Logo Erasmus University Rotterdam

Jobs posted by Erasmus University Rotterdam

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Erasmus University Rotterdam.

Latest jobs

Management / Office Assistent (0,8 - 1,0 fte)

Erasmus School of Economics zoekt een management assistent om te helpen met de dagdagelijkse werkzaamheden en uitdagingen. In deze afwisselende rol voer je werkzaamheden uit op het gebied van onderwijs, financiële zaken, facilitaire voorzieningen, personele zaken en administratieve zaken. Dankzij jouw inzet en werkzaamheden verloopt dit vloeiend en kan het onderzoek en onderwijs doorgang vinden.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het volgende:

 • Onderwijszaken: je verstrekt informatie aan docenten en studenten, levert cijfers en beoordelingsformulieren in bij de examenadministratie en je verricht diverse administratieve taken rondom onderwijs.
 • Financiële zaken: Je registreert bestellingen, controleert facturen en (reis)kostendeclaraties van onze medewerkers, en regelt interne doorbelastingen en verrekeningen.
 • Facilitaire voorzieningen: je reserveert vergaderkamers, organiseert evenementen, bestelt allerlei kantoorartikelen en je onderhoudt contact met de ondersteunende diensten over allerlei zaken.
 • Personele zaken: je geeft ziek- en betermeldingen door aan HR, ondersteunt de medewerkers bij dagelijkse werkzaamheden, ondersteunt bij het ontvangen en faciliteren van gasten.
 • Administratieve zaken: je verzamelt allerlei gegevens en houdt overzichten bij. Je verzorgt controles en updates van diverse overzichten en systemen en je archiveert contracten.

3 applications
0 views


28-09-2023 Erasmus University Rotterdam
Teaching Fellow in Social Ontology and International Political Economy

The successful candidate will join the teaching team responsible for the MA in Public Policy (MAPP) https://mundusmapp.org with a focus on the ISS-IBEI and ISS-York Tracks. Apart from specific MAPP teaching, management and supervision tasks, the successful candidate is also expected to contribute to the ISS foundation and methods course offered to students enrolled in the ISS MA in Development Studies. While this is primarily a teaching position, in close consultation with the MAPP Convenor, a small part of the worktime (maximally up to 20%) can be devoted to research activities including the production of individual and joint publications.

1 application
0 views


27-09-2023 Erasmus University Rotterdam
Strategisch Informatie Adviseur Bedrijfsvoering

Als strategisch informatie adviseur begeleid jij samen met je stakeholders de gezamenlijke digitale transformatie op het gebied van de bedrijfsvoering. Je geeft hierin richtinggevende adviezen aan de Chief Information Officer (CIO), maar ook aan je collega’s binnen en buiten het CIO-Office. Je bent in staat je kennis, ervaring en persoonlijke touch toe te spitsen op de specifieke behoeften en context van de EUR. Daarbij combineer je ambitie en oog voor de realiteit. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent een echte teamplayer, een bemiddelaar met bestuurlijke sensitiviteit.

Binnen de functie schakel je met allerlei stakeholders, van decanen tot programmamanagers en architecten. Je bent aangehaakt bij verschillende overleggen om gezamenlijk op de hoogte te blijven van wat er speelt, en regelt sprekers over mogelijke veranderingen om goed up to date te blijven – bijvoorbeeld over de transformatie naar agile werken. Benieuwd hoe wij als EUR onze toekomst zien op gebied van informatie en digitalisering? Lees dan de Staat der Digitalisering, het inspiratiedocument waar we toelichten welke kansen en mogelijkheden er ontstaan – of neem contact met ons op, dan vertellen we je graag meer.

1 application
0 views


27-09-2023 Erasmus University Rotterdam
Programma Coördinator European Master in Health Economics & Management

De programma coördinator Eu-HEM is verantwoordelijk voor de organisatie van het Eu-HEM onderwijsprogramma binnen de EUR en tussen de vier betrokken universiteiten. Je bent daarom zowel binnen de EUR als binnen het consortium een belangrijke spil in de internationale learning community Eu-HEM. Onderdeel van de functie is dat je een aantal keer per jaar zal meereizen naar het buitenland voor verschillende events voor de studenten en meetings met de collega’s van de partneruniversiteiten. In deze functie kunnen we de volgende rollen met bijbehorende taken onderscheiden:

Internationaal programma coördinator:

 • De Erasmus Universiteit is de coördinerende universiteit van de master Eu-HEM. Dit betekent dat je als internationaal programma coördinator een leidende rol hebt richting de programma coördinatoren van de drie andere universiteiten.
 • Als verbinder draag je samen met de programma coördinatoren van de partneruniversiteiten zorg voor de organisatie van het joint-degree programma.
 • Je stemt onderwijsdoelen en kwaliteitsmetingen af met het internationale team van coördinatoren, waaronder de docenten, de studenten en de Eu-HEM Consortium Board (het dagelijks bestuur van Eu-HEM, waarin de vier lokale programmadirecteuren zitting hebben).
 • Jij hebt een coördinerende rol in de processen die de vier universiteiten gezamenlijk uitvoeren, zoals het scriptieproces en de studentevaluaties.
 • Je signaleert samen met de andere programmacoördinatoren knelpunten in het onderwijsprogramma en de organisatie daarvan en doet suggesties voor verbeteringen en oplossingen.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de organisatie van de diploma-uitreiking die jaarlijks in Rotterdam wordt gehouden.
 • Verder draag je vanuit jouw coördinerende rol bij aan de doorontwikkeling van de curriculummatrix van het onderwijsprogramma.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van (advies)rapportages voor de Eu-HEM Consortium Board en beheert mede de budgetten.
 • Tevens heb je een coördinerende rol in de marketing van deze master.

Lokaal programma coördinator

 • Je bent de schakel naar de praktische en administratieve ondersteuning van het Eu-HEM programma vanuit het Onderwijs Service Centrum (OSC).
 • Je zorgt ervoor dat Eu-HEM studenten zich snel thuis voelen en hun weg weten te vinden op de Erasmus Universiteit op het moment dat ze hier onderwijs volgen.
 • Je organiseert ca. 6 keer per jaar de zogeheten Brown Bag meetings, waar je in gesprek gaat met de studenten die op dat moment in Rotterdam studeren over hoe het met ze gaat en om feedback te ontvangen.
 • Je ondersteunt de lokale programmadirecteur. Ook neem je het voortouw in het agenderen van de wekelijkse overleggen met het Eu-HEM team van de EUR.
 • Je organiseert en verzorgt de introductiedag voor de nieuwe Rotterdamse studenten.

Secretaris van het Eu-HEM board

 • Je bereidt samen met de voorzitter van de Consortium Board (afkomstig van de Erasmus Universiteit) en de programmadirecteur de agenda van de bestuursvergaderingen voor, en plant en notuleert deze vergaderingen.
 • Je hebt een belangrijke rol bij het oppakken/delegeren van de daaruit voortvloeiende acties.

Jouw focus ligt dus enerzijds op de organisatie van het onderwijs dat in Rotterdam wordt gegeven en anderzijds op onderwijstaken en -processen die de vier universiteiten gezamenlijk uitvoeren. Je vervult in al deze werkzaamheden een voortrekkersrol, en werkt tegelijkertijd nauw samen met je collega’s van het OSC, de programmadirecteur, de voorzitter van het Eu-HEM Consortium Board, de programma coördinatoren van de partneruniversiteiten en je collega programma coördinatoren binnen ESHPM. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor Eu-HEM studenten over de organisatie van het programma en de studenten die onderwijs volgen in Rotterdam in het bijzonder. Als programma coördinator maak je onderdeel uit van het team onderwijsondersteuning binnen ESHPM en het internationale coördinatorenteam van de joint master Eu-HEM.

2 applications
0 views


27-09-2023 Erasmus University Rotterdam
Communications and Events Project Manager

As our creative, hands-on, independent, and collaborative communications and events project manager, your main tasks include:

 • Working closely with DIT Academics in devising and implementing communication strategies for their education and research projects.
 • Working closely with the DIT core team on developing and promoting our offering.
 • Supporting the DIT core team in designing, organising and implementing (hybrid) DIT events, including academic and design workshops, annual DIT DAY, etc.
 • Setting up an event from A to Z (including programme design, budget control, communication, implementation and follow-ups)
 • Managing DIT’s communication calendar.
 • Maintaining, designing, and writing content for all our channels (newsletter, website, LinkedIn, Slack).
 • Establishing and maintaining contacts with EUR Schools, faculty, staff, students, and other relevant networks to draw attention to DIT’s offering.
 • Supervising student assistant(s) working on communication and event tasks.

8 applications
0 views


26-09-2023 Erasmus University Rotterdam