Logo Supply Value

Vacatures geplaatst door Supply Value

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Supply Value.

Laatste vacatures

Inkoopondersteuner Senior+ | Min OCW | OWB | 16 uur | 3 maanden | Den Haag

Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid van ministerie van OCW heeft behoefte aan professionele ondersteuning op de inkoopfunctie. De werkzaamheden worden samen met de inkoopcoördinator van OWB uitgevoerd en betreffen onder andere:

 • Ondersteunen van collega's van de directie (inkoper) bij het opstarten van het inkoopproces, advies meegeven en contact opnemen met het inkoop- en uitvoeringscentrum (IUC-Noord).
 • Opstellen van offerteaanvragen, Enkelvoudig Onderhands (EVO), Meervoudig Onderhands (MVO), Raam- en nadere overeenkomsten (ROK/NOK).
 • Gestelde termijnen (planning) van de offerteaanvraag in de gaten houden.
 • Beoordelen van offertes, inhoudelijk en financieel, en dit met de inkoper afstemmen.
 • Opstellen van gunningsbesluiten (gunningen en afwijzingen).
 • Opstellen van overeenkomsten met de voor de overheid geldende voorwaarden.
 • In afstemming met inkoopcoördinator rapporteren over de lopende inkooptrajecten aan het directiemanagement.
 • Archiveren van alle tot de inkoop behorende documenten in het centrale archiefsysteem (Proza).
 • Bij overeenkomsten waar wordt gefactureerd op urenbasis (inspanningsverplichting), de uren controleren en accorderen.
 • Overdracht van kennis van de inkooppraktijk aan de inkoopcoördinator en medewerkers van de directie.

Eisen

 • Kennis van en ervaring met Aanbestedingswetgeving op basis van cv en inkooppraktijk vanuit de rijksoverheid

0 sollicitaties
0 views


20-01-2023 Supply Value
Senior Aanbestedingsadviseur | Min JenV | DJI | 36 uur | 6 maanden | Den Haag

De organisatie

Het Inkoop Uitvoeringscentrum van Dienst Justitiële Inrichtingen is een uitvoeringsorganisatie onder het ministerie van Justitie en Veiligheid en zal deze offerteprocedure begeleiden. Het IUC is verantwoordelijk voor inkoopprocessen voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Dienst Justis (DJ), Justitiële ICT Organisatie (JIO) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De kernwaarden van het IUC zijn klantgerichtheid en professionaliteit.

De Opdrachtgever

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Voor DJI worden de inkooptrajecten van verschillende DJI-inrichtingen en vestigingen centraal geregeld vanuit het IUC DJI. Voor meer informatie over DJI kunt u terecht op de www.dji.nl/over-dji.

Omschrijving afdeling

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de uitvoering van de forensische zorg somatische zorg en justitiële jeugdzorg belegd bij de Dienst Justitiële Inrichtingen DJI. De divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen ForZoJJI regisseert de keten van de forensische zorg en is verantwoordelijk voor de inkoop en financiering van forensische zorg somatische zorg en justitiële jeugdzorg. De divisie bestaat uit vijf afdelingen: Accountmanagement, Expertisecentrum, Financiën, Somatische zorg en Strategie advies. De afdeling expertisecentrum bestaat uit ongeveer 20 medewerkers en is verantwoordelijk voor het leveren van kennis en kunde aan de divisie door alle benodigde informatie op het gebied van datakwaliteit juridische expertise en aanbestedingskennis beschikbaar te stellen om het werk te kunnen doen. De afdeling heeft als belangrijkste doel het leveren van de juiste kennis en kunde en activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces.

Functieomschrijving

Voor een veilige samenleving ziet de Dienst Justitiële Inrichtingen toe op een correcte uitvoering van vrijheidsstraffen. Daarbij is de dienst verantwoordelijk voor de veroordeelden die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Als senior aanbestedingsadviseur draag je bij aan een optimaal en kwalitatief aanbod op het gebied van de forensische en algemene gezondheidszorg.

DJI heeft een nieuwe inkoopstrategie uitgewerkt, mede op basis van het in mei 2021 uitgebrachte advies door adviesbureau Significant voor de inkoop van de Forensische Zorg (incl. tbs).

DJI realiseert de inkoop Forensische zorg 2023 door drie separate aanbestedingen:

 • Aanbesteding van de tbs zorg met dwangverpleging met beveiligingsniveau 4 (FPC's);
 • Aanbesteding van de overige forensische zorg (klinische zorg, ambulante behandeling, verblijfszorg, ambulante begeleiding) inclusief tbs-zorg met dwangverpleging met beveiligingsniveau 3;
 • Optionele aanbesteding van aanvullende benodigde zorgcapaciteit.

Voor het vormgeven en uitvoeren van deze aanbestedingen wordt nu een senior aanbestedingsadviseur gezocht. Vanuit jouw expertise werk je aan alle facetten van het aanbestedingsproces. Je vertaalt de doelen van DJI naar een passende aanbestedingsmethodiek, stelt selectie- en gunningcriteria op, inclusief de wegingsmethodiek en geeft het door DJI gewenste 'landschapsgerichte' aanbesteden verder vorm. In het verlengde daarvan ben je verantwoordelijk voor de aanbestedingsdocumenten en de overeenkomst.

Je zorgt voor de doorontwikkeling van methodieken en tijdige aanpassingen. Ook stel je de publicatie van de aanbesteding op en begeleid je de vragenfase voor inschrijvers. Je beoordeelt de inschrijvingen, begeleidt de beoordelingscommissie, en stelt het gunningadvies en de brieven voor gunning/afwijzing op. Ook richt je CTM in voor het gewenste proces. Tot slot evalueer je het inkoopproces en doe je verbetervoorstellen voor het beleid. Je werkt voor bovenstaande aanbestedingen samen met de andere senior aanbestedingsadviseur. Bovendien werk je in het kader van een breder projectteam dat voor deze aanbesteding is opgesteld.

Eisen en wensen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Europees aanbesteden met de SAS-procedure, binnen de publieke sector.

Wensen

 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van de aanbestedingswetgeving en inkooptechnieken en kan dit aantonen aan de hand van een afgeronde NEVI1/2 of RIO1/2 opleiding.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met landschapsgericht aanbesteden.

Competenties

 • Analyserend vermogen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Overtuigingskracht
 • Kandidaat past binnen de organisatie/groep

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


19-01-2023 Supply Value
Senior Contractmanager | Min IenW | Rijkswaterstaat | 36 uur | 12 maanden | Utrecht

Opdrachtgever

Corporate Dienst (CD)

De Corporate Dienst is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en bestaat uit de eenheid Klant & Services en de drie directies Communicatie, Personeel en Recht, Facilitair en Financiën en Bedrijfsvoering & Inkoop. Wij zorgen voor ondersteuning bij de uitvoering van primaire werkprocessen van het Bestuur, de Bestuursstaf en de andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Dit doen wij door het leveren van bedrijfsvoering diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het gebied van HRM, Communicatie, Facilitaire en Financiële dienstverlening en Bestuurlijke Juridische zaken en Vastgoed. Daarnaast zijn we actief buiten Rijkswaterstaat: ook andere rijksoverheden en partijen als gemeenten en waterschappen nemen producten en diensten bij ons af. In totaal werken er ongeveer 1000 mensen binnen de CD, verspreid over bovengenoemde gebieden.

Opdrachtomschrijving

Heldere contracten met een maatschappelijke ambitie, uitgevoerd volgens afspraak, waarmee je bijdraagt aan het optimaal faciliteren van de werkomgeving voor onze 120.000 Rijkscollega's. Daar sta jij voor als contractmanager Werkplekomgeving (WPO) voor de Rijksoverheid. Voor deze inkoop zijn we de aanjager van het invulling geven aan onze strategie: 'Inkopen met impact'. Waar je dit doet? Binnen het hechte team van de afdeling Inkoop.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

De categorie WPO is verantwoordelijk voor de rijksbrede verwerving en strategisch leveranciers- en contractmanagement van kantoormeubilair, facilitair drukwerk, blanco papier en kantoorartikelen. Hierbij heeft de categorie de ambitie om met haar inkoopkracht maatschappelijke impact te realiseren. Als contractmanager loopt mede dankzij jou ons contract- en leveranciersmanagement op rolletjes. Je bent verantwoordelijk vooromvangrijke contracten waarbij je intensief contact hebt met leveranciers en de deelnemers uit de verschillende Rijksorganisaties. En dat maakt dat geen werkdag voor jou hetzelfde is. Het ene moment heb je samen met de categoriemanager overleg met een collega om vast te stellen welke inkoopbehoefte er is en hoe we deze het beste kunnen formuleren. Het andere moment bespreek je met een leverancier de prestaties binnen een lopend contract en stuur je bij indien nodig. En de volgende dag begeleid je de verkenningsfase van een complexe Europese aanbesteding, om daarna je administratie op orde te brengen of samen met collega's een project rondom circulaire kantoorinrichting op te zetten. Naast het managen van je contracten ben je bent actief bezig met de ontwikkeling van contract- en leveranciersmanagement binnen de categorie en ondersteun je actief de Categoriemanager in strategische vraagstukken. Je initieert en begeleid verbeterprojecten. Je zet je actief in om kennis en kunde binnen het team te verhogen. Hierin ben je overtuigend, communicatief sterk en met een positieve instelling op zoek naar verbetering en concrete resultaten.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Werken met mensen en een dynamische werkomgeving geeft je energie. Jij bent ons visitekaartje binnen de Rijksoverheid en naar buiten toe. Als echte duizendpoot draai jij je hand niet om voor een uiteenlopend takenpakket. Dankzij je sterke analytische inzicht heb je steeds de eventuele risico's binnen contracten scherp voor ogen. Omdat je zorgt voor heldere contractdoelstellingen en de uitvoering van contracten op de voet volgt, heb je continu in de gaten waar eventueel knelpunten ontstaan. Je stuurt tijdig de betrokken marktpartijen bij en stelt verbeteringen voor. Dit doe je op een opbouwende manier en met oog voor de relatie. Daarnaast vind je het leuk om je tanden te zetten in projecten op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Je bent in staat weerstand om te buigen en weet projectdoelen te realiseren. Stakeholders, zoals de deelnemers en het management, weten dankzij jou precies hoe de zaken ervoor staan.

Je bent werkzaam bij het team Categoriemanagement binnen de afdeling Inkoop van de Corporate Dienst. Jij en je collega's zijn verantwoordelijk voor een breed pallet aan inkopen op het gebied van de werkplekomgeving in het Rijksbrede facilitaire domein. Als contractmanager heb je een bepaald aandachtsgebied. Welke gebied dat wordt, bepalen we in onderling overleg en is afhankelijk van je kennis, ervaring en interesses.

Wat wij aan jou waarderen

Je bent enthousiast, positief ingesteld en met je proactieve houding weet je anderen te inspireren en tot resultaat te komen. Advisering in woord en op schrift gaat je goed af, waarbij je zelfstandig zorgt voor besluitvorming op verschillende niveaus. Je initieert en voert zelfstandig complexe projecten uit en weet daarin tegenstellingen tussen belangen te overbruggen. Je kunt zelf een duidelijke mening vormen en deze goed overbrengen. Je beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie en lerend vermogen waardoor je continu bijdraagt aan 'elke dag beter'.

Je ziet het als een uitdaging om de categoriemanager actief te ondersteunen bij strategische onderwerpen en pakt daarbij graag de regie en verantwoordelijkheid. Je ondersteunt fysiek en digitaal vanuit je senior rol in de doorontwikkeling van het WPO team.

Eisen en wensen

 • De aangeboden kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal WO werken denkniveau. Onder WO werk- en denkniveau wordt verstaan minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke rol.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring op het gebied van contract- en leveranciersmanagement en kennis van en ervaring met het inkoopproces.
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare kennis en werkervaring heeft met kantoorartikelen, blanco papier, facilitair drukwerk en kantoorinrichting.
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met 1. Contract- en projectbeheersing, 2. Kwaliteitsnormering, 3. overheidsinkoop, 4. Europese aanbestedingswetgeving en 5. Rijksinkoopstelsel en categoriemanagement.
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare kennis van en ervaring heeft op het gebied van contract- en leveranciersmanagement en het inkoopproces.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-01-2023 Supply Value
Senior Inkoopmanager | Min Def | DOSCO | 38 uur | 12 maanden | Utrecht

Wij zijn op zoek naar een senior inkoopmanager die ons team Europees Aanbesteden komt versterken.

Het team Europees aanbesteden voert alle aanbestedingen uit door de aan het Defensie OndersteuningsCommando (DOSCO) toegewezen assortimenten, verdeeld over een viertal clusters: facilitair, medisch, vervoer en personeelsgerelateerde diensten.

Als senior inkoopmanager voer je zelfstandig complexe inkoopactiviteiten uit. Hierbij kun je denken aan (Europese) aanbestedingen die politiek gevoelig zijn, een grote financiële omvang hebben, innovatief zijn voor Defensie of anderszins complex zijn. Dit alles binnen het vastgestelde inkoopbeleid.

Naast het op professionele wijze uitvoeren van (Europese) aanbestedingen, zijn er nog een aantal belangrijke activiteiten die onder het takenpakket vallen. Te weten:

 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd diverse stakeholders over inkoopaangelegenheden;
 • Je draagt actief bij aan de ambities van het team Europees Aanbesteden, waaronder de ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen;
 • Je draagt actief bij aan de (door)ontwikkeling van het team, de afdeling en de inkoopketen als geheel en draagt bij aan de uitvoering hiervan;
 • Je adviseert de inkoopexperts en het plv. hfd. Inkoop & Contractmanagement over (strategische) inkoopmogelijkheden en kansen, maar ook over risico's voor de organisatie en weet deze met gedegen analyses te onderbouwen;
 • Je coacht en begeleidt collega inkoopmanagers op vakinhoudelijk gebied en draagt bij aan kennisoverdracht binnen team Europees Aanbesteden. Dit doe je op een natuurlijke manier.

Daarnaast kun je gevraagd worden op te treden als clustercoördinator. Vanuit deze rol ben je het eerste aanspreekpunt voor de aanbestedingen van een van de 4 clusters voor de inkoopmanagers, de teamleiders operationeel/tactische inkoop, contractmanagement en overige stakeholders. Je neemt deel aan de interdisciplinaire overleggen en bent goed op de hoogte wat er in jouw cluster speelt.

Eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding dan wel een afgeronde HBO opleiding aangevuld met relevante inkoopopleidingen.
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring met het voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van complexe inkoopvraagstukken, waaronder complexe Europese aanbestedingen waarbij je verantwoordelijk was voor het opstellen en verantwoorden van de aanbestedingsstukken en de gehele aanbestedingsprocedure. Daarnaast heb je ervaring in het coachen van medewerkers en het overdragen van jouw kennis.
 • Je bent goed thuis in het aanbestedingsrecht. Je bent in staat een leidende rol te nemen in jouw projecten en bent gewend te werken in multidisciplinaire teams. Je bent bedreven in het voeren van onderhandelingen en besprekingen met leveranciers en overheden.
 • Je bent communicatief sterk in woord en geschrift. Tenslotte is het belangrijk dat je besluitvaardig, integer en nauwkeurig bent.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise, onder andere op het gebied van inkoop, voedsel, transport, beveiliging, gezondheidszorg, gebouwen en terreinen, onderwijs en personeelsdiensten.

Je gaat aan de slag op de afdeling Inkoop- en Contractmanagement van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), team Europees Aanbesteden. Het DOSCO verricht ondersteunende taken voor de Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, transport, gezondheidszorg, gebouwen, oefenterreinen, onderwijs en personele diensten. Zo draag jij vanuit jouw ondersteunende rol bij aan een optimale inzetbaarheid van je militaire collega's.

Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst. Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


17-01-2023 Supply Value
Medior Inkoopmanager | Min Def | DOSCO | 38 uur | 12 maanden | Utrecht

Wij zijn op zoek naar een medior inkoopmanager die ons team Europees Aanbesteden komt versterken. Als medior inkoopmanager voer je zelfstandig en professioneel inkoopactiviteiten uit, waaronder voornamelijk het uitvoeren van Europese aanbestedingen voor diensten en/of leveringen. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de aanbestedingsdocumenten, de inhoud van de verwervingsstrategie en voor het halen van de planning. Dit alles binnen het vastgestelde inkoopbeleid en volgens de wensen van onze interne organisatie.

Het inkoopteam wordt afhankelijk van het onderwerp en betreffende behoeftestellers bij aanvang van het project ingericht. Hierbij is minimaal een assortiments- /categoriemanager, contractmanager, controller en een 2e inkoopmanager (sparringspartner en achtervang) betrokken.

Als inkoopmanager ben je eindverantwoordelijk voor de betreffende Europese aanbesteding. Je taken hierbij zijn met name:

 • afstemmen en waar nodig adviseren en ondersteunen van het inkoopteam om een voor de aanbestedingen voldoende omschreven en gespecificeerde behoeftestelling te realiseren;
 • marktkennis vergaren en waar nodig marktconsultatie uitvoeren in overleg met het inkoopteam;
 • opstellen en publiceren van alle aanbestedingsdocumenten conform de daartoe beschikbare modellen;
 • opstellen van de planning en de verwervingsstrategie, de interne afstemming en verantwoording van deze documenten.

Daarnaast draag je actief bij aan de ambities van het team Europees Aanbesteden conform ons jaarplan, waaronder de ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen.

Eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding dan wel een afgeronde HBO opleiding (bachelor) aangevuld met PEP of ISFAH / NEVI 2 tactisch, dan wel daarmee overeenstemmend.
 • Je hebt minimaal 2 jaar recente ervaring met het voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van Europese aanbestedingen waarbij je verantwoordelijk was voor het opstellen en verantwoorden van de aanbestedingsstukken en de gehele aanbestedingsprocedure.
 • Je bent goed thuis in het aanbestedingsrecht. Je bent in staat een leidende rol te nemen in jouw projecten en bent gewend te werken in multidisciplinaire teams. Je hebt goede adviesvaardigheden en bent communicatief sterk in woord en geschrift.
 • Tenslotte is het belangrijk dat je besluitvaardig, integer en nauwkeurig bent.

Om je kennis actueel te houden volg en analyseer je de ontwikkelingen in jouw vakgebied aantoonbaar.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise, onder andere op het gebied van inkoop, voedsel, transport, beveiliging, gezondheidszorg, gebouwen en terreinen, onderwijs en personeelsdiensten.

Je gaat aan de slag op de afdeling Inkoop- en Contractmanagement van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), team Europees Aanbesteden. Het DOSCO verricht ondersteunende taken voor de Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, transport, gezondheidszorg, gebouwen, oefenterreinen, onderwijs en personele diensten. Zo draag jij vanuit jouw ondersteunende rol bij aan een optimale inzetbaarheid van je militaire collega's.

Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst. Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


17-01-2023 Supply Value