Vacatures geplaatst door Gemeente Breda

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Breda.

Laatste vacatures

Projectmanager

Als projectmanager werk je aan boeiende opdrachten en ga je aan de slag met uitdagende en afwisselende ruimtelijke (ontwikkelings)projecten. Zo werk je bijvoorbeeld aan haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen van stedelijke gebiedstransformaties of het realiseren van in- en uitbreidingsplannen van zowel woningbouw, bedrijventerreinen als ook mixed-use.

Je geeft leiding aan complexe opgaven, die multidisciplinair van aard zijn, met een hoge politieke, financiële- en/of maatschappelijke impact. Je draagt zorg voor de totstandkoming van integrale planvorming en de bestuurlijke borging daarvan.

Gemeentebanen

1 sollicitatie
187 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


24-04-2019 Gemeente Breda
Strategisch beleidsadviseur

Als strategisch beleidsadviseur ben je werkzaam binnen de afdeling Veiligheid & Leefomgeving. De directe samenwerking vindt plaats met onder andere analisten, stadsmariniers, (strategisch) beleidsadviseurs. De afdeling Veiligheid en Leefbaarheid valt binnen het Ruimtelijk Economisch Domein. Het betreft hier een afdeling in ontwikkeling.

Het is bijna niet te beschrijven hoeveel verschillende partijen een verantwoordelijkheid hebben binnen verschillende veiligheidsketens of binnen het veiligheidsnetwerk. Om doelstellingen op het gebied van veiligheid te halen is samenwerken en netwerkmanagement essentieel. Samenwerking tussen verschillende diensten en afdelingen (intern), met externe partners en tussen verschillende gemeenten en regio's. De verantwoordelijkheid voor de regie op het integraal veiligheidsbeleid ligt bij het bestuur van een gemeente. Echter alleen met collectieve inspanningen kunnen successen worden geboekt. Als strategisch beleidsadviseur vervul je daarom verschillende rollen binnen de netwerken en de governance van de regio Zeeland-West-Brabant.

Je analyseert, anticipeert en activeert op het koppelvlak tussen het bestuur en de tactisch/ uitvoerende organisaties. Je draagt kennis van het (landelijke en lokale) beleid en ontwikkelt dit desgewenst waar het ontbreekt. Je adviseert het bestuur hierover en neemt initiatief bij het maken van de vertaalslag van de bestuurlijke doelstellingen naar de uitvoering van alle betrokken partners. Tevens ben je verantwoordelijk voor het monitoren en evalueren van het beleid en het doen van aanvullende (bijstellen van beleid) of nieuwe voorstellen aan het bestuur. Dit gebeurt in samenwerking met relevante stakeholders en budgetverantwoordelijken.

Je beantwoordt raadsvragen, adviseert de bestuurlijke portefeuillehouders ten behoeve van politieke vergadering en kunt toelichtingen of presentaties verzorgen over de hoofdlijnen van het beleid. Vanuit die rol lever je ook een actieve bijdrage aan de cyclische producten van de gemeente, zoals de jaarrekening en de begroting.

Je maakt deel uit van een groep strategisch beleidsadviseurs, waaronder ook young professionals. Je ondersteunt hen in hun groei en ontwikkeling. Indien daar aanleiding toe is worden de werkzaamheden herverdeeld. Als één van deze adviseurs ben je breed inzetbaar en speel je adequaat in op de behoeftes vanuit het bestuur en de stad. Nieuwe activiteiten worden gezamenlijk besproken en verdeeld.

Crisisbeheersing

Je hebt een taak binnen de crisisorganisatie van de gemeente Breda als bestuurlijk adviseur beleidsteam. Voor de deelname aan dit team geldt een opkomstnorm van 60 minuten.

Gemeentebanen

9 sollicitaties
453 views

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


16-04-2019 Gemeente Breda
Medewerker Adresonderzoek Basisregistratie Personen

De belangrijkste taken:

 • Je stelt op basis van meldingen van inwoners en instanties onderzoek in naar de juistheid van inschrijvingen van personen op adressen in Breda.
 • Het onderzoek in deze functie bestaat voor het grootste deel uit het bezoeken van adressen in de stad. Je maakt van je bezoek een gedegen proces-verbaal als onderdeel van het complete onderzoeksdossier.
 • Daarnaast bestaat het onderzoek uit een administratief deel. Daarvoor doe je online onderzoek, maak je gebruik van in informatiesystemen vastgelegde informatie en neem je persoonlijk contact op met inwoners en instanties (telefonisch en schriftelijk).
 • Op basis van de verzamelde informatie en eventueel het huisbezoek neem je besluiten over de inschrijving van personen in de Basisregistratie Personen. Deze besluiten maak je schriftelijk, goed (juridisch) gemotiveerd.
 • Je verwerkt de onderzoeken en besluiten in de BRP.
 • Je beoordeelt of personen in aanmerking komen voor inschrijving op een briefadres en bewaakt de actualiteit hiervan.
 • Je handelt correctieverzoeken af.
 • Je bent alert in het herkennen van fraudesignalen en rapporteert hierover.
 • Je hebt direct klancontact, telefonisch, aan de balie en in de stad op te onderzoeken adressen.

Gemeentebanen

29 sollicitaties
782 views

Werken bij de Overheid

6 sollicitaties
0 views


15-04-2019 Gemeente Breda
Coordinator Omgevingsdienst Midden- West Brabant

Je bent gefocust op een goede relatie met de OMWB, waarbij de belangen van Breda voorop staan. Jouw werkterrein ligt voornamelijk op het omgevingsrecht. Je hebt een omgevingsbewuste, initiërende en ondernemende houding. Je toont durf en lef. Je hebt een hands-on

mentaliteit en bent gefocust op behalen van doelstellingen. Je bent alert en houdt ogen en oren open om aan te voelen wat er binnen het werkveld speelt en je denkt actief mee om hierop te kunnen anticiperen vanuit eigen expertise (signaleren, adviseren, oplossingen aandragen). Je vormt een essentiële schakel tussen uitvoering, afdelingsmanagement en de OMWB. Je neemt verantwoordelijkheid, ondersteunt je collega's om dit ook te doen en spreekt ze daar op aan.

Jouw belangrijkste taken zijn:

 • Het onderhouden van alle contacten met de OMWB en nauw samenwerken met de medewerkers van de afdeling.
 • Het beheren van het werkprogramma van de OMWB. Je ziet toe op de uitvoering hiervan en past het werkplan in overleg met de leiding jaarlijks aan. Uiteraard zorg je dat de afdelingsleiding periodiek voortgangsinformatie heeft en dat je direct ingrijpt als doelstellingen van het werkplan niet gehaald worden
 • Zelfstandig keuzes maken over de vraag welke taken binnen het werkplan prioriteit hebben of moeten hebben. Waar nodig overleg en adviseer je vooraf met de leiding over noodzakelijke beleidswijzigingen.
 • De belangen vertegenwoordigen van de gemeente Breda en waar nodig de medewerkers van de OMWB en gemeentelijke afdelingen aansporen zaken tijdig en inhoudelijk gereed te hebben.

Gemeentebanen

8 sollicitaties
345 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


15-04-2019 Gemeente Breda
Inspecteur Toezicht en Handhaving

In deze functie houd jij je voornamelijk bezig met en ben je verantwoordelijk voor:

Het uitvoeren van diverse inspecties op verschillende onderdelen

 • Controleren op basis van relevante wet- en regelgeving
 • Bevindingen rapporteren (opmaken van proces verbaal)
 • Overtredingen melden
 • Bewaken voortgang en daarop pro-actief handelen
 • Deelname aan integrale handhavingsacties
 • Eventueel deelname aan diverse projecten

Je werkt in een teamverband nauw samen met diverse inspecteurs, juridisch medewerkers en collega's van andere afdelingen.

Vanuit je kennis van de praktijk bespreek je met collega's bijzonderheden en deel je ervaringen. Je werkt zelfstandig en neemt initiatief.

Gemeentebanen

16 sollicitaties
324 views

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


15-04-2019 Gemeente Breda