Logo Erasmus University Rotterdam

Jobs posted by Erasmus University Rotterdam

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Erasmus University Rotterdam.

Latest jobs

IT architect

Taken en resultaatgebieden

 • Opstellen, onderhouden en bewaken van de IT Doel Architectuur
 • Richting geven aan IT Project architecten
 • Uitvoeren van impact analyses en bijdragen aan Programma van Eisen
 • Opstellen van IT Project architecturen

0 applications
0 views


30-01-2023 Erasmus University Rotterdam
Vacature Directiesecretaresse (0.8-1.0 FTE)

Wat doe je als Directiesecretaresse?

Als Directiesecretaresse ontzorg en ondersteun je de Directeur en waar nodig leden van het MT van de dienst Marketing & Communications. Je weet precies wat er speelt in de organisatie en door je proactieve houding heb je altijd alles tot in de puntjes voorbereid, zodat de directie hier geen zorgen meer over heeft. Je geeft de Directeur en het MT de ruimte om te focussen op hun dagelijkse taken en wijst hen op naderende vergaderingen en actiepunten. Ook verricht je administratieve en secretariële taken. Je beheert agenda's, verzorgt vergaderstukken, verwerkt de post en behandelt de mail. Bij vergaderingen ontvang jij de gasten en soms notuleer je. Je zorgt ervoor dat iedereen de juiste voorbereidende informatie heeft ontvangen en dat de vergadering wordt opgevolgd indien nodig. Hierbij heb je nauw contact met je collega's binnen M&C. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van de afdeling en pak je waar nodig hun verzoeken op of zet je deze uit. Je bent ook verantwoordelijk voor logistieke zaken en de financiële administratie. Je gaat nauwkeurig te werk en slaat alles netjes op. Je hebt een hebt een goed gevoel voor humor, voelt goed aan waar je kunt ondersteunen en denkt altijd een aantal stappen vooruit. Je draagt bij aan een goede samenwerking van de directeur en het MT om de doelen van de EUR zo efficiënt mogelijk te bereiken.

Waar hou jij je onder andere mee bezig?

Jij:

 • Ondersteunt de Directeur Marketing & Communications en het managementteam.
 • Verricht administratieve en secretariële werkzaamheden, zoals agendabeheer, mailboxbeheer, postverwerking, bewaking actiepunten, etc.
 • Draagt zorg voor vergaderingen door deze voor te bereiden, de gasten te ontvangen en tijdens de vergaderingen te notuleren waar nodig.
 • Zorgt ervoor dat stukken worden uitgezet bij relevante medewerkers.
 • Wijst de directeur en MT-leden op tijd op deadlines.
 • Administratieve ondersteuning op Human Resources processen zoals werving & selectie, ziek- en betermeldingen en personeelsmutaties.
 • Bent het eerste aanspreekpunt voor collega's voor alle vragen rondom office management. Denk hierbij aan het bestellen van alle kantoorbenodigdheden en het wegwijs maken van nieuwe collega's.
 • Managed kleine projecten zoals bijvoorbeeld het (mede) organiseren van teamuitjes.
 • Verzorgt de financiële administratie, bijvoorbeeld het verwerken van facturen en de afhandeling van contracten.
 • Bovenstaande werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd.

0 applications
0 views


30-01-2023 Erasmus University Rotterdam
Coach/begeleider Stewards TeamSupport (0,8 fte)

Bij TeamSupport komen allerlei verzoeken voor diverse uitvoerende werkzaamheden binnen. Jij bepaalt welke werkzaamheden geschikt zijn voor de stewards. De taken worden door jou verdeeld onder de 5 stewards, hierbij hou je rekening met de talenten en kwaliteiten per persoon. Je begeleidt ze bij de werkzaamheden en geeft sturing waar nodig. Je bewaakt de voortgang, bent accuraat, omgevingsgericht en je hebt een goed oog voor mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. Dit doe je in een informele werksfeer, waarin goed onderling overleg de sleutel is tot een succesvolle, prettige en veilige werkomgeving. Daarnaast heb je regelmatig contact met de extern begeleidende jobcoaches.

Naast het coachen en begeleiden van de stewards ben je zelf ook onderdeel van het team en draai je mee met de dagelijkse werkzaamheden die binnenkomen bij TeamSupport. Denk hierbij aan het doen van bestellingen, het administreren van uitgeleende apparatuur, het ontvangen van gasten, reserveren van vergaderruimtes, verwerken van poststukken, etc. Uiteraard blijft het coachen en begeleiden van de stewards je belangrijkste taak.

8 applications
0 views


27-01-2023 Erasmus University Rotterdam
PhD - Acceptance of AI-based decision and prediction models for stroke patients

We are recruiting a PhD candidate to investigate the acceptance and integration of novel artificial intelligence (AI) methods in the care pathway for stroke patients from onset to rehabilitation. Using AI to effectively support clinical decision-making is based on a set of assumptions and expectations embedded in the social context. Despite outperforming human judgements, AI solutions might still contain residual uncertainty. Understanding how users of AI solutions deal with this uncertainty is crucial for increasing trust and acceptability of AI solutions. Therefore, our aim is to contribute to knowledge on how data is interpreted by professionals and patients and on how this innovation is accepted by professionals and patients. As a PhD candidate you will analyze under which conditions clinicians trust AI-based decision and prediction models, study ethical dilemmas in AI governance, and assess implementation strategies for adoption of AI-based decision and prediction models. Finally, you will teach in the education programs of Erasmus School of Health Policy & Management (about 15% of your time).

This PhD project is one of the five PhD positions in the ICAI Stroke Lab, which is one of the labs in the ROBUST program. ROBUST, a new initiative by the Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), unites 17 knowledge institutions, 19 participating industry sponsors and 15 civil-social organisations from across the Netherlands. The programme aims to strengthen the Dutch AI ecosystem by boosting fundamental AI research. ROBUST focuses primarily on the development of trustworthy AI technology for the resolution of socially relevant issues, such as those in healthcare, logistics, media, food and energy.

The overall aim of the ICAI Stroke Lab is to improve the outcome of stroke patients by optimizing the whole chain from the 112-call to rehabilitation with AI. Specifically, the lab intends to develop and assess AI based patient stratification (faster, more accurate) for acute stroke care interventions, AI based functional outcome prediction after endovascular therapy, image-guidance in endovascular interventions for better therapeutic outcome and data-driven individualized stroke recovery policies, based on patients' current abilities and on constantly updated prognostic models for stroke recovery. In addition, we will study the acceptance of such AI-models by users (such as clinical decision makers, patients, etc.). The research will be conducted in collaboration with the Erasmus Medical Center and the industrial sponsor and collaborator Philips healthcare Strong collaborations with the other PhD students in the ICAI lab are envisioned.

12 applications
0 views


27-01-2023 Erasmus University Rotterdam
Algemeen Secretaris / Head of Office Convergence

De urgente, complexe problemen waarvoor onze maatschappij staat vragen om een integrale aanpak. Daarom hebben wij als TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam onze krachten gebundeld in de Convergence Alliance om nieuwe perspectieven en concrete oplossingen te vinden.

In dit samenwerkingsverband werken we over de grenzen van instellingen en disciplines heen om onze expertise, methodes en inzichten in onderwijs en onderzoek te 'versmelten' en versterken. Onder meer op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid, druk op de gezondheidszorg, verstedelijking en digitalisering.

Binnen de thema's en programma's Resilient Delta, Health & Technology, AI, Data & Digitalisation, Healthy Start en Pandemic & Disaster Preparedness Center werken we met een groot aantal publieke en private partners uit Zuid-Holland en daarbuiten aan vraaggestuurd onderzoek 'met de stad, voor de stad'.

Met onze regio als living lab creëren we zo een toonaangevend onderzoeks- en innovatie-ecosysteem in Zuid-Holland, met grote (inter)nationale uitstraling en ambities. Lees meer over de Convergence Alliance en onze ambitie op: convergence.nl.

Convergence Office

Het Convergence Office is in 2021 als stafbureau ingericht om bestuurlijke coördinatie van de samenwerking te faciliteren en de Convergence Executive Board en Convergence Supervisory Board te ondersteunen. Het office is het centrale informatieknooppunt in het organisatie-netwerk, waar de informatiestromen uit de wetenschappelijke thema's, bedrijfsvoeringsprocessen en andere relevante externe gremia samenkomen. Het office bestaat op het moment uit een bestuurssecretaris, managementassistent, communicatieadviseur en trainee. De standplaats van het office is de Erasmus Universiteit.

De functie is ondergebracht in het Convergence Office. In deze functie rapporteer je aan en word je beoordeeld door de vigerend voorzitter (tweejaarlijks roulerend) van de Convergence Alliance.

Profiel

De Convergence Alliance is een netwerkorganisatie in ontwikkeling. Voor het verder ontwikkelen van deze samenwerking, het coördineren van bestuurlijke en bedrijfsvoeringsprocessen alsmede het leidinggeven aan het Convergence Office wordt per 1 april 2023 gezocht naar een Algemeen Secretaris en Hoofd van het Convergence Office.

In deze rol verwachten we van je dat je op een oplossingsgerichte en constructieve wijze kunt omgaan met de complexiteit die inherent is aan een organisatie-netwerk zoals de Convergence Alliance.

Je hebt daarom bewezen kwaliteiten als een professionele bruggenbouwer die inhoudelijke diepte en kennis heeft, als ook sociaal vaardig is. Je bent regisseur achter de schermen en fungeert als verbindende schakel met in- en externe stakeholders.

Je speelt een sleutelrol bij het duurzaam organiseren van een constructief samenspel tussen de bestuurlijke arena van de samenwerking en de arena van wetenschappers. Ook beschik je over een zeer goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit, waardoor je behendig kan omgaan met het samenspel in en om de bestuurlijke arena.

Je wekt vertrouwen door je optreden. Je weet de juiste balans te treffen tussen zichtbaar zijn en ondersteunend en op de achtergrond optreden. Je bent in staat om de Convergence Alliance waar nodig en gewenst zelfstandig extern te vertegenwoordigen.

Je draagt de ambtelijke eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten die in het Convergence Office zijn belegd.

Taken

De taken van de Algemeen Secretaris/Hoofd Convergence Office betreffen op hoofdlijnen:

 • Het functioneren als rechterhand van de voorzitter van de Convergence Alliance en als klankbord voor de Convergence Executive Board.
 • Het gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van het bestuur over strategische en/of inhoudelijke beleidsontwikkelingen, het formuleren van opdrachten en probleemstellingen, het oplossen van knelpunten en het proactief inspelen op nieuwe en onvoorziene ontwikkelingen.
 • Het geven van dagelijkse leiding aan het Convergence Office, waaronder, het coördineren van de administratieve processen binnen de alliantie, het zelf bijdragen aan en toezien op een adequate voorbereiding en afhandeling van de besluitvorming (ook financieel) van de organen in de alliantie en het functioneel aansturen van de beleidscoördinatoren van de verschillende werkgroepen op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Het coördineren van de activiteiten van de (nog verder te ontwikkelen) bestuursorganen binnen de Convergence Alliance.
 • Het coördineren van de gezamenlijke activiteiten van de Convergence Alliance en afgesproken acties en het zo nodig bespreekbaar maken op bestuurlijk niveau.
 • Het coördineren en inhoudelijk mede-ontwikkelen van de strategie - de Convergence Werkagenda 2023-2026 - en het bewaken van de uitvoering daarvan.
 • Het verder organisatorisch vormgeven van de benodigde ondersteunende structuren binnen de deelnemende instellingen voor de Convergence Alliance.
 • Het verzorgen van updates aan faculteiten, onderzoeksgroepen, afdelingen en directies over de vorderingen binnen de alliantie en waar nodig het activeren van interne partijen om bij te dragen aan de alliantie.
 • Het zorgdragen voor een adequate interne en externe communicatie, waaronder het publiceren van een jaarverslag, onderhouden van de website en het uitbrengen van nieuwsbrieven.

2 applications
0 views


25-01-2023 Erasmus University Rotterdam