Jobs posted by Gemeente Breda

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Breda.

Latest jobs

Adviseur Omgevingsrecht/Ruimtelijke Ordening

Breda bereidt zich voor op de Omgevingswet. Er is een Omgevingsvisie in de maak en we werken toe 'naar 1 omgevingsplan". Tegelijkertijd is er een grote woonopgave waarvoor de benodigde ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden.

Het team Juridische Plannen zorgt voor de (juridische) begeleiding van deze ontwikkelingen. Daarnaast beoordeelt het team de initiatiefplannen die niet passen in vigerende bestemmingsplannen. Ter versterking en ondersteuning van het team zijn wij op zoek naar een ervaren adviseur omgevingsrecht/ruimtelijke ordening.

Je vertaalt met je collega's het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving in concrete plannen, zoals bestemmingsplannen en straks het omgevingsplan. Je doet dit in teamverband met onder anderen planologen en juristen, projectmanagers en vastgoedjuristen.

Je begeleidt concrete ruimtelijke ontwikkelingen door het voeren van de planologische procedure (omgevingsplan/bestemmingsplan of omgevingsvergunning met afwijking). Zowel vanaf de start tot aan de behandeling van het beroep. Met jouw kennis van zaken en creativiteit maak je ontwikkelingen mogelijk binnen de huidige en aanstaande regelgeving.

Daarnaast begeleid je verzoeken om planschade, onder meer door het beoordelen van de advisering, het opstellen van het besluit en het behandelen van eventuele bezwaren en (hoger) beroepen.

Je ondersteunt je collega's bij de implementatie van de nieuwe wetgeving. Je bereid je met je collega's voor op de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.

Met de komst van de Omgevingswet krijgt participatie een steeds belangrijkere rol. Je gaat hiermee aan de slag en doet hier actief aan mee.

3 applications
23 views

0 applications
0 views


21-02-2020 Gemeente Breda
Informatiebeheerder (recordmanager)

Gemeente Breda zoekt een proactieve collega die bijdraagt aan het informatie- en archiefbeheer van de toekomst. Daarmee druk jij je stempel op de (digitale) archivering binnen de organisatie.

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, optimaliseren en actueel houden van werkwijzen, procedures en procesbeschrijvingen.
 • Je signaleert knelpunten binnen informatiemanagement en archiefbeheer en adviseert over mogelijke oplossingen en consequenties.
 • Je onderhoudt de contacten met gebruikers over de kwaliteit van de digitale dienstverlening.
 • Je bent verantwoordelijk voor specifieke processen als vervanging, vervreemding en overbrenging van bepaalde archiefstukken.
 • Beheer van het Documentair informatiesysteem (DIS); Documentair Structuurplan (DSP) en het e-depot waardoor het archiefbeheer goed wordt uitgevoerd. Zorgen voor de duurzame digitale archivering in een e depot
 • Je brengt gebruikers in kaart met als doel een zo toegankelijk mogelijk archief.
 • Je neemt beslissingen binnen het beheren van (digitale) archieven.

2 applications
30 views

0 applications
0 views


20-02-2020 Gemeente Breda
Juridisch administratief medewerker

Het nieuwe Bestuursakkoord in 2018 'Lef en Liefde' geeft richting aan de inhoud van de taakstelling. Werk is een van de centrale kernpunten

in dit Bestuursakkoord. " Breda aan het werk" heeft tot doel om de werkgelegenheid te bevorderen en daarbij wordt ondernemerschap gestimuleerd en ondersteund.

Onder de noemer van 'Breda Doet' zijn sinds de decentralisaties in 2015 veel veranderingen in gang gezet. Dit met de bedoeling om mensen in Breda zoveel als mogelijk in hun eigen bestaan te laten voorzien. In het afgelopen jaar heeft binnen het Sociaal Economisch Domein een herinrichting van de organisatie plaatsgevonden om deze doelstelling te kunnen realiseren. Binnen dit domein werken de drie ketens Participatie, WMO en Jeugd (zoveel als mogelijk) integraal aan de verschillende relevante vraagstukken. Hoe mooi is het dat je de burger in Breda helpt om te participeren en aandacht hebt voor alle leefgebieden.

We zoeken hét juridisch-administratief talent, dat het team komt versterken. Samen met je collega zorg je dat zowel de burger als andere collega's erop kunnen vertrouwen, dat zaken snel en accuraat worden voorbereid. Met de voorkeur voor een oplossingsgerichte aanpak.

Je bent in staat om op verschillende gebieden ook zelfstandig besluiten op bezwaar te formuleren.

Takenlijst juridisch administratief medewerker:

 • Post verwerken
 • E-mail verwerken
 • Telefoon aannemen en verwerken
 • Inboeken bezwaarschriften toetsen - dossier opbouw - ontvangstbevestiging - termijnen verlenen - stukken verzamelen en opsturen (sociaal domein, Wmo, kredietbank en jeugd)
 • Inplannen ambtelijk horen
 • Bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaren
 • Ambtelijk horen notuleren
 • Uitwerken verslag ambtelijk horen
 • Stukken verzamelen beroep, VOVO, hoger beroep PW/ WMO + inboeken
 • Inplannen hoorzitting CSD
 • Inplannen adviesvergadering CSD
 • Opschorting betaling verwerken
 • WOB coördineren
 • Terugbelverzoeken afhandelen en registreren
 • Termijnen bewaken (aanvullende gronden, niet-ontvankelijk en ambtelijk horen)
 • Intrekken bezwaarschriften afhandelen
 • Algemene administratieve ondersteuning juridisch medewerkers
 • Koppeling primair proces (binnenkomst - terugkoppeling)

4 applications
43 views

3 applications
0 views


20-02-2020 Gemeente Breda
Juridisch medewerker

Het nieuwe Bestuursakkoord in 2018 'Lef en Liefde' geeft richting aan de inhoud van de taakstelling. Werk is een van de centrale kernpunten

in dit Bestuursakkoord. " Breda aan het werk" heeft tot doel om de werkgelegenheid te bevorderen en daarbij wordt ondernemerschap gestimuleerd en ondersteund.

Onder de noemer van 'Breda Doet' zijn sinds de decentralisaties in 2015 veel veranderingen in gang gezet. Dit met de bedoeling om mensen in Breda zoveel als mogelijk in hun eigen bestaan te laten voorzien. In het afgelopen jaar heeft binnen het Sociaal Economisch Domein een herinrichting van de organisatie plaatsgevonden om deze doelstelling te kunnen realiseren. Binnen dit domein werken de drie ketens Participatie, WMO en Jeugd (zoveel als mogelijk) integraal aan de verschillende relevante vraagstukken. Hoe mooi is het dat je de burger in Breda helpt om te participeren en aandacht hebt voor alle leefgebieden.

We zoeken hét nieuwe sociaal en juridisch talent (36 uur) dat het team komt versterken. Samen met je collega's zorg je dat zowel de burger als andere collega's erop kunnen vertrouwen, dat zaken snel en accuraat worden voorbereid. Met de voorkeur voor een oplossingsgerichte, en als het niet anders kan, een proceduregerichte aanpak.

Je verstaat je vak en bent in staat tot belangenafwegingen. Je kunt op verschillende gebieden zelfstandig besluiten op bezwaar en beroep formuleren en die ook verdedigen naar collega's, commissie, Rechtbank en Centrale Raad van Beroep.

 • Juridische Zaken houdt zich onder andere bezig met de behandeling van bezwaar- en (hoger)beroepszaken en het tot elkaar brengen van de burger en de gemeente naar aanleiding van besluitvorming binnen de Participatiewet en schuldhulpverlening.
 • Dienstverlening, accuratesse en vriendelijkheid zit in je genen, want in deze functie draag je bij aan de-escalatie en het oplossen van een probleem tussen burger en gemeente.
 • Die dienstverlening aan de burger en collega's vindt uiteraard plaats binnen wet- en regelgeving, met oog en respect voor persoonlijke omstandigheden en werkend vanuit de MINT-principes (Maatwerk, Integraal, Nabij en Tijdig).
 • Je volgt een collega op die een andere functie heeft aanvaard.
 • Je voert de werkzaamheden uit binnen een sociaal juridische context.
 • Er is sprake van een breed werk- en krachtenveld: de burger, regisseurs, inkomensspecialisten, commissie sociaal domein, advocatuur, de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

4 applications
43 views

0 applications
0 views


20-02-2020 Gemeente Breda
Jurist Omgevingsrecht

Breda bereidt zich voor op de Omgevingswet. Er is een omgevingsvisie in de maak en we werken toe 'naar 1 omgevingsplan". Tegelijkertijd is er een grote woonopgave waarvoor de benodigde ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden.

Het team Juridische Plannen zorgt voor de (juridische) begeleiding van deze ontwikkelingen. Tevens behandelt het team de verzoeken om planschade en denkt het team mee bij het opstellen van nieuw beleid op het terrein van de fysieke leefomgeving. Ter versterking en ondersteuning van het team zijn wij op zoek naar een jurist omgevingsrecht.

Je vertaalt met je collega's het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving in concrete plannen, zoals bestemmingsplannen en straks het omgevingsplan. Je doet dit in teamverband met onder anderen planologen en juristen. Maar ook werk je intensief samen met andere afdelingen binnen de gemeente en externe stakeholders, zoals de Provincie en de Omgevingsdienst.

Je begeleidt concrete ruimtelijke ontwikkelingen door het voeren van de planologische procedure (omgevingsplan of omgevingsvergunning met afwijking). Zowel vanaf de start tot aan de behandeling van het beroep. Met jouw kennis van zaken en creativiteit maak je ontwikkelingen mogelijk binnen de huidige en aanstaande regelgeving.

Daarnaast begeleid je verzoeken om planschade, onder meer door het beoordelen van de advisering, het opstellen van het besluit en het behandelen van eventuele bezwaren en (hoger) beroepen.

Je ondersteunt je collega's bij de implementatie van de nieuwe wetgeving. Je bereid je met je collega's voor op de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.

Met de komst van de Omgevingswet krijgt participatie een steeds belangrijke rol. Je gaat hiermee aan de slag en doet hier actief aan mee.

4 applications
23 views

0 applications
0 views


20-02-2020 Gemeente Breda