Jobs posted by Gemeente Breda

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Breda.

Latest jobs

Juridisch adviseur

Welke aanbestedingsprocedure past in deze situatie? Leent deze opdracht zich voor een concurrentiegerichte dialoog en waar moeten we dan rekening mee houden? Is er sprake van subsidiëring of inkoop? Wat zijn onze mogelijkheden als een partij niet kan leveren conform de inschrijving? Hoe voorkomen we schending van het staatssteunverbod bij de financiering van deze DAEB?.... Zomaar een aantal voorbeelden van de veelheid aan vragen die aan jou kunnen worden voorgelegd.

Als juridisch adviseur werk je nauw samen met de inkoopadviseurs en contractmanagers van het team Inkoop. Je adviseert hen, maar ook beleidsadviseurs en bestuur, over de aanbestedingsrechtelijke aspecten van inkoop. Daarnaast begeleid je het team Inkoop bij de verschillende aanbestedingsprocedures, met het oog op een rechtmatig verloop van daarvan. Mocht er desondanks een juridisch conflict ontstaan, dan draag je met jouw expertise bij aan de oplossing daarvan. Het team Inkoop is verantwoordelijk voor het interne inkoopbeleid, alsook voor de vereisten en criteria voor aanbestedingen. Jij biedt juridische ondersteuning bij actualisering hiervan, en je toetst een en ander aan de landelijke en Europese aanbestedingsregels.

Voor het opstellen en actualiseren van regelgeving op het gebied van subsidies ben jij primair verantwoordelijk. Verder adviseer je collega's en bestuur over aangelegenheden op het gebied van subsidies en staatssteun.

Naast je adviserende rol naar collega's en bestuur, heb je een grote rol in de uitbreiding van juridische kennis op het gebied van inkoop, in het bijzonder (Europese) aanbesteding, en subsidies binnen de gemeente. Je signaleert kennisbehoeften, ontwikkelt cursussen en trainingen en verzorgt deze ook zelf. Ook binnen het team JZ willen we de kennis op het gebied van (Europese) aanbesteding en subsidies verder ontwikkelen. Jij neemt hierin het voortouw en je coacht je collega's op dit vlak.

Aanbestedingen en subsidies zijn jouw aandachtsgebieden, maar naast het vorenstaande neem je ook juridische vragen en verzoeken over andere gemeentelijke aangelegenheden in behandeling.

Gemeentebanen

16 applications
796 views

Werken bij de Overheid

0 applications
0 views


18-03-2019 Gemeente Breda
Fysiek wijkbeheerder (2)

Verbinder die het verschil maakt - fysiek wijkbeheerder

Centrum en bedrijventerreinen

De binnenstad van Breda is niet voor niets een prijswinnaar. De horeca- en winkelvoorzieningen in het centrum, bewoners, bezoekers en evenementen maken de dynamiek van het centrum. De ondernemers op de acht bedrijventerreinen zijn een economische motor voor de stad. De openbare ruimte op de terreinen en de bereikbaarheid zijn het visitekaartje.

Haagse Beemden en Prinsenbeek

Het stadsdeel Haagse Beemden is ontstaan in de jaren 80. De wijken kennen een ruime en groene opzet. Actieve bewoners geven de Haagse Beemden kracht, de sociale samenhang versterken is belangrijk.

Prinsenbeek is een dorp met een levendig verenigingsleven. Het dorpsplein, groen en saamhorigheid zijn de belangrijkste thema's.

Als fysiek wijkbeheerder vorm je de schakel tussen het fysieke domein in de gemeentelijke organisatie en de omgeving. Samen werken met de spelers in het gebied is een van de hoofdtaken. Je kent het fysieke beheer van de stad en thema's als mobiliteit, evenementen en parkeren.
Je beoordeelt en bewaakt de inrichting en het beheer vanuit de gebruikers. Daarvoor stimuleer en faciliteer je initiatieven en vertaalt de effecten van beheer naar de beheerprogramma's. Je neemt deel aan (ruimtelijke) projecten en coördineert de realisatie ervan. Meldingen en calamiteiten worden uitgezet en afgehandeld. Je bent goed in staat om algemene lijnen te verbinden met de situatie. Je bent sterk in het mondeling en schriftelijk beargumenteren van een advies. Als fysiek wijkbeheerder ga je staan voor de kwaliteit van de openbare ruimte met al zijn leefbaarheidsaspecten.

Je werkt in een team met een wijkmanager, sociaal wijkbeheerder, assistent wijkbeheerder en projectassistent.

Gemeentebanen

30 applications
814 views

Werken bij de Overheid

1 application
0 views


18-03-2019 Gemeente Breda
Contractmanager Jeugd

Als contractmanager:

  • Organiseer je het inkoop/subsidieproces jeugd voor de regio West-Brabant Oost.
  • Neem je de lead in de organisatie van nieuwe inkoop- en subsidieprocessen en draagt de verantwoordelijkheid hiervoor tot en met de afronding (incl. beoordeling en onderhandeling).
  • Ben je de schakel tussen jeugdhulpaanbieders, intern beleid, uitvoering en backoffice.
  • Adviseer je ten aanzien van nieuw beleid.
  • Onderhoud je de relatie met de contract-/subsidiepartners over de lopende contractuele afspraken.
  • Doe je voorstellen voor sturing op de doelstellingen uit de contracten-/subsidies: zowel inhoudelijk als financieel.
  • Geef je uitvoering aan de monitoring door het beleggen van goede managementinformatie, periodiek genereren en analyseren daarvan, rapporteren.
  • Adviseer je ten aanzien van nieuwe contract/subsidieafspraken, je hebt tijdig je adviezen paraat voor aanpassingen van nieuwe contracten/subsidies.

Gemeentebanen

29 applications
602 views

Werken bij de Overheid

6 applications
0 views


12-03-2019 Gemeente Breda
Netwerkspecialist

Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

De motor van de organisatie, dat zijn wij!

Werken bij de Gemeente Breda, betekent dat je werkt binnen een ambitieuze organisatie. ICT-services is onderdeel van het Servicecentrum waar ca. 37 medewerkers werkzaam zijn. Samen zorgen wij ervoor dat medewerkers, bestuur en management en samenwerkingspartners verdeeld over meer dan 40 locaties hun werk zo goed en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Dit doen we door het verlenen van een optimale ICT-dienstverlening en door nauw samen te werken met partners waarbij wij wendbaar zijn en de klant ontzorgen.

Wij zoeken een enthousiaste Netwerkspecialist die het een uitdaging vindt om onze infrastructuur door te ontwikkelen, en graag werkt in een complexe omgeving.

Gemeentebanen

25 applications
808 views

Werken bij de Overheid

1 application
0 views


07-03-2019 Gemeente Breda
Stadsmarinier Ondermijning

Als stadmarinier aanpak ondermijning ga je aan de slag met ondermijningscasuïstiek samen met de ketenpartners en intern met collega's van verschillende disciplines teneinde de criminele bedrijfsprocessen zo veel mogelijk te frustreren en te verstoren.

Binnen de diverse casuïstiek op subjecten en op thema's kun je verschillende rollen hebben. Bij sommige casussen ben jij de ontkleurd projectleider die in opdracht van de DSP werkt aan het behalen van de integrale doelstelling. Bij andere casussen neem je deel als ketenpartner namens de gemeente.

Intern ben jij de coördinator die de processen kan aan- en uitzetten of kan versnellen met het doel de ondermijning hartgrondig aan te pakken in onze stad.

Een collega stadsmarinier ondermijning heeft vooral de focus op het vergroten van de maatschappelijke en sociale weerbaarheid in het licht van ondermijning. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor de totaalaanpak op ondermijning vanuit de gemeente Breda.

Gemeentebanen

39 applications
610 views

Werken bij de Overheid

9 applications
0 views


28-02-2019 Gemeente Breda