Vacatures geplaatst door Amarant

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amarant.

Laatste vacatures

Strategisch Adviseur Zorgverkoop - Jeugd

Amarant heeft haar werkgebied in de provincie Noord-Brabant en sluit contracten/overeenkomsten met twee zorgkantoren, zes jeugdzorgregio's en 20 samenwerkingsverbanden binnen de Wmo. In totaliteit zijn er afspraken met circa 60 gemeenten. Als strategisch adviseur Zorgverkoop ben je verantwoordelijk voor:

  • Het adviseren van de Raad van Bestuur en de directeuren over de te voeren strategie en uitvoering van de zorgverkoop Jeugd binnen Amarant. Je kent daartoe de wensen en verwachtingen van klanten en opdrachtgevers (marktanalyse, analyse van de wachtlijst), onderhoudt duurzame klantrelaties en neemt deel aan (strategische) netwerkbijeenkomsten, zowel extern als intern.
  • Het adviseren van de Raad van Bestuur en de directie over het contractmanagement, inclusief aanbestedingen. Je werkt samen in multidisciplinair verband en verbindt samen met je collega's van het team zorgverkoop de domeinen WLZ, Wmo en Jeugd.
  • Het positief uitdragen van de marktpositie, concurrentiepositie en het imago van Amarant richting onze externe stakeholders, met name gemeenten.
  • Het leveren van een bijdrage aan stevige en professionele positionering van de organisatie en haar standpunten in de markt, door inzet van commerciële activiteiten en door het voortdurend verbinden van mensen en processen binnen en buiten de organisatie. Je beschikt daartoe over een relevant netwerk.
  • Vanuit het eigen vakgebied vervul je een expertrol binnen het zorgverkoopteam.

Amarant biedt ondersteuning (begeleiding, zorg en/of behandeling) voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5.000 medewerkers en 1.550 vrijwilligers dragen we dag in dag uit bij aan het welzijn en geluk van ruim 6.000 cliënten en hun verwanten.

Je gaat aan de slag binnen het team Zorgverkoop van Amarant. Dit team adviseert en ondersteunt de organisatie bij het tot stand komen en uitvoeren van de te sluiten contracten met opdrachtgevers. Amarant wordt op basis van klantwensen stevig en professioneel gepositioneerd door het aangaan, onderhouden en uitbreiden van duurzame klantrelaties. Gerichte zorgverkoopactiviteiten worden uitgevoerd, zoals het adviseren van de Raad van Bestuur en directeuren en het proactief signaleren, onderzoeken en behandelen van inhoudelijke vraagstukken in het klant- of marketingproces. Binnen het zorgverkoopteam kan gebruik gemaakt worden van juridische ondersteuning.

0 sollicitaties
43 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


24-09-2021 Amarant
Begeleider Complex Buitenstraat

De dag vloog weer voorbij! Als begeleider ondersteun je een persoonlijk begeleider bij de coördinatie van de zorg van een bewoner. Je begeleidt de bewoners in hun dagelijks leven. Je levert een bijdrage aan de bespreking waarin de zorg wordt afgestemd. Binnen het team werk je samen aan jullie ontwikkeling, maar ook individueel, wat heb je toch een fijne baan!

Binnen het appartementencomplex aan de Buitenstraat in Tilburg bieden we woonbegeleiding aan cliënten met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problematiek (verslaving, borderline, autisme, etc). in diverse fasen. Warme zorg en nabijheid, met daarbij het creëren van een rustige en veilige woonomgeving is de basis voor de zorg. Samen met en naast de cliënt! In fase 1 krijgt men 24 uurs begeleiding en wordt er bekeken welke vaardigheden iemand bezit om mogelijk door te stromen naar meer zelfstandigheid (fase 2). In Fase 2 bieden we geen 24 uurs zorg meer aan de cliënt maar bieden we ambulante begeleiding op afspraak met de cliënt. We richten ons op het bevorderen van de zelfredzaamheid zodat ze door kunnen stromen naar fase 3. Cliënten kunnen in ten alle tijden terugvallen op de 24 uurs begeleiding. In Fase 3 worden cliënten klaargestoomd om in de wijk te gaan wonen. Cliënten ontvangen ambulante begeleiding op afspraak en zijn zelfredzaam. Ook bieden wij zorg op maat. De expertise die benodigd is per individuele cliënt wordt gebundeld en middels een multidisciplinaire inzet opgepakt. Denk hierbij aan inzet vanuit verslavingszorg, thuiszorg, schuldhulpverlening, dagbesteding. Cliënten worden in dit concept niet specifiek in een bepaalde fase ingedeeld, maar er wordt gekeken naar een passend aanbod. Er bestaat ook de mogelijkheid om tijdelijk te logeren.

0 sollicitaties
39 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


21-09-2021 Amarant
(Persoonlijk) Begeleider Tiny Houses

Jij gaat ook aan de slag met onze cliënten die wonen in een microwoning op het zorgterrein. In de zomer van 2019 zijn er 10 microwoningen (nieuwbouw) geopend waar cliënten met een licht verstandelijke beperking (met daarnaast o.a. complexe psychiatrische problematieken) die ambulant leren wonen. Deze staan op het mooie, gezellige, groene Daniël de Brouwerpark op de Bredaseweg in Tilburg. De cliënten worden klaargestoomd om eventueel door te stromen naar de wijk waar men dan begeleid zelfstandig kan wonen, ambulant kan wonen of geheel zelfstandig gaat wonen en niet meer terug hoeft te vallen op de woonvoorzieningen op het terrein. In jouw functie ondersteun je deze cliënten waar ze dit nodig hebben, je houdt een vinger aan de pols maar houdt ook zeker hun zelfredzaamheid in de gaten. Je wordt ook ingezet binnen Bosstraat 4c, daar wonen 8 cliënten die kleinschalig wonen met ieder een eigen appartement waarbij ze daarnaast een eigen huiskamer hebben. Klik hier om onze cliënt Nick te horen over zijn ervaring m.b.t. het wonen op een microwoning. Als je dit ziet wil je toch graag aan de slag als begeleider op persoonlijk begeleider op deze toffe plek!

2 sollicitaties
114 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


21-09-2021 Amarant
Adviseur Praktijkopleiding

Als adviseur praktijkopleiding draag je zorg voor de randvoorwaarden om te kunnen en mogen leren en ontwikkelen binnen Amarant. Het vertrekpunt is de deskundigheid en (persoonlijke) ontwikkeling van de medewerker/student zodat de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening gewaarborgd is. Je bent direct betrokken en medeverantwoordelijk voor de werving, selectie, matching en begeleiding van studenten, interne medewerkers en werkbegeleiders. Je legt en onderhoudt actief contact met onderwijsinstellingen in de regio om hier de juiste kandidaten te werven. Je zorgt voor het vergroten van onze zichtbaarheid onder alle studenten van de betreffende onderwijsinstellingen. Je overlegt en stemt af met de diverse onderwijsinstellingen over het onderwijsaanbod zodat dit aansluit bij de vragen en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Je overlegt en stemt af over de mogelijkheden en leertrajecten om instroom en behoud binnen Amarant te vergroten.

Je volgt de voortgang van het leerproces van studenten en interne medewerkers die een opleiding volgen. Je draagt zorg voor een kwalitatief goede begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Je hebt hierin een signalerende en adviserende rol. Je verzorgt scholing en workshops aan betrokkenen en voert individuele coaching gesprekken. Binnen de organisatie heb je een actieve bijdrage aan het beleid rondom leren en ontwikkelen. Daarnaast werk je nauw samen met, adviseer en ondersteun je diverse partijen binnen de organisatie. Tot slot volg je alle relevante in- en externe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.

Je bent werkzaam binnen de Amarant Academie te Tilburg, ons eigen opleidingscentrum. Hier bieden wij trainings- en opleidingsprogramma's aan, die we afstemmen op de individuele, functionele en vakinhoudelijke vraag én op de ontwikkeling van een team en/of de organisatie.

1 sollicitatie
268 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


20-09-2021 Amarant
Persoonlijk begeleider Annevillelaan Ulvenhout

Als persoonlijk begeleider sta jij iedere werkdag klaar voor onze ouder wordende cliënten. Jij weet als geen ander wat zij nodig hebben. Warmte, nabijheid en een fijne leefomgeving; een arm om de schouder en een luisterend oor kan bijvoorbeeld al het verschil maken. Jouw talent? Weten om te gaan met de diverse zorgvragen en zorgen dat de doelen, hoe klein ze soms ook zijn, worden behaald. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met het team, het netwerk van de cliënt en andere betrokkenen. Want verbinding, daar gaat het om in dit vak!

Binnen de woonvoorziening aan de Annevillelaan in Ulvenhout wonen 13 oudere cliënten met een licht tot matig verstandelijke beperking. Daarnaast krijgen de cliënten nogal eens te maken met aandoeningen die de ouderdom met zich meebrengt: dementie, palliatieve en terminale zorg. Er zijn grofweg twee doelgroepen te onderscheiden. Enerzijds een aantal cliënten die een beroep doen op je begeleidend vermogen. Anderzijds een groep cliënten waar verzorging en soms ook verpleging aan de orde zijn. Je wordt voor beide groepen ingezet. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van cliënten om samen te zorgen voor een zo prettig mogelijk oude dag. Enkele cliënten krijgt dagbesteding buitenshuis, voor de rest wordt dit op de Annevillelaan georganiseerd.

0 sollicitaties
35 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


20-09-2021 Amarant