Logo Gemeente Leidschendam-Voorburg

Vacatures geplaatst door Gemeente Leidschendam-Voorburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Laatste vacatures

Medewerker onderhoud sportparken

We zijn op zoek naar een medewerker voor het onderhoud van sportvelden en het openbare groen. Denk hierbij aan herstel van de grasmat, maaien, bemesten, beluchten, rollen en bezanden. In de wintermaanden ligt de nadruk meer op onderhoud van het terrein om de velden heen. Je bent bezig met het onderhoud van een sportpark: (kunst) grasvelden, banen en omliggende groenstroken, hekwerken, maar ook snoeien, bladblazen, bosmaaien, beregenen en eventueel het uitvoeren van tuinonderhoud behoren tot je taken. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 16.30. Het werk vindt plaats op ca. 8 verschillende sportcomplexen.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


12-11-2018 Gemeente Leidschendam-Voorburg


HR-medewerker

Wat je doet

Je bent in de HR keten de belangrijke spin in het web tussen de personeels- en salarisadministratie en de HR adviseurs. Je signaleert, je plant en organiseert alles wat er nodig is om een aantal belangrijke HR processen soepel te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan werving & selectie, inhuur externen en verzuim. Als key-user zorg je voor een goede inrichting van onze HR systemen en je haalt er de benodigde managementinformatie uit.
Je beantwoordt praktische, eerstelijns vragen en als het nodig is stem je af met de HR adviseur. Je stelt in samenspraak met de HR adviseur maatwerkbrieven op en (detacherings)overeenkomsten en zorgt voor een hoge kwaliteit. Als er projecten moeten worden uitgevoerd dan ben jij de ondersteuner. Ook voer je arbeidsvoorwaardengesprekken met nieuwe medewerkers.

Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van de personele meerjarenbegroting. Je zorgt samen met de HR adviseurs en de financiële adviseurs voor actuele formatieoverzichten. Je controleert formatiewijzigingen en voert ze door. Kortom, je hebt een heel veelzijdig en uitdagend takenpakket.

Werken in Haaglanden

3 sollicitaties

0 views


02-11-2018 Gemeente Leidschendam-Voorburg


Procesregisseur met expertise GGZ

Taken voor deze functie zijn:

 • Het voeren van procesregie bij de ketenaanpak op inwoners de Gemeente Leidschendam-Voorburg met overlast gevend en verward gedrag;
 • Het opschalen en afschalen van complexe meervoudige casuïstiek, waarbij sprake is van overlast gevend en verward gedrag. Hier hoort bij het ingrijpen in het proces bij stagnatie en escalatie;
 • Het bewaken van het proces van (overlast)meldingen binnen de 'aanpak verwarde personen';
 • Het adviseren en consulteren van medewerkers binnen de gemeente en/of betrokken ketenpartners;
 • Het kundig en adequaat kunnen werken met het zorg- en veiligheidsdomein. Het kunnen schakelen met en tussen het sociaal domein (waaronder GGZ) en het cluster Openbare Orde en Veiligheid en politie;
 • Het signaleren en informeren van trends en ontwikkelingen naar beleid en accountmanagement.

Werken bij de Overheid

7 sollicitaties

0 views


31-10-2018 Gemeente Leidschendam-Voorburg


Procesregisseur met expertise GGZ

Taken voor deze functie zijn:

 • Het voeren van procesregie bij de ketenaanpak op inwoners de Gemeente Leidschendam-Voorburg met overlast gevend en verward gedrag;
 • Het opschalen en afschalen van complexe meervoudige casuïstiek, waarbij sprake is van overlast gevend en verward gedrag. Hier hoort bij het ingrijpen in het proces bij stagnatie en escalatie;
 • Het bewaken van het proces van (overlast)meldingen binnen de 'aanpak verwarde personen';
 • Het adviseren en consulteren van medewerkers binnen de gemeente en/of betrokken ketenpartners;
 • Het kundig en adequaat kunnen werken met het zorg- en veiligheidsdomein. Het kunnen schakelen met en tussen het sociaal domein (waaronder GGZ) en het cluster Openbare Orde en Veiligheid en politie;
 • Het signaleren en informeren van trends en ontwikkelingen naar beleid en accountmanagement.

Jobbird

2 sollicitaties

0 views


31-10-2018 Gemeente Leidschendam-Voorburg


Procesregisseur met expertise GGZ

Taken voor deze functie zijn:

 • Het voeren van procesregie bij de ketenaanpak op inwoners de Gemeente Leidschendam-Voorburg met overlast gevend en verward gedrag;
 • Het opschalen en afschalen van complexe meervoudige casuïstiek, waarbij sprake is van overlast gevend en verward gedrag. Hier hoort bij het ingrijpen in het proces bij stagnatie en escalatie;
 • Het bewaken van het proces van (overlast)meldingen binnen de 'aanpak verwarde personen';
 • Het adviseren en consulteren van medewerkers binnen de gemeente en/of betrokken ketenpartners;
 • Het kundig en adequaat kunnen werken met het zorg- en veiligheidsdomein. Het kunnen schakelen met en tussen het sociaal domein (waaronder GGZ) en het cluster Openbare Orde en Veiligheid en politie;
 • Het signaleren en informeren van trends en ontwikkelingen naar beleid en accountmanagement.

Indeed

0 sollicitaties

0 views


31-10-2018 Gemeente Leidschendam-Voorburg