Logo Mondriaan

Vacatures geplaatst door Mondriaan

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Mondriaan.

Laatste vacatures

Verpleegkundigen of agogisch werkenden bij Beschermd Wonen

Draag jij graag bij aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze patiënten?

Dienstverband: 24 - 36 uur per week
Soort dienstverband: Bepaalde tijd met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde tijd
Kernfunctie: Verpleegkundige of agogisch werkende
Standplaats: Parkstad
Opleiding: mbo- of hbo-diploma Verpleegkunde / hbo Social Work / mbo Maatschappelijke Zorg (MMZ)
Salaris: FWG 45 - CAO GGZ (min. €2.289,-- en max. €3.229,--)
Reageren voor : 10-07-2020
Werving: In- en externe werving

Past deze functie bij jou?
Als verpleegkundige of agogisch werkende binnen Beschermd Wonen draag je zorg voor de begeleiding en verzorging van jeugdigen, volwassenen en ouderen met een ernstige psychiatrische aandoening waarvan de gevolgen op meerdere levensgebieden zichtbaar zijn. Dit doe je vanuit de centraal gestelde zorgvraag van de patiënt waarbij rehabilitatie en herstel de uitgangspunten zijn. We werken met een ontwikkelingsgericht model (IRB methodiek) en hebben korte lijntjes met andere FACT-teams en met de (zorg)partners in de wijk. Als verpleegkundige of agogisch werkende:

 • Zorg je mede voor de (groeps-) begeleiding in een stimulerend woonklimaat. Jij biedt patiënten structuur en veiligheid en motiveert hen tot activiteiten en bezigheden;
 • Stel je een methodische en vraag gestuurde/oplossingsgerichte wijze begeleidingsplannen op en ondersteun je je collega's hierin;
 • Signaleer je problemen op psychisch, lichamelijk en sociaal vlak en je rapporteer dit;
 • Begeleid je patiënten op psychosociaal vlak, zowel in de woonvorm als thuis;
 • Rapporteer je, zorg je voor overdrachten en neem je deel aan werkoverleggen.

'De kleine successen, je moet ze kunnen zien'
'Vroeger was Beschermd Wonen een soort einddoel voor de patiënt, dat is nu echt anders' vertelt Joyce, verpleegkundige bij Beschermd Wonen. 'Je bent hier zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk. We kijken niet alleen naar de ziekte en de gevolgen ervan maar ook naar de vraag hoe iemand ondanks zijn beperkingen zo zelfstandig mogelijk kan wonen. We kijken naar alle levensgebieden.' Lees het hele verhaal van Joyce via deze link: De kleine successen, je moet ze kunnen zien.

6 sollicitaties
90 views


26-06-2020 Mondriaan
Casemanager bij Radix ambulant, forensische psychiatrie

Dienstverband: 24-36 uur per week
Soort dienstverband: Bepaalde tijd met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde tijd
Kernfunctie: Transmuraal werker 2
Standplaats: Heerlen in combi met Maastricht of Sittard
Opleiding: Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige of hbo-V in combinatie met Social Work/Sociaal pedagogisch hulpverlening/post-hbo forensische psychiatrie
Salaris: FWG 55 - CAO GGZ (min. € 2.479,-- en max. € 4.010,--)
Reageren voor: 02-07-2020
Werving: Interne en externe werving

Radix Ambulant is de forensisch ambulante zorg van Mondriaan en behandelt patiënten die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang met een psychiatrische verslavingsstoornis. Radix Ambulant bestaat uit Forensich Fact en Forensiche Poli. Het accent van jouw werkzaamheden ligt nu bij het Fact maar we gaan uit van een brede inzetbaarheid. Centraal in de behandeling staat het voorkomen van recidive, waarbij voortdurend een link wordt gelegd naar de delict analyse en de delict keten. Vaak is hierbij het delict of de agressie te herleiden naar psychosociale problematiek. De behandeling kan worden gecombineerd met woonbegeleiding, financiële dienstverlening, sociale participatie, activering en begeleiding bij overige sociaal maatschappelijke problemen. De patiënt wordt geleid naar (beschermd) werk of arbeidsrehabilitatie. Indien mogelijk worden ook de verwanten bij de behandeling betrokken.

Past deze functie bij jou?
Jij functioneert prima in een dynamische, soms hectische omgeving. Vanuit jouw professionele verantwoordelijkheid signaleer, initieer en schep je voorwaarden voor verbeteringen en innovaties in de zorgverlening, de methodiekontwikkeling en de ontwikkelingen van werkprocessen. Verder zijn jouw belangrijkste taken als casemanager:

 • Het opstellen en coördineren van het integrale zorgproces voor een aantal aan jou toegewezen patiënten die intensieve complexe zorg nodig hebben;
 • Het toepassen van financiële dienstverlening en de begeleiding bij overige sociaal maatschappelijke problematiek;
 • Het coachen van collegae en het participeren in beleidsontwikkeling.

3 sollicitaties
110 views


22-06-2020 Mondriaan
Ambulant woonbegeleider / verpleegkundige in de wijk

Dienstverband: 32-36 uur per week
Soort dienstverband: Jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.
Kernfunctie: Verpleegkundige 2
Standplaats: Maastricht
Opleiding: Mbo / hbo verpleegkunde
Salaris: FWG 45 - CAO GGZ (min. €1.898,-- en max. €3.229,--)
Reageren voor: 2 juli 2020
Werving: In- en externe werving (Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan de interne kandidaat).

Past deze functie bij jou?
Ter aanvulling van het bestaande team ambulante woonbegeleiding, waarin reeds twee medewerkers werkzaam zijn, zoeken wij een nieuwe collega die als intermediair kan fungeren tussen het FACT team van Mondriaan en het sociale wijkteam in de functie van een ambulant woonbegeleider / verpleegkundige in de wijk.

Binnen de wijkgerichte zorg richten de zogenaamde FACT-Teams zich op herstel van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen waaronder psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en/of verslavings-problematiek. De behandeling is multidisciplinair, flexibel in intensiteit, assertief en op indicatie outreachend, hetgeen betekent dat de behandeling plaatsvindt waar de patiënt woont of zich regelmatig bevindt. Dit kan zijn in de eigen woning, een sociaal pension, dagopvang of een beschermde woonvorm.

De behandeling kan worden gecombineerd met door voorliggende maatschappelijke voorzieningen geleverde woonbegeleiding, financiële dienstverlening, sociale participatie, activering en begeleiding bij overige sociaal maatschappelijke problemen. Mensen worden toegeleid naar training, opleiding, arbeid, dagbesteding of vrijwilligerswerk. Het eigen sociale netwerk wordt zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken.

Binnen het WMO domein zijn in de gemeente Maastricht sociale wijkteams actief waarin een aantal medewerkers van Mondriaan participeren en meerdere taken uitvoeren, waaronder onder andere:

 • Netwerker tussen huisartsen, POH-ers, wijkagent, WMO-partners.
 • Het inschatte van aangemelde casussen voor het wijkteam en evt. doorleiden naar zorg, indien geïndiceerd.
 • Korte lijnen onderhouden met de FACT teams van Mondriaan.
 • Het aanspreekpunt zijn namens de GGZ in de betreffende wijk.

In deze rol bieden wij jou een dynamische werkomgeving waarin je samenwerkt met bevlogen collega's. Je stemt je werkzaamheden af binnen het team en waar nodig trek je samen op. Je bent veel buiten kantoor te vinden en plant je eigen agenda.

4 sollicitaties
116 views


19-06-2020 Mondriaan
Psychiatrisch intensieve thuiszorg (PIT)- verpleegkundige/begeleider

Wil jij kennismaken met het interessante werk van een PIT (Psychiatrische Intensive Thuiszorg)-verpleegkundige? Bij Radix ambulant, forensische psychiatrie van Mondriaan, bieden wij jou deze mogelijkheid.

Dienstverband: 24-32 uur per week
Soort dienstverband: Jaarcontract met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde tijd
Kernfunctie: Transmuraal werker 3
Standplaats: Heerlen in combi met Maastricht of Sittard
Opleiding: Afgeronde opleiding hbo-V of mbo-V opleiding (met hbo-denkniveau) en een geldige BIG-registratie
Salaris: FWG 50 - CAO GGZ (min. € 2.154,-- en max. € 3.571,--)
Reageren voor: 02-07-2020
Werving: Interne en externe werving

Radix behandelt patiënten die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang met een psychiatrische/verslavingsstoornis. Centraal in de behandeling staat het voorkomen van recidive, waarbij voortdurend een link wordt gelegd naar de delict analyse en de delict keten. Vaak is hierbij het delict of de agressie te herleiden naar psychosociale problematiek. De behandeling kan worden gecombineerd met woonbegeleiding, financiële dienstverlening, sociale participatie, activering en begeleiding bij overige sociaal maatschappelijke problemen. De patiënt wordt geleid naar (beschermd) werk of arbeidsrehabilitatie. Indien mogelijk worden ook de verwanten bij de behandeling betrokken.

Het ambulant team bestaat uit een Forensisch Fact en Forensische Poli. Het accent van jouw werkzaamheden ligt nu bij het Forensisch Fact maar we gaan uit van een brede inzetbaarheid.

5 sollicitaties
59 views


19-06-2020 Mondriaan
Teamcoach / Transmuraal werker FACT-team Maastricht

Een uitdagende combinatiebaan waarin geen dag hetzelfde is

Dienstverband: 32-36 uur per week
Soort dienstverband: Bepaalde tijd met de intentie deze na 1 jaar om te zetten naar onbepaalde tijd.
Kernfunctie: Transmuraal werker 1
Standplaats: Maastricht
Opleiding: SPV of hbo verpleegkunde, danwel hbo social work en een BIG registratie, aangevuld met een managementopleiding of aantoonbare leidinggevende ervaring.
Salaris: FWG 60 - CAO GGZ (min. €2.877,-- en max. €4.486,--)
Reageren voor: 2 juli 2020
Werving: In- en externe werving (Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan de interne kandidaat).

Past deze functie bij jou?
Als teamcoach haal je energie uit het leidinggeven, coachen en motiveren van je teamleden en geef je hen, binnen afgesproken kaders, de ruimte om regie te voeren over hun eigen werkzaamheden. Je denkt mee over de bedrijfsvoering, initieert en begeleidt verandering en bent gericht op interne en externe samenwerking. Je houdt jaargesprekken, organiseert overlegsituaties en je voert taken uit in het kader van de Wet Poortwachter.

Naast je taak als teamcoach waarvoor je 10 uur als leidinggevende werkzaam bent, ben je voor je overige uren werkzaam als behandelaar. Je coördineert het behandelproces en stuurt de in- en externe afstemming aan, waarbij het behandelplan centraal staat. Vakinhoudelijk lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en kwaliteit van zorgverlening. In het kader van de onlangs afgeronde reorganisatie en het nieuwe besturingsmodel wordt de functie van teamcoach eind 2020 geëvalueerd.

VOLWASSENENZORG
Het FACT Team Maastricht is onderdeel van Mondriaan Volwassenenzorg. Volwassenenzorg biedt een breed pakket van psycho-medische zorg aan, uiteenlopend van algemeen tot specifiek. We leveren onder andere kortdurende behandeling conform het landelijk PsyQ protocol, verslavingszorg, forensisch psychiatrische zorg (Radix) en FACT-zorg in de wijk. We zijn een dynamische organisatie met ruimte voor opleiden en (wetenschappelijk) onderzoek. In Zuid-Limburg zijn wij de specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Het FACT-Team richt zich op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen waaronder psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en/of verslavingsproblematiek. De behandeling is multidisciplinair, flexibel in intensiteit, assertief en outreachend, hetgeen betekent dat de behandeling plaatsvindt waar de patiënt woont of zich regelmatig bevindt. Dit kan zijn in de eigen woning, een sociaal pension, dagopvang of een beschermde woonvorm. De behandeling kan worden gecombineerd met woonbegeleiding, financiële dienstverlening, sociale participatie, activering en begeleiding bij overige sociaal maatschappelijke problemen. De patiënt wordt toegeleid naar training, opleiding, arbeid of vrijwilligerswerk. Het eigen sociale netwerk wordt zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken.

5 sollicitaties
125 views


18-06-2020 Mondriaan