Vacatures geplaatst door Amarant

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amarant.

Laatste vacatures

Begeleider Nachtzorg

Ken je dat? Dat je midden in de nacht ergens van wakker schrikt en dat alles er dan even anders of zelfs enger uitziet? In dat soort gevallen ben jij er voor onze cliënten. Als begeleider nachtzorg bied je begeleiding aan onze cliënten met behulp van een nachtbewakingssysteem. Soms alleen door naar ze toe te gaan en ze te kalmeren of even een glaasje water te geven, maar soms is je hulp ook echt hard nodig omdat er echt iets aan de hand is. In dat soort gevallen weet jij je rust te bewaren en adequaat te handelen.

Op het Daniël de Brouwerpark in Tilburg wonen cliënten met uiteenlopende zorgvragen, variërend van hoog tot laag niveau en van reguliere tot complexe zorg. Naast de geplande zorgvragen op de woningen wordt bij tussentijdse zorgvragen direct hulp of ondersteuning geboden. Elke nacht zijn we met 7 medewerkers aanwezig. Wij verplaatsen ons over het terrein per fiets, waarbij we onderling communiceren per portofoon.

0 sollicitaties
26 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


02-03-2021 Amarant
Functioneel Beheerder Domein bedrijfsvoering

Als functioneel beheerder ben jij, samen met je collega's, verantwoordelijk voor het juist inzetten en gebruik van de functionaliteiten van één of meerdere applicaties van Amarant. Je schakelt met de business over hun processen, vertaalt behoeftes naar functionaliteit en voert de regie bij wijzigingen. Je ondersteunt gebruikers bij vragen en incidenten, begeleidt implementatie van nieuwe functionaliteiten en onderhoudt ondertussen het contact met de leverancier. Functioneel beheer is verdeeld over drie domeinen, 'medewerker', 'cliënt' en 'bedrijfsvoering'. In deze functie richt jij je op domein bedrijfsvoering, met in ieder geval de applicatie Wish en de module productieregistratie van PlanCare2.

Team Functioneel Beheer maakt onderdeel uit van het team Informatiemanagement en werkt samen met de data analisten aan de verdere inrichting en verbetering van de informatievoorziening van Amarant. Hierbij zijn we de schakel tussen business en ICT. Je werkt vanuit ons kantoor in Tilburg op de Ketelhavenstraat, vanuit huis of bij je stakeholders op de Bredaseweg 570 in Tilburg.

0 sollicitaties
22 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


02-03-2021 Amarant
Senior Begeleider I.O.

Als senior begeleider In Opleiding ben je de verbindende schakel tussen de manager en het team. Je weet hoe je het team moet stimuleren, coachen en ondersteunen bij het nemen van besluiten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van zorg en het volgen van de afgesproken procedures. Hierbij is de ondersteuningsvraag van de cliënt en de nauwe samenwerking met het netwerk leidend. Je stelt jezelf steeds de vraag of de acties die worden uitgevoerd, aansluiten bij de vraag van de cliënt, nu en in de toekomst. Cliënten hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en veiligheid. De veelzijdigheid aan zorgvragen maakt het werk dynamisch waardoor jouw rol als senior binnen het team van groot belang is.

We hebben ruimte voor twee senior begeleiders, beiden voor het Daniël de Brouwerpark in Tilburg;

Woonvoorziening Spie 8-10: Dit is een uitdagende groep waar in totaal 14 cliënten met een matig- tot ernstig verstandelijke beperking gecombineerd met psychiatrische problematiek of problematiek samenhangend met het ouder worden, wonen. De cliënten wonen verdeeld over twee woningen waarbij ook onverwachte situaties kunnen voorvallen.

Pannenstraat 4: Hier bieden we woonbegeleiding en dagbesteding aan cliënten met een zeer ernstige verstandelijke beperking tussen de 14 en de 71 jaar oud. De voorziening is gesplitst in twee groepen van zes à zeven cliënten. Bijkomende handicaps van onze cliënten zijn o.a. autisme, epilepsie en slik- en eetproblemen. Overdag hebben de meeste cliënten een vorm van dagbesteding, zowel buiten als binnen de woning.

1 sollicitatie
127 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


01-03-2021 Amarant
Assistent begeleider wonen Jacob Catssingel

Voor de locatie aan de Jacob Catssingel in Breda zijn we op zoek naar een assistent begeleider. Als assistent begeleider ben je verantwoordelijk voor een schone en prettige werk- en woonomgeving voor de cliënten en collega's. Je ondersteunt je collega's in het begeleiden van de cliënten en je voert diverse schoonmaakwerkzaamheden uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de HACCP richtlijnen. Je werkt, in principe, zelfstandig. Dit kan mogelijk in samenwerking met een cliënt.

Binnen de nieuwe voorziening Jacob Catssingel in Breda bieden we woonbegeleiding aan cliënten met een matige c.q. licht verstandelijke beperking en enkele cliënten met een complexe zorgvraag. Daarnaast verblijven er cliënten die persoonlijke verzorging ontvangen. De leeftijden van de cliënten variëren van 20 tot 71 jaar. Cliënten wonen individueel in studio's binnen een groot wooncomplex.

3 sollicitaties
51 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


01-03-2021 Amarant
Assistent Begeleider

Als assistent begeleider ben je verantwoordelijk voor een schone, veilige en prettige woon- en werkomgeving voor de cliënten en je collega's. Je zorgt naast de huishoudelijke taken voor de boodschappen en doet lichte zorgtaken. Als cliënten thuis zijn heb je ook een aandeel in de zorg en hun dag-invulling. Het gaat om een veelzijdige functie en jij hebt zin om deze uitdaging aan te gaan!

Deze woonvoorziening ligt in de Eilenbergstraat in Tilburg. Het is een mooie werkplek waar een huiselijke sfeer is. "Er zijn" voor de bewoners is een belangrijk uitgangspunt waardoor zij er graag wonen.Er wonen 14 cliënten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar met allen een licht verstandelijke beperking mét andere complexe problematieken (denk aan; psychiatrie, verslaving, sociaal emotionele problematiek of sociaal maatschappelijke problematiek). De beperkingen leiden vaak tot situaties waarin cliënten overschat en negatief beïnvloed worden. De doelgroep is daarnaast niet vreemd met gedragsproblemen. Problemen ondervinden zij vooral in de sociale omgang, het omgaan met de financiën en het adequaat participeren in de maatschappij. De cliënten beschikken allen over een eigen appartement of studio.

1 sollicitatie
73 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


01-03-2021 Amarant