Vacatures geplaatst door Gemeente Breda

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Breda.

Laatste vacatures

(Functioneel) Applicatiebeheerder Sociaal Domein

Jij zorgt voor de continuïteit en kwaliteit van de kernapplicaties bij de gemeente Breda in het algemeen en sociaal economisch domein (keten Jeugd) in het bijzonder.

Als beheerder verzorg je zelfstandig en met collega's het beheer en/of het onderhoud van zowel generieke- als specifieke applicaties. Momenteel zijn we op zoek naar iemand die dit kan binnen het sociaal economisch domein (keten Jeugd).

Je draagt zorg voor de (kern)applicaties door onderstaande resultaten te bereiken:

 • Informatie van het ondersteunde proces is op een manier beheerd, zodanig dat deze actueel, compleet en toegankelijk is, systemen zijn veilig en efficiënt ondersteund, gedocumenteerd en medewerkers zijn gecoacht en begeleid in het gebruik van het systeem. Zodanig dat de kwaliteit gewaarborgd is;
 • Gebruikersorganisatie geadviseerd en ondersteund met betrekking tot de keuze, ontwikkeling, inrichting, de opbouw van en het werken met applicaties;
 • Applicaties zijn integraal afgestemd op de bedrijfsprocessen;
 • Er wordt regie gevoerd op de werkzaamheden van de leverancier
 • Werkprocessen verbeterd zodanig dat werkzaamheden efficiënter, effectiever en met een zo hoog mogelijke kwaliteit kunnen worden uitgevoerd;
 • (Complexe) informatie verstrekt zodanig dat deze tijdig en correct wordt aangeleverd aan de gebruikers en management.

Binnen het team APB werk je samen met bevlogen en vakkundige collega's aan het beheer van applicaties. Dit doe je in samenspraak met ICT-services, gebruikers, leveranciers en proceseigenaren.

Je verzorgt installaties, test, richt gebruikersfuncties in, maakt impactanalyse, lost applicatievraagstukken op en geeft richtlijnen en adviezen voor het gebruik van de applicaties. Je verzorgt gebruikersinstructies en biedt ondersteuning. Samen met je collega's zorg je voor continuïteit en ben je gesprekspartner.

Gemeentebanen

7 sollicitaties
136 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


13-08-2019 Gemeente Breda
Administratief medewerker voor het IJW berichtenverkeer

 • Je draagt zorg voor de administratieve toetsing en beoordeling van verzoeken om toewijzing aan de hand van beleid en wet en regelgeving (o.a. rechtmatigheid).
 • Je draagt zorg voor het opstellen van motivaties en correspondentie richting jeugdhulpaanbieders.
 • Je adviseert naar aanleiding van constateringen richting inkoop en contractmanagement.
 • De binnengekomen verzoeken om toewijzingen beoordeel je tijdig.
 • Je bewaakt en geeft opvolging aan doorlooptijden en afspraken met jeugdhulpaanbieders.
 • Je voert de controle uit op woonplaatsbeginsel.

Je combineert meerdere informatiebronnen (Kedo, Zorgned, Zorgportaal en BRP) om een juiste beoordeling te maken of het verzoek om toewijzing correct is.

Aan de hand van informatie uit het zorgportaal spreek je aanbieders aan op gemaakte afspraken en denk je mee hoe deze afspraken aangescherpt kunnen worden. Je werkt intensief samen met de gehele keten jeugd en de IJW medewerkers uit de regio WBO.

Op eigen initiatief vraag jij om verduidelijking zowel intern als extern.

Aan de hand van informatie uit het zorgportaal spreek je aanbieders aan op gemaakte afspraken en denk je mee hoe deze afspraken aangescherpt kunnen worden. Je werkt intensief samen met de gehele keten jeugd en de IJW medewerkers uit de regio WBO.

Gemeentebanen

13 sollicitaties
330 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


13-08-2019 Gemeente Breda
Juridisch adviseur

De gemeente Breda hecht er veel waarde aan een betrouwbare partner te zijn. Het maken van goede afspraken en het naleven daarvan vinden we dan ook essentieel. Als expert op het gebied van contractenrecht adviseer je collega's van verschillende afdelingen, maar ook beleidsadviseurs en bestuur, over het aangaan, nakomen en beëindigen van overeenkomsten en over eventuele algemene voorwaarden. Daarnaast begeleid je hen bij het opstellen van contracten, of toetst deze. Als er onverhoopt een geschil ontstaat over de interpretatie of nakoming van een overeenkomst, dan zet je jouw expertise in om bij te dragen aan de oplossing daarvan.

Hoewel je als juridisch adviseur bij het team JZ twee focusgebieden hebt waarin jij als expert optreedt, behandel je ook vele andere uiteenlopende juridische vraagstukken, zowel op publiekrechtelijk als op privaatrechtelijk vlak. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om zaken (gemeentelijke) regelingen, bevoegdheden en samenwerkingen, maar ook over AVG-gerelateerde zaken, aansprakelijkheid en auteursrechtelijke aangelegenheden.

Naast je adviserende rol heb je een belangrijke rol in de uitbreiding van juridische kennis op het gebied van contractenrecht en van jouw tweede focusgebied binnen de gemeente. Je signaleert kennisbehoeften, ontwikkelt cursussen en trainingen en verzorgt deze ook zelf. Ook binnen het team JZ willen we de kennis op jouw focusgebieden verder ontwikkelen. Jij neemt hierin het voortouw en je coacht je collega's op dit vlak.

Jij speelt als senior jurist binnen het team Juridische Zaken een grote rol in het verhogen van het deskundigheidsniveau op jouw focusgebieden. Je werkt daartoe samen met directe collega's, maar ook met collega's op verschillende niveaus en met externe partijen.

Gemeentebanen

5 sollicitaties
255 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


06-08-2019 Gemeente Breda
Administratief Medewerker

Wat ga je als administratief medewerker met je opgebouwde vakspecialistische ervaring en kennis precies doen? Wat zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden?

 • Het uitvoeren van financieel administratieve werkzaamheden zoals het verwerken van inkoopfacturen, het maken van verkoopfacturen, boeken van (correctie) memorialen, et cetera.;
 • Hierbij rekening houdend met de wet- en regelgeving zoals o.a. BTW, Werkkostenregeling;
 • Het in samenwerking met collegae van de interne organisatie en afdeling zorgdragen voor een volledige, juiste en tijdige verwerking van de financiële gegevens en documenten;
 • Het uitvoeren van controle werkzaamheden aan de hand van het interne controle plan;
 • Het uit oefenen van de vraagbaakfunctie van de financiële administratie voor alle medewerkers van de afdelingen binnen en buiten de organisatie en de leveranciers van de organisatie;
 • Actief bijdragen aan de strategische doelstellingen en doorontwikkeling van het team.

Hoe ga je dit realiseren?

 • Je zorgt samen met de vakspecialisten van het team Financiële Administratie voor een juiste, volledige en tijdige verwerking van de genoemde werkzaamheden omschreven onder "Wat". Om dit te bereiken dien je, je binnen dit vakgebied op de hoogte te houden en te blijven van o.a.: wet- en regelgeving, ontwikkelingen in het vakgebied. Dit d.m.v. cursussen, seminars, opleidingen. Een opleidingsplan teambreed is aanwezig. Kennis opdoen van interne procedures en regelingen is noodzakelijk;
 • Je blijft je persoonlijk ontwikkelen;
 • Je maakt makkelijk contact en weet met je positieve instelling, je actieve houding en passie voor het vak mensen mee te krijgen;
 • Je stelt je onafhankelijk, onderzoekend en kritisch op en vraagt door om zaken helder te krijgen en gaat hiermee actief en oplossingsgericht aan de slag vanuit de principes van de organisatie en afdeling;
 • Je bent geïnteresseerd naar de achterkant van het financieel systeem, o.a. inrichting en werking. Je vind het leuk om je te specialiseren in de mogelijkheden van het financieel systeem voor jouw werkzaamheden en helpt je collega's dan ook graag als zij jou hierover vragen stellen;
 • Je bent in staat om collega's met je ondernemerschap mee te nemen in de hierboven genoemde werkzaamheden onder de omschrijving "Wat ga jij doen".

Gemeentebanen

47 sollicitaties
639 views

Werken bij de Overheid

9 sollicitaties
0 views


23-07-2019 Gemeente Breda
Senior medewerker Burgerzaken

Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van producten en diensten aan de klant aan de balie en vanuit de BackOffice. Je levert vooral producten en diensten aan in- en externe klanten op het gebied van de Burgerlijke Stand, Internationaal Privaatrecht en de Basisregistratie Personen (BRP).

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Werkzaamheden als ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals opmaken van akten en latere vermeldingen;
 • Verwerken van complexe geboorteaangiftes en - huwelijken;
 • Uitvoeren van complexe mutaties en correcties in de BRP;
 • Beoordelen van brondocumenten;
 • Behandelen van aanvragen naturalisatie en optie;
 • Verwerken van eerste vestigingen;
 • Behandelen van verzoeken om correctie van gegevens;
 • Afnemen van verklaringen onder eed of belofte.
 • Meewerken aan het verbeteren van processen vanuit het oogpunt van de klant.

Gemeentebanen

33 sollicitaties
834 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


09-07-2019 Gemeente Breda