Logo Gemeente Leidschendam-Voorburg

Jobs posted by Gemeente Leidschendam-Voorburg

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Latest jobs

Operationeel Bouwkundige

Als operationeel bouwkundige ben je verantwoordelijk voor het bouwkundig beheer en onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen, waaronder ook monumentale objecten. Daarnaast kan het 'incidenteel' deelnemen in een huisvestings- ,renovatie- of sloopproject ook tot je werkzaamheden behoren.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit, o.a. de volgende taken:

 • Je analyseert het benodigde onderhoud en voert bouwkundige opnames uit;
 • Je adviseert over, begeleidt en controleert de voortgang en kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden en draagt zorg voor de oplevering met de opdrachtnemer;
 • Samen met de bouwkundig adviseurs stel je de meerjarenonderhoudsprognoses (MJOP) en planningen op door het leveren van input voor de MJOP/planningen;
 • Voorbereiden van complexere kapitaal- en onderhoudswerken, waarbij je o.a. programma's van eisen opstelt, offertes beoordeelt en een opdracht gunt;
 • Voorlichting geven over geplande werken aan pandgebruikers, bedrijven, huurders en collega's;
 • Je bent aanspreekpunt voor huurders met betrekking tot installatie- en bouwtechnische vragen en klachten.

0 applications
0 views


08-10-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Operationeel Bouwkundige

Als operationeel bouwkundige ben je verantwoordelijk voor het bouwkundig beheer en onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen, waaronder ook monumentale objecten. Daarnaast kan het 'incidenteel' deelnemen in een huisvestings- ,renovatie- of sloopproject ook tot je werkzaamheden behoren.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit, o.a. de volgende taken:

 • Je analyseert het benodigde onderhoud en voert bouwkundige opnames uit;
 • Je adviseert over, begeleidt en controleert de voortgang en kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden en draagt zorg voor de oplevering met de opdrachtnemer;
 • Samen met de bouwkundig adviseurs stel je de meerjarenonderhoudsprognoses (MJOP) en planningen op door het leveren van input voor de MJOP/planningen;
 • Voorbereiden van complexere kapitaal- en onderhoudswerken, waarbij je o.a. programma's van eisen opstelt, offertes beoordeelt en een opdracht gunt;
 • Voorlichting geven over geplande werken aan pandgebruikers, bedrijven, huurders en collega's;
 • Je bent aanspreekpunt voor huurders met betrekking tot installatie- en bouwtechnische vragen en klachten.

1 application
0 views


08-10-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Operationeel Bouwkundige

Als operationeel bouwkundige ben je verantwoordelijk voor het bouwkundig beheer en onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen, waaronder ook monumentale objecten. Daarnaast kan het 'incidenteel' deelnemen in een huisvestings- ,renovatie- of sloopproject ook tot je werkzaamheden behoren.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit, o.a. de volgende taken:

 • Je analyseert het benodigde onderhoud en voert bouwkundige opnames uit;
 • Je adviseert over, begeleidt en controleert de voortgang en kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden en draagt zorg voor de oplevering met de opdrachtnemer;
 • Samen met de bouwkundig adviseurs stel je de meerjarenonderhoudsprognoses (MJOP) en planningen op door het leveren van input voor de MJOP/planningen;
 • Voorbereiden van complexere kapitaal- en onderhoudswerken, waarbij je o.a. programma's van eisen opstelt, offertes beoordeelt en een opdracht gunt;
 • Voorlichting geven over geplande werken aan pandgebruikers, bedrijven, huurders en collega's;
 • Je bent aanspreekpunt voor huurders met betrekking tot installatie- en bouwtechnische vragen en klachten.

0 applications
0 views


08-10-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Operationeel Bouwkundige

Als operationeel bouwkundige ben je verantwoordelijk voor het bouwkundig beheer en onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen, waaronder ook monumentale objecten. Daarnaast kan het 'incidenteel' deelnemen in een huisvestings- ,renovatie- of sloopproject ook tot je werkzaamheden behoren.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit, o.a. de volgende taken:

 • Je analyseert het benodigde onderhoud en voert bouwkundige opnames uit;
 • Je adviseert over, begeleidt en controleert de voortgang en kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden en draagt zorg voor de oplevering met de opdrachtnemer;
 • Samen met de bouwkundig adviseurs stel je de meerjarenonderhoudsprognoses (MJOP) en planningen op door het leveren van input voor de MJOP/planningen;
 • Voorbereiden van complexere kapitaal- en onderhoudswerken, waarbij je o.a. programma's van eisen opstelt, offertes beoordeelt en een opdracht gunt;
 • Voorlichting geven over geplande werken aan pandgebruikers, bedrijven, huurders en collega's;
 • Je bent aanspreekpunt voor huurders met betrekking tot installatie- en bouwtechnische vragen en klachten.

13 applications
103 views


08-10-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Beleidsontwikkelaar maatschappelijke ontwikkelingen

Als beleidsontwikkelaar ontwikkel je beleid op meerdere beleidsterreinen met bestuurlijke en maatschappelijke impact. Samen met andere beleidsontwikkelaars, het bestuur, collega's van andere disciplines en omliggende gemeenten, onze ketenpartners en inwoners werk je aan de transformatie van het sociaal domein. Je houdt je bezig met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid, met kennis over onderzoek en effectmeting. Je hebt een afwisselend takenpakket van opdrachten, dossiers, beleid en eventuele bijbehorende accountrelaties.

Voor deze vacature ligt de focus op werk en inkomen. Je maakt (regionaal) beleid, houdt je bezig met beleid rond financiële zelfredzaamheid en schuldhulpverlening en adviseert de wethouder(s) over de keuzes die hierin gemaakt moeten worden. Daarnaast ben je het aanspreekpunt vanuit de gemeente voor lokale partijen, waarmee je samenwerkt en afstemt om beleid en uitvoeringspraktijk verder te verbinden, verbeteren en vernieuwen. Hierbij werk je veel samen met de interne collega's van de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) en bedrijfsvoering. Er zijn diverse inhoudelijk beleidsprojecten rondom het thema schuldhulpverlening waar je verantwoordelijk voor bent. Hierin is de aansluiting is over beleidsterreinen en afdelingsgrenzen heen en de samenwerking met maatschappelijke partners buiten de gemeentelijke organisatie belangrijk.

1 application
0 views


08-10-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg