Logo Gemeente Leidschendam-Voorburg

Vacatures geplaatst door Gemeente Leidschendam-Voorburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Laatste vacatures

Strategisch Adviseur

Als strategisch adviseur verken je strategische (beleids-)vraagstukken en vertaal je deze naar gevolgen, keuzes en acties voor de gemeente Leidschendam-Voorburg op korte, middellange en lange termijn. Dat doe je altijd samen met diverse collega's en over de grenzen van disciplines, domeinen en opgaven heen.

Samen met een andere strategisch adviseur maakt je onderdeel uit van het Kernteam van de afdeling
Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling. Het Kernteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling en de dagelijkse aansturing van de afdeling. Het Kernteam bestaat, naast de twee strategisch adviseurs, uit het afdelingshoofd, drie teamleiders en een beleidscontroller.

De strategisch adviseur stuurt de ontwikkeling van visies zoals Omgevingsvisie en Sociaal Kompas. Hierbij blijf je uit de detials, maar zorg je voor een overkoepelende inhoudelijke vertaling van visies naar acties op lokaal niveau. Je kijkt met de organisatie mee naar voren, steeds met het oog op het bereiken van maatschappelijke en ruimtelijke effecten voor inwoners, ondernemers en organisaties. Hierin bevorder je actief de samenwerking, intern én extern. Je legt verbinding tussen de inhoudelijke vraagstukken en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Jij ziet wat er in de organisatie nodig is om onze opgaven te realiseren en levert een bijdrage aan het versterken van het strategisch vermogen in de organisatie.

Een van jouw hoofdtaken is het werken aan een effectieve positionering van de gemeente
Leidschendam-Voorburg in regionale netwerken en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Je bouwt externe relaties op voor het realiseren van lange termijn doelstellingen. De focus ligt hierbij op het fysieke (ruimtelijke) domein.

Door tegenwicht op vraagstukken en dossiers met een strategisch of politiek-bestuurlijk gevoelig karakter te geven, zorg je voor evenwicht. Als strategisch adviseur dien je het algemeen belang en houd je ambtelijk opdrachtgevers, (leden van) het managementteam en het gemeentebestuur een spiegel voor waar dat nodig is.

0 sollicitaties
0 views


18-09-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Strategisch Adviseur

Als strategisch adviseur verken je strategische (beleids-)vraagstukken en vertaal je deze naar gevolgen, keuzes en acties voor de gemeente Leidschendam-Voorburg op korte, middellange en lange termijn. Dat doe je altijd samen met diverse collega's en over de grenzen van disciplines, domeinen en opgaven heen.

Samen met een andere strategisch adviseur maakt je onderdeel uit van het Kernteam van de afdeling
Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling. Het Kernteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling en de dagelijkse aansturing van de afdeling. Het Kernteam bestaat, naast de twee strategisch adviseurs, uit het afdelingshoofd, drie teamleiders en een beleidscontroller.

De strategisch adviseur stuurt de ontwikkeling van visies zoals Omgevingsvisie en Sociaal Kompas. Hierbij blijf je uit de detials, maar zorg je voor een overkoepelende inhoudelijke vertaling van visies naar acties op lokaal niveau. Je kijkt met de organisatie mee naar voren, steeds met het oog op het bereiken van maatschappelijke en ruimtelijke effecten voor inwoners, ondernemers en organisaties. Hierin bevorder je actief de samenwerking, intern én extern. Je legt verbinding tussen de inhoudelijke vraagstukken en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Jij ziet wat er in de organisatie nodig is om onze opgaven te realiseren en levert een bijdrage aan het versterken van het strategisch vermogen in de organisatie.

Een van jouw hoofdtaken is het werken aan een effectieve positionering van de gemeente
Leidschendam-Voorburg in regionale netwerken en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Je bouwt externe relaties op voor het realiseren van lange termijn doelstellingen. De focus ligt hierbij op het fysieke (ruimtelijke) domein.

Door tegenwicht op vraagstukken en dossiers met een strategisch of politiek-bestuurlijk gevoelig karakter te geven, zorg je voor evenwicht. Als strategisch adviseur dien je het algemeen belang en houd je ambtelijk opdrachtgevers, (leden van) het managementteam en het gemeentebestuur een spiegel voor waar dat nodig is.

0 sollicitaties
0 views


18-09-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Strategisch Adviseur

Als strategisch adviseur verken je strategische (beleids-)vraagstukken en vertaal je deze naar gevolgen, keuzes en acties voor de gemeente Leidschendam-Voorburg op korte, middellange en lange termijn. Dat doe je altijd samen met diverse collega's en over de grenzen van disciplines, domeinen en opgaven heen.

Samen met een andere strategisch adviseur maakt je onderdeel uit van het Kernteam van de afdeling
Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling. Het Kernteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling en de dagelijkse aansturing van de afdeling. Het Kernteam bestaat, naast de twee strategisch adviseurs, uit het afdelingshoofd, drie teamleiders en een beleidscontroller.

De strategisch adviseur stuurt de ontwikkeling van visies zoals Omgevingsvisie en Sociaal Kompas. Hierbij blijf je uit de detials, maar zorg je voor een overkoepelende inhoudelijke vertaling van visies naar acties op lokaal niveau. Je kijkt met de organisatie mee naar voren, steeds met het oog op het bereiken van maatschappelijke en ruimtelijke effecten voor inwoners, ondernemers en organisaties. Hierin bevorder je actief de samenwerking, intern én extern. Je legt verbinding tussen de inhoudelijke vraagstukken en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Jij ziet wat er in de organisatie nodig is om onze opgaven te realiseren en levert een bijdrage aan het versterken van het strategisch vermogen in de organisatie.

Een van jouw hoofdtaken is het werken aan een effectieve positionering van de gemeente
Leidschendam-Voorburg in regionale netwerken en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Je bouwt externe relaties op voor het realiseren van lange termijn doelstellingen. De focus ligt hierbij op het fysieke (ruimtelijke) domein.

Door tegenwicht op vraagstukken en dossiers met een strategisch of politiek-bestuurlijk gevoelig karakter te geven, zorg je voor evenwicht. Als strategisch adviseur dien je het algemeen belang en houd je ambtelijk opdrachtgevers, (leden van) het managementteam en het gemeentebestuur een spiegel voor waar dat nodig is.

2 sollicitaties
101 views
Bekijk vacature


18-09-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Strategisch Adviseur

Als strategisch adviseur verken je strategische (beleids-)vraagstukken en vertaal je deze naar gevolgen, keuzes en acties voor de gemeente Leidschendam-Voorburg op korte, middellange en lange termijn. Dat doe je altijd samen met diverse collega's en over de grenzen van disciplines, domeinen en opgaven heen.

Samen met een andere strategisch adviseur maakt je onderdeel uit van het Kernteam van de afdeling
Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling. Het Kernteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling en de dagelijkse aansturing van de afdeling. Het Kernteam bestaat, naast de twee strategisch adviseurs, uit het afdelingshoofd, drie teamleiders en een beleidscontroller.

De strategisch adviseur stuurt de ontwikkeling van visies zoals Omgevingsvisie en Sociaal Kompas. Hierbij blijf je uit de detials, maar zorg je voor een overkoepelende inhoudelijke vertaling van visies naar acties op lokaal niveau. Je kijkt met de organisatie mee naar voren, steeds met het oog op het bereiken van maatschappelijke en ruimtelijke effecten voor inwoners, ondernemers en organisaties. Hierin bevorder je actief de samenwerking, intern én extern. Je legt verbinding tussen de inhoudelijke vraagstukken en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Jij ziet wat er in de organisatie nodig is om onze opgaven te realiseren en levert een bijdrage aan het versterken van het strategisch vermogen in de organisatie.

Een van jouw hoofdtaken is het werken aan een effectieve positionering van de gemeente
Leidschendam-Voorburg in regionale netwerken en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Je bouwt externe relaties op voor het realiseren van lange termijn doelstellingen. De focus ligt hierbij op het fysieke (ruimtelijke) domein.

Door tegenwicht op vraagstukken en dossiers met een strategisch of politiek-bestuurlijk gevoelig karakter te geven, zorg je voor evenwicht. Als strategisch adviseur dien je het algemeen belang en houd je ambtelijk opdrachtgevers, (leden van) het managementteam en het gemeentebestuur een spiegel voor waar dat nodig is.

0 sollicitaties
0 views


18-09-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Strategisch Adviseur

Als strategisch adviseur verken je strategische (beleids-)vraagstukken en vertaal je deze naar gevolgen, keuzes en acties voor de gemeente Leidschendam-Voorburg op korte, middellange en lange termijn. Dat doe je altijd samen met diverse collega's en over de grenzen van disciplines, domeinen en opgaven heen.

Samen met een andere strategisch adviseur maakt je onderdeel uit van het Kernteam van de afdeling
Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling. Het Kernteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling en de dagelijkse aansturing van de afdeling. Het Kernteam bestaat, naast de twee strategisch adviseurs, uit het afdelingshoofd, drie teamleiders en een beleidscontroller.

De strategisch adviseur stuurt de ontwikkeling van visies zoals Omgevingsvisie en Sociaal Kompas. Hierbij blijf je uit de detials, maar zorg je voor een overkoepelende inhoudelijke vertaling van visies naar acties op lokaal niveau. Je kijkt met de organisatie mee naar voren, steeds met het oog op het bereiken van maatschappelijke en ruimtelijke effecten voor inwoners, ondernemers en organisaties. Hierin bevorder je actief de samenwerking, intern én extern. Je legt verbinding tussen de inhoudelijke vraagstukken en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Jij ziet wat er in de organisatie nodig is om onze opgaven te realiseren en levert een bijdrage aan het versterken van het strategisch vermogen in de organisatie.

Een van jouw hoofdtaken is het werken aan een effectieve positionering van de gemeente
Leidschendam-Voorburg in regionale netwerken en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Je bouwt externe relaties op voor het realiseren van lange termijn doelstellingen. De focus ligt hierbij op het fysieke (ruimtelijke) domein.

Door tegenwicht op vraagstukken en dossiers met een strategisch of politiek-bestuurlijk gevoelig karakter te geven, zorg je voor evenwicht. Als strategisch adviseur dien je het algemeen belang en houd je ambtelijk opdrachtgevers, (leden van) het managementteam en het gemeentebestuur een spiegel voor waar dat nodig is.

3 sollicitaties
60 views


18-09-2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg