Vacatures geplaatst door Erasmus MC

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Erasmus MC.

Laatste vacatures

Onderzoeker Nieren/Elektrolyten (PhD/promotietraject)

Het betreft een drie- tot vierjarig promotietraject bestaande uit een combinatie van experimenteel en translationeel onderzoek. Het onderzoek richt zich op de regulatie van de water- en zoutbalans door de nier. Meer specifiek wordt het mechanisme onderzocht hoe veel gebruikte bloeddrukverlagende medicijnen (thiazide diuretica) meer wateropname door de nier veroorzaken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in gebiobankte urines, in een diermodel (met een stage in Baltimore, Verenigde Staten) en via onderzoek in cellijnen. Het onderzoek wordt ondersteund door de Nierstichting.

5 sollicitaties
0 views


22-09-2021 Erasmus MC
Jurist Clinical Trial Agreements (CTA)

Na een inwerkperiode ben je in staat om zelfstandig de lead te nemen voor de juridische ondersteuning van de clinical trial praktijk binnen Erasmus MC en andere contracten die gerelateerd zijn aan clinical trials, zoals collaboration, funding of sponsorships, MTA's, CDA's en/of consortia. Betrokkenheid bij andere typen IE-gerelateerde contracten kan van tijd tot tijd ook aan de orde zijn. Voor goede advisering overleg (en onderhandel) je veelvuldig met wetenschappers van het Erasmus MC en natuurlijk met contractpartijen. Ook het geven van training, awareness en support behoren tot het takenpakket.

0 sollicitaties
0 views


22-09-2021 Erasmus MC
Universitair docent met onderzoekstaken

De afdeling Psychiatrie vindt het belangrijk om toekomstige artsen aan zich te binden middels het aanbieden van aantrekkelijk en vernieuwend onderwijs. Als universitair docent bent u verantwoordelijk voor de coördinatie en inhoud van het keuzeonderwijs dat de afdeling Psychiatrie binnen het geneeskunde curriculum aanbiedt. Dit betreft zowel het tweedejaars keuzeonderwijs, als het minoronderwijs en het masteronderzoek dat de geneeskunde studenten verrichten. U onderhoudt hiervoor contacten met (pre-)klinische docenten, onderwijs coördinatoren en adviseurs van de afdeling Onderwijs, u evalueert de verschillende onderwijsonderdelen en voert verbeteringen door in inhoud, normen en eindtermen in overleg met studenten, docenten en de algemene onderwijs coördinator van de afdeling Psychiatrie.

In de rol van senior onderzoeker wordt u, onder leiding van dr. N.H. Grootendorst-van Mil en prof.dr. S.A. Kushner, medeverantwoordelijk voor beleid, supervisie, uitvoering en financiering van de iBerry Studie. Binnen deze cohortstudie wordt het ontstaan van psychische stoornissen onderzocht door een groep van 1000 adolescenten te volgen tot in de jong volwassenheid. De iBerry Studie heeft een breed georiënteerde gegevensverzameling die informatie biedt over sociale, psychologische en biologische factoren. Binnen de iBerry Studie borgt u de epidemiologische expertise en heeft u een onderzoeksaccent op de (neuro)biologische parameters die binnen deze cohortstudie worden gemeten.

0 sollicitaties
0 views


22-09-2021 Erasmus MC
Klinisch fysicus Radiotherapie in opleiding

Als klinisch fysicus in de radiotherapie ben je in een multidisciplinair team verantwoordelijk voor een veilige hoogkwalitatieve behandeling van kanker met straling. De klinisch fysicus speelt ook een belangrijke rol in wetenschappelijk onderzoek en in de continue innovatie van moderne bestralingstechnieken. Nederland loopt in dit opzicht voorop in Europa.

In de functie van klinisch fysicus in opleiding word je in vier jaar opgeleid tot klinisch fysicus conform de opleidingseisen van de stichting OKF. Je ervaart hierbij de dynamiek waarmee het werk gepaard kan gaan en de tijdsdruk waaronder soms belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Je levert een bijdrage aan de vernieuwing van behandelmethoden en nieuwe apparatuur door deze in projectvorm met artsen en laboranten voor te bereiden, uit te werken, te implementeren en evalueren. Tevens voer je klinisch wetenschappelijk onderzoek uit. Een deel van de opleiding vindt plaats op de afdeling Radiotherapie van het Haaglanden Medisch Centrum en van Holland Protonen Therapie Centrum of het Leids Universitair Medisch Centrum.

1 sollicitatie
1 view


17-09-2021 Erasmus MC
Klinisch fysicus Radiotherapie in opleiding

Als klinisch fysicus in de radiotherapie ben je in een multidisciplinair team verantwoordelijk voor een veilige hoogkwalitatieve behandeling van kanker met straling. De klinisch fysicus speelt ook een belangrijke rol in wetenschappelijk onderzoek en in de continue innovatie van moderne bestralingstechnieken. Nederland loopt in dit opzicht voorop in Europa.

In de functie van klinisch fysicus in opleiding word je in vier jaar opgeleid tot klinisch fysicus conform de opleidingseisen van de stichting OKF. Je ervaart hierbij de dynamiek waarmee het werk gepaard kan gaan en de tijdsdruk waaronder soms belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Je levert een bijdrage aan de vernieuwing van behandelmethoden en nieuwe apparatuur door deze in projectvorm met artsen en laboranten voor te bereiden, uit te werken, te implementeren en evalueren. Tevens voer je klinisch wetenschappelijk onderzoek uit. Een deel van de opleiding vindt plaats op de afdeling Radiotherapie van het Haaglanden Medisch Centrum en van Holland Protonen Therapie Centrum of het Leids Universitair Medisch Centrum.

0 sollicitaties
0 views


17-09-2021 Erasmus MC