Logo Gemeente Leidschendam-Voorburg

Vacatures geplaatst door Gemeente Leidschendam-Voorburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Laatste vacatures

Senior beleidsontwikkelaar met focus op wonen

Wat je doet?
Als senior beleidsontwikkelaar ontwikkel, implementeer en evalueer je beleid op meerdere complexe en brede beleidsterreinen met grote bestuurlijke en maatschappelijke impact. Het beleid waar je aan werkt is veelal strategisch van aard en heeft een lange doorlooptijd. Je werkt dus aan meerjarige 'producten' rond maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Samen met andere beleidsontwikkelaars, het bestuur, collega's van andere disciplines en omliggende gemeenten, onze ketenpartners en inwoners werk je aan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Je houdt je bezig met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid, met kennis over onderzoek en effectmeting. Je hebt een afwisselend takenpakket van opdrachten, dossiers, beleid en relatiemanagement.

Voor deze functie ligt de focus op wonen, waarbij je je bezig houdt met het lokale woonbeleid en de woonopgaven. Je kerntaken omvatten de strategische ruimtelijke visievorming, beleidsontwikkeling en adviseren van het bestuur over de keuzes die gemaakt moeten worden. De belangrijkste thema's waarmee je te maken krijgt, zijn de verstedelijkingsopgave, woningbouwprogrammering, passende huisvesting met woonondersteuning voor specifieke doelgroepen (kwetsbare jeugdigen, volwassenen en ouderen) en doorstroom- en voorraadbeleid. Daarbij kijk je over de grenzen van je eigen dossiers heen werk je nauw samen met andere teams en afdelingen. Je vertegenwoordigt de gemeente in overleg met externe stakeholders. Samen met de betrokkenen probeer je samen tot de beste oplossing te komen.

0 sollicitaties
4 views


28-02-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Senior beleidsontwikkelaar met focus op wonen

Wat je doet?
Als senior beleidsontwikkelaar ontwikkel, implementeer en evalueer je beleid op meerdere complexe en brede beleidsterreinen met grote bestuurlijke en maatschappelijke impact. Het beleid waar je aan werkt is veelal strategisch van aard en heeft een lange doorlooptijd. Je werkt dus aan meerjarige 'producten' rond maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Samen met andere beleidsontwikkelaars, het bestuur, collega's van andere disciplines en omliggende gemeenten, onze ketenpartners en inwoners werk je aan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Je houdt je bezig met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid, met kennis over onderzoek en effectmeting. Je hebt een afwisselend takenpakket van opdrachten, dossiers, beleid en relatiemanagement.

Voor deze functie ligt de focus op wonen, waarbij je je bezig houdt met het lokale woonbeleid en de woonopgaven. Je kerntaken omvatten de strategische ruimtelijke visievorming, beleidsontwikkeling en adviseren van het bestuur over de keuzes die gemaakt moeten worden. De belangrijkste thema's waarmee je te maken krijgt, zijn de verstedelijkingsopgave, woningbouwprogrammering, passende huisvesting met woonondersteuning voor specifieke doelgroepen (kwetsbare jeugdigen, volwassenen en ouderen) en doorstroom- en voorraadbeleid. Daarbij kijk je over de grenzen van je eigen dossiers heen werk je nauw samen met andere teams en afdelingen. Je vertegenwoordigt de gemeente in overleg met externe stakeholders. Samen met de betrokkenen probeer je samen tot de beste oplossing te komen.

0 sollicitaties
0 views


28-02-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Kwaliteitsmedewerker Zorg

Waar staan we als Leidschendam-Voorburg met betrekking tot data?
Binnen het werkveld van BI (Business Intelligence) onderscheiden we 4 fasen namelijk terugkijken, verklaren, voorspellen en voorschrijven. Ongeveer anderhalf jaar zijn geleden zijn we bij Leidschendam-Voorburg gestart met het inrichten van de BI organisatie, waarbij een datawarehouse is opgezet en intussen meerdere bronnen zijn ontsloten.
Bij de afdeling WIJZ is fase 1 in een vergevorderd stadium en is er behoefte aan capaciteit die ons kan ondersteunen in fase 2. Dit houdt onder andere in dat er op basis van de historische gegevens analyses worden uitgevoerd om de discrepantie tussen verwachtingen en realisatie te verklaren. Verder zal in deze rol ook gekeken worden naar kruisverbanden tussen verschillende variabelen en het uitvoeren van (simpele) regressie analyses.
Als kwaliteitsmedewerker Zorg in deze rol ben je verantwoordelijk voor het leveren van inzichten zodat beleid en processen ontwikkeld en verbeterd kunnen worden. Verder houdt je je bezig met het adviseren van beleidsmedewerkers, teamleiders, je collega kwaliteitsmedewerkers en consulenten in hoe zij (nog) beter gebruik kunnen maken van data.

Taken

  • Ophalen van de informatiebehoeften
  • Vertaalslag maken naar de nodige data
  • Leveren van adhoc overzichten
  • Analyseren van processen en daarbij horende data
  • Ontwikkelen van dashboards
  • Coachen van medewerkers in het datagedreven werken
  • Inzichten bieden die als input dienen voor proces en beleidsverbeteringen
  • Maken van voorspellingen op basis van cijfers en (landelijke) ontwikkelingen

0 sollicitaties
0 views


27-02-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Senior Juridisch adviseur

Wat je doet
Als juridisch adviseur maak je deel uit van een klantteam en adviseer je de vakafdelingen over, en ondersteun je die bij, de implementatie, interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving. Ook adviseer je bij het opstellen van juridische correspondentie, contracten, besluiten en gemeentelijke regelgeving. Daarnaast toets je in voorkomende gevallen beleidsstukken en andere producten en documenten op juridische aspecten. Als juridisch adviseur vervul je ook een consulentfunctie en ben je het aanspreekpunt voor alle juridische vragen en opdrachten vanuit de betreffende vakafdelingen en draag je zorg voor de coördinatie van de afhandeling daarvan. Ook neem je deel aan verschillende werk- en/of projectgroepen. Je signaleert proactief naar het management mogelijke verbeteringen. Je ontwikkelt juridisch beleid en adviseert bestuur en vakafdelingen op juridisch gebied over meer complexe aangelegenheden.

2 sollicitaties
0 views


26-02-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Senior Juridisch adviseur

Wat je doet
Als juridisch adviseur maak je deel uit van een klantteam en adviseer je de vakafdelingen over, en ondersteun je die bij, de implementatie, interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving. Ook adviseer je bij het opstellen van juridische correspondentie, contracten, besluiten en gemeentelijke regelgeving. Daarnaast toets je in voorkomende gevallen beleidsstukken en andere producten en documenten op juridische aspecten. Als juridisch adviseur vervul je ook een consulentfunctie en ben je het aanspreekpunt voor alle juridische vragen en opdrachten vanuit de betreffende vakafdelingen en draag je zorg voor de coördinatie van de afhandeling daarvan. Ook neem je deel aan verschillende werk- en/of projectgroepen. Je signaleert proactief naar het management mogelijke verbeteringen. Je ontwikkelt juridisch beleid en adviseert bestuur en vakafdelingen op juridisch gebied over meer complexe aangelegenheden.

0 sollicitaties
0 views


26-02-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg