Logo Gemeente Oldebroek

Jobs posted by Gemeente Oldebroek

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Oldebroek.

Latest jobs

Teammanager Bedrijfsvoering

Oldebroek zoekt een ervaren teammanager Bedrijfsvoering voor 36 uur per week, schaal 12
Voor het team Bedrijfsvoering, bestaande uit Belastingen, Communicatie, Juridische zaken, Financiën, P&O, en voor de vertegenwoordiging van Oldebroek binnen de intergemeentelijke samenwerking op Inkoop en de verkenning van de samenwerking op de informatievoorziening van bedrijfsvoering, zoeken wij een teammanager met ervaring als integraal manager met inzicht in de genoemde vakgebieden. Je bent van nature een verbinder en hebt een coachende stijl van leiding geven, waarbij mens- en taakgerichtheid in goede balans zijn. De professionals uit je team geef jij de ruimte. Je faciliteert, enthousiasmeert en daagt uit tot vernieuwing en ontwikkeling. Klinkt dit als muziek in jouw oren? Lees dan zeker verder!

Hier ga je werken
De gemeente Oldebroek is volop in beweging. Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente. Het gemeentehuis is modern ingericht en biedt alle voorzieningen die jij nodig hebt! Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam. De gemeente Oldebroek is ook ambitieus! Voor het waarmaken van onze ambities zoeken wij vaak de samenwerking. Oldebroek staat dan ook positief tegenover het advies van de provinciale verkenners om werk te maken van niet-vrijblijvende samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, met de andere gemeenten op de Noord-Veluwe (Heerde, Hattem, Elburg en Nunspeet).

Het team
Team Bedrijfsvoering bestaat uit Belastingen, Communicatie, Juridische zaken, Financiën, P&O en de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van Inkoop. Met elkaar werken we aan dienstverlening die vraaggestuurd en klantgericht is, professioneel, verbindend en efficiënt ingericht. We hebben oog voor externe en interne belangen, handelen in lijn met 'Oldebroek voor Mekaar' en werken aan een moderne, efficiënte en kwalitatief goede service en dienstverlening. Het team richt zich vooral op de interne dienstverlening (met uitzondering van Belastingen) en houdt zich bezig met beleidsvorming, advisering en ondersteuning en uitvoering.

Belastingen

Belastingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ en de gemeentelijke belastingverordeningen. De medewerkers Belastingen bewaken de volledigheid en juistheid van de gegevens die aan de WOZ-taxaties en de gemeentelijke heffingen en inningen ten grondslag liggen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de wijze waarop belastingen vorm kan worden gegeven binnen regionale samenwerking.

Communicatie

Bij communicatie werken de gespreks- en sparringpartners en adviseurs voor bestuurders, collega's en managers. Ze vertalen vragen uit de organisatie en samenleving naar communicatieopgaven en ondersteunen bij de uitvoering daarvan. Ook dragen ze bij aan het communicatiebewustzijn van de organisatie en delen ze interactief alle gemeentelijke projecten met inwoners en andere belanghebbenden. Daarvoor maken ze gebruik van diverse communicatiemiddelen zoals intranet/website, social media en de gemeentepagina.

Juridische zaken

Juridische zaken richt zich onder meer op juridische werkzaamheden rond bezwaarschriften, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke advisering, klachtbehandeling en juridische kwaliteitszorg. Daarbij gaat het vooral om concernbrede activiteiten. De insteek is om vanuit een goed contact met inwoners, ondernemers, organisaties en collega's verbinding te zoeken en zorg te dragen voor een duidelijk en rechtmatig proces.

Financiën

De basis is op orde. De focus ligt op het digitaliseren van administratieve processen, het optimaliseren van de Planning & Control cyclus en integrale en actuele informatievoorziening, met behulp van een managementinformatiesysteem.

P&O

De collega's van P&O adviseren en ondersteunen leidinggevenden en medewerkers over de (duurzame) inzet van het menselijk kapitaal in de organisatie. Om haar dienstverlening te versterken zet P&O in op verdere professionalisering. Eén van de speerpunten is het optimaliseren van de HR-processen, onder meer door digitalisering. Een ander belangrijk speerpunt is de verdere doorontwikkeling van de personeels- en salarisadministratie.

Intergemeentelijke samenwerking op gebied van Inkoop

De Inkoopfunctie is samen met Hattem en Heerde georganiseerd en maakt onderdeel uit van de portefeuille van de gemeentesecretaris van de gemeente Heerde. Binnen de functie draag je actief bij aan het behalen van het gestelde ambitieniveau voor inkoopvolwassenheid. Samen met de managers Bedrijfsvoering van gemeente Hattem en Heerde, bepaal je mede de koers voor de inkooporganisatie en voert gesprekken over inkoop gerelateerde zaken met zowel inkoopadviseurs als met de interne organisatie. Je hebt affiniteit met inkoop en aanbestedingen en ziet het als jouw verantwoordelijkheid om een ambassadeursrol voor inkoop te vervullen binnen de organisatie.

Verkenning van de samenwerking op de informatievoorziening van bedrijfsvoering

De gemeente Oldebroek heeft de automatisering samen met Heerde en Hattem ondergebracht in de I-dienst. Ook het informatiemanagement wordt in gezamenlijkheid georganiseerd. Hiervoor hebben de drie gemeenten een CIO office ingericht die de regie houdt en de samenhang bewaakt tussen automatisering en informatisering. Als teammanager ben je nauw betrokken bij de verkenning op het gebied van samenwerking op de informatievoorziening van bedrijfsvoering, waarbij de focus op dit moment ligt op een mogelijk gezamenlijke aanbesteding van een HR-applicatie.

Dit ga je doen
Je bent zowel manager van het team Bedrijfsvoering, als lid van het Management Team (MT). Als teammanager ben je integraal- en eindverantwoordelijk voor de realisatie van beleid en uitvoering binnen de genoemde taakgebieden. Samen met jouw professionals werk je aan de vertaling van de bestuurlijke doelen naar resultaten. Je stijl van leiding geven is opgavegericht en coachend. Je stuurt op hoofdlijnen en belegt verantwoordelijkheden in het team. Je bevordert eigenaarschap en stuurt op de afstemming en samenwerking met de andere afdelingen en collega gemeenten. Daarbij ben je duidelijk over de te bereiken doelen en de kaders en randvoorwaarden, maar heb je ook oog voor de context en de behoeften van het team en haar medewerkers. Je durft aan te spreken én bent ook zelf aanspreekbaar. Als MT-lid sta je samen met je MT-collega's voor de organisatie en het realiseren van bestuurlijke doelen. Het MT is verantwoordelijk voor een adequate informatieverschaffing in beide richtingen en draagt er aan bij dat de inrichting van de organisatie is afgestemd op de visie, missie, kernwaarden en ambities. Dit is een blijvende ontwikkeling: steeds aan de slag, verbeteren en vernieuwen vanuit 'van buiten naar binnen'. We vragen van jou daarin een actieve bijdrage!

Naast teammanager en MT-lid, ben je ook ambtelijk opdrachtgever voor projecten. Proactief stem je af met bestuur, management, projectleiders, andere teams en externe partijen. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt gaan worden met betrekking tot de samenwerking op de Noord-Veluwe, vervul je hierin een rol.

Wat neem je mee

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare en actuele werkervaring als integraal leidinggevende op het terrein van bedrijfsvoering, bij voorkeur in combinatie als lid van een managementteam, opgedaan bij een gemeente;
 • Bereidheid tot samenwerking met andere gemeenten. Je hebt hier bij voorkeur ervaring in;
 • Het is een pré als je ervaring of affiniteit hebt met het doorontwikkelen van de (interne) dienstverlening specifiek daar waar het gaat om het optimaliseren van processen & systemen en sturingsinformatie.

Competenties

Naast onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam, vragen wij de volgende competenties:

 • Resultaatgericht
 • Mensgericht
 • Bestuurlijk sensitief
 • Communicatief sterk
 • Stressbestendig
 • Analytisch
 • Overtuigend

Wat bieden wij?
Wij bieden je een afwisselende functie voor 36 uur per week in een organisatie waarin je kan leren en ontwikkelen. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Bij goed functioneren volgt daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald op schaal 12 met een bijbehorend salaris van maximaal € 5.872,- bruto per maand (schaal 12; salaristabel 1 oktober 2020). Daarnaast heeft de gemeente Oldebroek goede aanvullende arbeidsvoorwaarden in onder andere een individueel keuzebudget van 17,05%, flexibele werktijden en opleidingsmogelijkheden.

Wil je inhoudelijk meer weten over deze vacature, neem contact op met Grytsje Zielhuis, loco gemeentesecretaris. Vanaf 20 september kun je contact opnemen met Pieter Lensselink, gemeentesecretaris. Je kunt hen bereiken via het algemene nummer (0525) 63 82 00. Meer informatie over de gemeente Oldebroek vind je op www.oldebroek.nl.

Procedure
Solliciteren kun je via de digitale knop tot en met dinsdag 21 september 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 september 2021. Kandidaten die daarvoor worden uitgenodigd, ontvangen uiterlijk 23 september voor 13.00 uur een uitnodiging.

Een vervolggesprek, assessment en/of referentieonderzoek kunnen deel uit maken van deze procedure.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Over gemeente Oldebroek
De gemeente Oldebroek ligt op de Noord Veluwe en heeft ruim 23.000 inwoners. De gemeente bestaat uit zes dorpskernen, elk met hun eigen identiteit en kenmerken. Wij zijn trots op onze betrokken gemeenschap, actief verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. Wil je meer weten over onze gemeente, kijk dan op www.oldebroek.nl of vind ons op onze socials!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

0 applications
3 views

0 applications
0 views


03-09-2021 Gemeente Oldebroek
Communicatiemedewerker

De gemeente Oldebroek zoekt een Communicatiemedewerker 24 uur per week, schaal 7
Vlotte teksten schrijven, drukwerk begeleiden van A tot Z, pers te woord staan, content plaatsen op social media en websites. En natuurlijk je collega adviseurs ondersteunen. Word je hier enthousiast van? Dan zoeken we jou!

Hier ga je werken
De gemeente Oldebroek is volop in beweging. Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Dat zegt ook iets over de manier waarop we communiceren. Het gemeentehuis is modern ingericht en biedt alle voorzieningen die jij nodig hebt! Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam.

Het team
Belastingen, Communicatie, Juridische zaken, Financiën, Inkoop & P&O, vormen samen het team Bedrijfsvoering. Met elkaar werken we aan dienstverlening die zowel aanbod- en vraaggestuurd als klantgericht is en professioneel, verbindend en efficiënt ingericht is. Het gaat om de sturing en beheersing van middelen om de (primaire) processen binnen de gemeente mogelijk te maken. Bedrijfsvoering is geen doel op zich, maar voorwaardenscheppend voor de processen en uit te voeren (wettelijke) taken van de gemeente.

Cluster Communicatie; Communicatie is een enthousiast en dynamisch team bestaande uit drie adviseurs, twee communicatiemedewerkers en een webregisseur. Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan.

Dit ga je doen
Voor ons Communicatieteam zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die het volgende gaat doen:

 • Dagelijks beheer van de website, intranet, social media en ons online participatieplatform;
 • (her-)Schrijven van teksten voor verschillende doeleinden;
 • Beheren van de communicatiemailbox;
 • Ondersteunen bij samenstellen van gemeentepagina's (in lokale krant);
 • Coördineren van drukwerk;
 • Contact met pers;
 • Ondersteunen van de communicatieadviseurs;
 • Kleine communicatiecampagnes verzorgen;
 • Oppakken van diverse, adhoc werkzaamheden.

Wat neem je mee
Enthousiasme, flexibiliteit, een proactieve houding en (politieke) sensitiviteit. Je bent oplossingsgericht en een echte doener, die kan werken onder gezonde druk. In onze dynamische omgeving weet jij orde, overzicht en structuur te houden. Jouw manier van communiceren is helemaal van deze tijd, duidelijk en klantvriendelijk. Wanneer het nodig is, ben je ook bereid een keer op een avond of in het weekend te werken. Je bent leergierig en denkt van nature vooruit. We zoeken iemand die zelfstandig kan en wil werken maar ook bijdraagt aan een positief teamgevoel.

Functie-eisen

 • Een afgeronde communicatieopleiding, minimaal op MBO-niveau;
 • Minimaal twee jaar ervaring in een vergelijkbare functie is een pré;
 • Werkervaring bij (lokale) overheid is een pré;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal en een vlotte pen;
 • Ervaring met contentbeheer websites en social media;
 • Kennis van en ervaring met de toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1) is een pré.

Competenties

Naast onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam, vragen wij de volgende competenties:

 • Accuraat;
 • Zelfstandig;
 • Teamgericht;
 • Probleemoplossend.

Wat bieden wij
Een uitdagende en afwisselende functie met ruimte voor eigen inbreng, in een open en enthousiast team. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor één jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het salaris hangt af van je ervaring en is maximaal €3.176,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (functieschaal 7, salaristabel 1 oktober 2020). Daarnaast heeft de gemeente Oldebroek goede aanvullende arbeidsvoorwaarden in onder andere een individueel keuzebudget van 17,05 %, flexibele werktijden en opleidingsmogelijkheden.

Meer weten
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Anita Tekamp, teammanager Bedrijfsvoering, via telefoon (0525) 63 82 00 of atekamp@oldebroek.nl. Meer informatie over de gemeente Oldebroek vind je op www.oldebroek.nl.

Solliciteren en dan
Solliciteren kun je via de sollicitatiebutton tot en met zondag 22 augustus 2021. De sollicitatiegesprekken vinden in week 34 plaats. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Over gemeente Oldebroek
De gemeente Oldebroek ligt op de Noord Veluwe en heeft ruim 23.000 inwoners. De gemeente bestaat uit zes dorpskernen, elk met hun eigen identiteit en kenmerken. Wij zijn trots op onze betrokken gemeenschap, actief verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. Wil je meer weten over onze gemeente, kijk dan op www.oldebroek.nl of vind ons op onze socials!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

0 applications
0 views


06-08-2021 Gemeente Oldebroek
Financieel Adviseur

De gemeente Oldebroek zoekt een Financieel Adviseur voor 32-36 uur per week, schaal 11

Ben jij die stevige adviseur die het voortouw durft te nemen? Dan zoekt de gemeente Oldebroek jou!

Hier ga je werken
De gemeente Oldebroek is volop in beweging! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Dat zegt ook iets over de manier waarop we communiceren.Het gemeentehuis is modern ingericht en biedt alle voorzieningen die jij nodig hebt! Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam.

Het team
Belastingen, Communicatie, Juridische zaken, Financiën, Inkoop & P&O, vormen samen het team Bedrijfsvoering. Met elkaar werken we aan dienstverlening die zowel aanbod- en vraaggestuurd als klantgericht is en professioneel, verbindend en efficiënt ingericht is. Het gaat om de sturing en beheersing van middelen om de (primaire) processen binnen de gemeente mogelijk te maken. Bedrijfsvoering is geen doel op zich, maar voorwaardenscheppend voor de processen en uit te voeren (wettelijke) taken van de gemeente.

Cluster Financiën; de basisprocessen zijn op orde. De focus ligt op het digitaliseren van administratieve processen, het optimaliseren van de Planning & Control cyclus en integrale en actuele informatievoorziening.

Dit ga je doen
Als Financieel Adviseur ben je een stevige adviseur en gesprekspartner voor bestuur en management op het gebied van financieel beleid en maak je probleemloos de vertaalslag naar je collega's en de praktijk. Proactief vertaal je complexe maatschappelijke externe en interne vraagstukken naar concrete en heldere financiële adviezen en beleid. Je onderhoudt interne en externe contacten.Binnen Financiën neem je het voortouw als het gaat om het door ontwikkelen van het strategisch en tactisch financieel beleid en de dienstverlening aan de andere teams. Je coördineert en optimaliseert de totstandkoming van financiële (planning & control) producten. Als persoon sta je stevig in je schoenen en kun je op je eigen handelen reflecteren. Je bent een echte verbinder; je werkt constructief, professioneel en prettig samen met je directe collega's. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend! Je bent zowel vasthoudend, als vernieuwend en dienstverlenend. Je denkt in oplossingen met inachtneming van de (wettelijke) kaders en je signaleert kansen ter verbetering.

 • Je verzorgt de financiële advisering aan teams, management en bestuur. De nadruk ligt op financiële advisering in het sociaal domein;
 • Je analyseert financiële informatie en onderzoekt oorzaken van afwijkingen tussen begroting en realisatie. Je geeft op basis van je bevindingen gevraagd en ongevraagd advies aan de budgethouders;
 • Je biedt ondersteuning bij de totstandkoming van begroting, jaarrekening en bestuursrapportages;
 • Je toetst college- en raadsvoorstellen op financiële consequenties;
 • Je bouwt aan managementinformatie en doet voorstellen voor het ontwikkelen of het verbeteren van instrumenten die eenduidige stuurinformatie opleveren;
 • Je onderhoudt (pro)actief contact met je collega's;
 • Je adviseert integraal, duidelijk, oplossingsgericht en in klare taal.

Wat neem je mee

 • Je hebt een afgeronde financieel-economische opleiding op HBO/WO-niveau;
 • Je hebt kennis van BBV en gemeentefinanciën;
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur of een soortgelijke functie in de afgelopen 10 jaar;
 • Je bent analytisch en je hebt een lange termijn visie. Je beschikt over inlevingsvermogen, overtuigingskracht en neemt initiatief;
 • Je kunt lezen en schrijven met Excel;
 • Je beschikt over brede kennis van (financiële) systemen (ervaring met Lias is een pre);
 • Je beschikt over ervaring met ondersteuning bij de totstandkoming van begroting, jaarrekening en bestuursrapportages;
 • Je hebt humor en relativeringsvermogen.

Competenties

Naast onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam, vragen wij de volgende competenties:

 • Communicatief sterk;
 • Samenwerken;
 • Jezelf overtuigend kunnen positioneren.

Wat bieden wij
Een uitdagende en afwisselende functie met ruimte voor eigen inbreng, in een open en enthousiast team. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor één jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het salaris hangt af van je ervaring en is maximaal €5.169,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (functieschaal 11, salaristabel 1 oktober 2020). Daarnaast heeft de gemeente Oldebroek goede aanvullende arbeidsvoorwaarden in onder andere een individueel keuzebudget van 17,05 %, flexibele werktijden en opleidingsmogelijkheden.

Meer weten
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Anita Tekamp, teammanager Bedrijfsvoering, via telefoon (0525) 63 82 00 of atekamp@oldebroek.nl. Meer informatie over de gemeente Oldebroek vind je op www.oldebroek.nl.

Solliciteren en dan
Solliciteren kun je via de sollicitatiebutton tot en met zondag 22 augustus 2021.De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 26 augustus. Kandidaten die daarvoor worden uitgenodigd, ontvangen uiterlijk woensdag 25 augustus een uitnodiging. Deze vacature wordt intern uitgezet.

Over gemeente Oldebroek
De gemeente Oldebroek ligt op de Noord Veluwe en heeft ruim 23.000 inwoners. De gemeente bestaat uit zes dorpskernen, elk met hun eigen identiteit en kenmerken. Wij zijn trots op onze betrokken gemeenschap, actief verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. Wil je meer weten over onze gemeente, kijk dan op www.oldebroek.nl of vind ons op onze socials!

1 application
0 views


06-08-2021 Gemeente Oldebroek
BAG beheerder

De gemeente Oldebroek zoekt een BAG beheerder voor 36 uur per week, schaal 8

Heb jij ervaring met Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en ben jij secuur, analytisch en een zelfstandige werker? Dan zoekt de gemeente Oldebroek jou!

Hier ga je werken
De gemeente Oldebroek is volop in beweging! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Het gemeentehuis is modern ingericht en biedt alle voorzieningen die jij nodig hebt! Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam.

Het team
De BAG beheerder maakt onderdeel uit van cluster Belastingen, dat valt onder het team Bedrijfsvoering. Met elkaar werken we aan dienstverlening die zowel aanbod- en vraaggestuurd als klantgericht is en professioneel, verbindend en efficiënt ingericht is. Het gaat om de sturing en beheersing van middelen om de (primaire) processen binnen de gemeente mogelijk te maken. Bedrijfsvoering is geen doel op zich, maar voorwaardenscheppend voor de processen en uit te voeren (wettelijke) taken van de gemeente. Cluster Belastingen houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de wet WOZ, incl. objectenbeheer, de waardering van objecten, vastlegging, uitwisseling met de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) etc.

Dit ga je doen
Als BAG beheerder houd je je met name bezig met:

 • het verwerken van vergunningen, verzoeken en constateringen in onze BAG-applicatie van GisKit en het verwerken in de applicatie Civision Waarderen van Pink Roccade (en eventueel het verwerken in de taxatie applicatie 4WOZ);
 • het voorbereiden, maken en verwerken van huisnummerbesluiten en ambtelijke verklaringen;
 • het voorbereiden, opstellen en verwerken van collegevoorstellen voor straatnaambesluiten;
 • het signaleren, onderzoeken en corrigeren van onjuistheden in de BAG-registratie;
 • het invoeren van meldingen in VGI Support voor definitieve pandgeometrie en verwerken van het bestand na inmeten;
 • zorgdragen voor de kwaliteit, tijdigheid en volledigheid van de BAG, aantoonbaar te maken middels de jaarlijkse BAG ENSIA kwaliteitstoets;
 • het onderzoeken en op correcte wijze verwerken en afhandelen van terugmeldingen via het Kadaster;
 • zorgen voor de juiste procesbeschrijvingen rondom de BAG en het onderhouden/bijhouden van deze processen;
 • Daarnaast ben jij het aanspreekpunt bij vragen van collega's, inwoners en bedrijven over de BAG (bijvoorbeeld over terugmeldingen, vernummeren en huisnummers aanvragen) en neem je kennis van de actualiteiten vanuit de nieuwsbrieven en reageer je adequaat op vragen van de Rijksoverheid/ BAG BAO.

Wat neem je mee

 • Een afgeronde mbo niveau 4 opleiding, in relevante richting (bijvoorbeeld Bouwkunde of Vastgoed), aangevuld met een afgeronde training/opleiding/cursus op het gebied van de BAG;
 • Minimaal 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie, bij een gemeente;
 • Aantoonbaar kennis van en ervaring met Autocad;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met GisKit;
 • Kennis van en ervaring met de taxatie applicatie 4WOZ en/of de applicatie Civision Waarderen van PinkRoccade is een pré.

Competenties

Naast onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam, vragen wij de volgende competenties:

 • Accuraat
 • Zelfstandig
 • Teamgericht
 • Probleemoplossend
 • Analytisch

Wat bieden wij
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een enthousiast team in een organisatie met korte lijnen. Een omgeving waarin je kan leren en ontwikkelen. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar en bij goed functioneren volgt daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het salaris hangt af van je ervaring en is maximaal €3.591,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (functieschaal 8, salaristabel 1 oktober 2020).

Daarnaast heeft de gemeente Oldebroek goede aanvullende arbeidsvoorwaarden in onder andere een individueel keuzebudget van 17,05 %, flexibele werktijden en opleidingsmogelijkheden.

Meer weten
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Anita Tekamp, teammanager Bedrijfsvoering, via telefoon (0525) 63 82 00. Meer informatie over de gemeente Oldebroek vind je op www.oldebroek.nl.

Solliciteren en dan
Solliciteren kun je via de sollicitatiebutton tot en met 10 augustus 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag, 16 augustus (ochtend) of dinsdag, 17 augustus (middag). Kandidaten die daarvoor worden uitgenodigd, ontvangen uiterlijk donderdagmiddag, 12 augustus een uitnodiging. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.Over gemeente Oldebroek
De gemeente Oldebroek ligt op de Noord Veluwe en heeft ruim 23.000 inwoners. De gemeente bestaat uit zes dorpskernen, elk met hun eigen identiteit en kenmerken. Wij zijn trots op onze betrokken gemeenschap, actief verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. Wil je meer weten over onze gemeente, kijk dan op www.oldebroek.nl of vind ons op onze socials!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

0 applications
0 views


27-07-2021 Gemeente Oldebroek
Ervaren teammanager Leefomgeving

Oldebroek zoekt een ervaren teammanager Leefomgeving voor 36 uur per week
Voor het team Leefomgeving, bestaande uit Beheer Openbare Ruimte en de Buitendienst, zoeken wij een teammanager met ervaring op het gebied van integraal management én inzicht in de vakgebieden. Je bent van nature een verbinder en hebt een coachende stijl van leiding geven, waarbij mens- en taakgerichtheid in goede balans zijn. De professionals uit je team geef jij de ruimte. Je faciliteert, enthousiasmeert en daagt uit naar vernieuwing en ontwikkeling.

Hier ga je werken
De gemeente Oldebroek is volop in beweging. Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Het gemeentehuis is modern ingericht en biedt alle voorzieningen die jij nodig hebt! Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam. De gemeente Oldebroek is ook ambitieus! Voor het waarmaken van onze ambities zoeken wij vaak de samenwerking.

Het team
Je gaat deel uitmaken van het team Leefomgeving, dat bestaat uit Beheer Openbare Ruimte en de Buitendienst. In het team werken ruim 40 collega's in dienst van de gemeente, aangevuld met een flexibele schil, die zich bezighouden met beleidsontwikkeling op het gebied van wegen, riolering, gebouwen, groen, afval, toezicht & werkvoorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering in de openbare ruimte.

We werken met elkaar aan dienstverlening die vraaggestuurd en klantgericht is, professioneel, verbindend en efficiënt ingericht. We handelen in lijn met 'Oldebroek voor Mekaar' en werken aan een moderne, efficiënte en kwalitatief goede service en dienstverlening.

Dit ga je doen
Je bent zowel manager van het team Leefomgeving, als lid van het Management Team (MT). Als teammanager ben je eindverantwoordelijk voor de realisatie van beleid en uitvoering binnen jouw taakgebied en de integrale afstemming met andere beleidsvelden. Onderwerpen die jouw aandacht vragen zijn de implementatie van de Omgevingswet en de doorontwikkeling van contract-, project,- en personeelsmanagement. Daarnaast geef je leiding aan de teamleider buitendienst.

Je stijl van leiding geven is opgavegericht en coachend. Je stuurt op hoofdlijnen en belegt verantwoordelijkheden in het team. Je bevordert eigenaarschap en stuurt op de afstemming en samenwerking met de andere afdelingen. Daarbij ben je duidelijk over de te bereiken doelen en de kaders en randvoorwaarden, maar heb je ook oog voor de context en de behoeften van het team en haar medewerkers. Je durft aan te spreken én bent ook zelf aanspreekbaar.

Als MT-lid sta je samen met je MT-collega's voor de organisatie en het realiseren van bestuurlijke doelen. Het MT is verantwoordelijk voor een adequate informatieverschaffing in beide richtingen en draagt er aan bij dat de inrichting van de organisatie is afgestemd op de visie, missie, kernwaarden en ambities. Dit is een blijvende ontwikkeling: steeds aan de slag, verbeteren en vernieuwen vanuit 'van buiten naar binnen'. We vragen van jou daarin een actieve bijdrage!

Naast teammanager en MT-lid, ben je ook ambtelijk opdrachtgever voor projecten. Proactief stem je af met bestuur, management, projectleiders, andere teams en externe partijen.

Wat neem je mee

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • Een aantal jaren relevante werkervaring als integraal leidinggevende op het terrein van Leefomgeving, opgedaan binnen een overheidsorganisatie, bij voorkeur in combinatie als lid van een managementteam;
 • Bereidheid tot samenwerking met andere gemeenten. Je hebt hier bij voorkeur ervaring in;
 • Het is een pré als je ervaring of affiniteit hebt met het doorontwikkelen van de (interne) dienstverlening, specifiek daar waar het gaat om het optimaliseren van processen en systemen.

Competenties

Naast onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam, vragen wij de volgende competenties:

 • Resultaatgericht
 • Mensgericht
 • Bestuurlijk sensitief
 • Communicatief sterk
 • Stressbestendig
 • Analytisch
 • Overtuigend

Wat bieden wij
Wij bieden je een afwisselende functie voor 36 uur per week in een organisatie waarin je kan leren en ontwikkelen. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Bij goed functioneren volgt daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er vindt momenteel een herwaardering plaats; de functie is indicatief ingeschaald op schaal 12 met een bijbehorend salaris van maximaal € 5.872,- bruto per maand (schaal 12; salaristabel 1 oktober 2020).

Daarnaast heeft de gemeente Oldebroek goede aanvullende arbeidsvoorwaarden in onder andere een individueel keuzebudget van 17,05%, flexibele werktijden en opleidingsmogelijkheden.

Meer weten
Wil je inhoudelijk meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Pieter Lensselink, gemeentesecretaris, telefoon (0525) 63 82 00.

Solliciteren en dan
Solliciteren kun je via de sollicitatiebutton tot en met maandag 9 augustus. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 13 augustus a.s. Kandidaten die daarvoor worden uitgenodigd, ontvangen uiterlijk woensdagochtend 11 augustus een uitnodiging.

Een vervolggesprek staat onder voorbehoud gepland op woensdag 18 augustus a.s. Een assessment en referentieonderzoek kunnen deel uit maken van deze procedure.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Over gemeente Oldebroek
De gemeente Oldebroek ligt op de Noord Veluwe en heeft ruim 23.000 inwoners. De gemeente bestaat uit zes dorpskernen, elk met hun eigen identiteit en kenmerken. Wij zijn trots op onze betrokken gemeenschap, actief verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. Wil je meer weten over onze gemeente, kijk dan op www.oldebroek.nl of vind ons op onze socials!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

1 application
0 views

0 applications
0 views


23-07-2021 Gemeente Oldebroek