Logo Gemeente Leidschendam-Voorburg

Vacatures geplaatst door Gemeente Leidschendam-Voorburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Laatste vacatures

Consulent inkomen

 • Voer (intake)gesprekken met onze inwoners en besteed daarbij aandacht aan alle domeinen van ons werkveld
 • Beheer je eigen caseload door verschillende onderzoeken uit te voeren, stel rapportages en beschikkingen op en handel zelfstandig aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand af op grond van de Participatiewet en IOAW
 • Verstrek informatie over het minimabeleid en wijs de inwoner de weg naar andere gemeentelijke regelingen.

Hoe ziet je dag eruit?
Vandaag begin je de werkdag op kantoor (maar thuis kan ook als je geen afspraken hebt staat). Je leest je mail en beantwoordt alvast een aantal berichten. Ook je voicemail berichten luister je af en je belt de klant terug. Je bereidt je intake voor een aanvraag om algemene bijstand voor die op een vaste dag voor je gepland wordt. Zijn alle benodigde bewijsstukken tijdens het gesprek ingeleverd? Dan beoordeel je aan de hand van wet- en regelgeving het recht op een uitkering en handel jij de aanvraag af. Je maakt een rapport en beschikking. Ontbreken er toch nog gegevens? Dan vraag je de ontbrekende gegevens op. Daarna kijk je of er nog aanvragen om bijzondere bijstand binnen zijn gekomen en behandel je deze. Na een lekkere lunch in het bedrijfsrestaurant heb je een overleg met collega´s van andere afdelingen waarin je een uitdagende situatie bespreekt. Na dit overleg heb jij nog een afspraak met een klant met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die je minstens 1 keer per jaar spreekt. Tijdens dit ongedwongen gesprek bekijk je of de klant gebruik maakt van alle minimaregelingen, of er sprake is van schuldenproblematiek en/of andere problemen waarmee je de klant kunt helpen. Indien nodig verwijs je de klant door. Tevens bespreek je of er behoefte is aan vrijwilligerswerk of dagbesteding en kan de klant vragen stellen. Je legt het verslag vast in een rapportage. Je hebt vandaag veel afgerond dus tijd om naar huis te gaan, morgen weer een dag!

0 sollicitaties
0 views


25-05-2023 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Consulent inkomen

 • Voer (intake)gesprekken met onze inwoners en besteed daarbij aandacht aan alle domeinen van ons werkveld
 • Beheer je eigen caseload door verschillende onderzoeken uit te voeren, stel rapportages en beschikkingen op en handel zelfstandig aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand af op grond van de Participatiewet en IOAW
 • Verstrek informatie over het minimabeleid en wijs de inwoner de weg naar andere gemeentelijke regelingen.

Hoe ziet je dag eruit?
Vandaag begin je de werkdag op kantoor (maar thuis kan ook als je geen afspraken hebt staat). Je leest je mail en beantwoordt alvast een aantal berichten. Ook je voicemail berichten luister je af en je belt de klant terug. Je bereidt je intake voor een aanvraag om algemene bijstand voor die op een vaste dag voor je gepland wordt. Zijn alle benodigde bewijsstukken tijdens het gesprek ingeleverd? Dan beoordeel je aan de hand van wet- en regelgeving het recht op een uitkering en handel jij de aanvraag af. Je maakt een rapport en beschikking. Ontbreken er toch nog gegevens? Dan vraag je de ontbrekende gegevens op. Daarna kijk je of er nog aanvragen om bijzondere bijstand binnen zijn gekomen en behandel je deze. Na een lekkere lunch in het bedrijfsrestaurant heb je een overleg met collega´s van andere afdelingen waarin je een uitdagende situatie bespreekt. Na dit overleg heb jij nog een afspraak met een klant met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die je minstens 1 keer per jaar spreekt. Tijdens dit ongedwongen gesprek bekijk je of de klant gebruik maakt van alle minimaregelingen, of er sprake is van schuldenproblematiek en/of andere problemen waarmee je de klant kunt helpen. Indien nodig verwijs je de klant door. Tevens bespreek je of er behoefte is aan vrijwilligerswerk of dagbesteding en kan de klant vragen stellen. Je legt het verslag vast in een rapportage. Je hebt vandaag veel afgerond dus tijd om naar huis te gaan, morgen weer een dag!

0 sollicitaties
0 views


25-05-2023 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider gebiedsontwikkeling

In de functie van projectleider gebiedsontwikkeling zijn dit jouw hoofdactiviteiten:

 • Je realiseert woningbouwplannen en stedelijke gebiedstransformaties
 • Je geeft leiding aan interessante ruimtelijke projecten zoals Klein Plaspoelpolder en Herontwikkeling Schakenbosch (klik op link voor meer informatie)
 • Je werkt samen en onderhoud goed contact met verschillende belanghebbenden
 • Je boekt resultaten en betrekt interne en externe stakeholders

We hebben nog vele andere interessante projecten waar je een rol in kan spelen. Neem voor een totaaloverzicht eens een kijkje in ons Projectenboek.

Hoe ziet je dag eruit?
Je hebt vandaag een volle agenda. Deze begint met een vergadering met je projectgroep. Jullie bespreken de lopende acties en bepalen de komende acties. Na de vergadering stem je in de wandelgangen de belangrijkste zaken uit het overleg af met je ambtelijk opdrachtgever. Daarna loop je samen naar de kamer van de wethouder om voor een ander project het plan van aanpak voor de participatie te bespreken. Na de lunch in het prachtige bedrijfsrestaurant overleg je met de planeconoom en de vastgoedjurist over een van je projecten. Hun advies neem je mee om je voor te bereiden op het gesprek met de ontwikkelaar van een project straks. Het belangrijkste punt op de agenda van dat overleg is het sluiten van een overeenkomst.
Aan het eind van de middag beantwoord je je mails. Dan ga je naar huis om een hapje te eten. Om 19:00 uur ben je weer terug op kantoor voor een inloopavond over een van jouw projecten. Je geef daar uitleg over je project en beantwoordt vragen van omwonenden. Morgenochtend begin je iets later en compenseer je de gewerkte uren van de inloopavond.

0 sollicitaties
0 views


16-05-2023 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Vakspecialist verkeer

 • Je levert in samenwerking met de twee directe collega's (verkeerskundige en medewerker verkeer) een bijdrage voor het beheer, het onderhoud, de aanpassingen en de uitbreidingen van verkeersvoorzieningen exclusief verkeersregelinstallaties
 • Je denkt mee over de inhoud van verkeersbesluiten en stelt eenvoudige verkeersbesluiten op en publiceert deze
 • Je handelt specifieke meldingen van onze klanten af (bewoners, bedrijven en organisaties) over verkeersvraagstukken, denk het beoordelen van verzoeken om fietsbeugels of antiparkeerpaaltjes
 • Je toetst binnengekomen verzoeken voor openbare laadpalen, gehandicapte parkeerplaatsen en RDW-aanvragen voor exceptioneel transport aan de hand van een criteria en verwerkt deze in de systemen

Hoe ziet je dag eruit?
Vandaag start je de dag thuis en je besluit later in de middag naar kantoor te gaan, Je hebt vandaag genoeg werkzaamheden waarmee je aan de slag kunt. Je neemt een aantal verkeersbesluiten en je handelt vandaag een aantal meldingen af van bewoners die vragen hebben over het plaatsen van laadpalen. Aan het eind van de ochtend besluit je om naar kantoor te gaan en luncht samen met onze collega's in onze bedrijfsrestaurant. Na de lunch heb je overleg en je spart samen je collega's over de verkeerswijzigingen binnen onze gemeente.

Aan het eind van de dag beantwoord je de laatste mails en sluit je je laptop af.

0 sollicitaties
0 views


12-05-2023 Gemeente Leidschendam-Voorburg
Financieel medewerker (betalingsverkeer)

 • Je bent medeverantwoordelijk voor het doen van betalingen. Dit doe je door het dagelijks vervaardigen van een betaalstaat. Na controle zet je de betalingen door naar de Bank Nederlandse gemeenten
 • Dagelijks ontvang je bankafschriften van de BNG. Deze bankafschriften ga je verwerken in het financieel pakket van Unix4
 • Het vervaardigen en versturen van debiteuren nota's en de daarbij behorende invordering hoort tot je takenpakket
 • Het bijhouden van diverse tussenrekeningen/balansrekeningen behoort ook tot je wekelijkse acties
 • Stamgegevens zoals Naam-Adres-Woonplaatsgegevens wordt dagelijks bijgehouden

Hoe ziet je dag eruit?
Je start je werkdag vandaag vanuit huis. Samen met de collega betalingsverkeer stem je af wie vandaag welke werkzaamheden oppakt. Je werkdag bestaat vandaag uit het verwerking en klaarzetten van betalingen in het financieel systeem van de Gemeente Leidschendam-Voorburg en bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Hier ben je de ochtend mee bezig. Daarna verwerk je de dagelijks te ontvangen afschriften van de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor de lunch ga je met een collega een wandeling maken. Na je lunch raadpleeg je nog even de mailbox-betalingsverkeer of er wat binnen gekomen is en verwerk je een aantal berichten. In de middag houd je in het systeem de openstaande posten bij en heb je contact met directe collega's of externe contacten om meer over deze posten te weet te komen zodat je ze kan afwikkelen. Aan het eind van je werkdag lever je diverse rapportages op vanuit het systeem waar door collega's om gevraagd is en bereid je je overleg voor met je collega's die de volgende dag gepland staat. Voordat je afsluit check je nog je mailbox en beëindig je je werkdag.

6 sollicitaties
0 views


04-05-2023 Gemeente Leidschendam-Voorburg