Logo Mondriaan

Vacatures geplaatst door Mondriaan

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Mondriaan.

Laatste vacatures

PMT’er of vaktherapeut dans & beweging voor Volwassenen

Mondriaan zoekt een psychomotorisch therapeut (PMT'er) of vaktherapeut dans & beweging ( 28-36 uur per week, Heerlen en Maastricht). Jij bent een echte "doener", cliëntgericht, betrokken, creatief en vol enthousiasme. Met jouw kennis ben je breed inzetbaar binnen de organisatie. Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan maken we graag kennis met jou!

Past deze functie bij jou?
Binnen de RVE Therapieën zijn diverse (Vak)therapieën ondergebracht. Deze RVE levert de aanvullende behandeling aan het ambulante en klinische behandeltraject van de patiënten in zorg bij Mondriaan zowel bij Ouderen, Kinderen- en Jeugd en Volwassenen.

Als Psychomotorisch therapeut en of vaktherapeut dans en beweging lever je een bijdrage aan de diagnostiek en behandeling, middels het opstellen, uitvoeren en evalueren van (deel-)behandelplannen binnen diverse doelgroepen van de volwassenzorg. Je geeft zowel individuele als groepsbehandeling en je hebt voldoende kennis van groepsdynamica. Je rapporteert, zowel mondeling als schriftelijk, op basis van observaties en vervolgbehandeling. Je levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg en profilering van de eigen discipline. Je geeft input aan verschillende overlegvormen zoals het werkoverleg binnen de eigen discipline en het behandeloverleg in een multidisciplinair team. Uiteraard beschik je over goede uitdrukkings- en communicatievaardigheden. Je bent in staat alle voorkomende organisatorische en administratieve werkzaamheden te verrichten en beheert tevens de muziekinstrumenten, middelen en ruimte.

0 sollicitaties
7 views


22-09-2021 Mondriaan
Social Worker/ pedagogisch hulpverlener bij Kind & Jeugd

Bij de kliniek Kind & Jeugd in Maastricht zijn we op zoek naar een Social Worker of pedagogisch hulpverlener (uren in overleg). Werken bij Kind en Jeugd is werken met èn voor patiënten waar je trots op bent! Wie wil dat nou niet?

Het werk is met momenten uitdagend en complex, maar het werken met kinderen en jeugdigen geeft gewoonweg veel voldoening en plezier. Geen dag is hetzelfde, want naast de (ortho)psychiatrische stoornis gecombineerd met complexe opvoedingsvraagstukken, maken kinderen en jeugdigen ook een leeftijdsgebonden ontwikkeling door. Zie jij het verschil?

Past deze functie bij jou?
Bij Kind & Jeugd behandelen we kinderen en jeugdigen die om verschillende redenen vastlopen in de maatschappij. Jij herkent de verschillen en zet passende interventies in. Je basisattitude is niet veroordelend, je bent altijd op zoek naar een verklaring voor het gedrag. Je ziet successen in de kleinste hoek.

Onze kliniek biedt intensieve behandeling aan kinderen en jeugdigen van 6-21 jaar met diverse psychiatrische problematieken. Dat doen we op twee locaties, op meerdere afdelingen.

Als social worker/ pedagogisch hulpverlener bied jij behandeling aan kinderen en jeugdigen waarbij sprake is van een complex (ortho)psychiatrisch vraagstuk. Dat houdt in dat ze, naast hun gedragsstoornissen, vaak ook gediagnosticeerd zijn met reguliere psychiatrische stoornissen. Jij begeleidt hen in hun dagelijkse activiteiten en zorgt voor een goede daginvulling, individueel maar ook groepsgericht. Onderdeel van de functie is de rol persoonlijk begeleider (PB'er). Dat houdt in dat je deelneemt aan mdo's, je schrijft behandelplanevaluaties en zorgt voor dagelijkse rapportages.

Hoe ziet een werkdag uit?
Geen dag is hetzelfde. Vervelen doe je je niet. Jouw dag bestaat uit het motiveren en stimuleren van de kinderen/jeugdigen in je groep. Eerlijk is eerlijk. Niet iedere dag verloopt vlekkeloos. Kinderen en jeugdigen kunnen om uiteenlopende redenen vastlopen. Dit zorgt ervoor dat je werkplek dynamisch, maar ook hectisch kan zijn. Jij biedt de kinderen en jeugdigen veiligheid en ziet ze daardoor groeien.

  • In een dagdienst begin je tussen 07.00 en 08.00 uur. Je start met een overdracht van de nachtdienst en leest de rapportages van de voorgaande dag. Vervolgens staan de kinderen en jeugdigen op en ga je gezamenlijk ontbijten. Afhankelijk van de individuele afspraken per kind, gaan ze naar school of volgen ze therapieën. Een deel van deze therapieën geef je zelf op de afdeling.
  • Vervolgens woon je multidisciplinaire overleggen bij. Hierin wordt de behandeling besproken en komen ook de kinderen en jeugdigen aan bod waarvan jij de persoonlijk begeleider (PB) bent. Door je betrokkenheid als PB'er zorg je ervoor dat deze overleggen goed voorbereid zijn en je behandelvraagstukken aan bod komen. Vervolgens is het aan jou om de vertaalslag te maken naar de afdeling en het netwerk van het kind.
  • Je onderhoudt het contact met ouders en voogden en betrekt hen actief bij de behandeling. Gedurende je dienst blijf je de kinderen en jeugdigen ondersteunen waar nodig. Je helpt ze met hun huiswerk, speelt een spelletje of gaat met ze voetballen. In vakanties worden er leuke externe activiteiten georganiseerd.
  • Tijdens een late dienst begin je wederom met een overdacht. Deze vindt plaats om 15.00 uur. Iedereen is reeds teruggekomen van school of therapieën. De avonden zijn een stuk 'losser' dan de dagdiensten. Na een drukke dag is het belangrijk dat ze ook kind kunnen zijn. Je vult samen een planning in voor de avond. De kinderen en jeugdigen ontvangen soms ook bezoek van ouders/verzorgers en voogden. Hierbij ben jij het visitekaartje van de organisatie en voorzie je hen van een terugkoppeling van de dag.
  • Avondeten doen we samen. Na het avondeten is wederom ruimte voor ontspanning. Vanuit rust leg je iedereen in bed, je zorgt voor een overdracht aan de nachtdienst en je evalueert eventueel je dienst met collega's.

0 sollicitaties
54 views


21-09-2021 Mondriaan
Verpleegkundige kliniek Kind & Jeugd

Voor de kliniek Kind & Jeugd in Maastricht zijn we op zoek naar een verpleegkundige (uren in overleg). Werken bij Kind en Jeugd is werken met èn voor patiënten waar je trots op bent! Wie wil dat nou niet?

Het werk is met momenten uitdagend en complex, maar het werken met kinderen en jeugdigen geeft gewoonweg veel voldoening en plezier! Geen dag is hetzelfde want naast de (ortho)psychiatrische stoornis gecombineerd met complexe opvoedingsvraagstukken maken kinderen en jeugdigen ook een leeftijdsgebonden ontwikkeling door. Zie jij het verschil?

Past deze functie bij jou?
Bij Kind & Jeugd en behandelen we kinderen en jeugdigen die om verschillende redenen vastlopen in de maatschappij. Jij herkent de verschillen en zet passende interventies in. Je basisattitude is niet veroordelend, je bent altijd op zoek naar een verklaring voor het gedrag. Je ziet successen in de kleinste hoek.

Onze kliniek biedt intensieve behandeling aan kinderen en jeugdigen van 6-21 jaar met diverse psychiatrische problematieken. Dat doen we op twee locaties, op meerdere afdelingen.

Als verpleegkundige werk je mee aan de behandeling van kinderen en jeugdigen waarbij sprake is van een complex (ortho)psychiatrisch vraagstuk. Dat houdt in dat ze, naast hun gedragsstoornissen, vaak ook gediagnosticeerd zijn met reguliere psychiatrische stoornissen. Jij begeleidt hen in hun dagelijkse activiteiten en zorgt voor een goede daginvulling, individueel maar ook groepsgericht. Onderdeel van de functie is de rol persoonlijk begeleider (PB'er). Dat houdt in dat je deelneemt aan mdo's, je schrijft behandelplanevaluaties en zorgt voor dagelijkse rapportages. Niet te vergeten: als verpleegkundige neem jij natuurlijk de verpleegtechnische handelingen voor jouw rekening.

Hoe ziet een werkdag uit?
Geen dag is hetzelfde. Vervelen doe je je niet. Jouw dag bestaat uit het motiveren en stimuleren van de kinderen/jeugdigen in je groep. Eerlijk is eerlijk. Niet iedere dag verloopt vlekkeloos. Kinderen en jeugdigen kunnen om uiteenlopende redenen vastlopen. Dit zorgt ervoor dat je werkplek dynamisch, maar ook hectisch kan zijn. Jij biedt de kinderen en jeugdigen veiligheid en ziet ze daardoor groeien.

  • In een dagdienst begin je tussen 07.00 en 08.00 uur. Je start met een overdracht van de nachtdienst en leest de rapportages van de voorgaande dag. Vervolgens staan de kinderen en jeugdigen op en ga je gezamenlijk ontbijten. Afhankelijk van de individuele afspraken per kind, gaan ze naar school of volgen ze therapieën. Een deel van deze therapieën geef je zelf op de afdeling.
  • Vervolgens woon je multidisciplinaire overleggen bij. Hierin wordt de behandeling besproken en komen ook de kinderen en jeugdigen aan bod waarvan jij de persoonlijk begeleider (PB) bent. Door je betrokkenheid als PB'er zorg je ervoor dat deze overleggen goed voorbereid zijn en je behandelvraagstukken aan bod komen. Vervolgens is het aan jou om de vertaalslag te maken naar de afdeling en het netwerk van het kind.
  • Je onderhoudt het contact met ouders en voogden en betrekt hen actief bij de behandeling. Gedurende je dienst blijf je de kinderen en jeugdigen ondersteunen waar nodig. Je helpt ze met hun huiswerk, speelt een spelletje of gaat met ze voetballen. In vakanties worden er leuke externe activiteiten georganiseerd.
  • Tijdens een late dienst begin je wederom met een overdacht. Deze vindt plaats om 15.00 uur. Iedereen is reeds teruggekomen van school of therapieën. De avonden zijn een stuk 'losser' dan de dagdiensten. Na een drukke dag is het belangrijk dat ze ook kind kunnen zijn. Je vult samen een planning in voor de avond. De kinderen en jeugdigen ontvangen soms ook bezoek van ouders/verzorgers en voogden. Hierbij ben jij het visitekaartje van de organisatie en voorzie je hen van een terugkoppeling van de dag.
  • Avondeten doen we samen. Na het avondeten is wederom ruimte voor ontspanning. Vanuit rust leg je iedereen in bed, je zorgt voor een overdracht aan de nachtdienst en je evalueert eventueel je dienst met collega's.

0 sollicitaties
17 views


21-09-2021 Mondriaan
PMT'er of vaktherapeut dans & beweging Kind & Jeugd

Voor Kind & Jeugd zoeken we een psychomotorisch therapeut (PMT'er) of vaktherapeut dans & beweging (24 - 36 u/w, Heerlen en Maastricht). Jij bent een echte "doener", cliëntgericht, betrokken, creatief en vol enthousiasme. Met jouw kennis ben je breed inzetbaar binnen de organisatie. Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan maken we graag kennis met jou!

Past deze functie bij jou?
Bij de RVE Therapieën zijn diverse (Vak)therapieën ondergebracht die een aanvullende behandeling vormen op het ambulante en klinische behandeltraject van patiënten in zorg bij Mondriaan.

De doelgroep Kind en Jeugd vormt een specifieke tak van sport binnen Mondriaan. Jij als vaktherapeut weet hoe je contact maakt met kinderen, jeugdigen en hun systeem. Je begrijpt de dynamiek die opgroeien en psychiatrische problematiek met zich mee brengt. De hulpvragen zijn divers en uitdagend en je krijgt als vaktherapeut de ruimte om met jouw kwaliteiten en kennis een belangrijke bijdrage te leveren aan de multidisciplinaire behandeling. Wil je een bijdrage leveren aan het opzetten van een kenniscentrum, lezingen en gastcolleges geven of stagiaires begeleiden? Ook dat kan bij ons!

Als vaktherapeut heb je grote affiniteit met de complexe doelgroep. Je levert een bijdrage aan de diagnostiek met het opstellen, uitvoeren en evalueren van (deel)behandelplannen en je draagt bij aan de kwaliteitszorg en profilering van de eigen discipline. Je rapporteert op basis van observaties en vervolgbehandelingen, zowel mondeling als schriftelijk. Naast het werkoverleg binnen de eigen discipline overleg je ook in het multidisciplinaire team (behandeloverleg). Ten slotte: je beheert de materialen en de ruimte waarin wordt gewerkt en je verricht diverse voorkomende organisatorische en administratieve werkzaamheden.

0 sollicitaties
12 views


21-09-2021 Mondriaan
Forensische kliniek (Radix) zoekt een Psychiater

Voor de forensische kliniek Radix zoeken we een psychiater (28-36 uur per week, Heerlen). Werken in de forensische zorg vraagt veel van je. Het niveau ligt hoog, je hebt te maken met zorg, behandeling en beveiliging van patiënten die een delict hebben gepleegd en daarvoor zijn veroordeeld. Alles draait om vertrouwen geven en krijgen. Grenzen stellen bij anderen en jezelf. Niet kijken naar hoe iemand nu is, maar naar wat iemand weer kan worden zodat ze op termijn zelfstandig een bestaan in de maatschappij kunnen opbouwen. Beschik jij over de juiste mentaliteit en skills? Dan maken we graag kennis met jou!

Past deze functie bij jou?
Radix behandelt patiënten die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang met een psychiatrische en/of verslavingsstoornis. Het doel is het bieden van een geïntegreerde behandeling gericht op het reduceren van het recidiverisico tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau, waarbij de samenhang tussen het delict, de psychiatrische stoornis en het eventuele middelengebruik centraal staan. Daarnaast bevat de behandeling elementen van de zorgprogramma's schizofrenie en psychotische stoornissen, verslavingszorg en persoonlijkheidsstoornissen.
Ook is er de mogelijkheid tot participatie in wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de forensische en transforensische psychiatrie. Ambities richting een promotietraject zijn bespreekbaar.

Profiel
Voor de functie van psychiater zijn we op zoek naar een betrokken professional die op een actieve en zichtbare wijze een bijdrage levert aan het resultaat van het multidisciplinaire team. Als psychiater ben je verantwoordelijk voor het verrichten van psychiatrische onderzoeken in het kader van de intake en het uitvoeren van behandelplannen. Je behandelt individuele patiënten, stelt indicaties en neemt deel aan de 7 x 24-uurs diensten. Het betreft patiënten met complexe diagnostiek en behandeling binnen een forensisch psychiatrische context. Je draagt op een inspirerende wijze bij aan de ontwikkeling van anderen door het bieden van begeleiding en supervisie, en je hebt ideeën over de verdere professionalisering en optimalisering van de kwaliteit van zorg. Je maakt deel uit van een team van drie ervaren collega psychiaters.

Wat zeggen onze medewerkers?
Het werkveld van de Forensische Zorg is breed, het takenpakket heel divers. Binnen de Forensische Zorg sta je niet stil en zijn er tal van mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Dat en mijn interesse voor de doelgroep maken dat ik heb gekozen voor de Forensische zorg, zegt Simone (GZ-psycholoog bij Radix). "Omdat het werkveld breed is, is het aanbod van studie- en doorgroeimogelijkheden dat ook. Werken in de Forensische Zorg betekent dat je nooit stilstaat op persoonlijk en professioneel vlak. Dat maakt het werken leuk! Je doet het niet alleen, maar samen."

0 sollicitaties
37 views


16-09-2021 Mondriaan