Logo Gemeente Leidschendam-Voorburg

Vacatures geplaatst door Gemeente Leidschendam-Voorburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Laatste vacatures

Senior Beleidsontwikkelaar Sociaal Domein

Leidschendam-Voorburg werkt vernieuwend en onderscheidend in het sociaal domein. We verkennen en benutten kansen om het voor onze inwoners beter te maken. Zo werken we sinds 2017 met multidisciplinaire teams van consulenten voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Sinds 2020 geven we onze sturing op subsidiepartijen in het voorliggend veld verder vorm en inhoud door middel van subsidietafels, waar partners écht gezamenlijk werken aan het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. We geven actief invulling aan informatiegestuurd werken. Onze visies zijn geen dikke pakken papier maar kernachtige infographics van waar we voor gaan en staan. En onze mensen kijken verder dan hun eigen vakinhoud. Want die kan morgen veranderen, en de uitdagingen stoppen niet bij de grenzen van een dossier.

We verwachten van jou net zo'n vernieuwende instelling, brede blik en drive om het verschil te maken. Er is veel aandacht voor jou als persoon en voor je ontwikkeling als professional. We denken graag met je mee over welke taken bij jou passen en waarin je kunt groeien. Regelmatig iets nieuws oppakken moedigen we van harte aan. Je heb je een afwisselend takenpakket bestaande uit regulier werk, ontwikkelopdrachten, opgaven en/of relatiemanagement. Je ontwikkelt, implementeert, monitort en evalueert beleid op meerdere complexe en brede beleidsterreinen met grote bestuurlijke en/of maatschappelijke impact. Je werkt daarbij samen met collega's, ketenpartners, inwoners en omliggende gemeenten. Je bent een betrouwbare gesprekspartner die bestuurders en collega's onafhankelijk informeert en adviseert. Je kunt goed luisteren en analyseren en om ervoor te zorgen dat bestuurlijke wensen richting geven aan de uitvoering en signalen en trends uit de uitvoering input vormen voor beleidsontwikkeling en bestuurlijke keuzes.

0 sollicitaties
0 views


05-08-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
directievoerder civiel en groen

In deze functie ben je het aanspreekpunt voor de toezichthouders wat inhoudt dat jij de communicatie voert met o.a. bewoners, bedrijven en nutsbedrijven. Verder ben je eindverantwoordelijk voor het bewaken van de realisatie van het werk binnen de gestelde doelstellingen (tijd, geld, kwaliteit). Je hebt een oplossingsgerichte houding tijdens de uitvoering. Je bewaakt contracten in de uitvoeringsfase, beoordeelt meer- en minderwerk, begeleidt toezichthouders, zit bouwvergaderingen voor en stelt de bouwverslagen op.

Je voelt je verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van de in uitvoering zijnde infrastructurele- groen en cultuurtechnische werken. Je voert de onderhandelingen met opdrachtnemers over verrekenprijzen, bestekwijzigingen en bijkomende werkzaamheden. Je ziet de belangen van andere vakdisciplines binnen de werken en de gehele openbare ruimte.

Ten slotte ben je degene die zorgt voor oplevering van de werken en sluit je het project af door het over te dragen aan de beheerder en onderhoudsafdeling van de gemeente d.m.v. een overdrachtsdossier.

2 sollicitaties
0 views


05-08-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
directievoerder civiel en groen

In deze functie ben je het aanspreekpunt voor de toezichthouders wat inhoudt dat jij de communicatie voert met o.a. bewoners, bedrijven en nutsbedrijven. Verder ben je eindverantwoordelijk voor het bewaken van de realisatie van het werk binnen de gestelde doelstellingen (tijd, geld, kwaliteit). Je hebt een oplossingsgerichte houding tijdens de uitvoering. Je bewaakt contracten in de uitvoeringsfase, beoordeelt meer- en minderwerk, begeleidt toezichthouders, zit bouwvergaderingen voor en stelt de bouwverslagen op.

Je voelt je verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van de in uitvoering zijnde infrastructurele- groen en cultuurtechnische werken. Je voert de onderhandelingen met opdrachtnemers over verrekenprijzen, bestekwijzigingen en bijkomende werkzaamheden. Je ziet de belangen van andere vakdisciplines binnen de werken en de gehele openbare ruimte.

Ten slotte ben je degene die zorgt voor oplevering van de werken en sluit je het project af door het over te dragen aan de beheerder en onderhoudsafdeling van de gemeente d.m.v. een overdrachtsdossier.

0 sollicitaties
0 views


05-08-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
directievoerder civiel en groen

In deze functie ben je het aanspreekpunt voor de toezichthouders wat inhoudt dat jij de communicatie voert met o.a. bewoners, bedrijven en nutsbedrijven. Verder ben je eindverantwoordelijk voor het bewaken van de realisatie van het werk binnen de gestelde doelstellingen (tijd, geld, kwaliteit). Je hebt een oplossingsgerichte houding tijdens de uitvoering. Je bewaakt contracten in de uitvoeringsfase, beoordeelt meer- en minderwerk, begeleidt toezichthouders, zit bouwvergaderingen voor en stelt de bouwverslagen op.

Je voelt je verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van de in uitvoering zijnde infrastructurele- groen en cultuurtechnische werken. Je voert de onderhandelingen met opdrachtnemers over verrekenprijzen, bestekwijzigingen en bijkomende werkzaamheden. Je ziet de belangen van andere vakdisciplines binnen de werken en de gehele openbare ruimte.

Ten slotte ben je degene die zorgt voor oplevering van de werken en sluit je het project af door het over te dragen aan de beheerder en onderhoudsafdeling van de gemeente d.m.v. een overdrachtsdossier.

1 sollicitatie
11 views


05-08-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Senior Beleidsontwikkelaar Sociaal Domein

Leidschendam-Voorburg werkt vernieuwend en onderscheidend in het sociaal domein. We verkennen en benutten kansen om het voor onze inwoners beter te maken. Zo werken we sinds 2017 met multidisciplinaire teams van consulenten voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Sinds 2020 geven we onze sturing op subsidiepartijen in het voorliggend veld verder vorm en inhoud door middel van subsidietafels, waar partners écht gezamenlijk werken aan het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. We geven actief invulling aan informatiegestuurd werken. Onze visies zijn geen dikke pakken papier maar kernachtige infographics van waar we voor gaan en staan. En onze mensen kijken verder dan hun eigen vakinhoud. Want die kan morgen veranderen, en de uitdagingen stoppen niet bij de grenzen van een dossier.

We verwachten van jou net zo'n vernieuwende instelling, brede blik en drive om het verschil te maken. Er is veel aandacht voor jou als persoon en voor je ontwikkeling als professional. We denken graag met je mee over welke taken bij jou passen en waarin je kunt groeien. Regelmatig iets nieuws oppakken moedigen we van harte aan. Je heb je een afwisselend takenpakket bestaande uit regulier werk, ontwikkelopdrachten, opgaven en/of relatiemanagement. Je ontwikkelt, implementeert, monitort en evalueert beleid op meerdere complexe en brede beleidsterreinen met grote bestuurlijke en/of maatschappelijke impact. Je werkt daarbij samen met collega's, ketenpartners, inwoners en omliggende gemeenten. Je bent een betrouwbare gesprekspartner die bestuurders en collega's onafhankelijk informeert en adviseert. Je kunt goed luisteren en analyseren en om ervoor te zorgen dat bestuurlijke wensen richting geven aan de uitvoering en signalen en trends uit de uitvoering input vormen voor beleidsontwikkeling en bestuurlijke keuzes.

0 sollicitaties
0 views


03-08-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg