Vacatures geplaatst door Erasmus MC

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Erasmus MC.

Laatste vacatures

PhD student on understanding the role of glycans in human norovirus infection: a key to unlock new therapies|Binding properties of novel norovirus strains and the impact of antivirals.

Going beyond the state-of-the-art, the overall aim of GlycoNoVi is training 10 researchers to address knowledge gaps on norovirus glycan interactions and investigate the exciting possibility of developing synthetic glycans as antiviral strategies to treat norovirus infection. These aims will be achieved by bringing together 5 academic and 3 industrial leaders in the fields of glycoscience, glycovirology and norovirus, and relying on a multidisciplinary and interconnected approach.

Glycans play a crucial role in viral infections by facilitating norovirus attachment and entry. Norovirus is the leading cause of viral gastroenteritis and foodborne illnesses, which result in significant morbidity, mortality, and economic losses. While NoV infections are usually self-limiting in healthy individuals, they can lead to severe complications in immunocompromised individuals, young children, and the elderly. Notably, no therapy is currently available to treat or prevent NoV infections. Although it is well-established that NoVs require specific glycans to infect host tissues and cells, the underlying mechanisms have yet to be fully elucidated.

As a PhD student in position 7 of this project, you will focus on investigating the mechanisms of norovirus infections in humans. Specifically, you will explore the role of glycan receptor binding in norovirus diversity and evolution. Your tasks will include mapping the binding properties of norovirus strains to tissues and glycans made available through the consortium, as well as analyzing how amino-acid mutations in the capsid protein can affect these properties. To achieve these goals, you will use state-of-the-art techniques such as whole genome sequencing, ELISA-based assays, virus histochemistry, nuclear magnetic resonance (NMR), molecular dynamics simulations, and infection studies using organ-on-a-chip models and organoids.

The PhD project is part of the GlycoNoVi Marie Skłodowska-Curie European Doctorate Network (EDN), which is funded by the European Commission (Grant agreement no: 101072717). As a part of this project, you will have the opportunity to collaborate with 9 PhD students located throughout Europe. Additionally, you will perform secondments at the University of Florence (UNIFI), REACT4LIFE (Italy), and the University of Seville (USE).

7 sollicitaties
0 views


29-03-2023 Erasmus MC
Arts onderzoeker/promovendus voor een project naar de prognose van hartfalen en coronarialijden

Als arts promovendus ga je werken voor een project gericht op bloed biomarkers en hun prognostische en pathofysiologische rol bij patiënten met hartfalen danwel coronarialijden.

Gedurende het project wordt gewerkt met bestaande data en met nieuw te verzamelen data. De bestaande data zijn cohorten van patiënten met hartfalen en/of coronarialijden waarvan bloed-biobanken zijn aangelegd. Er wordt onder andere onderzocht wat de biomarkerprofielen zijn van patiënten met coronarialijden die later hartfalen ontwikkelen. De nieuw te verzamelen data betreffen onder andere een nieuw hartfalen patiëntcohort met bijbehorende biobank. En follow-up van patiënten die deelnemen aan lopende studies. Je gaat de werkzaamheden gezamenlijk met collega-promovendi uitvoeren. De onderzoeken gaan resulteren in een proefschrift.

0 sollicitaties
0 views


24-03-2023 Erasmus MC
Postdoc on the study to decipher the molecular mechanisms of Replication stress response

DNA replication represents a crucial, but potentially dangerous process that cells must complete to undergo cellular division. A failure to properly maintain the integrity of replicating chromosomes inevitably leads to genome instability, which is an early event in tumorigenesis. The candidate will be part of a diverse research team studying molecular and the structural mechanisms underlying DNA replication stress and how it could be exploited to drive chemosensitivity.

The main focus of the project will be to decipher the role of RNA processing in replication fork stability and how this process could be disrupted to achieve chemosensitivity in tumors. To study the molecular effects of RNA metabolism in replication stress response, the candidate will employ multiple state of the art technologies CRISPR/Cas9 genome editing, High content microscopy, modern sequencing and proteomics technologies and mouse transplantations in combination with structural technologies like Electron Microscopy.

19 sollicitaties
0 views


21-03-2023 Erasmus MC
Directeur Onderzoek en Onderwijs

Als directeur Onderzoek en Onderwijs (O&O) bent u eindverantwoordelijk voor het strategisch beleid en de bedrijfsvoering van de pijler Onderzoek en Onderwijs. U bent betrokken bij vraagstukken over procesinrichting, faciliteiten (laboratoria, huisvesting, ICT), HR en financiën. Hierbij werkt u nauw samen met de sectorhoofden. U bent direct leidinggevende van de sectorhoofden en voorzitter van het Managementteam (MT) Onderzoek en het MT Onderwijs. Hierbij sluiten de sectorhoofden, themacontrollers en eventuele vertegenwoordigers van Communicatie en IT aan. U geeft richting en draagt zorg voor een goede verbinding tussen de diverse sectoren binnen de pijler O&O.

U vormt samen met de decaan en de 2 pro-decanen voor onderzoek en onderwijs het kernteam voor Onderzoek en Onderwijs. U bent de linking pin tussen strategie en uitvoering, met een belangrijke taak in onder andere haalbaarheid en prioritering. Als directeur O&O stemt u verder het beleid en de implementatie af met de overige thema- en pijler directeuren. Extern zoekt u de verbinding op met bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Convergence (het samenwerkingsverband tussen Erasmus MC, TU Delft en EUR). U wordt nadrukkelijk betrokken bij organisatie-brede ontwikkelingen die O&O-raken, zoals de commissie Medische Technologie, Waardegedreven Zorg, samenwerkingen met zorgpartners in regionaal, nationaal en internationaal verband.

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam fungeert u als faculteitsdirecteur en neemt u deel aan de verantwoordingsgesprekken met de universiteit. U bent tevens aanspreekpunt voor de facultaire medezeggenschap. U neemt deel aan de voorbereidende overleggen met het faculteitsbestuur.

Belangrijke speerpunten voor de komende periode zijn:

  • Het programma Eread waarin nieuw- en verbouw wordt ontwikkeld ten behoeve van een groot gedeelte van de onderzoeks- en onderwijsomgeving.
  • Uitvoering geven aan het heroriëntatie plan O&O. Als directeur O&O heeft u de opdracht om de huidige organisatie van het O&O-domein te analyseren en indien nodig, opnieuw in te richten om zo een verdere professionaliseringsslag te bereiken wat betreft de bedrijfsvoering, uitvoering, digitalisering en ondersteuning van de O&O activiteiten binnen het Erasmus MC.
  • Het starten van het nieuwe geneeskundecurriculum ErasmusArts2030 in september 2024.
  • Ondersteuning bij uitvoering van de nieuwe onderzoeksstrategie van het Erasmus MC.

4 sollicitaties
2 views


21-03-2023 Erasmus MC
Directeur Onderzoek en Onderwijs

Als directeur Onderzoek en Onderwijs (O&O) bent u eindverantwoordelijk voor het strategisch beleid en de bedrijfsvoering van de pijler Onderzoek en Onderwijs. U bent betrokken bij vraagstukken over procesinrichting, faciliteiten (laboratoria, huisvesting, ICT), HR en financiën. Hierbij werkt u nauw samen met de sectorhoofden. U bent direct leidinggevende van de sectorhoofden en voorzitter van het Managementteam (MT) Onderzoek en het MT Onderwijs. Hierbij sluiten de sectorhoofden, themacontrollers en eventuele vertegenwoordigers van Communicatie en IT aan. U geeft richting en draagt zorg voor een goede verbinding tussen de diverse sectoren binnen de pijler O&O.

U vormt samen met de decaan en de 2 pro-decanen voor onderzoek en onderwijs het kernteam voor Onderzoek en Onderwijs. U bent de linking pin tussen strategie en uitvoering, met een belangrijke taak in onder andere haalbaarheid en prioritering. Als directeur O&O stemt u verder het beleid en de implementatie af met de overige thema- en pijler directeuren. Extern zoekt u de verbinding op met bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Convergence (het samenwerkingsverband tussen Erasmus MC, TU Delft en EUR). U wordt nadrukkelijk betrokken bij organisatie-brede ontwikkelingen die O&O-raken, zoals de commissie Medische Technologie, Waardegedreven Zorg, samenwerkingen met zorgpartners in regionaal, nationaal en internationaal verband.

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam fungeert u als faculteitsdirecteur en neemt u deel aan de verantwoordingsgesprekken met de universiteit. U bent tevens aanspreekpunt voor de facultaire medezeggenschap. U neemt deel aan de voorbereidende overleggen met het faculteitsbestuur.

Belangrijke speerpunten voor de komende periode zijn:

  • Het programma Eread waarin nieuw- en verbouw wordt ontwikkeld ten behoeve van een groot gedeelte van de onderzoeks- en onderwijsomgeving.
  • Uitvoering geven aan het heroriëntatie plan O&O. Als directeur O&O heeft u de opdracht om de huidige organisatie van het O&O-domein te analyseren en indien nodig, opnieuw in te richten om zo een verdere professionaliseringsslag te bereiken wat betreft de bedrijfsvoering, uitvoering, digitalisering en ondersteuning van de O&O activiteiten binnen het Erasmus MC.
  • Het starten van het nieuwe geneeskundecurriculum ErasmusArts2030 in september 2024.
  • Ondersteuning bij uitvoering van de nieuwe onderzoeksstrategie van het Erasmus MC.

3 sollicitaties
0 views


21-03-2023 Erasmus MC