Logo Mondriaan

Vacatures geplaatst door Mondriaan

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Mondriaan.

Laatste vacatures

GZ psycholoog bij PsyQ behandelprogramma persoonlijkheidsstoornissen

Dienstverband: 36 uur per week
Soort dienstverband: Onbepaalde tijd
Kernfunctie: Gedragswetenschapper 2
Standplaats: Heerlen
Opleiding: GZ-psycholoog
Salaris: Afhankelijk van opleiding, werkervaring en taken vindt inschaling plaats in functiegroep 65 (minimaal € 3.465,- en maximaal € 5.439,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband)
Reageren voor: 06-10-2020
Werving: In- en externe werving

Ben jij een GZ psycholoog met een passie voor innovatie en ontwikkeling? Zie jij een uitdaging in complexe problematiek, waarin je jouw vakmanschap op het gebied van psychologische zorg kunt inzetten om bij te dragen aan de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen? Ben jij voor een deel van je uren bereid om met ons de stap te maken naar de wijk / De Nieuwe GGZ/ lokale GGZ? Dan komen wij graag met jou in contact.

Wie zijn wij?
PsyQ, is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ organisaties: Parnassia Groep, Lentis, MET-GGZ en Mondriaan en biedt specialistische behandeling voor de 10 meest voorkomende psychische aandoeningen volgens de laatste inzichten en richtlijnen. We zijn ambitieus als het gaat om innovatieve behandelmethoden. Dankzij deze mentaliteit hebben wij meer dan 30 vestigingen verspreid over heel Nederland. Met het behandelprogramma Persoonlijkheidsstoornissen onderscheiden en positioneren wij ons binnen de regio. Het is hoogwaardig van kwaliteit en heeft als fundament zowel de multidisciplinaire richtlijn voor Persoonlijkheidsstoornissen (Trimbos, 2008) alsook de Geïntegreerde Richtlijnbehandeling. De medewerkers binnen het behandelprogramma hebben een actieve rol als het gaat om het verder operationaliseren en implementeren van onze missie en visie. Een prettig werkklimaat is hierbij belangrijk en daar wordt samen met enthousiaste medewerkers vorm aan gegeven. We hechten veel waarde aan transparantie van beleid, openheid en betrokkenheid binnen het team en we stimuleren creatieve verbeterideeën.

2 sollicitaties
10 views


22-09-2020 Mondriaan
(Ervaren) Verpleegkundigen Mondriaan Ouderenzorg

met ambitie in de psychiatrie

Dienstverband: 24 - 36 uur per week
Soort dienstverband: Jaarcontract met intentie na 6 maanden tot omzetting naar contract voor onbepaalde tijd
Dienstrooster: Wisselende diensten
Kernfunctie: Verpleegkundige 1 of 2
Standplaats: Heerlen
Opleiding: Mbo/hbo verpleegkundige, BIG geregistreerd
Salaris: FWG 45 of 50 - CAO GGZ (min. €1.955,-- en max. €3.678,--) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.
Reageren voor: 8 oktober
Werving: In- en externe werving

Past deze functie bij jou?
Heb jij ruime ervaring in de psychiatrie of ben je juist nieuwsgierig naar de psychiatrie en wil je weten waar gedrag vandaan komt? De afdeling acute opname van Mondriaan Ouderenzorg heeft ruimte voor zowel een ervaren verpleegkundige die op basis van ervaring en psychiatrische kennis een rolmodel is voor de rest van het team, als een verpleegkundige die (meer) ervaring op wil doen in de psychiatrie.

In beide rollen kom je te werken op afdeling C3 Cauberg van Weijerode. Dit is de afdeling acute opname van Mondriaan Ouderenzorg. Hier wordt vooral psychische zorg verleend aan ouderen vanaf 65 jaar die acute zorg nodig hebben. Lichamelijke zorg wordt op deze afdeling zoveel mogelijk verleend 'met de handen op de rug'. Het verblijf van patiënten op de afdeling is kort, zo'n 1 à 2 maanden. In deze periode vindt door een multidisciplinair team diagnostiek en kortdurende behandeling plaats, met als doel de patiënt te begeleiden naar stabiliteit zodat deze terug naar huis kan of verder kan worden behandeld op een zorgafdeling. Gezien de rol van de afdeling in het zorgproces kom je in deze positie in aanraking met veel verschillende ziektebeelden. Dit zorgt voor veel afwisseling en hierdoor leer je veel over uiteenlopende psychiatrische aandoeningen.

Als team zijn we continu bezig met het verbeteren van onze zorgverlening aan de oudere psychiatrische patiënt. Voor het verder verbeteren en ontwikkelen van onze behandelmethoden werken we nauw samen met het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan. Dit centrum is ook gevestigd op onze locatie Wijerode en expert op het gebied van de diagnostiek, behandeling, gedragsadvisering en wetenschappelijk onderzoek bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Op afdeling C3 Cauberg ben je als verpleegkundige de spil in het multidisciplinaire team. Je observeert en rapporteert aan de hand van gestelde verpleegdoelen, brengt structuur en regelmaat aan en stemt de zorg af op de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Om op een professionele manier te werken met probleemgedrag van patiënten, maken wij gebruik zowel ABC- als signaleringsplannen.

Aangezien iedere patiënt uniek is, werk je niet altijd volgens vaste procedures maar gebruik je je eigen creativiteit om invulling te geven aan het behandeltraject. Dagelijks is er overleg met de regiebehandelaars over de regievoering van de behandelingen. Aangezien het psychiatrisch beeld niet altijd los gezien kan worden van onderliggende somatische problematiek, kan het beeld vaak complex en uitdagend van aard zijn.

Werken op afdeling C3 Cauberg is een mooie uitdaging voor verpleegkundigen die de stap willen maken naar verpleegkundige 1 op een dynamische afdeling of juist (meer) ervaring op willen doen in de (ouderen)psychiatrie. Deze vacatureruimte is ontstaan doordat de huidige verpleegkundige 1 binnen Mondriaan doorgroeit naar de rol van praktijkopleider verpleegkundigen. Andere doorgroeimogelijkheden biedt Mondriaan in de vorm van opleidingsmogelijkheden tot hbo verpleegkundige, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV'er) en verpleegkundig specialist.

2 sollicitaties
46 views


22-09-2020 Mondriaan
Data protection officer

Dienstverband: 36 uur per week
Soort dienstverband: jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd
Dienstrooster: dagdienst
Kernfunctie: Stafadviseur 1
Standplaats: Heerlen
Opleiding: Academische opleiding Nederlands recht
Salaris: FWG 65 - CAO GGZ (min. € 3.465.,-- en max. € 5.439,--)
Reageren voor: 02 oktober 2020
Werving: In- en externe werving

3 sollicitaties
41 views


21-09-2020 Mondriaan
Verpleegkundige Medische Zorg en Begeleiding in de Verslavingszorg

Dienstverband: 32-36 uur per week
Soort dienstverband: Jaarcontract met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd
Dienstrooster: Dag, avond en weekenddiensten
Kernfunctie: Verpleegkundige 2
Standplaats: Heerlen/ Maastricht
Opleiding: Mbo of hbo verpleegkunde, BIG geregistreerd
Salaris: FWG 45 - CAO GGZ, min € 1.955,-- en max € 3.326,--
Reageren voor: 01-10-2020
Werving: In- en externe werving

Past deze functie bij jou?
Verslavingszorg verleent, afgestemd op de vraag van de cliënt, gedifferentieerde hulp aan mensen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicijnen en/of gokken, met als doel de afhankelijkheidsspiraal te doorbreken en een zelfstandig leven zonder c.q. gestabiliseerd gebruik van middelen en/of gokken op te bouwen.

Verslavingszorg bedient de regio's Parkstad, Maastricht en Sittard en bestaat uit vier poliklinieken, twee klinische afdelingen, een ambulante Detox, deeltijdbehandeling en twee units voor opiaatsubstitutie. Gezien de inbedding van een zorgpad verslavingszorg binnen de tien Fact-teams van Mondriaan is er een intensief samenwerkingsverband. De hulpverlening is zowel klinisch, poliklinisch, ambulant als consultatief van aard.

In deze rol kom je te werken op de afdeling Medische Zorg en Begeleiding, welke verantwoordelijk is voor:

 • de uitvoering van de behandeling van opiaatverslaafden met opiaatsubstitutie (methadon, heroïne en suboxone);
 • de zorg / begeleiding van chronische verslaafden (harddrugs en alcohol).

Jouw rol als verpleegkundige:

 • Je verricht verpleegkundige taken zoals het verstrekken van methadon, heroïne en medicatie, het uitvoeren van urinecontroles, wondverzorging en huisbezoeken aan zieke verslaafde patiënten;
 • Je verricht activiteiten m.b.t. preventie, GVO en SOA;
 • Je signaleert problemen op psychisch, lichamelijke en sociaal vlak en rapporteert dit aan het multidisciplinair team;
 • Je levert een bijdrage aan de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het behandelplan;
 • Je begeleidt cliënten op medisch en psychosociaal vlak;
 • Je draagt zorg voor rapportage, overdracht en neemt deel aan werkoverleggen;
 • Je geeft gestalte aan een veilig milieu binnen de unit om een stabilisatie/verandering bij de patiënt te faciliteren.

e werkzaamheden vinden zowel tijdens kantooruren, in de avonduren (tot 20:00 uur) als in de weekenden plaats, zowel op locatie Heerlen als Maastricht.

4 sollicitaties
64 views


17-09-2020 Mondriaan
Verpleegkundige High & Intensive Care Kliniek Volwassenen

Dienstverband: 32-36 uur per week
Soort dienstverband: Jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd
Dienstrooster: Wisselende diensten
Kernfunctie: Verpleegkundige 1 of 2
Standplaats: Maastricht
Opleiding: mbo of hbo verpleegkunde
Salaris: FWG 45 - CAO GGZ (min. €1.955,-- en max. €3.326,--) of FWG 50 - CAO GGZ (min. €2.218,-- en max. €3.678,--)
Reageren voor: 12-10-2020
Werving: In- en externe werving (Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan de interne kandidaat).

Past deze functie bij jou?
High & Intensive Care is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Centraal staat daarin het terugdringen van dwang en drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt. Contact met patiënt, familieparticipatie en gastvrijheid vormt de basis van ons handelen en zorgafstemming met alle partijen.

Het doel van de functie is het coördineren van de behandeling, de verpleegkundige zorg en het begeleiden van patiënten die intensieve zorg nodig hebben in een gesloten setting. Werkzaamheden vinden plaats in wisselende diensten in de 24-uurs zorg.

Wat worden je taken?

 • De belangrijkste taken zijn verpleegkundige diagnostiek en begeleiding, crisisinterventie, samenwerking zowel in multidisciplinair team als met en familie en naasten;
 • Het opstellen, coördineren en uitvoeren van het integrale verpleegkundige proces voor een aantal aan jou toegewezen patiënten, die intensieve complexe zorg nodig hebben;
 • Vanuit de professionele verantwoordelijkheid signaleren, initiëren en scheppen van voorwaarden voor verbeteringen en innovaties in de zorgverlening, de methodiekontwikkeling en de ontwikkelingen van werkprocessen;
 • Het ondersteunen van het beleid van de organisatie met betrekking tot zowel het arbeids- en therapeutisch milieu alsmede het woon- en leefklimaat.

5 sollicitaties
77 views


14-09-2020 Mondriaan