Jobs posted by OLVG

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for OLVG.

Latest jobs

Capaciteitsplanner Oogheelkunde

Als capaciteitsplanner ben je een organisatorische spil binnen de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Oogheelkunde. Je houdt je bezig met alle coördinerende en uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot roostering van personeel en programma's van medisch specialisten.

Je bent verantwoordelijk voor het:

 • meedenken over een optimale bezetting van het rooster van de polikliniek
 • toezien op naleving van de roosterafspraken en het geven van advies aan management over de optimale inzet van het team
 • signaleren van knelpunten en het doen van voorstellen ter verbetering m.b.t. het rooster
 • beheren van de afsprakenroosters van alle zorgverleners van RVE Oogheelkunde in het ziekenhuis patiënten-systeem Epic. Dat betekent dat je de rooster-sjablonen van de artsen en overige zorgverleners aanmaakt en bijhoudt, zodat de poli-medewerkers zo optimaal mogelijk patiënten voor spreekuren, onderzoeken en ingrepen kunnen inplannen.

Dit alles vraagt om planmatig inzicht, maar ook om grote mate van pro-activiteit, creativiteit en flexibiliteit. Je werkt met een diverse groep zorgprofessionals. Je werkt binnen de diverse Oogheelkunde teams samen met een teamleider of collega-planner.

0 applications
2 views
Check job


06-12-2021 OLVG
Neonatologieverpleegkundige

Als neonatologieverpleegkundige werk je binnen een uitdagende en multidisciplinaire afdeling.

Één van onze neonatologie verpleegkundigen op locatie Oost omschrijft haar werk als volgt: 'Je stapt bij elke kamer binnen in de wereld van een nieuw gezin, met hun eigen cultuur en levensbeschouwing. Je verleent zorg binnen jouw specialisme, zonder de eigenheid van dit gezin te willen verstoren. Dit brengt af en toe uitdagingen met zich mee en vraagt om aanpassingsvermogen, maar is vooral heel erg mooi en inspirerend.

Je ondersteunt ouders in hun ouderrol en begeleidt het volledige zorgproces, van opname tot ontslag. Naast het verlenen van zorg, heb je ook oog voor de techniek rondom het zorgproces. Op de afdeling zijn veel acute opnames, wat vraagt om deskundigheid, goede samenwerking en flexibiliteit binnen het team.

In je functie werk je onder andere samen met (gespecialiseerd) verpleegkundigen, kinderartsen , gynaecologen, verloskundigen, kinderfysiotherapeuten, lactatiekundigen, preverbale logopedisten, kinderpsychologen en medisch maatschappelijk werkers.

1 application
1 view
Check job


03-12-2021 OLVG
Chef de clinique MDL

Wij zoeken een enthousiaste collega die onze vakgroep tijdelijk komt versterken voor 0,9 fte. Het betreft een aanstelling voor een jaar.

Deze functie is uitermate geschikt om kennis te maken met de dagelijkse MDL-praktijk in een STZ-ziekenhuis. Je zult participeren in alle voorkomende werkzaamheden binnen onze afdeling met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een deelgebied. Mocht het relevant zijn, dan bieden wij de mogelijkheid voor het behalen van het BVO-certificaat.

Je zult op beide hoofdlocaties van OLVG en in het BovenIJ Ziekenhuis werkzaam zijn.

0 applications
2 views
Check job


03-12-2021 OLVG
Basisvorming Acute Zorg (BAZ) verpleegkundige in opleiding

De opleiding tot BAZ-verpleegkundige biedt een mooie kans aan verpleegkundigen om te worden opgeleid voor een werkplek in de acute zorg bij OLVG. Tijdens deze 6 maanden durende opleiding krijg jij de theorie en praktijk ervaring aangereikt die de basis vormt voor elke specialistische verpleegkundige functie binnen de acute zorg. Gedurende deze opleiding werk je mee en loop je stage op meerdere afdeling waaronder de IC, SEH en CCU. Door deze ervaringen tijdens de opleiding op meerdere acute afdelingen ben je na het afronden van de basisopleiding op de hoogte van de werkzaamheden op de verschillende afdelingen.

Na het afronden van deze opleiding start je met werken als BAZ-verpleegkundige op de ICU. Als gediplomeerd BAZ-verpleegkundige zal je op de Intensive Care zorg dragen voor patiënten met een laag- tot midden complexe zorgvraag. Denk hier bijvoorbeeld aan patiënten die klaar zijn voor ontslag van de Intensive Care nadat zij aan hun hart zijn geopereerd. Je zal nauw samenwerken met IC-verpleegkundige, intensivisten, verpleegkundig specialisten en collega's uit ondersteunende diensten.

Op termijn heb je ook de mogelijkheid om je BAZ-opleiding, na een nieuwe sollicitatie, te vervolgen richting een afdeling binnen de acute zorg om de benodigde specialistische EPA`s (opleidingsmodules) voor bijvoorbeeld de SEH, de CCU, of de IC te behalen. Ook het werken op de afdeling Eerste Harthulp is mogelijk door middel van het behalen van 1 extra EPA na het afronden van de BAZ-opleiding.

De opleiding Basisvorming Acute Zorg duurt zoals hierboven beschreven 6 maanden. Het theoretische deel, circa 13 lesdagen, wordt verzorgd door het ExpertCollege- Nightingale Instituut (ENI). Bekijk hier de website en het filmpje van het ENI voor meer informatie over de opleiding tot BAZ verpleegkundige!

Een groot gedeelte van de lessen zal digitaal worden gegeven door docenten met veel praktijkervaring, in combinatie met gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten. Dit maakt dat de aansluiting tussen theorie en praktijk zo optimaal mogelijk wordt aangeboden. De inhoud van deze opleiding loopt gelijk aan de onderdelen van de eerste 6 maanden van de reguliere IC-, SEH- en CCU-opleiding. De theorie wordt afgewisseld met leren in de praktijk door stages op de verschillende acute afdelingen.

Als gespecialiseerd BAZ-verpleegkundige:

 • werk je nauw samen met een gespecialiseerd verpleegkundige in de zorg voor patiënten
 • heb je een groot aandeel in de behandeling van de laag en midden complexe IC-, SEH-, CCU-patiënt
 • neem je belangrijke taken in de IC, SEH en CCU specifieke basiszorg over
 • maakt de complexiteit van de zorgvraag je werk dynamisch en uitdagend waarbij je steeds onderdeel bent van een multidisciplinair team
 • kun je met deze opleiding jouw werkzaamheden afwisselen op verschillende acute afdelingen binnen OLVG!

De opleiding tot BAZ-verpleegkundige start 2 keer per jaar. De eerstvolgende mogelijkheid om te starten met de opleiding is per april 2022.

0 applications
8 views


02-12-2021 OLVG
1e medewerker Personeelsrestaurant & Banqueting

Als 1e medewerker ben je naast je operationele taken in het dagelijkse werkproces voor de afdeling personeelsrestaurant en banqueting ook de waarnemer bij afwezigheid van de teamleider van het restaurant. Daarnaast coördineer je de dagelijkse werkzaamheden in het restaurant en stuur je bij waar nodig. Je krijgt er energie van om samen met je collega's de shift tot een goed einde te brengen.

Naast de operationele taken organiseer je ook het periodieke teamoverleg en sluit je aan bij het management team overleg zodat je jouw bijdrage kan leveren wanneer er nieuwe afspraken worden gemaakt of werkprocessen worden bijgesteld.

Daarnaast vervul je ook administratieve werkzaamheden zoals:

 • bestellingen doen diverse leveranciers
 • rooster taken
 • kassa registraties

0 applications
3 views


02-12-2021 OLVG