Jobs posted by Gemeente Breda

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Breda.

Latest jobs

Planeconoom

  • Als planeconoom maak en bewaak je grond- en gebiedsexploitaties en adviseer je de projectmanager over de financiële stand van zaken en bijbehorende risicobeheersing;
  • Je geeft strategisch advies aan de projectmanager bij het werven van fondsen en subsidies ten behoeve van de grond- en gebiedsexploitaties;
  • Je ondersteunt de vastgoedspecialisten en/of -juristen bij de onderhandelingen en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten voor de verkoop van gronden;
  • Voor zowel gemeentelijke- als projecten van derden adviseer je de projectmanager over de financieel economische haalbaarheid van de ruimtelijke initiatieven. Dit doe je door het uitvoeren van kosten-baten analyses, scenarioanalyses en het opstellen van businesscases;
  • Je stelt exploitatieplannen op en beoordeelt planexploitaties van particuliere partijen;
  • Je geeft advies over het kostenverhaal op basis van de Grondexploitatiewet;
  • Je volgt verandering in wet- en regelgeving, zoals in BBV en tav vennootschapsbelasting en vertaalt deze naar de grexen en het totaal van het grondbedrijf;
  • Je versterkt het huidige team van drie planeconomen en werkt samen met de financieel adviseur, projectmanagers, vastgoedspecialisten en juristen;
  • Op basis van je kennis en ervaring denk je mee aan het verder professionaliseren van het vak planeconoom, risicobeheersing van projecten en ben je in staat om mee te denken in nieuwe financiële concepten voor complexe programma's en projecten;
  • Je neemt deel aan diverse (externe) overlegstructuren.

Gemeentebanen

14 applications

326 views

Werken bij de Overheid

3 applications

0 views


21-12-2018 Gemeente Breda