Vacatures geplaatst door De Wever

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor De Wever.

Laatste vacatures

Woonondersteuner De Hazelaar - Miro 2 (V230255)

Wie ben jij en wat ga je doen
Als woonondersteuner ben je sociaal vaardig, tactvol en hulpvaardig. Je kunt goed luisteren en je inleven in een ander. Je communiceert makkelijk met de bewoners, hun familie en je collega's met wie je dagelijks in contact bent. Je bent goed staat rapportages te maken om de dagelijkse zorgverlening en afwijkende situaties te delen met collega's.

Je ondersteunt de bewoners bij enkele eenvoudige algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) activiteiten en bij het eten & drinken. Ook voer je huishoudelijke activiteiten uit met behulp van gangbare huishoudelijke apparatuur. Je werkt hierbij systematisch, hygiënisch en aandachtig. Je bent in staat om met een computer te werken en begrijpelijk te rapporteren. Aandacht en oplettendheid zijn dan ook onmisbaar bij het bieden van ondersteuning en voor het tijdig signaleren van bijzonderheden.

Je werkt zelfstandig aan de hand van afspraken in het zorg(-behandel)plan, en op aanwijzingen en in afstemming met collega's van diverse disciplines. Dagelijkse problemen los je zelfstandig op. Echter, omdat je in een team werkt, heb je altijd een terugvalmogelijkheid.

Als woonondersteuner organiseer en voer je welzijnsactiviteiten uit. Hiermee bevorder je een zinvolle en passende daginvulling en bied je woonondersteuning. Je houdt hierbij rekening met de mate van zelfredzaamheid van de bewoner en stimuleert hen tot deelname. Ook begeleid en ondersteun je bewoners bij het verplaatsen tussen afdelingen en naar het toilet. Je biedt eten en drinken aan en ondersteunt bewoners (mogelijk met slikproblematiek) bij eten en drinken. Je controleert of bewoners de juiste maaltijd hebben ontvangen. Bijzonderheden worden door jou gesignaleerd, gerapporteerd en/of doorgegeven aan je collega's. Binnen de huiskamers en/of op de afdeling voer je lichte huishoudelijke activiteiten uit zoals (ontkoppeld) koken en het schoonhouden van de keuken en de algemene huiskamer. Daarnaast zorg je dat bestellingen voor voeding gedaan worden. Naast het werk voor bewoners, vervul je ook een rol voor het team omdat je teamtaken vervult.

Voor het team van woonondersteuners op Miro 2 zoeken wij een nieuwe collega. Op Miro 2 verblijven cliënten op tijdelijke basis voor revalidatie, palliatieve zorg of intensieve zorg.

Meer weten?
Bel Mariëlle Verheijden, manager zelfstandige teams op 06 18 69 26 68.

0 sollicitaties
11 views
Bekijk vacature


09-06-2023 Behandelcentrum de Hazelaar, Miro 2
Assistent wonen / Huishoudelijke dienst Koningsvoorde (V230254)

Wie ben jij en wat ga je doen
Jij hebt een positieve instelling en je steekt graag je handen uit de mouwen.
In deze functie zitten diverse taken, zoals huishoudelijke werkzaamheden in de appartementen van onze bewoners waaronder ook (dagelijkse) afwasjes en het opmaken van de bedden. Soms ook het schoonhouden van de algemene ruimtes zoals sanitair, kleedkamers en restaurant.
Daarnaast verzorg je ook het ontbijt, drankrondes en de lunch voor onze bewoners. Ook het ophalen en brengen van onze bewoners van hun appartement in het gebouw naar het inpandige restaurant en andersom behoort tot je werkzaaheden. Het verspreiden van het linnenpakket kan ook tot je taken behoren.

Kortom: een afwisselende taak in ons woonzorgcentrum Koningsvoorde.
De werkzaamheden vinden plaats doordeweeks en soms de weekenden, volgens een vast rooster. Omdat het een functie in ontwikkeling is kun je zelf ook meedenken in de vormgeving hiervan!

Let op: Wij hechten meer waarde aan je motivatie en enthousiasme dan een prachtig CV. Sollicitaties zonder motivatiebrief worden dan ook niet in behandeling genomen!

Meer weten?
Bel met Diana Vermeulen, teamassistent dienstverlening op 06-28 89 10 34.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


08-06-2023 Woonzorgcentrum Koningsvoorde, Huishoudelijke Dienst
Verpleegkundige De Bijsterstede - Rosmolen/Stedeke (V230253)

Wie ben jij en wat ga je doen
Als verpleegkundige vind je het fijn verantwoordelijkheden te dragen en handelt daar ook naar. Je hebt voldoende vakinhoudelijke kennis in huis om complexe handelingen te verrichten. Je werkt volgens het zorgplan, binnen de vastgestelde kaders en stelt rapportages op. Je hebt ook een coördinerende rol. Samen met je team draag je bij aan de zorg voor en het welzijn van onze cliënten. Je zit vol passie, creativiteit en positiviteit en je neemt daar je collega's in mee.

Meer weten?
Bel Brigitte of Fabiennel, senior verpleegkundige op 013-549 64 66.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-06-2023 Woonzorgcentrum Bijsterstede, Stedeke-Rosmolen
Helpende plus Bijsterstede, Stedeke-Rosmolen (V2230252)

Wie ben jij en wat ga je doen
Wij vinden het belangrijk dat een cliënt zichzelf kan zijn én dat zij in regie blijven. Soms hebben zij ondersteuning nodig en daar kunnen we jou goed bij gebruiken!

Als helpende plus verleen je zorg op een kundige en verantwoorde manier. Zo draag jij samen met collega's bij aan het welzijn van de bewoners. Je steekt de handen uit de mouwen, denkt in oplossingen en durft verantwoordelijkheid te nemen.
Je zit vol passie en creativiteit.
We zoeken een enthousiaste collega die samenwerken hoog in het vaandel heeft en de bewoner op de eerste plaats zet.

Meer Weten?
Bel Brigitte of Fabienne (Senior Verpleegkundige) op 013-549 6466.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-06-2023 Woonzorgcentrum Bijsterstede, Stedeke-Rosmolen
Manager Dienstverlening Koningsvoorde & Satijnhof (V230246)

Wie ben jij en wat ga je doen

Als manager Dienstverlening op de locaties Koningsvoorde en Satijnhof sta je met je teams (horeca, huishouding en huismeesters) voor comfortabel wonen, goed eten en drinken in een gastvriendelijke ambiance. Draagt hiermee bij aan een blije dag voor bewoners en gasten, waarbij zelfredzaamheid en samenredzaamheid gestimuleerd worden. Je hebt een belangrijke rol in de uitdaging "Anders Wonen en Werken", waarbij aandacht voor wonen en welzijn (in samenwerking met 'zorg') steeds belangrijker worden.
Je maakt samen met de Clustermanager, collega Manager Dienstverlening, Managers Zelfstandige Teams en enkele adviseurs/staf, onderdeel uit van het clusterteam. Dit team faciliteert locaties en teams in het meerjarenbeleid, de doelen en de ontwikkeling. Je zoekt mogelijkheden voor uitbreiding en/of vernieuwing van de dienstverlening en hierbij haal je actief ervaringen en initiatieven op van de teams en betrekt ze bij in- en externe ontwikkelingen.

In deze rol zien we dienend leiderschap als leidend principe. Als leidinggevende ben je inspirerend en help je de teams bij ingewikkelde afwegingen. Je creëert de speelruimte waarbinnen het team optimaal kan functioneren en stimuleert het team om zelf initiatieven te ontplooien.

Werkzaamheden:

Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van de veranderende visie op wonen en samenwerken en daarnaast alle overige aspecten van dienstverlening binnen de locaties Koningsvoorde en Satijnhof. Je bent, in samenwerking met Wever Vastgoed, verantwoordelijk voor het gebouw en de (technische) faciliteiten in het pand. Je organiseert randvoorwaarden en realiseert daardoor dat de bewoner kwaliteit van wonen en dienstverlening ervaart en dat tegelijkertijd de medewerker fijn en met plezier kan werken. Jouw focus hierin is de individuele medewerker en het team. Door jouw inzet is het voor de zelfstandige teams mogelijk kwalitatief goede dienstverlening te (blijven) bieden.

Je helpt bij het inrichten en verbeteren van operationele processen en je organiseert daarbij de randvoorwaarden. Hierbij werk je nauw samen met o.a. ondersteunende afdelingen, Teamassistenten, Teamcoaches en de Managers Zelfstandige Teams.
Je hebt een actieve rol bij het ondersteunen van eigenaarschap van de zelfstandige teams en je hebt een faciliterende rol in het ontzorgen van het team bij alle taken die niet tot het dienstverleningsproces behoren. Je overlegt daarbij regelmatig met de Clustermanager.
Daarnaast werk je in een vakgroep samen met andere Managers Dienstverlening van De Wever waar je clusteroverstijgende thema's en projecten oppakt.

Als Manager Dienstverlening ontvang je leiding van de Clustermanager.
Je geeft leiding aan ongeveer 20 fte; werkzaam in o.a. huishouding, horeca en huismeesters en facilitaire dienstverlening. Op beide locaties heb je een werkplek. Je werkt minstens 4 dagen per week, met hierin ruimte voor flexibiliteit.

Je hebt er plezier in om het ene moment te ondersteunen bij het verhelpen van een storing, of een reïntegratiegesprek te voeren bij verzuim, terwijl je het andere moment een project leidt of in samenwerking zoekt naar verbeteringen in de dienstverlening.

Jouw inzet heeft daarmee impact om van elke oude dag van de bewoner en medewerkers een nieuwe dag te maken.

Meer weten over de functie en het sollicitatieproces?

Neem dan contact op met Willem de Beer (Corporate Recruiter) per mail w.d.beer@dewever.nl of telefoon 06 250 046 85.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-06-2023 Woonzorgcentrum Koningsvoorde, Algemeen