Logo Gemeente Leidschendam-Voorburg

Vacatures geplaatst door Gemeente Leidschendam-Voorburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Laatste vacatures

Administratief medewerker/ondersteuner Leerplicht/RMC

In het team Uitvoeringsondersteuning zijn wij op zoek naar een adminstratief medewerker Leerplicht en RMC. Het betreft een functie waarin je ondersteunende werkzaamheden verricht op het terrein van Leerplicht en RMC waarbij het voeren van een goede administratie van essentieel belang is. Tevens ben je het eerste aanspreekpunt en het visitekaartje van de afdeling voor contacten van buitenaf.
Als administratief medewerker/ondersteuner Leerplicht en RMC ben je de spin in het web bij het bestrijden van het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, het signaleren van knelpunten en het terugkoppelen naar de leerplichtambtenaar. Je bent een talent op administratief gebied. Van jou wordt verwacht dat je de leerlingenadministratie up to date houdt en dat je regelmatig overzichten verstrekt voor managementgegevens en je beantwoordt de telefoon. Vanzelfsprekend werk je nauw samen met de leerplichtambtenaren en de RMC casemanagers.

Als administratief medewerker/ondersteuner Leerplicht/RMC verricht je onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Aanmaken van digitale leerlingdossiers
 • Verwerken en verdelen van DUO Verzuimmeldingen voor Leerplicht en RMC
 • Beheren van de leerplicht telefoon en e-mail
 • Beheren van schoolinschrijvingen- en uitschrijvingen Leerplicht en RMC
 • Beheren van de vrijstellingen Leerplicht
 • Beheren van de Verwijsindex
 • Verwerken van documenten in het leerlingvolgsysteem en het digitale archief
 • Brieven versturen in opdracht van de Leerplichtambtenaren en RMC Casemanagers
 • Samenwerken met afdeling Burgerzaken ihkv adresonderzoeken
 • Administratieve verwerking van processen-verbaal
 • Administratieve ondersteuning voor de Kwaliteitsmedewerkers
 • Hand-en spandiensten verrichten voor 8 Leerplichtambtenaren en RMC Casemanagers

Werken in Haaglanden

2 sollicitaties

0 views


21-01-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg


Werkvoorbereider groen/cultuurtechniek

 • Je voert maatregelen uit die de assetmanager geeft gekozen en gepland
 • Je ondersteunt de beheerder, zodat hij de groen/cultuurwerkzaamheden kan monitoren en rapportages kan opstellen.
 • Vanuit de inhoud houdt jij je voornamelijk bezig met groen en diverse onderhoudswerken, zoals bomenbeheer en onkruidbeheersing op verharding. Vanuit de rol van werkvoorbereider stel je bestekken/raamovereenkomsten, tekeningen en ramingen op of begeleidt je ingenieursbureaus die deze werkzaamheden uitvoeren. Tevens adviseer je collega's of externen op cultuurtechnisch gebied.
 • Naast de werk voorbereidende taken houdt je je ook bezig met gegevensbeheer en ben je in staat om de gevraagde data uit het beheersysteem te halen en op tekening te zetten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanvragen van diverse offertes en vergunningen en verzorg je de communicatie richting bewoners of belanghebbenden.
 • Je pakt de meldingen vanuit de burgers en andere belanghebbende vanuit je eigen vakgebied op en handelt ze af.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties

0 views


16-01-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg


Werkvoorbereider groen/cultuurtechniek

 • Je voert maatregelen uit die de assetmanager geeft gekozen en gepland
 • Je ondersteunt de beheerder, zodat hij de groen/cultuurwerkzaamheden kan monitoren en rapportages kan opstellen.
 • Vanuit de inhoud houdt jij je voornamelijk bezig met groen en diverse onderhoudswerken, zoals bomenbeheer en onkruidbeheersing op verharding. Vanuit de rol van werkvoorbereider stel je bestekken/raamovereenkomsten, tekeningen en ramingen op of begeleidt je ingenieursbureaus die deze werkzaamheden uitvoeren. Tevens adviseer je collega's of externen op cultuurtechnisch gebied.
 • Naast de werk voorbereidende taken houdt je je ook bezig met gegevensbeheer en ben je in staat om de gevraagde data uit het beheersysteem te halen en op tekening te zetten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanvragen van diverse offertes en vergunningen en verzorg je de communicatie richting bewoners of belanghebbenden.
 • Je pakt de meldingen vanuit de burgers en andere belanghebbende vanuit je eigen vakgebied op en handelt ze af.

Intermediair

1 sollicitatie

38 views

Bekijk vacature


16-01-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg


Werkvoorbereider groen/cultuurtechniek

 • Je voert maatregelen uit die de assetmanager geeft gekozen en gepland
 • Je ondersteunt de beheerder, zodat hij de groen/cultuurwerkzaamheden kan monitoren en rapportages kan opstellen.
 • Vanuit de inhoud houdt jij je voornamelijk bezig met groen en diverse onderhoudswerken, zoals bomenbeheer en onkruidbeheersing op verharding. Vanuit de rol van werkvoorbereider stel je bestekken/raamovereenkomsten, tekeningen en ramingen op of begeleidt je ingenieursbureaus die deze werkzaamheden uitvoeren. Tevens adviseer je collega's of externen op cultuurtechnisch gebied.
 • Naast de werk voorbereidende taken houdt je je ook bezig met gegevensbeheer en ben je in staat om de gevraagde data uit het beheersysteem te halen en op tekening te zetten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanvragen van diverse offertes en vergunningen en verzorg je de communicatie richting bewoners of belanghebbenden.
 • Je pakt de meldingen vanuit de burgers en andere belanghebbende vanuit je eigen vakgebied op en handelt ze af.

Gemeentebanen

1 sollicitatie

76 views


16-01-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg


Juridisch medewerker Handhaving

Je verricht juridische werkzaamheden op het terrein van handhaving. De werkzaamheden zijn heel divers. Je behandelt zaken in het Omgevingsrecht en op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Daarnaast behandel je zaken met betrekking tot lokale verordeningen en enkele bijzondere wetten (o.a. drank en horecawet). Je verzorgt vooraanschrijvingen, je behandelt zienswijzen en stelt handhavingsbeschikkingen op. Ook behandel je bezwaar- en beroepschriften. Je ondersteunt bij de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Je houdt de ontwikkelingen binnen je vakgebied goed in de gaten, informeert collega's hierover en doet verbetervoorstellen.

Het team waar je als juridisch medewerker deel vanuit gaat maken gaat zich de komende tijd ontwikkelen tot een zelfsturend team. Een uitdagende ontwikkeling, waaraan je actief en constructief bijdraagt.

Werken in Haaglanden

1 sollicitatie

0 views


16-01-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg