Vacatures geplaatst door Gemeente Breda

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Breda.

Laatste vacatures

Medewerker HR

Bij de gemeente Breda zijn we op zoek naar hét HR talent met ervaring in het HR vak, die inzicht heeft in de administratieve procedures en processen binnen HR.

Je verricht als allround HR-medewerker, administratieve werkzaamheden en zorgt voor het bereiken van:

  • De dagelijkse binnenkomende klantvragen en werkzaamheden binnen het team. Je kunt hierbij denken aan het uitvoeren van administratieve werkzaamheden betreffende in- door en uitstroom.
  • De snelle en juiste administratieve afhandeling van rechtspositionele verzoeken en vragen, waaronder het maken van brieven en arbeidsovereenkomsten.

Daarnaast:

  • Fungeer je als aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers voor praktische HR-vragen en CAO-aangelegenheden.
  • Je biedt ondersteuning aan en treed op als sparringpartner van de HR-adviseur.
  • Neem je deel aan een expertgroep en lever je een actieve bijdrage om de administratieve processen én de managementinformatie te verbeteren.

34 sollicitaties
511 views

12 sollicitaties
0 views


23-06-2020 Gemeente Breda
Stadsmarinier Veilig Ondernemen Breda

Draag jij bij aan een veilig ondernemend Breda? Onze stadsmariniers zijn het visitekaartje naar onze inwoners, ondernemers en (veiligheids)partners. Mannen en vrouwen met een passie voor veiligheid en verbinden en die hard werken aan elke dag een beetje veiliger…

Breda heeft hoge ambities wat betreft veiligheid. Deze zijn beschreven in een gemeentelijk meerjarenprogramma Veiligheid. Daarbij zijn een vijftal beleidsthema's benoemd:

  • Ondermijning
  • Zorg en veiligheid
  • Veiligheid openbare ruimte
  • Zichtbare criminaliteit
  • Fysieke veiligheid

Het team veiligheid binnen de afdeling Veiligheid & Leefomgeving, is op zoek naar een fulltime stadsmarinier die een bijdrage kan leveren aan de ambities zoals beschreven in ons meerjarenprogramma veiligheid.

Het meerjarenprogramma Veiligheid zet in op verbinding, samenwerking en flexibiliteit. Je bent dus veel in gesprek met inwoners, ondernemers en netwerkpartners en ondersteunt de collega's in het team en het bestuur met raad en daad. Je onderhoudt relaties, schaakt inhoudelijk met de collega's van Weerbare Stad, blijft up-to-date waar het de veiligheidsthema's aangaat en gaat een calamiteit niet uit de weg.

Je bent aanspreekpunt voor het College en vele partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ondernemers(verenigingen), uitbaters, Koninklijke Horeca Breda, Politie, RIEC, overige gemeenten, landelijke netwerken etc. Intern ben jij de regisseur die de processen kan aan- en uitzetten of kan versnellen.

Binnen de casuïstiek op subjecten en op thema's kun je verschillende rollen hebben. Je bent de regisseur op urgente, maatschappelijke veiligheidsproblemen waarbij je collega's en andere partijen stimuleert hun rol te pakken en aanspreekt verantwoordelijkheid te nemen.

21 sollicitaties
337 views

16 sollicitaties
0 views


23-06-2020 Gemeente Breda
Privacy adviseur

Mogen we in onze binnenstad van Breda WIFI-tracking aanzetten volgens de AVG? Als je antwoord daarop niet direct nee is en je hierover binnen de juiste kaders kunt adviseren, dan zijn we op zoek naar jou als Privacy adviseur binnen onze veelzijdige gemeente.

Als privacy adviseur werk je samen met collega's aan diverse uitdagende privacyvraagstukken die spelen binnen de gemeente bij de verschillende afdelingen. Je hebt daarbij veel vrijheid en verantwoordelijkheid.

Je stelt kaders voor beleid en procedures op, op het gebied van privacy en ondersteunt het management bij het identificeren van kansen en risico's en mogelijkheden en knelpunten op het gebied van privacy. Daarnaast onderzoek je (vermoedelijke) overtredingen op het gebied van privacy en adviseert bij het nemen disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen. Ook coördineer je toezichtactiviteiten, waaronder informatieverzoeken van toezichthouder(s) en andere stakeholders en ondersteunt het management bij onderzoek door toezichthouders. Daarbij moeten ook zaken opgesteld worden als de gedragscode, jaarplanning voor privacy activiteiten en handhavings- en waarderingsbeleid. Bij het opstellen, ondersteunen en toezien van naleving ben je nauw betrokken. Tot slot ondersteun je de Chief Privacy Officer (CPO) bij het rapporteren aan de directie en onderhoudt overlegstructuren met alle afdelingen op het gebied van privacy.

Je adviseert en ondersteunt bij de beheersing van kansen en risico's, en mogelijkheden en knelpunten op het gebied van privacy en onderhoudt een doorlopende dialoog met het management en de medewerkers, en onderhoudt de relatie met de toezichthouder(s) en andere stakeholders op het gebied van privacy. Ook zie je erop toe dat het normenkader, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving) wordt nageleefd, en weet daarbij te zoeken naar mogelijkheden in het belang van de doelstellingen van onze organisatie.

Je rapporteert aan de CPO over de voortgang, kansen en risico's, en mogelijkheden en knelpunten op het gebied van privacy. Het leggen van verbinding met andere (domein specifieke) wetgeving is daarbij zeer belangrijk.

Een brede en uitdagende functie dus!

15 sollicitaties
263 views

0 sollicitaties
0 views


16-06-2020 Gemeente Breda