Logo Máxima MC

Vacatures geplaatst door Máxima MC

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Máxima MC.

Laatste vacatures

Manager Zorggroep

 • Een gezonde bedrijfsvoering van de zorggroep. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van zorg. Het optimaal organiseren en financieel gezond houden van de zorggroep is hierbij een belangrijk thema (opstellen van organisatie- en jaarplannen, business cases, begroting en ook budgetbeheer). Je analyseert en deelt op een gestructureerde en frequente wijze managementinformatie.
 • De ontwikkeling van nieuwe ideeën om de zorg kwalitatief beter en efficiënter in te kunnen richten, uitgaande van de principes van waarde-gedreven zorg. Dit doe je samen met de afdelingshoofden en artsen binnen de zorggroep. Ook buiten je eigen zorggroep maak je je hiervoor sterk.
 • Beleid en innovatie binnen de zorggroep. Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de zorg en speelt hier, als aanjager van vernieuwing in de zorggroep, zo veel mogelijk op in. Ontwikkelingen waar we als Máxima MC in voorop lopen zijn bijvoorbeeld family-centered care en chirurgie bij kinderen.
 • Het opleiden en ontwikkelen van je personeel. Dit is een speerpunt van Máxima MC.
 • Het toetsen van de patiëntenzorg binnen de afgesproken kaders (zoals NIAZ) op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 • Máxima MC- brede projecten. Naast de werkzaamheden in je eigen zorggroep ben je kartrekker van Máxima MC-brede projecten, uiteraard in afstemming met de raad van bestuur. Bijvoorbeeld op het gebied van waarde gedreven zorg.

Máxima MC bestaat uit zes medische zorggroepen en drie ondersteunende zorggroepen. Daarnaast zijn er drie algemene- en vijf stafdiensten. Elke zorggroep wordt duaal aangestuurd door een Manager Zorggroep en een Hoofd Zorggroep (medisch manager). Samen leggen zij direct verantwoording af aan de raad van bestuur. Wij streven naar een innovatieve manier van werken, met optimale patiëntenzorg als resultaat.

In eerste instantie ga je als manager werken voor de zorggroep OK en Dagbehandeling, waar ook de vakgroep anesthesiologie deel van uitmaakt. Je kunt als manager op langere termijn ook ingezet worden in andere managementposities binnen Máxima MC.

0 sollicitaties
68 views
Bekijk vacature


02-12-2022 Mobiliteit & inzetbaarheid
Verloskundige (24-36 uur per week)

 • Verloskundige zorg voor, tijdens en na de bevalling aan patiënten met een medische indicatie onder eindverantwoordelijkheid van de gynaecoloog.
 • Optimale zorg bij tweedelijns- en hoogrisico zwangerschappen.
 • Begeleiding van student verloskundigen, semi artsen en co-assistenten op de werkvloer in het kader van hun opleiding en je werkt arts assistenten niet in opleiding (ANIOS) in.
 • De triage (spoedpoli). Dit doe je gemiddeld 2a3 keer per maand. Op de spoedpoli van de gynaecologie komen bijvoorbeeld zwangeren met bloedverlies of buikpijn.

Als verloskundige op de kraamsuites ben je binnen de afdeling kraamsuites/OHC werkzaam in een multidisciplinair team van verpleegkundigen, verloskundigen, assistenten en gynaecologen. Je werkt nauw samen met een arts assistent en de dienstdoende gynaecoloog is laagdrempelig beschikbaar voor overleg en supervisie.

0 sollicitaties
15 views
Bekijk vacature


01-12-2022 Mobiliteit & inzetbaarheid
Werktuigkundige (onbepaalde tijd)

 • Coördinatie van de werkzaamheden aan de werktuigkundige installaties binnen Máxima MC
 • Vrijgave van diverse werktuigkundige installaties voordat werkzaamheden hieraan kunnen plaatsvinden, dit doe je in nauwe samenwerking met je andere collega's
 • Toezicht op en de bediening van complexe gebouw gebonden technische installaties en leidingnetsystemen, zoals stoomketels, noodstroomaggregaat, luchtbehandelingssystemen, koelsystemen, meet- en regelsystemen en gebouwbeheersysteem.
 • Het opstellen en goedkeuren van procedures, beheersplannen, noodscenario's, PRI's en risicoanalyses voor werktuigkundige installaties.

Als werktuigkundige bij Máxima Medisch Centrum ben je verzekerd van een afwisselende, verantwoordelijke functie in een zeer dynamische, technische (zorg)omgeving. Een baan met veel vrijheden waarbij een groot beroep wordt gedaan op je verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid. In deze functie zijn er talloze mogelijkheden om jezelf te (blijven) ontwikkelen.

0 sollicitaties
20 views
Bekijk vacature


28-11-2022 Mobiliteit & inzetbaarheid
ANIOS Oogheelkunde (0.4-1.0 Fte)

 • patiënten met diverse oogheelkundig aandoeningen: ooglid en traanwegproblemen, glaucoom, maculadegeneratie, cataract en netvliesproblemen. Dit alles onder supervisie van de oogartsen.
 • het zelfstandig toedienen van intravitreale injecties.

1 sollicitatie
8 views
Bekijk vacature


28-11-2022 Mobiliteit & inzetbaarheid
IC verpleegkundige in opleiding

 • Jouw groei naar de functie van IC verpleegkundige. Tijdens lesdagen en met name in de praktijk ontwikkel jij jezelf als IC verpleegkundige. Eerst kijk je mee, daarna ga je onder begeleiding taken oppakken met als doel om als gediplomeerd IC verpleegkundige onderstaande werkzaamheden zelfstandig uit te kunnen voeren.
 • Bewaking en monitoring van de vitale functies van patiënten op de Intensive Care (IC).
 • Dagelijkse deelname aan het multidisciplinair overleg (MDO). In dit MDO zitten onder andere een intensivist, longarts, chirurg, fysiotherapeut en diëtist.
 • Een consultfunctie voor andere verpleegafdelingen. Zij kunnen je laagdrempelig benaderen met hulpvragen, zoals een moeilijk in te brengen infuus of tracheostoma verzorging.
 • Een rol in het (ziekenhuisbrede) reanimatieteam.
 • Vernieuwingen en verbeteringen in de intensieve zorg. Je kunt als IC verpleegkundige deelnemen aan taakgroepen, bijvoorbeeld 'apparatuur', 'beademing' of 'infectiepreventie'. intensieve zorg.

Met een baan op onze afdeling ben je verzekerd van een leerzame, dynamische functie. Als lid van ons team werk je onder andere nauw samen met de overige verpleegkundigen, intensivisten, arts-assistenten en physician assistants.

We hebben een van onze verpleegkundigen gevraagd wat het werken op de IC van Máxima MC aantrekkelijk maakt:
"Er is op onze afdeling weinig afstand tussen de artsen en verpleegkundigen. We hebben vaak aan één woord genoeg. We zijn betrokken bij elkaars werk en leren veel van elkaar. Op momenten dat het wat minder druk is op de afdeling, praten we bij en drinken we samen een kop koffie!"

Meer informatie over de opleiding:
De opleiding tot IC verpleegkundige bestaat uit drie delen, te weten: BAZ, kern EPA's en specifieke EPA's (Entrusted Professional Activities). Dit is een CZO erkende opleiding. Het theoretisch deel van opleiding volg je bij MUMC Maastricht.
De opleiding is een op maat gemaakt traject afhankelijk van onder andere de voortgang en grootte van je contract. Gemiddeld genomen duurt de volledige opleiding 1½ tot 2 jaar.
Tijdens de opleiding word je gekoppeld aan een IC verpleegkundige, zowel in je leer- als werkproces.

0 sollicitaties
8 views
Bekijk vacature


28-11-2022 Mobiliteit & inzetbaarheid