Vacatures geplaatst door Gemeente Breda

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Breda.

Laatste vacatures

Teamleider

De afdeling Veiligheid en Leefomgeving is zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet en is een nieuw Meerjarenprogramma Veiligheid en Leefomgeving aan het realiseren. Deze mooie ontwikkelingen betekenen op een andere manier naar het werk kijken, een andere verbinding met de mensen waarmee en waarvoor we het doen in Breda.
Vanuit de kansen die daar in opgesloten liggen willen we naar faciliterend en dienend leiderschap volgens een door de afdeling gedeelde methode.

De rol van een teamleider is daarin van enorme meerwaarde om de collega's in de gelegenheid te stellen om te excelleren voor de stad Breda.

Gelet op het feit dat we hechten aan een verantwoorde 'span of support" voor de collega's binnen de teams vullen we graag de vacature op die het vertrek van een teamleider heeft achtergelaten.

Je stelt je proactief coachend en ondernemend op in de samenwerking met collega's en netwerkpartners. Je hebt daarbij oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en opdrachten waar je samen met het team invulling aan geeft. Je bent ondersteunend in het aanbrengen van structuur en stimuleert ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden.
Je focust op het behalen van afgesproken resultaten. Je legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie door je medewerkers te stimuleren en taken te delegeren. Je bent alert op ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. Het proactief signaleren en benoemen van veranderingen in interpersoonlijke relaties en teamdynamiek voelt als natuurlijk.
Je draagt zorg voor coaching en begeleiding en zorgt voor de nodige ondersteunende randvoorwaarden. Je laat medewerkers excelleren, je stimuleert ze om oplossingen aan te dragen en geeft ze de verantwoordelijkheden die ze kunnen dragen. Je spreekt medewerkers aan op hun resultaten.

Als teamleider ben je mede verantwoordelijk voor het bepalen van de verdere inrichting van de interne - en externe keten waar je onderdeel van uitmaakt. Je geeft samen met de overige teamleider en het afdelingshoofd invulling aan de gezamenlijk geformuleerde missie en visie van de afdeling binnen de kaders van het Meerjarenprogramma Veiligheid en Leefomgeving.
Je benut hierin de maximale ruimte die hierin geboden wordt voor jezelf en de overige leden van het team.

Afhankelijk van het thema, de collega's van het team en de ketenpartners schakel je tussen netwerkwerkverbanden, zowel intern en extern.

Je legt rechtstreeks verantwoording af aan het afdelingshoofd Veiligheid en Leefomgeving.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties

0 views


10-12-2018 Gemeente Breda


Teamleider

De afdeling Veiligheid en Leefomgeving is zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet en is een nieuw Meerjarenprogramma Veiligheid en Leefomgeving aan het realiseren. Deze mooie ontwikkelingen betekenen op een andere manier naar het werk kijken, een andere verbinding met de mensen waarmee en waarvoor we het doen in Breda.
Vanuit de kansen die daar in opgesloten liggen willen we naar faciliterend en dienend leiderschap volgens een door de afdeling gedeelde methode.

De rol van een teamleider is daarin van enorme meerwaarde om de collega's in de gelegenheid te stellen om te excelleren voor de stad Breda.

Gelet op het feit dat we hechten aan een verantwoorde 'span of support" voor de collega's binnen de teams vullen we graag de vacature op die het vertrek van een teamleider heeft achtergelaten.

Je stelt je proactief coachend en ondernemend op in de samenwerking met collega's en netwerkpartners. Je hebt daarbij oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en opdrachten waar je samen met het team invulling aan geeft. Je bent ondersteunend in het aanbrengen van structuur en stimuleert ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden.
Je focust op het behalen van afgesproken resultaten. Je legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie door je medewerkers te stimuleren en taken te delegeren. Je bent alert op ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. Het proactief signaleren en benoemen van veranderingen in interpersoonlijke relaties en teamdynamiek voelt als natuurlijk.
Je draagt zorg voor coaching en begeleiding en zorgt voor de nodige ondersteunende randvoorwaarden. Je laat medewerkers excelleren, je stimuleert ze om oplossingen aan te dragen en geeft ze de verantwoordelijkheden die ze kunnen dragen. Je spreekt medewerkers aan op hun resultaten.

Als teamleider ben je mede verantwoordelijk voor het bepalen van de verdere inrichting van de interne - en externe keten waar je onderdeel van uitmaakt. Je geeft samen met de overige teamleider en het afdelingshoofd invulling aan de gezamenlijk geformuleerde missie en visie van de afdeling binnen de kaders van het Meerjarenprogramma Veiligheid en Leefomgeving.
Je benut hierin de maximale ruimte die hierin geboden wordt voor jezelf en de overige leden van het team.

Afhankelijk van het thema, de collega's van het team en de ketenpartners schakel je tussen netwerkwerkverbanden, zowel intern en extern.

Je legt rechtstreeks verantwoording af aan het afdelingshoofd Veiligheid en Leefomgeving.

Gemeentebanen

6 sollicitaties

294 views


10-12-2018 Gemeente Breda


Strategisch adviseur informatievoorziening

Jij verbindt de I-toekomst aan Breda!
Breda gelooft in de waarde van informatie als maatschappelijke verbindende factor. Digitaliseren kun je niet meer alleen. Hoe verbind je je aan andere partijen en zorg je ervoor dat je nu het juiste doet om in de toekomst mee te kunnen. Dat vraagt om een brede blik op maatschappelijke relaties, bestuurlijke en technische ontwikkelingen. Hoe bereik je maximaal effect en efficiency door te verbinden, slim te ontwikkelen en samen te werken.
Een strategische blik is vereist om de juiste dingen te doen, maar ook de flexibiliteit om bij te kunnen schakelen waar dat nodig is. Het vereist dat specialisten in positie komen om mee te bewegen naar de toekomst.

Een goed werkende informatievoorziening levert een belangrijke bijdrage om op een succesvolle wijze overheidsdiensten aan de Bredase burgers, bedrijven en instellingen te bieden. En terwijl informatievoorziening vroeger vooral op het stadskantoor georganiseerd werd, gaat dat ook steeds meer op stedelijk, regionaal en landelijk niveau gebeuren.

De strategisch adviseur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een IT strategie en het toezien op de realisatie hiervan.
De huidige i-Strategie bevat de volgende zeven actielijnen:
Verbeteren IT Governance
Samen staan we sterker
Van buiten naar binnen
Digitaal en i-bewust werken
Veilig en vertrouwd
Goed en optimaal gebruik van data en informatie
Voorbereid op de toekomst

Op de volgende wijze ga je dit realiseren:

Inspireren en samenwerken is jou op het lijf geschreven. Samen met de collega's van I regie geef jij richting aan de i toekomst van Breda. Samen en ieder vanuit zijn eigen specialiteit en aandachtgebied.
Jij signaleert trends en brengt de relevante naar de Bredase praktijk
Jij verbindt informatieontwikkelingen aan de organisatie, door:
Inspirerende adviezen aan de portefeuillehouder Informatievoorziening de belangrijkste i sparringpartner te zijn voor de CIO (directeur bedrijfsvoering) en het hoger management.
Relevante collega's te betrekken in de ontwikkelingen vanuit hun specialisme
Je laat voorbeeldgedrag zien en bent in staat om collega's te coachen.
Je neemt deel aan landelijke belangenverenigingen om de relevante ontwikkelingen niet alleen te volgen, maar ook te beïnvloeden, zoals VNG Realisatie.
Je rapporteert en legt verantwoording af aan de teamleider i-regie over de bruikbaarheid van de gegeven adviezen.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


10-12-2018 Gemeente Breda


Strategisch adviseur informatievoorziening

Jij verbindt de I-toekomst aan Breda!
Breda gelooft in de waarde van informatie als maatschappelijke verbindende factor. Digitaliseren kun je niet meer alleen. Hoe verbind je je aan andere partijen en zorg je ervoor dat je nu het juiste doet om in de toekomst mee te kunnen. Dat vraagt om een brede blik op maatschappelijke relaties, bestuurlijke en technische ontwikkelingen. Hoe bereik je maximaal effect en efficiency door te verbinden, slim te ontwikkelen en samen te werken.
Een strategische blik is vereist om de juiste dingen te doen, maar ook de flexibiliteit om bij te kunnen schakelen waar dat nodig is. Het vereist dat specialisten in positie komen om mee te bewegen naar de toekomst.

Een goed werkende informatievoorziening levert een belangrijke bijdrage om op een succesvolle wijze overheidsdiensten aan de Bredase burgers, bedrijven en instellingen te bieden. En terwijl informatievoorziening vroeger vooral op het stadskantoor georganiseerd werd, gaat dat ook steeds meer op stedelijk, regionaal en landelijk niveau gebeuren.

De strategisch adviseur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een IT strategie en het toezien op de realisatie hiervan.
De huidige i-Strategie bevat de volgende zeven actielijnen:
Verbeteren IT Governance
Samen staan we sterker
Van buiten naar binnen
Digitaal en i-bewust werken
Veilig en vertrouwd
Goed en optimaal gebruik van data en informatie
Voorbereid op de toekomst

Op de volgende wijze ga je dit realiseren:

Inspireren en samenwerken is jou op het lijf geschreven. Samen met de collega's van I regie geef jij richting aan de i toekomst van Breda. Samen en ieder vanuit zijn eigen specialiteit en aandachtgebied.
Jij signaleert trends en brengt de relevante naar de Bredase praktijk
Jij verbindt informatieontwikkelingen aan de organisatie, door:
Inspirerende adviezen aan de portefeuillehouder Informatievoorziening de belangrijkste i sparringpartner te zijn voor de CIO (directeur bedrijfsvoering) en het hoger management.
Relevante collega's te betrekken in de ontwikkelingen vanuit hun specialisme
Je laat voorbeeldgedrag zien en bent in staat om collega's te coachen.
Je neemt deel aan landelijke belangenverenigingen om de relevante ontwikkelingen niet alleen te volgen, maar ook te beïnvloeden, zoals VNG Realisatie.
Je rapporteert en legt verantwoording af aan de teamleider i-regie over de bruikbaarheid van de gegeven adviezen.

Gemeentebanen

1 sollicitatie

77 views


10-12-2018 Gemeente Breda


Beleidsadviseur Cultuur

Wij zoeken ter versterking van het team een ervaren beleidsadviseur Cultuur die onze culturele ambities samen met het veld verder vorm geeft en waar maakt. Breda kent een levendig cultureel veld en het vigerend cultuurbeleid is gestoeld op twee krachtige pijlers; beeldcultuur en erfgoed. Vandaaruit zijn er crossovers met het onderwijs, economie, evenementen, citymarketing en stedelijke ontwikkeling. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe cultuurvisie.
Je kent het veld of leert dit snel kennen en kan slim schakelen met relevante stakeholders. Tegelijkertijd ken je de gemeentelijke organisatie en de rol van de overheid. Je bent gewend in een politiek bestuurlijke omgeving te werken en Burgemeester en Wethouders te adviseren. Je kunt strategisch denkvermogen combineren met bestuurlijke ambities.

Werken bij de Overheid

3 sollicitaties

0 views


03-12-2018 Gemeente Breda