Vacatures geplaatst door Erasmus MC

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Erasmus MC.

Laatste vacatures

Onderzoeksmedewerker

Ongeveer 14% van de mensen met een psychotische stoornis bereikt symptomatisch en maatschappelijk herstel over langere tijd. Er is echter grote heterogeniteit waar het gaat om definities van herstel en het werkveld gebruikt vaak een bredere definitie dan alleen symptomatisch en maatschappelijk herstel. Het doel van de UP'S observationele studie is om te zien hoe herstel er precies uit ziet in deze groep en welke determinanten van invloed zijn op herstel. We brengen dit in kaart door middel van gestructureerde interviews die worden afgenomen bij cliënten die in zorg zijn bij ambulant werkende teams.

Om de dataverzameling, bestaande uit deze interviews, te bewerkstelligen, detacheren wij masterstudenten Psychologie/Geneeskunde in fACT teams door heel Zuid-West Nederland. Wij werken bijvoorbeeld samen met GGz Breburg, BAVO en GGz Oost-Brabant. Hier voeren verschillende studenten in het kader van een stage enerzijds het onderzoek uit, anderzijds kunnen ze klinische taken verrichten voor het team. Geneeskunde studenten voeren alleen onderzoek uit vanuit het Erasmus MC. Momenteel wordt dit multicenter onderzoek vanuit het Erasmus MC aangestuurd door twee promovendi en één onderzoeksmedewerker. Een van de promovendi gaat per juni weg en daarom zijn we op zoek naar een vervanger.

In verband met de omvang van het project in combinatie met de vele onderwijsactiviteiten die naast het onderzoek georganiseerd worden, zoeken wij een onderzoeksmedewerker met een sterke affiniteit voor project management. Zelf onderzoek doen en te zijner tijd starten met een promotietraject behoort tot de mogelijkheden. Momenteel werken er nog een onderzoeksmedewerker en een promovendus op dit project. Daarnaast zijn nog een tweetal buiten-promovendi aan het project verbonden.

3 sollicitaties
0 views


08-04-2020 Erasmus MC
Senior adviseur personal grants voor onderzoek

Als senior adviseur personal research grants ben je onderdeel van een klein nieuw team van professionals en treedt je daarbij op als "personal grants specialist" binnen het team. Je organiseert en biedt concrete assistentie en ondersteuning (waaronder training) aan wetenschappelijke stafleden bij het voorbereiden van aanvragen voor prestigieuze personal grants voor onderzoek. Daartoe onderhoud en bouw je gericht aan een netwerk van bijbehorende externe relaties. Je fungeert als vraagbaak voor de interne belanghebbenden zoals de wetenschappelijke staf, ondersteunende staf en de Raad van Bestuur, alsook voor externe stakeholders. Je voert dan ook op strategisch niveau overleg met wetenschappers binnen het Erasmus MC en met ambtenaren en medewerkers van diverse financieringsorganisaties.

Je bent binnen het Research Development Office (RDO) van het Erasmus MC, samen met één collega adviseur, de senior specialist met betrekking tot persoonlijke beurzen van de ERC, Horizon Europe, met name de individuele Marie Curie beurzen, vernieuwingsimpuls (NWO/ZonMw) en persoonlijke beurzen van de goede doelen organisaties. Je bent onderdeel van team Personal Grants en rapporteert aan de managing director van het RDO.

0 sollicitaties
0 views


08-04-2020 Erasmus MC
PhD candidate on the field of screening evaluation

You will independently perform research as part of an international research group of physicians, statisticians and epidemiologists. You will analyze data obtained from the cervical cancer screening program to answer both scientific and strategic questions to inform policy makers. National and international collaborations are an integral part of the project. The results will be published in international journals and presented at national and international meetings.

Cervical cancer is an important health problem in Europe and worldwide. There are several intervention strategies available to prevent cervical cancer death, such as HPV vaccination and early detection (screening). We evaluate the screening program to estimate the short- and long-term impact of the Dutch cervical cancer screening program and identifying areas for improvement. We also estimate the cost-effectiveness of different screening programs and try to explain observed trends in cancer incidence and mortality. In many cases, our research directly leads to policy recommendations

9 sollicitaties
0 views


08-04-2020 Erasmus MC
PhD-student on the PROTECT project

When using radiotherapy to treat cancer, there is unavoidable damage to healthy tissues surrounding the tumor. Proton Therapy (PT) is a new type of radiotherapy, holding the promise of better preserving healthy tissues surrounding the tumor, due to the finite range of high energy protons. This can substantially reduce severe treatment side effects, and could potentially allow delivering higher doses to tumors to enhance cure rates. However, this advantage also comes at the cost of increased sensitivity to uncertainties in patient alignment and changes in patient anatomy, e.g. caused by day-to-day variations in bladder filling or tumor shrinkage. This is particularly relevant for patients with cervical cancer, for whom the region that requires treatment shows large day-to-day differences in anatomy.

To provide a solution, the PROTECT project aims to develop and clinically implement adaptive strategies tailored specifically to the treatment of cervical cancer patients using proton therapy. The proton plan will focus on reducing the dose to the patient's organs at risk (bowel, bladder, etc.), in an effort of limiting the treatment burden. The envisioned strategy will build upon existing expertise from the Erasmus MC physics group, and consists of a plan of the day approach coupled with on-line plan adaption using spot recovery and spot re-optimization techniques, which has been conceptualized by the group in 2019. This will enable PT treatments to be adjusted to the exact anatomy of the patient on each day, thus making use of the full tissue sparing potential offered by PT. This is a collaborative project between LUMC, Erasmus MC and HollandPTC, in which 2 PhD researchers will work closely together with the 3 institutes and their staff. The selected candidate will work in a multi-disciplinary team of physicists, medical physicists, and radiation oncologists.

Moreover, this project will support the clinical implementation of the developed strategies in a prospective clinical trial at HollandPTC. The research should facilitate the application of these procedures in clinical practice, and the new PhD researchers will play an active role in this implementation. Results will be presented during national and international conferences, and published in international journals.

20 sollicitaties
0 views


01-04-2020 Erasmus MC
Onderzoeker in opleiding voor de studie "Bewegen werkt!"

Wij zijn op zoek naar een onderzoeker voor de optimalisatie en evaluatie van het beweegprogramma Bewegen Werkt. Uit onderzoek blijkt dat werklozen vaker gezondheidsproblemen hebben dan werkenden. Deze gezondheidsproblemen kunnen een belemmering zijn om te participeren in de maatschappij. Het beweegprogramma Bewegen Werkt! is gericht op het bevorderen van de gezondheid en arbeidsparticipatie van werklozen in Nederland.

Als onderzoeker in opleiding ga je aan de slag met de optimalisatie en evaluatie van Bewegen Werkt! bij verschillende gemeenten in Nederland. De optimalisatie van Bewegen Werkt! is gericht op een integrale aanpak van gezondheid en re-integratie, begeleiding van gedragsverandering met motiverende gesprekstechnieken, intensieve communicatie en ondersteuning van cliënten gedurende en na het beweegprogramma. Middels een quasi-experimenteel onderzoek wordt de effectiviteit van het beweegprogramma onderzocht in verschillende gemeenten in Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het monitoren van de implementatie en het opzetten van het evaluatieonderzoek. Dit betekent dat je vragenlijsten gaat samenstellen en uitzetten, regelmatig contact hebt met de doelgroep en contacten onderhoudt met professionals in verschillende gemeenten. Alle activiteiten resulteren uiteindelijk in het schrijven van meerdere publicaties en een proefschrift.

19 sollicitaties
0 views


30-03-2020 Erasmus MC