Logo PSW

Vacatures geplaatst door PSW

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor PSW.

Laatste vacatures

Persoonlijk Begeleider Wonen Coenraad Abelsstraat Weert

Je werkt met hart en ziel met en voor cliënten. Dat is jouw passie en dat geeft je voldoening. Je bent flexibel, ondernemend en zelfstandig. Klinkt dat bekend? Dan zijn we op zoek naar jou!

Vestigingsinformatie:

Het woonbegeleidingscentrum aan Coenraad Abelstraat in Weert biedt begeleiding bij het wonen aan mensen met een verstandelijke handicap. Zij zijn tussen de 25 en 75 jaar en hebben een matig tot lichte verstandelijke handicap en alle groepen hebben een eigen karakter. Bij de ene groep ligt de nadruk op het begeleiden van jong volwassenen, bij een andere groep ligt de nadruk bijvoorbeeld op de begeleiding/verzorging van de ouder wordende cliënt (senioren). In de vier geschakelde woningen hebben cliënten een eigen zit/slaapkamer met eigen sanitair en heeft elke woning een grote gezamenlijke huiskamer. Het hebben van regie over je leven is een centraal thema die binnen alle groepen onderwerp van gesprek is.

Deze vacature is voor de groep met jong volwassen cliënten met een lichte tot matige beperking in de leeftijd van 20 tot 45 jaar.

Omschrijving van een dag op het woonbegeleidingscentrum:

Na de slaapdienst start om 07.00 uur de werkdag op jouw woongroep. De cliënten worden wakker of jij maakt ze wakker waarna ze zich gaan klaar maken voor de dag. Ze gaan zich verzorgen en/of aankleden om daarna te ontbijten in de gezamenlijke woonkamer. Jij ondersteunt hen daar waar nodig wat per cliënt verschillend is zodanig dat ze uiteindelijk op tijd klaar zijn en op een prettige manier naar het werk of dagbesteding gaan.

Binnen de woonlocatie is er dagelijks een dagdienst op een seniorengroep. Alle medewerkers kunnen voor een dagdienst worden ingezet. Voor die cliënten die thuis zijn heb je gedurende de dag begeleidingsmomenten in de vorm van een gesprek en/of begeleiding bij hun activiteiten op basis van hun behoefte op dat moment. Tijdens de dagdienst heb je de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en andere regelzaken.

's Middags start je dienst meestal om 15:30 uur (en is er een overdracht tussen de dagdienst en de avonddiensten) en komen de cliënten weer thuis van de dagopvang en jij staat klaar om ze te ontvangen op locatie. Wanneer je merkt dat cliënten op dat moment een specifieke behoefte hebben, vraagt dit inzicht en flexibiliteit om ervoor te zorgen dat jij zelf of een collega de juiste begeleiding gaat bieden aan de cliënt.

Gedurende de avond biedt je cliënten begeleiding bij het bereiden van de maaltijd om deze vervolgens samen in de woonkamer te eten. Hierna wordt de begeleidingsvraag van de cliënt zoveel mogelijk beantwoord. Dit kan zijn in gesprekjes maar ook in het ondersteunen van de zelfzorg en het onderhouden van contacten met het netwerk van de cliënt.

Als persoonlijk begeleider ben je samen met de cliënt en de ouder(s) / de wettelijk vertegenwoordiger(s) verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan. In gesprekken onderzoek je de wens van de cliënt. Je gaat samen op zoek naar een passende invulling van de zorgvraag. Denk hierbij ook aan bijkomende begeleidingsvragen op het vlak van autisme en syndromen als Downsyndroom of Fragiele X. Samen als team met je collega's streven jullie naar tevreden cliënten!

Je werkt in wisselende diensten bestaande uit een middag-/avonddienst, slaapdienst en in het weekend is er een vroege dienst.

Wat hebben we te bieden?

 • Goede werksfeer en fijne collega's.
 • Een teamleider op locatie om mee te sparren en af te stemmen.
 • Je kunt een beroep doen op de gedragsdeskundige.
 • Ruimte om je te ontwikkelen en opleidingen te volgen.
 • Aantrekkelijke secundaire voorwaarden zoals fietsplan, fitnessregeling, extra verlofuren, ruime reiskostenvergoeding en eindejaarsuitkering.
 • In eerste instantie vindt een aanstelling plaats voor één jaar. Na afloop van dit jaar wordt gestreefd naar verlenging van het dienstverband met uitzicht op een vast contract.

Wat verwachten we van jou?

 • Een agogische opleiding op minimaal niveau 4.
 • Affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking.
 • De functie brengt met zich mee dat er in de ochtend- en avonduren, om het weekend en met slaapdiensten wordt gewerkt.

Informatie:

Wil je meer weten over deze vacature, neem dan gerust contact met teamleider Toos Rademakers, bereikbaar van maandag t/m donderdag op telefoonnummer 06 - 53 98 36 74.

Deze vacature staat open t/m vrijdag 26 april 2019. De eerste gesprekken vinden begin mei 2019 plaats.

BrabantZorg.Net

0 sollicitaties
16 views
Bekijk vacature


19-04-2019 PSW
Persoonlijk Begeleider Wonen Nederweert

Je hebt altijd al 'met mensen willen werken', je steekt graag de handen uit de mouwen, je bent flexibel, zelfstandig en ondernemend. Klinkt dat bekend? Dan zijn we per direct op zoek naar jou!

Vestigingsinformatie:

Woonbegeleidingscentrum Schoolstraat 16/St Josephstraat 2+4 biedt begeleiding bij het wonen aan mensen met een verstandelijke beperking. Het aanbod bestaat uit een breed scala aan zorg- en dienstverlening. Het WBC Schoolstraat 16/ St Josephstraat 2+4 biedt een thuis aan in totaal 13 cliënten en is georganiseerd in twee huiskamers, met ieder hun eigen subteam.

Het WBC is kenmerkend in het bieden van begeleiding aan een gevarieerde samenstelling van cliënten. Leeftijden lopen uiteen: van jonge mensen tot senioren. Ook niveaus en andere problematieken lopen zeer uiteen. Er wonen ernstig verstandelijk beperkte cliënten, een groot gedeelte van de cliënten is matig verstandelijk beperkt, maar ook wonen er licht verstandelijk beperkten. Eigen regie is een belangrijk thema en uitdaging voor de medewerkers, zeker daar waar leeftijden en niveaus verschillen. Cliënten wonen in een gemêleerde samenstelling per huiskamer: dit vraagt om een voortdurende afstemming van begeleidingsstijl.

Overdag gaan de cliënten naar de dagbesteding/werk.

Functie informatie:

De diversiteit van de locaties maakt het werk variërend en interessant waarbij je als persoonlijk begeleider van nature makkelijk inspeelt op de diverse begeleidingsvragen. Naast de dagelijkse begeleiding en persoonlijke verzorging, lever je als persoonlijk begeleider een bijdrage aan het opstellen van individuele begeleidingsplannen van cliënten en vervolgens de uitvoering ervan door het uitvoeren van ondersteunende en begeleidende cliëntgerichte werkzaamheden. Je werkt daarbij nauw samen met ouders die zeer betrokken zijn bij hun kind, en andere partijen. Je doet dit op een dusdanige wijze dat je voor de cliënten een veilig en vertrouwd thuis weet te creëren.

Voor de functie geldt dat het samenwerken met de verwanten en/of het netwerk van de cliënt een belangrijk onderdeel is van het werk. Als persoonlijk begeleider ben je verantwoordelijk voor het opstellen van Ondersteuningsplannen van jouw cliënten, dit in samenspraak met cliënten, ouders/verwanten en alle betrokkenen binnen PSW. Je draagt zorg voor het overdragen van belangrijke acties rondom de cliënt naar het team, zodat de juiste zorg wordt georganiseerd.

Wat hebben we te bieden?

 • Een interessante en afwisselende werkomgeving.
 • Een werkplek waar autonomie in het werk mogelijk is, eigen regie voor client én medewerker staat voorop.
 • Coaching on the job door je Teamleider, aangepast op jouw behoeften.
 • Je kunt een beroep doen op de gedragsdeskundige.
 • Ruimte om je te ontwikkelen en eventueel het volgen opleidingen.
 • Aantrekkelijke secundaire voorwaarden zoals fietsplan, extra verlofuren, ruime reiskostenvergoeding en eindejaarsuitkering.
 • In eerste instantie vindt een aanstelling plaats voor één jaar. Na afloop van dit jaar wordt gestreefd naar verlenging van het dienstverband met uitzicht op een vast contract.

Wat verwachten we van jou?

 • Een agogische opleiding op minimaal niveau 4.
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring met het werken met mensen met een verstandelijke beperking.
 • Bereid om buiten kantooruren in wisselende diensten te werken (inclusief slaapdiensten).
 • Van nature ben je te beschrijven als iemand die nieuwsgierig is en die erop gericht is om je kennis te verbreden en te verdiepen. Je hebt een brede belangstelling en je staat open voor nieuwe dingen. Je wilt jezelf en de cliënten, bijvoorbeeld door studie, verder ontwikkelen.
 • In het zelfstandig werken stevig in je schoenen staan, maar vanuit samenwerking en teamverband keuzes kunnen maken.

Informatie:

Wil jij meer weten over deze vacature, neem dan gerust contact op met Anneke Hanssen, teamleider 06 - 53 98 36 70.

Wij streven ernaar om begin mei 2019 de eerste gesprekken te plannen.

BrabantZorg.Net

0 sollicitaties
10 views
Bekijk vacature


19-04-2019 PSW
(ondersteunend) begeleider Wonen Barbarastraat in Reuver

Je hebt altijd al 'met mensen willen werken', je steekt graag de handen uit de mouwen, je bent flexibel, zelfstandig en ondernemend. Klinkt dat bekend? Dan zijn we per direct op zoek naar jou!

PSW Wonen zoekt begeleiders voor mensen met verstandelijke beperking die in een woonbegeleidingscentrum wonen. Overdag gaan zij naar de dagbesteding/ het werk.

Vestigingsinformatie:

Het woonbegeleidingscentrum aan de Barbarastraat in Reuver biedt begeleiding aan 8 cliënten met een licht tot matig verstandelijke beperking met bijkomende handicaps zoals autisme. De leeftijden liggen tussen de 22 tot 40 jaar. De begeleiding richt zich vooral op het verder ontwikkelen van vaardigheden en zelfstandigheid. Regie over eigen leven is een belangrijk thema voor deze groep. Enkele cliënten vragen iets meer ondersteuning bij de persoonlijke verzorging.

Functie informatie:

Als begeleider creëer je een veilig en vertrouwd thuis voor de cliënten. Vanuit de visie 'niet zorgen voor, maar zorgen dat' ondersteun je de cliënten. Je voert ondersteunende en begeleidende cliëntgerichte werkzaamheden uit. De begeleider die wij zoeken kan inspelen op deze uiteenlopende begeleidingsvragen en draagt zorg voor mede het opstellen van en het uitvoering geven aan individuele begeleidingsplannen van de cliënten. Inhoudelijk richt de begeleiding van deze cliënten zich vooral op het verder ontwikkelen of behouden van vaardigheden en zelfstandigheid waarbij je ook ondersteuning biedt bij de verzorging van de cliënten. Daarnaast werk je nauw samen met ouders die zeer betrokken zijn bij hun kind en heb je te maken met andere partijen.

De functie brengt met zich mee dat er in de ochtend- en avonduren, om het weekend en met slaapdiensten wordt gewerkt.

Wat hebben we te bieden?

 • Goede werksfeer en fijne collega's.
 • Ruimte om je te ontwikkelen en opleidingen te volgen.
 • Aantrekkelijke secundaire voorwaarden zoals fietsplan, fitnessregeling, extra verlofuren, ruime reiskostenvergoeding en eindejaarsuitkering.
 • In eerste instantie vindt een aanstelling plaats voor één jaar. Na afloop van dit jaar wordt gestreefd naar verlenging van het dienstverband met uitzicht op een vast contract.

Wat verwachten we van jou?

 • Een agogische opleiding op minimaal niveau 3.
 • Affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking.
 • Bereid om buiten kantooruren te werken.

Informatie:

Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact met Louise Haassen, teamleider woonbegeleidingscentrum Reuver via telefoonnummer 06 - 53 98 36 76.

Werken in Zorg en Welzijn

0 sollicitaties
1 view


03-04-2019 PSW
(Ondersteunend) Begeleider Wonen Barbarastraat in Reuver

Je hebt altijd al 'met mensen willen werken', je steekt graag de handen uit de mouwen, je bent flexibel, zelfstandig en ondernemend. Klinkt dat bekend? Dan zijn we per direct op zoek naar jou!

PSW Wonen zoekt begeleiders voor mensen met verstandelijke beperking die in een woonbegeleidingscentrum wonen. Overdag gaan zij naar de dagbesteding/ het werk.

Vestigingsinformatie:

Het woonbegeleidingscentrum aan de Barbarastraat in Reuver biedt begeleiding aan aan 2 groepen van 7 tot 8 cliënten met een matig tot licht verstandelijke beperking met bijkomende handicaps zoals autisme en epilepsie. De leeftijden zijn divers, de zorg voor enkele ouder wordende cliënten speelt een rol. De begeleiding richt zich op het verder ontwikkelen van vaardigheden en zelfstandigheid maar ook het in stand houden hiervan. Enkele cliënten vragen ondersteuning in de persoonlijke verzorgingen en het bieden van nabijheid. Regie over eigen leven is een belangrijk thema voor deze groep.

Functie informatie:

Als begeleider creëer je een veilig en vertrouwd thuis voor de cliënten. Vanuit de visie 'niet zorgen voor, maar zorgen dat' ondersteun je de cliënten. Je voert ondersteunende en begeleidende cliëntgerichte werkzaamheden uit.
De begeleider die wij zoeken kan inspelen op deze uiteenlopende begeleidingsvragen en draagt zorg voor het mede uitvoering geven aan individuele begeleidingsplannen van de cliënten. Inhoudelijk richt de begeleiding van deze cliënten zich vooral op het verder ontwikkelen of behouden van vaardigheden en zelfstandigheid waarbij je ook ondersteuning biedt bij de verzorging van de cliënten. Daarnaast werk je nauw samen met ouders die zeer betrokken zijn bij hun kind en heb je te maken met andere partijen.

De functie brengt met zich mee dat er in de ochtend- en avonduren, om het weekend en met slaapdiensten wordt gewerkt.

Wat hebben we te bieden?

 • Goede werksfeer en fijne collega's.
 • Ruimte om je te ontwikkelen en opleidingen te volgen.
 • Aantrekkelijke secundaire voorwaarden zoals fietsplan, fitnessregeling, extra verlofuren, ruime reiskostenvergoeding en eindejaarsuitkering.
 • In eerste instantie vindt een aanstelling plaats voor één jaar. Na afloop van dit jaar wordt gestreefd naar verlenging van het dienstverband met uitzicht op een vast contract.

Wat verwachten we van jou?

 • Een agogische opleiding op minimaal niveau 3.
 • Affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking.
 • Bereid om buiten kantooruren te werken.

Informatie:

Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact met Louise Haassen, teamleider woonbegeleidingscentrum Reuver via telefoonnummer 06 - 53 98 36 76.

BrabantZorg.Net

5 sollicitaties
28 views


03-04-2019 PSW
Persoonlijk Begeleiders WBC Nederweert

Je hebt altijd al 'met mensen willen werken', je steekt graag de handen uit de mouwen, je bent flexibel, zelfstandig en ondernemend. Klinkt dat bekend? Dan zijn we per direct op zoek naar jou!

Vestigingsinformatie:

Woonbegeleidingscentrum Schoolstraat 16/St Josephstraat 2+4 biedt begeleiding bij het wonen aan mensen met een verstandelijke beperking. Het aanbod bestaat uit een breed scala aan zorg- en dienstverlening. Het WBC Schoolstraat 16/St Josephstraat 2+4 biedt een thuis aan in totaal 13 cliënten en is georganiseerd in twee huiskamers, met ieder hun eigen subteam.

Het WBC is kenmerkend in het bieden van begeleiding aan een gevarieerde samenstelling van cliënten. Leeftijden lopen uiteen: van jonge mensen tot senioren. Ook niveaus en andere problematieken lopen zeer uiteen. Er wonen ernstig verstandelijk beperkte cliënten, een groot gedeelte van de cliënten is matig verstandelijk beperkt, maar ook wonen er licht verstandelijk beperkten. Eigen regie is een belangrijk thema en uitdaging voor de medewerkers, zeker daar waar leeftijden en niveaus verschillen. Cliënten wonen in een gemêleerde samenstelling per huiskamer: dit vraagt om een voortdurende afstemming van begeleidingsstijl.

Overdag gaan de cliënten naar de dagbesteding/werk.

Functie informatie:

De diversiteit van de locaties maakt het werk variërend en interessant waarbij je als Persoonlijk Begeleider van nature makkelijk inspeelt op de diverse begeleidingsvragen. Naast de dagelijkse begeleiding en persoonlijke verzorging, lever je als begeleider een bijdrage aan het opstellen van individuele begeleidingsplannen van cliënten en vervolgens de uitvoering ervan door het uitvoeren van ondersteunende en begeleidende cliëntgerichte werkzaamheden. Je werkt daarbij nauw samen met ouders die zeer betrokken zijn bij hun kind, en andere partijen. Je doet dit op een dusdanige wijze dat je voor de cliënten een veilig en vertrouwd thuis weet te creëren.

Voor de functie geldt dat het samenwerken met de verwanten en/of het netwerk van de cliënt een belangrijk onderdeel is van het werk. Als Persoonlijk Begeleider ben je verantwoordelijk voor het opstellen van Ondersteuningsplannen van jouw cliënten, dit in samenspraak met cliënten, ouders/verwanten en alle betrokkenen binnen PSW. Je draagt zorg voor het overdragen van belangrijke acties rondom de cliënt naar het team, zodat de juiste zorg wordt georganiseerd.

Wat hebben we te bieden?

 • Een interessante en afwisselende werkomgeving.
 • Een werkplek waar autonomie in het werk mogelijk is, eigen regie voor client én medewerker staat voorop.
 • Coaching on the job door je Teamleider, aangepast op jouw behoeften.
 • Ruimte om je te ontwikkelen en opleidingen te volgen, en veel invloed op de invulling hiervan.
 • Aantrekkelijke secundaire voorwaarden zoals fietsplan, extra verlofuren, ruime reiskostenvergoeding en eindejaarsuitkering.
 • In eerste instantie vindt een aanstelling plaats voor één jaar. Na afloop van dit jaar wordt gestreefd naar verlenging van het dienstverband met uitzicht op een vast contract.

Wat verwachten we van jou?

 • Een agogische opleiding op minimaal niveau 4.
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring met het werken met mensen met een verstandelijke beperking.
 • Bereid om buiten kantooruren in wisselende diensten te werken (inclusief slaapdiensten).
 • Van nature ben je te beschrijven als iemand die nieuwsgierig is en die erop gericht is om je kennis te verbreden en te verdiepen. Je hebt een brede belangstelling en je staat open voor nieuwe dingen. Je wilt jezelf en de cliënten, bijvoorbeeld door studie, verder ontwikkelen.
 • In het zelfstandig werken stevig in je schoenen staan, maar vanuit samenwerking en teamverband keuzes kunnen maken.

Informatie:

Wil jij meer weten over deze vacature, neem dan gerust contact op met Anneke Hanssen, Teamleider, 06 - 53 98 36 70.

Wij streven ernaar om de eerste gesprekken te plannen op 8 april tussen 13.00-17.00 uur. Het verzoek bij de motivatie aan te geven of je op de genoemde datum beschikbaar bent voor een gesprek.

BrabantZorg.Net

2 sollicitaties
42 views


20-03-2019 PSW