Logo Máxima MC

Vacatures geplaatst door Máxima MC

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Máxima MC.

Laatste vacatures

Dialyseverpleegkundige (36 uur, minder uren is bespreekbaar)

 • Het coördineren, organiseren en uitvoeren van de totale zorg van onze dialysepatiënten uit. Je geeft zorg op maat en stimuleert de eigen regie van patiënten.
 • Drie tot vier patiënten per dag. Dit kunnen patiënten zijn waar jij de volledige dialysebehandeling voor uitvoert maar ook patiënten die zelfstandig de dialysebehandeling uitvoeren.
 • De rol van het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en familie.
 • Het up to date houden van het digitale zorgdossier zodat we altijd beschikken over de juiste gegevens.
 • Actieve deelneming aan overlegsituaties zoals patiëntbesprekingen en multidisciplinair overleg. Je werkt samen in een multidisciplinair team bestaande uit nefrologen, verpleegkundig specialisten, dialyseverpleegkundigen en medisch maatschappelijk werkers.
 • Het deelnemen aan werkgroepen. Iedere dialyseverpleegkundige heeft een eigen aandachtsgebied, bijvoorbeeld: patiëntparticipatie, medische apparatuur, vaattoegang of klinisch redeneren.

Is er een overtuigende match? Dan krijg je gelijk een contract voor onbepaalde tijd.

0 sollicitaties
8 views
Bekijk vacature


26-07-2021 Mobiliteit & inzetbaarheid
Verpleegkundige Spoedeisende Hulp (SEH)

 • De totale verpleegkundige zorg van de patiënten op onze level 2 SEH. Ook heb je een belangrijke rol in de informatievoorziening naar (vaak) bezorgde patiënten.
 • Een goede beoordeling van de zorgvraag door middel van triage, anamnese en onderzoek (op de dagen dat je als triageverpleegkundige werkt).
 • De coördinatie op de afdeling (op de dagen dat je als verpleegkundig coördinator werkt).
 • Je eigen ontwikkeling. Wekelijks worden er multidisciplinaire teamtrainingen georganiseerd bijvoorbeeld op het gebied van acute opvang van kinderen, reanimatie en oproep traumateam.
 • Een bijdrage aan de verbeterprojecten op de afdeling (conform de Lean-methodiek). Zo hebben wij bijvoorbeeld een werkwijze ontwikkeld waarbij je als verpleegkundige samen met de SEH-arts het eerste contact met de patient hebt, zodat de patient maar één keer zijn verhaal hoeft te doen en er minder informatie verloren gaat. Wij blijven altijd op zoek naar verbeteringen omdat we denken dat het altijd nóg beter kan met aandacht voor de patient.

0 sollicitaties
11 views
Bekijk vacature


26-07-2021 Mobiliteit & inzetbaarheid
IC verpleegkundige

 • De bewaking en monitoring van vitale functies van patiënten op de Intensive Care. Naast de van oudsher kenmerkende IC patiënt met beademing, PiCCO, CVVH of buikligging krijgen we regelmatig postoperatieve opnames waarbij we patiënten gedurende 24 tot 48 uur bewaken totdat zij terug naar de verpleegafdeling gaan. Ook zien we op onze IC patiënten die vanuit de verpleegafdeling of Spoedeisende Hulp kortdurend voor diagnostiek op de IC worden opgenomen.
 • Jouw inbreng, als IC verpleegkundige, in het dagelijkse MDO. Daar nemen ook een intensivist, longarts, chirurg, fysiotherapeut en diëtist aan deel.
 • Consulten op andere verpleegafdelingen. Je helpt graag bij hulpvragen zoals een moeilijk in te brengen infuus of tracheostoma verzorging.
 • Reanimatie expertise voor het hele ziekenhuis, je hebt namelijk een belangrijke rol in het (ziekenhuisbrede) reanimatieteam.
 • Verbeteringen op de afdeling. Je kunt als IC-verpleegkundige deelnemen aan taakgroepen, bijvoorbeeld 'apparatuur', 'beademing' of 'infectiepreventie'. We werken met een verbeterbord om inzicht te hebben in vernieuwingen en verbeteringen in de intensieve zorg. Zo blijf je samen met je team up-to-date.
 • Het terugdringen van delerium op de IC.

0 sollicitaties
4 views
Bekijk vacature


26-07-2021 Mobiliteit & inzetbaarheid
Verpleegkundige NICU / Neonatologie (opleidingsplaats mogelijk)

 • Pasgeborenen op IC-, HC- en MC-niveau.
 • Een steun en toeverlaat van ouders/verzorgers in (vaak erg) emotionele situaties. Daarnaast geef je voorlichting en instructie rondom de start van het jonge gezin.
 • Deelname aan werkgroepen, zoals de infusiewerkgroep of de borstvoedingswerkgroep, bestaande uit teamleden vanuit het gehele VMK-centrum.

Als verpleegkundige op de NICU (Neonatale Intensive Care Unit) of NMCU (Neonatale Medium Care Unit) ben je verzekerd van een afwisselende functie, met betekenisvol werk binnen een leuk team!

Een verpleegkundige van de NICU beschrijft waarom werken op de NICU zo bijzonder is:
"Werken op de NICU is voor mij: intensieve zorg voor pasgeborenen, kwetsbare baby's. Bijzondere, verdrietige, mooie én gezellige momenten met kersverse ouders. Afwisseling, uitdaging, veel momenten van voldoening en steeds op zoek naar de beste zorg voor kwetsbare patiënten; dat is waarom ik graag werk als NICU-verpleegkundige."

0 sollicitaties
20 views
Bekijk vacature


26-07-2021 Mobiliteit & inzetbaarheid
Coronary Care-verpleegkundige – verpleegkundige intensieve zorgen Cardiac Care

 • Patiënten met acute of instabiele cardiale problematieken. Wij hebben op onze afdeling geen beademingsbedden, de patiënten zijn dus allemaal aanspreekbaar. Je ziet dagelijks veel patiënten, gelukkig kun je veel van hen met een gerust hart weer naar huis sturen.
 • Zorg die zo veel mogelijk naar de patient toe komt, op onze eigen afdeling. Een voorbeeld hiervan zijn de diagnostische functieonderzoeken (waaronder fietstesten), die we (als verpleegkundigen) afnemen op de eigen afdeling, ook in de avonduren.
 • Bemanning van onze 24-uurs EHH, we nemen ook 's nachts patiënten op. Patiënten gaan niet eerst naar de SEH, maar zijn bij ons meteen op de juiste afdeling. De patiënt ervaart hierdoor minder hectiek en meer rust.
 • Expertise op cardiaal gebied, niet alleen voor de patiënten die op de CCU of EHH hulp liggen, als CCU verpleegkundige ben je in Máxima MC dé expert op cardiaal gebied. Je monitort en beoordeelt bijvoorbeeld ook de telemetrie voor patiënten met cardiale klachten op andere afdelingen of in het weekend patiënten die thuis zijn.
 • Reanimaties. Als verpleegkundige van de CCU/EHH heb je een belangrijke rol in het (ziekenhuisbrede) reanimatieteam.
 • Begeleiding van studenten. Niet alleen studenten die de vervolgopleiding tot CCU-verpleegkundige volgen maar ook stagiaires vanuit ons HBO-V duaal programma. Ook maak je verpleegkundigen die de opleiding tot IC of SEH-verpleegkundige volgen wegwijs binnen het cardiale domein. Kortom, jij kan jouw cardiale expertise inzetten om andere verpleegkundigen op te leiden.
 • Een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de afdeling. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen op de samenvoeging met de IC tot een Multicare. Dit biedt jou volop mogelijkheden om je scope te verbreden en met verschillende soorten patiënten te werken. Is jouw hart helemaal verknocht aan de CCU, dan kun je je expertise en talenten uiteraard ook specifiek voor de Coronary Care blijven inzetten.

Voor deze vacature geldt: indien er een overtuigende match is, dan krijg je gelijk een contract voor onbepaalde tijd.

0 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature


26-07-2021 Mobiliteit & inzetbaarheid