Logo Gemeente Leidschendam-Voorburg

Vacatures geplaatst door Gemeente Leidschendam-Voorburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Laatste vacatures

Webredacteur

Bij de afdeling Klantcontactcentrum (KCC ) werken we vanuit het gedachtegoed van Hostmanship en gaat we voor een mensgerichte dienstverlening wat o.a. inhoudt dat we de klant behandelen zoals de klant graag gehandeld wil worden. Het cluster Online is onderdeel van het Team Eerstelijns dienstverlening bij afdeling KCC. Er is een hoge van mate van collegialiteit, eigen verantwoordelijkheid en expertise en ook ruimte voor een persoonlijke noot en gezelligheid. Als (beginnend) Webredacteur zorg je voor de redactie, formulieren en content productie voor onze gemeentelijke website www.lv.nl. Samen met de vak afdeling zorg je dat de inhoud helder en duidelijk overkomt op de lezer, binnen de kaders van onze website. Je geeft hierover advies, staat stevig in je schoenen om een vak afdeling te overtuigen en mee te krijgen en voert uit.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Vertaling beleidsonderwerpen naar tekst en beeld voor online kanalen
 • Schrijven en redigeren van webteksten (B1 taalniveau)
 • Bewerken, publiceren en optimaliseren van content
 • Adviseren over de structuur van de webpagina en functionaliteiten
 • Bewaken van de huisstijl en de richtlijnen wat betreft content
 • (Mede) opstellen en bewaken van de planning en taakverdeling

Naast de eigen werkzaamheden is er ruimte om te leren en ontwikkelen van de andere teamleden en binnen het vakgebied.

0 sollicitaties
0 views


29-10-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Accountmanager

Als Accountmanager WSP werk je samen met werkgevers, intermediairs en consulenten Werk met als doel om bijstandsklanten aan betaald werk te helpen en vacatures bij werkgevers te helpen vervullen. Je treedt op als ambassadeur van het Werkgeversservicepunt (WSP) bij bedrijven en instellingen, onderhoudt relaties en verleent service en nazorg. Je signaleert en analyseert marktontwikkelingen in het werkgebied van het Werkgeversservicepunt en adviseert over het benutten van de kansen om de uitstroom van bijstandsklanten te vergroten. Je zet kansen in de branche om naar een opleidingsvraag bij bijvoorbeeld het leerwerkbedrijf.
Dit alles doe je in samenwerking met je collega's van het WSP waarbij jullie in samenspraak aandachtsgebieden verdelen.
Vanuit het WSP werken we regionaal samen met omliggende gemeentes en het UWV. We gaan na hoe we elkaar regionaal kunnen versterken waardoor je mogelijk aan regionale projectgroepen kan deelnemen.

0 sollicitaties
0 views


23-10-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Databeheerder openbare ruimte

 • Je verwerkt, beheert en actualiseert in samenwerking met diverse beheerders areaal- en informatiegegevens in het gemeentelijk beheersysteem OBSURV
 • Je werkt aan de bijbehorende autocad- en GIS-tekeningen en legt de koppeling met de BGT
 • Als databeheerder verwerk je relevante data (zoals statische gegevens, revisies, werkpakketten en monitoringsgegevens)
 • Je zorgt ervoor alle relevante data conform afspraken wordt opgeslagen zodanig dat deze data bruikbaar wordt en beschikbaar wordt gesteld aan de organisatie om beslissingen op diverse niveaus (operationeel, tactisch en strategisch gebied) te kunnen baseren
 • Je werkt mee aan het proces om alle relevante data beschikbaar te stellen aan alle externe stakeholders zoals burgers, nutsbedrijven, ontwikkelaars etc.
 • Je draagt zorg voor juiste en tijdige verwerking van mutaties die van belang zijn om de doelstellingen te bereiken voor het configuratiemanagement (het bijhouden van wijzigingen
 • Je definieert een heldere visie op het databeheer en draagt proactief bij aan aanpassingen in de beheerstrategie van de afdeling Stadsbeheer
 • Je stelt slimme koppelingen en combinaties voor tussen werkpakketten, begrotingen, inspecties, planningen, tekeningen en applicaties etc.

0 sollicitaties
0 views


23-10-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Databeheerder openbare ruimte

 • Je verwerkt, beheert en actualiseert in samenwerking met diverse beheerders areaal- en informatiegegevens in het gemeentelijk beheersysteem OBSURV
 • Je werkt aan de bijbehorende autocad- en GIS-tekeningen en legt de koppeling met de BGT
 • Als databeheerder verwerk je relevante data (zoals statische gegevens, revisies, werkpakketten en monitoringsgegevens)
 • Je zorgt ervoor alle relevante data conform afspraken wordt opgeslagen zodanig dat deze data bruikbaar wordt en beschikbaar wordt gesteld aan de organisatie om beslissingen op diverse niveaus (operationeel, tactisch en strategisch gebied) te kunnen baseren
 • Je werkt mee aan het proces om alle relevante data beschikbaar te stellen aan alle externe stakeholders zoals burgers, nutsbedrijven, ontwikkelaars etc.
 • Je draagt zorg voor juiste en tijdige verwerking van mutaties die van belang zijn om de doelstellingen te bereiken voor het configuratiemanagement (het bijhouden van wijzigingen
 • Je definieert een heldere visie op het databeheer en draagt proactief bij aan aanpassingen in de beheerstrategie van de afdeling Stadsbeheer
 • Je stelt slimme koppelingen en combinaties voor tussen werkpakketten, begrotingen, inspecties, planningen, tekeningen en applicaties etc.

9 sollicitaties
0 views


23-10-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Databeheerder openbare ruimte

 • Je verwerkt, beheert en actualiseert in samenwerking met diverse beheerders areaal- en informatiegegevens in het gemeentelijk beheersysteem OBSURV
 • Je werkt aan de bijbehorende autocad- en GIS-tekeningen en legt de koppeling met de BGT
 • Als databeheerder verwerk je relevante data (zoals statische gegevens, revisies, werkpakketten en monitoringsgegevens)
 • Je zorgt ervoor alle relevante data conform afspraken wordt opgeslagen zodanig dat deze data bruikbaar wordt en beschikbaar wordt gesteld aan de organisatie om beslissingen op diverse niveaus (operationeel, tactisch en strategisch gebied) te kunnen baseren
 • Je werkt mee aan het proces om alle relevante data beschikbaar te stellen aan alle externe stakeholders zoals burgers, nutsbedrijven, ontwikkelaars etc.
 • Je draagt zorg voor juiste en tijdige verwerking van mutaties die van belang zijn om de doelstellingen te bereiken voor het configuratiemanagement (het bijhouden van wijzigingen
 • Je definieert een heldere visie op het databeheer en draagt proactief bij aan aanpassingen in de beheerstrategie van de afdeling Stadsbeheer
 • Je stelt slimme koppelingen en combinaties voor tussen werkpakketten, begrotingen, inspecties, planningen, tekeningen en applicaties etc.

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-10-2020 Gemeente Leidschendam-Voorburg