we video- en audio opnames van leersituaties, welke we analyseren met een combinatie van kwalitatieve methodes (Discursieve Psychologie en Content Analysis).

Het is de bedoeling dat u, ondersteund door de projectgroep, bovengenoemde gegevens verzamelt en analyseert. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het presenteren en publiceren van de resultaten en het onderhouden van goede contacten met zowel de deelnemers aan het onderzoek als de staf van de Huisartsopleiding. U zorgt ervoor dat uw kennis op het gebied van de onderzoeksmethodes up-to-date blijft. Het is de bedoeling dat het onderzoek na vier jaar leidt tot een promotie.

U bent werkzaam op de Huisartsopleiding van het Erasmus MC. Het project is een samenwerking van de Huisartsopleidingen van het Erasmus MC en het VU medisch centrum (VUmc).

AcademicTransfer

6 sollicitaties
0 views


03-07-2019 Erasmus MC
Promovendus spoedzorgonderwijs Huisartsopleiding

U doet onderzoek naar de effectiviteit van spoedzorgonderwijs aan huisartsen in opleiding. Het onderzoek is gericht op de mate waarin de vaardigheden die men tijdens een spoedzorg cursus leert beklijven en in de praktijk toegepast worden. Dit wordt gedaan aan de hand van video-opnames van een simulatietoets, welke worden getranscribeerd en geanalyseerd door middel van discours analyse en een vergelijking van de beoordelingen van de toets. Er worden ook vragenlijsten en interviews met deelnemers afgenomen om te onderzoeken in hoeverre men het geleerde in de praktijk toepast.

U verzamelt en analyseert bovengenoemde gegevens. Hierbij wordt u ondersteund door de projectgroep. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het presenteren en publiceren van de resultaten en het onderhouden van goede contacten met zowel de deelnemers aan het onderzoek als de staf van de Huisartsopleiding en Schola Medica. U zorgt ervoor dat uw kennis op het gebied van de onderzoeksmethodes up-to-date blijft. Het is de bedoeling dat het onderzoek na drie jaar leidt tot een promotie. U heeft de gelegenheid om deel te nemen aan conferenties en cursussen die relevant zijn voor de promotie.

Het project is een samenwerking van de Huisartsopleiding van het Erasmus MC en het spoedzorg onderwijscentrum Schola Medica. Schola Medica geeft spoedzorg onderwijs aan artsen in opleiding tot specialist. Met name door het geven van scenario-simulatie onderwijs in kleine groepen leert de aios goed te handelen in een acute situatie. U bent deels werkzaam binnen het Erasmus MC en deels bij Schola Medica te Utrecht.

AcademicTransfer

3 sollicitaties
0 views


26-06-2019 Erasmus MC