Logo Gemeente Eindhoven

Vacatures geplaatst door Gemeente Eindhoven

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Eindhoven.

Laatste vacatures

Specialist Erfgoed

Eindhoven heeft 550 monumenten, waaronder 150 rijksmonumenten en vijf stads- en dorpsgezichten. Jouw doel is ons bovengrondse erfgoed te behouden en te versterken De basis voor jouw werk ligt onder andere vast in de Omgevingsvisie, de Erfgoeddoelen, het coalitieakkoord en de Erfgoedverordening.

Wat kom jij waarmaken?

 • Je pakt een actieve rol in interne én externe netwerken;
 • Je zorgt ervoor, samen met de beleidsadviseurs, dat ons erfgoed conform ons beleid is geborgd in bestemmingsplannen en projecten;
 • Je adviseert bij de aanvraag van omgevingsvergunningen en onderzoekt en beoordeelt de cultuurhistorische waarden;
 • Je hebt in de komende periode o.a. de transitie van erfgoed naar de Omgevingswet op de agenda staan;
 • Je werkt samen met team Erfgoed aan de verwezenlijking van de Erfgoeddoelen.

Joost Ahsmann, secretaris commissie Ruimtelijke Kwaliteit: "Wat ik typisch Eindhovens vind, en heel motiverend, is dat cultuurhistorie een integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling of herontwikkeling is. En heel vaak zelfs aanleiding of ankerpunt. In Eindhoven staat het koesteren van het verleden niet tegenover de ontwikkeling, maar vormt daarin een drijvende kracht".

Met wie doe je dat?
Je werkt vanuit de afdeling Omgevingskwaliteit, onderdeel van de sector Ruimtelijke Expertise. Binnen die sector vind je alle expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, openbare ruimte, verkeer & milieu, vergunningen en projecten. Je werkt nauw samen met andere erfgoedspecialisten, collega's die nieuwe initiatieven in de stad begeleiden en met experts op beleidsterreinen als vastgoed, grond, planologie, stedenbouw en wonen.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt een afgeronde opleiding in bouwhistorie, architectuurgeschiedenis, cultuurhistorie of soortgelijke opleidingen, aangevuld met een paar jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 • Je bent op de hoogte van de relevante actuele wet- en regelgeving;
 • Je hebt een proactieve aanpak, en weet mensen makkelijk mee te nemen en te enthousiasmeren;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en hebt al eerder gewerkt in integrale werkverbanden met uiteenlopende stakeholders;
 • Je bent in staat verbindingen te leggen tussen thema's als ruimtelijke kwaliteit, openbare ruimte, cultuurhistorie en erfgoed;
 • Je trekt op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies;
 • Je levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of oplossing;
 • Je schakelt snel en gemakkelijk tussen projecten en andere werkzaamheden;
 • Je behoudt overzicht, weet te prioriteren en een inschatting te maken van jouw benodigde tijd en acties;
 • Je formuleert helder en duidelijk, luistert en vraagt door. Je schrijft teksten met een duidelijke opbouw en je hanteert heldere taal.

Hoe maken wij jou blij?

Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

 • een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • maximaal € 4.671,- bruto per maand (bij 36 uur per week) ;
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kun je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dat betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Solliciteren?

Reageren kan tot en met 11 augustus 2022. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Werner Töller, 06-54630871. (Na 12 augustus Bart van Woerkum, 06-42282464). Heb je nog inhoudelijke vragen? Els Cortooms, plv. afdelingshoofd omgevingskwaliteit, staat je graag te woord via 06-18348434.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

1 sollicitatie
35 views


12-08-2022 Gemeente Eindhoven
Teamleider Handhaving

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?
Je geeft op participatieve manier leiding aan team 5 van de afdeling handhaving. In dit team werken handhavers met verschillende rollen en taakgebieden, zoals bestuursrechtelijk toezicht en cameratoezicht. De afdeling handhaving bestaat uit bijna 100 medewerkers en kent 5 teams. We houden toezicht en handhaven in de stad en dragen daarmee bij aan een optimale leefbaarheid en veiligheid. De waarde van handhaving zit vooral in preventie en het optimaliseren van naleefgedrag van de inwoners en bedrijven in de stad. We zijn dienstverlenend waar het kan en handhaven waar het moet. Dit alles gebeurt met een menselijke maat.

De werkwijze van de afdeling Handhaving is wijkgericht en informatie gestuurd. We werken daarbij met veel interne en externe partners samen.

Quote Karin Glazenborg, teamleider Handhaving: "Handhaving is een bijzonder mooi vak. De mens achter het uniform maakt het verschil en daar draag ik als teamleider graag aan bij".

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. Dat betekent dat je op operationeel niveau verantwoordelijk bent voor de bedrijfsvoering van je team met persoonlijke aandacht voor de medewerkers.

 • Je hebt, samen met het afdelingshoofd en de andere teamleiders, de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de afdeling. Je bent in staat om vraagstukken integraal te benaderen en af te stemmen op het collectieve belang;
 • Je voert in het kader van de hr-cyclus verschillende gesprekken, zoals de voortgangs-, coaching, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Je stelt de medewerker centraal, je motiveert en stuurt op persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en het realiseren van gezamenlijke doelen;
 • Je bent het dagelijkse aanspreekpunt en sparringpartner en schept een veilig en integer werkklimaat voor medewerkers;
 • Je houdt van een dynamische werkomgeving en kunt omgaan met continue veranderingen in wetgeving en marktontwikkeling, de toenemende logistieke complexiteit van de stad en politiek bestuurlijke druk;
 • Je zoekt actief de verbinding met andere collega's zowel binnen als buiten de Sector Ruimtelijke Uitvoering.

Organisatie-brede ontwikkelingen volg je op de voet. Je kunt het verhaal achter een verandering vertellen (waarom, wat, hoe) en die vertalen naar het dagelijks werk. Je bent koersvast, neemt je mensen mee en kunt goed omgaan met emoties en weerstand.

Je gelooft dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen volgens de principes van de groeimindset. En stimuleert en ondersteunt continue ontwikkeling in de functie of voor een andere functie. Zo blijven jouw medewerkers duurzaam inzetbaar. En hebben ze altijd de juiste kwaliteiten in huis. Of het nu gaat om kennis, vaardigheden of gedrag.

Dagelijks ben je met je medewerkers in gesprek. Over persoonlijke zaken als werkdruk, welzijn en werkplezier. En over het werk: resultaten, ontwikkeling, wat goed gaat, wat moeilijk is, hoe het beter kan. Je bent nieuwsgierig naar de ander. De feedback die jullie elkaar geven is gericht op groei.

Minimaal 2 keer per jaar voer je met iedere medewerker een gesprek in het kader van de gesprekscyclus.

Plezier, inclusiviteit, veiligheid en integriteit

Je bouwt aan een sfeer waar hard werken en plezier maken hand in hand gaan. Waar mensen zich welkom voelen. Ook schep je een veilig en integer werkklimaat (preventie). En zorg je voor een zorgvuldige opvolging van signalen, integriteitsmeldingen en klachten (naleving).

Met wie doe je dat?
Naast het afdelingshoofd bestaat het managementteam uit 5 teamleiders. Iedere teamleider draagt verantwoordelijkheid over de concrete vertaling naar de praktijk van een of meerdere aan hem toegewezen (vak)inhoudelijk thema's. Het afdelingshoofd bepaald de thema's en de teamleiders vertalen dit naar de praktijk in gesprekken, opleidingen, trainingen etc. die hiervoor nodig zijn.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt een afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur in de richting van veiligheids- of bedrijfskunde;
 • Je hebt kennis van het vakgebied handhaving;
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring;
 • Je kent de relevante bedrijfsmatige aspecten van de afdeling handhaving en zorgt ervoor dat deze op orde zijn;
 • Je inspireert medewerkers en je toont voorbeeld gedrag;
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden: je stimuleert de ontwikkeling medewerkers in een cultuur van openheid en elkaar aanspreken;
 • Je creëert condities waarbinnen mensen zichzelf kunnen motiveren (aan de hand van heldere doelen en kaders, autonomie, vakmanschap en samenwerking).

Hoe maken wij jou blij?

Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

 • Een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • Maximaal € 5.372,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • Een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • Een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • Een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken;

Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Solliciteren

Reageren kan tot en met 31 augustus. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij: Werner Töller, businesspartner recruitment, 06-54630871 (na 12 augustus bij Bart van Woerkum, 06-42282464). Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Jeffrey van Vroenhoven, waarnemend afdelingshoofd Handhaving, via j.van.vroenhoven@eindhoven.nl of 06-39834877.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

4 sollicitaties
104 views


08-08-2022 Gemeente Eindhoven
Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie

We zetten arbeidsmarktcommunicatie in om te laten zien wat we doen als gemeente en werkgever. Een organisatie waar meer dan 2700 mensen werken met een grote diversiteit aan rollen en achtergrond. Op dit moment hebben we onze gemeente brede arbeidsmarktstrategie voor de komende jaren afgerond. Daar zijn we trots op. Om alle ambities hieruit te realiseren zijn we voor ons team recruitment op zoek naar die nieuwe collega.

Weet jij alles van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Ken je de knelpunten en uitdagingen? Kan jij, met jouw kennis van de arbeidsmarkt én jouw ervaring op het gebied van communicatie, onze arbeidsmarktstrategie, samen met een extern communicatiebureau, vertalen naar een meerjarig arbeidsmarkt communicatieplan (AMC plan)? En heb je ervaring met de implementatie, de praktische invulling en uitvoering van een arbeidsmarktcommunicatieplan? En wil jij een grote bijdrage leveren aan de instroom vraagstukken die de ontwikkeling van de stad Eindhoven met zich mee brengen? Lees dan hieronder meer over deze vacature.

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

Als team Recruitment hebben we ons de afgelopen tijd flink geprofessionaliseerd. Maar we zijn er nog niet. En daarom hebben we jou nodig! Want de interne- en externe arbeidsmarkt verandert. Dat vraagt om flexibiliteit en aanpassing, zoals het nog beter in beeld komen bij onze doelgroepen (professionals, stagiairs en trainees).

In deze functie houd jij je grotendeels bezig met arbeidsmarktcommunicatie en ondersteun je daarnaast collega-recruiters met de verschillende wervingsactiviteiten (zoals doelgroepgerichte activiteiten als Meets & Greets en banenmarkten). Zo ben je dé verbindende factor en specialist op deze vakgebieden. Wat ga je zoal doen?

 • Je ontwikkelt het AMC plan in alle facetten, van strategie en doelstellingen tot activiteitenkalender. Zowel voor onze employer branding, alsook voor de doelgroepgerichte communicatie en onze jobmarketing;
 • Je haalt input op bij de kerngroep arbeidsmarktstrategie en toetst bij hen jouw visie en plannen, om zo een breed draagvlak binnen de organisatie te verkrijgen en te behouden;
 • Je betrekt de afdeling Recruitment en de afdeling Communicatie, toetst ook daar jouw visie en plannen en laat hen actief meedenken;
 • Je informeert de stakeholders met vaste regelmaat;
 • Je verbindt de arbeidsmarktstrategie en onze visie op goed werkgeverschap aan de externe arbeidsmarktsituatie en vertaalt dit door in onze processen, activiteiten en middelen ten behoeve van onze arbeidsmarktcommunicatie;

Met wie doe je dat?

Je bent onderdeel van de afdeling Recruitment en werkt nauw samen met de afdeling Communicatie, alsook met de afdeling HR. Met vaste regelmaat informeer je het MT-HR over de stand van zaken. Daarnaast zal een (nog te werven) stagiaire, waarmee je nauw samenwerkt en die jou ondersteunt in de uitvoering, deel uitmaken van het team. Je sluit ook regelmatig aan bij de verschillende sectoren (doelgroepcampagnes).

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt tenminste een afgeronde hbo- opleiding richting communicatie;
 • Je bent bekend met projectmatig werken en hebt aantoonbare ervaring;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met arbeidsmarktcommunicatie, contentcreatie en recruitmentmarketing, op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Je bent communicatief sterk. Dit betekent dat je in staat bent op het juiste moment en met de juiste woorden jouw bijdrage te leveren (posts, ervaringsverhalen van collega's en andere content), zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent coöperatief, goed in staat betrokkenen mee te nemen in dit gezamenlijke doel; je overtuigt op de inhoud. Tevens kun je overstijgend denken; je overziet het groter geheel, legt verbanden, neemt de anderen hier in mee en erkent en herkent de belangen van de ander.

Hoe maken wij jou blij?

Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • in verband met onze benchmark willen we jou vragen om een eerste salarisindicatie op te nemen in jouw motivatiebrief;
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kun je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Solliciteren?

Ook voor deze functie bieden we jou de mogelijkheid, alvorens te solliciteren, gebruik te maken van een inloopmoment. Op die manier kunnen we op afspraak gewoon eens vrijblijvend kennismaken, zonder dat het een sollicitatiegesprek betreft. Daarna bepaal je zelf of je gaat solliciteren op deze mooie rol. We vragen je wel om daarvoor een afspraak te maken, je kunt daartoe contact opnemen met de onderstaande recruiter.

Direct solliciteren kan tot en met 4 september 2022. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kun je terecht bij Werner Töller, Senior Corporate Recruiter via 06-54630871 (na 17 augustus Lily van Olphen, Senior Corporate Recruiter, via 06-18631138).

Acquisitie stellen we niet op prijs.

3 sollicitaties
35 views


04-08-2022 Gemeente Eindhoven
Administratief specialist jeugd/Wmo

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

 • Je verwerkt goedgekeurde aanvragen van collega's (specialist Wmo of specialist Jeugd) en verzorgt de correspondentie die daarbij hoort.
 • Op het ene moment ben je bezig om de e-mails in de gezamenlijke e-mailbox af te handelen en het volgende moment zit je aan de telefoon. De vragen die hier op binnen komen zijn van inwoners, maar ook van collega's.
 • Je handelt oom binnengekomen stukken af in verschillende systemen, denk hierbij aan verzoeken van het beëindigingen van voorzieningen of het goedkeuren van een offerte voor een woningaanpassing.
 • Je geeft klantgericht advies, signaleert kansen in een dossier en doet voorstellen om werkprocessen te verbeteren. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer er in de wet- en regelgeving wijzigingen zijn óf omdat je zelf ruimte ziet voor verbetering.

Met wie doe je dat?

Je werkt samen met de Specialisten Jeugd en Wmo.

Simon Schiffeleers, afdelingshoofd: "Jouw werk draagt direct bij aan een zelfstandige en hulp oplossende situatie van onze Eindhovense inwoners. Tijdige en betrouwbare administratie van werkprocessen staat hoog in ons vaandel. Staat er om 16:00 nog een werkproces te wachten dat we voor 17:00 nog kunnen verwerken? Dan doen we dat! Kom jij ons team versterken?"

Hoe maak jij het waar?

Als administratief medewerker beschik je over een flinke dosis klantgerichtheid en kun je goed omgaan met onvoorziene situaties en regelmatig veranderende wetgeving.Je bent gewend om met privacygevoelige gegevens te werken. Je vindt het fijn om samen te werken in dynamische omgeving, vaak is het hollen en soms is het stilstaan. Daarnaast heb je:

 • Minimaal een diploma op mbo 4 niveau en werkervaring in een financieel administratieve functie op WMO gebied bij een gemeente;
 • Kennis van ICT, je schakelt snel tussen de verschillende systemen die we gebruiken en kunt werken met Suite;
 • Als je affiniteit hebt met LEAN is dat een pré.

Hoe maken wij jou blij?

Ruimte om impact te hebben op de gemeente Eindhoven en de stad. Een informele werksfeer en oog voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

 • een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • max. € 3.301,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen (o.b.v. 36 uur per week). En je kunt ADV op bouwen;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat uit o.a. de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je "groen" reist dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Verder kun je ook thuis werken en is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Medewerkers zullen minder vanuit kantoor en meer online werken. Dat betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht, beperking, religie/overtuiging of leeftijd.

Solliciteren?

Dat kan tot en met 11 augustus 2022. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Anke Smits, recruiter via 06-18625140. Heb je nog inhoudelijke vragen? Simon Schiffeleers (Afdelingshoofd Uitvoering Backoffice Administratie) staat je graag te woord via 040-2382426.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

0 sollicitaties
53 views


04-08-2022 Gemeente Eindhoven
Stagiair Allround digitale communicatie- en marketing

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?
Bij het marketingcommunicatieteam van Eindhoven Sport hebben we een gave stageplaats met focus op onze digitale kanalen. Denk hierbij aan het plaatsen van content op de website, social media, de ZwemApp etc. Wij zoeken iemand die creatief en proactief is óf dat juist meer wil worden. Bij Eindhoven Sport krijg je de ruimte jezelf te ontwikkelen en je eigen ideeën te pitchen en uit te voeren. Je werkt samen in een team van zeven marketingcommunicatiecollega's.

We staan open voor een eigen inbreng bij de invulling van de stage, maar kunnen jouw hulp en inzichten goed gebruiken bij het volgende:

 • Bijhouden van de webredactie sport mailbox met digitale vragen van klanten en Eindhoven Sport collega's.
 • Informatie op de website eindhovensport.nl, de webshops, ZwemApp en Social Media up-to-date houden en nieuwe content creëren/plaatsen.
 • Ophalen van informatie over sportevenementen en -activiteiten om onze sportkalender up-to-date te houden. Ook kun je meedenken over hoe we kleinere sportevenementen kunnen laten groeien en uitlichten.
 • Meedenken met campagnes en acties voor Eindhoven Sport.

Met wie doe je dat?

Eindhoven Sport is de afdeling sport van de gemeente Eindhoven. Het marketingcommunicatieteam bestaat uit zeven professionals die elk hun eigen specialiteit hebben. Wij werken voor en samen met onze collega's die zich inzetten voor sportstimulering in Eindhoven, verhuur van sportaccommodaties, de twee gemeentelijke zwembaden (ir. Ottenbad en Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep) en natuurlijk de raad en het college van de gemeente Eindhoven.

Hoe maak jij het waar?

Jij:

 • Volgt een mbo of hbo-opleiding marketing/communicatie;
 • Bent op zoek naar een meewerkstage per september 2022;
 • Bent proactief, creatief en natuurlijk vooral enthousiast;

Hoe maken wij jou blij?

Een informele werksfeer en oog voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • Een leuke, veelzijdige en uitdagende stageplaats, waarin je jezelf kunt ontwikkelen;
 • Een stagevergoeding van € 410,- o.b.v. 36 uur per week;
 • Ruimte voor je schoolopdracht;
 • Een laptop om thuis te werken;
 • Persoonlijke begeleiding door ervaren en gezellige collega's;

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Solliciteren
Dat kan tot en met 22 augustus. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven Sport komt maken met jouw talenten. Heb je nog vragen? Kirsten Hoogsteden, webspecialist Eindhoven Sport staat je graag te woord via 040 238 2963.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

2 sollicitaties
23 views


02-08-2022 Gemeente Eindhoven