Vacatures geplaatst door Gemeente Breda

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Breda.

Laatste vacatures

Senior businessanalist data

Jij brengt onze visie op data een stap verder en weet anderen daarin mee te krijgen. Jij bent de spil tussen de gemeentelijke afdelingen, met nadruk op het team Veiligheid en de afdeling informatie, communicatie en onderzoek. Je bent in staat om de informatiebehoefte te vertalen naar wat er nodig is om die in te vullen. De functie richt zich op het onderzoeken en toepassen van ontwikkelingen op het gebied van data. Aandacht voor (het verbeteren van) processen is essentieel. Je werkt samen met de analisten en de informatie regisseur van het VIK en de beleidsmedewerkers van team Veiligheid, maar ook met de afdeling Informatie waar kennis van techniek en data aanwezig is. Je opereert als een programmamanager en bent in staat om netwerken te bouwen en te onderhouden.

Het VIK is een belangrijke pilot die bijdraagt aan de gemeentelijke ambitie om informatie-gestuurd te gaan werken en de informatiepositie te verhogen. Met name de borging en doorontwikkeling van het VIK en de ervaringen benutten voor andere toepassingen is een taak van de informatiemanager.

3 sollicitaties
89 views

0 sollicitaties
0 views


15-10-2019 Gemeente Breda
BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar)

Wegens uitbreiding van onze formatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste, inventieve, leergierige collega die van aanpakken weet.

Als BOA hou je je vanuit je expertise en ervaring bezig met het oppakken van verschillende problematieken in je gebied/ wijk. Geen dag is hetzelfde: je weet nooit wat je op een dag precies gaat doen. Hectiek en rust wisselen elkaar af.

Je houdt toezicht in de stad op onder andere:

 • afval (gedumpt, bijgeplaatst)
 • honden (geluidsoverlast, loslopen, hondenpoep, bijten)
 • parkeren (Mulderfeiten)
 • horeca (sluitingstijden, leeftijdsgrenzen, terrassen, schijnbeheer)
 • evenementen (vergunningsvoorwaarden)
 • overlast door zwervers of hangjongeren
 • DOR
 • Toezicht in buitengebieden en recreatieplassen
 • Taxi controles
 • Waterhandhaving
 • Prostitutiecontroles

Dit doe je samen met de collega's van je gebiedsteam waarbij iedereen verschillende taakaccenten heeft en iedere boa een bepaalde wijk heeft toegewezen gekregen. Je bent bekend in de wijk en vormt een toegankelijk aanspreekpunt. Inwoners en ondernemers kunnen bij jou terecht met vragen en voor overleg. Je onderhoudt goed contact met de wijkagent en weet ketenpartners te vinden als situaties verder gaan dan je eigen taken en bevoegdheden. Zo draag je bij aan een vermindering van het aantal meldingen en een veilige en leefbare stad. Je aanpak is bij voorkeur preventief: je signaleert ongewenste situaties en bespreekt deze met betrokkenen. Als het niet anders kan, dan ga je over tot handhaving.

BOA ben je 24/7 maar je kan ook flexibel worden ingezet. We werken met een standaard rooster met dagelijkse diensttijden van 7:00 uur tot 23:00 uur en op zaterdagnacht gaan we door tot 5:30 in de ochtend. Echter kan de situatie zo zijn dat we afwijken van dit rooster en je dus ook andere tijden wordt ingezet.

13 sollicitaties
169 views

0 sollicitaties
0 views


01-10-2019 Gemeente Breda
Senior BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar)

Wegens uitbreiding van onze formatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste, inventieve, leergierige collega die van aanpakken weet.

Als Senior BOA hou je je vanuit je expertise en ervaring bezig met het oppakken van verschillende problematieken in je gebied/ wijk. Als Senior Boa wordt je ingezet als meewerkend voorman. Dit betekent dat je een coachende rol binnen het gebiedsteam hebt, waarbij je weet wanneer je moet opschalen naar je leidinggevende. Inhoudelijk plan je samen met je collega's uit het gebied acties, bespreekt casussen en stimuleert collega's zo veel mogelijk ketenpartners te betrekken bij hun werk. Je bent communicatief sterk en weet mensen mee te krijgen op een natuurlijke maar niet dwingende/sturende manier. Daarbij kan je goed in verplaatsen in de ander en hun handelen. Daarnaast draag je zorg voor het aanleveren van behaalde resultaten met de kwaliteitsmedewerker, denk je mee aan procesverbeteringen en vertaal je bestuurlijke opdrachten door naar de uitvoering, dit alles in samenwerking en overleg met het team.

Als Senior Boa is geen dag is hetzelfde: je weet nooit wat je op een dag precies gaat doen. Hectiek en rust wisselen elkaar af.

Je houdt toezicht in de stad op onder andere:

 • afval (gedumpt, bijgeplaatst)
 • honden (geluidsoverlast, loslopen, hondenpoep, bijten)
 • parkeren (Mulderfeiten)
 • horeca (sluitingstijden, leeftijdsgrenzen, terrassen, schijnbeheer)
 • evenementen (vergunningsvoorwaarden)
 • overlast door zwervers of hangjongeren
 • DOR
 • Toezicht in buitengebieden en recreatieplassen
 • Taxi controles
 • Water handhaving
 • Prostitutiecontroles

Dit doe je samen met de collega's van je gebiedsteam waarbij iedereen verschillende taakaccenten heeft en iedere boa een bepaalde wijk heeft toegewezen gekregen. Je bent bekend in de wijk en vormt een toegankelijk aanspreekpunt. Inwoners en ondernemers kunnen bij jou terecht met vragen en voor overleg. Je onderhoudt goed contact met de wijkagent en weet ketenpartners te vinden als situaties verder gaan dan je eigen taken en bevoegdheden. Zo draag je bij aan een vermindering van het aantal meldingen en een veilige en leefbare stad. Je aanpak is bij voorkeur preventief: je signaleert ongewenste situaties en bespreekt deze met betrokkenen. Als het niet anders kan, dan ga je over tot handhaving.

BOA ben je 24/7 maar je kan ook flexibel worden ingezet. We werken met een standaard rooster met dagelijkse diensttijden van 7:00 uur tot 23:00 uur en op zaterdagnacht gaan we door tot 5:30 in de ochtend. Echter kan de situatie zo zijn dat we afwijken van dit rooster en je dus ook andere tijden wordt ingezet.

11 sollicitaties
243 views

0 sollicitaties
0 views


01-10-2019 Gemeente Breda
Projectmanager veiligheid (zorg en veiligheid)

Als projectmanager/ regisseur veiligheid sta je aan het roer van diverse projecten op het gebied van zorg & veiligheid en lever je als adviseur input op de beleidsmatige kanten van het vakgebied.

Daarnaast coördineer je acties/plannen/pilots die worden uitgevoerd in het kader van actuele veiligheidscasuïstiek, zoals benoemd in het meerjarenprogramma Veiligheid van de gemeente Breda. Het accent voor deze functie ligt op multidisciplinaire zorg & veiligheidsthema's, zoals bijvoorbeeld drugsaanpak (GHB), aanpak verwarde personen, (woon)overlast, radicalisering, re-integratie ex-gedetineerden etc. Het betreft hier het integraal regie voeren van complexe thematieken en doelgroep aanpakken.

Je werkt samen met en in opdracht van de beleidsadviseurs en stadsmariniers. Je adviseert hen gevraagd en ongevraagd. Hierbij kun je denken aan het (mede)opstellen en uitvoeren van plannen van aanpak. Maar ook aan het signaleren van ontwikkelingen in de (bestuurlijke) omgeving en veranderingen in het vakgebied, het ontwikkelen van procedures en advisering over verbeterpunten.

De veelzijdigheid van jouw functie brengt met zich mee dat je veel contact hebt met interne en externe zorg- en veiligheidspartners. Een uitdagend werkterrein met veel diversiteit, regelgeving en dynamiek en met politiek en bestuurlijk gevoelige activiteiten en projecten.

16 sollicitaties
392 views

0 sollicitaties
0 views


01-10-2019 Gemeente Breda
Projectmanager veiligheid

Als projectmanager veiligheid sta je aan het roer van diverse projecten op het gebied van veiligheid en lever je als adviseur input op de beleidsmatige kanten van het vakgebied.

Daarnaast coördineer je acties die worden uitgevoerd in het kader van actuele veiligheidscasuïstiek, zoals benoemd in het meerjarenprogramma Veiligheid van de gemeente Breda. Denk hierbij aan thema's als ondermijning, zichtbare criminaliteit, veiligheid openbare ruimte. Het betreft hier het regisseren van de meer complexe casuïstiek.

Je werkt in opdracht van de Stadsmariniers, beleidsadviseurs en adviseert hen gevraagd en ongevraagd. Hierbij kun je denken aan het opstellen van plannen van aanpak. Maar ook aan het signaleren van ontwikkelingen in de bestuurlijke omgeving en veranderingen in het vakgebied, het ontwikkelen van procedures en advisering over verbeterpunten.

De veelzijdigheid van jouw functie brengt met zich mee dat je veel contact hebt met interne en externe overheid partners, maar ook met private partijen. Een uitdagend werkterrein met veel diversiteit, regelgeving en dynamiek en met politiek en bestuurlijk gevoelige activiteiten en projecten.

24 sollicitaties
298 views

7 sollicitaties
0 views


19-09-2019 Gemeente Breda