Logo iHUB

Jobs posted by iHUB

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for iHUB.

Latest jobs

Onderwijsassistent 40 uur

Om 08.00 tot 08.15 uur starten we eerst met een kop koffie en gezelligheid. Als Onderwijsassistent vervul je binnen de locatie een belangrijke ondersteunende rol. Je ondersteunt de Leerkracht bij het geven van lessen en aanvullende activiteiten in de groep, bestaande uit maximaal 14 leerlingen. Het onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Samen met de Leerkracht kijk je hoe je dit het beste kunt doen. Je bent in staat een band op te bouwen met de kinderen en zorgt voor een goede sfeer in de klas. Daarnaast geef je ondersteuning en begeleiding op een wijze die past binnen de onderwijskundige visie van de school. Verder lever je een bijdrage aan een goed pedagogisch en veilig klimaat waarin de leerlingen tot ontwikkeling kunnen komen.

Op Maat is een school voor speciaal (basis) onderwijs. Op Maat biedt onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoeften. Wij maken onderscheid tussen leerlingen met een leerachterstand en leerlingen met een gedragsprobleem en/of ontwikkelstoornis.

0 applications
4 views


30-01-2023 Horizon
Gedragswetenschapper - 24 uur

Op onze locatie Op Maat verwelkomen we graag een nieuwe collega! Als Gedragswetenschapper ben je mede-ontwikkelaar van het beleid met betrekking tot leerlingenzorg en plaatsing van leerlingen. Ook houd je je bezig met het verrichten van psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek. Je begeleidt en coacht leerkrachten en je maakt deel uit van de commissie van begeleiding. Je hebt een sturende rol in de planning en bent ondersteunend in de uitvoering. Je neemt deel aan professionalisering, zodanig dat dit bijdraagt aan de juiste plaatsing en ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast onderhoud je contact met collega's, leerlingen, ouders/verzorgers en derden.

Op Maat is een school voor speciaal (basis) onderwijs. Op Maat biedt onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoeften. Wij maken onderscheid tussen leerlingen met een leerachterstand en leerlingen met een gedragsprobleem en/of ontwikkelstoornis.

0 applications
17 views


30-01-2023 Horizon
Gymleerkracht - 40 uur

Je geeft gymles aan onze leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar. Zij hebben behoefte aan beweging, maar ook aan structuur, optimale duidelijkheid en inlevingsvermogen. Het aanleren van de basisprincipes van sport en spel draagt bij aan zowel de motorische ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Plezier in bewegen, het vergroten van eigen vaardigheden, talentontwikkeling en samen teamprestaties leveren zijn de doelstellingen van ons gymprogramma. Motiveren en enthousiasmeren is jouw talent. Jij zorgt ervoor dat elke leerling op eigen niveau wordt uitgedaagd om deel te nemen aan de lessen. Op onze school heeft elke leerling zijn eigen uitdagingen. Samen met de leerlingen en de ouders/verzorgers zoeken we naar mogelijkheden om de talenten van iedere leerling tot zijn recht te laten komen. Een deel van jouw werkzaamheden bestaat uit registratie van situaties tijdens de gymles die belangrijk zijn voor de schoolvoortgang van de leerlingen. Binnen ons team zien we de gymleerkracht als een belangrijke vaste waarde. In het werk word je begeleid door een interne coach, maar kun je ook altijd terecht bij de gedragswetenschapper, de intern begeleider, de schooldirecteur en alle andere collega's.

Op Maat is een school voor speciaal (basis) onderwijs. Op Maat biedt onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoeften. Wij maken onderscheid tussen leerlingen met een leerachterstand en leerlingen met een gedragsprobleem en/of ontwikkelstoornis.

0 applications
0 views


30-01-2023 Horizon
Mediator - 32 uur

Je stimuleert jongeren met complexe gedragsproblematiek en hun ouders/opvoeders om zelf de regie over hun leven te pakken. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans! De Mediator draagt mede zorg voor het realiseren van een veilig pedagogisch klimaat op de locatie. Je biedt time-out aan leerlingen die kortdurend geen deel kunnen nemen aan het onderwijs en je bemiddelt tussen leerling en leerkracht of leerlingen onderling, zodanig dat zij binnen afzienbare tijd weer kunnen deelnemen aan het onderwijsprogramma. Verder lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid van de locatie. Werkzaamheden op het gebied van leerlingenzaken, zoals bijhouden van ziekteverzuim, toezicht tijdens pauzes e.d., behoren tot je takenpakket. Daarnaast draag je een persoonlijke verantwoordelijkheid in het kader van eerlijk, betrouwbaar en ethisch handelen en je stimuleert anderen hierin.

Het Schreuder College, locatie Slinge, in de Rotterdamse wijk Zuidwijk is een cluster 4-school. Onze school biedt onderwijs vanaf het tweede leerjaar op vmbo-niveau. Daarbij integreren wij zorg en onderwijs. En dat gaat verder dan een goede afstemming; de zorg die de jongere krijgt moet het onderwijs ondersteunen en andersom. Het onderwijs is hierbij leidend omdat een diploma bijdraagt aan een goede toekomst.

2 applications
102 views


26-01-2023 Horizon
Pedagogisch Medewerker - 20/40 uur

Je ondersteunt de leerkracht in groep 4/5, een externaliserende groep. Je bent gericht op de ontwikkeling en de afbouw van de gesloten Jeugdzorg onder de 12 jaar. Je houdt je bezig met de behandelsetting als onderdeel van het integrale dagprogramma. De groep bestaat uit ca. 6 personen allen met een ingewikkelde ontwikkelingsbehoefte. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans!

Op de Bergse Veld School zitten zon ca. 110 leerlingen, verdeeld over 10 klassen. Sommige kinderen wonen thuis en andere wonen (tijdelijk) op onze locatie Het Bergse Bos.

0 applications
58 views


26-01-2023 Horizon