Logo Gemeente Leidschendam-Voorburg

Vacatures geplaatst door Gemeente Leidschendam-Voorburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Laatste vacatures

Stagiair Onderzoek en Statistiek

De functie:
Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg werkt één adviseur Onderzoek en Statistiek (O&S). Onderzoek voeren we zelf uit maar in sommige gevallen zetten we hier een extern bureau voor in. Belangrijk binnen 'Onderzoek en Statistiek' zijn de steeds terugkerende monitoren, waarin verschillende beleidsterreinen cijfermatig worden geanalyseerd. In september wordt de tweejaarlijkse monitor 'Wijkatlas' opgeleverd, met cijfers over allerlei onderwerpen op wijk- en buurtniveau. In oktober zijn de cijfers voor de monitor jeugdhulp beschikbaar.
De stageopdracht bij 'Onderzoek en Statistiek' bestaat uit het presenteren van de cijfers uit de Wijkatlas en de monitor Jeugd in goed leesbare grafieken. Samen met de Adviseur 'Onderzoek en Statistiek' ga je hierover met verschillende afdelingen in gesprek.
Daarnaast neem je deel aan de projectgroepen 'Onderzoek en Statistiek' en 'Monitoring' binnen het project 'Informatiegestuurd werken'. Je wordt uitgenodigd mee te denken en mee te werken aan de oplevering van de eerste producten van deze projecten. Hierbij kun je denken aan het komen tot een visie op de positionering van O&S in de organisatie. Tevens wil de projectgroep 'Monitoring' komen tot één helder overzicht van lopende en geplande monitoringprojecten in de organisatie.
Voor de ondersteuning van de vele werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, is per september 2019 een stageplaats voor 32 uur per week beschikbaar (3-12 maanden) om praktijkervaring op te doen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een onderzoek uit te voeren in het kader van je scriptie. Wij vragen geïnteresseerde kandidaten te solliciteren naar deze stageplaats.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


19-07-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Stagiair Onderzoek en Statistiek

De functie:
Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg werkt één adviseur Onderzoek en Statistiek (O&S). Onderzoek voeren we zelf uit maar in sommige gevallen zetten we hier een extern bureau voor in. Belangrijk binnen 'Onderzoek en Statistiek' zijn de steeds terugkerende monitoren, waarin verschillende beleidsterreinen cijfermatig worden geanalyseerd. In september wordt de tweejaarlijkse monitor 'Wijkatlas' opgeleverd, met cijfers over allerlei onderwerpen op wijk- en buurtniveau. In oktober zijn de cijfers voor de monitor jeugdhulp beschikbaar.
De stageopdracht bij 'Onderzoek en Statistiek' bestaat uit het presenteren van de cijfers uit de Wijkatlas en de monitor Jeugd in goed leesbare grafieken. Samen met de Adviseur 'Onderzoek en Statistiek' ga je hierover met verschillende afdelingen in gesprek.
Daarnaast neem je deel aan de projectgroepen 'Onderzoek en Statistiek' en 'Monitoring' binnen het project 'Informatiegestuurd werken'. Je wordt uitgenodigd mee te denken en mee te werken aan de oplevering van de eerste producten van deze projecten. Hierbij kun je denken aan het komen tot een visie op de positionering van O&S in de organisatie. Tevens wil de projectgroep 'Monitoring' komen tot één helder overzicht van lopende en geplande monitoringprojecten in de organisatie.
Voor de ondersteuning van de vele werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, is per september 2019 een stageplaats voor 32 uur per week beschikbaar (3-12 maanden) om praktijkervaring op te doen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een onderzoek uit te voeren in het kader van je scriptie. Wij vragen geïnteresseerde kandidaten te solliciteren naar deze stageplaats.

Indeed

0 sollicitaties
0 views


19-07-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Stagiair Onderzoek en Statistiek

De functie:
Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg werkt één adviseur Onderzoek en Statistiek (O&S). Onderzoek voeren we zelf uit maar in sommige gevallen zetten we hier een extern bureau voor in. Belangrijk binnen 'Onderzoek en Statistiek' zijn de steeds terugkerende monitoren, waarin verschillende beleidsterreinen cijfermatig worden geanalyseerd. In september wordt de tweejaarlijkse monitor 'Wijkatlas' opgeleverd, met cijfers over allerlei onderwerpen op wijk- en buurtniveau. In oktober zijn de cijfers voor de monitor jeugdhulp beschikbaar.
De stageopdracht bij 'Onderzoek en Statistiek' bestaat uit het presenteren van de cijfers uit de Wijkatlas en de monitor Jeugd in goed leesbare grafieken. Samen met de Adviseur 'Onderzoek en Statistiek' ga je hierover met verschillende afdelingen in gesprek.
Daarnaast neem je deel aan de projectgroepen 'Onderzoek en Statistiek' en 'Monitoring' binnen het project 'Informatiegestuurd werken'. Je wordt uitgenodigd mee te denken en mee te werken aan de oplevering van de eerste producten van deze projecten. Hierbij kun je denken aan het komen tot een visie op de positionering van O&S in de organisatie. Tevens wil de projectgroep 'Monitoring' komen tot één helder overzicht van lopende en geplande monitoringprojecten in de organisatie.
Voor de ondersteuning van de vele werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, is per september 2019 een stageplaats voor 32 uur per week beschikbaar (3-12 maanden) om praktijkervaring op te doen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een onderzoek uit te voeren in het kader van je scriptie. Wij vragen geïnteresseerde kandidaten te solliciteren naar deze stageplaats.

Gemeentebanen

1 sollicitatie
27 views


19-07-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider

Als projectleider geef je leiding aan strategische projecten met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact en een grote invloed op de omgeving of samenleving. Je weet projecten in goede banen te leiden, kunt in een politiek krachtenveld acteren en evenwichtige afwegingen maken bij grote tegenstellingen in belangen van in- en externe stakeholders. Als projectleider weet je op tijd, binnen budget en met de afgesproken kwaliteit resultaten te bereiken zonder formele hiërarchische bevoegdheden.

Werken in Haaglanden

2 sollicitaties
0 views


16-07-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Informatiemanager

Als Informatiemanager regisseer je binnen 'jouw' domein de informatievoorziening. Je adviseert, ondersteunt en bent in control over het informatiemanagement. Dit doe je op basis van het organisatiebrede informatiebeleid.

  • Je adviseert het programma en de betrokken vakafdelingen binnen de kaders van het informatieplan
  • Je vertaalt de informatiebehoefte vanuit de vakafdelingen en zorgt voor afstemming tussen de 'business', de applicatieleverancier en onze IT-beheerder Westland;
  • Je schetst een langetermijnperspectief voor de informatievoorziening voor het domein waarvoor je werkt. Het gaat hierbij om belangrijke keuzes (bijv. applicatievervanging, samenwerkingspartners, projecten) en risico's;
  • Je volgt en signaleert interne en externe ontwikkelingen en vertaalt de mogelijke consequenties naar de afdelingen/ programma's /projecten binnen het domein en het platform van informatiemanagers;
  • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het informatiebeleid.
  • Je brengt werk- en informatieprocessen in kaart en vertaalt de informatiebehoefte naar een informatiearchitectuur.
  • Je komt tot een integraal advies door nauw samen te werken binnen het klantteam;
  • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, implementeert eventuele uitkomsten hiervan en rapporteert over de voortgang;
  • Je signaleert proactief risico´s, verbeter- en/of knelpunten en implementeert deze;

Werken bij de Overheid

5 sollicitaties
0 views


12-07-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg