Jobs posted by Erasmus MC

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Erasmus MC.

Latest jobs

PhD candidates on the projects UltraHB, Bubble-X and Toucan

UltraHB aims at deploying high-framerate ultrasound imaging (1.000 to 10.000 frames per second) techniques to visualize and quantify blood flow from the very slow flows present in the microvessels of the brain to the fast and highly dynamic blood flow in the heart and large blood vessels. This project within the Medical Delta 2.0 program will build on current projects in our group in the fields of cardiovascular flow, brain perfusion, 3D ultrasound imaging and ultrasound contrast agents and will be performed in close collaboration with TU Delft. The PhD student will concentrate on the development of ultrafast ultrasound methods for 2D and 3D flow imaging in the heart and large vessels, with and without contrast agents, up to clinical pilot studies. There will be a close collaboration with researchers and clinicians in related projects. This work will be carried out under the supervision of Dr. J. Voorneveld, Dr. H. Bosch and Prof. N. de Jong.

In Bubble-X we will investigate the potential of high-framerate ultrasound imaging of novel monodisperse microbubbles and explore their unique properties: 1) for 3D flow quantification and 2) for obtaining the 'holy grail' of non-invasive intraluminal pressure estimation, in the large blood vessels. This project is part of the NWO-TTW Perspectief program Ultra-X-treme on 3D high-framerate vascular ultrasound imaging, a collaboration between five Dutch universities and eight industrial partners. The PhD student will focus on high-framerate imaging approaches aimed at exploitation of the properties of monodisperse microbubbles for 2D/3D flow assessment and pressure estimation. There will be a close collaboration with the Physics of Fluids group, TU Twente. Also, there will be many opportunities for collaborative research with clinicians and technical researchers. The PhD student will work under the supervision of Dr. J. Voorneveld and Prof. N. de Jong.

Toucan: we have recently shown that ideas from compressive sensing provide a novel and attractive approach to bring 3D imaging to many applications: a simple plastic coding mask can compress the 3D information in such a way that you need far less sensors. This concept can extend the imaging capabilities of commercial 2D ultrasound probes to 3D, but also enables new types of wearable imaging. The PhD will work on compressive imaging devices that can be used to image the human carotid artery for diagnostic purposes. The research will specifically focus on: 1) 3D ultrasound imaging of atherosclerotic plaques using a regular probe and coding mask, 2) long-term monitoring of the pulse-wave velocity and other cardiovascular parameters inside the carotid artery. This work will be carried out under the supervision of Dr. H.Bosch, in collaboration with Neuroscience and the Circuits & Systems group at TU Delft and researchers working on the compressive sensing signal processing and the application in mouse brain imaging.

7 applications
0 views


09-12-2019 Erasmus MC
PhD student to study molecular minimal residual disease and relapse in acute myeloid leukemia

The Department of Hematology at the Erasmus Medical Center Cancer Institute runs an ambitious and internationally recognized research program in the field of leukemogenesis, in particular acute myeloid leukemia (AML). The overall goal of the Valk laboratory is to gain a better understanding of molecular minimal residual disease detection by means of next generation sequencing in relation to the risk of relapse in AML. Specifically, we aim to better understand the difference between clonal hematopoiesis and residual leukemia after high dose induction chemotherapy and their relation to risk of relapse and outcome.

In previous work, we have revealed that among patients with AML, the detection of molecular minimal residual disease during complete remission had significant independent prognostic value with respect to relapse and survival rates, but the detection of persistent mutations that are associated with clonal hematopoiesis did not (Jongen-Lavrencic et al., NEJM 2019, 378 (13) p.1189-99).

The main objective of this PhD project is to advance NGS-based MRD detection to predict AML relapse. The major limitations of the NGS-based MRD detection methodology relate to: limited sensitivity and specificity of the NGS-based assay and the inability to correctly discriminate between residual leukemia and clonal hematopoiesis. We will make use of our unique clinically well-annotated cohorts of AML patients treated in the Dutch-Belgian Cooperative Trial Group for Hematology-Oncology or the Swiss Group for Clinical Cancer Research (HOVON-SAKK) clinical trials.

44 applications
0 views


04-12-2019 Erasmus MC
Onderzoeker in opleiding IRIS studie: Identifying Risk and Increasing Strength

Als onderzoeker in opleiding ben je betrokken bij een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van een smartphone applicatie ter identificatie en preventie van emotionele problemen bij jongeren met een chronische ziekte (IRIS studie: Identifying Risk and Increasing Strength). Dit onderzoek betreft een unieke samenwerking tussen verschillende afdelingen van het Erasmus MC-Sophia en is gericht op verschillende chronische aandoeningen (bijvoorbeeld inflammatoire darmziekten, multiple sclerose, hartaandoeningen en reumatische aandoeningen). Het eerste doel van het onderzoek is het sneller identificeren van emotionele problemen bij chronische zieke jongeren. Hiervoor wordt de Experience Sampling Method (ESM) gebruikt. ESM is een methode waarmee op een betrouwbare en gestructureerde wijze stemming, gedachten en sociale activiteiten in het dagelijks leven worden gemeten. Aansluitend volgt een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) waarbij jongeren op basis van loting (RCT) toegewezen worden aan een serious gaming interventie gericht op het versterken van de coping en de emotionele veerkracht. Zowel de ESM als de serious gaming interventie zijn geïntegreerd in een smartphone app.

Jouw opdracht:

  • actieve rol in studieopzet, dataverzameling en -verwerking en coördinerende taken;
  • data-analyse en het schrijven van minimaal 5 wetenschappelijke artikelen voor hoogwaardige internationale wetenschappelijke tijdschriften;
  • presenteren van bevindingen op (inter)nationale conferenties

Het eindproduct betreft een thesis gebaseerd op minimaal 5 wetenschappelijke artikelen. Daarnaast volg je, conform de eisen van het Erasmus MC, cursussen om je verder te kunnen ontwikkelen als onderzoeker. De looptijd van het onderzoek is 4 jaar.

1 application
0 views


03-12-2019 Erasmus MC
Adviseur Personal Grants Funding

Je bent medeverantwoordelijk voor het vroegtijdig signaleren en creëren van kansen bij Nederlandse, Europese en goede doelen stakeholders en het (laten) leveren van strategisch bestuurlijk advies aan de thema's- afdelingen- en het Servicebedrijf van het Erasmus MC over externe onderzoeksfinanciering door middel van persoonlijke (talent) beurzen, fellowships en grants op Nederlands, Europees en Internationaal niveau. Je bouwt en onderhoudt hiertoe een bijbehorend netwerk van externe relaties met daarin de relevante instellingen en overheden.

Je bent onderdeel van een klein team van professionals op het gebied van Onderwijs en Onderzoekfinanciering bij het Research Development Office. Je houd je in het bijzonder bezig met de persoonsgebonden subsidie (fellowship) programma's (NWO: VENI-VIDI-VICI, Europese Commissie - ERC en charitatieve instellingen) en rapporteert aan de desbetreffende coördinator Personal Grants en NL subsidies.

Je fungeert als vraagbaak voor de interne belanghebbenden zoals de wetenschappelijke staf en ondersteunende staf, als ook voor externe stakeholders.

1 application
0 views


27-11-2019 Erasmus MC
Senior jurist (CTA’s)

Na een inwerkperiode ben je in staat om zelfstandig de lead te nemen voor de juridische ondersteuning van de clinical trial praktijk binnen het Erasmus MC en andere contracten die gerelateerd zijn aan clinical trials, zoals collaboration sponsorships, MTA's, CDA's en/of consortia. Dit houdt niet alleen in het opstellen en beoordelen van CTA's, maar ook het Erasmus MC vertegenwoordigen in CTA-gerelateerde gremia. Betrokkenheid bij andere typen IP-gerelateerde contracten kan van tijd tot tijd ook aan de orde zijn. Voor goede advisering overleg (en onderhandel) je veelvuldig met wetenschappers van het Erasmus MC en business development managers en andere juristen van het Technoloy Tranfer Office (TTO) en natuurlijk met contractpartijen. Ook het geven van training, awareness en support behoren tot het takenpakket

1 application
0 views


25-11-2019 Erasmus MC