Logo Mondriaan

Vacatures geplaatst door Mondriaan

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Mondriaan.

Laatste vacatures

Verpleegkundige Ouderenzorg - Gesloten opname afdeling

Over Mondriaan Ouderen
Mondriaan Ouderen biedt specialistische diagnostiek, behandeling en zorg aan ouderen met ernstig psychiatrische problematiek. Dit gebeurt ambulant op onze locaties in Heerlen en Maastricht, en in onze kliniek Wijerode in Heerlen. Verder beschikken we over een voorziening voor beschermd wonen in Landgraaf. Onze professionals werken dagelijks intensief samen voor de beste behandeling en zorg aan onze patiënten. Kwaliteit, bejegening, dienstverlening en samenwerking staan hierbij hoog in het vaandel. Dit dragen we ook uit naar onze verwijzers en samenwerkingspartners. Familie en naasten worden ook betrokken bij de zorg. Mondriaan Ouderen mag zich, door het behalen van het predicaat Top Klinisch ggz, hét expertisecentrum voor ouderen met Persoonlijkheidsstoornissen noemen.

Past deze functie bij jou?
Afdeling C1 is de gesloten acute opnameafdeling van Mondriaan Ouderenzorg waar vooral psychische zorg verleend wordt aan ouderen vanaf 65 jaar die acute zorg nodig hebben. Het verblijf van patiënten op de afdeling is kort, zo'n 1 à 2 maanden. In deze periode vindt diagnostiek en kortdurende behandeling plaats door een multidisciplinair team.

 • Je levert een bijdrage aan de behandeling en begeleiding van oudere patiënten met psychiatrisch en cognitieve problematiek;
 • Je observeert patiënten om inzicht te krijgen en houden in de geestelijke gesteldheid van de patiënt, ten opzichte van gestelde verpleegdoelen;
 • Je signaleert veranderingen op psychisch, lichamelijk en sociaal vlak. Wanneer er somatisch iets verandert, kan dit ook effect hebben op het psychische vlak, en andersom;
 • Je brengt structuur en regelmaat aan en je stemt de zorg af op de wensen en mogelijkheden van patiënten, zodat deze weer zo snel mogelijk zelfstandig worden en beter kunnen omgaan met hun problemen;
 • Je stelt verpleegplannen op en bereidt de MDO en artsenvisite voor.
 • Je hebt dagelijks overleg met de verschillende disciplines binnen de afdeling;
 • Je zorgt voor de administratieve afhandeling van rapportages en overdrachten.

Wat zeggen onze medewerkers?
Verpleegkundigen Rianne en Chantalle werken allebei bij Ouderenzorg: "Bij ons kun je je goed ontwikkelen in het verpleegkundige vak en doorgroeien als je dat ambieert: trainingen volgen, een hbo-traject aangaan, lesgeven. Het is hartstikke breed en dat maakt het steeds opnieuw interessant voor ons", aldus Chantalle. En het allermooiste? Daar zijn beide verpleegkundigen het helemaal over eens: "Dat is toch vooral ingang vinden bij iemand, toegelaten worden, vertrouwen winnen".

Dit neem je mee

 • Je bent in het bezit van minimaal het diploma mbo-/hbo-diploma Verpleegkunde;
 • Je bent BIG-geregistreerd;
 • Je hebt grote affiniteit met de doelgroep en daarnaast heb je kennis van psychopathologie en somatiek;
 • Je bent betrokken, toegewijd en staat stevig in je schoenen;
 • Je hebt een flexibele werkhouding en je vindt het leuk en een uitdaging om in een dynamische, soms hectische werkomgeving te functioneren.

Wat wij bieden
Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract. Het salaris bedraagt minimaal €2.660,-- en maximaal €3.606,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 45 - CAO GGZ, kernfunctie agogisch werkende 2/verpleegkundige 2). Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever.

Wij zijn Mondriaan
Wij zijn er voor alle Zuid-Limburgers. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Meer informatie vind je op de Mondriaan website.

Heb je interesse?
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marc Weerts, afdelingshoofd C1, bereikbaar op het nummer: 06-34372429. Solliciteren kan tot 22 juni 2023. Selectiegesprekken zijn gepland op 23 juni 2023.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast kunnen referenties opgevraagd worden.

2 sollicitaties
6 views


29-05-2023 Mondriaan
Beleidsadviseur Kind & Jeugd

Past deze functie bij jou?

De stafdienst Beleidsadvies en Projecten bestaat uit beleidsadviseurs, een projectenteam en een tweetal juristen. Samen geven wij invulling aan ondersteunings- en adviesvragen vanuit de RvB, directie en het bureau geneesheer directeur. Als beleidsadviseur lever je een bijdrage aan het realiseren van de visie, missie en strategie van Mondriaan. Je ondersteunt en adviseert (gevraagd en ongevraagd) de directeuren én de raad van bestuur bij strategische en tactische beleidsontwikkelingen.

Als netwerkorganisatie werkt de divisie Kind & Jeugd intensief samen met partners in de jeugdzorg, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde mentale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. De jeugdzorg is een dynamisch speelveld met veel verbindingen naar aanpalende domeinen zoals het onderwijs, de huisartsenzorg en GGD. Het is een uitdaging om in dit boeiende speelveld een bijdrage te leveren aan goede en toekomstbestendige jeugdzorg.

Binnen de functie van beleidsadviseur ontwikkel jij je tot een stevige professional die (uiteindelijk) vloeiend schakelt tussen een drietal rollen: uitvoerende beleidsondersteuner, proactieve adviseur en business partner. Je wordt lid van een gemêleerd team, waarin de collega's zich naast vaste beleidstaken doorontwikkelen op specifieke deelterreinen. Binnen het team werk je stapsgewijs aan je eigenstandige invulling van beleidsadvies en staan de collega's voor je klaar om vanuit hun ervaring ondersteuning te geven. Afhankelijk van de fase in professionalisering waarin jij je bevindt (opleiding en ervaring), kunnen wij een op maat gesneden programma met jou uitwerken voor instroom en groei in de functie.

Met de leden van het accountteam (collega's van o.a. HR en Business Control) draag je zorg voor een gezamenlijke integrale advisering waarbij je ook proactief acteert in de vertaling daarvan naar jaarplannen en beleidsuitwerking. Het bijhouden van externe ontwikkelingen, wensen en eisen van de stakeholders en het verdisconteren daarvan in de beleidsuitwerking horen hier vanzelfsprekend bij. In voorkomende gevallen coördineer of leid je projecten of veranderingsprocessen. Je maakt deel uit van een zelforganiserend team waarbij de bestuurssecretaris als aandachtsfunctionaris voor het team fungeert.

Wat ga je doen?

 • Je hebt een proactieve rol in de uitwerking van strategisch en tactisch beleid en de operationele vertaling. Naast het mee uitdenken en uitwerken neem je ook je rol in de monitoring van concrete resultaten samen met alle relevante betrokkenen.
 • Je zorgt voor het scherp krijgen en scherp houden van relevante vraagstukken binnen de organisatie en de vertaling daarvan naar beleidsvoering. Prioritering en verwachtingsmanagement, op basis van objectiveerbare meerwaarde voor de organisatie, maakt hier deel van uit. Daarin acteer je niet solistisch maar zoek je de integrale verbinding met collega's die op andere deelaspecten actief zijn.
 • Je zorgt voor een kwalitatief goede en flexibele ondersteuning van de directie bij de standaardtaken op het vlak van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering en bij voorkomende ad hoc vraagstukken.
 • Je levert een structurele bijdrage aan de Planning & Control cyclus, aan duurzame kwaliteitsverbetering én interne/externe audits ten behoeve van certificeringen. Mede in dat kader lever je een bijdrage aan de uitvoering, evaluatie en verbetering van beleid.
 • Je bereidt vergaderingen voor. Je adviseert bij het opstellen van de agenda, bewaakt de tijdige afhandeling van acties, besluiten en procedures.
 • Je ziet (mede) toe op de juiste naleving van wet- en regelgeving, procedures en afspraken.
 • In voorkomende gevallen ben je belast met het coördineren en leiden van projecten en veranderingsprocessen.

Dit neem je mee

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis en/of ervaring met de jeugdwet en het jeugdzorglandschap;
 • Je bent analytisch sterk, kunt integraal denken én dit methodisch vertalen naar beleid.
 • Je werkt planmatig en ziet er op toe dat doelgericht procesregie wordt gevoerd.
 • Je werkt zorgvuldig, resultaatgericht en kunt omgaan met tijdsdruk.
 • Je hebt oog voor (de samenhang tussen) inhoud en proces en je bent (of ontwikkelt je) tot een meerzijdig-professionele sparringpartner voor bestuur, directie, management en professionals.
 • Je staat stevig in je schoenen én bent een teamspeler en bent er op uit om verschillende belangen binnen alsook buiten de organisatie constructief te verenigen in gedeelde doelen en resultaten.
 • Je hebt oog voor de veranderende buitenwereld en de invloed hiervan op Mondriaan. Je herkent de kansen en de bedreigingen.
 • Je beschikt over een goede sociale antenne en tact. Het in kaart kunnen brengen van welke krachten er spelen binnen en buiten de organisatie en hoe daar mee om te gaan is daarbij essentieel. Je kunt daarin een intermediairspositie innemen, die door partijen gewaardeerd wordt.
 • Je bent communicatief sterk, verbaal alsook op schrift. De beleidskoers goed en effectief formuleren én communiceren is belangrijk. In je verwoordingen kun je de juiste toon kiezen, zodat het acceptabel, overtuigend en helpend wordt ontvangen. Je communiceert open, toetst en benoemt mogelijke knelpunten in relatie tot voortgang op inhoud en proces.
 • Je weet van aanpakken en hebt daarbij een goede balans tussen denken en doen.

Je bent gedreven om je te profileren en verder te ontwikkelen op het vlak van beleidsadvisering. Nieuwsgierig, leergierig, maar zeker ook pragmatisch en zelfbewust. Naast je basiskwaliteiten die voor instroom nodig zijn, is het vooral van belang dat je zin hebt in groei naar vakmanschap in deze functie. Young professionals en zij-instromers worden nadrukkelijk ook uitgenodigd te solliciteren.

Wat wij bieden
Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract. Het salaris bedraagt minimaal €3.835,-- en maximaal €5.848,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 65 - CAO GGZ, kernfunctie stafadviseur 1). Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever.

Wij zijn Mondriaan
Wij zijn er voor alle Zuid-Limburgers. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Meer informatie vind je op de Mondriaan website.

Heb je interesse?
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Beatrijs Daenen, beleidsadviseur, bereikbaar op het nummer: 06-27830653 of Marita van Daal, bestuurssecretaris, bereikbaar op het nummer: 088-5068487.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast kunnen referenties opgevraagd worden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

2 sollicitaties
2 views


29-05-2023 Mondriaan
Research verpleegkundige

Die niet bang is om verantwoordelijkheid te nemen, goed functioneert onder druk en de patiënt centraal stelt? Kom kennismaken!

Werken bij het Expertisecentrum
Het Expertisecentrum heeft als kerntaken: innovatie, wetenschap en opleiden met de daaraan gerelateerde taken bibliotheek, specialismeleiders en subsidieondersteuning.

Bij onderwerpen en activiteiten die bij het Expertisecentrum zijn ondergebracht moet je denken aan:

 • Kennisverbreding, deskundigheidsbevordering, academische onderzoeksactiviteiten;
 • Beroepsopleidingen voor professionals en de facilitering;
 • Initiëren, coördineren en opvolgen van innovaties binnen Mondriaan.

Past deze functie bij jou?
Als research verpleegkundige ben je verbonden aan het Expertisecentrum en ondersteun je één of meerdere onderzoeksprojecten bij de opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Je organiseert en geeft uitvoering aan het (klinisch) wetenschappelijk onderzoek bij patiënten en werkt hierbij nauw samen met de verschillende disciplines die verbonden zijn aan het onderzoek (denk hierbij aan onderzoekers en zorgprofessionals). Je bent de schakel tussen de zorg en het onderzoek.

In deze rol is het van belang dat je zelfstandig werkt en dat je effectief functioneert binnen een dynamische omgeving waarbij de patiënt centraal staat en de kwaliteit van zorg bovenaan staat. Je hebt goed ontwikkelde sociale vaardigheden, je durft verantwoordelijkheid te nemen en je vindt het leuk om je eigen kennis en vaardigheden continue te ontwikkelen. Je hebt ervaring met de hands on-patiëntenzorg en weet dit te combineren met kennis van de organisatorische en administratieve kant van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek.

Wat ga je doen?
Gedurende de dag ben je betrokken bij alle voorkomende onderzoek gerelateerde zorghandelingen bij patiënten, zoals het (assisteren bij het) afnemen van bloed of urine of ander lichaamsmateriaal.

En verder:

 • Zorg je voor het verwerven, beheren en opslaan van relevante data;
 • Ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten en andere proefpersonen;
 • Geef je uitvoering aan protocollen waarbij veiligheid en kwaliteit voorop staan;
 • Stel je documenten, notities en formulieren op ter ondersteuning van bestaande studiedocumentatie
 • Maak je checklijsten ten behoeve van de praktische uitwerking van een protocol;
 • Neem je deel aan relevante besprekingen en bijeenkomsten zoals studie-specifieke overleggen over de voortgang van het onderzoek, waarbij je afstemt over onderzoeksgegevens met o.a. de betrokken zorgprofessionals en onderzoekers;
 • Zorg je dat de geldende wet- en regelgeving (GCP) gewaarborgd is;
 • Zorg je dat een verantwoorde omgang en afstemming met patiënten en proefpersonen gewaarborgd is.

Dit neem je mee

 • Hbo-diploma Verpleegkunde of een andere relevante (paramedische) hbo-opleiding;
 • Je hebt bij voorkeur ook ervaring als onderzoeksassistent of research verpleegkundige;
 • Je bent GCP gecertificeerd (of bereid deze te behalen);
 • Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift;
 • Je hebt een zelfstandige werkhouding en handelt naar eigen inzicht binnen de gestelde kaders.

Wat wij bieden
Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract. Het salaris bedraagt minimaal €3.004,-- en maximaal €3.981,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 50 - CAO GGZ, kernfunctie verpleegkundige 1). Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever.

Wij zijn Mondriaan
Wij zijn er voor alle Zuid-Limburgers. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Meer informatie vind je op de Mondriaan website.

Heb je interesse?
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Koen Schruers, directeur Expertisecentrum, T 06-25475221.

Solliciteren kan tot 16 juni 2023.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast kunnen referenties opgevraagd worden.

1 sollicitatie
19 views


24-05-2023 Mondriaan
Sociaal psychiarisch verpleegkundige (i.o.) voor Wijkteam Brunssum

Past deze functie bij jou?
Het FACT-team richt zich op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen waaronder psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en/of verslavingsproblematiek. De behandeling is multidisciplinair, flexibel in intensiteit, assertief en outreachend, d.w.z. dat de behandeling plaatsvindt waar de patiënt woont of zich regelmatig bevindt. Dit kan zijn in de eigen woning, een sociaal pension, dagopvang of een beschermde woonvorm. De behandeling kan worden gecombineerd met woonbegeleiding, financiële dienstverlening, sociale participatie, activering en begeleiding bij overige sociaal maatschappelijke problemen. De patiënt wordt toegeleid naar training, opleiding, arbeid of vrijwilligerswerk. Het eigen sociale netwerk wordt zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken.

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige krijg je een uitdagende baan in de volwassenen psychiatrie. Er is ruimte voor ontwikkeling, vernieuwing en verdieping. Je gaat aan de slag met een eigen caseload. Samen met je team stem je de werkzaamheden af en, waar nodig, trek je samen op. Je bent veel buiten kantoor te vinden en plant je eigen agenda.

Dit neem je mee

 • Hbo-diploma Verpleegkunde en een BIG-registratie en een afgeronde opleiding tot SPV'er (of de bereidheid die te volgen);
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het FACT-concept als zorgmodel en grote affiniteit en ervaring met de complexe volwassen psychiatrische doelgroep;
 • Je bent een enthousiaste, zelfstandige, stressbestendige en flexibele verpleegkundige met kennis van de sociale kaart.
 • Ook ben je proactief en gericht op samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Je hebt de vaardigheid om met alle disciplines samen te werken.

Wat wij bieden
Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract. Het salaris bedraagt minimaal €3.004,-- en maximaal €3.981,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 50 - CAO GGZ, kernfunctie transmuraal werker 3) of minimaal €3.835,-- en maximaal €4.981,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 60 - CAO GGZ, kernfunctie sociaal psychiatrisch verpleegkundige). Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever.

Over de opleiding
Voldoe je als verpleegkundige aan de toelatingseisen voor de post-hbo opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en heb je de ambitie om deze opleiding te volgen?

Je kunt dan starten in de functie van casemanager trainee (kernfunctie 'transmuraal werker 3', functiegroep 50). Je volgt de SPV-opleiding dan op een zo kort mogelijke termijn. De opleidingskosten en reiskosten worden volledig vergoed door Mondriaan, met 5 uur compensatie in tijd op een lesdag. samenleving. We bieden preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde.

Heb je interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Eef Wevers, RVE manager FACT, bereikbaar op het nummer: 06-50066889. Solliciteren kan tot 14 juni 2023.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast kunnen referenties opgevraagd worden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

1 sollicitatie
21 views


24-05-2023 Mondriaan
Social Worker bij kliniek Volwassenen

En waar je samen met een fijn team zorgt voor een ontspannen werksfeer en prettige en veilige leefomgeving voor de patiënten. Kom jij deel uitmaken van ons team?

Past deze functie bij jou?
Op de afdelingen KD-01 bieden we langdurige behandeling aan volwassen patiënten met psychiatrische problematiek dan wel dubbele diagnose problematiek. Er verblijven patiënten die de veiligheid van een gesloten deur behoeven. Met ART (Active Recovery Triad) als kompas is ons doel om samen met de patiënt op zoek te gaan naar een vervolg- / woonplek die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. We proberen patiënten zoveel mogelijk zelf de regie te geven in hun eigen herstelproces en alleen te sturen/begeleiden waar de patiënt het zelf niet meer kan. Onze focus ligt op herstelgerichte zorg en het leren accepteren van de ziekte of leren er mee om te gaan. We proberen uit te gaan van de mogelijkheden van patiënten en niet alleen de beperkingen.

Je bent oplettend en nieuwsgierig naar waar gedrag vandaan komt. Deze eigenschappen helpen je om goed te functioneren in onze dynamische, soms hectische, maar vooral boeiende werkomgeving. Je handelt vanuit eigen observaties, dus niet alleen volgens geldende procedures. Het is dan ook belangrijk dat je creatief denkt. Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening, daarin verwachten we van jou ook een actieve houding.

Wat ga je doen?

 • Het begeleiden en ondersteunen van patiënten met een ernstige psychische aandoening;
 • Je verdiept je in de patiënt en observeert en rapporteert aan de hand van gestelde doelen;
 • Je brengt waar nodig structuur en regelmaat aan en stemt de zorg af op de wensen en mogelijkheden van de patiënt;
 • Je draagt zorg voor een veilige leefomgeving/werksfeer;
 • Je overlegt dagelijks met de regiebehandelaars over de regievoering van de behandelingen;
 • Wij zijn continue op zoek naar verbetering van onze zorg en hopen dat jij creatief meedenkt over innovatie en ontwikkeling van kwaliteit van zorg;
 • Je draagt bij aan de verdere implementatie van ART;
 • Dit alles doe je samen met een fijn team van vertrouwde collega's die elkaar ondersteunen en gaan voor de beste zorg.

Dit neem je mee

 • Je bent minimaal in het bezit van het diploma hbo Social Work of mbo-nivo 4 MMZ;
 • Je hebt relevante werkervaring in de psychiatrie en kennis omtrent psychiatrische ziektebeelden. Heb jij deze ervaring niet maar ben je leer-/ nieuwsgierig en gefascineerd door de doelgroep dan neem je mogelijk ervaringen mee uit een ander werkveld waar ook wij van kunnen leren.

Wat wij bieden
Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract. Het salaris bedraagt minimaal €2.660,-- en maximaal €3.606,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 45 - CAO GGZ, kernfunctie agogisch werkende 2). Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever.

Wij zijn Mondriaan
Wij zijn er voor alle Zuid-Limburgers. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Meer informatie vind je op de Mondriaan website.

Heb je interesse?

Voor vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Nathalie Hoeppermans (afdelingshoofd), bereikbaar op het nummer: 06-29674927.

Heb je interesse, stuur dan een reactie vóór 13 juni 2023 via de sollicitatiebutton.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast kunnen referenties opgevraagd worden.

3 sollicitaties
48 views


17-05-2023 Mondriaan