Vacatures geplaatst door Gemeente Breda

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Breda.

Laatste vacatures

HR-adviseur inhuur

Als HR-adviseur inhuur werk je vanuit het Stadskantoor in het centrum van Breda onder een van de 8 HR-thematafel, Binnenkomst. Je werkt binnen de afdeling Organisatie voor de hele gemeente aan het continu optimaliseren van flexibilisering en het inhuurproces. Hierbij coach je de medewerkers van de inhuurdesk en neem je je thematafelhouder, adviseurs en leidinggevenden mee in de ontwikkelingen op jouw vakgebied.

Je draagt zorg voor een goed lopend en rechtmatig inhuurproces, ontwikkelt mede het beleid ten aanzien van inhuur en levert managementinformatie. Je volgt ontwikkelingen en vertaalt deze in voorstellen richting het management. Je zorgt voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkelingen met betrekking tot inhuur naar de betrokken partijen.

Je houdt je o.a. bezig met:

 • Het vertalen van vastgesteld beleid naar operationele regelingen.
 • Het fungeren als vraagbaak m.b.t. inhuur voor collega's binnen en buiten de afdeling.
 • Het aanleveren van informatie t.b.v. managementrapportage, inkoopanalyse, Financiën/Inkoop/Juridische zaken vergelijking.
 • Het geven van advies en een actieve bijdrage leveren aan de gemeentelijke kostenbesparing.
 • Het proactief adviseren over tariefstelling inhuurcontracten en inhuurvoorwaarden.
 • Optreden als sparringpartner voor andere afdelingen en leidinggevenden.
 • Contacten onderhouden met externe partijen over ontwikkelingen arbeidsmarkt.
 • Het actief deelnemen aan bijeenkomsten en activiteiten in- en extern.
 • Het coördineren van werkzaamheden medewerkers inhuurdesk.
 • Het daar waar nodig ook deelnemen aan het operationele proces

0 sollicitaties
10 views

0 sollicitaties
0 views


09-04-2020 Gemeente Breda
Hovenier / Medewerker Cultuurtechniek

Heb jij groene vingers, passie voor de natuur en wil je bijdragen aan een mooie stad in een park, pak dan nu je kans.

Door het aanleggen en onderhouden van het groen als versterking om Bredase wijken en dorpen leefbaar, schoon en veilig te houden. Zodat het aantrekkelijk is om in Breda te leven, te werken en te wonen.

De stad Breda beweegt mee in de maatschappelijke problematiek om versobering en afname van biodiversiteit aan te pakken. Door vaste planten en bollen aan te planten wordt het openbaar groen aantrekkelijker. Wil jij hieraan een bijdrage leveren kom ons dan daarbij helpen.

Inwoners moeten zich prettig voelen binnen het groen in de wijken. De afdeling Uitvoering levert hier operationeel en zichtbaar een bijdrage aan.

Je werkt het jaar rond in het groen in de wijken waarbij je in ploegverband of projectmatig aan een klus werkt zoals het aanplanten van een park en groen in de straten. De ploeg bestaat uit vier collega's waaronder een voorman.

Indien nodig werk je samen met collega's van team Bomen, Ecologie en Reiniging.

12 sollicitaties
176 views

0 sollicitaties
0 views


03-04-2020 Gemeente Breda
Stedenbouwkundige (senior)

De gemeente Breda werkt (samen met al haar partners) aan de ontwikkeling van stad en ommeland. Zij doen dat met Lef en Liefde, zoals in het bestuursakkoord verwoord. De ambities richten zich op het bouwen van een groot aantal woningen, het inzetten op topkwaliteit, meer stedelijkheid en een onderscheidende identiteit. Daarnaast past Breda zich aan op de veranderingen die gaande zijn met betrekking tot energievoorziening, mobiliteit, klimaat etc. De ambities verwezenlijken we door als gemeente zelf ontwikkelinitiatieven te nemen, maar vooral ook door het faciliteren van andere initiatiefnemers. De komst van de Omgevingswet vraagt om nieuwe vormen van samenwerken.

Het Team Stedenbouw & Landschap zoekt uitbreiding om de ambities te kunnen verwezenlijken.

Je zal vooral werken aan complexere ruimtelijke ontwikkelingen in de stad, zoals de (her)ontwikkeling van wijken en wijkwinkelcentra, de veranderingen van dorpen, projecten op de rand van stad en land en de allocatie van bedrijventerreinen. Je betrekt de systeemveranderingen zoals energietransitie en nieuwe vormen van mobiliteit en actuele aandachtsgebieden zoals gezondheid in de stedenbouwkundige adviezen/ontwerpen. Je onderhoudt goed contact met het team om de totale ontwikkeling van de stad te volgen en op strategisch en tactisch niveau verbindingen te leggen. Waar nodig zorg je voor inspiratie, vervul je een coachende rol of ben je sparringpartner om het beste uit je zelf en je (stedenbouw)collega's te halen.

5 sollicitaties
79 views

0 sollicitaties
0 views


26-03-2020 Gemeente Breda
Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid

Is (veiligheid)beleid jouw passie? Dan zoekt Team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Breda jou! Samen met je collega's en ketenpartners zet jij je in voor "elke dag een beetje veiliger".

De gemeente Breda stelde verschillende thema's op het gebied van veiligheid vast. Denk aan ondermijning, zichtbare criminaliteit, veiligheid openbare ruimte en zorg &veiligheid. Het Team OOV bestaat uit stadsmariniers, projectmanagers, beleidsadviseurs, bibob specialisten en collega's die werken aan een Weerbare Stad. Samen met onze in- en externe partners werken we vol energie aan ons doel: een veilig Breda.

De (junior) beleidsadviseur maakt deel uit van diverse overleggen en ondersteunt de strategisch adviseurs. Voorbereiden van zaken voor de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, deelnemen aan de driehoek, uitwerken en implementeren van toepasselijke wetgeving, opstellen van beleid maken deel uit van je dagelijkse taak. En natuurlijk ben je sparringpartner voor collega's binnen en buiten het team.

26 sollicitaties
475 views

1 sollicitatie
0 views


26-03-2020 Gemeente Breda
Onderzoeker / businessanalist data ruimtelijk, economisch en/of sociaal domein

Jij zorgt ervoor dat de informatievoorziening voor het ruimtelijk, economisch en/of sociaal domein versterkt wordt. Daarbij ben je als onderzoeker / businessanalist data dé kenniszoeker voor businessvragen!

Samen met onder andere je collega's van team O&I (Onderzoek & Inzicht) werk je aan informatievoorziening binnen het ruimtelijk, economisch en/of sociaal domein. Voor je collega's, het management, het bestuur én de Bredase samenleving. De gemeente Breda is continue in beweging. Op dit moment bevindt de gemeente zich in een transformatie naar een digitale overheid. Open data en datamanagement zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan. Om toekomstbestendig te blijven en beleid te ontwikkelen op basis van feitelijke data/informatie is er een vacature voor een onderzoeker / businessanalist data ontstaan.

In de functie van onderzoeker / businessanalist data werk je op het snijvlak van informatievoorziening en beleidsontwikkeling. Hiervoor verzamel je informatie die cruciaal is bij het monitoren van en sturen op processen en beleidsproducten en/of beheermaatregelen in het ruimtelijk, economisch of sociaal domein. Daarbij bouw je inhoudelijke inzichten en onderbouwingen op uit analyses van (door jou) aan elkaar geknoopte databronnen. Je vertaalt vervolgens deze inzichten in monitoring van (beleids)doelstellingen, prognoses, doelgroepenanalyses en (strategische) beleidsadviezen.

Als onderzoeker/businessanalist data ben je vanuit team O&I actief voor het ruimtelijk, economisch en/of sociaal domein. Hieronder een aantal voorbeelden van taken en projecten waar team O&I momenteel aan werkt:

 • Het uitvoeren van een Cliënt-ervaringsonderzoek WMO
 • Het aanleveren en interpreteren van (onderzoeks)informatie in het kader van jaarrekening en begroting
 • Het ontwikkelen van dashboards voor onder andere de BuurtBarometer en de Energietransitie
 • Het uitvoeren van de Buurtenquête, ondernemerspeiling, binnenstads onderzoek, Bedrijvenenquête, etc.
 • Meewerken aan diverse opgaves (Wonen, Veiligheid, Economie, Sociaal Domein, etc.) door vanuit informatie gestuurd werken te adviseren en relevante data en informatie aan te leveren
 • Het ontwikkelen van BI (Business Intelligence)-producten ten behoeve van het management
 • Het ontwikkelen van de Buurt Barometer
 • Het opstellen van de Economische Barometer
 • Het beantwoorden van allerhande kleine kortlopende informatievragen vanuit de gehele organisatie (en soms daarbuiten) en het verder adviseren daarover
 • Het uitvoeren van diverse onderzoeksopdrachten middels enquête, interviews, focusgroepen, online community' s of andere methoden

19 sollicitaties
213 views

5 sollicitaties
0 views


26-03-2020 Gemeente Breda