Logo Gemeente Eindhoven

Vacatures geplaatst door Gemeente Eindhoven

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Eindhoven.

Laatste vacatures

Adviseur Wet open overheid

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?
Als adviseur Wet open overheid coördineer je de verzoeken op grond van de Wet open overheid. Je zorgt voor een goede procesinrichting en adviseert collega's gevraagd en ongevraagd over de behandeling van verzoeken en actieve openbaarmaking. Verder zorg je voor de procesinrichting en beleidsontwikkeling op het gebied van openbaarmaking. Je bent een bruggenbouwer en hebt oog voor de bestuurlijke en juridische risico's die aan wetgeving verbonden zijn.

 • Je coördineert en adviseert gevraagd en ongevraagd bij Woo-verzoeken en bevordert een uniforme, tijdige en compliant afhandeling van verzoeken door de afdelingen met minimale juridische en bestuurlijke risico's.
 • Je bent onafhankelijk en bepaalt vanuit die positie welke afdeling een verzoek behandelt.
 • Je adviseert in samenwerking met collega's van het CIO-office over de inrichting van processen en informatiehuishouding. Je initieert de inrichting en verbetering van deze processen en de bijbehorende (digitale) informatiehuishouding.
 • Je draagt zorg voor de functionele inrichting van een goed ondersteunend registratie- en (management)informatiesysteem en onderhoudt het Woo-register.
 • Je stimuleert de informele aanpak rond Woo-verzoeken en adviseert over actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.
 • Je zorgt voor een goede afstemming en inbedding met privacy- en klachtencoördinatie en met samenhangende processen zoals AVG, en Archiefwet en met samenhangende vakdisciplines zoals juridisch advies en communicatie.
 • Je zorgt voor een goede kennisoverdracht (opleiding en voorlichting).
 • Je rapporteert aan het management en het college over de uitvoering van de Woo-verzoeken.
 • Je signaleert trends en ontwikkelingen in het werkgebied en initieert aanpassingen van beleid en instrumenten.

Carolien Gerards, programmamanager Wet open overheid: "De Wet open overheid vraagt een andere omgang met informatie door ambtenaren en bestuurders. Als coördinator voor de Wet open overheid zorg jij dat onze gemeente transparant is in haar handelen. Jij geeft in de dagelijkse praktijk invulling aan het principe dat iedere inwoner recht heeft op informatie van de overheid."

Met wie doe je dat?

Als adviseur ben je werkzaam binnen de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Jouw collega's informatieconsulenten van deze afdeling adviseren je over de informatiehuishouding. Verder sta je dagelijks in contact met de collega's in sectoren die Woo-verzoeken behandelen. Je adviseert hen en stuurt op doorlooptijden van verzoeken, zodat we die tijdig en juist afhandelen. Je betrekt je collega's van Juridische Zaken en Privacy Officers voor advies. Verder sta je in contact met collega's die binnen het programma Eindhoven Transparant werken aan de actieve openbaarmaking.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt tenminste een hbo opleiding, bij voorkeur juridisch of bedrijfskunde;
 • Je bent deskundig op het gebied van de Wet open overheid of je bent bereid hier stevig in te investeren;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van overheidscommunicatie en bent communicatief helder;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van legal tech of je bent bereid je hierin te verdiepen;
 • Je weet om te gaan met belangentegenstellingen en weerstand, je zoekt verbinding en komt met pragmatische oplossingen;
 • Je hebt ervaring op het snijvlak van procesinrichting, informatiehuishouding en bestuur. Je bent op de hoogte van de privacyregelgeving en in staat om verbanden te leggen met verwante vakgebieden;
 • Je bent vaardig in het faciliteren van workshops en kennisoverdracht.

Beschik je niet over alle vereisten, maar denk je toch deze nieuwe functie op een goede manier vorm en inhoud te geven? Overtuig ons dan van jouw kwaliteiten.

Hoe maken wij jou blij?

Ruimte om impact te hebben op de gemeente Eindhoven en de stad. Een informele werksfeer en oog voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

 • Een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • Max. € 5.372,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • Een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • Een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • Een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kun je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusiviteit vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl.

Solliciteren
Dat kan tot en met 11 december. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Lily van Olphen, senior corporate recruiter via 06-18631138. Heb je nog inhoudelijke vragen? Patrick Colen, afdelingshoofd DIV (06-21699365) of Carolien Gerards, programmamanager voor de Wet open overheid (06-42199734) staat je graag te woord.

De eerste gesprekken staan gepland 15 december.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

1 sollicitatie
64 views


29-11-2022 Gemeente Eindhoven
Adviseur grond en gebiedsontwikkeling

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

 • Je schept de kaders waarop je collega's onderhandelingen voeren met partijen in de stad om ontwikkelingen mogelijk te maken;
 • Je ontwikkelt onder andere vernieuwend grond (prijs)beleid, waaronder erfpachtbeleid, en legt daarvoor actief verbindingen met andere specialismen zoals vastgoed, wonen, plan-economie, stedenbouw en economie;
 • Je hebt een adviserende rol in complexe gebiedsontwikkelingen over onder andere de fi-nanciële haalbaarheid en de te volgen ontwikkelstrategie;
 • Je kent landelijk en regionaal de signalen over nieuwe vormen van grond- en gebiedsont-wikkeling, samenwerking en verdienmodellen. Je bent nieuwsgierig naar relevante wet- en regelgeving en weet deze kernachtig te vertalen naar de Eindhovense situatie;
 • Je hebt zaken rondom het programma grond op orde. Je levert tijdig jouw bijdragen aan on-der andere de Meerjaren Prognose Grondexploitaties en de planning en control cyclus bin-nen de gemeente.

Collega Aart van den Heuvel, senior adviseur Grondbeleid: "Vanuit het programma grond werk je aan grote complexe vraagstukken met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van Eindhoven. Ik houd hierbij rekening met veel verschillende beleidsvelden met vaak tegenstrijdige belangen. Dit maakt het werk voor mij zeer uitdagend. Én het allermooiste is dat ik het resultaat van onze inspanningen elke dag weer op straat terug zie".

Met wie doe je dat?

Je werkt bij de afdeling omgevingskwaliteit van de sector ruimtelijke expertise samen in een integraal team met kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en vastgoedontwikkelingen. Je bent aanspreekpunt voor collega's binnen de afdeling ruimtelijke ordening - de thuisbasis voor de planeconomen, verwervers en de juristen die overeenkomsten opstellen - en adviseur van onze projectleiders gebiedsontwikkeling. Jouw belangrijkste opdrachtgever is de programmaleider grond (sector programma- & gebiedsmanagement).

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt een wo werk- en denkniveau en (financiële) kennis van grondbeleid;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in project- en gebiedsontwikkeling, risicomanagement en beleidsontwikkeling;
 • Je hebt affiniteit met vastgoed(ontwikkeling), ruimtelijke ordening en wonen;
 • Je hebt ervaring in het onderhandelen en voeren van overleg op (inter)nationaal, (inter)lokaal en bestuurlijk niveau. Hierin heb je een goed netwerk dat je zorgvuldig onderhoudt en verder uitbouwt;
 • Je vertaalt de behoeften van de stad en ambities van het bestuur succesvol door strategische kansen te herkennen en analyseren en samen met het verwervingsteam nieuwe verwervingen voor de gemeente tot stand te brengen;
 • Je creëert in- en extern draagvlak door jouw overtuigend, verbindend en slagvaardige optreden. Je mondelinge vaardigheden zijn hierdoor sterk ontwikkeld;
 • Je toont ondernemerschap en bent je bewust van de bijzondere positie die de gemeente heeft bij grondbeleid;
 • Je toont creativiteit in het vinden van oplossingen én in het aangaan van nieuwe financierings- en ontwikkelingsvormen.

Misschien heb je nog geen ervaring in één van de bovenstaande competenties maar zie je jezelf wel aan de slag als Adviseur grond en gebiedsontwikkeling? Ook dan nodigen we je graag uit om te reageren op deze vacature. Samen met jou bekijken we hoe we je kunnen ondersteunen om de rol meer passend te maken

Hoe maken wij jou blij?

Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. Er is een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • maximaal € 5.372,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wan-delt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?

Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusiviteit vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl

Solliciteren

Reageren kan tot en met 18 december. Als dé geschikte kandidaat zich aandient, dan sluiten we de vacature eerder. Daarom het verzoek om bij interesse direct te solliciteren.

We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Bart van Woerkum, corporate recruiter, via 06-42282464. Heb je nog inhoudelijke vragen? Wim Canninga afdelingshoofd Omgevingskwalitiet, staat je graag te woord via 06-11395299.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

0 sollicitaties
34 views


29-11-2022 Gemeente Eindhoven
Senior Projectmanager

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?
De afdeling Projectexpertise (met circa 50 collega-projectmanagers) is het kenniscentrum voor professioneel projectmanagement. De afdeling heeft ruim 160 uitdagende en complexe ruimtelijke projecten in haar portefeuille zoals Knoop XL, District E, VDMA, HOV 3, P&R, Verduurzamen Vastgoed, energietransitie, Schoolprojecten, Stationsplein met fietsentalling, Nieuwe Tongelreep, Brainport Innovatie Campus, Herinrichting openbare ruimte binnenstad; Strijp R, S, Blixembosch, Tongelresche Akkers etc. Daar zijn we trots op. Jij gaat ook met jouw projecten bijdragen aan de ontwikkeling en ambities van de stad. Voor met name energietransitie projecten zijn we op zoek naar een senior projectmanager. In de Generalenbuurt gaan we bijvoorbeeld de basis leggen voor de infrastructuur van een warmtenet waardoor we in de toekomst zowel koop- als huurwoningen en andere gebouwen van duurzame warmte kunnen voorzien. Tot je werkzaamheden behoren:

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van complexe en langlopende projecten;
 • Je managet je projecten integraal en beheerst de projecten op Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie, Kwaliteit en Risico (GOTICKR);
 • Je leidt je projecten integraal vanuit het proces in plaats vanuit de inhoud. Je zorgt dat je de hoofdlijnen begrijpt, zodat je het project goed kunt managen;
 • Je bent breed inzetbaar bij diverse complexe en politiek-bestuurlijke uitdagende ruimtelijke projecten (investerings- en exploitatieprojecten) waarbij stakeholders een belangrijke rol hebben;
 • Je geeft zelfstandig leiding aan projecten met een interne projectorganisatie (expertises) en externe partners en je bent budgetverantwoordelijk voor je opdracht;
 • Bij grote projectopgaven begeleid je junior en medior projectmanagers bij het uitvoeren van deelprojecten of thema's binnen jouw opgaven en wordt je ontzorgt door een projectassistent.

Collega Farnaz Verbocht, Senior Projectmanager : "Ik ben er trots op dat ik op processen stuur in een complexe omgeving met veel belangen en stakeholders die Eindhoven mooier maken en voorbereiden op de toekomst van Brainport ".

Met wie doe je dat?

Je geeft leiding aan projectteams die bestaan uit inhoudelijke experts, externen, samenwerkingspartners. In je rol als Senior Projectmanager werk je samen met diverse stakeholders.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt een afgeronde studie op WO niveau en meer dan 5 jaar aantoonbare ervaring van het integraal managen van ruimtelijk-fysieke projecten van initiatief- tot realisatiefase bij gemeenten vanaf 50.000-100.000 inwoners;
 • Je hebt specifiek affiniteit en relevante werkervaring op het gebied van managen van energietransitie projecten.
 • Je hebt de drive om vooral vanuit kansen voor de stad en stakeholders te denken, met het vermogen om in de geest van de regeling te handelen i.p.v. volgens de letter van de regelgeving en durft daarbij de grens op te zoeken;
 • Je schakelt met gemak tussen het strategische, tactische en operationele niveau van de opgave, gebruikmakende van verschillende leiderschaps- en communicatiestijlen en laat steeds jouw projectmanagerskwaliteiten zien;
 • Je bent een expert in omgevings-, contract-, technisch en risicomanagement en projectbeheersing;
 • We spreken je aan op jouw kwaliteiten op het terrein van leiderschap, verbinden, samenwerken en communiceren;
 • Je toont lef, flexibiliteit en innovatief handelen.

Hoe maken wij jou blij?

Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

 • een jaarcontract, met mogelijkheid tot verlenging;
 • maximaal € 6.103,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusiviteit vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl

Solliciteren
Reageren kan tot en met 18 december 2022. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken en wat jouw zichtbare werkwijze is m.b.t. de gevraagde competenties. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Bart van Woerkum, Corporate Recruiter via 06-42282464. Heb je nog vragen? Afdelingshoofd René Schepers staat je graag te woord via 06- 51804734.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 20 december.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

0 sollicitaties
111 views


28-11-2022 Gemeente Eindhoven
Medewerker Raadsgriffie

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

 • Samen met je collega vorm je het team dat ervoor zorgt dat de vragen van raadsleden uitgezet worden bij de juiste personen. En dat deze beantwoord worden. Inwoners weten dankzij jullie de weg in de complexe wereld van de (gemeente)raad;
 • Je maakt agenda's voor de verschillende raadsavonden in het raadsinformatiesysteem. Je zorgt hierbij dat de juiste informatie beschikbaar en volledig is. Dit houdt ook de administratieve voorbereiding en afhandeling in. Zoals het verwerken van presentielijsten, verslagen en afsprakenlijsten;
 • Je zet technische vragen van raadsleden uit in onze ambtelijke organisatie en bewaakt de voortgang. Daarnaast publiceer je stukken voor de raad op het raadsinformatiesysteem. Dit houdt ook in het controleren van de stukken op bijv. persoonsgegevens vanuit AVG overweging;
 • Samen met je collega nodig je sprekers uit voor raadsavonden. Je informeert hen over de gang van zaken en verwerkt hun inbreng in het raadsinformatiesysteem. Je beheert ook de e-mail inbox van de griffie, en bewaakt de opvolging hiervan;
 • Je zorgt dat vergaderingen en werkbezoeken van de raad vlekkeloos verlopen door het regelen van de locatie, catering, apparatuur etc.

Collega Rita Hüskens (medewerker raadsgriffie): "Ik vind het geweldig om als griffiemedewerker dichtbij de Eindhovense politiek te werken. Ik ben het aanspreekpunt voor mijn collega's op de griffie én de raadsleden op administratief gebied. De afwisseling in mijn werkzaamheden maakt deze functie zo veelzijdig en nooit saai. Daarnaast is het heel fijn dat de griffie een klein en hecht team is."

Met wie doe je dat?
Je maakt als medewerker griffie onderdeel uit van de griffie. De griffie bestaat uit een klein, hecht team en is een autonoom organisatieonderdeel binnen de gemeentelijke organisatie. Het griffie team is volop in ontwikkeling en maakt een volgende stap naar toekomstbestendigheid. We doen dit met energie, plezier en kwaliteit. Binnen de griffie werken één griffier, drie senior raadsadviseurs (tevens plaatsvervangend griffier), twee raadsadviseurs (en in februari starten er nog twee raadsadviseurs), twee raadsadviseurs communicatie, een griffiemedewerker en een secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie. De griffier is verantwoordelijk voor het griffieteam en de eerste adviseur van de gemeenteraad. Dankzij de medewerkers raadsgriffie draait de democratie in Eindhoven.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt minimaal een afgeronde studie MBO-niveau, bijv. in administratieve of bestuurlijk-juridische richting;
 • Je werkt zorgvuldig, bent stressbestendig, en hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, bijv. niveau B2 in woord en geschrift;
 • Je bent je bewust van de maatschappelijke functie van de (gemeente)raad en de politieke omgeving waarin je werkt. Je neemt je verantwoordelijkheid op en werkt proactief samen;
 • Bij bijzondere gebeurtenissen ben je bereid om in de avonduren te werken. Goed om te weten: bij de griffie nemen we vakantie tijdens de schoolvakanties;
 • Het is een pré als je aantoonbare kennis hebt van de AVG-wetgeving, en ook als je al ervaring hebt in het werken met raadsinformatiesystemen.

Misschien heb je nog geen ervaring in één van de bovenstaande competenties maar zie je jezelf wel aan de slag als medewerker Raadsgriffie? Ook dan nodigen we je graag uit om te reageren op deze vacature. Samen met jou bekijken we hoe we je kunnen ondersteunen om in de rol te groeien.

Hoe maken wij jou blij?
Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • maximaal € 3.732,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusie vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl.

Solliciteren?
Reageren kan tot en met 11 december 2022. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Anke Smits 06-18625140. Heb je nog inhoudelijke vragen? Jorrit Jongbloed, Griffier, staat je graag te woord via 06-38554920.

De gesprekken staan gepland op 15 december 2022.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

3 sollicitaties
191 views


25-11-2022 Gemeente Eindhoven
Allround muteerder Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?
De afdeling Geo-informatie, Data en Kwaliteit (GDK) biedt inzicht in de fysieke stad. Met Basiskaarten, het (Eindhovens) GeoFundament, Meetwerk en Kwaliteitsinspecties Openbare Ruimte, Beleidsmonitoring en Open Data staan wij aan de basis van datagedreven werken aan Eindhoven.

De BGT vervult een belangrijke rol binnen onze organisatie: alle wijzigingen in de openbare ruimte worden gestructureerd in kaart gebracht en beschikbaar gesteld aan applicaties en processen, collega's, afdelingen, de gemeente en het hele land.

Samen met je collega's van team BGT werk je aan het up-to date houden van de basisregistratie. Je verwerkt zelfstandig mutaties in de BGT en houdt daarbij de werkvoorraad in de gaten.

Daarnaast ben je functioneel beheerder van het berichtenverkeer tussen BGT en BAG en BGT en BOR. Je lost simpele technische zaken zelfstandig op en overlegt met je collega's over inhoudelijke vraagstukken in het berichtenverkeer. Bij complexere zaken analyseer en beschrijf je het probleem en organiseer je de oplossing met de leverancier. Indien nodig stel je werkprocessen bij. Je ondersteunt de functioneel beheerder van de BGT bij software-migraties en voert gestructureerde mutatieleveringen aan de LV-BGT uit.

Medewerker Celine over GDK: "In de openbare ruimte liggen op het gebied van Geo en het gebruik van data zo veel nieuwe en leuke uitdagingen".

Met wie doe je dat?
Als muteerder BGT werk je vanuit de afdeling Geo-informatie, Data & Kwaliteit. Je werkt in het team van geo-specialisten, medewerkers Geometrie en informatievoorziening en dataspecialisten. Het team bestaat uit 15 personen. Binnen dit team werken 5 personen aan de BGT. Daarnaast werk je samen met onze ICT collega's, stem je af met collega's van Stadsbeheer als het gaat om BOR en van Belastingen als het gaat om de BAG. Het is een ervaren team, waar men elkaar helpt en waar persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt minimaal een mbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Geo-informatie, Geodesie, Geo Data & Design of vergelijkbaar;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het BGT-proces, (automatisch) berichtenverkeer en dg DIALOG BGT;
 • Je hebt affiniteit met ICT en functioneel beheer;
 • Je werkt nauwkeurig en planmatig;
 • Je voelt je thuis in een team en stemt je werk goed af met collega's;
 • Je bent leergierig en staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Misschien heb je nog geen ervaring in één van de bovenstaande competenties maar zie je jezelf wel aan de slag als Allround muteerder Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)? Ook dan nodigen we je graag uit om te reageren op deze vacature. Samen met jou bekijken we hoe we je kunnen ondersteunen om in de rol te groeien.

Hoe maken wij jou blij?
Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • Maximaal € 3.732,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen per jaar op fulltime basis. Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen. Op fulltime basis kun je ongeveer 10 weken vakantie per jaar opnemen;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dat betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusiviteit vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl

Solliciteren
Reageren kan tot en met 11 december. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Bart Van Woerkum, businesspartner recruitment, 06-42282464. Heb je nog inhoudelijke vragen? Heidi van der Vloet via 06-11865113 staat je graat te woord.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

0 sollicitaties
92 views


23-11-2022 Gemeente Eindhoven